24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Методичний посібник з читання

Про матеріал

Даний посібник містить ряд завдань з розвитку навичок читання в початковій школі і може бути використаний на початку уроку як додатковий ресурс до будь-якого основного навчального посібника з англійської мови.

Перегляд файлу

 

Нагадаємо літери англійського алфавіту та звуки,
які вони дають

Звуки


[ɔ:] horse

 

1. Прочитай слова  з цим звуком

 

or

for

horse

short

port

sport

form

 2. Прочитай слова і підбери їх до малюнків

 

sport

corn

horn

port

fork

 

 

3. Порівняй довгий та короткий звук, прочитай парами слова

[ɔ] -  [ɔ:]

on – or

not – short

dog – horse

pond – form

got –storm

fox – corn

doll – port

fog – horn

 

 

4. Знайди і озвуч слова із звуком [ ɔ: ]

 

for, not, doll, fort, fox, cock, worn, lot, corn, torn, fog

 

 

5. Прочитай словосполучення

 

a short horn

its horn

a big horse

a new sport

a nice sort

a big port

ar[ɑ: ] mark

 

6. Прочитай слова із звуком[ɑ:]

a)

far

farm

arm

park

barn

harm

mark

car

 

b) Підбери слова  до малюнків та прочитай їх

park  

car       

farm 

arm

dark

barn 

 

7. Порівняй довгий та короткий звук, прочитай  пари слів

[ɑ: ] - [ʌ]

carduck

partgun

sharp – puppy

dark – funny

farm - run

are – supper

 

8 .Прочитай слова і розділи їх на дві групи відповідно до звука  та озвуч їх

[ʌ]   [ɑ: ]

 

Sun, fun, park, shark, plump, barn, supper, far, duck, harp, sum, dark, run, mark, car, cup, arm

 

9. Прочитай вирази із звуками [ʌ] [ɑ: ] [ɔ:]

a horse on the farm

a sport in the club

a duck in the park

a far part

a sharp fork

a dark puppy

 

10. Знайди слова заховані в квадрат, обведи їх і прочитай

 

i

p

f

a

r

short

fork

l

d

o

o

r

or

are

f

o

r

k

a

arm

 

a

r

m

v

c

form

 

i

p

f

a

r

car

 

l

d

o

o

r

far

 

 

 

11. Підбери слово до  правильної  транскрипції і прочитай його.

 

 farm          for           short        are    horse    sharp               

[ʃɔt]   [ fɔ ]         [ʃʌ  p ]         [ hɔ:s ]

[ fɔ:]    [ fɑ:m ]               [ ʃɔ:t ]                    [ʌ ]

[ɑ: ]                         [ hɔs ]                [ ʃɑ:p ]

 

 

12. Прочитай текст і підкресли слова із звуком [ɔ:]

My name is Mike. I am a pupil. This is my horse. Its name is Fort. I like cakes and apples for dinner. My horse likes corn or grass for dinner.

 

ea [ɪ:] read

 

 

 

13. Зверни увагу на вимову буквосполучення. Прочитай слова

 

meat

eat

leaf

clean

beat

speak

tea

meal

 

14. Прочитай слова і підбери їх до малюнків

meal

leaf

speak

tea                  

sea

meat              

 

15. Порівняй короткий і довгий звуки. Прочитай пари слів

 

[ ɪ ] – [ ɪ:]

 

big – beat

little – seat

pit – team

pick – clean

hill – heat

kidlead

16. Проглянь слова, розділи їх на 2 групи відповідно до вимови

           [ ɪ ] – [ ɪ:]

 

pin, leaf, bean, thin, mean, win, brick, lean, sick, list, please, his, lip, peak, meat, lick

 

17. Прочитай лише ті слова, в яких зустрічаються звуки [ɑ:][ɔ:][ɪ:],зайві викресли

shop, lead, bag, stop, lord, fat, duck, barn, nice, funny, bean, farm, storm, red, puppy, meat, dark, pot, coffee, short

ch [tʃ]   sh [ʃ]

 

 

18. Прочитай слова з цими звуками

[tʃ]      chicken

 

 

 

rich

bench

children

bunch

chin

teacher

chat

chess

lunch

chicken

check

match

 

[ʃ]   fish

 

 

she

dish

brush

ship

short

fish

wish

shop

sharp

fresh

shelf

shell

 

 

 

19. Прочитай слова і підбери їх до малюнків

 

dish

brush

shop

ship

shelf

shoe

 

20. Зверни увагу на звуки і прочитай по стовпчиках слова

[ʃ]                                                               [tʃ]

lash                                                             much

cash                                                            chop

shock                                                          chart

bush                                                           bench

shop                                                           each

push                                                           inch

rush                                                            cranch

 

21. Прочитай слова і назви, який звук передають підкреслені букви

beach, bush, seat, corn, dark, crash, form, team, teacher, lash, each, part, torn

 

22. Зверни увагу на звук, що передають подані буквосполучення і прочитай слова

 

ir                                  er                                  ur                              

 

 

                                    [ə:]

 

girl

her

fur

bird

term

purple

sir

serve

burn

dirty

verb

turn

first

person

turnip

skirt

 

Thursday

shirt

 

 

 

23. Прочитай слова і підбери їх до малюнків

 

skirt  

fur 

girl             

turnip   

shirt        

sir

bird   

 

24. Підбери слова до поданої транскрипції і скажи, що спільного у всіх цих слів і прочитай їх

first                 her                  girl                purple

bird               fur             Thursday           serve

[ hə:][ gə:l][ fə: ][ bə:d][sə: v ]

[ fə:st][ Ɵə:zdɪ][ pə:pI]

 

25. Прочитай вирази із звуком[  ə:  ]

 

the third term

a dirty shirt

a purple skirt

the first term

her turnip

 

26. Озвуч звуки і прочитай з ними слова

[ɑ: ]     [ ɔ: ][  ə:  ]   [ ɪ:][ tʃ ]   [  ʃ]

 

Burn, check, storm, head, smart, shark, stir, brush, fort, her, beat, nor, bark, skirt, fur, such

27.Розділи слова на групи відповідно до звуків і прочитай їх

  [ɑ: ] [ ɔ: ]    [  ə:  ][ ɪ:][ tʃ ][  ʃ  ] ][ ɔ ]   

nurse, for, smart, clean, chicken, ship, chilly, jeans, shop, Turkish, lord, charm, teacher, third, far, eagle, dark

 

28.Знайди зашифровані слова, обведи їх і озвуч

 

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

w

a

a

s

d

f

l

g

h

n

j

s

a

k

c

x

d

r

u

s

h

u

z

k

s

l

v

b

n

m

n

p

q

r

w

i

h

e

t

h

e

r

c

o

y

s

u

r

I

r

s

l

r

n

h

r

w

e

d

t

w

j

m

a

r

k

s

t

e

f

s

o

r

t

y

r

d

j

b

e

a

n

d

s

g

a

h

k

f

e

t

c

k

b

j

a

z

k

Brush  

her

mark

bean

sort

lark

lunch

sport

weak

nurse

skirt

wash

 

Дифтонги

 

29. Зверни увагу на читання буквосполучення.

oy [ ɔɪ ] boy

 

 

Прочитай слова

boy

toy

coy

soy

ploy

 

30. Підбери до слів необхідні транскрипційні знаки, з’єднай  та озвуч їх

[  ə:  ]  [ ɑɪ ]   [ eɪ  ]  [ɔɪ ]  [ ou ]  [ ɪ:]  [ ɔ: ]  [ɑ: ]

Face,  sharp,    sport,  surname,   nice,  home,  lead,  toy

 

31. Прочитай слова ,зверни увагу на читання буквосполучень  ai, ay (ey) [ eɪ ]

 

day

saint

today

they

May

grey

pay

hey

paint

sley

 

32. Підбери слова до поданої транскрипції,обведи спільний звук і прочитай

Day, grey, May, paint, face, they, saint, Jane, chain, lay, hey

[ greɪ ]  [seɪnt ] [ feɪs ] [ deɪ] [ heɪ ] [ meɪ ] [ ɚeɪ] [ dзeɪn ] [ peɪnt ][ tʃeɪn ]

 

33. Порівняй читання цих слів і скажи ,що в них спільного .Прочитай  їх .

Play, make, grey, snake, take, way, they, late ,prey, bay, tame, day, say.

 

34. Розділи слова на 2 групи за зразком і прочитай їх

Name                                             play

 

pay ,fate, ray, prey, same, face, game, day, plain

оu           [ɑu]           ow

 

35. Прочитай звук і слова з цим звуком

 

house

cloud

brown

down

mouse

ground

cow

how

count

shout

now

town

36. Прочитай слова та підбери їх до малюнків

 

house     

cloud

mouse   

brown 

cow

town

 

 

37. Розділи слова між колонками ,відповідно до звука в слові та прочитай

[ eɪ ]   [ ɑu ]  [  ɔɪ ] [ou] [ɑu]

Broun, fine ,play, nose, soy, cloudy, name, time, same ,bow ,hey, dose, toy, shout, joke, paint

 

38. Вибери ,обведи кольоровим олівцем і прочитай лише ті слова, в яких зустрічаються звуки

[ɑu] [ ɔi ] [ ə:  ] [ ou ] [ eɪ ] [I:]

dark, found, sell, bone, they, form, cat, purple mouse, main, down, for, dog, meat, chicken, home ,black, day, get, term, that, wash

 

 

Буквосполучення

 

39. Подивись на подані буквосполучення і запам'ятай звук, який вони дають.

                       oo                ue

 

                               [ u: ]       

 

Прочитай слова.

Goose, too, school ,go to school, shoe, tooth, afternoon, in the afternoon, tool, foot, pool, blue, glue, true

40. Прочитай слова та підбери їх до малюнків

tooth

foot

pool  

glue

moon    

goose

blue

 

oo+k(m,d)  [u]

book

 

 

41. Прочитай слова .Зверни на вимову оо – [u]

book, room, hook, good, took, look ,broom, wood, shook, cook, mood

 

42. Прочитай слова по стовпчиках і порівняй їх вимову

[u:]                                 [u]

pool    wood

noon    shook

tool     cook

soon     food

moon   mood

root      hook

blue     look

glue     

true

 

43. Проглянь  слова ,прочитай спочатку слова із  звуком[u], а потім з[u:]

School, copy-book, mood, soon, good, glue, choose, foot, look, took,
foot ,cool, cook

 

Revision

 

44. Вибери   і   обведи слова  в  яких  зустрічаються  наступні звуки [ ʌ ]  [ u:]  [ou ] [ ɑu ] [ eɪ]  [ ɑɪ]. Озвуч їх.

pet, feet ,soy, cook, bake ,moon ,pine, put, lay, short, bow, grey ,pork ,home, bus, girl, blue, eat, part, mouse, book, sort, tone, pupil.

 

45.Озвуч спочатку букви, а потім звуки, які їх передають

ea

or

oy

ur 

ou

er

ar

ay

sh

oo

ow

ch

 

Наведи приклади слів з цими буквосполученнями.

 

46.Зверни увагу на звуки і прочитай групи слів

[ ɪə ]                 [ ɛə ]                [ uə ]

near                chair                 tour

ear                  hair                   poor

hear                fair                   moor

dear                stair                 spoor

fear                 pair

 

47.Прочитай по черзі слова з:

[ ɪə ]

[ ɛə ]

[ uə ]

Tour, dear, hair, chair, poor, ear, near, pair, stair, moor, fair, hear

 

48.Підбери до слів необхідні транскрипційні знаки, з’єднай їх. Озвуч подані слова. Назви буквосполучення, що передають дані звуки [u] [ə: ] [au] [i:] [ɔɪ]  [ei]   [ ɔ: ] [ tʃ ]  [ ɪə ] [ ɛə ]

 

purple, good, house, meat, today, toy, fork, May, mouse, how, pork, lead, day, chair, foot, ear, first, hair, now

49.Зверни увагу на читання буквосполучення

ee  [ɪ: ]  see

 

 

 

Прочитай слова

geese

see

green

deep

teen

feet

bee

sleep

need

meet

 

50.  Прочитай слова та підбери їх до малюнків

bee     

geese

green 

see   

feed             

sleep

street

 

51.Зверни увагу на буквосполучення, їх читання, озвуч слова. Обведи букви, що передають звук [ɪ: ]

ea –   [ ɪ: ] – ee

 

leaf

sleep

lead

street

meal

sweep

speak

meet

clean

deep

seat

bee

 

 

52.Знайди заховані в змійці слова і озвуч їх

 

 

53. Знайди слова заховані в квадраті, прочитай їх, назви звуки, які в них зустрічаються

p

g

i

r

l

i

t

d

o

a

e

b

i

s

p

e

a

k

y

e

m

o

o

n

e

y

o

f

s

u

n

h

a

h

w

o

i

e

l

w

o

p

a

r

k

r

t

o

y

u

c

i

v

o

s

h

o

u

s

e

r

i

o

t

a

k

b

e

a

r

t

h

f

o

p

u

r

p

l

e

v

speak  pay 

park  moon

house  first

book  toy

geese  purple

girl  look

day  bear   

 

 

 

 
54.Зверни увагу і прочитай слова. Всі вони мають[ ɑ: ].Підкресли приголосні після них.

grass, class, glass, father, basket, bath, pass, task, mask, past, ask, fast, flask, plant, dance, branch, grant, can’t, France, chance, path

 

55. Прочитай слова та підбери їх до малюнків

 

father

 glass   

 grass     

 bath

 basket

 mask

 branch

 

 

 

56. Порівняй звуки. Прочитай слова в парах

 

a) [ ʌ ] – [ ɑ: ]

 fun – mark

duck – dark

sun – far

puppy – park

funny - barn

b)  [ əe ] – [ ɑ:]

fat – arm

mat – car

bat – past

glad – last

flat – mask

sad – bath

woman – grass

tan– father

 

57. Проглянь слова і спочатку прочитай слова з [ ɑ: ],потім з[ ʌ] і [ əe]

Bus, mat, flask, chart, man, but, basket, path, fun, fast, pat, sun, bat, must, lamp, run, plump, back, last

 

58. Порівняй читання буквосполучення

                                   th

 

        [ ɚ ]                                             [ Ɵ ]

this

teeth

that

thank

then

three

with

thin

those

fifth

they

thick

these

third

them

bath

 

59. Розділи слова на колонки відповідно до вимови буквосполучення th

[ ɚ ]    або    [ Ɵ ]

 

Them, the, thick, this, three, that, thank, fourth, tuth, they, those, thin, with, path, bath, these

 

60. Прочитай слова і запам’ятай вимову літери a перед ll

a+ll =[ ɔ: ]

ball

small

tall

wall

mall

hall

fall

all

call

pall

61. Пoрівняй [ ɔ: ] – [ ɔ]

tall – doll

form – Tod

small – pot

born – fox

all – not

hall – pond

sort – fog

horse – jog

fall – on

 

 

 62.  Прочитай слова та підбери їх до малюнків

 

Pond       

pot

fox

horse

doll

small

ball

 

63.З’єднай слова відповідно до звука [ ɔ ] – [ ɔ: ]

frog  got  mall  not

call  ball  fort

lot  sort  dog  short

 

 

Revision

64. Прочитай слова і назви, які звуки передають виділені букви

bean, first, now, took, foot, see, class, them, bath, tall, corn, farm, house, hair, ear, boy, day, speak, small, play, grass, wall, how, purple, her, dear, chair

 

65. Розділи слова на групи відповідно до звуків, які вони передають і прочитай їх

wall, how, first, took, foot, see, bee, house, girl, class, them, bath, corn, brown, sort, farm, hair, boy, small, grass, tall, ear, day, speak, play, purple, they, dear, chair, her, copy-book, third

[ ɔ:]

[ ɑu ]

[ u ]

[ u: ]

[ ɪ: ]

[ ə: ]

[ ɚ]

[ Ɵ ]

[ ɛə ]

[ eɪ ]

[ əɪ ]

[ ɪə ]

 

66. Прочитай слова та підбери їх до малюнків

foot

bee

house

girl

bath

hair

ear

chair

copy-book

 

 

 

67. Зверни увагу на читання буквосполучень er, or [ə ]в кінці слова

doctor                                                      picture               

 

dinner

teacher

supper

keeper

doctor

butter

matter

letter

motor

better

ruler

recorder

 

68. Порівняй читання буквосполучень

er      [ ə ] – [ ə: ]

dinner – her

supper – term

teacher – serve

matter – verb

better – person

letter – herb

ruler – herd

doctor – tern

 

69.Зверни увагу на особливості читання буквосполучення  і прочитай слова

 

                                        wh

 

                     [ h ]                         [ w ]

 

who

when

whose

which

whole

why

whom

what

wholly

while

 

where

 

whale

 

white

 

70 .Прочитай лише ті слова, де wh-

a) вимовляється [w]

when, who, whose, where, white, whole, while, whom, what, wholly, which.

b) вимовляється як  [ h ]

who, why, whale, whom, while, whole, white, which, whose, where

 

 

71 .Прочитай спочатку слова з [ w ] , а потім з [ h ]

Who, why, what, whose, when, which, whole, where, while, whom, white, wholly, whale

 

72 .З’єднай слова з правильною транскрипцією і прочитай їх

with   [ slɪ:p ]

thin   [ wɑɪ ]

small   [ letə ]

grass   [fa:ɚə ]

who   [ wiɚ ]

why   [ mɑus ]

sleep   [ dɔktə ]

mouse   [ Ɵɪ n ]

father   [ smɔ:l ]

all   [ grɑ:s ]

doctor   [ hu: ]

letter   [ ɔ:l ]

 

73.Зверни увагу на буквосполучення і його правильну вимову. Прочитай слова ng  [ŋ ]

             king 

 

 

long

morning

reading

strong

song

gang

evening

feeding

dancing

king

 

 

74. Зверни увагу на читання буквосполучення ng всередині слова. Прочитай слова

[ ŋg ]   finger 

 

finger

angry

stronger

younger

English

England

singer

kingdom

 

75.Прочитай слова стовпчиками відповідно до вимови ng в слові

[ŋ ] dancing                        [ ŋg]   finger  

 

 

long

bingo

evening

kingdom

king

England

dancing

stronger

drawing

angry

song

finger

 

76.Розділи слова на 2 групи відповідно до вимови буквосполучення і прочитай їх

                                     ng

                      [ ŋ ]                        [ ŋg ]

Angry, hung, morning, speaking, hungry, finger, song, king, kingdom, ring, English, younger

 

77. Прочитай слова, зверни увагу на звук

[ ŋk ]        nk, nc

          monkey 

 

monkey, pink, drink, uncle, thank, rank, donkey, bank, sank

 

78. Прочитай слова та підбери їх до малюнків

donkey

monkey

pink

tank

trunk

 

79. Порівняй читання слів зі звуками

 

[ ŋk ]

[ ŋg ]

bank

angry

tank

hungry

ink

kingdom

rink

England

drink

English

link

finger

 

80. Розділи слова на групи, відповідно до звуків [ ŋk ] та [ ŋg ] і озвуч їх

Thing, English, monkey, monk, hunger, longer, sunk, bingo, anger, donkey, trunk

 

81.Подивись і запам’ятай вимову буквосполучення igh=[ ɑɪ  ]

Прочитай слова

light

might

night

sigh

sight

fight

high

right

 

82. Порівняй вимову і [ ɑɪ ] – igh [ ɑɪ ]

Прочитай групи слів

nine – high

pipe – sight

kind – light

fire – fight

nice – right

tiger – night

Friday – might

my – sigh

 

 

Revision

 

83. Підбери слова до звуків і прочитай їх

[ ɑɪ ] [ ŋk ] [ ŋg ]  [ə: ]  [ŋ ] [ w ] [ h ] [ə ] [ ɔ: ]

 

Night, dinner, finger, who, monkey, long, tiger, ball, England, when, uncle, right, speaking, Friday, whose, better, kingdom, white, her, small, teacher, song, tall, donkey.

 

84.  Прочитай слова і  назви, які звуки передають виділені букви

 

Monkey, hungry, thin, that, night, who, where, evening, king, bank, English, drink, dancing, high, right, my, Friday, when, sigh, whole, anger, letter, uncle, light, whom, kind, fight, doctor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мелаш Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
12 січня 2018
Переглядів
3306
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку