Методичний посібник з розробки циклу уроків по темі "Дихання " для 8 класу

Про матеріал

Даний методичний посібник пропонується вчителям, які викладають біологію у 8 класі. Він включає систему уроків-тренінгів із теми «Дихання» у відповідності до нової програми.

У посібнику до кожної теми уроку визначено освітні цілі, подано біологічні поняття та терміни, перелік необхідного обладнання, розроблена структура уроків.

Кожен урок містить інтерактивні вправи, ігрові елементи. Автор використовує елементи методики розвитку критичного мислення через проблемні питання і завдання та елементи особистісно орієнтованого навчання. Особливе місце відводиться груповим формам роботи та елементам випереджувального навчання.

Урок- тренінг - це одночасно цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування - ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКИ
УРОКІВ-ТРЕНІНГІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
З ТЕМИ «ДИХАННЯ» У  8 КЛАСІ

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

 

C:\Users\Strygun\Desktop\orgdix.jpg

 

 

 

ЗМІСТ

1. Передмова……………………………………………………………3

2. Сируктура тренінгу………………………………………………….5

3. Поради колегам………………………………………………….......6

4. Необхідні умови……………………………………………………..7

5. Правила в групі………………………………………………….......8

6.Урок1. Значення дихання. Будова і функції верхніх органів дихання…………………………………………………………………9

7. Урок 2. Голосовий апарат. Нижні дихальні шляхи……………...14

8. Урок 3. Газообмін у легенях і тканинах….………………………19

9. Урок 4. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихання….26

10. Урок 5. Хвороби органів дихання та їх профілактика………....34

11. Урок 6. Узагальнюючий урок з теми «Дихання»……………....43

12. Список термінів і понять…………………………………………49

13. Список рекомендованої літератури……………………………..51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

Даний методичний посібник пропонується вчителям, які викладають біологію у 8 класі. Він включає систему уроків-тренінгів  із теми «Дихання» у відповідності до нової програми.

У посібнику до кожної теми уроку визначено освітні цілі, подано біологічні поняття та терміни, перелік необхідного обладнання, розроблена структура уроків.

Кожен урок містить інтерактивні вправи, ігрові елементи. Автор використовує елементи методики розвитку критичного мислення через проблемні питання і завдання та елементи особистісно орієнтованого навчання. Особливе місце відводиться груповим формам роботи та елементам випереджувального навчання. 

 Урок- тренінг - це одночасно цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування - ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду.

Урок-тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності у методиці проведення. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь і за своєю суттю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на запитання і пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють увесь потенціал учня: рівень та обсяг компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо.                           

 Інноваційне навчання у вигляді уроку-тренінгу має чітко структуровану основу. А інноваційні методи що застосовують під час проведення тренінгу, передбачають використання системи прийомів, спрямованої головним чином не на повідомлення готових знань, а на організацію умов для самостійного одержання знань у навчальному закладі.

Автор посібника велику увагу приділяє розвитку логічного мислення учнів, встановленню причинно-наслідкових зв’язків. Цьому сприяють наведені в посібнику завдання, які вчать учнів порівнювати, аналізувати, робити висновки. У посібнику є додатковий пізнавальний матеріал, схеми, таблиці, використаний метод проектів у вигляді презентації для подачі різних етапів уроку «Значення дихання. Будова і функції верхніх органів дихання».

Значне місце в посібнику займають самостійні роботи учнів з підручником, малюнками, схемами. Для свідомого сприйняття учнями навчального матеріалу велика увага приділяється прийомам мотивації навчальної діяльності, дослідам, створенню проблемних ситуацій, застосуванню міжпредметних зв’язків.

Автор: Стригун Олена Василівна, вчитель біології

Яготинської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Яготинського району, Київської області.

               Успіхів вам, шановні колеги!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура тренінгу

І. ВСУПНА ЧАСТИНА:

 • зворотний звязок;
 • очікування;
 • знайомство;
 • повторення правил.         ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА:                                                                                                                Теоретичний блок
  • презентації, повідомлення;
  • мозкові штурми;
  • бесіди, відповіді на запитання, думки;
  • самонавчання, взаємонавчання.

Практичний блок

 • робота в групах, рольові ігри;
 • аналіз ситуацій, дискусії;
 • проекти, практичні роботи.

Допоміжні вправи

 • обєднання в групи;
 • вправи-руханки.     ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА:
 • підсумок;
 • рефлексія

 та релаксація;

 • завершення, прощання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли любов й уміння працюють разом,

чекайте на шедевр

Джон Раскін

 

 

 

Поради колегам

 

 1. Не намагайтеся зробити і застосувати все на кожному занятті, навчання має бути легким і приносити задоволення і вам, і дітям.
 2. Будьте щирі і відкриті, і вам повірять.
 3. Стежте за часом, це дасть вам можливість управляти управляти ситуацією і напрямом руху.
 4. Оцінка має бути завжди позитивною і заохочувати до дій.
 5. Слідкуйте за правилами, про які домовтеся на першому занятті, і з часом повторюйте їх.
 6. Дотримуйтесь конфіденційності інформації, не обговорюйте за межами групи будь-які моменти з життя учасників.
 7. Займіть позицію: «я на твоєму боці і завжди допоможу».
 8. Ставтеся до всіх учасників однаково і з довірою.

 

 

 

 

 

Будь який вид діяльності приємніший, ніж спокій

Демокріт

 

Необхідні умови

 

 • Особисте бажання працювати.
 • Спеціальна підготовка учителя-тренера.
 • Створення в школі сприятливих умов для навчання тренінгом.
 • Адаптація і відповідність програмі та календарному плануванню щодо завдання формування життєвих навичок.
 • Підручники відповідного зразка для усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Набір необхідних додаткових засобів  та інструментів для навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У роботі, орієнтованій на людей,

є лише оди шлях досягнення успіху – довіра

Автор невідомий

 

 

 

Правила групи

Щоб ефективно провести тренінг, необхідно створити атмосферу довіри, відкритості, дружнього спілкування. А ще – забезпечити демократичну дисципліну, де учасники свідомо виконують правила, зрозумілі для всіх. Про такі правила домовляємося на вступному тренінгу і, час від часу  повторюємо.

 

 

 

Ось наші «ПРАВИЛА  ГРУПИ»:

Поважати кожного.  Бути активним.

Усміхатися.            Відключити мобільні телефони.

Не запізнюватися.  Цінувати час.

Говорити по черзі.  Вміти слухати.

Бути доброзичливими.          Уникати критики.

Не ображати.   Бути оригінальним і творчим.

 

 

 

 

 

 

Урок 1

                 Кисень — це вісь, навколо якої

обертається вся земна хімія.

Й.Берцеліус                                 

Тема. Значення дихання. Будова і функції верхніх органів дихання.

 Мета: дати поняття дихання як процесу життєдіяльності, встановити взаємозв’язок будови і функцій органів дихання; розвивати самостійну пізнавальну актив­ність; вихо­вувати бережливе ставлення до свого здоров'я.

     Основні терміни і поняття: ди­хання, зовнішнє і внутрішнє дихан­ня, носова порожнина, носоглотка, глотка, трахея, бронхи, легені.

    Обладнання: таблиці: «Органи дихання», муляжі легень і гортані, презентація уроку, комп’ютер.

  Тип уроку: засвоєння нових знань.

Результати навчання   ( після тренінгу учні мають)

- називати функції органів дихання;

- розпізнавати органи дихання на малюнках;

- характеризувати процеси дихання;

Що підготувати заздалегідь:

- дерево очікування;

- геометричні фігури (4 види);

- презентацію;

- плакат «Мозковий штурм».                     

ПЛАН ТРЕНІНГУ

1. Привітання – 1хв.

2.Знайомство. Вправа «Оціни свою відповідальність і довіру прикладом із життя » - 4 хв.

 3. Розминка - 1 хв.

4. Очікування: « Дерево очікування» - 2 хв.

5. Повторення правил - 2 хв.    

6. Основна частина : мозковий штурм - 2 хв.; робота з підручником - 3 хв.; колективне створення схеми - 2 хв.; робота в групах-8 хв.; представлення роботи  - 5 хв.

 7. Узагальнення роботи вчителем - 8 хв.

 8. Робота класу зі схемами - 2 хв.

 8. Гра-аутотренінг - 1 хв.

 9. Підсумок тренінгу, прощання  - 3 хв.

 10. Домашнє завдання - 1 хв.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

 1. Привітання.
 2. Знайомство.  Вправа «Оціни свою відповідальність і довіру прикладом із життя»

Учасники по черзі приводять випадки із особистого життя, які підтверджують те, що їм можна довіряти і вони відповідальні.

 1. Розминка.

 

Гра «Хто швидше».

Щоб дізнатися, що ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці, вам необхідно з допомогою коду прочитати шифрограму (дихання).

 

д

р

и

а

х

л

а

ш

н

з

н

б

я

т

 

 

 

 

 

 

 

 1. Очікування.  Вправа « Дерево очікування».    

  На плакаті зображено дерево очікування.  Яку інформацію ти хочеш отримати від теми «Дихання»? Учні пишуть своє очікування  і прикріплюють стікер в необхідне місце на плакаті.

 

 1. Повторення правил.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Мозковий штурм – « Що таке дихання?»  Учасники  на стікерах пишуть свої думки і озвучують їх, прикріплюючи до плаката.

2. Робота з підручником. (Знайти в підручнику, що означає «дихати»)

Очікуваний висновок:Дихання  - це сукупність про­цесів, що забезпечують надходжен­ня в організм із зовнішнього сере­довища кисню, використання його клітинами і тканинами для окиснення органічних речовин та виді­лення з організму вуглекислого газу (демонстрування схеми 1).

 

Запитання

 •      Яке дихання можна вважа­ти зовнішнім?                 
 •      Чи закінчується процес ди­хання в органах дихання?
 •      Що, на вашу думку, є внут­рішнім диханням?
 •      Чи пов'язане зовнішнє ди­хання із внутрішнім?

 

Очікувані відповіді:

Зовнішнє дихання - обмін газів між кров'ю й атмосферним повітрям, що відбувається в органах дихання.

Внутрішнє дихання - окисні процеси в клітинах, унаслідок яких виділя­ється енергія.

 

 1. Колективне створення схеми взаємозв'яз­ку між зовнішнім та внутрішнім диханням із використанням проектних технологій (див. схема 2).

 

 1.  Робота в групах. (поділ на 4 групи за допомогою геометричних фігур)

 

 

 1. Кожній групі для самостійної роботи роздаються аркуші з різними видами органів дихання (учні заповнюють таблицю «Органи дихання», використовуючи  матеріал підручника , один із членів групи представляє свою роботу).

                                                                            

Органи дихання

Органи дихання

Функції

Структури

Носова порожнина

Провідна

Захисна

 

Нюхова

Резонансна

Носові ходи, слиз, війки

Капіляри

Рецептори

Пазухи

Носоглотка, глотка

Провідна

Захисна

Капіляри

Рецептори

Гортань

Провідна

Голосовий апарат

Хрящі

Голосові звязки , мязи

Трахея

Провідна

Захисна

16 - 20 півкілець, миготливий епітелій, капіляри

Бронхи

Провідна, захисна

Півкільця

Легені

Газообмін

- Альвеоли (одношаровий епітелій, велика кількість, багато капілярів, нервів); 2 листки плеври, плевральна порожнина, рідина.

 

 

5.Узагальнення роботи учителем із використан­ням проектних технологій та з послідовним заповненням опорної схеми в зошиті.

 -  Значення дихання. (схема 3.)

 - Дихальна система складається з повітроносних шляхів і легень.

 ( демонстрування схем 4-17).

Повітроносні шляхи: верхні (носова порожнина, носоглотка, глотка) і нижні (гортань, трахея, бронхи) та легені.

 

Розробки уроків до теми “Дихання” для 9 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (мал.1)

 

                                        Дихальна система

 

                                       Повітроносні шляхи                            Легені

        Верхні                                              Нижні

                                          

                Носова порожнина                Гортань

 

                 Носоглотка                             Трахея

             

                  Глотка                                     Бронхи

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Робота зі схемами для закріплення знань (демонстрування схем18-20).

2. Гра-аутотренінг. Уявіть, що ви дивитеся собі в очі і при цьому говоріть впевнено і чітко: « У моєму житті все залежить від мене. Я маю дуже гарну мету, до якої іду впевнено. У мене достатньо сил і волі, щоб не змарнувати своє життя і приймати правильні, виважені рішення.»

  3. Підсумок тренінгу, прощання – гра «Струмок». Учні стоять у колі. За спинами взялися за руки. По черзі від тренера легким стисканням руки товариша передаєм свою енергію (ділимось), при цьому дивимося прямо. До тренера рукостискання повинне прийти з іншої сторони.

  4. Домашнє завдання. Вивчити § 30 підручника.

Урок 2

Тема. Голосовий апарат. Нижні дихальні шляхи.

Мета: ознайомити учнів із будовою голосового апарату, його значення в житті людини; встановити механізм формування голосу; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки;  вихо­вувати бережливе ставлення до свого здоров'я.

Основні терміни і поняття: гортань, голосові зв’язки, голосова щілина, трахея, бронхи, альвеоли, мова.

Обладнання: таблиці органів дихання різних хребетних, таблиця «Органи дихання людини», моделі гортані, комп’ютер, презентація уроку.

 Тип уроку: засвоєння нових знань.

Результати навчання   ( після тренінгу учні мають):

    -  називати які органи беруть участь в утворенні голосу;

    -  знати взаємозв’язок верхніх і нижніх дихальних шляхів;

  - характеризувати роботу голосового апарату;

  - пояснити, для чого необхідно дотримуватися гігієнічних норм, щоб зберегти голос;

  - застосовувати знання для обґрунтування здорового способу життя.

 

Що підготувати заздалегідь: 

 • знаки правил групи;
 • «квітку здоровя»  із відривними пелюстками;
 •  презентацію;
 •      сходинки органів дихання;
 •      назви органів і їх функції;
 •      завдання для груп;
 •      завдання для гри «Поле чудес».

 

ПЛАН ТРЕНІНГУ

  1. Привітання - 1хв.

    2. Знайомство. Вправа «Погадаємо «квітка здоровя» - 5 хв.   

    3. Очікування: « Сходинки» - 2 хв.

    4.  Повторення правил - 2 хв.    

  5. Основна частина.

   Інтерактивна вправа «Знайди пару» - 2 хв.; робота в групах - 5хв.; представлення роботи  - по 2 хв кожній групі; доповнення вчителя - 8 хв.

    6. Узагальнення роботи: гра «Біологічне поле чудес» - 2 хв.

    7. Підсумок тренінгу, прощання - вправа «Передай по колу» -

 1. хв.

  8.Домашнє завдання - 1хв.

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Привітання. Вчитель вітається, перевіряє готовність до роботи, оголошує тему і мету уроку.

2. Знайомство.  Учасники тренінгу за бажанням відривають пелюстку від квітки здоровя, пояснюють складову його та ознаки.

3. Очікування. Вправа « Сходинки». Вся група працює із плакатом, на якому зображені сходинки, з органами дихання, що ми вивчили і потрібно вивчити. На стікері учні записують своє імя і кріплять на один з органів дихання, що вони вивчили на попередньому уроці і що потрібно вивчити  ( стікер приклеюють на певну сходинку плаката: перша - «знаю», друга - «не знаю», третя - «хочу знати». Всі записи оголошуються.

4. Правила групи: із конверта беремо по черзі всліпу знак правила групи і розповідаємо, що цей знак означає.

ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА.

 

 1. Інтерактивна вправа «Знайди пару» (За допомогою гри формуються групи: кожна однакова пара - це група)
 2.    Бронхи.                             а) зігріває та очищує повітря;
 3.    Легені.                              б) між носовою порожниною і глоткою;                                                                           
 4.    Трахея.                              в) з’єднує трахею та легені;
 5.    Носова порожнина.         г) виконує функцію газообміну;

5.   Носоглотка  .                    д) проводить повітря з гортані в бронхи.

 

 Вчитель. Кажуть, що колись до Сократа привели людину, про яку він повинен був сказати свою думку. Мудрець довго дивився на нього , а потім вигукнув: « Та кажи ж ти, нарешті, щоб я міг тебе бачити!» Що можна взнати по голосу? За допомогою  чого творяться звуки? Сьогодні на уроці ми повинні  це Розробки уроків до теми “Дихання” для 9 класуз’ясувати.

 

 

 

 

 

 

                                               (мал.2.)

 

2. Робота в группах (кожна група отримує завдання одночасно).

Завдання.

Група 1. З'ясуйте будову і функції гор­тані.

Опрацюйте текст підручника на с. 84

Проблемне питання.

Дайте відповіді на питання:

 •        Чому в людини змінюється голос від нежитю, втрати зубів, коли в роті їжа?
 •        Чому людина не може гово­рити без язика?
 • Обґрунтуйте, чому тва­рини не здатні до свідомої члено­роздільної мови.

  Розповідь учнів (із демонстрацією муляжу гортані).

 Доповнення відповіді  учителем із використанням презентації про  гортань і механізм голосоутворення ( схема 21-25)

Завдання.

 Група 2. Будова трахеї.

Опрацюйте текст підручника на с. 85.

Проблемні питання:

- Довести, що під час ковтання їжі надгортанний хрящ піднімається вгору.

- Як будова трахеї сприяє вільному проходженню їжі по стравоходу?

  Розповідь учнів.

Доповнення відповіді  учителем із використанням презентації (схема 26)

Завдання

Розробки уроків до теми “Дихання” для 9 класу  Група 3. Будова  бронхів.                                                 

Опрацюйте текст підручника на ст. 85.                     

Проблемні питання :

 •        Чому  бронхи мають кільця із хрящової тканини?
 •        Чому легені не тонуть у воді?

  Розповіді учнів.

Доповненн відповіді учителем із використанням презентації (схема 27-28).             (мал. 3)

Завдання

      Група 4. Подумай!!!

    Проблемні питання:

 -   У солдата під час перестрілки була пробита з обох сторін грудна клітка. Легені при цьому залишилися непошкодженими, проте солдат загинув від задухи. Чому так сталося?       

   - Чому органи дихання називають повітряними воротами в організм?

  Розповіді учнів.

Група 5. Скласти памятку « Бережливе ставлення до свого голосу».

Розповіді учнів.

ІІІ. Узагальнення знань

 1. Гра «Біологічне поле чудес».

1.Легеневі пухирці вкриті густою сіткою кровоносних капіляр, де відбувається газообмін.

А

л

ь

в

е

о

л

и

 1.     Різкий рефлекторний видих через рот.

К

а

ш

е

л

ь

 1.    Еластичні пружні волокна, розташовані одно одній паралельно. Роблять 80-10000 коливань за секунду.

Г

о

с

о

в

і

з

в

я

з

к

и

 

 

2. Підсумок тренінгу, прощання.

Учитель звертає увагу учнів на мету уроку та їхнє очікування від уроку. Пропонує  з'ясувати, чи була досягнута мета і чи виправдав урок їхнє очікування. Підійти до дошки тим учням, які прикріпили стікери з написом «не знаю», якщо вони досягли своєї мети.

 

  Прощання. Вправа «Передай по колу». Учасники по колу один одному передають те, що вони дізналися сьогодні, щоразу завершаючи фразу: «Я сьогодні дізналася, що. . .».

 

Вчитель  підводить підсумок уроку.

 

3. Домашнє завдання. Вивчити §31 підручника, приготувати  презентації від кожної груп, на тему: «Будова легенів і їх функції»

( група1), «Альвеоли» ( група 2 ), «Плевра і плевральна порожнина» (група 3 ), « Легенева вентиляція» (група 4 ), « Рух грудної клітки» (група 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3

 

Тема. Газообмін у легенях і тканинах.

Мета: з'ясувати фізіологічні при­чини газообміну в легенях і тка­нинах та умови, у яких він відбувається; розкрити взаємозв'язок процесів кровообі­гу і дихання; формувати вміння і навички орієнтуватися в неста­ндартних життєвих ситуаціях, спи­раючись на одержані знання; ви­ховувати бережливе ціннісне ставлення до свого здоров'я.

Основні терміни і поняття: склад повітря, альвеолярне повіт­ря, дифузія, парціальний тиск.

Обладнання: таблиці: «Органи дихання», «Схема газообміну в легенях і тканинах», «Схема кро­вообігу»; обладнання для досліду із вапняною водою, м’яч, аркуші паперу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

Результати навчання   ( після тренінгу учні мають):   

  - характеризувати механізм легеневого і тканинного дихання;

  - пояснювати механізм кровообігу у легенях і тканинах;

    - вивчити нервову і гуморальну регуляцію процесу дихання;

    -  пояснювати  відмінності легеневого і тканинного дихання;

    - порівнювати і обґрунтовувати різницю складу повітря, що вдихається і видихається.

Що підготувати заздалегідь: 

   - м’яч ;

   - чисті аркуші паперу ;

 - презентацію;

 - склянку з водою, трубочку, вапняну воду;

 - назви органів і їх функції;

 - задачі для груп;

 

ПЛАН ТРЕНІНГУ

  1. Привітання - 1хв.

    2. Знайомство. Гра «Комплімент» - 5 хв.   

    3. Очікування. Вправа « Незакінчені речення» - 2 хв.

    4. Повторення правил - 2 хв.    

  5. Основна частина: повідомлення теми і мети уроку - 2 хв.;   представлення презентацій групами - 10 хв.; дослідницька робота - 2 хв.; самостійна робота з підручником - 3 хв.; доповнення вчителя - 8 хв.

    6. Узагальнення роботи:  розв’язування задач  - 5 хв.

    7.Підсумок тренінгу, прощання - обговорення  вправи «Незакінчене речення» - 4хв.

8.Домашнє завдання -1хв.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Привітання. Вчитель вітається, перевіряє готовність до роботи.

2. Знайомство. Гра «Комплімент». Мета гри-надати можливість учасникам висловитися на адресу  товариша у класі.  Учасники стоять у колі, тренер пропонує придумати комплімент товаришу, першим говорить комплімент і кидає м’яча учаснику, якому цей комплімент призначений. Цей учасник кидає м’яча іншому, якому хоче сказати свій комплімент, і так далі. Тренер стежить, щоб комплімент отримав кожний учасник.

3. Очікування. Вправа «Незакінчені речення». Тренер роздає кожному на стільчик папір,на якому написані такі незакінчені речення:

 а) від тренера я очікую…; б) від інших учасників я очікую…; в)від себе я очікую…; г) мета, яку я маю намір досягти…  Тренер пропонує кожному відповісти на запитання, яке йому дісталося, відкласти заповнені аркуші і до них повернутися в кінці тренінгу.

4. Повторення правил.

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Вчитель. 90% кисню переноситься в організмі за допомогою гемоглобіну крові. Неймовірна швидкість зв'язуван­ня молекули кисню з гемоглобі­ном - усього 3 мілісекунди! Дихальна і кровоносна систе­ми взаємопов'язані функцією за­безпечення клітин киснем та здійснення процесів окиснення органічних речовин з метою на­копичення клітинної енергії.

Але як наш організм забезпе­чує клітини киснем і виводить вуглекислий газ? Які механізми цього процесу?

 1. Повідомлення теми і мети уроку.

Проблемні питання:

- Чому на морозі з рота йде пара?

- Чому за складом видихуваного повітря автоінспектор може з’ясувати, чи вживав алкоголь водій-порушник?

Вчитель: Щоб дати відповідь на ці питання, ми повинні вивчити   анатомічну будову легенів і їх функції.  На попередньому уроці учням було дано підготувати презентації.

 1. Представлення презентації групи  1 - « Будова легенів і їх функції».
 2. Обговорення презентації та доповнення вчителем того, що було не сказано.
 3. Представлення презентації групи  2- «Альвеоли», її обговорення і доповнення вчителем (схема 29-31).
 4. Представлення презентації групи 3-«Плевра і плевральна порожнина».
 5. Представлення презентації групи 4-«Легенева вентиляція» », її обговорення і доповнення вчителем (схема 32).
 6.           Представлення презентації групи 5-« Рух грудної клітки». (На екрані компютера висвітлюється схема 33).

 

 1.           Проведення дослідів з елементами  бесіди.

       Дослідницька лабораторія.

Досліди

 1.    Учень видихає повітря в хо­лодну склянку (стінки потіють). Це доводить, що у видихуваному повітрі є водяна пара.
 2.    Другий учень видихає повіт­ря через трубочку (приблизно 10 повних видихів) у пробірку з вапняною водою. Вода в пробірці стає каламутною. Школярі роб­лять висновок, що вуглекислий газ прореагував із вапняною водою. Учитель записує рівняння реакції на дошці, а учні — в зошитах: Са(ОН)2 + С02 = СаС03  + Н20

Висновок. Склад повітря, що вдихається і видихається, має відмінності.(демонстрування схеми 34).

Вчитель.Основні етапи дихання та газообміну (розповідь з елементами бесіди, самостійне складання  схеми 35 ).

                                        Зовнішнє дихання

 

І етап                                       вентиляція легенів

( обмін газів між зовнішнім середовищем і

альвеолами легенів)

 

ІІ етап                                  Дифузія газів в легенях

( обмін газів між альвеолярним повітрям і кров’ю)

 

ІІІ етап                                 Транспорт газів кров’ю

 

ІV етап                                Дифузія газів у тканинах

( обмін газів між кров’ю і тканинами )

 

V етап                              Внутрішнє або клітинне дихання

( поглинання кисню клітинами, хімічні реакції,

 виділення вуглекислоти )

 1.                Транспортування газів кров’ю (розповідь учителя ). 

 

Нестійка форма

гемоглобіну

Норма: в 1 л. артеріальної крові - оксигемоглобін переносить 190мл кисню

             в 1л.  венозної крові - 120 мл.

Різниця- 70мл/л (артеріовенозна різниця ) - кисень, який забирають клітини й   тканини для своєї життєдіяльності.

Під час напруження-різниця 100-120мл/л

                                                У плазмі

 

                                    4% СО2                          6% карбгемоглобіну

В легенях-венозна кров віддає 10% СО2

                  90% залишається для підтримання її певної кислотності.

 1.           Клітинне дихання ( розповідь з елементами бесіди ).

       Клітинне дихання - біохімічний процес, який полягає в окисненні вуглеводів, жирів, білків із виділенням енергії.

 1.           Самостійна робота з підручником.

 

Проблемні питання.

Учитель пропонує учням зро­бити «свої відкриття» і ставить перед ними такі запи­тання:

 • Що таке атмосферний тиск? Як він змінюється при підйомі на висоту?
 • Що таке парціальний тиск газів?
 • Чим подібний газообмін у легенях і тканинах?
 •  

Очікувана відповідь. Парціальний тиск — це части­на загального тиску, яка припа­дає на частку цього газу в газовій суміші. Цей термін вживається для газів, розчинених у рідині. Чим вищий відсотковий вміст газів у суміші, тим, відповідно, вищий його парціальний тиск.)

 •    Чим  пояснити транспорту­вання газу під час дихання? Дифузія – це рух частинок, завдяки якому речовини проходять крізь мембрани, вирівнюючи свою концентрацію.
 • Чому кисень з повітря в легенях надхо­дить у кров, а з крові в легені над­ходить вуглекислий газ, адже у складі повітря є і той, і інший газ? (Учні самостійно знаходять відпо­відь у підручнику § 32 користуючись мал. 80 (Схема газообміну) (с.87)

Очікуваний висновок. Газообмін у ткани­нах відбувається за тими самими законами фізики, що і газообмін у легенях (явище дифузії, різниця парціальних тисків). Кисень за законами дифузії переходить у тканинну рідину, де його кон­центрація нижча, а з неї — у клі­тини і відразу вступає в реакцію окиснення.

 

ІІІ. Узагальнення знань

  1. Поділ на  3 групи, за допомогою пазлів, для узагальнення теми уроку.

  2.Розвязування біологічних задач з поясненням ходу розв’язку.

Після розв’язування біологічних задач кожна група пояснює хід розв’язку.

Група 1. За добу людина вдихає приблизно 25 кг по­вітря. Під час роботи  двигуна   внутрішнього згоран­ня  автомобіля   витрачається

1 825 кг 02 на кожні 100 км шляху. Який час могла б дихати цим киснем людина?             

 

Розв 'язання:

У повітрі міститься 21% О2, отже, за добу людина вдихає 5,25 кг О2.

5,25 кг — 24 год,

1825 кг — х;

х = 8 342,85 год.

 

Група 2. Для подолання відрізка в 100 м необхідно 125 - 150 л повітря. За 10 - 15 с бігу легені спортсмена не можуть пропустити через себе таку кількість повітря. Яким чином нейтралізується дефіцит повітря у бігуна?

 

Розв 'язання:

Дефіцит повітря у спринтера поповнюється після бігу. Атлет протягом 2-3 хв продовжує активно дихати. Спринтерські дистанції спортсмен долає за рахунок гліколізу і подальшого кисневого розщеп­лення.  

Група 3. Відомо, що гемоглобін еритроцитів бере участь у перенесенні кисню. Чи можна довести, що між цими речовинами відбувається хімічна взаємодія? Яким чином?

 

Розв 'язання:

Можна. Ознаками хімічних реакцій є виділення газу, зміна забарвлення, поява осаду, зміна темпе­ратури. У прикладі, вказаному в задачі, гемоглобін крові в результаті взаємодії з киснем змінює забарв­лення (з темно-червоного на яскраво-червоний).

 

2.Підсумок тренінгу, прощання.

 Повернення до аркушів учнів з їхніми очікуваннями, щоб вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування. Це допоможе учасникам у виробленні підсумкової оцінки тренінгу. Учні стають в коло і за бажанням говорять, чи досягли вони того, що вони очікували від сьогоднішнього уроку.

Вчитель останнім підводить підсумок уроку.

3. Домашнє завдання. Вивчити § 32 підручника. Розв'язати задачу 2 (с. 88).

За бажанням: підготувати повідомлення про частоту дихаль­них рухів у різних організмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4

Тема. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихання.

Мета: сформувати в учнів знання про дихальні рухи, меха­нізм нервової та гуморальної ре­гуляцій процесу дихання, життє­ву ємність легень; формувати вміння пояснювати залежність рівня вентиляції від частоти та глибини дихання, вплив фізичних вправ на функціонування органів дихання; виховувати зацікавле­ність до особливостей роботи власного організму.

Обладнання: таблиці: «Органи дихання», «Дихальні рухи»; модель вдиху і видиху; спірометр.

Основні терміни і поняття: вдих, видих, дихальні рухи, нер­вова регуляція дихальних рухів, дихальний центр, гуморальна ре­гуляція дихальних рухів, дихальні рефлекси, показники дихання, спірометр.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

 

Тренуючи дихання,

можна значно підвищити рівень здоров’я.

         М.М.Амосов

 

     Результати навчання   ( після тренінгу учні мають)   

     -   характеризувати механізм вдиху і видиху;

          - пояснювати нервову і гуморальну регуляцію процесу дихання;      

          -  вміти пояснювати залежність рівня вентиляції від частоти та глибини дихання;     

         -  знати показники органів дихання;

         - застосовувати знання  для профілактики захворювань органів дихання.                                           

                                                                                       

Що підготувати заздалегідь: 

 • малюнок гори ;
 • чисті аркуші паперу ;
 •      презентацію;
 •      яскравий  плакат «Правила групи» у вигляді пазлів;
 •      методи штучного дихання.

ПЛАН ТРЕНІНГУ

    1. Привітання - 1хв.

    2. Знайомство. Вправа «Портрет класу» - 5 хв.  

    3. Повторення правил - 2 хв.

    4. Очікування. Вправа « Гора» - 2 хв.

    5. Основна частина : повідомлення теми і мети уроку - 1 хв.; бесіда - 4 хв.;  самостійна робота з підручником - 5 хв.; розповідь  вчителя -10хв.

    6. Узагальнення роботи:  виконання практичної роботи  - 5 хв.

    7. Підсумок тренінгу, прощання - обговорення   очікування з вправи «Гора» - 3 хв., оцінювання - 1 хв.

   8. Домашнє завдання -1хв.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Привітання. Вчитель вітається, перевіряє готовність до роботи.

2. Знайомство. Вправа «Портрет класу». Учасники малюють свої асоціації на аркушах паперу. Коли вони прикріплюють їх до стіни, то отримають груповий «портрет» класу.

3. Повторення правил. За допомогою яскравого плаката «Правила групи», який розрізаний на пазли, пропонується скласти його  та прочитати правила групи.

 4. Повідомлення теми і мети уроку.

5. Очікування. Вправа «Гора». На аркуші намалювати гору, учні записують на стікерах своє очікування, розміщують біля основи підніжжя. Наприкінці тренінгу учасники аналізують, які сподівання справдилися, і переносять їх ближче до вершини горни.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

1. Бесіда. Запитання для бесіди:

- Чому під час операції на органах грудної порожнини підключають апарат штучного дихання й кровообігу?

- Яке значення для організму має стискування легенів шляхом введення повітря в плевральну щілину (пневмоторакс) для залікування туберкульозних каверн?

- Чому у кисневі подушки хворим додають вуглекислий газ?

- Чому у птахів немає діафрагми, а ссавцям вона потрібна?

-  Чому, коли людина довго дме, це може привести до потемніння в очах і навіть втрати свідомості.

2. Самостійна  робота  учнів.

 1.Скласти схему механізмів вдиху і видиху  з подальшою перевіркою готової схеми.

 

                 Вдих

            Видих

Спокійний

 • зовнішні міжреберні м'язи скорочу­ються;
 • об'єм грудної порожнини збільшується;
 • тиск у легенях зменшується;
 • повітря надходить до легень і розтя­гує їх
 • зовнішні міжреберні м'язи і діафрагма роз­слаблюються;
 • ребра опускаються;
 • об'єм грудної порожнини і легенів зменшу­ється;
 • тиск у легенях підвищується;
 • повітря виходить з легень

Глибокий

 • крім міжреберних м'язів і діафраг­ми, одночасно скорочуються м'язи грудей і плечового поясу
 •  скорочення внутрішніх міжреберних і черевних м'язів
 1. З §33 підручника знайти відповідь на запитання: що відбу­вається під час глибокого дихання?(демонстрування схеми 36 -38).

( Після видиху дихання стало глибоким та прискореним. Дихальний центр реагує на концентрацію вуглекислого газу в крові).

3.Розповідь учителя з елементами бесіди та складання опорного конспекту.

Роль дихального центру в ритмічному чергуванні вдиху і видиху.

 У 1919 р. російський фізіолог Миславський встановив, що в довгастому мозку є група клітин, у яких автоматично виникають ритмічні збудження, що зумовлю­ють вдих і видих. Дихальний центр перебуває у стані постійної актив­ності. Його ураження спричиняє негайну смерть.

  1. Регуляція дихання

Нервова регуляція              Дихання              Гуморальна регуляція

                                                                                          

                                          Саморегуляція

                                                   

-Довгастий мозок –центр дихання            Підвищення  СО2   у       

-Саморегуляція -вдих рефлекторно          крові збуджує дихальний

 викликає видих, а видих-вдих.                 центр

 

2.Життєва ємність легень (ЖЄЛ),( демонстрування схеми 39-41).

 

 

Дихальний об’єм    Резервний об’єм вдиху  Резервний об’єм видиху   Залишковий об’єм

≈ 500мл                             1500-3000 мл                 1300-1500 м                  1000 мл

 

Об’єм мертвого простору 150 мл.

  ПРИКЛАДИ ЖЄЛ:

Жінки – 2500-5000 мл                         

Чоловіки –3200-7200 мл

Діти до 6 років – 1200 мл

Діти до 10 років – 1700 мл

Діти до 14 років – 2500 мл

Самовизначення ЖЄЛ:

♂ ЖЄЛ (л )= 2,5 х зріст (м)

♀ ЖЄЛ (л) =1,9х зріст (м)

 

 

ІІІ. Узагальнення знань

 Об’єднати  учнів  у чотири групи за допомогою назви океанів (Тихий, Індійський, Атлантичний, Північний Льодовитий) і виконати практичну роботу  з готовими заготовками методів штучного дихання  для кожної групи.

1. Практичні вправи «Перша допомога при зупинці дихання».

 Розповідь вчителя. Людина, в якої дихання припинилося, перебуває в стані зупинки дихання. Виникає воно при отруєнні чадним газом, утоплені, ядусі, ураженні електричним струмом та інше. У такій ситуації потрібно провести штучне дихання (штучну вентиляцію легень). Цей процес полягає у вдуванні в легені постраждалого повітря для підтримки життєвих функцій організму.

Робота в групах.

Ознайомтеся зі змістом методів допомоги постраждалому при зупинці дихання.

(Робота з картками ,з подальшою розповіддю від кожної групи)

 

Група 1. Метод штучної вентиляції легень «з рота в рот».

 

Картка №1

Для проведення штучного дихання «з рота в рот» той, хто надає допомогу, стає на коліна біля голови потерпілого, кладе одну руку під шию, другу — на лоб і максимально закладає голову назад, одночасно затискаючи великим і вказівним пальцями ніс.

Ця маніпуляція супроводжується розкриванням рота, підтягуван­ням язика до під'язикової кістки та максимальним вирівнюванням дихального каналу. Зробивши глибокий вдих, той, хто надає допомогу, щільно притиснувшись ротом до рота потерпілого, робить енергійний видих. Перших 5-10 вдувань необхідно робити швидко (за 20-30 секунд), наступні — із швидкістю 12-15 вдувань за хвилину.

Необхідно слідкувати за рухом грудної клітки потерпілого; якщо після вашого видиху в рот або в ніс грудна клітка потерпілого 

 піднялась, це говорить про те, що дихальні шляхи вільні, і штучне дихання ви робите правильно (див. мал.).

                                             (мал. 4)

 

 

Група 2. Метод штучної вентиляції легень «з рота в ніс».

 

Картка №2

У тих випадках, коли щелепи потерпілого щільно стиснуті, ефективним є спосіб штучного дихання «з рота в ніс». З цією метою однією рукою закидають голову назад, а другою беруть за підборіддя і піднімають вверх нижню щелепу, закриваючи рот, проводять глибокий вдих і повітря видихають у ніс потерпілого. 

       (мал. 5)          Якщо не б’ється серце, штучне дихання поєднують з непрямим масажем серця: після одного вдування повітря в легені роблять 4-5 швидких поштовхоподібних натискувань на нижню третину грудини в напрямі перпендикулярному до хребта. (див. мал.).

Група 3. Метод Сильвестра.

 

Картка №3

 Потерпілого кладуть на спину. Під нижню частину грудної клітки підкладають валик із складеної ковдри, одягу або поліно для того, щоб лопатки і потилиця лежали нижче реберних дуг. Якщо штучне дихання роблять дві особи, то вони стають на коліна по обидва боки. Кожний із них бере однією рукою руку потерпілого посередині плеча, а другою трохи вище кисті. Вони піднімають одночасно руки потерпілого і витягують їх за його головою. Це викликає розширення грудної клітки, тобто відбувається своєрідний вдих. Потім через дві-три секунди руки потерпілого притискають до його грудної клітки і здавлюють її, тобто роблять своєрідний видих. Рух руками треба робити ритмічно, з рівними проміжками: Щоб ці рухи відповідали ритмові нормального дихання, їх слід робити приблизно 16-18 разів на хвилину, відповідно до свого власного ритму дихання. Якщо штучне дихання робить одна особа, вона стає на коліна за головою потерпілого, захоплює його руки вище кистей і виконує зазначені вище рухи. (див. мал.).

 

 

 

 

                                                  (мал. 6)

 

Група 4. Метод Шиффера

 

Картка №4

Якщо руки потерпілого ушкоджені, то штучне дихання можна робити за методом Шиффера. Для цього потерпілого кладуть на живіт, повернувши його голову вбік, щоб він міг вільно дихати. Той, хто робить штучне дихання, стає на коліна так, щоб тіло потерпілого було між його ногами, кладе руки на нижню частину грудної клітки, щоб великі пальці розміщалися вздовж хребта, а решта — на ребрах. Під час видиху треба нахилятися вперед і стискати грудну клітку, а під час вдиху випрямлятися і припиняти тиск. (див. мал.)

 

 

 

 

 

 

 

                                             (мал. 7)

 

 

 1.  Підсумок тренінгу, прощання.

 Учні повертаються до своїх очікувань та  аналізують, які сподівання справдилися, а які ні, і переносять їх ближче до вершини гори.

 3. Вчитель  підводить підсумок уроку, для проведення наступного уроку учнів він ділить учнів на 5 груп, кожна з яких має назву дня тижня і кожній групі даються завдання  окремо по підготовці до уроку.

 4. Домашнє завдання.  Вивчити §33  підручника.

Творчі завдання:

 • Поміркувати над запитанням: чому плавець, перед тим, як пір­нути, робить кілька глибоких вди­хів і видихів?
 • Підготуватися до уроку-конференції  «Захворювання органів дихан­ня та їх профілактика», розділитися на групи та отримати  матеріали  для підготовки  до наступного уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 5

Тема. Хвороби органів дихання  та їх профілактика.

Мета: ознайоми­ти учнів із захворюваннями дихальної системи, визначити основні про­філактичні заходи; розвивати са­нітарно-гігієнічні вміння та навич­ки, самостійну пізнавальну актив­ність, уміння спілкуватися; вихо­вувати бережливе ставлення до свого здоров'я.

Основні терміни і поняття: грип, туберкульоз, дифтерія, трахеїт, бронхіт, бронхіальна астма, пневмонія, плеврит, рак легенів, причини зараження, профілактика.

Обладнання: таблиці: «Орга­ни дихання», «Гігієна дихання», «Профілактика повітряно-кра­пельної інфекції».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-конференція.

 

 

                                                              Здоров’я дорожче від золота.

                                                                                            В.Шекспір

 

 

   Результати навчання   ( після тренінгу учні мають):

- пояснити вплив  навколишнього середовища на дихальну систему;

-  застосовувати знання для обґрунтування здорового способу життя;

- дотримуватися здорового способу життя, особистої гігієни, поведінки в громадських місцях;

- застосовувати знання для профілактики захворювань органів дихання.

 

   Що підготувати заздалегідь:

 • клубок ниток ;
 • кошик з грибочками ;
 • презентацію;
 • назви груп: («Терапевти», « Пульмонологи», «Фтизіатри», «Алергологи», «Фітотерапевти»);
 • свічку.

 

 

ПЛАН ТРЕНІНГУ

    1. Привітання - 1хв.

    2. Знайомство.Вправа «Мереживо» - 5 хв.

    3. Повторення правил - 2 хв.  

    4. Очікування. Вправа « Кошик» - 2 хв.

    5. Основна частина : повідомлення теми і мети уроку - 1 хв.; бесіда - 4 хв.;  повідомлення інформації від груп - 20 хв.

    6. Узагальнення роботи:  - робота в парах  - 3 хв

    7. Підсумок тренінгу, прощання. «Кошик» - 2 хв.; вправа «Свічка»  - 4 хв.

   8. Домашнє завдання -1хв.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Привітання. Вчитель вітається, перевіряє готовність до роботи.

2. Знайомство. Вправа  «Мереживо». Учні стають в коло, потрібен клубок ниток, який учні кидають в довільному порядку. Той, хто упіймав клубок, розповідає щось про себе. Потім павутиння, що утворилося, розпутують у зворотному порядку, називаючи імя учня, якому кидають клубок.

3. Повторення правил. Метод «Мікрофон».

4. Очікування. Вправа «Кошик». На грибочках, які лежать у кожного учня, написати свої очікування від сьогоднішнього уроку, прикріпити навколо кошика, щоб в кінці уроку скласти до кошика ті грибочки, які справдили їхнє очікування.

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

 1. Вчитель. Система органів дихання відіграє важливу роль у забезпеченні процесів життєдіяльності організму людини. Але органи, які забезпечують дихальну функцію більшою мірою, ніж інші, піддаються впливу інфекцій. Особливо яскраво це виявляється в дітей: у них 70% від всіх захворювань – це захворювання органів дихання.

Запитання. Які ж захворювання органів дихання найбільш поширені і в чому причина їх виникнення?

2.Оголошення теми і мети уроку.

Сьогодні ми з вами зібралися для проведення конференції, присвяченої захворюванням органів дихання. Ви разом із групою і, звичайно, кожен окремо досліджували це питання і підготувалися до своїх виступів.

Проблемне запитання:

  - Як ви вважаєте, яким шляхом відбувається зараження органів дихання?

   - Які вам відомі захворювання органів дихання?

3. Представлення груп.

На сьогоднішньому уроці у нас будуть працювати групи лікарів і їх консультантів, які займаються проблемами  захворювань органів дихання:

1 група – терапевти;

2 група – пульмонологи;

3 група – фтизіатри;

4 група – алергологи;

5 група – фітотерапевти.

Вони допоможуть вам розкрити причини захворювання органів дихання, дадуть поради і рекомендації, як їм запобігти.

4. Повідомлення інформації від групи « Терапевтів» (на екрані комп’ютера демонструється схема 42).

   Грип – гостре інфекційне захворювання. Воно спричинюється мікроскопічно малими вірусами, які містяться в слизу, який виділяється з носової порожнини хворого. Під час чхання і кашлю мільйони невидимих для ока краплинок із вірусами грипу потрапляють у повітря. Якщо вони проникають у дихальні шляхи здорової людини, вона може заразитися грипом. Отже, грип – крапельна інфекція. Епідемії грипу були відомі вже в ранньому середньовіччі. Найбільші епідемії грипу спостерігалися в 1889 – 1892 рр. і 1918 – 1920 рр. Під час епідемії грипу у 1918 році, відомої під назвою « іспанський грип» або « іспанка», протягом трьох місяців захворіло близько 500 млн. людей, з яких 20 млн. померли. Грип не можна вважати простим триденним нездужанням. Він небезпечний своїми ускладненнями. Людині, яка спілкується із хворими на грип, треба прикривати рот і ніс марлевою пов’язкою, складеною вчетверо. Вона пропускає повітря, але затримує краплини, в яких є збудник хвороби.

5. Розігрування  сценки « На прийомі у лікаря».

Вчитель:

А ось вам і знову рядки невеселі,

Про хлопця, що хворий лежить у постелі.

На тумбочці ліки -  відвар, аспірин,

А поруч  - цукерки і мандарин.

Від усіх бід утішає цей плід,

Чи голова заболить, чи живіт.

(До хлопчика підходить лікар-терапевт).

Лікар-терапевт. Ану, відкрий рот! По­кажи язика!

Вчитель. Давайте ми всі разом вислухаємо хлопчика і допоможе­мо йому.

Хлопчик. Вчора ввечері в мене почала боліти голова. Боляче було дивитися на світло, повертати очі. Я закутався в ковдру, але мені все одно було холодно. Я відчув слабкість у всьому тілі, нічого не хотілося робити, боліли суглоби і м'язи.

Лікар-терапевт. Температура підвищена. У вас грип.

Вчитель. Хворих на грип зви­чайно лікують удома. Тільки у випадках ускладнень їх госпіталі­зують. Давайте допоможемо ліка­рю дати пораду хлопчику.

 Лікар-терапевт. Призначити постільний ре­жим.

Хлопчик. А чому? У мене не така вже й висока температура? Я завтра піду до школи.

Лікар-терапевт. У жодному разі! По-пер­ше, грип може давати тяжкі уск­ладнення. По-друге, ця інфекція дуже    швидко   розповсю­джується, і ти можеш бути причиною захворювання твоїх друзів. Ти ж не за­був, що грип — крапельна інфекція?

Вчитель. Хворого потрібно ізо­лювати. Йому слід виділити окремий посуд, який після користування, необхідно кип'ятити. Люди, які спілкуються з хворим, повинні мати ось такі марлеві пов'язки. Під час кашлю, чхання хворий повинен прикривати рот носовою хустинкою або спеціальним руш­ником.

Лікар-терапевт. Хворому потрібно давати багато пити: чай, відвари трав, молоко, соки.

 1. Повідомлення інформації від групи «Пульмонологи».

Лікарі-пульмонологи розпові­дають про такі інфекційні хвороби як бронхіт, пневмонія, трахеїт, дифтерія.

  Бронхітзапалення бронхів із переважним ураженням слизо­вої оболонки. Одне з найпоширеніших захворювань органів дихан­ня. Для бронхіту характерні кашель (при гострому бронхіті довготривалий, страждальний) частіше з виділенням слизового чи слизистогнійного харкотиння, задишка, біль у грудях, підвищення температури, хрипи в легенях (схема 43).

  Пневмонія або запалення легень - гостре інфекційне захво­рювання. Пневмонія може бути самостійним захворюванням або ускладненням інших хронічних хвороб (наприклад, бронхіту). Пнев­монію можуть спричинити стафілококи, стрептококи, що потрапи­ли в дихальні шляхи, а також різні хімічні й фізичні чинники.

Для пневмонії характерні раптове підвищення температури тіла (38—39°С і вище), погіршення загального стану, поява задишки, силь­ний біль у боку, потім з'являється кашель із слизовими виділення­ми.

Незважаючи на постійне впровадження нових і ефективних лікарських засобів, захворюваність на гостру пневмонію залишається високою. Особливо вона частішає в період епідемії грипу та інших респіраторних інфекцій (схема 44).

  Трахеїт — запалення слизової оболонки трахеї. Ознаки: дертя у горлі, сухий кашель у поєднанні з відчуттям болю в зіві та за груди­ною, голос стає хрипкий (схема 45).

  Дифтерія - це тяжке інфекційне захворювання. Збудник диф­терії — дифтерійна паличка — уражає слизову оболонку зіва, гортані, трахеї і навіть носа, а її отрута, що розноситься кров'ю по всьому організмові, спричинює тяжке його отруєння. Хвороба перебігає дуже швидко, багато смертельних випадків реєструється не лише серед дітей, а й серед дорослого населення. Лікувати дифтерію важко, тому, щоб запобігти цьому захворюванню, людям вводять протидифтер­ійну вакцину (схема 46).

Бронхіальна астма характеризується періодичними нападами ядухи і кашлю, пов'язаними з гострим порушенням бронхіальної прохідності. Ці по­рушення спричинюються накопиченням у крові та тканинах алергенів, що призводять до спазмів м'язів бронхіол, посилюють секрецію слизу. Внаслідок цього в просвіті бронхів збирається в'язка речовина, виникає набряк, що пору­шує рухову функцію бронхіол. Людині тяжко дихати. Лікують астму в спеціальних санаторіях, розташованих в екологічно чистих зонах. Останні десятиліття перебіг цієї недуги (особливо у ді­тей) значно ускладнився. Причи­нами є забруднене повітря, наяв­ність у харчових продуктах нітра­тів, консервантів (схема 47).

Інфекційний риніт - це запалення слизової оболонки порожнини носа (нежить). Він найчастіше є наслідком грипу.             

Ангіна - гостре запалення мигдаликів, які роз­ташовані в глотці. Ознаки хвороби - відчуття стиснення горла, біль під час ковтання, підвищена температура, загальне нездужання. Ангіна дає ускладнення (ревматизм, вади серця), тому лікувати її треба тільки під наглядом лікаря, виконуючи всі його призначення.

Рак легенів посідає перше місце серед інших онкологічних захворювань.  Ракова пухлина переважно знаходиться в середині бронха. Основні причини виникнення злоякісних пухлин легень: забруднення на­вколишнього середовища, курін­ня, хронічні захворювання - бронхіт, пневмонія, плеврит, простудні захворювання тощо. Особлива увага звертається на те, що курці хворіють на рак легень у 10 разів частіше (схема 48).

 1. Повідомлення інформації від групи «Фтизіатри».

Туберкульознебезпечне інфекційне захворювання. Збудник туберкульозу - туберкульозна паличка найчастіше уражає легені. Вона може перебувати у вдихуваному повітрі, краплинках харкотиння, на посуді, одязі, рушниках та інших предметах, якими користувався хворий на туберкульоз.

  У вологих місцях, не освітлюваних сонцем, збудник туберкульозу довго зберігає свою життєздатність.

  Туберкульозні палички, що потрапили в організм людини, не обо­в'язково спричинюють захворювання. Багато з них гине, а деякі збе­рігаються в тканині легень людини, вкрившись захисною оболонкою і тривалий час не викликають захворювання. За несприятливих умов (погане харчування, переохолодження організму) збудники тубер­кульозу можуть активізуватися, і людина захворіє. У тяжких ви­падках збудник туберкульозу руйнує тканини легень, що може при­звести до смерті людини.

  У сухих, добре освітлених місцях туберкульозні палички швидко гинуть. Особливо згубно діє на збудників туберкульозу сонячне світло.

  На сьогодні медицина досягла успіхів у профілактиці туберку­льозу та лікуванні хворих. Медики регулярно проводять обстеження дорослого й дитячого населення. Хворих лікують у спеціальних ту­беркульозних диспансерах і санаторіях. Запобіганню захворювання сприяє чистота житлових будинків,  вулиць міст, громадських приміщеннь. Велике значення для очищення повітря в населених пунктах мають зелені насадження (схема 49).

 1. Повідомлення інформації від групи «Алергологи».

   Існують захворювання, що спричиняються алергенами. Ці хвороби мають статус алергічних захворювань. Алергенами можуть бути пил, шерсть тварин, цвітіння окремих рослин, хімічні речовини, різні косметичні засоби, медикаменти тощо. В основному вони вражають дихальні шляхи. Одним з таких поширених захворювань вважаєть­ся астма бронхіальна.

  Астма бронхіальна — алергічне захворювання дуже пошире­не в Україні, особливо серед дітей. Характеризується періодичними нападами ядухи і кашлю, пов'язаними з гострим порушенням брон­хіальної прохідності. Ці порушення спричинюються накопиченням у крові та тканинах алергенів, що призводять до спазмів м'язів брон­хіол, посилюють секрецію слизу. Внаслідок цього в просвіті бронхів збирається в'язка речовина, виникає набряк, що порушує рухову функцію бронхіол. Людині важко дихати.

За останні десятиліття перебіг бронхіальної астми істотно усклад­нився (особливо у дітей). Напади мають важкий і затяжний харак­тер. До брон­хіальної астми є спадкова схильність. Лікують астму в спеціальних санаторіях, розташованих в екологічно чистих зонах.

  Алергічний риніт є самостійним захворюванням, що спричи­нюється алергенами, які потрапляють на слизову оболонку носа. Вони викликають набряк слизової оболонки, сухість і свербіння в порожнині носа, що супроводжуються чханням і слизовиділенням. Для хворих на алергічний риніт характерні ранішні приступи нежиті. У дітей алергічний риніт може викликати ускладнення, наприклад, отит – запалення вуха. Головним засобом лікування є усунення контакту з алергеном, заспокійливі засоби.

 1. Повідомлення інформації від групи «Фітотерапевти».

  При «су­хому» кашлі ефективний сік редь­ки. Цей сік можна приготувати так: нарізану редьку (6—8 шт.) доб­ре посипати цукром і залишити для виділення соку при кімнатній температурі на 8—12 годин. Потім сік процідити і вживати по одній столовій ложці через кожні 1—2 години. Сік редьки можна змішати із соком моркви і медом.

  Хворому на бронхіт  рекомендую парову інгаляцію (дихати під рушником або ковд­рою над каструлею з вареною кар­топлею). Крім цього, корисним буде відвар із трав, який пом'якшує кашель і полегшує дихання (аніс звичайний, мати-й-мачуха, фіалка триколірна, мальва, корінь солод­ки та ін.). Найкраще робити відвар із суміші трав: евкаліпта, шавлії, бруньок сосни.

  Слід пам’ятати, що одні настоянки трав посилюють виділення харкотиння, розріджують його, інші пом’якшують і послаблюють кашель.

  При запаленні верхніх дихальних шляхів необхідно полоскати горло відварами ромашки лікарської, шавлії або розчином питної соди. Цим хворим можна призначити гірчичники, банки, компреси.

Вчитель. Шкіра має величезну кількість рецепторів. Подразнюючи поверхню шкіри різними за силою, характером і тривалістю по­дразниками, можна рефлекторно впливати як на організм в ціло­му, так і на окремі внутрішні його органи. На цьому ґрунтується застосування гірчичників і банок, накладання компресів. При катарах верхніх дихальних шляхів, бронхітах, запаленні ле­гень гірчичники накладають на груди і спину, залишаючи вільною ділянку проти серця. Банки найчастіше ставлять на груди і спину, обминаючи ділянки хребта, грудини, серця і грудних залоз.

 

ІІІ. Узагальнення знань

 1. Завдання. Назвати методи гігієни органів дихання (демонстрування схеми 52-54). 

 

 

Робота в парах.

Учні об’єднуються в пари для обміну думками. Після обміну думками по черзі говорять один  з методів гігієни.

 1. Підсумок тренінгу, прощання.

 Учні повертаються до  кошика з грибочкам, щоб покласти в кошик ті грибочки, які  справдили їх очікування.

Вчитель, тримаючи у руках свічку, говорить одне з правил  профілактики збереження здоровя  і передає наступному, поки свічка не повернеться до вчителя.

Правила на все життя

1. У період епідемії необхідно проводити відповідну вакцинацію.

2. Уникати переохолодження.

3. Не відвідувати багатолюдні місця.

4. Дотримуватися правил осо­бистої гігієни.

5. Не відмовлятися від диспан­серного обстеження.

6. Підвищувати імунітет орга­нізму шляхом загартовування, фі­зичних вправ, вітамінного хар­чування.

    7. Частіше бувати серед зелених рослин, щоб подихати свіжим, чистим повітрям.

8. Ніколи не брати в рот цигарки ні зараз, ні в зрілому віці.

9. Розвивати і захищати свої органи дихання

10. Боротися із забрудненням повітря…

3. Домашнє завдання

 1.             Вивчити § 34 підручника, скласти тести.
 2.             Підготувати повідомлення  (реферат) «Вплив куріння на організм підлітка».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6

     Тема. «Узагальнюючий урок з теми: «Дихання»

     Мета: узагальнити знання учнів про будову та функції органів дихання; формування наукового світогляду учнів на основі засвоєної системи біологічних знань; розвиток пізнавального інтересу та розумових здібностей учнів; розвивати вміння порівнювати, робити висновки, логічно мислити; формувати культуру спілкування під час змагань.

     Тип уроку: урок узагальнення знань, умінь і навичок.

     Форма уроку: урок – КВК.

     Обладнання та матеріали: завдання на картках, аркуші паперу формату А2 і А3;олівці,фломастери, маркери ,скотч.

 

 

                                                     Гра - це творчість, гра - це праця.

 

 

 

  Результати навчання  ( після тренінгу учні мають):

 • називати функції органів дихання;
 • розпізнавати органи дихання на малюнках;
 • характеризувати процеси дихання ; регуляцію дихальних рухів; будову і функції органів дихання;
 • пояснювати вплив навколишнього середовища на дихальну систему;
 • порівнювати та обґрунтовує різницю складу повітря, що вдихається та видихається.

   Що підготувати заздалегідь:

 • дерево очікування, пташки ;
 •  різнокольорові кружечки ( червоний, синій, зелений);
 •  презентацію;
 • завдання для конкурсів;
 • моделі пташок з бумаги;
 • таблицю результатів конкурсів.

 

ПЛАН ТРЕНІНГУ

    1. Привітання - 1хв.

    2. Знайомство - 2 хв.

    3. Повторення правил - 1 хв.  

    4. Очікування. Вправа «Птахи» - 2 хв.

    5. Основна частина : повідомлення теми і мети уроку - 1 хв.; робота з  групами  - 25 хв.

    6. Узагальнення роботи: - робота зі схемами  - 3 хв.

    7. Підсумок тренінгу, прощання. «Птахи» - 2 хв. Оголошення результатів - 2 хв.

    8. Домашнє завдання -1хв.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Привітання. Вчитель вітається, перевіряє готовність до роботи.

2. Знайомство. Продовжити фразу: «Я пишаюсь тим, що…»

3. Повторення правил.  Метод «Мозковий штурм».

 4. Очікування. Свої очікування записують на птахах, які літають навколо дерева, намальованого на аркуші паперу, а під кінець тренінгу «сідають» (чи не «сідають») на нього.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

 1. Повідомлення теми і мети уроку.

     Вчитель. Сьогодні ми з вами узагальнюємо знання по темі «Дихання», але це все ми зробимо у вигляді гри. Клас поділено на дві команди заздалегідь.

     Вчитель. Ця гра допоможе виявити, як ви вмієте застосовувати отримані знання на практиці та  в незвичайних ситуаціях.

 1. Конкурс «Розминка».

     Кожна команда по черзі відповідає на запитання: кожен учень може відповідати лише один раз; за правильну відповідь ви одержите різнокольорові кружечки: повна відповідь - червоний кружечок; неповна - зелений; доповнення  - синій.

 1. Що таке дихання?
 2. Які функції виконує дихальна система?
 3. Що таке життєва ємність легень?
 4. Від чого залежить ЖЕЛ?
 5. Яка будова носової порожнини?
 6. Які функції виконує носова порожнина?
 7. Яка будова гортані?
 8. Яким чином кров насичується киснем і позбавляється вуглекислого газу?
 9. Що таке видих?

10.  Які м’язи беруть участь у дихальних рухах?

     11. Що таке видих?

     12. Які м’язи беруть участь у видиху?

3. Конкурс «Коректор».

     Ви повинні знайти помилки в тексті.

     Перша команда. Трахея не тільки повітроносний шлях, але й орган утворення голосу. Поперек трахеї знаходяться хрящі, між ними є голосова щілина. Членороздільна мова утворюється тоді, коли вдихуване повітря проходить крізь голосову щілину. В утворенні членороздільної мови беруть участь верхня щелепа, язик, губи. Висота голосу залежить від об’єму вдихуваного повітря.

     Друга команда. Дихальні рухи регулюються дихальним центром, що розміщений у середньому мозку. Приблизно через 4 секунди у дихальному центрі виникає збудження, але доходить до міжреберних м’язів і діафрагми. М’язи розслабляються, ребра опускаються, об’єм грудної клітки збільшується, відбувається видих. Під час глибокого вдиху скорочуються черевні м’язи. За відносного спокою доросла людина вдихає 300 см 3 повітря. Характер дихальних рухів змінюється й залежить від того, скільки кисню є в крові. У непровітрюваному класі частота дихальних рухів уповільнюється.

4. Конкурс «Ти мені, я тобі».

     Кожна команда називає команді-суперниці терміни, що стосуються даної теми, які необхідно пояснити. За кожне правильне і повне тлумачення команда одержує 1 бал.

5. Конкурс «Зоряний час».

      Кожна команда повинна дати миттєво відповідь на 11 запитань.

Перша команда.

 1. Найбільший хрящ гортані… (щитовидний).
 2. Гортань переходить безпосередньо в ..? (трахею)
 3. Легені вкриті …(легеневою плеврою).
 4. Поперек гортані розміщені …(голосові зв’язки).
 5. Найтонші бронхи…(бронхіоли).
 6. Вміст кисню у вдихуваному повітрі …(21 %).
 7. Збільшення об’єму легень, заповнення їх повітрям – це…(вдих).
 8. ЖЕЛ вимірюється за допомогою…(спірометра).
 9. Чхання і кашель – це …(захисні рефлекси).

10.Збудник туберкульозу …(туберкульозна паличка).

     11. Запалення бронхів з переважним ураженням слизової оболонки бронхів …(бронхіт).

Друга команда.

 1. Під час ковтання  вхід до гортані закривається…(надгортанним хрящем).
 2. Простір між легеневою плеврою заповнений …(плевральною рідиною).
 3. Бронхіоли закінчуються…(альвеолами).
 4. Між голосовими зв’язками є…(голосова щілина).
 5. Дихальні рухи регулюються …(дихальним центром).
 6. Зменшення об’єму легень, вихід повітря з легень…(видих).
 7. Вміст вуглекислого газу у видихуваному повітрі становить …(4 %).
 8. Дихальний центр збуджується під впливом …(вуглекислого газу).
 9. Запалення слизової оболонки трахеї …(трахеїт).

10.У разі зупинки дихання необхідно робити …штучне дихання).

     11.Гази можуть рухатися завдяки …(дифузії).

6. Асоціативне малювання.

     Учитель. А зараз послухайте казку і свої враження  від почутого намалюйте на папері у вигляді малюнку або схеми.

     … Жив собі на світі хлопчик Михайло. Дуже він любив ховатися від дорослих і курити цигарочку. Вона здавалася такою смачненькою, бо заборонений плід завжди солодкий.

     Якось, сильно накурившись, він швиденько заснув і побачив страшний сон. На галявині стоїть і смокче цигарку людина, бліда, з несвіжою шкірою обличчя, пожовтілими пальцями, жахливо кашляє. Червоний кінчик носа, червоні раковини вух, щоки, багряно-синя шкіра кінцівок.

     Через деякий час тютюновий дим підлетів до Михайла, який спостерігав за людиною - курцем і, перетворивши його на повітря, захопив, потягнув у дихальну систему людини.

     Легені виглядали як пелюстки троянд, а бронхи - як мереживо. Амоніак почав  розчиняти слиз дихальних шляхів і перетворюватися на нашатирний спирт. Подразнюючи слизові оболонки, він спричинив  підвищену секрецію слизу, запальні процеси дихальних шляхів.

     Тютюновий дьоготь осів на стінках повітроносних шляхів, накопичуючись в альвеолах. Легені з яскраво - червоного набули брудно-коричневого кольору, це справляло страхітливо-жахливі відчуття. Канцерогенні речовини - бензапірен, бензатрацен, радіоактивні речовини: полоній, свинець, стронцій – почали онкоперетворення клітин організму.

     Чадний  газ потрапив до альвеол, де, з’єднавшись з гемоглобіном, утворив карбооксигемоглобін, а він не здатний переносити кисень та віддавати його клітинам. Михайлу забракло повітря, він широко почав розкривати рота, але його зусилля були марними, бо настало кисневе голодування. Захисні бар’єри дихальних шляхів: війковий епітелій, бокалоподібні клітини - порушені. Дихальні шляхи припинили самоочищення. Почали розмножуватися хвороботворні бактерії та віруси. Нікотин спричинив сильний спазм і звуження судин, стимулював розвиток атеросклерозу. Також підвищив артеріальний тиск, активізував процес згортання крові та призвів до виникнення тромбозу в судинах.

     Отруйні речовини тютюнового диму знизили шлункову секрецію, спричинили виразку шлунка і дванадцятипалої кишки. Нікотин у нервових клітинах частково заблокував дихальну функцію мітохондрій, спричинив голодування нервової системи загалом. Нікотин призвів до звуження судин мозку, погіршив його кровопостачання. Звуження судин та порушення сітківки ока спричинило відсутність стійкості до світлових подразників. Гострота слуху знизилася. Прискорився обмін речовин, пришвидшилося серцебиття, завдяки щитовидній залозі Михайлові вдалося вишмигнути з організму хворої людини. Йому хотілося швидше летіти, бігти, нестися геть від димової завіси.

     Михайло щосили кричав: «Рятуйте!» І прокинувся він з відчуттям жаху. У його голові було тільки одне бажання – якомога швидше кинути курити.

 1. Представлення малюнків від кожної групи.

 

 

 

ІІІ. Узагальнення знань

1. Робота зі схемами 55-58.

2. Опрацювання результатів.

3. Підсумок тренінгу, прощання.

    Учитель.  Ось  і добігла до кінця наша подорож. Головне, що ми змогли продемонструвати свої вміння працювати. Наша мандрівка скінчилася, але вона, як і подорожі великих капітанів, залишила в душі кожного певні враження та збагатила новими знаннями. На початку уроку  і на початку теми, ми написали з вами очікування на птахах,то підійдіть до дерева і якщо ваші надії справдилися, то посадіть їх на дерево.

4. Зворотний зв'язок – схема 59.

5. Повідомлення домашнього завдання.

 Скласти рекламу та антирекламу тютюнопалінню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Дихання - це сукупність про­цесів, що забезпечують надходжен­ня в організм із зовнішнього сере­довища кисню, використання його клітинами і тканинами для окиснення органічних речовин та виді­лення з організму вуглекислого газу.

Зовнішнє дихання - це обмін газів між кров'ю й атмосферним повітрям, що відбувається в органах дихання.

Внутрішнє дихання - це окисні процеси в клітинах, унаслідок яких виділя­ється енергія.

Носова порож­нина - це частина дихальної  системи, що складається з правої і лівої порожнин, які з’єднані між собою кістково-хрящовою перегородкою.

Чхання - це різкий рефлекторний видих через ніздрі, завдяки якому з носової порожнини виділяються речовини, які її подразнюють.

Гортань - це частина дихальної системи, яка має лійкоподібну форму, складається з 9 напіврухомо сполучених хрящів, найбільші з яких є щитоподібний, надгортанний, перснеподібний.

Голосові зв’язки - це два еластичних пружних волокон, розташованих у гортані паралельно одне до одного.

Мутація голосу - це різкі й часті перепади висоти голосу, що виникають у процесі статевого дозрівання у хлопчиків.

Кашель  - це різкий рефлекторний видих через рот, який виникає при різних подразненнях рецепторів гортані.

Трахея -  це трубчаста частина дихальних шляхів, що склада­ється з 16-20 хрящових півкілець, з’єднаних між собою зв’язками.

Альвеоли - це легеневі пухирці вкриті густою сіткою кровоносних капіляр, де відбувається газообмін.

Легені - це великий парний орган, який займає весь об’єм грудної порожнини, зовні вкритий легеневою плеврою.

Парціальний тиск - це части­на загального тиску, яка припа­дає на частку цього газу в газовій суміші.

Дифузія - це рух частинок, завдяки якому речовини проходять крізь мембрани, вирівнюючи свою концентрацію.

Дихальний об’єм легенів - це кількість повітря (500 мл.), яка надходить до легень у спокійному стані під час вдиху і стільки ж видихається під час  видиху.

Додатковий об’єм повітря - це кількість повітря, яку можна видихнути після спокійного вдиху  за максимального зусилля (1500мл.).

Резервний об’єм повітря - це кількість повітря, яку можна вдихнути (1500мл.) після найглибшого видиху.

Життєва ємність легень - це найбільша кількість повітря, яку можна видихнути після найглибшого вдиху.

Спірометр - це прилад для вимірювання життєвої ємності легень.

Вдих -  це активний процес скорочення зовнішніх міжреберних м’язів і розслаблення внутрішніх.

Видих - це пасивний процес скорочення еластичних стінок альвеол, розтягнутих під час вдиху, і розслаблення частини дихальних м’язів.

Типи дихання: черевний - в акті видиху переважає діафрагма (у чоловіків);  грудний - в акті видиху переважають міжреберні м’язи (у жінок).

Грип - це захворювання, що спричиняється вірусом, передається повітряно-крапельним шляхом.

Інфекційний риніт - це запалення слизової оболонки порожнини носа (нежить).

Ангіна - гостре запалення слизової оболонки зіва, мигдаликів, які роз­ташовані в глотці.

Трахеїт  - запалення слизової оболон­ки трахеї.

Дифтерія - інфекційне захворювання, збудником якого є дифтерійна паличка, яка уражає слизову оболонку зіва, гортані, трахеї.

Бронхіт - це запалення слизової обо­лонки бронхів.

Пневмонія або запалення легенів - запалення тканини легенів, яке може спричинити стафілококи і стрептококи.

Туберкульоз - це інфекційне захворювання, збудником якого є туберкульозна паличка, що уражає легені, кістки.

 

 


СПИСОК

ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Біологія 7-11 клас. Програма міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. К .; Перун, 2005.
 2. М.Н. Шабатура, В.О. Мотузний, Н.Ю. Матяш. Біологія людини: (Підручник для учнів 8-9-х класів середньої загальноосвітньої школи) – К.; Генеза, 1997.
 3. Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура. Біологія 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.; Генеза, 2009.
 4. Т.О. Сало. Біологія людини. Харків - 2002.
 5. І. Рожнятовська, В. Зоц. Сучасні шкільні технології. Ч. 2. – К. Редакція загальнопедагогічних газет, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Strygun\Desktop\Безымянный.pngСхема 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема2

C:\Users\Strygun\Desktop\2й.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4

 

Схема 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема12

 

 

 

 

 

 

Схема 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема14

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема20

 

 

 

 

Схема 21

 

Схема 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема32

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Схема33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема35

 

Схема 36

Схема 37

       Схема 38

 

 

Схема 39

 

 

 

Схема 40

Схема 41

Схема 42

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSACPKXlUw3aYpNhu9uGT9zLGIVkYPNkCKHUejhUbDYmfvZVAO9ywhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1iRJFsa7tohjMyZ4ghNm_UvzwBT9ZhsYbOTX7A7zfx7I3WpHuxA 


 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5WVTt6HtmLs4cSJvz9IElWRSyFoGDhV55nTO7eXasmIZCocqDFQ 

 

 

 

 

 

 

Схема 43

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4N5NuvPy7R1LKKGBrfBSBXf7hgfizEJuZi6t-YQnpgPGL9kBXhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEZV9QXYaZg_AliSw3u2Q6Az5SVpYGYhd1rqm4N1_UJ2xN5XUwGQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 44

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ9WtvHhMldVF2JvGGWChuEN3L0iEekvkK5Ux22f_Mwl47jKXOZghttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4KzwXnBMMYQOGtUpXp4fzLpIvy0Is0t_omiQWjOgkxlHtM03x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 45

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfLNioI_pQHPUvHVF4RwrEkDBT6sCnMUX43Y9okUIbXvjQHd-mhttp://medfly.ru/upload/384-396-traheit.jpg

Схема 46

дифтерия фотоСимптомы дифтерии фото

Схема  47

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJteRM-8q2NwKq_Eccb7JGQ2f99p967DRerd1ie1r_7FSAhMrYhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkdOfhnkTri1PDd576Ixc5brpdU8lIQdtxW5OZHnYNKmjsardw

 

 

 

 

 Схема 48

http://lor-online.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/angina3.jpghttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgcEVEufI_Zx4twvWO2zPmRMxMP0QRo_rpCg08A7dllSZBtciA 

 

  

 

 

 

 

Схема 49

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgW6A6cCrcUJsz2qKXMOP93iaO_OVpC1NFT5bgBBkwwwTKFtgsAghttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJm9KWOnqeRW5Ng-gWMcWmweoUmNxkkkjr0iVQUkbYzb0L34rd2w                                                                                                                                                         

 

 

Схема 50

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQL4Pdjb-jG3_sA_jkWdLavGcTI_wyau3fxuggp4cbdBJm7N2qxhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRo3iaiykzJXSZyKnlmbvQ6cl5nA9lUaaxqHLChpH6Jbp4pWjRCQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 51

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwZwsCc1ojgdMsv0qFB0UXa06Q5kub3qd4wcdJ_Gw2O-YDHbgRhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn6LOFtyzkiB94nvyqIll3B-QtALa3-AmvuFfvX2cOjJQ_1SoZ 

 

 

 

 

 

Схема 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 53

Схема 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 56

 

Схема 57

Схема 58

 

 

 

 

 

 

 

Схема 59

1

 

docx
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
1421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку