Морська прогулянка в Італію

Про матеріал
представлена розробка уроку гри -мандрівки 5 класу на теми: „Морська прогулянка до Італії
Перегляд файлу

 

Харківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Циркунівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Харківської районної ради

 

 

Бібікова Ірина Валентинівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрові технології

на уроках музики в 5 класі.

Морська прогулянка до Італії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Автор: Бібікова Ірина Валентинівна, вчитель-методист музики загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Циркуни Харківського району.

В даній методичній збірці представлена розробка уроку гри -мандрівки 5 класу на теми: „Морська прогулянка до Італії".

 

                                                                                                                                                

 

Схвалено на засіданні методичної ради Інформаційно-методичного центру відділу освіти, протокол №2  від  16.11.2009 р.

 

 

 


ВСТУП.

 

      Нинішня назва предмету – «Музичне мистецтво» уособлює і спрямовує зміст шкільної музичної освіти на головне – мистецтво, повертає їй естетичну природу і спрямовує, передусім, на виховання в учнів слухацької культури. У процесі вивчення учнями музичного мистецтва вирішуються й інші важливі завдання – опанування вокально-хоровими вміннями та навичками, практичне засвоєння необхідної музичної термінології, розвиток творчих здібностей тощо. Таким чином формуються необхідні освітні компетенції учнів, серед яких – здатність керуватися набутими музичними знаннями та вміннями у процесі самостійної діяльності та самоосвіти. Шлях, що стимулює творчисть, фантазію і пошук – один з найефективнишіх: він учить дітей мислити, пізнавати природу музики, її виразну силу і взаємозв’язок з наівколішнім життям. 

    Слід прагнути до єдності музики як способу пізнання світу.

    Запропонований урок-мандрівка розширює кругозір учнів. Мандруючи по країнам світу вони здатні керуватися набутими музичними знаннями та вміннями, знайомляться з мистецтвом інших країн. Урок-мандрівка має тісний зв’язок з географією, історією, художнім мистецтвом.

                       

 

 

 

 

 

Опис підсумкового уроку-мандрівки

„МОРСЬКА  ПРОГУЛЯНКА  ДО  ІТАЛІЇ”.

(по темі „Музика та візуальні образи” 5 клас ).

 

Мета:    Ознайомити учнів з музичним та художнім мистецтвом країн

                   Україна, Росія, Італія.

Ціль заходу:   Створити святковий, бадьорий настрій у дітей.

                    Розвивати творчі здібності, спостережливість і память.

                    Формувати в учнів самостійність вміння аналізувати,

                    порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Інтерєр:   Карта-схема мандрівки, художні ілюстрації на морську тему.

                   Глобус, прапорці країн світу: України, Росії, Італії, елемент

                   морської форми.  Портрети композиторів: Римського-Корсакова,

                   Ф. Шуберта, К. Дебюссі, Дунаєвського; художників

                  Айвазовського, Моне.

 

 

 

   

     Вхід учнів у клас під музику увертюри  І. Дунаєвського з кінофільму

„Діти капітана Гранта”. (Звучить музика).

Вчитель:    Дорогі діти! Чи любите ви морські мандрівки?

Я пропоную вам морську прогулянку по Чорному морю і далі, до прекрасної країни Італії.

Учні: Так, любимо.

Вчитель: Сьогодні ми з вами відправляємось в далеку морську мандрівку.

Ми зайшли у клас під яскраву музику. Проведемо музичну розминку.

 

 

Що за музика пролунала на початку уроку?

Учні:  Пролунала музика російського композитора Ісаака Дунаєвського з кінофільму „Діти капітана Гранта” по твору Жюля Верна. Музика життєрадісна, оптимістична, закликає нас до морської мандрівки в далекі країни.                                                                              І. Дунаєвський     

Вчитель: давайте заспіваємо пісню Дунаєвського

„А ну-ка песню нам пропой веселый ветер”.

    Спочатку клас поділимо на 2 екіпажі:

1-й екіпаж  – „Червоні вітрила”

2-й екіпаж – „Блакитні вітрила” 

      Кожний екіпаж має свою емблему

1-й екіпаж – корабель

з червоними вітрилами :

 

2-й екіпаж – корабель

з блакитними вітрилами

    Перед вами схема-карта нашої морської прогулянки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А починати ми будемо з морського міста Одеса. (За ваші відповіді ви

отримуєте оцінки, які виставляють члени жюрі + учні старших класів).

 

 

І зупинка:       музичне вітання

А зараз ваше музичне морське вітання!

1-й екіпаж  – „Червоні вітрила” співають пісню:     

                       „Ребята, надо верить в чудеса

                        Когда-нибудь весенним утром ранним                   

                        Над горизонтом алые взметнутся паруса                                                 

                        И скрипка пропоет над океаном.                                                               

2-й екіпаж – „Блакитні вітрила” :

                      „Голубые паруса, голубые паруса,

                        Вы хозяева морей, вы хозяева морей,

                        Голубые паруса, голубые паруса,

                        Вы надежда кораблей, вы надежда кораблей,

                        И зовут в дорогу вас, и зовут в дорогу вас,

                        Чаек звонких голоса, чаек звонких голоса,

                        Так бегите по волнам, так бегите по волнам,

                        Голубые паруса, голубые паруса.

Вчитель:     Молодці! Екіпажі готові до мандрування.

 

 

ІІ зупинка:       місто Одеса

    Дорогі діти! Ми знаходимось в чарівному

морськом місті  Одеса.

Що ви знаєте про це місто?

 

                                                                           Одеса. Потьомкінські сходи.

 

1-й екіпаж  Одеса знаходиться на

                    південному заході

                    України на узберіжжі

                    Чорного моря.

2-й екіпаж  Одеса має велику кількість

                    лиманів, багато курортів,                  Одеса. Морський  порт. 

                    климатичних, грязевих.

1-й екіпаж  Одеса – великий морський порт.

2-й екіпаж  В Одесі є пам’ятник Рішельє –

                    французському і

                    російському діячеві.

                                                                                Одеса. Пам’ятник Рішелье.

1-й екіпаж  В Одесі дуже красивий театр

                     опери та балету.

2-й екіпаж  В Одесі є художній музей.

 

 

                                                                                 Одеса. Оперний театр. 

Вчитель:     Молодці! Давайте заспіваємо пісню

                     Табачникова „У Чорного моря”.

                     Є місто який-то я бачу у сні,

                     Коли ви знали, як доріг

                     У Чорного моря відкривший мені

                     В квітучих акаціях місто – 2 р.

                     У Чорного моря.

Жюрі виставляють оцінки.

 

 

 

 

Вчитель:      На карті-схемі маленькими корабликами відмічаємо  ваші

                     відповіді.

Червоний колір – це високий рівень.

Синій колір – це достатній рівень.

Зелений колір – це середній рівень.

 

ІІІ зупинка:   морська.

   Веселий вітерець підіймає хвилі і, дивлячись у даль, ми ніби чуємо музичні звуки. (Звучить фрагмент з опери „Океан – море синєє”: - Римського-Корсакова).                                                             

Питання 1-му екіпажу: Що за музика лунає, який композитор написав цей  

                                           чудовий твір?

1-й екіпаж  :  Звучить фрагмент з опери „Садко” „Океан – море синєє”. Написав цю музику російський композитор Римський-Корсаков. Він був морським офіцером

і 3 роки плавав у кругосвітньому мандруванні. Він був вражений від величної та мінливої морської стихії під час далеких плавань і це талановито проявилося у морських музичних картинах – в його операх „Казка про царя Салтана”, „Садко”, симфонічній сюїті „Щехерезада”.                                                                 Римский-Корсаков.

 

Питання 2-му екіпажу: Що за музика лунає, який композитор написав цей

                твір? (Звучить фрагмент симфоничної сюїти «Море» К. Дебюссі).    

2-й екіпаж  :  Звучить фрагмент симфонічної сюїти «Море».  Написав цю  

                 музику французький композитор Клод  Дебюссі. Твори Дебюссі

 

 

вирізняються яскравими життєвими образами, в яких переважно простежуються пейзажні та ліричні мотиви. Більшість його творів э програмними. Сюїта – це найбільший симфонічний   програмний твір композитора – симфонічний ескіз. В цьому творі засоби музичної виразності, оркестрова та фортепіанна палітра нагадують твір образотворчого мистецтва. Гнучкість та розпливчастість мелодійних ліній сюїти надають їй   імпресіоністичного звучання.                                                Клод Дебюссі

Вчитель:     Ви вірно відповіли на музичні запитання, а зараз кожний

                     екіпаж отримає художні ілюстрації. Це ваша

 

ІV зупинка:       художня.

Вчитель:   Ви повинні знайти художні ілюстрації, які на вашу думку підходять до ваших відповідей до ІІІ зупинки. Чим вони об’єднані, що є спільного в музиці і в ілюстрації картинки. 1-й екіпаж має художні ілюстрації Айвазовського, де він майстерно

зобразив морські хвилі, ілюзію простору, повітря.

 

 

 

 

 

 

       Айвазовський. Хвиля

                                                                Айвазовський.  

                                                                               Неаполитанский залив

1-й екіпаж :  Іван  Айвазовський – видатний російський художник-мариніст,   неперевершений майстер морського пейзажу. Казали, що Айвазовский – художник від Бога. Айвазовский писав свої картини дуже швидко, деякі картини великих розмірів він написав за десять днів. Під музику Римського-Корсакова «Океан – море синєє» підходить картина Айвазовського «Хвиля». Море схивильоване, здиблене. Айвазовський майстерно зобразив далечінь неба і морські хвилі, що велично збігають у цю далечінь. Ми ніби чуємо спокійне дихання величної морської стихії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Клод Моне

 

 

Вчитель:     2-й екіпаж має художні ілюстрації Айвазовського, Моне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     Клод Моне Враження «Схід сонця»

Айвазовський «Серед хвиль».

2-й екіпаж :   Під музику «Море» К. Дебюссі підходить картина Клода Моне «Враження. Схід сонця». Художник Моне був художником-імпресіоністом. Автор картини якось спостерігав на узбережжі Бретані у Франції схід сонця. Перед ним на фоні рухомої маси

                       води, що вдалині непомітно переходила в небо, пропливали рибацькі човни. Вода і небо чарівно вигравали, ніжні відтінки сяяли. Так і музика сяє, гнучка, виразна.

      Учні під звуки «Океан – море синєє» Римського-Корсакова підбирають ілюстрації картин і розповідають, що є спільного в музиці і картині. Це – характер, теми, динаміка, поетичне відображення моря.

 

 

 

V зупинка:     пісенна. 

Вчитель:     Ми побачили, „почули” звуки моря і згадали свою рідну Україниу, її чарівні пісні. Проведемо музичний пісенний конкурс, де ви розповідаєте про цю пісню.

1-й екіпаж :  Співає українську пісню „Їхав козак за Дунай”. Цю пісню-романс написав козак Семен Климовський.

2-й екіпаж :   Співає українську пісню „Засвіт встали козаченьки”. Цю пісню написала піснярка Маруся Чурай.

Вчитель:     Ви вже отримали свої оцінки за 5 зупинок.

Вчитель:   Дорогі діти! Який морський танок ви знаєте?

Учні:   Так, ми знаємо і любимо цей морський танок – це „Яблучко”.

Вчитель:    Давайте проведемо танцювальний конкурс. Це буде у нас

 

 

VІ зупинка:    танцювальна.

1-й екіпаж :  Танцює танець „Яблучко”.

2-й екіпаж :  Танцює танець „Яблучко”.

Вчитель:     Молодці! Журі поставить вам свої оцінки.

      Ми пливемо через пролив Босфор, минаємо країни Румунію, Болгарію,

     Турцію, Грецію. Ми з вами підпливаємо до чудової країни Італії. Що ви

     знаєте про цю країну? Про її видатних діячів культури?

 

VІІ  зупинка:     Італія.

1-й екіпаж :       Італія – італійська республіка. Італія – держава на півдні Європи в центральній частині Середземноморя. Столиця – місто Рим.

 

2-й екіпаж :   кінець 15 ст.- початок 16 ст. – період високого Відродження в області архітектури та живопису.

1-й екіпаж :  Ми знайомимось з видатними митцями живопису: Тиціан, Рафаель, Леонардо да Винчи.

                                                                                                                             

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рафаэль Санти                              Леонардо да Винчи

2-й екіпаж :  Ми познайомились  з видатними композиторами: Верді, Паганіні – скрипалем та композитором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Никколо́ Пагани́ни

                                                                        ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ.

Вчитель:     Ми побачили твори видатних художників Італії. А чи звучать твори образотворчого мистецтва? Зараз ви побачите картину і послухаєте музику. Прошу проаналізувати ці твори.

 

 

VІІІ  зупинка:       звучить картинка.

                 Учні бачать ілюстрацію картинки Рафаеля „Сікстинська мадонна”, слухаючи музику Ф. Шуберта „Аве Марія”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Рафаель Санти „Сікстинська мадонна”

1-й екіпаж :   Ми бачимо картину італійського художника Рафаеля „Сікстинська мадонна”. Перед нами прекрасна мадонна з дитиною-Богом. Вона – сама доброта, ніжність, але й смуток і 

                    тривога, бо найдорожче – свого сина – вона має віддати заради щастя людей. Ми бачимо велику материнську любов.

2-й екіпаж :   Ми чуємо прекрасну музику австрійського композитора Франца Шуберта  „Аве Марія”. Музика ніжна та водночас урочисто-схвильована. Пісня сповнена великої внутрішньої сили, звеличенням материнської доброти і любові.                                              Франц Шуберт

Вчитель:     Чи почули ви як зазвучала картина?

1-й екіпаж :  Так, ми побачили і почули і в картині, і в музиці доброту, ніжність.

2-й екіпаж :   Ми бачимо і чуємо єднання мистецтв – музики і живопису. Ми мов бачимо живу Мадонну – прекрасну та божественну.

Вчитель:     Молодці! Журі поставило вам високі оцінки.

 

   

ІХ зупинка:     пісенна.

Вчитель:     А яку пісню ми знаємо про матерів?

Учні:          Ми знаємо пісню Юрія Чичкова – російського композитора „Мама”.

Вчитель:    Давайте заспіваємо разом пісню Чичкова „Мама”.

Журі ставить двом екіпажам свої оцінки і визначають переможців, які

отримали найбільш високі оцінки.

 

.

 

 

Х зупинка:  конкурс капітанів.

Звучить фрагмент пісні І. Дунаєвського „Пісенька капітана”.

2 капітана виходять до дошки.

Вчитель:     Ми з вами пропливли по далеким морям, дрейфували на морі. Ви капітани і повинні добре знати маршрути, карти.

Питання капітану 1-го екіпажу: Так по яким морям ви пливли, покажіть на

карті. 

1-й екіпаж. Капітан :  ми пропливли через Чорне море, пролив Босфор,

Мармурове море, Середземне море.

Вчитель: Молодець! А зараз питання капітану 2-го екіпажу: З якими країнами ми познайомились та назвіть столиці цих країн.

2-й екіпаж. Капітан :  ми познайомились з такими країнами: Румунією, Болгарією, Турцієй (столиця – м. Стамбул), а також Грецією (столиця – м. Афіни) і Італією (столиця – м. Рим).

Вчитель:     Молодець! А зараз журі поставить вам оцінки.

     Вчитель:     Кожне з мистецтв тяжіє до гармонії, стрункості, пропорційності.    

  Сьогодні  ми спостерігали широку палітру звязків музик з іншими видами мистецтва – літератури, музикобразотворчого мистецтва. Пізнаючи мистецтво,

ми пізнаємо в ньому себе, своє  життя, людські взаємини, свою душу. Через

мистецтво ми  захоплюємося   красою навколишнього світу.

  Дорогі діти! На цьому наша морська мандрівка закінчується. Ви багато

нового побачили і почули. Хай любов до музики та мистецтва залишиться з

вами на все життя. До нових прекрасних зустрічей.

    Вихід з класу під музику І. Дунаєвського увертюри з кінофільму „Діти

капітана Гранта”.

 

 

 

 

 

 

Використана література.

 

 

  1.  Вчимося співати – М.К. Яскулко Збірник пісень 5 – 6 кл. – Ранок, 2008.
  2. Велика радянська енциклопедія, т. 18, т. 11.
  3. Художній альбом ілюстрацій І. Айвазовського.
  4. О.Я. Роставский – Методика викладання музики в основній школі. „Тернопіль” – 2001.
  5. О.В. Волошина – Музичне мистецтво – 5 клас- підручник ЗОЗ. „Тернопіль” – 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рафаель САНТИ. Сікстинська мадона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Айвазовський.  В бурю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Айвазовський. Хвиля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Клод Моне. Враження «Схід сонця»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Айвазовський. Неополітанський залив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
26 листопада 2019
Переглядів
437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку