Методичний посібник для вчителів біології загальноосвітніх шкіл

Про матеріал

Посібник призначений для підготовки до Державної підсумкової атестації з біології, яка проводиться у формі тестування. Завданням Державної підсумкової атестації є перевірка відповідності знань та умінь учнів програмним вимогам, виявлення рівня навчальних досягнень учнів Посібник складений відповідно до програм Державної підсумкової атестації з біології і містить 464 тестових завдання з курсу «Ботаніка», 279 тестів з курсу «Зоологія» та 480 тестів з курсу «Біологія людини». Запропоновані тести мають закриту форму та потребують відповідей, з яких обирають одну або кілька правильних. Опанування матеріалу посібника допоможе учням практикувати основні біологічні поняття, закономірності, біологічні явища і процеси, оперувати поняттями за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами із життя та діяльності людини, охорони здоров'я.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки Криворізької міської ради

КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

 

 

 

Методичний посібник

для вчителів біології загальноосвітніх шкіл

 

 

 

Лагутіна Ольга Вікторівна

вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель біології

КЗШ І-ІІІ ступенів №17

 

 

2017р.

 

Методичний посібник для вчителів біології загальноосвітніх шкіл – Кривий Ріг, 2017, 144с.

 

 

Посібник призначений для підготовки до Державної підсумкової атестації з біології, яка проводиться у формі тестування. Завданням Державної підсумкової атестації є перевірка відповідності знань та умінь учнів програмним вимогам, виявлення рівня навчальних досягнень учнів Посібник складений відповідно до програм Державної підсумкової атестації з біології і містить 464 тестових завдання з курсу «Ботаніка», 279 тестів з курсу «Зоологія» та 480 тестів з курсу «Біологія людини». Запропоновані тести мають закриту форму та потребують відповідей, з яких обирають одну або кілька правильних. Опанування матеріалу посібника допоможе учням практикувати основні біологічні поняття, закономірності, біологічні явища і процеси, оперувати поняттями за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами із життя та діяльності людини, охорони здоров’я.

 

 

 

 

Рецензент: Євтушенко Е.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології Криворізького Державного педагогічного університету

 

 

Зміст

 

 1. Тестові завдання з розділу «Ботаніка»………………1-65
 2. Тестові завдання з розділу «Зоологія»………………66-108
 3. Тестові завдання з розділу
  «Біологія людини» …………………………………………………109-144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Матці

в) Матковій трубі

г) Піхві

3.295.3начний стрибону рості і розвитку організму людини відбувається у період:

а) Дошкільний

б) Молодший шкільний

в) Середній шкільний (підлітковий)

г) Старший шкільний (юнацький)

 1.   Еволюційно пізніше за інші у живих організмів з ’явився спосіб розмноження:

а) Вегетативний

б) Статевий

в) Нестатевий

г) Всі розвивались паралельно

3.297.  Набір хромосом у сперматозоїді:

а) п

б) 2п

в) Зп

г) 4п

  3.298.  Набір хромосом у яйцеклітині: 

а) п

б) 2п

в) Зп

г) 4п

3.299.Значення плаценти:

а) Через неї відбувається газообмін

б) Завдяки плаценті плід отримує поживні речовини

в) Це видільний орган

г) '3абезпечує зв’язок з материнським організмом

3.300.Кровоносну судину, що доставляє кров від плаценти через пуповину всередину плоду, називають пуповинною веною, вона:

а) Несе венозну кров

б) Впадає в праве передсердя

в) Несе артеріальну кров

г) Впадає в ліве передсердя

 

 

 

 

 

144

І. Ботаніка

 1.            Біологія - наука, що вивчає:

а) неживу природу

б) живі організми •

в) особливості функціонування людського суспільства

г) мікроорганізми

 1.            Рослини вивчає наука:

а) зоологія

в) ботаніка

г) мікологія

д) екологія

 1.            Подразливість - це здатність організмів до:

а) споживання їжі

б) сприйняття певних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища та відповіді на них

в) розмноження

г) виділення продуктів обміну речовин

 1.            Різноманітність усіх живих організмів вивчає наука:

а) мікологія

б) ботаніка

в) систематика

г) екологія

 1.            Наукові назви видів складаються зі слів:

а) одного

б) двох

в) трьох

г) чотирьох

 1.            Міжнародні наукові назви організмів подають мовою:

а) англійською

б) латинською

в) українською

г) російською

 1.            Найвищою систематичною одиницею є:

а) клас

б) родина

в) вид

г) царство

 1.            Рослинице:

а) рід організмів

б) родина організмів

в) клас організмів

г) царство організмів

1. 9. Зазначте, з яких частин складається пагін насінних рослин.

а) коріння та стебла;                                                                                                                                                                                                                                     1

б) стебла, коріння та листків;

в) листків та бруньок;

г) бруньок, стебла та листків.

 1. Зазначте, яку функцію виконує стебло.

а) поглинає воду з ґрунту

б) забезпечує фотосинтез

в) поглинає з повітря вуглекислий газ

г) пов'язує між собою інші органи та слугує опорою

1.11.      Зазначте твердження, що відповідає терміну «система галуження ».

а) спосіб наростання кореня

б) спосіб наростання пагона

в) спосіб формування деревини

г) спосіб розміщення листків на пагоні

1.12.  Зазначте, як називається зона кореня, що забезпечує захист верхівкової меристеми.

а) розтягування

б) всисна с) поділу

д) кореневий чохлик

 1.  Зазначте, який орган використовується для вегетативного розмноження.

а) насінний зачаток

б) корінь

в) стебло

г) заросток

 1.  Зазначте, як називається частина стебла деревних рослин, що розташована назовні від камбію, до самого корка включно.

а) луб

б) кора

в) деревина

г) серцевина

 1.  Зазначте, як називається частика стебла, що розташована між камбієм та серцевиною.

а) луб

б) кора  

в) деревина

г) серцевина

 1.  Зазначте, як називається зона кореня, що містять кореневі волоски.

а) Розтягування

б) всисна

в) поділу

г) осьовий циліндр

 1.  Зазначте, як називається коренева система, при якій існує розвинений головний корінь та менші бічні корені.

а) мичкувата

 

2

   3.286.   Вирішальний періоду фізичному, розумовому і духовному розвиткові людини - це:

а) дошкільний

б) шкільний

в) ембріональний

г) зрілий період

  3.287.  Вторинні статеві ознаки формуються внаслідок дії:

а) статевих клітин,

б) ферментів

в) гормонів

г) всі відповіді вірні

 1.     Молоко в молочних залозах починає вироблятися:

а) до вагітності

б) у процесі вагітності

в) до та після пологів

г) після пологів

 1.       Яйцеклітина зберігає свою здатність до запліднення протягом:

а) 2-Згодин

б) 2-3 днів

в) 12-14 годин

г) До 7 днів

3.290.      Плацента - це:

а) Частина матки

б) Частина зародка

в) Особливий орган

г) Особлива залоза

3.291.  3 яйцеклітиною здебільшого зливається:

а) Лише один сперматозоїд

б) Два сперматозоїди 

в)три сперматозоїди

г) Більше трьох

 1.  Щомісячний процес відторгнення внутрішньої слизової оболонки матки - це:

а) Овуляція

б) Менструація

в) Полюція

г) Ерекція

3.293 . Енергія, що забезпечує рух сперматозоїда, утворюється в мітохондріях, які містяться в його:

а) Голівці

б) Хвості

в) Шийці

г) Тілі

 1.   Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) утворюються в:

а) Середині фолікула яєчника

 

 

 

143

а) Гаметогенезом

б) Онтогенезом

в) Філогенезом

г) Овогенезом

3.278   .Наука, що вивчає проблеми старіння, - це:

а) Палеонтологія

б) Геронтологія

в) Фізіологія

г) Біологія

3.279.   3игота утворюється в процесі:

а) Мітозу,

б) Мейозу,

в) Запліднення

г) Онтогенезу

 1.     Яєчники розташовані у:

а) Черевній порожнині

б) Тазу

в) Ділянці попереку

г) калитці

 1.   Сперматозоїди зберігають здатність до запліднення:

а) Г2-14год

б) 2-4год

в) 1,5-2год

г) 24год

 1.   Причина менструації

а) Розрив кровоносних судин піхви,

б) розрив незаплідненої яйцеклітини

в) відшарування слизової оболонки матки

г) всі відповіді вірні

 1.     Процес утворення чоловічих статевих клітин (сперматозоїдів) називають:

а) овогенезом

б) гаметогенезом

в) сперматогенезом

г) онтогенезом

3.284.Чоловічі статеві клітини утворюються у:

а) звивистих канальцях яєчок

б) сім’яних міхурцях

в) мошонці

г) придатках яєчок

3.285.Процес виходу яйцеклітини з яєчника називають:

а) менструацією

б) овуляцією

в) мутацією

г) гаструляцією

 

142

б) супротивна

в)            стрижнева

г)            розеточна

1.18.  . Встановіть що закодовано під цифрою «І».

а) камбій

б) луб

в) деревина

г)           серцевина

д) корок

 1.    Жилки забезпечують у листках:

а) механічний захист

б) додатковий запас поживних речовин

в) транспорт води і поживних речовин

г) фотосинтез

1.20.  Продихи листків розташовані:

а)            на верхньому боці листка

б) уздовж жилок

в) на всій поверхні листка

г) ;з нижнього боку листка

 1.    З видозмінених листків утворюються:

а) кореневища у папоротеподібних

б) колючки у барбарису

в) колючки у шипшини

г) вусики у винограду

 1.   Колючки на стеблах робінії (білої акації) - це видозмінені:

а) пагони

б) листки

в) черешки

г) прилистки

 1.  Встановіть що закодовано під цифрою «З».

 

 

3

а) стовбчаста паренхіма

б)            епідерма

в) губчаста паренхіма 

г) провідний пучок

 1.  Найдовша частина кореневої системи рослини припадає на юну:

а) кореневих волосків

б) росту

в)           провідну

г)           кореневого чохлика

 1.  Дихальні корені утворюються в рослин, які зростають:

а) занурені у воду

б) На стовбурах дерев

в) на піщаних Грунтах

г) на кам'янистих ґрунтах

 1.  Потовщення додаткових коренів утворюються в:

а) картоплі

б) петрушки

в) жоржин

г) соняшника

1.27.    Брунькові луски виділяють смолисті речовини для того, щоб:

а) захистити зачаткові органи, які містяться всередині

б) приваблювати комах - запилювачів

в) забезпечити утворення нектару

г) відлякувати шкідників

 1.  Листок з'сднусться зі стеблом:

а) за допомогою механічної тканини

б) тільки через черешок

в) за допомогою прилистків і черешка

г)            через черешок або основою листкової пластинки

 1.  Якщо замітаючі клітини перебувають у тургорі, то це означає, що:

а) в листку інтенсивно відбувається фотосинтез

б) листок починає в'янути

в) листок на початковому етапі розвитку

г) листок починає жовкнути

 1.  На листках можуть утворюватись:

а) квітки;

б)           інші листки;

в) додаткові бруньки;

г) верхівкові бруньки.

4

б) Читати додаткову літературу

в) Лише відвідувати уроки

г) Лише мати здібності

3.269.Пам’ять для людини має таке значення:

а) Допомагає людині оволодівати знаннями, вміннями

б) Зберігає індивідуальний досвід організму

в) Є основою навчання

г) Не впливає на розвиток інтелекту

3.270.   Осмислене запам’ятовування переважає механічне тому, що воно:

а) Коротко триваліше

б) Продуктивніше

в) Довго триваліше

г) Непродуктивне

3.271.    До основних ознак довільного відтворення інформації належать:

а) Незначний поштовх для відтворення

б) Необхідні вольові зусилля для відтворення

в) Відбувається мимоволі людини

г) Осмислено засвоєна інформація

3.272.   Значення негативних емоцій для людини:

а) Підвищують обмін речовин

б) Гальмують обмін речовин

в) Знижують розумову і фізичну працездатність людини

г) Стимулюють активність людини, спрямовуючи її на подолання перешкод

3.273.     Мова з мисленням зв’язана так:

а) Мова є основою мислення

б) Мова є словесним вираженням думки

в) Мова незалежна від мислення

г) Тісно взаємопов’язані

 1.     Чоловічі статеві залози називають:

а) Яєчками

б) Яєчниками

в) Сперматозоїдами

г) Сім’яниками

3.275.   Запліднення відбувається в:

а) Яєчниках

б) Маткових трубах

в) Матці

г) Піхві

3.276.   Мимовільне виділення сперми називають:

а) Ерекцією

б) Полюцією н) Овуляцією

г) Сперматогенезом

3.277.   Індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті називають:

141

в) Смоктальним

г) Орієнтувальним

 1.   Під час сну головний мозок:

а) Може активно функціонувати в певні періоди сну

б) Слабко реагує на зовнішні подразники,

в) реагує на дуже сильні подразники,

г) Не реагує, якої б сили подразник не був

 1.  Нейрони, зв’язані зі сном і активністю, розташовані у:

а) Спинному мозку

б) Стовбурової частині головного мозку і проміжного мозку

в) Корі великих півкуль головного мозку 

г) Мозочку

3.262.  Обдарованість людини, що проявляється в одному з видів діяльності, називають:

а) Загальною обдарованістю

б) Спеціальною обдарованістю

в) Схильністю

г) Темпераментом

3.263.  3вичайний сон людини складається з:

а) 1-2 циклів

б) 4-5 циклів

в) 10-12 циклів

г) 8-10 циклів

 1. До другої сигнальної системи належить:

а) Свідомість

б) Безумовні рефлекси

в) Реакція на звук

г) Всі відповіді вірні

 1. Протилежний іррадіації процес - це:

а) Індукція

б) Концентрація

в) Збудження

г) Г альмування

 1.  Добре плавати формуються:

а) Під впливом постійного тренування певних дій

б) Завдяки знанням тих чи інших дій

в) Завдяки виникненню системи послідовних умовних стабільних рефлексів

г) Завдяки уникненню тренувань

3.267.  3вички куріння можна позбутися:

а) Практично неможливо

б) 3 докладанням вольових зусиль

в) Дуже легко і просто

г) Це неможливо

3.268.Для досягнення високих результатів у навчання потрібно:

а) Регулярно вчити уроки

140

 1. Галуження стебла забезпечується:

а) діяльністю камбію;

б) розвитком листків;

в) бічними бруньками;

г) додатковими бруньками.

 1.  Додаткові бруньки утворюються у рослин на:

а) коренях;

б) будь-яких органах;

н) будь-яких органах, крім квітки; і ) будь-яких органах, крім листків.

1.33. Знайдіть на малюнку паралельний тип жилкування.

C:\Users\КЗШ_17\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20180226_0001.jpg

1.34. Через продихи в листках відбувається:

а) фотосинтез;

б) газообмін;

в) транспірація;

і ) всі відповіді вірні.

 1.  Жилкування - це:

а) проходження жилок у черешок листка;

б) процес утворення жилок під час розвитку листка;

в) спосіб формування листкової пластинки;

г) спосіб розміщення жилок у товщі листкової пластинки.

 1.         Захисна кутикула на листках деяких рослин утворюється:

а) завдяки діяльності клітин шкірки;

б) завдяки недостатньому рівневі транспірації;

в) унаслідок висихання випаруваного клітинного соку;

г) залежно від умов зростання.

 1.         Знайдіть на малюнку супротивний тип листкорозміщення.

 

5

 1. Провідній зоні притаманні ознаки:

а) утворення бічних коренів;

б) кореневі волоски;

в) всмоктування з грунту розчинів поживних речовин.

г) всі відповіді вірні;

 1.  Людина здійснює пікірування з метою:

а) посилення росту головного кореня;

б) стимулювання росту бічних коренів;

в) стимулювання утворення підземних стеблових бульб.

г) всі відповіді вірні.

 1.  Кореневі волоски - це вирости клітин:

а) кореневого чохлика;

б) зони поділу;

в) зони розтягування;

г) покривної тканини всисної зони.

 1.   Вуса суниць - це видозміни:

а) кореня;

б) пагона;

в) квітки;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Бульби картоплі є потовщенням:

а) головного кореня;

б) бічного кореня;

в) підземного пагона;

г) всі відповіді вірні.

1.43.  Продихи розташовані у:

а) корку стебла;

б) шкірці листка;

в) шкірці кореня;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Рослини цоглиншоть вуглекислий газ під час:

а) фотосинтезу;

б) дихання;

в) випаровування води;

г) всі. відповіді вірні.

 1.  У процесі фотосинтезу рослини можуть вловлювати енергію світла:

а) тільки сонячного; , л

6} тільки штучного;

в) як сонячного, так і штучного.

г) для фотосинтезу світло не потрібне.

 1.  Промені світла рослина поглинає завдяки наявності в її клітинах:

а) води;

б) хлорофілу; 1

в) крохмалю ;

г) вуглекислого газу.

6

в) Активний нервовий процес, спрямований на пригнічення умовних рефлексів

г) Активний нервовий процес, спрямований на пригнічення безумовних рефлексів

 1.   Умовні рефлекси утворюються:

а) 3 моменту народження

б) У процесі розвитку виду

в) У процесі індивідуального розвитку

г) Всі відповіді вірні

 1.    Сталість внутрішнього середовища організму підтримується:

а) Умовними рефлексами

б) Поєднанням умовних і безумовних рефлексів

в) Безумовними рефлексами

г) Інстинктами

 1.  Дуги безумовних рефлексів проходять через:

а) Спинний мозок

б) Спинний мозок і стовбур головного мозку

в) Стовбур головного мозку

г) Спинний мозок і кору головного мозку

 1.  Одна з основних функцій умовного гальмування полягає в тому, що вона:

а) Дає змогу виробити стійкіші умовні рефлекси

б) Затримує умовні рефлекси, що не мають значення для життя

в) Гальмує безумовні рефлекси після утворення умовних

г) Всі відповіді вірні

 1.  Властивість уваги, що, полягає в здатності людини затримуватися на . сприйнятті об’єкта, - це:

а) Концентрація

б) Стійкість

в)  Інтенсивність

г)  Розподілення *

3.257.  Обсяг пам ’яті - це:

а)            Кількість часу, протягом якого зберігається інформація,

6)  Кількість-часу на відтворення інформації

в) Активність використання інформації

г) Кількість збереження інформації

 1.     Способи виконання дій, за яких вони завдяки певним вправам стають автоматичними, тобто виконуються підсвідомо, називають:

а) Навичками

б) Звичками

в) Вправами

г) Інстинкт

 1.  Безумовний рефлекс, що з’являється у новонародженого першим, називають:

а) Хапальним

б) Дихальним

 

139

г) Впізнавання

 1.   Емоційно стримані, спокійні, наполегливі, постійні у звичках люди - це:

а) Холерики

б) Сангвініки

в) Флегматики

г) Меланхоліки

 1.  Люди, у яких переважають негативні емоції, - це:

а) Холерики

б) Сангвініки

в) Флегматики

г) Меланхоліки

 1.  Сновидіння виникають у період:

а) Швидко хвильового сну

б) Повільно хвильового сну

в) Швидко хвильового і повільно хвильового сну

г) Всі відповіді невірні

 1.  Хибне, спотворене сприйняття - це:

а) Спостереження

б) Ілюзія

в) Згадування

г) Галюцинації

 1.  Пам ’ять почуттів - це:

а) Образна пам’ять

б) Емоційна пам’ять

в) Змістовна пам’ять

г) Моторна пам’ять

 1.  Для людини найхарактерніші такі форми вищої нервової діяльності:

а) Умовні рефлекси

б) Мислення і мова

в) Умовні та безумовні рефлекси

г) Інстинкт

3.249.1нстинкт - це сукупність:

а) Безумовних рефлексів

б) Умовних рефлексів

в) Безумовних і умовних рефлексів

г) Навичок

3.250.Основою вищої нервової діяльності є:

а) Кора півкуль великого мозку з підпіркою переднього і проміжного мозку

б) Автономна нервова система

в) Стовбурова частина головного мозку

г) Кора півкуль великого мозку

3.251.Гальмування - це:

а) Пригнічення збудження

б) Пригнічення безумовних рефлексів

 

 

138

1.48. Видозмінами пагонів є:

а) голка кактуса;

б) бульба картоплі;

в) чіпкі корені плюща ;

г) коренеплід моркви.

1.49. Видозмінами листків є:

а) вуса суниць;

б) колючки барбарису;

в) бульби картоплі;

г ) коренеплід буряка.

 1.  Річні кільця у стеблі клена можна побачити у:

а) корі;

б) лубі;

в) серцевині;

г) деревині,

 1.   Рослини, листки яких живуть кілька років, називають:

а) листопадними;

б) вічнозеленими;

в) квітковими;

г) всі відповіді вірні.

1.52. Фітогормони - це біологічно активні сполуки, які рослина: *

а) отримує з ґрунту;

б) отримує з повітря;

в) синтезує сама.

г) всі відповіді вірні.

 1.  Здатність організмів відновлювати втрачені чи ушкоджені частини свого тіла називають:

а) вегетативним розмноженням;

б) статевим розмноженням;

в) регенерацією;

г) всі відповіді вірні.

 1.  До складу лубу входять:

а) корок;

б) ситоподібні трубки;

в) судини;

г) камбій.

 1.  Додаткові корені відходять від:

а) стебла;

б) головного кореня;

в) бічних коренів.

ґ) всі відповіді вірні .

 Знайдіть на малюнку трійчастий вид листка.

 

 

 

 

7

 1. Коренеплоди - це потовщення кореня:

а) головного;

б) додаткових;

в) бічних;

г) всі відповіді вірні . '

 1.  Мінеральне живлення рослин забезпечує:

а) корінь;

б) стебло;

в) квітка; /

г) всі відповіді вірні.

 1.  Корінь, який утворився із зародкового корінця, називають:

а) бічним;

б) додатковим;

в) головним;

г) справжнім.

 1.  Бічні корені розвиваються у зоні:

а) розтягування;

б) кореневих волосків;

.в) провідній;

г) поділу.

 1.  Розгляньте малюнок внутрішньої будови кореня і знайдіть кореневі

волоски. 9

8

 1. У координації рухів і орієнтації в просторі беруть участь частини головного мозку:

а) стовбур

б) мозочок

в) великі півкулі

г) довгастий мозок

 1.   Око спереду вкрито:

а) білковою оболонкою

б) судинною оболонкою

в) райдужною оболонкою

г) рогівкою

 1.  Прозорість, безбарвність, колоїдний стан - ці ознаки характерні:

а) рогівці

б) кришталику

в) склистому тілу

г) сітківці

 1.  Класифікацію смаків вперше запропонував:

а) М.І. Лунін

б) І.ГГ.Павлов

в) М.В. Ломоносов

г) І.М. Сеченов

 1.  Мінімальна концентрація цукру, що створює відчуття смаку солодкого, становить 0,01 моль/л. підрахуйте і вкажіть, скіїьки грамів

. цукру потрібно використати на стакан (200 мл) чаю, щоб відчути смак солодкого:

а) 0,78

б) 0,68

в) 0,98

г) 0,36

 1.  Мінімальна концентрація кухонної солі, що створює відчуття солоного, становить 0,05моль/л. підрахуйте і вкажіть скільки грамів солі потрібно додати, щоб посолити 2л страви:

а) 5,85

б) 11,7

в) 10,7

г) 2,9

 1.  Вчення про вишу нервову діяльність розробив:

а) Рене Декарт

б) І.П. Павлов

в) І.М. Сеченов

г) М.І. Лунін

 1.  Закріплення в пам’яті різних знань - це:

а) Відтворення

б) Запам’ятовування

в) Зображення

137

 1.    У сітківці ока розрізняють кількість типів колбочок:

а) 2

б) 4

в) З

г) 5

 1.  Анатомо - фізіологічними причинами далекозорості є:

а) Недостатня кривизна кришталика

б) Надмірна опуклість кришталика,

в) помутніння рогівки

г) Порушення цілісності кришталика

 1.  Смак солодкого розрізняють рецептори язика, розташовані:

а) На кінчику

б) На корені

в) По краях

г) На кінчику і по краях

 1.  До складу середнього вуха не входить:

а) Овальне вікно,

б) молоточок

в) Коваделко

г) Стремінце ,

 1.  В оці в заломлення світла не беруть участі:

а) Кришталик

б) Рогівка

в) Зіниця

г) Склисте тіло

 1.   Рецептори, які реагують на дотик, тиск, звук, називають:

а) Терморецепторами

б) Механорецепторами

в) Хеморецепторами

г) фоторецепторами

 1.  Перетворення світлової енергії в електричну відбувається у:

а) фоторецепторах

б) кришталику

в) зіниці

г) рогівці

 1.  До хеморецепторних належать сенсорні системи:

а) зору

б) нюху

в) слуху

г) смаку

 1.  Слухові кісточки з'єднані:

а) рухомо

б) напіврухомо

в) нерухомо

г) не з’єднані

136

 1. Головні корені можуть утворити видозміни:

а) коренеплоди;

б) бульбокорені;

в) корені-причіпки;

г) ходульні корені.

 1.  Всисній зоні притаманні ознаки:

а) наявність кореневих волосків;

б) утворення бічних коренів;

в) інтенсивний поділ клітин;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Серцевина стебла утворена тканинами:

а) провідною;

б) твірною;

в) механічною;

г) основною.

 1.  Розгляньте зони кореня і знайдіть всисну зону.

 1.  Бруньки є зачатковими видозмінами:

а) пагонів;

б) лиетків;

в) коренів;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Крона рослини - це сукупність:

а) листків;

б) коренів;

в) надчсмних пагонів деревйих рослин;

г) всі відповіді вірні.

1.68.  У цибулині запасні поживні речовини відкладаються у:

а) додаткових коренях;

9


б) головному корені;

в) соковитих лусках;

г) сухих лусках.

 1.  За кільчастого листкорозміщення від одного вузла відходить листків,

а) 1;

б) 2;

в) 3 і більше;

г) всі відповіді вірні.

 1.  За супротивного листкорозміщення від одного вузла відходить

листків: ,

а) 1;

б) 2;

в) 3 і більше;

г) всі відповіді вірні.

 1.  За почергового листкорозміщення від одного вузла відходить листків:

а) 1;

б) 2;

в) 5 і більше;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Процес фотосинтезу відрізняється від дихання тим, що:

а) кисень поглинається;

б) кисень виділяється;

в) вуглекислий газ виділяється;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Розгляньте зовнішню будову сидячого і черешкового листка, знайдіть прилистки.

 1.  Корінь, який розвивається із зародкового корінця насінини, називається:

а) бічним;

б) додатковим;

в) головним;

г) стрижневим.

 1.  До характеристик кореня не відноситься:

а) радіальною симетрією;

б) наявністю редукованих листків;

 

 

10

б) Розширюються

в) Можуть і розширюватись і звужуватись

г) Ніяк не реагують

 1.   Якщо промені від предметів фокусуються перед сітківкою, таке порушення зору називають:

а) Далекозорістю

б) Короткозорістю

в) Астигматизмом

г) Всі відповіді невірні

 1.   Слухові кісточки - молоточок, коваделко і стремінце - розташовані у вусі:

а) Зовнішньому

б) Внутрішньому

в) Середньому

г) На межі зовнішнього і середнього

 1.  Слухові рецептори містяться у вусі:

а) Зовнішньому

б) Внутрішньому

в) Середньому

г) На межі середнього і внутрішнього

 1.  Кислий смак їжі сприймають рецептори, що розташовані:

а) На кінчику язика

б) По краях язика

в) На спинці язика

г) На корені язика

 1.  На кінчику язика розташовані рецептори, що розрізняють:

а) Солоний смак їжі

б) Солодкий смак їжі

в) Кислий смак їжі

г) Гіркий смак їжі

 1.   Світло сприймальна оболонка ока - це:

а) Кришталик

б) Сітківка

в) Склисте тіло

г) Судинна оболонка

 1.  Жовта пляма переважно складається з:

а) Паличок

б) Колбочок

в) Паличок і колбочок

г) Всі відповіді невірні

3.225.Зазначте частку кори головного мозку, де розташована зорова зона:

а) Лобна

б) Потилична

в) Тім’яна 

г) Скронева

135

 

 1.    Капсули нефронів містяться в:

а) Нирковій мисці

б) Корі нирок

в) Мозковій речовині нирок

г) В корі та в мозковій речовині

3.210.    Видільну функцію виконують:

а) Нирки

б) Шлунок

в) Печінка

г) Кишечник 

3.211.   У потових залозах очищується:

а) Тканинна рідина

б) Кров

в) Лімфа

г) Плазма

 1.   Шар шкіри, в якому розташовані скупчення потових і сальних залоз, - це:

а) Епідерміс

б) Власне шкіра

в) Підшкірна жирова клітковина 

г) Епідерміс і дерма

 1.  У разі порушення функцій обох нирок людина помирає від отруєння за:

а) 5хв

б) 20хв

в) 25хв

г) 40хв

3.214.3азначте правильне розташування складових кожної сенсорної системи:

а) Рецептори - нервові волокна - спеціальна зона кори великого мозку

б) Нервові волокна - спеціальна зона кори великого мозку - рецептори

в) Рецептори - нервові волокна - спеціальна зона великого мозку - ефектори

г) Рецептори - нервові волокна - спеціальна зона у стовбуровій частині головного мозку

3.215.   У людини розрізняють основних сенсорних систем:

а) 4 

б) 5

в) 6

г) 7

 1.   Фоторецептори ока містяться в:

а) Рогівці

б) Сітківці

в) Допоміжних структурах ока

г) Кришталику

 1.  У стані страху зіниці:

а) Звужуються

 

134

в) верхівковим ростом;

г) здатністю до галуження.

1.76. Мичкувата коренева система характерна для:

а) усіх дводольних рослин; ,

б) більшості дводольних рослин;

в) більшості дводольних та однодольних рослин;

г) усіх однодольних рослин.

1.77. Під кореневим чохликом знаходиться:

а) зона всмоктування;

б) зона поділу;

в) провідна зона;

г) зона розтягування клітин.

1.78. Зону росту кореня утворюють:

а) зона поділу та зона розтягування клітин;

б) зона поділу та зона всмоктування;

в) провідна зона;

г) зона розтягування клітин.

1.79.   Покривна тканина кореня називається:

а) перициклом;

б) ендодермою;

в) епіблемою;

г) екзодермою.

1.80.   Ріст коренів не уповільнюється при:

а) перезволоженні фунту;

б) ущільненні ґрунту;

в) внесенні фосфорних добрив;

г) скошуванні надземної частини рослин.

 1.81.  Ґрунтом називають:

а) продукти вивітрювання гірських порід;

б) придатний для життя рослин поверхневий шар земної кори;

в) сукупність хімічних, фізичних та біологічних явищ, що зумовлюють зміни гірських порід;

г) комплекс складних органічних сполук.

1.82. Гумус мас велике значення у житті рослин, тому що:

а) зумовлює виникнення грунтів;

б) сприяє розкладанню органічних речовин;

в) є джерелом поживних елементів і поліпшує властивості ґрунту;

г) всі відповіді вірні.

1.83.  . Джерелом енергії для активного поглинання елементів мінерального живлення рослинами є процес:

а) фотосинтезу;

б) транспірації;

в) дихання;

г) дифузії.

1.84. До органічних добрив належать:

11

 

а) аміачна селітра і фосфорне борошно;

б) торф та азотобактерин;

в) гній і пташиний послід;

г) компости та сильвініт.

 1. Прискорюють розвиток рослин та утворення репродуктивних органів:

а) азотні добрива;

б) фосфорні добрива;

в) калійні добрива;

г) бактеріальні добрива.

 1. Корені-присоски розвиваються в:

а) жоржини;

б) болотного кипарису;

в) плюща;

г) омели.

 1.  У рослин заболочених місцезростань розвиваються:

а) повітряні корені;

б) дихальні корені;

в) ходульні корені;

г) корені-причіпки.

 1. Для відкладання запасних поживних речовин слугують:

а) коренеплоди у моркви та буряка;

б) коренеплоди у фікуса та редьки; /

в) кореневі шишки в омели та батату;

г) всі відповіді вірні.

 1. Пагін складається з:

а) стебла, вузлів і міжвузлів;

б) стебла і листків;

в) стебла, листків і бруньок;

г) листків і бруньок.

 1.  Всередині бруньки не розвивається:

а) вкорочене стебло;

б) зачаткові листки;

в) зачаткові квітки або суцвіття;

г) покривні луски.

1.91 вегетативної бруньки розвивається:

а) облиствлений пагін із квітками;

б) стебло з листками і бруньками;

в) суцвіття;

г) поодинока квітка.

1.92. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:

а) вставним;

б) інтеркалярним;

в) бічним;

г) верхівковим.

 

12

утворюється первинної сечі:

а) 50л

б) 250л

в) 150 л

г) 100 л

 1.   У нирках кров фільтрується у:

а) Пірамідках

б) Стовпах

в) Капсулах нефронів

г) Ниркових мисках

 1.  Шкіра бере участь в обміні вітаміну:

а) А

б) Групи В

в) С

г) Б

 1.   На руках нігті повністю замінюються за:

а) 2-3 дні

б) 20-25 днів

в) 3-4 місяці

г) 1-2 місяці

 1.  У шкірі найбільше рецепторів:

а) Тактильних

б) Холодових

в) Теплових

г) Хімічних

 1.  Основні втрати тепла в організмі людини відбуваються через:

а) Дихальні шляхи

б) Шкіру

в) Травну систему

г) Кровоносну систему

 1.  Центр терморегуляції міститься у:

а) Довгастому мозку

б) Середньому мозку

в) Проміжному мозку

г) Мозочку

 1.  Структурною і функціональною одиницею нирок є:

а) Звивистий канадець другого порядку

б) Нейрони

в) Нефрони

г) Білки

 1. Терморегуляція шкіри проявляється у:

а) Випаровуванні поту

б) Розширенні судин 

в) Звуженні судин

г) Тремтінні шкіри

133

б) 110,5г

в) 157,9г

г) 105,3г

 1.  Нефрон - структурна і функціональна одиниця:

а) Легенів

б) Нирок

в) Нервової тканини

г) Печінки

 1.   Сечовий міхур - це орган, що слугує для:

а) Виведення сечі з організму

б) Збирання сечі

в) Утворення сечі

г) Всі відповіді вірні

 1.  Шкіра складається з:

а) Епідермісу, дерми і підшкірної клітковини

б) Дерми і підшкірної клітковини

в) Епідермісу і підшкірної клітковини

г) Епідермісу і дерми

 1.  Сальні залози містяться в:

а) Епідермісі

б) Власне шкірі

в) Підшкірній клітковині

г) всі відповіді правильні

 1.  Потові залози слугують для:

а) виведення надлишку води і мінеральних солей з організму людини

б) нагрівання організму

в) виведення надлишку води з організму людини

г) виведення надлишку органічних сполук

 1.  У звичайних умовах (за відсутності важкої роботи) в організмі людини утворюється вторинної сечі:

а) 0,5- 1л

б) 1,2- 1,5л

в) 2,0 -2,3л

г) 2,5 -3,0л

 1.   Центр рефлексу сечовипускання розташований у мозку:

а) Довгастому

б) Проміжному

в) Спинному

г) Середньому

3.199.  Органи сечовидільної системи містяться у:

а) Грудній порожнині

б) Черевній порожнині та порожнині малого тазу

в) Обох порожнинах

г) Порожнині малого тазу

3.200.3а звичайних умов у дорослої людини за добу в середньому

132

1.93. Розгляньте підземні видозміни пагона і знайдіть на малюнку Бульбоццбулину:

1.94. Форма кропи дерева залежить від:

а) величини кута між стовбуром і гілками;

б) чисельності гілок; н)розмірів гілок;

г) усього переліченого вище.

1.95.  . Покривна тканина стебла деревної рослині/ називається:

а) епідермою;

б) корою;

в) деревиною;

г) корком.

1.96. Розгляньте малюнок. Яку функцію виконує зона стебла, позначена під цифрою «З».

а) шкірка - контролює транспірацію і виробляє кутикулу в молодих стебел;

б) корок - механічний Захист, бактерицидні властивості;

в) камбій - ріст у товщину;

г) деревина - ксилема і механічна тканина.

1.97. До складу лубу не входить :

а) провідних елементів;

б) твірної тканини;

в) механічної тканини;

г) основної паренхіми.

1.98. Річне кільце утворене: а) твердим і м'яким лубом;

 

13

 

б) весняною і осінньою деревиною;

в) механічною тканиною;

г) серцевинними променями.

 1.  У стовбурі 10-річної липи:

а) одне річне кільце;

б) 5 річних кілець;

в) 10 річних кілець;

г) 20 річних кілець.

 1.      Висхідну течію речовину стеблі забезпечують:

а) ситоподібні трубки;

б)           луб;

в) деревина;

г) клітини-супутниці.

 1.      Надземними видозмінами пагона є:

а) вусики та кореневища;

б) вусики та колючки;

в) цибулини;

г) бульбоцибулини.

 1.      Листок злаків складається із:

а) черешка, листкової пластинки, піхви;

б) черешка, прилистків, листкової пластинки;

в) піхви, прилистків, листкової пластинки;

г) піхви, листкової пластинки.

 1.      Що зображено на малюнку?

а) надземні видозміни пагона;

б) підземні видозміни пагона;

в) надземні видозміни кореня;

г) підземні видозміни кореня.

 1.      У простих листків:

а) завжди є лише одна листкова пластинка і опадає разом із черешком;

б) є декілька листкових пластинок ;

в) листкова пластинка опадає без черешка;

г) листкова пластинка завжди цілісна.

 1.      Роздвоєним галуженням жилок листків характеризується:

а) паралельне жилкування;

14

3.184.   Опірність організму застудним захворюванням підвищується завдяки вітаміну:

а) А

б) Групи В

в) С

г) О

3.185.  Мінеральний склад кісток порушується через нестачу вітаміну:

а) А

б) Групи В

в) С

г) О

3.1 86.  0бмін речовин і перетворення енергії включає в себе процеси живлення, дихання, транспорту речовин, їхнє перетворення і:

а) Передачу спадкових ознак

б) Поділ клітин

в) Виведення продуктів життєдіяльності

г) Збільшення кількості особин

 1.   Розщеплення жирів у травному каналі починається у:

а) Ротовій порожнині

б) Шлунку

в) Тонкому кишечнику

г) Товстому кишечнику

 1.   Комплекс процесів, що відбуваються в організмі: живлення, дихання, транспорт речовин, їхнє перетворення, виведення продуктів життєдіяльності, - це:

а) Розмноження

б) Ріст і розмноження

в) .Обмін речовин і перетворення енергії

г) Регуляція діяльності органів

3.189.У воді не розчиняються вітаміни:

а) А

б) Групи В

в) С .

г) П

3.190.Обчисліть і вкажіть, скільки енергії витратить плавець за 20 хв,

якщо його маса тіла дорівнює 50кг, а витрати енергії під час плавання за Ігод на 1кг маси становить ЗО кДж:

а) 1500кДж

б) ІОООкДЖ

в) 500кДж

г) 150кДЖ

3.191 .Підрахуйте і вкажіть масу білка, що окислився, якщо організм

витратив на це 150л кисню (на окиснення 1г білка витрачається 0,95л кисню):

а) 105г

 

131

а) В1

б) В6

в) В12

г) С

 1.   Найбільшу кількість білків з продуктів харчування містить:

а) М’ясо

б) Хліб

в) Овочі

г) Фрукти

 1.   Відвар шипшини вживають за нестачі вітаміну:

а) А

б) Групи В

в) О

г) С

 1.  До водорозчинних вітамінів належить вітамін:

а) А

б) Б

в) С

г) Е

3.179.0сновним місцем відкладання жирів є:

а) Підшлункова залоза

б) Печінка

в) Підшкірна клітковина

г) М’язи передньої стінки живота

3.180.  Найбі:іьшої шкоди здоров’ю людини завдає нестача:

а) Білків

б) Жирів

в) Вуглеводів

г) Вітамінів

 1.  Для дорослої людини фізіологічно виправдане харчувиння:

а) Дворазове

б) Триразове

в) Чотириразове

г) П’ятиразове

 1. До неорганічного обміну речовин належить обмін:

а) Вуглеводів

б) Жирів \

в) Мінеральних солей

г) Вітамінів

 1.  Первинними джерелами живлення на Землі вважають органічні речовини:

а) Білки

б) Жири

в) Вуглеводи

г) Нуклеїнові кислоти

130

б) дугове жилкування;

в) пальчасте жилкування;

г) дихотомічне жилкування .

1.106. Що зображено на малюнку:

а) видозміни листків;

б) видозміни пагона;

в) видозміни кореня;

г) всі відповіді вірні.

1. 107.  Супротивне листкорозміщення характерне для:

а) верби; ' б/винограду;

в) гвоздики;

г) яблуні.

 1. Продцхи листка забезпечують:

а) фотосинтез;

б) транспірацію;

в) газообмін;

г) фотосинтез, транспірацію, газообмін.

 1.  Транспірацією називають:

а) процес газообміну;

б) процес дихання;

В) процес випаровування води; г) процес поглинання вуглекислого газу.

1. 110. У білої акації на колючки перезпворилися:

а) листкові пластинки;

б) черешки;

в) прилистки;

г) кінчики центральних і бічних жилок.

1.111. Видозміненими листками, які виконують захисну функцію, не є :

а) колючки кактусів;

б) колючки дикої груші; і в) сухі луски цибулі;

 

 

 

 

15

г) покривні луски бруньок.

 1.  За розміщенням на стеблі бруньки бувають:

а) верхівковими;

б) вегетативними;

в) генеративні;

г) сплячими.

 1.  Кореневі волоски виконують функцію:

а) захищають корені;

б) всмоктують воду;

в) виділяють кисень;

г) накопичують крохмаль.

 1.  У пазусі листка розвивається:

а) брунька;

б) квітка;

в) пагін;

г) інший листок.

 1.  У зоні всмоктування коренів містяться:

а) додаткові бруньки;

б) клітини, що діляться;

в) кореневий чохлик;

г) кореневі волоски.

 1.  Наземні пагони рослин завжди ростуть у напрямку:

а) тільки вгору;

б) вгору або горизонтально;

в) тільки під гострим кутом;

г) будь як.

 1.  Сидячими називають листки:

а) в яких не відбувається фотосинтез;

б) які дуже повільно ростуть;

в) не мають черешка;

г) в яких є додаткові бруньки.

 1.  Складний листок відрізняється від простого тим, що:

а) має кілька листкових пластинок на спільному черешку;

б) має більшу кількість жилок;

в) містить більше хлорофілу;

г) його листкова пластинка розділена на лопаті.

 1.  Кореневі волоски утворюються:

а) тільки на головному корені;

б) тільки на кінчиках молодих коренів;

в) по всій довжині кореня;

г) коли корінь наштовхується на перешкоду.

 1.  Кореневі волоски становлять собою:

а) особливу тканину рослини;

б) багатоклітинні утвори;

в) видозмінені листки;

 

16

 

3.167. Основна маса води всмоктується у такому відділі травного тракту:

а) Шлунок

б) Тонкий кишечник

в) Товста кишка

г) Пряма кишка

3.168.3а добу в шлунку людини виділяється 80мл шлункового соку

(С=І,065 грам на сантиметр кубічний). Підрахуйте і вкажіть масу хлориду натрію, необхідного для утворення хлоридної кислоти, що міститься в шлунковому соку (масова частка хлоридної кислоти в шлунковому соку 0,5%):

а) 0,68г

б) 12,4г

в) 24,5г

г) 6,8г

 1.   Асиміляція - це процес:

а) Утворення органічних речовин

б) Розщеплення органічних речовин

в) Утворення неорганічних речовин

г) Всі відповіді не вірні

 1.  Дисиміляція — це процес:

а) Утворення органічних речовин

б) Розщеплення органічних речовин

в) Утворення неорганічних речовин

г) Всі відповіді не вірні

 1.  Добова норма вітаміну С дорівнює приблизно:

а) 5мг  

б) 50мг

в) 500мг

г) 20мг

 1.  Найбільше вітаміну Сміститься в:

л) Лимонах

б) Моркві

в) М’ясних продуктах

г) Рибних продуктах

3.173.  3а нестачі вітамінів в організмі виникають:

а) Гіпервітамінози

б) Авітамінози

в) Гіповітамінози

ґ) Полівітамінози

3.174.  3а відсутності вітамінів в організмі виникають

а) Гіпервітамінози

б) Авітамінози

в) Гіповітамінози

г) Полівітамінози

3.175.  До недокрів’я призводить нестача вітаміну:

129

3.159.Із ворсинок тонкого кишечнику у лімфу всмоктуються:

а) амінокислоти

б) гліцерин

в) глюкоза

г) всі відповіді вірні

 1.   Поживні речовини у кров всмоктуються у:

а) товстому кишечнику

б) тонкому кишечнику

в) шлунку

г) прямій кишці

 1.   Протока підшлункової залози впадає в:

а) Шлунок

б) Жовчний міхур

в) Дванадцятипалу кишку

г) Печінку

 1.  Протоки печінки відкриваються у:

а) Тонку кишку

б) Дванадцятипалу кишку,

в) Товсту кишку

г) Шлунок

3.163.Органічні речовини в організмі людини з травної системи в клітини тіла переносяться:

а) Гормонами

б) Нервовими імпульсами

в) Ферментами

г) Кров’ю

3.164.   Орган який в організмі людини бере участь в очищення крові, накопичення глікогену, виведення з крові зруйнованих еритроцитів - це:

а) Нирки

б) Печінка

в)  Селезінка .

г)  Підшлункова залоза 

 1.   Більша частина води всмоктується у відділі травного тракту:

а) Тонкому кишечнику

б) Прямій кишці 

в) Шлунку

г) Товстому кишечнику

 1.  Перетворення глюкози на глікоген, перетворення аміаку на сечовину, виведення з крові зруйнованих еритроцитів, створення лужного середовища в кишечнику - всі ці функції виконує травна залоза:

а) Підшлункова

б) Печінка

в) Слинні залози 

г) Шлунок

 

 

128


г) вирости клітин покривної тканини.

 1.  Кореневий чохлик утворюється з:

а) мертвих клітин кінчика кореня;

б) гіфів грибів;

в) часточок ґрунту;

г) речовин, які виділяє корінь.

 1.  Кореневу систему рослини утворюють:

а) усі корені, які вона має;

б) усі корені, які перебувають у ґрунті;

в) головний і бічні корені;

г) головний і додаткові корені.

1.123.  Листок з'єднується зі стеблом в місці, яке називають:

а) пазухою;

б) камбієм;

в) вузлом;

г) міжвузлям.

1.124. Підземними метаморфозами стебла є:

а) кореневище;

б) коренеплоди;

в) кореневі бульбочки;

г) повітряні корені .

1.125. Метаморфоза кореня, яка відбувається за рахунок накопичення поживних речовин в бічних коренях:

а) кореневі бульбочки;

б) кореневі бульби;

в) бульбоцибулини;

г) коренеплоди.

 1.  Пагінце:

а) стебло з розташованими на ньому листками;

б) стебло з розташованими на ньому листками і брунькам;

в)  місце прикріплення листка до стебла;

г)  прикоренева розетка.

 1.  Накопиченню азоту в ґрунті сприяє:

а) Симбіоз грибів і дерев;

б) утворення мікоризи;

в) утворення кореневих бульбочок;

г) утворення кореневищ.

 1.  Місцем прикріплення листка на пагоні називають:

а)  вузол;

б)            міжвузол; 

в) пазуха;

г) брунька.

1.129.  Розгляньте малюнок і назвіть під якою літерою закодована генеративна брунька?

17

 1.   Рослини поділяють на трав'янисті, кущі, напівкущі і дерева за характером:

а) листя;

б) коріння;

в) стебла;

г) стебла і листя .

1.131.  Округла форма листкової пластинки має такі розміри:

а) довжина дорівнює ширині; 

б) довжина більша за ширину в 3—4 рази

в) довжина більша за ширину в 1,5—2 рази

г) довжина більша за ширину в 5 разів

 1.  Цибулинаце:

а) видозмінене листя;

б) видозмінене коріння;

в) видозмінене стебло;

г) видозмінений плід.

 1.  Кореневищеце:

а) видозмінене листя;

б) видозмінене коріння;

в) видозмінене стебло;

г) видозмінений плід.

 1.  Мікоризаце:

а) співжиття вищих рослин із бактеріями;

б) співжиття вищих рослин із грибами;

в) співжиття вищих рослин із вищими рослинами;

г) метаморфоза стебла.

 1.  Для болотних тропічних рослин за умов середовища, бідного на кисень, характерні:

а) втягувальні корені;

б) опорні корені;

в) ходульні корені;

г) дихальні корені.

 1.  Ділянку пагона міме вузлами називають:

а) вузлом;

б) міжвузлям;

в) пазухою;

г) стрілкою;

18

 

б) печінки

в) слинних залоз

г) підшлункової залози

 1.   Печінка виконує функції:

а) виділення інсуліну,

б) виділення жовчі

в) виділення пепсину

г) накопичення глікогену

 1.   У дорослої людини в нормі загальна кількість різних видів зубів дорівнює:

а) 8 різців, 4 ікла, 20 кутніх

б) 4 різці, 8 іклів, 20 кутніх

в) 10 кутніх, 10 різців, 8 іклів

г) 6 різців, 8 іклів, 10 кутніх.

 1.   Язик утворений тканиною:

а) М’язовою посмугованою

б) М’язовою не посмугованою

в) Сполучною

г) Всі відповіді вірні

 1.  У ротовій порожнині не відбувається:

а) Механічне подрібнення їжі

б) Знезараження мікроорганізмів

в) Розщеплення крохмалю

г) Розщеплення жирів

 1.  Пережовану, змочену слиною ти частково розщеплену їжу язик проштовхує до:

а) Стравоходу

б) Глотки

в) Шлунка

г) Гортані

 1.  Центр ковтання розташований у мозку:

а) Довгастому

б) Проміжному

в) Середньому

г) Мозочку

 1.  Підшлунковий сік виділяється:

а) Шлунком

б) Залозами дванадцятипалої кишки

в) Підшлунковою залозою ,г) Печінкою

 1.  Тонкий кишечник утворений:

а) Дванадцятипалою, порожнистою і клубовою кишками,

б) Дванадцятипалою і тонкою кишками

в) Тонкою , сліпою кишками і апендиксом

г) Дванадцятипалою, порожнистою і сліпою кишками

 

127

б) Подрібнюють

в) Перемішують

г) Просувають

 1.   Улюдини великих слинних залоз:

а) Одна пара

б) Дві пари

в) Три пари

г) Дві

 1.   У ротовій порожнині розщеплюються:

а) Білки

б) Жири

в) Вуглеводи

г) Аміно кислоти

 1.   Печінка це:

а) Залоза, »

б) Гормон

в) Фермент

г) Частина травної трубки

 1.  Апендикс - це:

а) Залоза

б) Червоподібний відросток

в) Гормон

г) Захворювання

 1.  У ротовій порожнині внаслідок дії слини розщеплюються:

а) Білки

б) Жири

в) Вуглеводи

г) Нуклеїнові кислоти

 1.  Фермент шлункового соку пепсин розщеплює:

а) Жири,

б) білки,

в) вуглеводи,

г) крохмаль

 1.  Поживні речовини в організмі людини всмоктуються переважно в

а) шлунку

б) тонкому кишечнику \

в) товстому кишечнику

в) дванадцятипалій кишці.

 1.  Підшлункова залоза виконує функції:

а) виділення жовчі

б) виділення інсуліну

в) накопичення глікогену

г) виділення травних ферментів

 1.  Пепсин - це фермент:

а) залоз шлунка

126

 1.  Кут, що утворює листок із стеблом, називають:

а) вузлом;

б) міжвузлям;

в) пазухою;

г) стрілкою.

 1.  Зародковий пагін називають:

а) вузлом;

б) міжвузлям;

в) пазухою; ' ,?

г) брунькою.

 1.  Рослина росте у товщину за рахунок:

а) верхівкової меристеми;

б) бічної меристеми;

в)  ранової меристеми;

г) вставної меристеми.

 1.  Бульбаце:

а) метаморфоза головного коріння;

б) метаморфоза бічних коренів;

в) підземна метаморфоза стебла;

г) надземна метаморфоза стебла

 1.  Загальний черешок складного листка називають:

а) рахісом;

б) розтрубом;

в)  прилистком;

г) піхвою.

 1.  Зростання прилистків у вигляді трубочки, яка охоплює стебло, називають:

а) рахісом;

б) розтрубом;

в) язичком;

г) піхвою.

 1.  Вирости різної форми біля основи листка називають:

а) рахісом;

б) розтрубом;

в) прилистком;

г) піхвою;

 1.  Жилкування, за якого жилки розташовані діжкоподібно (зверху і знизу листка вони зближуються), називають:

а) паралельним;

б) дуговим;

в) пальчастим;

г) сітчастим.

 1.  Жилкування, за якого жилки розташовані вздовж листка, називають:

а) паралельним;

 

19

б) дуговим;

в) перистим;

г) сітчастим.

 1.  Жилкування, за якого дуже розвинена мережа дрібних часток, називають:

а) паралельним;

б) дуговим;

в) перистим;

г) сітчастим.

 1.  Листкорозміщення, за якого з кожного вузла відходить по одному 

листку, називають:

а) супротивним; 

б) кільчастим;

в) почерговим;

г) листковою розеткою.

 1.  Листкорозміщення, за якого з кожного вузла відходять по два листка, що містяться один проти одного, називають:

а) супротивним;

б) кільчастим;

в) почерговим;

г) листковою розеткою.

 1.  Листкорозміщення, за якого з кожного вузла відходять три листки і більше, називають:

а) супротивним;

б) кільчастим;

в) почерговим;

г) листковою розеткою.

 1.  Процес випаровування води рослиною називають:

а) фотосинтезом; 

б) асиміляцією;

в) транспірацією;

г) дисиміляцією.

 1.  Зазначте, як називаються бруньки, які містять лише зачаткове стебло та листки.

а) вегетативні; 

б) генеративні; 

в) вегетативно-генеративні;

г) репродуктивні

 1.  Зазначте, як називаються бруньки, які містить лише зачаткові квітки.

а) вегетативні;

б) генеративні;

в) вегетативно-генеративні;

г) соматичні.

 

20

а) кровоносною

б) видільною

в) травною

г) опорно — руховою

 1.   Кисень з альвеол у капіляри проникає завдяки:

а) різниці концентрації

б) різниці тиску

в) вільному простору

г) Всі відповіді вірні

 1.   Кисень засвоюється у:

а) носоглотці,

б) легенях,

в) еритроцитах

г) мітохондріях клітин

 1.  Розв’яжіть задачу. Скільки повітря (л) потрібно для дихання класу з 35 учнів упродовж 45хв уроку, якщо людина в середньому робить 16 вдихів за хвилину по 500мл повітря?

а) 12600л

б) 12000л

в) 1200л

г) 0,2л

3.137.  В організмі до звільнення енергії відбувається:

а) Утворення органічних речовин,

б) Дифузія речовин через мембрани клітин

в) Окиснення органічних речовин

г) Розклад оксигемоглобіну

3.138.  Основним джерелом енергії для організму людини слугує:

а) виділення

б) дихання

в) поглинання речовин з навколишнього середовища

г) рух речовин в організмі

 1.  Спірометром вимірюють:

а) Тиск крові,

б) Температуру тіла,

в) Пульс,

г) Життєву ємність легенів

3.140.Один грам гемоглобіну реально зв’язує 1,34мл кисню. Оскільки в одному літрі міститься в середньому 150гр гемоглобіну, підрахуйте і зазначте, скільки кисню міститься в одному літрі крові:

/а) 0,4л б) 0,2л 'в) 0,4л г) 0,3л

3.341. Зуби їжу:

а) Змочують

 

 

 

 

125

б) зменшується

в) може збільшуватись і зменшуватись

г) не змінюється

3.125 Глибокий вдих забезпечують:

а) внутрішні міжреберні м’язи

б) м’язи черевного пресу

в) зовнішні міжреберні м’язи

г) м’язи шиї

 1.  У спиті спокою у дихання не задіяні:

а) діафрагма

б) зовнішні міжреберні м’язи

в) внутрішні міжреберні м’язи 

г) черевні м’язи

3.127.3більшення частоти дихання людини під час фізичних навантажень спричинюсться:

а) зниженням вмісту кисню в крові

б) активізацією дихального центру імпульсами від працюючих м’язів

в) накопичення у крові вуглекислоти

г) всі відповіді вірні

 1.    Продукти паління спричинюють:

а) розширення капілярів,

б) звуження кровоносних судин,

в) збільшення життєвої ємності легень,

г) підвищення еластичності голосових зв’язок

 1.  Життєва ємність легенів у курців зазвичай:

а) не змінюється

б) збільшується

в) зменшується

г) може і збільшуватись, і зменшуватись

 1.  Газообмін в органах дихання відбувається у:

а) трахеях

б) бронхах

в) легеневих пухирцях

г) бронхіолах

 1.  Середня життєва ємкість легенів людини становить переважно:

а) 1500 кубічних сантиметрів

б) 2000 кубічних сантиметрів, '

в) 3000 кубічних сантиметрів,

г) 3500 кубічних сантиметрів

 1.  Газообмін у малому колі кровообігу відбувається у:

а) клітинах тіла,

б) клітинах шкіри, 

в) легенях,

г) внутрішніх органах,

3.133.  Еволюційно походження дихальної системи пов’язане з системою:

124

 1.  Зазначте, як називаються бруньки, що забезпечують тривале наростання пагона в довжину.

а) верхівкові бруньки ;

б) сплячі бруньки ;

в) пазушні бруньки;

г)  бруньки відновлення.

 1.  Зазначте, як називаються бруньки ,що забезпечують галуження пагона.

а) верхівкові бруньки ;

б) сплячі бруньки ;

в) пазушні бруньки ;

г) бруньки відновлення.

 1.  Встановіть що закодовано під цифрою «1».

а) стовбчаста хлоренхіма ;

б) епідерма ;

в) губчаста хлоренхіма;

г) продих.

 1.  Оцвітину квітки, в якої пелюстки і чашолистки забарвлені однаково, \ називають:

а) простою;

б) звичайною;

в) неправильною;

г) подвійною.

 1.  Найбільше пилку утворюється у рослин;

а) вітрозапильних;

б) комахозапильних;

в) спорових;

г) низькорослих.

 1.  Нектар у квітках утворюється для того, щоб:

а) полегшити запилення;

б) приваблювати комах-запилювачів;

в) захистити маточку від висихання;

г) годувати бджіл.

 

 

21

 

 

 1.    У суцвіття зібрані здебільшого квітки:

а) білого кольору;

б) дрібні;

в) великі;

г) запашні.

 1.  Суцвіття кошик має рослина:

а) вишня;

б) соняшник;

в) очерет;

г) конвалія.

 1.  Перехресне запилення відбувається, якщо пилок з однієї квітки

потрапляє на приймочку маточки: 

а) цієї самої квітки; 

б) будь-якої квітки;

в) квітки іншої рослини того самого виду;

г) не потрапляє взагалі.

 1.  В утворенні плодів можуть брати участь:

а) тільки маточки квітки;

б) маточки і тичинки квітки;

в) будь-які частини квітки;

г) всі відповіді вірні.

1.163.3а допомогою вітру поширює свої плоди:

а) кульбаба;

б) огірок;

в) лопух;

г) яблуня .

 1.   Квітки, які не мають чашечки і віночка:

а) в природі не існують;

б) утворюються тільки за несприятливих умов;

в) називаються голими;

г) називаються безплідними.

 1.  Якщо рослина однодомна, то в неї:

а) всі квітки або тичинкові, або двостатеві;

б) усі квітки лише двостатеві; якщо виникають одностатеві, то вони безплідні;

в) утворюються або тичинкові, або маточкові квітки;

г) або всі квітки двостатеві, або є і тичинкові, і маточкові.

 1.  Квітка - це орган:

а) спороношення;

б) статевого розмноження;

в) насінного розмноження;

г) вегетативного розмноження.

 1.  Квітку називають голою, якщо в неї немає: 

а) віночка і квітконіжки;

б) чашечки і тичинок;

в) маточки і тичинок;

22

г) клиновидним хрящем

3.116.  Бронхи мають будову повідну до:

а) трахеї

б) гортані

в) стравоходу

г) всі відповіді не вірні

 1.  Дихання - це:

а) процес поглинання кисню і виділення вуглекислого газу

б) процес окиснення органічних речовин з виділенням хімічної енергії

в) газообмін в тканинах,

г) газообмін у легенях

 1.  Стінки бронхів мають:

а) хрящові кільця,

б) спіраль з волокон сполучної тканини,

в) волокна епітеліальної тканини,

г) всі відповіді вірні,

 1.  Функція дихальної системи полягає:

а у здійсненні вдиху

б) у постачанні до крові достатньої кількості кисню та видаленні з неї вуглекислого газу

в) у здійсненні вдиху і видиху

г) в окисненні органічних речовин

 1.  Транспорт газів через легеневий пухирець у капіляр відбувається завдяки:

а) дифузії,

б) осмосу,

в) активному транспорту речовин,

г) пасивному транспорту речовин,

 1.  У малому колі кровообігу газообмін відбувається у капілярах:

а) шкіри

б) тіла

в) легенів

г) бронхів

 1.  Трахея щодо стравоходу розташовується у грудній порожнині:

а) ззаду

б) попереду

в) ліворуч

г) праворуч

 1.  Дихальний центр у людини розташований у:

а) мозочку,

б) довгастому мозку

в) проміжному мозку

г) середньому мозку

3.124.  Під час співу, під час розмови голосова щілина:

 а) збільшується

 

 

123


а) 24с

б) 30с

в) 42с

г) 60с

3.108.  Підрахуйте і вкажіть кількість крові (л) в людині масою 55 кг, якщо відомо, що вона становить 1/3 її маси:

а) 4

б) 4,2

в) 2,4

г) 5

 1.  У 1ООгр крові людини міститься в середньому 16,7г гемоглобіну.

Підрахуйте і вкажіть його кількість у 5л крові:

а) 753г

б) 835г

в) 83,5г

г) 140г

 1.  Дихальна система складається з органів у такій послідовності:

а) носова порожнина - гортань - трахея - бронхи - легені,

б) носова порожнина - трахея - гортань - бронхи - легені,

в) носова порожнина - гортань - трахея - бронхи,

г) носова порожнина - гортань - глотка - трахея - бронхи - легені,

 1.  У носовій порожнині відбувається:

а) зігрівання повітря,

б) знезаражування повітря,

в) дихання,

г) газообмін,

3.112.  У людини кількість бронхів:

а) один

б) два

в) три

г) чотири

 1.  Дихальні рухи - це

а) вдих

б) видих

в) вдих і видих 

г) дихання

 1.  Гортань - це орган:

а) утворення голосу

б) утворення голосу та звукової мови

в) слуху

г) проведення харчової грудочки

 1.  Вхід в гортань під час ковтання закривається:

а) щитоподібним хрящем

б) персневидним хрящем

в) надгортанним хрящем

122

г) ціпочка і чашечки.

1.168. Якщо у квітки пелюстки забарвлені так само, як чашолистки, її оцвітину називають:

а) неправильною;

б) простою;

в) віночкоподібною; і )приквітком.

 1.  Суцвіттям називають групу квіток, які:

а) розміщені на одному пагоні;

б) розцвітають водночас;

в) мають однакову форму і розміри;

г) розміщені на одній рослині.

 1.  Квітка - це:

а) видозмінений пагін;

б) видозмінена брунька;

в) видозмінена точка росту;

г) видозмінений листок.

 1.  Насінний зачаток міститься:

а) всередині квітколожа;

б) у стовпчику;

Із) у зав'язі;

і) і юза рослинним організмом;

1.1'72.  Пелюстки і чашолистки мають спільну назву:

а) квітколоже;

б) суцвіття;

в) квітка; -

г) оцвітина.

 1.  Пристосуванням до перехресного запилення у деяких рослин є:

а) утворення суцвіть;

б) утворення яскравих пелюсток;

в) різні терміни дозрівання пилку;

г) розташування квіток на верхівках пагонів.

 1.  Якщо в утворенні плодів беруть участь інші, крім маточки, частини, їх називають:

а) несправжніми;

б) збірними;

в) супліддями;

г) не розкривними.

1.175.  Поширенню плодів тваринами сприяють:

а) крилоподібні придатки;

б) соковиті смачні оплодні;

в) здатність плодів розкриватися;

г) легкість.

 

 

23

 1.  Назвіть який елемент будови квітки, зображеної на малюнку під цифрою «1»

а) пелюстки;

б) квітколоже;

в) маточка;

г) тичинки.

 1.  Якщо всі квітки суцвіття розміщені в одній площині, але мають

квітконіжки різної довжини, то це суцвіття називають: 

а) волоть;

б) зонтик;

в) щиток;

г) головка.

 1.  Біологічне значення суцвіть полягає в тому, що за їхньою допомогою:

а) полегшується запилення;

б) регулюється розвиток рослини;

в) бджоли легко збирають нектар;

г) всі відповіді вірні.

 1.  У деяких рослин пилок переноситься вітром на далеку відстань тому, що:

а) він має спеціальні пристосування для цього; 

б) такі рослини ростуть на місцях, де часто дмуть сильні вітри;

в) має соковиті смачні оплодні;

г) ці рослини активно розкидають пилок.

1.180.  Самозапилення не відбувається, якщо:

а) рослини дводомні;

б) рослини виробляють великий за розмірами пилок;

в) пилок із квіток однієї рослини потрапляє на інші квітки цієї самої рослини;

г) немає комах-запилювачів.

1.181. Для приваблювання комах-запилювачів у квітках мають значення:

а) тільки яскраві оцвітини великих розмірів;

б) яскраві оцвітини і нектар;

в) яскраві оцвітини, їхня форма, нектар;

г) час цвітіння і запах.

24

в) Пів місяцевий

г) Атріовентрикулярний

3.99.3овнішній шар стінки серця утворений:

а) епікардом

б) міокардом

в) ендокардом

г) перикардом

 1.  Діастола передсердь і шлуночків у серцевому циклі в стані спокою становить:

а) 0,4с

б) 0,5с

в) 0,8с

г) 0,6с

 1.  Найважливішою функцією лімфатичної системи є:

а) імунний захист,

б) транспорт кисню

в) транспорт вуглекислого газу,

г) транспорт поживних речовин у кров

3.102.  Стінка капіляра складається з клітин, розташованих у:

а) один шар

б) два шари

в) чотири шари

г) три шари

3.103.  В організмі людини венозна кров перетворюється на артеріальну в:

а) правому передсерді 

б) ниркових канальцях

в) клітинах печінки

г) капілярах легенів

 1.  Лімфатичні судини виконують функцію:

а) перенесення газів

б) кровотворення

в) перенесення гормонів

г) знищення шкідливих бактерій

 1.  Півмісяцеві клапани розташовані:

а) між правим передсердям і правим шлуночком

б) біля виходу аорти зі шлуночка

в) лміж лівим передсердям і лівим шлуночком

г) біля виходу легеневих артерій зі шлуночка

 1.  Діяльність серцевого м’яза регулюється:

а) свідомістю

б) гормонами

в) вегетативною нервовою системою

г) рефлекторно

3.107.  Час загального розслаблення серцевого м'яза дорівнює 0,4с. Підрахуйте і вкажіть, скільки часу відпочиває серцевий м’яз за хвилину:

121

г)  140/1 ООмм.рт.ст

3.90.  До правого передсердя впадають порожнисті вени:

а) Одна

б) Дві

в) Гри

г) Чотири

 1.  Нервові центри, що регулюють серцеву діяльність, розташовані в мозку:

а) Спинному

б) Середньому і проміжному

в) Спинному і довгастому

г) довгастому

 1.  Людям які мають першу групу крові, можна переливати кров групи:

а) першої

б) другої

в) третьої

г) четвертої

 1.  Кров - це тканина:

а) сполучна,

б) епітеліальна

в) м’язова

г) зі спеціальними властивостями

 1.  Фібриноген - це:

а) білок плазми крові

б) фермент слини

в) гормон надниркових залоз

г) гормон гіпофізу

 1.  Артерії - це судини, якими рухається кров:

а) лише артеріальна,

б) лише венозна 

в) артеріальна і венозна

г) кров і лімфа

3.96.  3меншення кількості лейкоцитів в крові нижче норми називають:

а) лейкоцитозом,

б) гемофілією

в) лейкопенією

г) лімфоцитозом.

3.97.  Обмін речовин між кров’ю і клітинами відбувається в:

а) капілярах, 

б) венах,

в) артеріях

г) венулах

3.98.На межі легеневої артерії та правого шлуночка розташований клапан:

а) Двостулковий

б) Тристулковий

 

120

1.182. Позначте, яка із зображених на малюнку рослин належить до класу Однодольні:

' 1.183. Зазначте, з якої частини рослини в процесі еволюції сформувалась квітка.

а) брунька;

б) листок;

в) пагін;

г) стебло.

 1.  Квіткаце репродуктивний орган, що являє собою:

а) вкорочене стебло;

б) вкорочений видозмінений нерозгалужений пагін;

в) сукупність видозмінених пагонів;

г) систему видозмінених пагонів.

 1.  Покрив квітки називається.

а) квітконіжкою;

б) квітколожем;

в) оцвітиною;

г) андроцеєм.

1.186.  Позначте, яка із зображених рослин належить до родини Пасльонові:

 

 

 

25

1.187. Гінецеєм називають сукупність:

а) чашолистків;

б) телюсток;

в) тичинок;

г) плодолистиків.

1.188.  Позначте, яка із зображених рослин належить до родини Складноцвіті:

 1.  Квітку, у якої є тичинки і маточки, називають:

а) стерильною;

б) двостатевою;

в) одностатевою; 

г) дводомною.

1.190.  Позначте, яка із зображених рослин належить до родини Кодові.

 

26

г)  25%

 1.  Верхній шар крові, що відстоялася, складається з:

а) тканинної рідини

б) плазми

в) формених елементів крові

г) лімфи

 1.  Тривалість життя еритроцитів становить:

а) близько 4 діб

б) близько 120 днів

в) декілька років

г) близько року

 1.  Функції лейкоцитів крові:

а) транспорт газів

б) вироблення імунітету

в) участь у зсіданні крові

г) транспорт біологічно активних речовин

 1.  У1 міліметрі кубічному крові міститься тромбоцитів близько:

а) 5 млн

б) 200-300тис

в) 5-ІОтис

г) 500-800тис у

3.85. Кров від маси тіла становить майже:

а) 12%

б) 7%

в) 4%

г) 0%

3.86. Формені елементи крові виробляються:

а) Червоним кістковим мозком

б) Жовтим кістковим мозком

в) Печінкою і селезінкою

г) Всі відповіді вірні

3.87.3а хімічною природою антитіла - це:

а) Білки

б) Вуглеводи

в) Жири

г) Гормони

 1.  Людям які мають другу групу крові можна переливати кров групи:

а) І

б) II

в) III

г) 'іУ

 1.  У дорослої людини в нормі тиск становить:

а) 120/80мм.рт.ст

б) 150/100мм.рт.ст

в) 90/50мм.рт.ст

119

 

 1.  У фізично тренованих людей втома м ’язів розвивається повільніше тому, що:

а) їхні зв’язки еластичніше,

б) їхні м’язи мають більше волокон,

в) до їхніх м’язів більше надходити кисню,

г) їхні м’язи стійкі до втоми

 1.  Еритроцити людини мають форму:

а) дрібних круглих клітин,

б) двовгнутих дисків,

в) двовгнутих дисків,

г) пласкі клітини

 1.  Людину, що віддає частину крові, інші тканини або органи, називають:

а) донором,

б) реципієнтом,

в) пацієнтом,

г) хворим,

 1.  Мале коло кровообігу закінчується у:

а) правому передсерді,

б) лівому передсерді,

в) правому шлуночку,

г) лівому шлуночку

 1.  Мале коло кровообігу починається з:

а) правого шлуночка,

б) лівого шлуночка,

в) правого передсердя,

г) лівого передсердя.

 1.  Верхня порожниста вена впадає в:

а) праве передсердя,

б) ліве передсердя,

в) правий шлуночок,

г) лівий шлуночок,

 1.  Велике коло кровообігу починається з:

а) правого шлуночка,

б) лівого шлуночка,

в) правого передсердя,

г) лівого передсердя.

 1.  Велике коло кровообігу закінчується в:

а) правому передсерді,

б) лівому передсерді, 

в) правому шлуночку,

г) лівому шлуночку

 1.  Плазма у загальному складі крові становить:

а) 30%

б) 55%

в) 75%

118

 

1.191. Однодомними рослинами є:

а) верба;

б) кукурудза;

в) тополя;

г) яблуня.

1.192. Суцвіття, в якого головна вісь розгалужується і на її розгалуженнях розмішуються квітки або колоски, називається:

а) складний колос;

б) волоть;

в) складний зонтик;

г) складний щиток.

 1.  Суцвіття китиця характерне для:

а) цибулі;

б) груші;

в) черемхи;

г) яблуні.

 1.  Суцвіття складний колос характерне для:

а) проса;

б) жита;

в) подорожника;

г) черемхи.

 1.  Самозапильними рослинами не є:

а) пшениця;

б) ячмінь;

в) горох;

г) кукурудза.

 1.  Який процес зображений на малюнку?

а)  статеве запліднення квіткових рослин;

б)  подвійне запліднення квіткових рослин;

в)  вегетативне розмноження квіткових рослин;

г) утворення спор у квіткових рослин

27

1.197. Позначте, яка із зображених рослин належить до класу Однодольні:

 1.   Липкість пилку є пристосуванням до запилення за допомогою:

а) комах;

б) вітру;

в) води;

г) птахів.

 1.  Вітрозапильними рослинами е:

а) яблуня;

б) горох;

в) кукурудза;

г) огірок.

 1.  Встановіть що зображено під цифрою «2» на малюнку.

а) Біб;

б) Стручечок;

в) Коробочка;

г) Стручок.

 

 1.  Зовнішня оболонка пилкового зерна називасться:

а) епідерма;

б) епіблема;

в) екзина; 

г) інтина.

 1.  Насінний зачаток квіткових рослин розташований:

а) у зав'язі маточки;

б) у стовпчику маточки;

в) у квітколожі;

 

28

3.63.  Ушкодження зв’язок, що з’єднують суглоби, - це:

а) вивих,

б) перелом,

в) розтягнення

г) запалення

3.64. Фізичне тренування сприяє:

а) зростанню сили і маси скелетних м’язів,

б) атрофії скелетних м’язів,

в) зростанню сили і маси серцевого м’яза,

г) атрофії серцевого м’яза

3.65.   До кісток верхньої кінцівки належать:

а) велика гомілкова кістки,

б)  променева кістка,

в) кіски плесна,

г) ребра

 1.  Гнучкості кісткам надають:

а) органічні речовини, 

б) колаген,

в) неорганічні речовини,

г) кальцію фосфат

 1.  Кістка в довжину росте завдяки збільшенню клітин:

а) голівки,

б) тіла,

в) голівки і тіла,

г) проміжку між головкою і тілом

 1.  У людини налічується вільних пар ребер:

а) 1

б) 2

в) З

г) 4

 1.  Кровотворний органу кістці міститься в:

а) окісті,

б) хрящі,

в) червоному кістковому мозку,

г) жовтому кістковому мозку

 1.   Роботу скелетних м’язів контролює:

а) спинний мозок,

б) головний мозок,

в) вегетативна нервова система, соматична нервова система

3.71 .До м’язів верхніх кінцівок не належить:

а) кравецький,

б) дельтоподібний,

в) триголовий,

г) двоголовий

 

117

3.54.3міщення головки кістки у суглобі називають:

а) переломом,

б) вивихом,

в) розтягненням,

г) запаленням

 1.  Гомілка складається з:

а) стегнової кістки

б) великогомілкової кістки

в) малогомілкової кістки

г) великогомілкової та малогомілкової кістки

 1.  До скелета поясу верхніх кінцівок не входить:

а) Ключиця.

б) Лопатка,

в) Плечова кістка

г) всі відповіді не вірні

 1.  Кількість хребців у людини:

а) ЗО,

б) 33-34,

в) 35-36,

г) 30-32

 1.  До плоских кісток скелета належать:

а) кістки передпліччя,

б) кістки тазу,

в) фаланги пальців,

г) хребці

 1.  Шийний скелет хребта людини утворений кількістю хребців:

а) п’ятьма

б) сімома

в) шістьма

г) вісьмома.

 1.  Тазовий пояс людини утворений кількістю кісток:

а) однією,

б) двома,

в) чотирма,

г) трьома

 1.  Широкі м’язи розташовані:

а) на кінцівках,

б) на тулубі,

в) між ребрами і хребцями. 

г) на спині 

 1.  Навколо очей, рота і анального отвору розташовані м ’язи:

а) короткі,

б) колові,

в) широкі,

г) зубчасті

116

г)  у пилковій трубці.

 1.  Зазначте, деякого таксону належить дурман.

а) пасльонові;

б) складноцвіті;

в) хрестоцвітні;

г) лілійні.

 1.  Зазначте, до якого таксону належить капуста.

а) бобові;

б) складноцвіті;

в) хрестоцвітні;

г) злакові

 1.  Зазначте, до якого таксону належать оман та кульбаба.

а) Розові;

б) Складноцвіті;

в) Бобові;

г) Лілійні. 

 1.  Покрив насінного зачатка називається:

а) нуцелус;

б) мікропіле;

в) інтегумент;

г) мегаспора.

 1.  Внаслідок запліднення у квіткових рослин утворюється:

а) насінний зачаток;

б) нуцелус;

в) зародковий мішок;

г) зигота.

1.208.  Позначте, яка із зображених рослин належить до родини Розоцвіті:

29

 1.  Подвійне запліднення у квіткових рослин відкрив:

а) В. І. Липський;

б) С. Г. Навашин;

в) О. В. Фомін;

г) М. Г. Холодний.

 1.  Насінина формується із:

а) пилкового зерна;

б) зав'язі;

в) насінного зачатка;

г) зиготи.

 1.  Встановіть який плід зображений на малюнку першим.

а) горіх;

б) сім’янка;

в) зернівка;

г) коробочка.

 1.  Сім'ядоліце:

а) ендосперм;

б) зародок;

в) перші зародкові листки;

г) перші справжні листки.

1.213.  3апас поживних речовину насінині квасолі міститься в:

а) одній сім'ядолі;

б) двох сім'ядолях;

в) щитку;

г) ендоспермі.

 1.   Плід стручок характерний для:

а) гороху і робінії;

б) капусти і редьки;

в) люпину і гірчиці;

г) грициків і тюльпана.

 1.  Який тип проростання зображений на малюнку?

а) надземний;

б) підземний;

в) змішаний;

г) зародковий

       30

а) спинномозкових,

б) черепно - мозкових,

в) симпатичних,

г) парасимпатичних

 1.  До стовбура мозку належать:

а) мозочок.

б) Довгастий мозок,

в) Міст,

г) Великий мозок

 1.  Спільно з вегетативною нервовою системою діяльність внутрішніх органів регулює ще система органів:

а) головний мозок,

б) спинний мозок,

в)  перцево - судинна система, 

г) залози внутрішньої секреції

 1.   Безпосередній зв’язок із зовнішнім середовищем здійснює:

а) вегетативна нервова система,

б) центральна нервова система,

в) периферична нервова система,

г) органи чуттів

 1.  Кістки черепа між собою з’єднані:

а) рухомо,

б) напіврухомо.

в) нерухомо,

г) всі відповіді вірні

 1.  Навколо очей розташовані м’язи:

а) колові.

б) Короткі,

в) Широкі,

г) Гладенькі,

 1.  Хребет людини в нормі функціонально має кількість вигинів:

а)  два.

б) Три,

в) Чотири,

г) Немає

 1.  Викривлення хребта в бік називають:

а) лордоз,

б) кіфоз,

в) сколіоз,

г) синхондроз

 1.  Лопатка належить до кісток:

а) плоских,

б) довгих,

в) трубчастих,

г) повітроносних

 

 

 

115

а) проміжному,

б) середньому,

в) великому,

г) головному

 1.  Спинний мозок - це частина:

а) периферичної нервової системи,

б) вегетативної нервової системи,

в) центральної нервової системи,

г) нервових вузлів

 1.  Сіра речовина у спинному мозку розташована:

а) у центральній частині,

б) по краях (навколо білої),

в) в одних людей у центрі, а в інших - по краях,

г) і в центрі, і по краях

 1.  Головний мозок входить до складу нервової системи:

а) периферичної,

б) вегетативної,

в) центральної,

г) соматичної

 1.  Кора півкуль великого мозку утворена:

а) сірою речовиною,

б) бідою речовиною,

в) довгими відростками нейронів,

г) і білою, і сірою речовиною

 1.  Нервова регуляція здійснюється за допомогою:

а) нервових імпульсів,

б) лімфи і крові,

в) міжклітинної речовини,

г) гормонів,

 1.  Симпатична нервова система роботу серця:

а) послаблює,

б) не впливає,

в) посилює.

г) І послаблює, і посилює

 1.  Парасимпатична нервова система секрецію ниркових залоз:

а) послаблює,

б) не впливає.

в) посилює, 

г) і послаблює, і посилює

 1.  Секрет залоз внутрішньої секреції безпосередньо виділяється у:

а) порожнину тіла,

б) кровоносні судини,

в) органи - мішені,

г) лімфатичні судини

 1.  Прискорення серцебиття і звуження судин зумовлює дія нервів:

 

114

 1.  До сухих нерозкривних плодів належать:

а) стручечок;

б) зернівка;

в) біб;

г) кістянка.

 1.  Плід ягода характерний для:

а) вишні;

б) шовковиці;

в)  суниці;

г)  смородини.

 1.  Супліддя утворюється у:

а) лимона;

б) кавуна;

в) вишні;

г) шовковиці.

 1.  Роздуті вирости, заповнені повітрям,це пристосування до поширення плодів і насіння:

а) вітром; 

б) водою;

в) птахами;

г) мурахами

 1.   Самостійно, без участі будь-яких агентів, поширюється насіння у:

а) вишні;

б) скаженого огірка;

в) кульбаби;

г) лопуха.

 1.  Для проростання насіння обов'язковими є:

а) достатня кількість води;

б) вільний доступ повітря;

в) температура вище +20 °С;

г) світло.

 1.  Під час проростання першим з'являється:

а) зародкове стебельце;

б) зародкова квітка;

в) зародковий корінець;

г) зародкова брунечка.

 1.  Надземний тип проростання насіння характерний для:

а) квасолі;

б) гороху;

в) дуба;

г) пшениця.

1.224. Квітка з чотирма пелюстками і шістьма тичинками належить рослинам з родини:

а) розові

б) пасльонові

31

в) гарбузові

г) капустяні.

 1.   Серед однодольних рослин соковиті плоди мають окремі представники:

а) родини злакові

б) родини Лілійні

в) родин Лілійні та Злакові

г) не утворюються в жодного виду .

 1.  По п’ять пелюстків у квітках мають усі представники родин:

а) Розові та Бобові

б) Айстрові та Розові

в) Пасльонові та Бобові

г) Розові, Пасльонові та Бобові.

 1.  Квітки усіх представників родини Айстрові мають:

а) пелюстки , що зрослися в трубочку

б) великі, яскраво забарвлені пелюстки

в) просту оцвітину

г) багато маточок.

 1.  Усім представникам родини Бобові притаманні:

а) складні листки

б) квітки з простою віночкоподібною оцвітиною

в) односем'яні плоди

г) соковиті плоди.

 1.  У всіх рослин з родини Айстрові квітки зібрані в суцвіття:

а) кошик

б) кошики або складні, утворені з кошиків

в) 'складні, утворені з інших суцвіть

г) різних типів.

 1.  Серед представників родини Бобові дерев’янисті стебла має:

а) горох

б) біла акація

в) квасоля

г) бузок.

 1.  У листків однодольних рослин жилкування:

а) тільки паралельне

б) тільки дугове

в) будь-яке

г) дугове або паралельне .

 1.  Для встановлення належності рослини до певного класу до певного

класу необхідно врахувати: '

а) тип кореневої системи і жилкування листків

б) увесь комплекс ознак , які характеризують рослину

в) тільки будову квітки

г) лише кількість сім’ядоль у насінині.

 

32

г) епітеліальною

3.28.3більшення розмірів і маси клітини - це:

а) ріст, о) розвиток,

в) диференціація,

г) розмноження

 1.  Виберіть правильну послідовність понять, що відображає організм як єдину систему:

а) орган - тканина - організм - клітина - молекули - системи органів,

в) молекули - тканини - клітини - органи — системи органів - організм,

г) молекули —клітини - тканини - органи - системи органів - організм,

г)  системи органів — тканини - організм - клітини - молекули

 1.  Нейрони які передають інформацію про стан або зміни внутрішнього і Зовнішнього середовищі до спинного чи головного мозку називають:

а) руховими,

б) змішаними,

в) чутливими,

г) всі відповіді вірні х

 1.   До центральної нервової системи належить:

а) спинномозкові нерви,

б) спинний мозок,

в) черепні нерви,

г) нервові сплетення

 1.  Спинний мозок продовжується у:

а) проміжний мозок,

б) довгастий мозок,

в) середній мозок,

г) головний мозок

3.33.  3а регуляцію координації рухів людини відповідає:

а) проміжний мозок,

б) мозочок,

в) спинний мозок,

г)  міст

3.34.Цукровий діабет - це захворювання спричинене нестачею гормону в залози:

а) щитоподібної,

б) підшлункової,

в) печінки,

г) гіпофіза,

3.35.Задні корінці спинного мозку - це:

а) аксони рухових нейронів,

б) аксони чутливих нейронів,

в) дендрити рухових нейронів,

г) всі відповіді вірні

З.З6.  Борозни і звивини утворюються у мозку:

 

113

а) печінка,

б) селезінка,

в) глотка,

г) підшлункова залоза 

 1.         Виберіть неорганічну речовину, що є необхідною для побудови організму:

а) жири, 

б) вуглеводи,

г) білки. 

д) Всі відповіді вірні

 1.         Виберіть речовини, назва яких походить від латинської назви ядра:

а) білки, 

б) жири,

в) нуклеїнові кислоти,

г) вуглеводи

 1.         Виберіть органічну речовину, що відкладається в організмі про запас:

а) жири,

б) вуглеводи,

г) білки,

д) нуклеїнові кислоти

 1.  Основною функцією цитоплазматичної мембрани є:

а) об’єднує всі органели,

б) здійснює обмін речовин між клітинами і міжклітинною речовиною,

в) бере участь в процесі поділу клітин,

г) утворює речовину, багату на енергію

 1.  Виберіть речовину, що забезпечує передачу спадкової інформації від батьків до дітей:

а) дезоксирибонуклеїнова кислота,

б) рибонуклеїнова кислота,

в) жири,

г) білки,

 1.   Клітини людини для життєдіяльності одержують енергію:

а) з навколишнього середовища,

б) у результаті хімічного розпаду складних органічних речовин клітини,

в) в результаті синтезу складних органічних речовин,

г) під час виділення з клітини вуглекислого газу і води

 1.  Тканину в якій клітини щільно прилягають одна до одної, називають:

а) м’язовою,

б) сполучною, 

в) епітеліальною,

г) нервовою

 1.  Тканину, що регулює функції організму, називають:

а) сполучною,

б) м’язовою,

в) нервовою,

112

 1.   Встановіть яке суцвіття зображено на малюнку.

а) Китиця;

б) Початок;

в) Колос;

г) Зонтик;

 1.  У рослин з родини Капустяні утворюються плоди:

а) Соковиті або сухі

б) одно насінні стручечки

в) одно- або багатонасінні стручки

г) стручки або боби .

 1.  У деяких представників родини Бобові:

а) у квітках не розвивається оцвітина

б) листки видозмінені на вусики

в) утворюються соковиті плоди

г) плоди утворюються у ґрунті.

 1.  Квітки в представників родини Айстрові:

а) мають просту оцвітину

б) мають пелюстки , зрослі в трубочку

в) мають оцвітину , що перетворилася на чубок волосків

г) сидячі.

1.237.   Дерев’яні стебла ніколи не утворюються в представників родини:

а) Бобові

б) Розові

в) Злакові

г)  Лілійні.

 1.  Оцвітина у квітках видів родини Злакові представлена:

а) трьома пелюстками зеленого кольору

б) плівчастими лусками

в) шістьма пелюстками зеленого кольору

г) шістьма безбарвними листками .

 1.  Ботанічні ознаки родини айстрові:

а) Листки прості без прилистків, квіти різної форми, суцвіття — кошик, плід — сім'янка.

б) Листки прості, без прилистків, квіти зрослопелюсткові, суцвіття — китиця, плід — коробочка чи ягода.

в) Листки складні з прилистками, квіти метеликового типу, суцвіття—китиця, головка або зонтик, плід — біб.

г) Листки прості, суцільні чи лопатеві, прилистки утворюють на стеблі

33

розтруби, квітки дрібні, суцвіття — складна китиця чи колос, плід — горішок.

 1.  Ботанічні ознаки родини пасльонові:

а) Листки прості, без прилистків, квіти різної форми, суцвіття — кошик, плід

сім'янка.

б) Листки прості, без прилистків, квіти зрослопелюсткові, плід - ягода чи коробочка.

в) Листки складні з прилистками, квіти метеликового типу, суцвіття —китиця, головка або-зонтик, плід — біб.

г) Листки прості, суцільні чи лопатеві, прилистки утворюють на стеблі розтруби, квітки дрібні, суцвіття — складна китиця чи колос, плід — горішок.

 1.  Ботанічні ознаки родини бобові:

а) Листки прості, без прилистків, квіти різної форми, суцвіття — кошик, плід

 1.                 сім'янка.

б) Листки прості, без прилистків, квіти зрослопелюсткові, суцвіття — завійка,

плід — ягода чи коробочка. (

в) Листки складні з прилистками, квіти метеликового типу, суцвіття — китиця, головка або зонтик, плід — біб.

г) Листки прості, суцільні чи лопатеві, прилистки утворюють на стеблі розтруби, квітки дрібні, суцвіття — складна китиця чи колос, плід — горішок. .

 1.  Ботанічні ознаки родини розові:

а) Листки прості, без прилистків, квіти різної форми, суцвіття — кошик, плід - сім'янка.

б) Листки прості, без прилистків, квіти зрослопелюсткові, суцвіття — завійка, плід — ягода чи коробочка.

в) Листки складні з прилистками, квіти метеликового типу, суцвіття — китиця, головка або зонтик, плід — біб.

г) Листки почергові, прості або складні, квіти поодинокі або зібрані в суцвіття, тичинок і маточок багато, плоди різноманітні. /

 1.  Встановіть яке суцвіття зображено на малюнку.

а) Китиця;

б) Початок;

в) Колос;

г) Зонтик;

 1.  Позначте, яка із зображених рослин належить до родини Бобові.

 

 

34

б)вакуоль

в) ядра і цитоплазми

г) всі відповіді вірні

 1.  До неорганічних речовин клітини належать:

а) глюкоза і глікоген

б) жири і білки

в) амінокислоти

г) вода і мінеральні солі

 1.  Для нервової тканини характерні властивості:

а) тільки провідність,

б) збудливість і провідність,

в) збудливість, провідність і скоротливість

г) збудливість

 1.   Біосинтез це — це:

а) процес утворення необхідних організмові речовин, який здійснюється в його клітинах під дією ферментів,

б) утворення складних органічних речовин з простих,

в) рух органічних речовин,

г)  хімічне перетворення складних органічних речовин

 1.  Структурною одиницею нервової тканини є:

а) лімфоцит,

б) міоцит,

в) нейрон, 

г)  нефрон,

3.15.  Міжклітинна речовина найрозвиненіша у тканині'.

а) нервовій,

б) сполучній,

в)  епітеліальній,

г) м’язовій

 1.  В організмі людини до парних органів належать:

а) серце

б) шлунок

в) легені

г) печінка

 1.  Діяльність усього організму регулюють такі системи органів:

а) опорно - рухова і травна

б) кровоносна і дихальна,

в) нервова і гуморальна,

г) видільна і покривна

3.18. Переважно епітеліальною тканиною утворений органі:

а)  серце,

б) шлунок,

в) язик,

г) плинна залоза

3.19. До травної системи не належить:

111

в) тканина

г) організм

 1.  Діафрагма відділяє:

а) грудну порожнину від черевної порожнини

б) порожнину таза від черевної порожнини

в) черевну порожнину від порожнини таза

г) всі відповіді невірні

 1.  Серце - орган, що є основним для системи:

а) видільної

б) кровоносної

в) дихальної

г) кровотворної

 1.  У грудній порожнині розташовані:

а) шлунок,

б) нирки,

в) стравохід,

г) гортань

 1.  Наука, що вивчає хімічні процеси в живих організмах, - це:

а) біофізика,

б) біохімія,

в) генетика,

г) фізіологія

 1.   Наука, що вивчає будову організму, його органів та систем, - це:

а) фізіологія, психологія,

б) анатомія,

в) гістологія

г) гігієна

 1.  Наука про будову та функції клітин - це:

а) гістологія,

б) ембріологія

в) валеологія

г) біологія

 1.  Антропогенез - це вчення про:

а) спадковість людини

б) розвиток зародка людини

в) процес Історично -г- еволюційного формування фізичного типу людини, первинного розвитку її трудової діяльності, мови, а також суспільства

г) будову людського організму 

 1.  Білки побудовані із залишків: 

а) нуклеїнових кислот

б) Амінокислот

в) Моносахаридів 

г) Всі відповіді вірні

 1.         Подібність тваринної клітини з рослинною полягає у наявності:

а) хлоропластів

 

110

 1.  Встановіть яке суцвіття зображено на малюнку.

а) Складний колос

б) Складний зонтик

в) кошик

г) Щиток

 1.  Встановіть яке суцвіття зображено на малюнку.
 1. а) Складний колос
 2. б) Складний зонтик
 3. в) кошик
 4. г) Щиток

                                                                                                           35

 

 1.   Який зародок квіткової рослини зображений на малюнку?

а) Однодольний;

б) Дводольний;

в) Однодомний;

г) Дводомний.

 1.  Який зародок квіткової рослини зображений на малюнку?

а) однодольний;

б) дводольний;

в) Однодомний;

г) дводомний.

1.249.  Хламідомонадаце водорость:

а) одноклітинна;

б) колоніальна;

в) сланева;

г) нитчаста.

 1.  У водоростей хроматофором називають:

а) протопласт;

б) хлоропласт;

в) світлочутливе вічко;

г) цігмент. .

 1.  Характерними для клітини хламідомонади не є:

а) ядро;

б) хлоропласт; 

в) стигма; 

г) нуклеоїд.

 1.  Нитчаста багатоклітинна прикріплена до субстрату водорость -

а) вольвокс;

б) улотрикс

 

36

б) кількість видів у даному угрупованні чи регіоні;

в) місце виду у природі;

г) цілісність, структурованість, взаємозалежність системи і середовища.

 1.  Різниця між біоценозом і біогеоценозом полягає в тому, що:

а) біоценоз — сукупність живих організмів різних видів, а біогеоценоз — це сукупність живих організмів різних видів і навколишнього середовища, тобто різниця полягає у наявності неживого у біоценозі;

б) біоценоз — сукупність організмів одного виду, а біогеоценоз — це сукупність організмів різних видів;

в) біоценоз — морські істоти, а біогеоценоз — істоти суходолу;

г) біоценоз — істоти живої природи, а біогеоценоз - нежива природа.

 1.  Дати визначення популяції:

а) сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають на визначеному просторі та вільно схрещуються впродовж багатьох поколінь;

б) живі організми, які характеризуються визначеним хімічним складом;

в) живі організми, які постійно змінюють власні розміри та властивості;

г) сукупність популяцій різних видів .

 1.  Виберіть відповідь з правильним визначенням поняття «конкуренція»:

к) коли кожен з видів негативно впливає на інший вид;

б) коли обидва види незалежні один від одного і не впливають один на одного;

в) коли один вид пригнічує розмноження іншого виду;

г) живі організми, які постійно змінюють власні розміри та властивості.

 1.  Виберіть відповідь з правильним визначенням поняття «мутуалізм»:

а) коли види не можуть існувати один без одного;

б) коли один вид гальмує розвиток і розмноження іншого виду;

в) коли один вид пригнічує розмноження іншого виду;

г) коли обидва види незалежні один від одного і не впливають один на одного.

 1.  Виберіть відповідь з правильним визначенням поняття «біосфера»:

а) це область існування живих організмів на Землі;

б) це водна оболонка Землі;

в) це газова оболонка Землі;

г) це різні угруповання рослинного і тваринного світу.

 1.  Китицепері та дводишні риби існували в еру:

а) палеозойську;

б) мезозойську;

в) протерозойську;

г) архейська.

III. Біологія людини

3.1. Групи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову та у проходження і виконують спільні функції, - це:

а) орган

б) система органів

 

 

109

 

 1. Особливостями будови кровоносної системи ссавців є:

а) чотирикамерне серце, ліва дуга аорти, два кола кровообігу, дрібні й без'я­дерні еритроцити, що значно підвищує їх кисневу ємність;

б) чотирикамерне серце, права дуга аорти, два кола кровообігу, дрібні й без’я­дерні еритроцити;

в) чотирикамерне серце, одна дуга аорти, два кола кровообігу, дрібні і без'я­дерні еритроцити, що значно підвищує їх кисневу ємність;

г) трикамерне серце, одна дуга аорти, два кола кровообігу, дрібні і без'ядерні еритроцити, що значно підвищує їх кисневу ємність.

 1.  Розгляньте малюнок і вкажіть який орган зображена під цифрою «5»:

а) Шлунок;

б) Нирка;

в) Діафрагма;

г) Сечовий міхур.

 1.  Який орган жуйних парнокопитних зображено на малюку?

а) Шлунок;

б) Легені;

в) Дванадцятипала кишка;

г) Сечовий міхур.

 1.  Дати визначення терміна «екосистема»: 

а) природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середо­вищем, у якому вони існують;

 

 

 

108

 

 

в) евгелена;

г) хлорела.

 1.   Органела клітин водоростей, яка містить хлорофіл,

а) хлоропласт;

б) вакуоля;

в) ядро; 

г) вічко. 

 1.   Скоротлива вакуоля виконує функції:

а) виведення надлишку води з клітини; ,

б) накопичення поживних речовин;

в) здійснення фотосинтезу;

г) бере участь у сприйнятті світла;

 1.  Вічко в клітині водоростей:

а) виконує функції накопичення поживних речовин;

б) бере участь у сприйнятті світла;

в) виводить надлишок води з клітини;

г) здійснення фотосинтезу.

 1.  До багатоклітинних водоростей належать:

а) хлорела;

б) вольвокс; 

в) хламідомонада;

г) улотрикс.

1.257.   Тільки одноклітинні види є серед водоростей:

а) зелених;

б) бурих;

в) червоних;

г) (діатомових.

1.258.  Хлоропласти у водоростей бувають:

б) тільки зеленого кольору;

в) тільки безбарвні;

г) червоного, зеленого, жовто-бурого та інших кольорів.

 1.259. До зелених водоростей належать:

а) філофора; 

б) ламінарія

в) улотрикс;

г) саргасум.

1.260. Розгляньте малюнок. Встановіть що зображено на малюнку під цифрою «2».

а) Хлоропласт

б) скоротливі вакуолі

в) джгутики

г) вічко

 

 

 

37

 1.  Зелені водорості у своїх клітинах запасають:

а) крохмаль;

б) багрянковий крохмаль;

в) ламінарин4

г) всі відповіді вірні.

 1.  На найбільших глибинах здатні мешкати водорості:

а) зелені;

б) бурі;

в) червоні; 

г) діатомові.

 1.  Агар добувають із слані водоростей:

а) зелених;

б) діатомових;

в)  червоних; 

г) бурих.

 1.  Хламідомонада живе:

а) у прісній воді;

б) у солоній воді;

в) у вологому грунті;

г) тільки в річках.

 1.  Водорості відрізняються від інших рослин тим, що:

а) не мають хлорофілу;

б) живуть тільки у воді;

в) є одноклітинними організмами;

г) не мають вегетативних органів.

 1.  Найбільший об'єму клітині хламідомонади займає:

а) ядро; 

б) хлоропласт; 

в) вічко

г) вакуолі;

 

 

 

38

в) сумчастих;

г) першозвірі.

 1.  Похідними епідермісу ссавців є:

а) луска, нігті, копита, кігті;

б) шкірні залози, волосяний покрив, кігті, копита, рогові утвори;

в) шкірні залози, волосяний покрив, нігті, кігті, копита, рогові утвори, луска;

г) шкірні залози, волосяний покрив.

 1.  Травні залози у ссавців:

а) слинні, шлункові, підшлункова, печінка, дванадцятипалої кишки;

б) шлункові, дванадцятипалої кишки, слинні;

в) підшлункова, печінка, шлункові;

г) у різних видів по-різному.

 1.  Стала температура тіла ссавців забезпечується:

а) досконалою будовою органі» дихання, залежністю між зміною температури

навколишнього середовища та інтенсивністю дихання, досконалою будовою кровоносної системи, високорозвиненою системою терморегуляції;

б) досконалою будовою кровоносної системи, залежністю між зміною температури навколишнього середовища та інтенсивністю дихання;

в) досконалою будовою дихальної і кровоносної систем;

г) у різних видів по-різному.

 1.  До якого ряду відноситься тварина зображена на малюнку.

а) Ластоногі;

б) Парнокопитні;

в) Рукокрилі;

г)  Хижі.

 1.  У ссавців особливо розвинений і досягає значних розмірів:

а) передній і середній мозок;

б) передній мозок і мозочок; '

в) півкулі переднього мозку з мозковою корою;

г) вперше з’являється кора великого мозку .

 1.  Процес дихання у ссавців полягає в поперемінному збільшенні і зменшенні об'єму грудної клітки, що досягається:

а) зміною положення ребер;

б) рухом діафрагми;

в) зміною положення ребер і рухом діафрагми;

г) дихання здійснюється опусканням і підніманням грудної клітини.

 

107

 1.  Шийний відділ хребта у ссавців складається з:

а) різної кількості хребців у різних видів;

б) восьми хребців;

в) чотирьох хребців;

г) семи хребців (у деяких тропічних видів 6-10 хребців)

 1.  У ссавців їжа починає перетравлюватись у:

а) тонкому кишечнику;

б) цілунку;

в) ротовій порожнині;

г) товстому кишечнику.

 1.  У ссавців під час вдиху об'єм грудної клітки:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється;

г) у різних видів по-різному.

 1.  Від серця по великому колу кровообігу у ссавців рухається кров:

а) змішана;

б) венозна;

в) артеріальна;

г) велике коло кровообігу відсутнє.

 1.  У більшості ссавців кора півкуль переднього мозку має:

а) борозни та звивини;

б) рівну поверхню;

в) кори немає;

г) у різних видів по-різному.

 1.  Установіть до якого класу відноситься тварина зображена на малюнку.

а) Ссавці; 

б) Хордові;

в) Плацентарні;

г) Хижаки

2.263. Ссавці, у яких зародок розвивається в організмі самки, а новонароджене маля завершує свій розвиток у шкірній згортці на її череві, куди відкриваються протоки молочних залоз, належать до:

а) яйцекладних;

б) плацентарних;

 

106

 1.  До бурих водоростей належить відома харчова рослина під назвою:

а)  морський гребінець;

б) морська капуста;

в)  цвітна капуста;

г) філофора.

 1.  Ізогамія - це форма статевого процесу, за якого зливаються:

а) дві однакові гамети, одна з яких має джгутики;

б) дві однакові газети з джгутиками;

в) дві нерухомі гамети; 

г) три однакові гамети.

 1.  Морські хвилі не пошкоджують прибережні водорості тому, що:

а) під час шторму вони мігрують на глибину;

б) їхні клітинні оболонки вкриті ззовні захисним шаром слизу;

в)  біля берегів водорості не ростуть;

г)  всі відповіді вірні.

 1.  Ціанобактерії відрізняються від одноклітинних водоростей тим, що:

а) не здатні до фотосинтезу;

б) утворюють бактеріальні спори;

в) не мають ядра;

г) не мають оболонок.

 1.  Сукупність дрібних ти одноклітинних водоростей, що плавають поблизу поверхні водойми:

а) утворюють планктон;

б) утворюють баговиння;

в) утворюють фітопланктон;

г) всі відповіді вірні.

 1.  Розгляньте малюнок. Який процес па ньому зображено ?

а) Статеве розмноження;

б) Нестатеве розмноження;

в) Вегетативне розмноження;

г) Живлення.

 1.  Розгляньте малюнок. Який процес на ньому зображено?

а) Статеве розмноження;

б) Нестатеве розмноження;

в) Вегетативне розмноження;

г) Живлення.

 

39

1.275.  Спорофітом у вищих спорових рослин називають:

а) статеве покоління;

б) нестатеве покоління;

в) орган статевого розмноження;

г) орган нестатевого розмноження.

 1.  Гаметофітом у вищих спорових рослин називають:

а) статеве покоління;

б) нестатеве покоління;

в) орган статевого розмноження;

г) орган нестатевого розмноження.

 1.  Гаметофіт переважає у циклі розвитку:

а) мохоподібних;

б) плауноподібних;

в) хвощеподібних;

г) папоротеподібних.

 1.  Для розмноження мохів основним фактором середовища є:

а) світло;

б) температура;

в) вода;

г) повітря.

 1.  Спорофітом у зозулиного льону є:

а) антеридії; '

б) архегонії;

в) коробочка на ніжці;

г) нитчаста галузиста протонема.

1.280.Основними торфоутворювачами є:

а) сфагнові мохи;

б) печіночні мохи;

в) деревоподібні папороті;

г) викопні голонасінні.

1.281. Сучасні плауноподібніце:

а) трав'янисті рослини; 

б) деревоподібні рослини;

в) таломні рослини;

г) однорічні рослини.

 

 

 

40

а) вкрита бороздами та звилинами;

б) має рівну поверхню;

в) кори немає;

г) є великі півкулі переднього мозку, •вперше з’являється сіра речовина .

 1.  Група ссавців, весь цикл розвитку зародка, яких відбувається в організмі матері, народжують добре розвинене маля , спроможне смоктати молоко матері:

а) сумчасті;

б)  плацентарні;

в)  першозвірі;

г)  яйцекладні.

 1.  Характерні особливості сумчастих:

а) відкладають яйця , в яких розвивається зародок

б) сосків немає , протоки молочних залоз відкриваються на особливих ділянках

шкіри 

в)  Зародок розвивається в організмі матері, новонароджене маля - у шкірній згортці на її тілі, соски мають м’язи , завдяки скорочень яких , виділяється молоко;

г)  мають соски , новонароджені тварини можуть самостійно рухатися, смоктати молоко.

 1.  До якого ряду відноситься тварина зображена на малюнку.

а) Ластоногі;

б) Парнокопитні;

в) Китоподібні;

г) Хижі.

 1.  Зовні тіло ссавців вкрите:

а) роговим пір'ям;

б) кістковими щитками;

в) роговими лусками; 

г) волоссям;

 1.  Кінцівки ссавців розташовані:

а) по боках тулуба;

б) під тулубом;

в) у різних видів ссавців по-різному;

г) відсутні.

 

41

2.246. Особливостями пір'я птахів с:

а) ніколи не випадає;

б) періодично випадає;

в) завжди має однакову будову;

г)у більшості відсутнє.

 1.   У птахів хребці грудного відділу хребта з'єднані між собою:

а) у різних видів птахів по-різному;

б) нерухомо;

в) рухомо;

г) напіврухомо.

 1.   Розгляньте малюнок і вкажіть яка частина голови птаха зображена під цифрою «2»:

а) Наддзьобок;

б) Піддзьобок;

в) Ніздрі;

г) Слуховий отвір.

 1.  Розгляньте малюнок і вкажіть який відділ скелету кроля зображений під цифрою «З»:

а) Шийний відділ;

б) Крижовий відділ;

в) Поперековий відділ;

г) Грудний відділ.

2.250.Зуби ссавців:

а) не мають коренів, за будовою і функціями однакові;

б) мають корені, за будовою і функціями однакові;

в) мають корені, за будовою і функціями диференційовані;

г) не мають коренів, за будовою і функціями диференційовані .

2.251. У більшості ссавців кора півкуль переднього мозку:

 

 

104

 1.  У плауна булавовидного спори утворюються у\

а) зав'язі;

б) спорангію;

в) архегонію;

г) антеридію.

 1.  Підземна частина рослин хвощів представлена-.

а) кореневими шишками;

б) кореневищем;

в) мичкуватою кореневою системою;

г) стрижневою кореневою системою.

 1.  Спорангії хвоща розміщені'.

а) у квітці;

б) у шишці;

в) на колоску;

г) на листку. ^

 1.  Весняні пагони хвоща польового виконують функцію:

а) спороношення;

б) синтезу органічних речовин;

в) накопичення запасних поживних речовин;

г) вегетативного розмноження.

 1.  Нестатеве розмноження папоротей здійснюється:

а) спорами;

„ б) зооспорами;

в) гаметами;

г) ізогаметами.

1.287.   Купка спорангіїв на нижньому боці листка папороті називається:

а) стробіл;

б) сорус;

в)  індузій; »

г)  ризоїд.

 1.  Гаметофіт у вигляді зеленої серцеподібної пластинки утворюється у:

'а)  плауна булавовидного;

б) хвоща польового;

в) щитника чоловічого;

г) сосни звичайної.

 1.  Зазначте, в якій систематичній групі домінуючим поколінням

завжди є гаметофіт (статеве покоління). '

а) Бурі водорості;

б) Папоротеподібні;

в) Мохи;

г) Зелені водорості.

 1.  Зазначте, у якої рослини домінуючим поколінням не є гаметофіт.

а) Зозулин льон;

б) Сфагнум

в) Плаун булавовидний

 

41

г) Все зазначене.

 1.  Розгляньте малюнок і визначте який процес зображений на малюнку ?

а) Життєвий цикл мохоподібних;

б) Життєвий цикл папоротеподібних;

в)  Життєвий цикл хвощеподібних;

г)  Життєвий цикл плауноподібних.

 1. Папоротеподібні зростають переважно:

а) на луках;

б) в лісах

в) в чагарниках;

г) на пісках.

 1.  Гаметофіт (статеве покоління) -це:

а) кімнатна рослина;

б) стадія розвитку водоростей;

в) стадія розвитку бактерій;

г) стадія розвитку рослини.

 1.  Спорофіт (нестатеве покоління) - це :

а) грибна спора;

б) група спор однієї рослими;

в) стадія розвитку.рослин;

г) стадія розвитку бактерії.

1.295.  Гамети - це:

а) статеві клітини;

б) клітини гіфів гриба;

 

 

42

двійного дихання під час польоту; зменшенні маси тіла, захисті організму від втрат тепла та перегрівання;

 г)  вентиляція легень.

 1.  Зазначте, у якого птаха відсутні крила.

а) Ему;

б) Ківі;

в) Пінгвін;

г)  Нанду. - ,

 1.  Зазначте правильне твердження стосовно біології птахів.

а) У птахів неповне розділення артеріального та венозного кровотоків ;

б) Подвійне дихання є пристосуванням для польоту;

в) Пір'я є видозміненими лусками;

г) Основою контурного пір'я є роговий стрижень, оточений опахалом, і цівка, занурена у дерму.

 1.  Зазначте птаха, що е гніздовим.

а) Страус;

б) Курка;

в) Горобець ;

г) Качка.

 1.  Зазначте птаха, що відноситься до ряду Лелекоподібні.

а) Тукан ;

б) Чапля ;

в) Дятел;

г) Павич.

 1.  Зазначте птаха, що не має кіля

а) Пінгвін ;

б) Курка;

в) Страус ;

г) Крук.

 1.  Зазначте птаха, що є виводковим.

а) Лелека;

б) Папуга;

в) Шпак;

г) Фазан.

 1.  Яку систему органів зображено на малюнку:

а) Видільну;

б) Травну;

в) Дихальну;

г) Серцево-судину.

 

103

б) одне коло кровообігу і серце двокамерне ;

в) два кола кровообігу і трикамерне серце ;

г) одне коло кровообігу і трикамерне серце .

 1.  Статева система у птахів представлена :

а) у самців парними сім’яниками , у самок парними яєчниками ;

б) самців одним сім’яником , у самок одним яєчником ;

в) у самців одним сім’яником , у самок парними яєчниками ;

г) у самців парними сім’яниками , у самок одним лівим яєчником .

 1.  Пристосувальними особливостями плаваючих птахів є.

а) видовжене тіло, дещо сплюснуте у спинно-черевному напрямі; ноги з пла­вальними перетинками зміщені назад; 

б) видовжене тіло, дещо сплюснуте у спинно-черевному напрямі; щільне опе­рення з великою кількістю пуху та значним шаром жиру під шкірою; велика куприкова залоза;

в) видовжене тіло, дещо сплюснуте у спинно-черевному напрямі; ноги з пла­вальними перетинками зміщені назад; щільне оперення з великою кількістю пуху та значним шаром жиру під шкірою; велика куприкова залоза;

г) така категорія птахів відсутня.

 1.  Пристосувальними особливостями органів дихання до польоту у птахів є:

а) наявність дихальних шляхів, щільних губчастих легень, повітряних мішків;

б) наявність легень, представлених щільними губчастими тілами, які міцно- прилягають до спинної частини грудної клітки;

в) наявність повітряних мішків; подвійне дихання; наявність щільних губчастих

легень; 

г) особливих пристосувань не потребує.

 1.  Встановіть який вид пера першим зображений на малюнку-.

а) Пухове перо;

б) Контурно-махове;

в) Контурно-покривне;

г) Опахало.

 1. Функції дихальних мішків птахів полягають у:

а) вентиляції легень, випаровуванні з їх поверхні вологи (термоізоляційна функція), захисті організму від перегрівання під час тривалого польоту;

б) вентиляції легень, випаровуванні з їх поверхні вологи, забезпеченні по­двійного дихання під час польоту;

в) вентиляції легень, випаровуванні з їх поверхні вологи, забезпеченні по-

 

102

в) органи спороношення;

г) статеві органи.

 1.  Жіночі статеві органи рослин називають-.

а) спорангії;

б) архегонії;

в) антеридії;

г) гаметангії.

 1.  У зозулиного льону коробочка на ніжці містить:

а) спори;

б) спорофіт;

в) гаметофіт;

г) листки.

 1. У сфагнових мохів немає:

а) листків;

б) стебла;

в) кореня;

г) хлорофілу.

 1.  Листки в плауноподібних:

а) великі, поодинокі, мають черешок;

б) дрібні, на стеблі розміщені щільно;

в) не утворюються;

г) ніколи не бувають зеленого кольору.

 1.  Спороносні колоски плауноподібних утворюються:

а) на коренях;

б)  на гаметофіті (на рослині статевого покоління);

в) біля основи стебел;

г) на верхівках стебел.

1.301.  Заростком у плауноподібних, хвощеподібних і папоротеподібних рослин

називають:

а) молоду рослину;

б) спорофіт (рослину нестатевого покоління);

в) гаметофіт (рослину статевого покоління);

г) спороносний листок.

1.302.  Елатери - це пристосування хвощеподібних, які допомагають-.

а) розносити спори вітром;

б) проростати спорам;

в) заплідненню на гаметофіті;

г) утворенню вегетативних пагонів.

 1.  Хвощ польовий використовують як:

а) корм для сільськогосподарських тварин;

б) добриво;

в) лікарську рослину;

г) всі відповіді вірні.

1.304.  Хвощ польовий на підземних пагонах має бульбочки, що слугують для : а) розвитку коренів;

 

43

б) постачання рослини водою;

в) запас поживних речовин;

г) формування гаметофіта .

 1.  Вайями в папоротеподібних називають:

а) листки;

б) стебла;

в) заростки;

г) спори,

 1.  Серед спорових рослин листки редуковані лише у:

а) хвощеподібних;

б) папоротеподібних;

в) мохоподібних;

г) плауноподібних.

 1.  Вищими називають рослини, пило яких:

а) складається з багатьох клітин;

б) здатне утворювати захисну оболонку;

в) складається з органів;

г) здатне перебувати як у воді, так і на суходолі.

 1.  Органи, в яких утворюються спори, називають:

а) спорофіти;

б) гаметофіти;

в) колоски;

г) спорангії.

1.309.   Зі спори у спорових виростає:

а) корінь; у

б) заросток;

в) стебло;

г) протонема (тоненька зелена нитка). 

1.310.  Запліднення в мохоподібних відбувається тільки :

а)  у суху сонячну погоду;

б) у воді;

в) під час проростання спори; 

г)  у коробочці спорофіта (рослини нестатевого покоління).

1.311.   Фотосинтез у хвоща польового відбувається у:

а) листках;

б) стеблах;

в) спороносних колосках;

г) весняних пагонах.

1.312. Розгляньте малюнок і визначте що зображено під цифрою «2»

а) Папороїт; 

б) Плавуни;

в) Мохи;

г) хвощі.

 

 

 

44

б) два кола кровообігу , трикамерне серце

в) два кола кровообігу , чотирьохкамерне серце

г) одне коло кровообігу , трикамерне серце .

2.226. Ознаки, характерні для личинки жаби.

а) зябра , плавці, бічна лінія , одне коло кровообігу , двокамерне серце

б) легені, плавці, хвіст , два кола кровообігу , трикамерне серце

в) зябра , плавальний міхур , одне коло кровообігу .хвіст;

г) зябра , кінцівки , два кола кровообігу , трикамерне серце .

2.227.3 наведеного переліку виберіть тварин , які належать до класу Плазуни:

а) тритони , саламандра , ропуха , квакша

б) ящірка хамелеон , кобра , черепаха

в) лосось , кета , форель , харіус

г) качкодзьоб , коала , пума , куниця .

2.228 . Легені у плазунів усередині мають вигляд:

а) мішечків із комірчастими стінками з внутрішніми перетинками;

б) мішечків із системою трубочок без перетинок;

в)  трубок із комірчастими стінками мішечків зі складчастими стінками ;

г) легені відсутні.

 1.  Ознаки, які вказують , що плазуни суходільні тварини:

а) зяброве дихання, запліднення зовнішнє, зародок розвивається у воді, яйце вкрите оболонками

б) легеневе дихання, запліднення внутрішнє, зародок розвивається на суходолі, яйце вкрите оболонками;

в) легеневе дихання, запліднення зовнішнє, зародок розвивається на суходолі, яйце не має оболонок;

г) зяброве дихання, запліднення зовнішнє, зародок розвивається на суходолі, яйце не має оболонок.

 1.  Череп птаха :

а) суцільний з нижньою щелепою;

б) складається з окремих кісток ;

в) суцільний', крім нижньої щелепи;

г) у різних видів птахів побудований по різному .

 1.   У птахів хребці шийного відділу хребта з'єднані між собою :

а) нерухомо;

б) у різних птахів по-різному;

в) напіврухомо ;

г) рухомо .

 1.  Шлунок птахів складається :

а) двох залозистих відділів

б) двох відділів : залозистого і м’язового

в) одно залозистого відділу

г) трьох відділів : одного м’язового і двох залозистих;

2.233.  Кровоносна системну птахів має :

а) два кола кругообігу і чотирьох камерне серце ;

 

 

101

 

 1.  Органи дихання у рептилій представлені.

а) легенями;

б) легенями, трахеєю;

в) легенями, трахеєю, бронхами;

г) дихають всією поверхнею тіла.

 1.  Травні залози у плазунів представлені.

а) печінкою та слинними залозами;

б) печінкою та підшлунковою залозою;

в) печінкою, підшлунковою та слинними залозами;

г) відсутні.

 1.  Грудна клітка у плазунів складається із:

а) ребер, груднини;

б) ребер, груднини, грудних хребців;

в) ребер, грудних хребців;

г) груднини, грудних хребців.

 1.  Саламандра належить до ряду:

а) Лускаті;

б) Безхвості земноводні;

в) Хвостаті земноводні;

г) Хрящові риби.

 1.  Хамелеон належить до ряду: 

а) Безхвості земноводні;

б) Хвостаті земноводні;

в) Лускаті;

г) Хрящові риби.

 1.  Визначте, якою літерою позначено лопатка на скелеті жаби:

 1.  Тіло жаби складається:

а) головогруди, черевце , кінцівки

б) голова , тулуб, кінцівки

в) голова , шия , тулуб .хвіст .кінцівки

г) голова , груди , черевце , три пари кінцівок .

 1.  Особливості кровоносної системи земноводних:

а) одне коло кровообігу , двокамерне серце

 

 

100

 1.  У стеблах хвощеподібних накопичується-.

а) вода;

б) повітря; 

в) кремнезем;

г) вапно.

 1.  Сорусами у папоротеподібних називають:

а) групи заростків;

б) скупчення коренів;

в) скупчення спорангіїв;

г) молоді листки.

 1.  Серед спорових рослин справжні листки мають лише:

а) хвощеподібні;

б) папоротеподібні;

в) мохоподібні;

г)  плауноподібні. 

 1.  Кам'яне вугілля утворилося з:

а) торфу і решток вимерлих тварин

б) оболонок діатомових водоростей;

в) решток спорових рослин;

г) грунту, бактерій і грибів.

 1.  Торф утворюється тоді, коли:

а) рештки мохоподібних протягом; століть накопичуються на дні боліт;

б) сухий зозулин льон та сфагнумі згорають;

в) мохоподібні починають рости у сухій місцевості ;

г) на місця зростання мохоподібних не впливає людина.

 1.  Гаметфіт (статеве покоління) у плауноподібних розвивається:

а) одну і добу;

б) один місяць;

 

99

в) кілька років;

г) кілька десятків років.

 1.  Якщо хвощ польовий утворює суцільні зарості, це свідчить про те, що

грунт-.

а) надто сухий; 

б) кислий;

в) перезволожений;

г) засолений.

 1.  Заросток папороті чоловічої: 

а) має форму кільця;

б) має форму серця;

в) росте в грунті; 

г) росте в воді. 

 1.  Папоротеподібні, які зростали багато мільйонів років тому, утворили і поклади:

а) торфу;

б) вапняків;

в) кам'яного вугілля;

г) нафти.

 1.  Вегетативним називають спосіб розмноження рослин:

а) спорами;

б) за якого нова рослина утворюється з однієї клітини;  

в) за якого нова, рослина утворюється з частини материнської рослини;

г) коренем.

 1.  Нестатево рослини розмножуються:

а)