Конспект уроку для учнів 8 класу на тему: «Внутрішнє середовище організму людини».

Про матеріал

Розроблений конспект уроку на тему: «Внутрішнє середовище організму людини» розрахований на учнів 8 класу (за новою програмою). Метою уроку є сформувати в учнів уявлення про внутрішнє середовище організму та його роль під час транспорту речовин у живій системі, ознайомити з поняттям гомеостазу.

Перегляд файлу

1

КОНСПЕКТ УРОКУ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

 

Тема: Внутрішнє середовище організму людини

Мета: сформувати в учнів уявлення про внутрішнє середовище організму та його роль під час транспорту речовин у живій системі, ознайомити з поняттям гомеостазу; розвивати логічне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, сприяти розширенню світогляду, розвивати навички комунікації; виховувати компетентне ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Базові поняття й терміни: транспорт речовин, внутрішнє середовище організму, гомеостаз, кров, лімфа, тканинна рідина.

Обладнання й матеріали: посібники з біології, підручники з анатомії і фізіології людини [1-7], презентація Microsoft Office PowerPoint (додаток А), тематичні картки з груповими та індивідуальними завданнями.

Форми й методи роботи: елементи проектного навчання, елементи змішаного навчання, метод проблемних запитання, групові форми роботи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Концепція уроку:

 • сформулювати поняття внутрішнього середовища організму, транспорту речовин та гомеостазу;
 • підкреслити обов’язковість збереження гомеостазу для існування живих організмів;
 • довести, яку роль у підтримці гомеостазу й життєдіяльності організму відіграє внутрішнє середовище;
 • пояснити, що кров, лімфа і тканинна рідина – рідини, що формують внутрішнє середовище організму й звернути увагу на їх тісний взаємозв’язок.

Прогнозовані результати: учні чітко обґрунтовують значення внутрішнього середовища організму для функціонування живої системи, розуміють осмос та дифузію, як основу взаємозв’язку між рідинами організму, пояснюють роль гомеостазу для життєдіяльності на всіх рівнях організації живого, продовжують перевіряти кореляцію між будовою та функціями органів і систем організму.

 

Хід уроку:

 

«Я першим почав наполягати на тій ідеї, що для тварин

є власне два середовища: одне – зовнішнє,

у якому розташований організм, а друге –

внутрішнє, у якому живуть елементи тканин»

Французький фізіолог Клод Бернар

 

 1. Організаційний етап (1,5 хв).

(Привітання вчителя, перевірка готовності до уроку, створення позитивного мікроклімату та налаштування на співпрацю.

 Доброго дня, діти! Ще раз огляньте свої робочі місця, щоб переконатися у вашій готовності до початку нашої співпраці. Сьогодні на уроці ми так сплануємо нашу роботу, що будемо з вами і партнерами фізичної лабораторії, і критиками-лінгвістами, і найцікавіше – мандрівниками у внутрішньому світі людського організму. Отож, вперед – до відкриттів нових таємниць власного тіла!

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів (5 хв).

(Розповідь учителя).

На сьогоднішній день існують багато доказів, що підтверджують виникнення життя у воді. Перші організми отримували поживні речовини та кисень з Океану; за його рахунок забезпечували собі майже сталу температуру, постійний водно-сольовий баланс, а натомість виділяли продукти розпаду, що були розбавлені солоним розчинником до незначних концентрацій.

У процесі еволюційного розвитку частина клітин живих організмів була ізольована від зовнішнього середовища й опинилася всередині, захопивши із собою «частинку океану». Це дало можливість багатьом видам вийти на суходіл, утворивши при цьому внутрішнє рідке середовище організму.

Як ви думаєте, діти, про що йтиме мова під час нашого уроку?

(Учні спільно з вчителем формулюють тему, мету та прогнозують кінцевий результат уроку, записуючи тезово в робочий зошит.

(Вправа «Банк візії»: учні спільно з вчителем обговорюють проблемні запитання).

 Що, на вашу думку, належить до внутрішнього середовища організму людини?

 Як взаємопов’язані рідини тіла з постійним складом і рівнем організації живої системи?

 1. Вивчення нового матеріалу (25 хв).

(Учні об’єднуються у 3 групи за кольорами інструктивних карток для виконання інформаційно-дослідницьких міні-проектів).

Наше дослідження внутрішнього середовища організму буде складатися з трьох напрямків: вивчення гомеостазу, його значення та механізму; дослідження процесів транспорту речовин та їх вплив на гомеостаз; визначення особливостей внутрішніх рідин тіла як основи для сталості організму.

Перед вами є індивідуальні картки (додаток Б), у яких вказані план-завдання відповідно до вашої робочої групи. Крім цього, ви всі маєте доступ до мережі Інтернет у своїх ґаджетах, а також добірку тематичної літератури із заздалегідь підготованими закладками. Час на роботу в групі становить 10 хв., для презентації результатів – по 5 хвилин на кожне питання.

(Учні працюють у групах за планом-завданнями інструктивних карток, у результаті чого готують чітко структуровану доповідь з конкретного питання. Учитель у цей час виступає в ролі ментора та коуча. Презентація міні-проектів відбувається у формі постерної доповіді).

 

 1. Узагальнення нових знань і навичок (9 хв).

Отже, ви плідно працювали у групах, розвиваючи навички співпраці, комунікативного партнерства. Тепер давайте проаналізуємо почуту інформацію й зробимо її узагальнення.

(Учні роблять тезовий конспект у робочому зошиті)

 • Гомеостаз – здатність живого організму зберігати відносну сталість внутрішнього середовища для створення оптимальних умов життєдіяльності.
 • Транспорт речовин – це сукупність фізичних і хімічних процесів, що забезпечують перенесення різних сполук всередині живого організму за участю внутрішнього рідкого середовища для підтримання гомеостазу.
 • Функції транспорту речовин: трофічна (перенесення неорганічних та органічних речовин), дихальна (перенесення О2 та СО2), захисна (транспорт речовин, що формують імунну реакцію організму), регуляторна (перенесення гормонів та інших речовин нейрогуморальної регуляції), видільна (перенесення продуктів обміну).
 • Дифузія, осмос, розчинення і фільтрація – фізичні процеси, що лежать в основі фізіології транспорту речовин.
 • Внутрішнє рідке середовище – система рідин, що забезпечують процеси життєдіяльності клітин і гомеостаз (кров, лімфа, тканинна (міжклітинна) рідина).
 1. Підведення підсумків уроку та коментування успішності учнів               (2,5 хв).

Таким чином, на вашу думку, чому внутрішнє середовище організмів є рідким?

(Учитель спільно з учнями дають відповіді на запитання, аналізують прогнозовані ще на початку уроку результати, роблять висновки. Педагог коментує активність школярів під час заняття. Оцінки публічно не оголошуються, а обґрунтовуються в індивідуальному порядку).

 1. Домашнє завдання (2 хв).

Проранжувати § 17*, С. 78-81, опрацювати конспект. Підготувати парні експрес-проекти за напрямками: будова крові; функції крові; особливості еритроцитів; будова та функції лейкоцитів; характеристика тромбоцитів; тканинна рідина; лімфа.

Підручник* : Соболь В.І. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2016. – 288 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 1. Біда О.А. Біологія : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / О.А. Біда,                   С.І. Дерій, Л.М. Ілюха, Л.І. Прокопенко та ін. – Вид. четверте, переробл. та доповн. – Київ : Літера, 2015. – 672 с.
 2. Волкова Т.І. Біологія : навчально-методичний посібник. 9 клас /                      Т.І. Волокова. – Харків : ФОП Співак В.Л., 2010. – 160 с.
 3. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки : Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А.О. Гін. – 13-те видання. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 112 с.
 4. Соболь В.І. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /                      В. Соболь. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2016. – 288 с.
 5. Соболь В.І. Біологія. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / В. Соболь. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. – 796 с.
 6. Страшко С.В. Біологія : підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /           С.В. Страшко, Л.Г. Горяна, В.Г. Білик, С.А. Ігнатенко – К. : Грамота, 2009. – 296 с.
 7. Тагліна О.В. Метод проектів на уроках біології / О.В. Тагліна. – Х. : Вид-во «Ранок», 2010. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Зразок індивідуальної картки робочої групи №1 за проблемою дослідження гомеостазу

 

План-завдання вивчення гомеостазу.

 1. З’ясувати сутність поняття гомеостаз.
 2. Вивчити механізми, що впливають на гомеостаз та його стійкість.
 3. Визначити системи, що регулюють гомеостаз в організмі людини.
 4. Пояснити значення гомеостазу.

 

Зразок індивідуальної картки робочої групи №2 за проблемою дослідження транспорту речовин та їх впливу на гомеостаз

 

План-завдання вивчення транспорту речовин та їх впливу на гомеостаз.

 1. З’ясувати сутність поняття транспорт речовин.
 2. Вивчити механізми транспорту речовин та види транспорту.
 3. Змоделювати види активного й пасивного транспорту.
 4. Пояснити значення транспорту речовин в організмі людини.

 

 

Зразок індивідуальної картки робочої групи №3 за проблемою дослідження внутрішніх рідин тіла як основи для сталості організму

 

План-завдання вивчення внутрішніх рідин тіла як основи для сталості організму.

 1. З’ясувати сутність поняття внутрішнє рідке середовище організму.
 2. Вивчити склад внутрішнього рідкого середовища організму.
 3. Вивчити функції рідин тіла.
 4. Пояснити взаємозв’язок внутрішніх рідин тіла, гомеостазу та транспорту речовин в організмі людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
3262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку