9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття (конкурс знавців життя і творчості Т.Г. Шевченка)

Про матеріал
Продовжити знайомство учнів із постаттю геніального українського поета Т. Г. Шевченка, його життєвими стежками та багатогранною мистецькою натурою; вчити сприймати, розуміти та аналізувати творчість Шевченка як поета, маляра, мислителя, гуманіста і патріота; розвивати декламаторські вміння та здібності, допитливість та бажання глибше пізнати світ Кобзаря; виховувати любов до поетичного слова, належну шану та повагу до постатей, що стали національними символами.
Перегляд файлу

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття

(конкурс знавців життя і творчості Т.Г. Шевченка)

 

Умови конкурсу

1. Учасники конкурсу повинні знати основні і провідні етапи життя
Кобзаря, що вплинули на формування його особистості.

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, а неправильна відповідь - це шанс для суперників заробити собі очко.

2. Конкурсанти повинні добре знати літературну творчість
Т.Г. Шевченка, особливо його програмні твори.

На підготовку до відповіді дається 10 сек.

За правильну і повну відповідь команда заробляє 5 балів, за неповну -1 бал, а якщо не відповідає - 0 балів.

3. Домашнє завдання - театралізація програмного твору Шевченка.

4. Конкурсанти повинні добре знати найбільш відомі малярські праці
Т.Г. Шевченка.

За правильну відповідь команда заробляє 3 бали, за неправильну -0 балів.

5. Кожна з команд повинна представити на конкурс читця з непрограм-
ним твором Т.Г. Шевченка (до 5 хвилин).

 

Умови та оцінки конкурсу

І_тур - Біографія Кобзаря.

Цей тур має визначити загальні знання конкурсантами життєвого шля­ху Т.Г. Шевченка.

На запитання ведучої першою відповідає та команда, яка першою під­німе пелюстку, яка лежить на столі, але не пізніше, як через 30 секунд після запитання.

Якщо команда дає неправильну відповідь, право відповіді переходить до команди-суперника. Але коли й друга команда не зможе відповісти на запитання - це вже шанс для вболівальників заробити собі очко. Відповіда­тиме той вболівальник, хто першим підніме руку.

Маю зауважити, що вболівальник, який набере найбільшу кількість очок, після закінчення гри отримає приз.

За дострокову і правильну відповідь команда одержує 3 бали, за непра-• вильну - 0 балів. Суперники за правильну відповідь одержують 1 бал, за не-правильну - 0 балів і вболівальник за правильну відповідь отримує 1 бал.

II тур - Літературна спадщина поета.

Цей тур має показати рівень знань конкурсантів літературної спадщини Кобзаря.

За правильну і повну відповідь команда отримує 3 бали, за неправильну 0. Суперники за правильну відповідь отримують 1 бал, за неправильну - 0 балів і вболівальник за правильну відповідь отримує 1 бал.

Запитання ставлять командам по черзі і на роздуми дається 10 секунд.

III тур - Театралізація твору Т.Г. Шевченка.
(домашнє завдання)

Кожна з команд представляє театралізовану сценку за твором Кобзаря, а команда-суперник повинна назвати цей твір.

Інсценізація оцінюється за 5-бальною шкалою, а за правильну відповідь команди здобувають по 3 бали. Якщо твір не вгадано суперником, вболіва­льник за правильну відповідь заробляє 1 очко.

IV тур - Конкурс капітанів.

Ведучий зачитує декілька рядків з різних творів Т.Г. Шевченка по черзі кожному капітанові, а капітан повинен закінчити або продовжити ці рядки.

За кожну правильну відповідь капітан заробляє для команди по 3 бали, за неправильну - 0 балів. Але тут вже вболівальники мають можливість до­дати у свій залік ще 1 бал.

V тур - "Екзамен", який виявить знавців Шевченка як художника.. На столі ведучої розкладені білети із запитаннями. Капітани по черзі

витягують білет, а їх команди повинні дати відповідь.

За правильну відповідь команда отримує 3 бали, за неправильну - 0. Команда-суперник за додаткову правильну відповідь отримує 1 бал. А якщо жодна з команд не зможе відповісти на запитання, то це право надається вболівальникам, які теж матимуть можливість заробити 1 бал за правильну відповідь.

Запитання до учасників конкурсу знавців творчості Т.Г. Шевченка

І тур - біографія Кобзаря.

1. Коли і в кого почав навчатися грамоти Тарас Шевченко?

(У школі дяка Павла Рубана, у 1822 р., а дражнили його "Совгир".)

2. Назвіть братів і сестер Шевченка.

(У нього було 2 брати і 5 сестер: Катерина, Марія, Микита, Ярина, Марія, Йосип, Параска.)

3. Хто був першим учителем малювання у Т. Шевченка?

(Майстер Ширяєв.) 


4 .Як сталося, що Шевченко потрапив до Академії мистецтв? (Його примітив відомий художник Сошенко, коли Тарас змальовував статую у Літньому саду.)

5. Коли Шевченка було звільнено з кріпацтва, і хто піклувався про його визволення?

(У 1838 році. К. Брюллов змалював портрет Жуковського, який розі­грали в лотерею, і за отримані гроші викупив Тараса. Піклувалися про викуп Шевченка Сошенко, Мокрицький, Жуковський, Григорович, Венеціанов.)

6.  Які нагороди одержав Шевченко, навчаючись у Академії мистецтв?
(Три срібні медалі.)

7. Чому Шевченко, будучи улюбленим учнем К. Брюллова і найкращим
учнем академії, одержав лише скромні відзнаки (срібні медалі II ступеня) й
не отримав жаданого для всіх тодішніх живописців відрядження до Італії?

(На екзамені він не представив обов'язкових тоді композицій на біблій­ні та античні сюжети, а намалював "Хлопчика-жебрака, який віддає свій хліб собаці" та "Циганку, яка ворожить сільській дівчині", а це вже були реалістичні сюжети.)

8. Що було справжньою причиною заслання Шевченка?

(Його революційні вірші: альбом поезій "Три літа" і поема "Сон", в якій розповідається про правління Миколи І.)

9. Як було покарано Шевченка за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві?

(Граф Орлов передав Шевченка у розпорядження військового міністра Чернишова, і Шевченка відрядили на заслання рядовим в Оренбурзький корпус.)

10. Хто клопотався про помішування Шевченка після смерті Миколи І? (Родина Толстих,  Сераковських,  брати Жемчужникові, російський  письменник O.K. Толстой.)

11. Скільки років перебував Тарас Шевченко у засланні?
(10років: з 1847 по 1857pp.)

12. На якому році життя помер Шевченко, і де його було поховано?

(Шевченко помер у Петербурзі в будинку Академії мистецтв, прожи­вши 47 років і один день. Поховали його в Петербурзі на Смоленському кла­довищі 28 лютого 1861 року. Через 40 днів труну перевезли на Україну і по­ховали в с. Каневі на Чернечій горі.)

13. Який російський поет присвятив вірш на смерть поета:

"Все он изведал: тюрьму петербургскую,

Справки, допросы, жандармов любезности.

 Все - и раздольную степь Оренбургскую,

И ее крепость".

(М.О. Некрасов.)

 

II тур - Літературна спадщина поета.

       1. Які твори увійшли до першої збірки Шевченка, і як вони називались? ("Кобзар" - 1840р., там було вміщено 8 творів: "Думи мої, думи", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ'яненка", "Іван Підко­ва", "Тарасова ніч".)

1. Назвіть перший твір Шевченка на історичну тематику. Кого він оспівує?
(Поема "Іван Підкова" - оспівує отамана Івана Підкову, який очолював воєнні походи запорозьких козаків у II половині XVI ст.)

2. Назвіть поему Шевченка, присвячену декабристам.
(У поемі "Неофіти" Шевченко зображає масову розправу царського самодержавства з учасниками революційно-визвольного руху.)

  1. В якій поемі найбільш гостро висміяно царя і царицю? (У поемі "Сон".)
  2. Які твори Шевченка названі ім'ям головних героїв? (Поема "Катерина", вірші "Іван Підкова", поема "Мар'яна-черниця", вірш "Гамалія", "Швачка", "Лілея", "Перебендя", "Саул", поеми "Марія" і "Марина".)

3. В яких віршах Шевченко описує своє дитинство?

творах: "Мені тринадцятий минало", "Якби ви знали, паничі", "До­ля", "І золотої, й дорогої", "А.О. Козачковському".)

4. Кому присвячена поема "Катерина"?
(Василю Андрійовичу Жуковському.)

  1. В пам'ять якої події написана поема "Гайдамаки" і кому присвячена? (Василю Івановичу Григоровичу, з нагоди викупу з кріпацтва.)
  2. Згадайте твори поета, що мають однакову назву.

("Сон" (комедія і 2 вірші), "Думи" (2 вірші), "Думка" (4 вірші), "Найми­чка" (поема і повість).)

5.. В яких поемах Шевченко використовує біблійні сюжети та біблійних героїв?

(Поеми "Марія", "Єретик", "Неофіти".)

6. В якому поетичному творі Шевченко звертається до образу римського імператора Нерона, маючи на увазі Миколу І?

(Поема "Неофіти".)

6. Які драматичні твори Шевченка ви знаєте?

(Драма "Назар Стодоля", але є згадки, що Шевченко писав п'єси "Да­нило Рева", "Невеста", "Никита Гайдай".)

7. Назвіть перший надрукований вірш Шевченка, і якими словами він починається?

(Балада "Причинна", написана в Петербурзі. Починається словами: Реве та стогне Дніпр широкий.)

7. Яким псевдонімом підписував свої повісті Шевченко? (Кобзар, Дармограй.)


8. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте?

(С. Васльченко - "В бур'янах",  О. Іваненко - "Тарасові шляхи", Д. Красицький -"Тарасова земля", Д. Косарик - "Син - колос", О. Ільченко "Петербурзька осінь", Л. Смілянський- "Поетова молодість".)

 

IV тур - Конкурс капітанів.

З яких творів Т. Шевченка взято уривки?

"Тяжко-важко в світі жити сироті без роду:

 Нема куди прихилиться - хоч з гори та в воду!

 Утопився б молоденький, щоб не нудить світом;

 Утопився б, - тяжко жити і нема де дітись.

В того доля ходить полем, колоски збирає:

               А моя десь ледащиця за морем блукає...".

("Думка")

"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями,

                  Бо москалі - чужі люде, роблять лихо з вами.

                  Москаль любить жартуючи, жартуючи кине;

                  Піде в свою московщину, а дівчина гине..."

(«Катерина»)

"Ще треті півні не співали,

 Ніхто ніде не гомонів,

 Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів".

("Причинна")

"Думи мої, думи мої,

 Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

 Сумними рядами?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?"

("Думи мої, думи")

 "Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...

                         От де, люде, наша слава,

                          Слава України!"

("До Основ'яненка")

  "У всякого своя доля

         І свій шлях широкий:

         Той мурує, той руйнує,

         Той неситим оком -

         За край світа зазирає,

                          Чи нема країни, щоб загарбать

І з собою взять у домовину".

("Сон")

 "Ми в купочці колись росли,
Маленькими собі любились,
А матері на нас дивились
Та говорили, що колись
Одружимо їх. Не вгадали.
Старі зарані повмирали,

                         А ми малими розійшлись

                         Та вже й не сходились ніколи".

("Ми в купочці колись росли")

 "Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!

                         А сестри! Сестри! Горе вам,

                         Мої голубки молодії,

                         Для кого в світі живете?

                         Ви в наймах виросли чужії,

                         У наймах коси побіліють,

                         У наймах, сестри, й умрете!".

("Якби ви знали, паничі")

 "На панщині пшеницю жала,
Втомилася; не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана-сина годувать.

Воно, сповитеє, кричало

                          У холодочку під снопом.

                          Розповила, нагодувала,

                          Попестила; і, ніби сном,

                          Над сином сидя задрімала".

("Сон")

 "В Путивлі-граді вранці-рано
Співає, плаче Ярославна,

Як та зозуленька кує.

Словами жалю додає.

"Полечу, каже, зигзицею,

тією чайкою-вдовицею,

Та понад Доном полечу,

Рукав бобровий омочу

В ріці Каялі. І на тілі

                           На княжім білім, помарнілім

                           Омию кров суху, отру

                           Глибокії тяжкії рани..."

("Плач Ярославни")

 

 

 

 

V тур - "Екзамен" (Шевченко-художник).

Білет 1. Назвіть малюнки, присвячені казахським дітям.

("Казахський хлопчик палить грубку", "Казахський хлопчик дрімає біля грубки", "Байгуші", "Щасливий ловець".)

Білет 2. Який перший малюнок змалював Шевченко у засланні?

(Першою роботою Шевченка у засланні вважається автопортрет, зроблений олівцем: у солдатському кашкеті з написом "З р" (третя рота).)

Білет 3. Кого з артистів змалював Шевченко в Петербурзі?

(Американського трагіка, негра Айру Олдріджа.)

Білет 4. З якими художниками дружив Шевченко?

(Найбільшими його друзями були: К. Брюллов, В. Венеціанов, І. Сошенко, П. Федотов, О. Агін, Ф. Пономарьов, П. Петровський, В. Штернберг.)

Білет 5. Які свої твори Шевченко ілюстрував сам?

(Поема "Слепая", "Невольник", "Катерина", "Утоплена".)

Білет 6. Які малюнки Шевченка присвячені істррії України?

("Смерть Богдана Хмельницького", "Козацький бенкет", "Дари в Чигирині".)

Підведення підсумків конкурсу

Нагородження переможців. Відзначення кращих: за змістовні відповіді, за красу мовлення, за художність читання тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 грудня 2019
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку