Методичний тренінг «Реалізація тематично-інтегрованого принципу навчання в освітній практиці початкової школи»

Про матеріал

Назва методичного тренінгу: «Реалізація тематично-інтегрованого принципу навчання в освітній практиці початкової школи»

Мета:

сприяти опануванню педагогами початкової школи сучасними методиками навчання учнів 1 – 4 класів шляхом практичного опанування способів організовації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства»

Завдання:

 • Ознайомити учасників методичного заходу з проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти та модельною навчальною програмою
 • Поглибити розуміння інтегрованого підходу до планування освітньої діяльності учнів
 • Розвинути навички планування в умовах інтегрованого підходу
Залучення педагогів до творчої діяльності шляхом опанування дієвих форм, методів та прийомів організації освітнього середовища в школі І ступеню
Перегляд файлу

МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ

«Реалізація тематично-інтегрованого принципу навчання в освітній практиці початкової школи»

 

Структура методичного тренінгу

 

Вправа

Час

Матеріали

Ранкове коло

10 хв.

 

Інформаційний лабіринт

«Путівник по Державному стандарту  початкової загальної освіти» (інтерактивна гра)

 

 

Додаток 1

40 хв.

Тренер: фліпчарт, папір, маркери, кольорові моделі дитячих фігур.

Учасники: картки «Тематичний підхід», «Діяльнісний підхід», «Інтегроване навчання», «Зв’язок між дисциплінами», «Знання і навички з кількох предметів» та шаблон Кругів Ейлера

Презентація тематичного тижня «Люботин – перлина Слобожанщини»

10 хв.

Тренер: презентаційні матеріали (слайд-шоу, друковані зошити для учнів)

Методична лабораторія «Конструктор модельної навчальної програми тематичного тижня «СПОРТ»

 

Додаток 2

45 хв.

Тренер: фліпчарт, папір, маркери; презентація «Тематичний і діяльнісний підходи планування освітнього процесу»

аркуші формату А1, кольорові маркери, навчальна програма

Презентація  тематичних днів

20 хв.

Учасники: магнітна дошка, магніти.

Вправа «Педагогічна мозаїка»

 

Додаток 3

15 хв

Тренер: план міста (закріплено на магнітній дошці)

Учасники: аркуші кольорового паперу, маркери.

Рефлексія «Все в твоїх руках»

 

Додаток 4

10 хв.

Учасники: «кольорові дольньки», маркери

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Інформаційний лабіринт

«Путівник по Державному стандарту  початкової загальної освіти» (інтерактивна гра)

 

Вступне слово: мотивація до діяльності

Слайд 1: епізод 1 - корабель, Колумб, Америка, Новий Світ

 • Колумб плив на гроші, які взяв у позику, в невідомому напрямку, приплив абсолютно не туди куди хотів, потім плавав туди ще кілька разів, так і не зрозумівши, що він відкрив.

 

 • Яка сучасна особистість може об’єднати цей логічний ланцюжок? (приклади відповідей)
 • А якщо ми цей ланцюжок спроектуємо на наше сучасне професійне життя?

 

Слайд 1: епізод 2 – методички, вчитель, НУШ, дитина покоління Альфа

 

 • Майже аналогічна ситуація сьогодні постала і перед сучасними педагогами початкової школи: нас озброїли концепцією Нової української школи, надали повну автономію для пелагічного пошуку  та викладацьких систем, але поставили єдину вимогу - ми маємо виховати для суспільства «освіченого українця, всебічно розвиненого, відповідального громадянина і патріота, здатного до ризику та інновацій». Нажаль, наші першовідкривачі, ті хто 1 вересня 2018 року візьмуть першокласників, через великий обсяг розрізненої інформації теж не зовсім знають, на чому і куди вони пливуть, якого результату досягнуть.
 • Спробуємо сьогодні принаймні зрозуміти, яким шляхом ми почнемо із допитливих шестирічних чомусиків формувати освічене інноваційне покоління інноваторів. 

 

Вправа «Займи позицію»

 • Як говорять мудрі люди: щоб зрозуміти іншого, подивись на світ його очима. Тож пропоную вам на декілька хвилин пригадати себе в дитинстві: ви тепер не поважні вчительки, а дівчатка з величезними бантами, яких мами ведуть до школи.

 

Учасники отримують паперові силуети дітей. Записують на них своє ім’я та одним словом свій емоційний стан, коли вони йшли до школи перший раз в дитинстві

 

 • Перед Вами дві школи: в одній предметне викладання, в іншій – інтегроване. Підійдіть до дверей тієї школи, де б вам хотілось би навчатися.

 

Після того, як учасники «проголосували», обговорюємо з ними результати:

 •  Пропонуємо прихильникам традиційного предметного навчання обґрунтувати свій вибір.
 • Запропонуйте  прихильникам інтегрованого навчання обґрунтувати свій вибір.

 

Підсумок: акцентуємо увагу учасників на тому, що інтегроване навчання для дитини є цікавим, природнім, таким, що розкриває взаємозв’язки між об’єктами навколишнього світу.

 

Проблемна бесіда

 • Що є у Вашому розумінні поняття «інтеграція в освіті»?
 • Наведіть приклади, коли Ви застосовували інтеграційні форми та методи роботи з учнями.
 • Давайте для себе розподілимо та навчимося розрізняти певні інтеграційні форми навчання, щоб зрозуміти про який інтеграційно-тематичний підхід до навчання пропонується Державним стандартом початкової освіти.

 

-13-1024.jpg

 

 • Проект Стандарту вводить інтегрований підхід у навчанні предметів та курсів. При цьому варто розуміти, що інтеграція предметів уже давно не є чимось експериментальним – тож в українських школах впроваджується не щось абсолютно нове та неперевірене.
 • Пропонується інтегрувати сім освітніх галузей у курс “Я досліджую світ”. Список цих галузей такий:
  • Мовно-літературна
  • Математична
  • Природнича
  • Технологічна
  • Інформатична
  • Соціальна і здоров’язбережна
  • Громадянська та історична
 • Звичні для нас “українська мова” та “математика” пропонується теж інтегрувати, але не повністю. 3 4-х годин на тиждень вивчення математики один урок викладатиметься в рамках інтегрованого курсу, а інші три – як окремі навчальні предмети.
 • Так само з українською мовою. Автори стандарту пропонують 2 години цього предмету викладати в рамках курсу “Я досліджую світ”, а решту 5 – як окремий предмет “Українська мова”.
 • Отже, ми будемо переходити до інтегрованого навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Тобто освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі (роздільники) мають зникнути, адже вчителі будуть заохочувати учнів робити зв'язок між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.
 • Щоденна загальна картина навколишнього світу, що ми будемо відкривати та пізнавати з дітьми впродовж перших років навчання в школі і є нашими навчальними темами. Тому і навчання в нас буде інтегровано-тематичне.
 • Таким чином, відповідно до психологічних закономірностей, учитель повинен цілеспрямовано (за державними стандартами), спеціально (за результатами спостережень), планомірно (плануючи щоденно), виробляти у дитини нові форми пізнання, поведінки і діяльності, що означає організацію повноцінного психічного і фізичного розвитку. Виходячи з цього, можна сформулювати визначення самого поняття інтегровано-тематичного навчання: це глибоке, інтенсивне і тривале вивчення дітьми (спільно з дорослими) визначеної проблеми або питання.

 

Міні-лекція

Головними елементами тематичного навчання є планування роботи, міні-уроки, спільне вивчення.

Планування роботи. На першому етапі планування вчителі визначають педагогічну мету та завдання для вивчення теми за такою схемою:

 • визначається тема спільно з учнями (вона має бути цікавою для дітей, відповідною до віку дітей та рівню їх розвитку);
 • планується орієнтовний час, протягом якого буде тривати вивчення теми;
 • складається повідомлення для батьків, що містить дані про обрану тему та запрошення до співробітництва;
 • складається перелік необхідних ресурсів та матеріалів;
 • складається разом з учнями календар занять у вигляді плакату.

Міні-уроки. За цим методом проводиться фронтальна робота з учнями класу, а потім організовується самостійна робота в малих групах (бесіди, опитування, доповіді, презентації, рольові ігри тощо). Це час, коли учні вчаться добувати інформацію, правильно ставити запитання, проводити презентацію, складати доповіді тощо.

Спільне вивчення. За цим методом учні у невеликих групах працюють разом над якимось завданням, наприклад, воно може бути вирішенням проблеми, вивченням якого-небудь питання або набуттям практичного досвіду у певній діяльності, що безпосередньо пов'язані з головною навчальною темою. Протягом усього розгляду теми діти працюють у різнорідних об'єднаних групах. Вони вчаться планувати робочий час, працюючи разом, проводити короткі обговорення ("мозковий штурм"), обмінюватися думками та ідеями. Вимоги до дітей під час різних тематичних занять мають відповідати їхньому рівню розвитку і гарантувати можливість успіху для всіх учнів.

Таким чином, ефективність роботи за типом тематичного навчання залежить від: правильного планування, систематичного проведення міні-уроків, створення умов для спільного вивчення.

 

Вправа «Заповни пропуски»

 • Спробуємо скласти пам’ятку, що покаже зв’язок між знайомими нам поняттями, які, як з’ясувалося ще не до кінця нами зрозумілі.

 

Присутні в групах отримують картки «Тематичний підхід», «Діяльнісний підхід», «Інтегроване навчання», «Зв’язок між дисциплінами», «Знання і навички з кількох предметів» та шаблон Кругів Ейлера. Під час обговорення кожна група отримує опорно-логічну схему:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Отже, тематичний і діяльнісний підходи є інтегрованим навчанням лише тоді, коли вчителі заохочують учнів робити зв'язки між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.
 • Саме такий підхід до навчання учнів за критеріями Державного стандарту Нової української школи і надасть можливість виховати компетентнісного випускника початкової школи, в якого будуть сформовані наскрізні вміння як підґрунтя його подальшого інтелектуального та фізичного зростання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Методична лабораторія

Конструктор модельної навчальної програми тематичного тижня «СПОРТ»

 

Вправа 1 «Карусель думок» - 15 хв

Обладнання: аркуш із завданням, маркери

 

Інформаційна хвилинка

 • Ознайомлення з поняттям «Модельна навчальна програма»

 

Присутні об’єднані в 3 групи, кожна група отримує аркуш із завданням:

1 група «Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання тижня»

2 група «Завдання тижня»

3 група «Очікувані результати третього тижня»

На кінець тижня учні знатимуть:

та вмітимуть:

 

Впродовж 5 хвилин група записує своє бачення запропонованого завдання

 

По 1 хвилині – групи обмінюються аркушами із завданням та дописують, за наявності, власні пропозиції до пропозицій основної групи

 

Група отримує свій аркуш із пропозиціями інших груп, обговорює доцільність наданих пропозицій

 

Групи презентують роботу на задану тему

 

Вправа 2 «Гронування» - 5 хв

Обладнання: шаблон розкладу уроків у вигляді п’яти шкільних дзвоників (кожен на окремий навчальний день, на кожному є запис «Ранкова зустріч», «Рефлексія»), картки із назвами видів навчальної діяльності відповідно до проекту Державного стандарту початкової школи (математика – 3 шт, «Я досліджую світ (інтегрований курс, математика)» - 1 шт, українська мова – 5 шт, «Я досліджую світ (інтегрований курс, українська мова)» - 2 шт)

 

Інформаційна хвилинка

 • Ознайомлення із схемою тижневої навчальної діяльності

 

Учасник отримує картку із назвою одного із видів базової навчальної діяльності та розміщує її у відповідний день розкладу, пояснюючи вибір

Вправа 3 «Плануємо навчальну діяльність» - 25 хв

Обладнання: шаблон для орієнтовного планування навчальної діяльності, маркери, роздруковка-витяг із Державного стандарту щодо очікуваних результатів по освітнім галузям

 

Інформаційна хвилинка

 • Ознайомлення моделлю планування навчальної діяльності

 

Присутні об’єднані в 5 груп (за днями тижня) та складають план навчальної діяльності учнів 1 класу на день  (відповідно до складеного в попередній вправі розкладу)

 

Групи презентують роботу

 

 

Додаток А

 

Освітня галузь

Змістовні лінії

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА

 

 • взаємодіємо усно
 •  читаємо
 • взаємодіємо письмово
 • досліджуємо медіа

МАТЕМАТИЧНА

 • лічба
 • числа, дії з числами
 • вимірювання величин просторові відношення, геометричні фігури
 • робота з даними

ПРИРОДНИЧА

 • я пізнаю природу
 • я у природі

ТЕХНОЛОГІЧНА

 

 • моя технічна творчість і техніка
 • я у світі технологій

СОЦІАЛЬНА І

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА

 • безпека здоров’я
 • добробут

ГРОМАДЯНСЬКА

ТА ІСТОРИЧНА

 • Я – людина
 • Я – серед людей
 • моя культурна спадщина
 • моя шкільна та місцева громади

МИСТЕЦЬКА

 

 • пізнання, інтерпретація мистецтва
 • практична художньо-творча діяльність
 • комунікація через мистецтво

 

 

 

 

Додаток Б

 

День тижня _______________________________

 

Тема дня ____________________________________________________________

 

 

№ з/п

Навчальний предмет

Приклади навчальної діяльності

 

Ранкова зустріч

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Рефлексія

Додаток 3

 

Вправа «Педагогічна мозаїка»

Обладнання: кольорові аркуші паперу для оригами, маркери, карта Люботина

 

 • Наша зустріч показала, що кожна з нас майстриня у методичних підходах до кожної дитини, яких 1 вересня на 4 роки нам передають батьки. Ми намагаємося мотивувати дітей бажанням вчитися не тільки через заохочення та похвалу, а й створюючи навколо цікаву і в той же час навчальну атмосферу. Поділіться своїми цікавими наробками.
 • Створіть ту класну кімнату, що Ви облаштували в своїй школі, або яку б ви хотіли облаштувати, що Вашим вихованцям було в ній затишно та повчально (складання будиночку)
 • Напишіть ті приклади інтегрованих занять, які ви вже проводили разом із дітьми.
 • Поділіться своїми ідеями з нами (презентація роботи та прикріплення її до карти Люботина у місці розташування навчального закладу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Рефлексія «Все в твоїх руках»

Обладнання: «кольорові дольньки», маркери

 

 • Кожен палець – це певна позиція, з приводу якої необхідно висловити свою думку.

Великий – для мене було важливим і цікавим…

Вказівний – з цього питання я отримав конкретну рекомендацію…

Середній – мені було важко (мені не сподобалось)…

Безіменний – моя оцінка психологічної атмосфери…

Мізинець – для мене було недостатньо…

 • А долонька – покажіть смайликом свій настрій від нашої зустрічі

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
12 січня 2019
Переглядів
2137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку