7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Мотивація ключ до розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Про матеріал
Мотивація ключ до розвитку пізнавальних інтересів учнів.Запалити в учнів бажання вчитися – основне завдання кожного творчого вчителя. І зробити це доцільно на етапі мотивації навчальної діяльності. Рекомендовано для вчителів біології.
Перегляд файлу

C:\Users\techer\Downloads\1366x768_dve-romashki-v-bolshom-pole.jpgПолонська міська об’єднана територіальна громада

Полонська міська рада

Виконавчий комітет

Відділ освіти,молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творча робота

вчителя біології

Липовець Олени

Володимирівни

 

 

 

с. Котелянка

2019 р.

 

Рекомендовано  методичною  радою  РМК

 

відділу  освіти  Полонської  райдержадміністрації

 

Протокол  № ______від________20__року

 

 

 

 

Липовець Олена Володимирівна,  учитель    біології   Котелянської  загальноосвітньої  школи  І – ІІІ  ступенів,  спеціаліст  І категорії

 

 

 

 

 

 

 

Мотивація  - ключ  до  пізнання. - Котелянка, 2015 - 82 с.

 

Запалити  в  учнів  бажання  вчитися – основне  завдання  кожного  творчого  вчителя.   І  зробити  це  доцільно  на  етапі  мотивації  навчальної  діяльності.  Рекомендовано  для  вчителів  біології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

І     Вступ……………………………………………………………………4

ІІ   Основна  частина

2.1 Види  мотивації ………………………………………………………..5

2.2 Способи  формування  мотивації……………………………………..7

2.3 Приклади  використання  прийомів мотивації до уроків

 біології  (6 клас)…………. …………………………………………… …10

2.4Додаток    ………………………………………………………………35

2.5 Висновок……………………………………………………………….37

2.6Література……………………………………………………………...38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Людина,  що  не  знає  нічого,  може  навчитися,

                                              справа  тільки  в  тому, щоб  запалити  в  ній 

                                                   бажання  вчитися.

                                                                                                              Д. Дідро

 

        Мотивація до навчання – одна із головних  умов реалізації навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації у учнів до навчально–пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції, здійснення в єдності ідейно – політичного, трудового, морального виховання учнів, введенням   профільного навчання у старших класах.  Соціальний заказ суспільства вимагає від закладів освіти підвищення якості навчання та виховання, розвиток та формування конкуренто спроможного випускника, запобігання формалізму в оцінці результатів праці учнів та вчителів.
     Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Це означає,  що увага педагогів та психологів повинна бути не тільки спрямована на здійснення учнем навчання але і на те, як і що відбувається у розвитку особистості учня в процесі навчально – пізнавальної  діяльності. Формування мотивації – це виховання у дітей та учнівської молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з  активною   поведінкою учня, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально діючими мотивами.
        На жаль, сьогодні пересічний учитель і типовий навчальний заклад орієнтовані переважно на підтримування зовнішньої мотивації у вигляді контролю, наказів та вимог. Така практика згубно позначається на внутрішній мотивації, веде до поступового зниження інтересу учнів до навчання. У сучасній школі потрібно здійснити радикальні зміни з удосконаленням внутрішньої мотивації учнів. Методики «Спрямованість на набуття знань» та «Спрямованість на оцінку», розроблені Є.П.Ільїним і Н.А. Курдюковою, дадуть учителю змогу визначити, на що сформована мотиваційна сфера учнів – на знання (внутрішня мотивація) чи оцінку (зовнішня мотивація). Учителі- предметними, які працюють з учнями основної та старшої школи, мають пам’ятати про можливості активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом формування внутрішніх мотивів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина. Мотивація – ключ до пізнання

 Для того, щоб побудувати науково обґрунтовану «педагогіку мотивації» необхідно ураховувати наукові досягнення сучасної психології мотивації. Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які змінюються й вступають в нові  співвідношення (суспільні ідеали, сенс навчання для учня, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень навчальних досягнень, когнітивні можливості). Тому становлення мотивації є не просте зростання  позитивного або негативного відношення до навчання, а утворення складних структур мотиваційної сфери. Ці окремі структури мотиваційної сфери (й складні, діалектичні відношення між ними) повинні стати об’єктом управління з боку вчителя. На сучасному рівні психологічної науки педагог не має право констатувати те, що учень не хоче вчитися, необхідно з’ясувати причину небажання учня вчитися, які аспекти мотиваційної сфери у нього не сформовані і які психолого –педагогічні засоби впливу педагог повинен використовувати щоб сформувати у учня мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності.
     Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів й їх індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на

певному віковому етапі та підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У зв’язку з розкриттям резервів вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно–орієнтований підхід до навчання.

Мотиваційна сфера особистості – сукупність мотиваційних утворень, які є у людини: диспозиції (мотиви), потреби, мета, інтереси.

Мотиваційну сферу характеризують за:                                                         
Мотиви навчання (за О.Б. Гончаровою) – спрямованість учня на окремі сторони навчальної діяльності, пов’язаними з внутрішніми відношенням учня до неї.

Види та рівні мотивів навчання.

    Мотивація (Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б., 1990) - ієрархія мотивів, які забезпечують цілеспрямованість діяльності людини, джерелом якої є:

 

         Зовнішня мотивація

                        Внутрішня мотивація

 

-виникає під впливом і тиском зовнішніх імпульсів - вимог, наказів, примусів, викликає зовнішній дискомфорт (людина зобов'язана виконувати чиюсь волю).

-До зовнішньої мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, на результат і т.п.

 

-виникає «зароджується» під впливом внутрішнього дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, отримати позитивний психічний стан).

-Діяльність організовується за власною ініціативою, не залежить від чужої волі.

-Мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес.

 

Фактори, що сприяють формуванню внутрішньої мотивації навчальної діяльності:

 1. Позитивний емоційний настрій.
 2. Вивчення мотиваційної сфери учнів, її кореляція.
 3. Ситуація успіху.
 4. Наявність свободи вибору.
 5. Сформованість загальнонавчальних умінь і навичок.
 6. Диференціація, індивідуалізація опора на типологічні особливостей учнів.
 7. Використання різноманітних прийомів і методів інноваційних технологій метод-проектів, дослідницько-пошукових, ТРИЗ та інші.
 8. Організація ігрової діяльності та колективної діяльності на уроках.
 9. Формування мотивації на кожному етапі уроку:

Початок уроку

Середина уроку

Кінець уроку

Етап викликання вихідної мотивації (наукова мотивація: зв'язок з майбутніми і попередніми знаннями) (побутова мотивація де в житті застосовується дане знання)

Етап підкріплення і посилення мотивації виникла (усвідомлення і розуміння, якими способами він діє, вміє їх оцінювати, порівнювати, отримувати задоволення від процесу навчання)

Етап завершення роботи (мотивації перспективи, кінцевого результату, засвоєння знань і умінь)

 

Вимоги, яких необхідно дотримуватися при формуванні внутрішньої мотивації учнів:

 1. По можливості уникати нагороди, призи за правильне виконання завдання, обмежуватися лише оцінюванням і похвалою.
 2. Якомога менше використовувати на уроках ситуації змагань. Краще привчити дитину до аналізу і порівнянню своїх власних результатів. Ситуація змагання може переключити на ігрові види діяльності.
 3. Намагатися не називати навчальної мети «зверху». Спільна робота з дитиною щодо визначення мети та завдань буде більш ефективна.
 4. Необхідно пам'ятати, що покарання за неправильне вирішення навчальних завдань є самим останнім і найменш ефективним прийомом, який викликає негативні емоції і негативно впливає на ставлення дитини до навчання.
 5. Уникати тимчасові обмеження там, де це можливо, оскільки це не лише пригнічує розвиток творчості, а й заважає розвитку внутрішньої мотивації
 6. Слідкуйте за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали оптимальний рівень складності, сприяли виявленню майстерності та компетентності дитини. Регулювати рівень складності завдань, щоразу ускладнюючи його.
 7. Надавати дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи при цьому його свободу.
 8. Підбирати навчальні завдання з елементами новизни, і непередбачене, що сприяє формуванню внутрішнього інтересу під час їх виконання.

     Учитель-мотиватор обовязково знайде можливість донести учням, що:

 • чим вищий ступінь самоповаги, тим кращі результати в навчанні;
 • почуття радості й інтерес полегшують навчання;
 • страх і напруженість ускладнюють процес навчання;
 • невдачі у навчанні можуть призвести до бажання припинити навчання.

 

Для мотивації навчання актуальними залишаються поради:

 

 • підтримувати рівний стиль стосунків між усіма учасниками навчання;
 • підбадьорювати учнів, коли вони стикатимуться з труднощами; 
 • підтримувати позитивний зворотній зв’язок;          
 • піклуватися про різноманітність форм і методів навчання;  
 • привчати учнів до пізнавальної праці, розвивати їх наполегливість, силу волі, цілеспрямованість;
 • заохочувати виконання завдань підвищеної складності;   
 •  учити чітко визначати мету, завдання;                                 
 • формувати почуття відповідальності, обов’язку;   
 • учити висувати вимоги насамперед до самого себе.

 

 Одна з найефективніших форм мотивації полягає в тому, щоб зміцнити впевненість учнів у власних силах. Перевіреним засобом мотивації є планування мети і завдань самими учнями. Тільки тоді, коли учень сам собі планує індивідуальну мету навчання, у нього виникає віра в себе, а це – запорука успішного навчання. Успіх ще більше посилює мотивацію.

Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку. Основними способами формування мотивації під час навчання є:

 •                   повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;
 •                   практичне спрямування знань та можливість їх застосування у   повсякденному житті;
 •                   створення проблемних ситуацій;
 •                   створення ситуації успіху;
 •                   постановка близьких і далеких перспектив у навчанні.                                                   До важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів належать:
 •                   чітка організація процесу навчання;
 •                   авторитет учителя;
 •                   стиль спілкування;
 •                   самостійна пізнавальна діяльність учнів.                                                                Методи стимулювання інтересу до учіння:
 •                   створення ситуацій пізнавальної новизни;
 •                   створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань;
 •                   створення ситуації зацікавленості;
 •                   метод здивування;
 •                   опора на життєвий досвід учнів;
 •                   навчальні дискусії;
 •                   пізнавальні ігри.

Учителі можуть застосовувати методи стимулювання обовязків і відповідальності під час навчання:

 •                   переконання в значущості навчання;
 •                   заохочення успіхів у навчанні;
 •                   вправи з висунення та виконання вимог. 

   Учень  на  уроці  повинен  бути  налаштований  на  ефективний  процес  пізнання,  відчувати  особисту  зацікавленість  в  ньому,  розуміти,  що  й  навіщо  він  виконуватиме.  Без  виникнення  цих  мотивів  навчальна  діяльність  не  може  принести  позитивний  результат.                                                                       Щоб  досягти  необхідного  результату,  можна  використовувати  різноманітні  прийоми  пізнавальних  мотивів:                                                                                    •бесіда ( у  вступному  слові  вчитель  окреслює  коло  питань,  які                                 розглядатимуться  на  уроці;                                                                                                          • Створення  проблемної  ситуації (питання,  демонстрація  експерименту,                                  або  надання  до  уваги  учнів  логічної  суперечності;                                                            •Використання  прийому  « Дивуй». ( вчитель  наводить  дивні  факти  або    майже  неправдоподібні  історі;                                                                         •Використання  творчих  завдань  ( складання  кросвордів,  загадок,  віршів,  сенканів;                                                                                                               •Використання  під  час  уроку  художньої  та  наукової   літератури                     •Створення  ситуації  успіху,  на  основі  діяльнісного  підходу  до  навчання

Методика «Вивчення ставлення до навчання»                                                                           (за Г.М.Казанцевою)                                                                                                                       Дай відповіді на запитання «Чому ти вчишся?», підкресливши ті варіанти, які найбільше відповідають тобі, та запропонуй свої варіанти.

 1.               Це мій обов’язок.
 2.               Хочу бути грамотним.
 3.               Хочу бути корисним громадянином.
 4.               Не хочу підводити свій клас.
 5.               Хочу бути розумним і обізнаним.
 6.               Хочу отримати міцні й глибокі знання.
 7.               Хочу навчитися працювати сомастійно.
 8.               Усі вчаться, і я – також.
 9.               Батьки примушують.
 10.          Подобається отримувати гарні оцінки.
 11.          Щоб похвалив учитель.
 12.          Щоб зі мною дружили однокласники.
 13.          Примушує класний керівник.
 14.          Хочу вчитися.
 15.          Мені цікаво, я отримую задоволення.

Аналіз результатів                                                                                                                  Аналізуючи обрані варіанти відповідей, можна зробити висновок про ієрархію мотивів навчання.

 

Методика «Спрямованість на набуття знань»                                                                       (за Є.П.Ільїним, Н.А.Курдюковою)

Пропонується ряд тверджень-запитань із варіантами відповідей. Із двох варіантів потрібно вибирати один, який найбільше тобі відповідає.

1.Отримавши погану оцінку, ти, прийшовши додому:                                                 А)  зразу  сідаєш  за  виконання  домашніх  завдань,  повторюючи  те,  що  погано  знав;                                                                                                                       Б)  дивишся  телевізор,  чи  граєш  на  комп’ютері,  тому  що  цей  предмет  буде  через  день;                                                                                                                 2.Отримавши  добру  оцінку, ти  прийшовши  додому                                                                А) починаєш  готуватись  до  наступного  уроку                                                                           Б) не  готуєшся  до  наступного  уроку,  оскільки  знаєш,  що  тебе  не  будуть  запитувати;                                                                                                                                   3. Чи  буває  таке,  що  ти  не  задоволений  своєю  відповіддю  чи  оцінкою:             А) так;                         Б)ні;                                                                                                             4. Що  для  тебе  навчання:                                                                                                           А) пізнання  нового                                                                                                                 Б) важкий  обовязок                                                                                                                  5. Чи  аналізуєш  після  того,  як  отримав  погану  оцінку,  що  ти  зробив  неправильно:                                                                                                                                     А) так                 Б)ні                                                                                                                    6. Чи  залежать  твої  оцінки    від  того,  як  ретельно  ти  готуєшся  до  уроку:                    А) так        б) ні                                                                                                                                  7. Чи  залежить  твоє  бажання  виконувати  домашнє  завдання  від  того,  чи  ставлять  за  нього  оцінки:                                                                                                               А)  так    Б)  ні                                                                                                                                    8.  Чи  легко  ти  включаєшся  в  навчання  після  канікул:                                                       А) так   б) ні                                                                                                                                           9.  Чи  шкодуєш  ти,  коли  не  буває  уроку  з  причини  хвороби  вчителя:                        А) так   б) ні                                                                                                                                         10. Коли  ти  в  бібліотеці  отримуєш  нові  підручники,  тобі  цікаво,  про  що  в  них  йдеться:                                                                                                                                  А) так   б)ні                                                                                                                                     11. Що,  на  твою  думку,  краще – вчитися  чи  хворіти:                                                                  А) вчитися   б) хворіти                                                                                                                   12. Що  для  тебе  важливіше – оцінки  чи  знання:                                                                    А) оцінки  б) знання           

Обробка  та  аналіз  результатів                                                                                        За  кожну  відповідь  нараховується  1  бал.  Про  мотивацію  на  отримання  знань  свідчать  ствердні  відповіді «А»  на  запитання  1 – 6 ,  8 – 11  та  відповіді  «Б»  на  запитання  7  і  12.  Сума  набраних  балів  говорить  про  ступінь  сформованості  мотивації   на  набуття  знань.

 

D:\Док різне\Рамки\abaf0dbf1bd9.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади

використання

прийомів

мотивації

на уроках біології

(6 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 1

ТЕМА.   Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

 

Організаційний момент.

От і знову дзвінок лунає,                                                                                                      Мелодійно і срібно дзвенить.                                                                                                            Він до класу дітей скликає,                                                                                                                                Щоб успішно вас знову вчить                                                                                                                                                 Підросли ви всі й зміцніли                                                                                                                                                                                   І цікавістю очі горять.                                                                                                                                                    Дай нам, Боже, здоров'я і сили,                                                                                                                                                              Щоб багато нового пізнати!                                                                                                         

 

Вітаю всіх присутніх в цьому класі!

Урок біології у нас на часі.

Тема заняття у нас така:

Біологія – наука про життя.

До вивчення основних властивостей живого – запрошую я.

 

Мотивація.

Народна мудрість стверджує, що «Немає не талановитих людей, а є люди, які займаються не своєю справою». Наш урок допоможе кожному розкрити свої таланти. Уже заради цього слід вивчати цю тему,а ще заради того, щоб дізнатися щось нове про природу, частиною якої ми є. адже ми знаємо, що, пізнаючи природу, ми пізнаємо самих себе. Мені дуже хочеться, щоб вам було цікаво й щоб цей урок надовго залишився у вашій памяті.

 

 

 

 

 

 

УРОК 2

ТЕМА. Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

Організаційний момент.

Доброго дня!

 Я рада бачити вас сьогодні!

 Я бачу розумні обличчя та спокій у ваших очах.

Сьогоднішній день подарував нам урок, а урок принесе вам задоволення, тому що ви здійсните захоплюючу подорож у царства живої природ

 

Мотивація.

Давайте згадаємо, які царства живих організмів нам відомі.

 Підніміть ліву руку вгору. Правою рукою візміться за вказівний палець лівої руки – нехай він символізує царство Рослини. Уявіть рослини, які ви вирощуєте вдома. Середній палець буде уособлювати царство Тварини. Уявіть тварини, м'ясо яких ви споживаєте. А зараз візміться за безіменний палець – він буде представляти царство Гриби. Уявіть їстівні гриби, які ви знаєте (опеньок, білий тощо).

 Потім торкніться мізинця. Він найменший і тому символізуватиме мікроорганізми – Бактерії, які входять до царства Дробянки.

 Залишився великий палець, спямований у бік від інших – нехай він позначає царство Віра (віруси) – неклітинні форми.

 Щоб краще запам’ятати  їх, складіть кулак, і ви побачите, що чотири пальці, які символізують рослини,тварини, гриби, дроб’янки, тримаються разом, а великий – віруси (мають неклітинну будову) – тільки торкається зверху.

 

 

 

УРОК 3

ТЕМА. Науки, які вивчають життя.

 

Організаційний момент.

 

Любі діти, добрий день!                                                                                                                                            Зичу праці вам і знань.                                                                                                                                                                               А ще, друзі вам бажаю                                                                                                                                                                                       Сил, натхнення на весь день

 

 

 

Італійська народна мудрість каже: «Хліб і праця – щоденне щастя».

Сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від праці на уроці і відкриєте для себе багато нового і цікавого.

 

Мотивація.

Діти! Міцність будинку залежить від міцності фундаменту.

 Сила майбутніх знань часто залежить від сили попередніх.

Тож давайте «побудуємо фундамент» для нових знань і ознайомимося з науками, які вивчають життя.

 

 

УРОК 4

ТЕМА. Методи вивчення організмів.

 

 

Організаційний момент.

Пролунав уже дзвінок,

В житті зробимо ще крок.

Привітно скажемо: «Добрий день»

Правда чудова ця фраза!

Вона зближує нас із вами одразу.

А сказана вона досить вчасно.

Сподіваюся, чудовий настрій прийшов до всіх одночасно.

 

 

Мотивація.

Час летить, спішить невпинно,

Надійшла для нас година

Тему нову, невідому

Всім вивчати розпочать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  1 КЛІТИНА     

УРОК 5

ТЕМА. Клітина -  одиниця живого. Історія вивчення клітини.

 

Організаційний момент.

Я рада зустрічі з вами.

Посміхніться одне одному і разом вирушимо до країни пізнання.

Тому, що знання збираються по краплині, як вода в долині

 

Мотивація.

 Те чого людина не могла побачити з допомогою свого ока, вона побачила це, винайшовши спеціальні прилади, і дізналася про новий, раніше невидимий світ. Про це ми сьогодні й поговоримо на уроці.

Ми чуємо часто: “Клітина жива!”

А як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, в кіно, в магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?

Тепер я вже знаю: рослина – це дім, 

де мешкає разом багато клітин.

І кожна клітина в рослині жива,

І в кожній клітині ядро - голова.

Не треба клітинам ходить в магазин

Їх функція – створювати їжу самим.

І зайві розмови усі ці слова

Як є всі умови – клітина жив

УРОК 6

ТЕМА. Лупа. Мікроскоп. Практична робота №1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

Розробки уроків з біології 6 кл. до теми "Клітина"

Організаційний момент.

Добрий день юні дослідники! Я рада бачити ваші розумні та добрі обличчя! Нас чекає цікава робота. Але, щоб її виконати, мені потрібна ваша допомога. Я готова розпочати її і сподіваюся на вашу співпрацю та творчий підхід до справи. Ви готові? Дякую! Я поважаю сміливих та небайдужих людей. Перш ніж ми почнемо знайомство з новою темою, давайте згадаємо те, що нам уже відомо.

 

Мотивація.

Поміркуйте над словами   М. Заблоцького  та визначте тему нашого уроку.

 

Чарівний прилад Левенгука

Поверхню дослідив води,

Щоб вивчила нова наука

Життя незнанного сліди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 7

ТЕМА. Будова клітини на світлооптичному та електроннно-мікроскопічному рівнях. Практична робота №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

Організаційний момент.

Народна мудрість стверджує: «Не існує неталановитих людей, а є ті…….. ». Запропонуйте свій варіант закінчення прислів’я, наприклад:  : «Не існує неталановитих людей, а є ті, які займаються не своєю справою». Можливо, сьогоднішній урок  буде саме тією справою, завдяки якій ми розкриємо свої таланти!

Я бажаю всім нам успіху!!!

 

 

Мотивація.

Поміркуйте над словами    та визначте тему нашого уроку.

 «Подивитися в мікроскоп здатен кожний, однак тільки деякі можуть судити про побачене».

 

 

 

 

 

 

УРОК 8

ТЕМА. Будова рослинної і тваринної клітини.

 

Організаційний момент.

Встаньте, діти, посміхніться,

За сьогоднішній день

Землі рідній поклоніться.

Продзвенів уже дзвінок –

Починаємо урок.

 

 

Мотивація.

Приємно бачити, коли у хаті лад,

Затишно, чисто, тепло – просто клад.

А на столі гарячий коровай,

І з друзями завжди зв'язок тримай.

Таке в сім’ї можливе лиш тоді,

Коли всі мешканці живуть у злагоді,

Свою роботу кожен робить чітко й строго,

Свої обов’язки не звалить ні на кого,

Всі слухаються голову сім’ї.

Щасливі гості в цьому домі й хазяї.

 

З таких будинків складаються села і міста, а з них у свою чергу, - країна. Так само з органоїдів складаються клітини, з клітин – тканини, з тканин – органи, а з органів цілий організм. 

 

УРОК 9

ТЕМА. Надходження речовин у клітину.

Лабораторні дослідження. Будова клітин листка елодеї. Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї.

 

Організаційний момент.

Хочеш бути розумним?      

                                                                                                                                            Навчись розумно запитувати,                                                                                                                                      Уважно слухати,                                                                                                                                                            Спокійно відповідати                                                                                                                                                            І припиняти розмову,                                                                                                                                         Коли нічого більше сказати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивація.

 

Доброго дня всім присутнім у цьому класі. Наша планета повна таємниць. Є такі, які ви можете розгадати вже зараз, а інші – коли виростете. Сьогоднішній урок саме і присвячується таємницям природи.

 

Показати два малюнки – людини і рослини та поставити проблемне запитання:

-Чи необхідне надходження речовин у рослину так як це необхідно людині, щоб підтримувати життєдіяльність.

 

 

 

 

УРОК 10

ТЕМА. Утворення нових клітин. Ріст клітин.

 

Організаційний момент.

Уже дзвінок сигнал нам дав –

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаємо,

Працювати починаємо!

 

 

Мотивація

Ми всі живемо на Землі

І киснем дихаєм щодня.

Та не забувай про те,

Що в усього є своя ціна.

Якщо береш щось – віддавай

І про природу завжди дбай

 

УРОК 11

ТЕМА. Основні положення клітинної теорії.

 

Організаційний момент.

Усміхніться один одному, продумки побажайте успіхів на цілий день.

Для того , щоб впоратися на уроці з завданнями будьте старанними і слухняними.

 

Мотивація.

 

Дзвоник дзвонить кожен раз,

Дітлахів він кличе в клас.

Будем разом працювати,

Положення клітинної теорії вивчати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 12

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ  «КЛІТИНА».

 

Організаційний момент.

Українське прислівя стверджує: «Знання збираються по краплині, як вода в долоні». Як ви вважаєте, про що йдеться?

Тож я бажаю вам досягти найвищих успіхів під час виконання завдань.

 

imagesP461C54U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ.

 

УРОК 13

ТЕМА. Евглена зелена, амеба, інфузорія – одноклітинні тварини (середовище існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій.

 

 

Організаційний момент.

Сядьте зручно,

Усміхніться

І на мене подивіться.

Зробимо в науку крок,

Починаємо урок.

 

Мотивація.

 Сьогодні на уроці ви можете відчути себе знатним лордом, якому буде доступне щось особливе та загадкове. Свого часу тільки на світських раутах у салонах Лондона, Парижа, Петербурга найвельможнішим і найбагатшим людям можна було подивитися в мікроскоп і побачити найдрібніших «тваринок», які жили своїм вируючим життям у краплі рідини. А ви зможете це зробити на уроці. Тепер відчуваєте, як вам пощастило?

 

 

  Вам, друзі, за урок запам’ятати треба

Поняття: евглена зелена, інфузорія, амеба.

Як найпростіших   визначають вчені,

До них належать ще й евглени ці зелені.

 

 

 

 

 

А закінчити наш урок я хочу такими словами:

 

Прощатись, друзі, підійшов нам час.

Протей - амеба і евглена

Вже відпочити хочуть у водоймах в нас.

І, перетворившись на цисту,

Ідуть спочити -

Бо  зима вже близько.

Дякую всім за урок! До побачення.

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 14

ТЕМА. Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами.

 

Організаційний момент.

Сядьте, діти всі гарненько,                                                                                                                          Руки покладіть рівненько,                                                                                                                                         Голову вище підніміть,                                                                                                                                  Свої плечі розведіть.                                                                                                                                                                                                              Мені, діти усміхніться

І на уроці старанно трудіться.

Мотивація.

 

 Одного разу до Луї Пастера прийшов незнайомець та назвав себе секундантом графа N, якому здалося, що вченний образив його. Граф вимагав дуелі.

Пастер спокійно вислухав і сказав:

-Якщо мене викликають на дуель, я маю право вибирати зброю. Ось дві колби: в одній – збудник холери, в іншій – чиста вода. Якщо людина, яка вас прислала, погодиться випити вміст однієї з них на вибір, я випю з іншої.

 Дуель не відбулася.

 

 

 

 

 

УРОК 15

ТЕМА. Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини.

 

Організаційний момент.

Сядьте, діти всі гарненько,                                                                                                                          Руки покладіть рівненько,                                                                                                                                         Голову вище підніміть,                                                                                                                                  Свої плечі розведіть.                                                                                                                                                                                                              Мені, діти усміхніться

 

Мотивація.

Уперше хлорела була запущена в Космос в серпні 1960р. на борту космічного корабля СРСР разом із собаками Білкою та Стрілкою.

Проблемне питання: Як ви думаєте, які особливості життєдіяльності хлорели зумовили саме її вибір для цього експерименту?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 16

ТЕМА. Дріжджі – одноклітинні гриби.

 

Організаційний момент.

Знову день почався, діти.                                                                                                                         Всі зібрались на урок.                                                                                                                               Тож пора нам поспішати,                                                                                                                      Кличе в подорож дзвінок.                                                                                                                                                                         А урок наш непростий                                                                                                                                      Біологією його зовуть.                                                                                                                                    Щоб урок був цей цікавий,                                                                                                                             Ти активним мусиш буть                       

 

Мотивація.

Вірш - загадка

Ми не маєм шапки й ніжки,

 В тісті любим жити трішки.

 І рум'яний та пахучий

 Хліб пекти людей ми учим.

 

Роль дріжджів у харчовій промисловості загальновідома. Їх використовують з давніх давен, бо вони викликають бродіння вуглеводів з утворенням спирту та вуглекислого газу.  Велике значення мають хлібні дріжджі, що використовують в хлібопечені й пивоварінні, і винні дріжджі, які застосовують для виготовлення вин.

 

Проблемне питання:   Як розмножуються дріжджі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 17

ТЕМА. Бактерії – найменші одноклітинні організми.

 

Організаційний момент.

Урок Біології                                                                                                                                          Розпочинаємо з вами                                                                                                                               І займемося сьогодні                                                                                                            Серйозними ділами.                                                                                                                                                                                                                                             Розкриємо віконце                                                                                                                                                                                                                             В чудовий світ природи.                                                                                                                                                                                                                                                 То ж часу не втрачаємо,                                                                                                                                                                                                                                                   Зручненько сідаємо,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Працювати починаємо.

  

 

 

Мотивація.

 

Є царства де живуть мікроби –

Найменші жителі Землі,

Не видно нам їх простим оком,

Такі вони ростуть малі.

Кругом бактерії ці живуть

І шкоду й користь нам несуть.

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 18

ТЕМА. Роль бактерій у природі та значення в житті людини.

 

Організаційний момент.

Усі почули ви дзвінок,                                                                                                                                             Він покликав на урок                                                                                                                                                  Кожен з вас приготувався,                                                                                                                                      На перерві відпочить постарався.                         

 

Мотивація.

Мільярди мікроорганізмів розсіяні в природі, вони оточують нас цсюди. Невидимі, вони постійно супроводжують людину, втручаючись в її життя то як вороги, то як друзі.

В. Л. Омелянський

Проблемне питання

Важко повірити, але існування життя на планеті залежить багато в чому від бактерій.

Чи дійсно це так, будемо зясовувати на уроці. 

 

 

 

 

 

 

УРОК 19

ТЕМА. Вольвокс – колоніальний організм.

 

Організаційний момент.

Треба дружно привітатись.

Добрий день -

Дружно голосно сказати.                            

Вліво - вправо поверніться,

Туди - сюди усміхніться.

Молодці!

 

Мотивація.

 

Вольвокс «цікавить нас тому, що він винайшов смерть. Амеби ніколи не вмирають… Але вольвокс, ця рухлива куля водоростей, що котиться… щось середнє між рослиною й твариною – під мікроскопом він кружляє мов танцьорист на різдвяному балу, - уперше здійснивши ідею співробітництва, увів життя в царство неминучої – на відміну від випадкової - смерті».

Джон Апдайк

 

 

Проблемне питання:

Від однієї клітини до багатоклітинності: чи є перехідні форми, чи є сходинки по яких життя перейшло від однієї клітини до багатьох?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 20

 

ТЕМА. Губка та ульва – багатоклітинні організми.

 

Організаційний момент

Встали, діти, підтягнулись.

Один одному всміхнулись.

На урок старання не забудьте взяти.

Сіли всі рівненько,

Починаємо працювати.

 

Мотивація.

Скільки разів за роки шкільного навчання вас просили взяти в руки губку та витерти з дошки?

Виявляється, губка – це не тільки шматок поролону, а дивовижна тварина, про яку ми сьогодні поговоримо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 21

ТЕМА. Узагальнення теми «Одноклітинні тварини»

 

Організаційний момент.

Час летить, спішить невпинно.

Надійшла для нас година

Розділ нині пригадать,                                

Хто що вивчив показать.

 

 

Мотивація.

Для роботи на уроці нам потрібні: мисленя та пам'ять.

«Пам'ять – це щоденник, який ми носимо із собою» - стверджував Оскар Уальд.

Хороша пам'ять є однією з умов високих результатів у навчанні. А зараз ви відновите в памяті знання з теми  «Одноклітинні тварини»

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. РОСЛИНИ

 

Урок 22

ТЕМА. Рослина живий організм.

 

Організаційний момент.

Добрий день діти.

Іще один урок за розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок

До пізнання загадок матінки - природи!

 

Мотивація.

Хто скаже, відкриє мені,

Які таємниці у тиші

Ховають рослини живі…

                                      С. Єсенін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 23

ТЕМА. Клітинна будова рослин.

 

Організаційний момент.

Декарт сказав: «Недостатньо просто мати гарний розум, а головне – добре застосовувати його».

Послухайте притчу «Не в грошах щастя»

Учень запитав у Майстра:

Наскільки правдиві слова, що не в грошах щастя?  Той відповів, що вони правдиві повністю і довести це просто. Тому що за гроші можна купити постіль, але не сон; їжу але не апетит; ліки але не здоров'я; наймитів але не друзів; жінок але не кохання; будинок але не домашній затишок; розваги але не радість; освіту але не розум.

Пам'ятайте це  під час навчання.

Урок біології створить оптимальні умови для розвитку памяті, розуму і вас як особистості.

 

Мотивація.

Клітини є цеглинками, з яких зводиться будівля рослин.

 

                                                                               К. Тімірязєв

 

 

 

 

УРОК 24

ТЕМА. Тканини рослин.

 

Організаційний момент.

Дорогі друзі!  Вітаю вас на уроці біології.

 

Памятайте: наш світ – корабель, на якому розум -  вітрила, а думка – штурвал. 

З їхньою допомогою ви зможете перебороти таємні глибини океану життя, вибрати правильний курс для досягнення поставленої мети. Для плідної роботи візьміть із собою гарний настрій і доброзичливе ставлення до людей!

 

Мотивація.

Для того щоб зрозуміти життя рослини, потрібно ознайомитися з її формою.

К. Тімірязєв

 

 

 

Любі друзі! Ви, мабуть, помітили вислів, який прикріплено на дошці. «Ompia mea mecum porto». В перекладі з латини: «Все своє ношу з собою». Іншими словами: справжнє багатство людини – її інтелект. А інтелект потрібно постійно розвивати, що уроку повторювати вивчене та пізнавати нове.

Отже, сьогодні на уроці повторимо та детально розглянемо, які тканини утворились у рослин, яка їхня будова та які функції вони виконують та проведемо дослідження тканин рослин

 

 

 

 

УРОК 25

ТЕМА.  Органи  рослин.

 

Організаційний момент.

Я вам рада, любі діти,

І вітаю щиро вас,                                                    

Та запрошую ласкаво

На урок біології у шостий  клас.

 

Мотивація

Прийом  «Обговорення  байки»  

У  літній  день,  хороший  та  ясний,                                                                  Розкинувши  далеко  тінь  у  полі,                                                                                     Пишалися  Листки  на  дубі  широкочолім                                                                        Життям  розкішним  та  значним.                                                                                                   І  з  вітром-ласкавцем  гордяче  шепотіли                                                                                 Про  гущину,  про  свої  ярі  сили.                                                                                     «По  правді,  ми  даєм  одні                                                                                                  Красу  усій  низовині!                                                                                                                                   Та  через  нас,  признатись,  праве,                                                                                                            Це  дерево  величне  й  кучеряве!                                                                                        А  що б  без  Листків  рясних                                                                                                           З  ним  сталося?                                                                                                                            Та  просто  сміх  і  говорить!                                                                                                     Не  дуб  би  вийшов – пнище,                                                                                                      Та  ще  й  голісіньке,  як  днище…                                                                                              Й  похизуватись  нам  не  гріх:                                                                                                 Хіба  не  ми  од  спеки  вівчаря                                                                                                                               Й  прохожого  у  холодку  ховаєм?                                                              Хіба  не  ми,  коли  зійде  зоря,                                                                                  Пишнотами  дівчаток  привабляєм?                                                                                        Де  ж,  як  не  тут,  і  пізно,  і  раненько                                                                                             Щебече  любо  соловейко?

Та  й  ти,  тихесенький  мовлять,  по правді  нас                                                                                 Не  покидаєш  і  на  час !                                                                                    Здається,  слід  би  й  нам  хоч  раз  спасибі  дати».                                                 Одмовило  щось  тихо  з- під  землі:                                                                                                            « Яка  мізерія  ще  має  голос  зняти ?                                                                         Хто  ви  і  де  там  поросли,                                                                                                                                        Що  сміливо  до  нас  себе  зрівняли ?                                                                            А   ми,  панове, - грабарі,                                                                                                           Що  риємось  од  зірки  до  зорі                                                                                                             Та  вас  годуємо;  невже  пак  не  пізнали?                                                                        Ви – Листя,  ви – пани,                                                                                                          Убралися  в  розкішні  жупани                                                                                                                                         І  нас  нехтуєте,  позбувшись  сумління.

 

А  ми – робітники,  Коріння.                                                                                                                                                 Пишайтесь  же,  але  шануйте  й  нас                                                                                                                          Та  памятайте  ще  часами,                                                                                                       Яка  різниця  поміж  нами:                                                                                                        Без  вас  там  не  яка  пеня,                                                                                                                           Бо  й  дерево  щороку  вас  міня.                                                                                        А  от,  бува,  хоч  раз                                                                                                                 Коли  Коріння  зівяне,                                                                                                                 То  вже,  напевно,  що  не  стане                                                                                             Ні  дерева,  ні  вас!»                                                                                                                        (М. Старицький)                                                                                                                               - Хто  має  рацію – коріння  чи  листки?   Чому  ви  так  вважаєте ?                                  Хто  кому  має  дякувати  і  чому ?

 

 

УРОК 26

ТЕМА.  Корінь. Видозміни кореня.

 Лабораторне дослідження «Будова кореня»

 

Організаційний момент.

Цінуйте кожну хвилину. Отримуйте нові знання. Нехай успіх окрилить вас і зміцнить віру у свої можливості. Ми досягнемо успіху тільки тоді, коли будемо дотримуватися правил  уроку та працювати за девізом:

Міркуємо – швидко.

Відповідаємо – правильно.

Працюємо – плідно.

 

Мотивація.

Ми в букет зібрали червоні маки,

І багато незабуток голубих.

Але потім квітів стало шкода

Й знову посадили в землю їх.

Та, на жаль нічого в нас не вийшло,

Їх легенький вітерець колише,

Вже й голівки ніжні опустили,

Бо без кореня рослини всі безсилі.

Хоч який він і тонкий і не помітний,

Але значення і роль є надважливі,

Бо без кореня ріст і розвиток рослини

Були б зовсім неможливі.

 

Коріння дерев відіграє роль врослої в землю арматури, яка утримує стовбур. Розрахунки цієї природної конструкції дають змогу архітекторам сподіватися на спорудження хмарочосів не 500 метрів заввишки, як нині, а втричі вище.

 

 

 

 

 

УРОК 27

ТЕМА. Внутрішня будова кореня. Мінеральне живлення.

 

Організаційний момент

Доброго здоров’я, мої любі

Хай сьогодні радісно всім буде,

Хай мозок повниться знаннями

І цікаво буде з нами.

 

Мотивація.

Коріння - плетиво химерне,

П’є  життєдайний сік землі,

Щоб в колосі тіснились зерна,

Щоб хліб духм’янивсь на столі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 28

 

 ТЕМА. Пагін: будова, основні функції.

Лабораторні дослідження «Будова пагона», «Будова бруньки».

 

Організаційний момент.

У народі кажуть: «Людина щаслива тоді, коли вона задоволена». Я сподіваюсь, що на сьогоднішньому уроці ми будемо щасливі, бо досягнемо головної мети – здобудемо знання і отримаємо задоволення від роботи.

 

Мотивація.

 

Вірш – загадка.

 

Навесні він у теплі

Проростає з-під землі

Має листя, має бруньку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 29

ТЕМА. Стебло – вісь пагона.

 

Організаційний момент.

 

Добрий день тому, хто зліва,

Добрий день тому, хто справа.

Ми одна сімя.

Руку дай тому, хто зліва

Руку дай тому, хто справа

Посміхнись тому, хто зліва

Посміхнись тому, хто справа.

Ми одна сімя.

 

 

Мотивація.

 

А од коріння тихо, любло

Зелені парості ростуть.

                               Т. Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 30

ТЕМА. Внутрішня будова стебла.

 

Організаційний момент.

Народне прислів’я говорить: «Добра мати для своїх дітей, а Земля – для своїх людей ». Але на добро потрібно відповідати добром. Тож будьмо всі добрими, уважними, турботливими й активними сьогодні на уроці.

 

Мотивація

 Посміхніться один одному і ви побачите підтримку один одного. Часто в нашому житті трапляються ситуації, коли нам в очі впадає красиве дерево, але середина його майже повністю згнила. Чому це так відбувається?  Адже середина, дерева майже не пов’язана  напряму з чинниками довкілля. На це питання відповімо впродовж уроку.

 

 

G:\зображення\внутрішня будова стебла.gif

 

УРОК 31

ТЕМА. Листок – бічний орган пагона.

Організаційний момент

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться.

Продзвенів уже дзвінок.

Починаємо урок.

 

Мотивація.

Про, що листок листку шепоче

У цей передвечірній час?

Який секрет повідать хоче,

Допоки день іще не згас?

 

Легенда про Баобаб.

Створив Бог чудове насіння. Посіяв його у вологий грунт біля річки. Проросло насіння в могутній велетень баобаб. Та не сподобалося дереву місце, де воно росло, і стало жалітися всім поспіль на свою важку долю. Почув це Всевишній і вирішив полегшити життя рослині, зменшити рівень вологості. Пересадив Господь Бог дерево на більш високе місце, але й тут баобабу не подобалося: низько, малий огляд навкруги. Тоді Бог переніс дерево на високу гору. «Ой, що це за життя, - знову стогнав баобаб. – на такій височині, такі вітри, що, того і гляди, все листя обірвуть. Куди ж мені його сховати? »

 Розгнівався Всевишній і скинув примхливу істоту з гори вниз. Упав баобаб у сухий грунт африканських саван, та так міцно вчепився за землю, щоб незагинути, що і приріс догори коренями. Зрозумів, що Бог розгнівався. З того часу так кажуть: і росте догори коренями, і листя по півроку немає на ньому.

 Виходить, що не завжди слід листя шукати нагорі?  Тож давайте дізнаємося, що таке листок і як листя буває розташоване на стеблі. 

 Ще в ХІХ столітті в керівництві з анатомії рослин Англії було зазначено. Що в них є   легені – це листя,  є шлунок – це корені та стебло, а хлорофіл – це зелена кров. Листки є легенями не тільки для рослин, а й для цілої планети. Як можна дихати за цілу планету, ми дізнаємося, вивчивши зовнішню і внутрішню будову листків, їхні функції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 32

ТЕМА. Внутрішня будова листка.

 

І. Організація класу, створення психологічного настрою.

Учитель звертає увагу учнів на епіграф та девіз уроку, учні зачитують їх та обговорюють.

 

Епіграф уроку “ Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосувати знання на ділі” Арістотель

 

Девіз уроку:

Думати – колективно,

Діяти – оперативно,

Сперечатись – доказово.

Це для всіх обов’язково!

 

Мотивація.

У кожному листочку рослини,

Ніби в колбочці живі,

Волога сонячна піниться

І кипить сама по собі.

                         М. Заболоцький

 

 

 

 

 

 

УРОК  33

ТЕМА. Функції листка.

 

Організаційний момент.

 

Шановні учні, я вітаю вас із тим, що ви стали учасниками соьгоднішнього уроку. Ви маєте показати свої найкращі знання і вміння.

А працювати, сьогодні ми будемо за формулою успіху: 

хочу – можу – роблю.

 

 

Мотивація.

Послухайте казку

 Колись дуже давно більшість рослин на Землі були маленькими і блідими. Нарешті вони вирішили звернутися по допомогу до Сонця.

 •                   О Сонце, допоможи нам! благали рослини, піднімаючи сухі віти до неба.    Сонце подумало і погодилося.
 • Добре, - сказало Сонце. – Я

подарую вам силу, але за однієї умови: ви будете очищувати повітря, щоб ваші друзі тварини дихали легко і вільно.

Більшість рослин погодилися і почали очищувати повітря, яке відразу стало чистим і прозорим. Сонце теж не залишилося у боргу, воно подарувало рослинам силу, щоб вони зростали, цвіли і плодоносили. Невдовзі на галявині виріс великий ліс. Рослини виросли, набралися сили,  стали могутніми і красивими. Деякі перетворилися на широкі розлогі ялини, інші – на тонкі берізки, треті – на яскраво-зелені пальми. Світ став ще прекраснішим. А все завдяки Сонцю!

(ФаридАлекперов)

 

 

УРОК 34

ТЕМА.Різноманітністиь видозмін пагона. Лабораторне дослідження «Будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду (на прикладі моркви)».

 

Організаційний момент.

Уже дзвінок нам дав сигнал :

Працювати час настав.                    

Тож і ми часу не гаймо,

Роботу швидше починаймо.

 

 

Мотивація.

 Жили-були собі рослини: кволі, безпорадні. Не було в них ні органів, ні кольору власного. Якісь бліді тіні колихалися на вітру.             

 Звернулися вони до північного вітру борею за міццю й витривалістю. Не допоміг.

 Звернулися до дощику: «Дай нам сили, дощику, порадь, як краще пристосуватися ». капнув дощик кількома краплинами на землю, напоїв трохи безпорадні рослини і сховався у хмаринку. А їм, немічним, так їсти хочеться, так вирости мріють і стати дужими, самостійними, незалежними.

 Аж тут сонечко яскраве визирнуло. Рослини до нього з проханням.

 •                   Сонечко, любе, допоможи нам стати самостійними, дужими. Дай нам сили не від кого не залежати. І не чикати сторонньої допомоги в пошуках їжі.

 І так невтомно вони кивали своїми мертвенно-блідими квітами, що сонечко пожаліло цих бідолах.

 • Добре, я вам подарую один важливий процес, який зробить вас царівнами на цьому світі й усі, навіть такі дужі тварини, як тури, будуть залежати від вас.
 • А що ж ти хочеш натомість?
 • Нічого особливого – просто ви завжди будете мене пам’ятати й чекатимете на мене кожного ранку з радістю.

Так і сталося.

А що сталося?

І чому ж сонечко так кактус «образило», що не дало йому листя?

А може, ще й інші видозміни є серед листків рослин?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК  35

ТЕМА. Розмноження рослин.

 

Організаційний момент.

У народі говорять, що «під лежачий камінь і вода не тече», але є й інша приказка, «що крапля води камінь точить». Тож нехай краплини знань, отриманих вами на кожному уроці, розіб’ють камінь лінощів, відточать багатогранність ваших знань, нададуть гостроти розуму. Нехай у вашому житті буде стільки успіхів, скільки піщинок у морі, на які розсиплеться той камінь лінощів. 

 

Мотивація.

Яким же чином за вегетативного розмноженя за короткий період можна отримати надзвичайно велику кількість нових особин рослин?

 Послухайте, будь ласка, слова В. Шекспіра:

Ми пагінці плекаємо кущів,

Щоб відновить красу троянди ними.

Хай кущ старий і всохне без дощів, -

Весною пагін молодий цвістиме.

 • Як ви вважаєте, що мав на увазі Шекспір із біологічної точки зору?
 • Що сталося б із рослинністю планети, якби не було вегетативного розмноження?

УРОК 36

ТЕМА. Квітка - орган статевого розмноження.

Лабораторне дослідження «Будова квітки».

 

Організаційний момент.

Нумо,діти, підведіться.

Один одному всміхніться.

Продзвенів уже дзвінок

Починаємо урок

 

Мотивація

Прийом  Здивуй!  Дуже  давно,  коли  на  Землі,  ще  не  було  людини,  крізь  грунт  пробився  маленький  пагінець,  потягнувся  до  неба,  до  Сонця  й  розквітнув  квіткою. Якою  була  та  квітка,  ніхто  не  знає.  Але,  без  сумніву,  у  світ  прийшла  краса.  Узагальнена  назва  всіх  рослин  планети – « Флора» - походить  від латинського  слова,  що  означає  «квітка».   У  давніх  італійців  Флора  була  богинею  квітів  юності.  Пізніше  стародавні  римляни  ототожнили  флору  із  старогрецькою  богинею  квітів   Хлоріс,  або  Хлоридою,  що  означає  «Зелена».  І  справді,  одне  з  найпрекрасніших  творінь  природи – квіти. Перший  дзвінок,  перше  побачення  і  остання  зустріч,  трудовий  успіх  і  героїчний  вчинок – це  квіти,  які  даруємо  ми  і  дарують  нам.  Тож  сподіваюся,  на  сьогоднішньому  уроці  вам  буде  цікаво  дізнатися  про  будову  та  різноманітність  квітів.

 

 

 

 

УРОК 37

ТЕМА. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення.

 

Організаційний момент.

Знову звична мелодія вас

Зібрала в клас.

Я рада всіх вітати,

Бажаю активно працювати.

Сьогодні квітковий світ

Розкриє новий секрет.

Вам стане зрозуміло,

Чому суцвіття,

Для рослини таке важливе.

Коли хочеться зірвати,

 Це потрібно пам’ятати,

Тому краще квіти  

                     фотографувати.

 

Понятійна розминка.

Щоб поняття пригадати,

Нумо, діти, працювати.

Відведемо хвилинку,

Розпочнемо розминку.

 

Мотивація

Поглянь на квіти – тут усе:

І різнобарвне вбрання,

І пахощів п’янких бажання,

І настрій кожного з нас,

Душа радіє у цей час.

Даруйте квіти і садіть –

Так щастя в кожен дім несіть.

І вам земля всміхнеться.

І спів птахів поллється,

Комашки теж підуть в танок,

Радіючи килиму з квіток.

 

Наступний урок

Принесе безліч загадок.

Цікавинки рослинного світу пізнаємо,

І секрети запліднення розгадаємо.

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 38

  ТЕМА.  Запилення тазапліднення у квіткових росли.

 

Організаційний момент.

Доброго дня, шановні шестикласники.

Я рада вітати вас у кабінеті біології,

 Де ви можете розширити знання,

            З теми «Запилення.  Запліднення ».

 

Мотивація

Троянда вродою пишалася,

Перед усіма вихвалялася.

Та сонечко всміхалося

Й порадити старалося:

Що ж, вихваляйся

Та комахам поклоняйся.

Бо квітка відцвітає,

Запах, красу втрачає,

І лише комах приліт

Збереже ваш рід.

Вони нектар збирають

І пилок підбирають,

Який на приймочку маточки доставляють.

Процес запліднення стартує –

Пилок по маточці подорожує,

Яйцеклітину і центральну клітину стрічає.

Запліднення розпочинає.

Так зигота утворилась,

Насінинка зародилась.

Вона продовжить рід,

Бо утворюється плід.                

 

 

Український учений Навашин його

дослідив.(Демонстрація портрета)

Пилок на приймочку маточки прилетів,

Потім два спермії до насінного зачатка дійшли

І що шукали знайшли:

Один з яйцеклітиною злився,

Із зиготи зародок утворився.

Другий центральну клітину обійняв

І ендосперм (поживну речовину) для насінини придбав.

Цей процес ще й переваги має:

Швидше насінина дозріває,

Більше поживних речовин для зародка запасає.

 

 

Краса живе у всьому:

На землі і в небесах.

В світлі сонечка ясному,

У замріяних лісах,

У степах на хлібній ниві,

Там, де квітка п’є росу.

І щоб ви були щасливі,

Вчіться бачити красу,

Вчіться слухати і чути

Квітку в полі веснянім,

І для себе світ відкрити,

І себе знайти у нім.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 39

ТЕМА. Будова насінини. Лабораторне дослідження «Будова насінини».

Організаційний момент.

Доброго дня!

Сьогоднішній урок

Принесе безліч загадок.

Цікавинки рослинного світу пізнаємо,

Секрети насінини розгадаємо.

 

Мотивація.

 Одного разу чоловікові наснилося,начебто він ішов містом і зайшов до крамнички. Чоловік довго ходив між полиць, де лежали різноманітні овочі та фрукти. Вони приголомшили його своїм незвичайним виглядом, яскравими кольорами, вишуканими пахощами.

 Але варто було чоловікові взяти з полички плід, як він одразу перетворювався на крихітне зернятко. Тоді він вирішив звернутися до продавця:

 • Дайте мені, будь ласка, ось той фрукт.

Але господар відповів:

 • Ми не продаємо плодів, ми торгуємо насінням. 

 

Запитання для обговорення:

 • Що треба зробити чоловікові, щоб виростити із зерняток плоди?
 • Що може перешкодити цьому?
 • Як ми можемо повязати цю притчу зі своїм життям?

 

Висновок: кожен має у своєму житті чимало можливостей, їх варто реалізувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 40

ТЕМА.  Плід, його будова, значення та різноманітність. Поширення плодів. Лабораторне дослідження «Будова плода».

 

Організаційний момент. 

А цікаво вам дізнатись,

Що сьогодні може статись?

Ну, то всядьтеся зручніше,

Попрацюємо скоріше.

 

Мотивація.    

Прийом  «Лови помилку»

Суперечка плодів

Одного літнього  сонячного дня, проходячи повз городні зарості, я почула суперечку.

 •       Я – королева всіх плодів. Я соковита й солодка, як ніхто, - сказала Диня, повертаючи свій жовтий бік до Сонця.
 •       Ні, я – заперечила картопля. – Мене варять, мене труть, пироги з мене печуть.   Круглобокий Баклажан аж посинів від злості.
 •       У нашому роду ніколи не виникали подібні суперечки, - сердито промовив він.
 •       Почекайте, - перебила його Петрушка. – Я зараз в усьому розберуся. Довго вони сперечались, уже зовсім стемніло, але так і не дійшли спільної думки.                                                                                                                                      -Знайдіть у казці біологічну помилку.

 

 

УРОК 41

ТЕМА. Узагальнення знань з теми «Рослини».

 

Організаційний момент.

 

Тож проявіть знання прекрасні

І усі завдання класні

Порозв’язуйте умить

Й вищий бал ви заробіть!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  4  РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

 

УРОК 42

ТЕМА. Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). Лабораторне дослідження «Будова зелених нитчастих водоростей».

 

Організаційний момент

Закрийте очі й побажайте здоровя своїм батькам, які в цей час десь трудяться. Побажайте миру, добра, любові тим, хто поруч із вами. Відкрийте очі. Я бажаю вам хорошого настрою до кінця дня. Працюйте плідно, слухайте уважно, всі слова, які вам невідомі, виписуйте в зошит.

 

Мотивація

 Поміркуйте над словами Б. Сергеєва та визначте тему нашого уроку.

 

Підводні висячі сади виконують функцію єдиної житниці океану, без якої життя в ньому булоб неможливим.

 

Прийом « Здивуй»

Чарлз Дарвін, ропівнюючи зарості бурої водорості Макроцистіс з наземними тропічними лісами, писав: «Якщо б у якійсь країні знищити ліс, то не думаю, що при цьому загинула хоча б приблизно така кількість видів тварин, як зі знишенням цієї водорості».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 43

ТЕМА. Мохи. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності мохоподібних.

Лабораторне дослідження «Будова моху»

 

Організаційний момент.

 Діти! Добрий настрій притягує вдачу; не бійтеся називати себе щасливими. Саме з маленьких дрібниць і радощів складається щастя. Навчіться дякувати долю й за них.

 Дуже хочеться, щоб кожен з вас представив себе сьогодні через знання і дії на уроці. Отож, запрошую вас до співпраці. А хороші оцінки, які, я сподіваюся, ви отримаєте, забезпечать вам хороший настрій.

 

Мотивація.

Де краплини є води,

Там ти можеш мох знайти.

На болоті, в горах,лісі,

На колоді та на стрісі.

Де вологи є запас,

Скрізь ростуть мохи унас. 

 

 

Придивіться трішки –

Мох росте без ніжки.

Знизу – білуватий,

Вище – зеленіший.

Коли потрібна вата,

То рвіть його хутчіш!

Колись дбайливі партизани

Збирали і сушили мох.

Ним лікували рани,

Рятуючи від смерті багатьох.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 44

ТЕМА. Хвощі, плауни

 

Організаційний момент

Ось і дзвоник дав сигнал,                                                                                            Працювати час настав.                                                                                                                                    То ж і ти часу не гай,                                                                                                                                                                                                               На уроці нашому                                                                                                                                                                                                                        Працювати починай.

  

Мотивація.

Послухайте вірш і поміркуйте, чи правильно думав поет.

Серед лісів прекрасної землі

Зустрінеш ти рослини ці малі.

Їх не смакують коні та корови.

Тінь полюбляють, там завжди ростуть.

Ботаніки їх плаунами звуть.

 

Проблемне питання

Наші предки використовували хвощеподібні рослини для чищення залізного і цинкового посуду. Яка властивість хвощів дозволяє це робити?

УРОК 45

ТЕМА. Папороті. Лаборатолрне дослідження «Будова папороті»

 

Організаційний момент

Всі мерщій сідайте ,діти,                                                                                                                                                                                           Домовляємось не шуміти.                                                                                                                              На уроці не дрімати,                                                                                                                                   Руки вчасно підіймати.

  

 

 Мотивація.

Поміркуйте про яку рослину йдеться:

Дивна в лісі є трава  -

Не лопух, не кропива.

Коли хочуть щастя в літку,

Всі шукають його квітку.

Хоч півсвіту обійди –

Того цвіту не знайти.

 

Ви вже здогадалися, про яку рослину іде мова. Дійсно,у народі існує повір’я, що у ніч на Івана Купала розквітає папороть. Квітка його охороняється нечистими силами, і тому знайти її у глухому лісі і здобути надто важко. Легенда стверджує, що були у народі сміливці, що вирушали шукати таємничу квітку.

 

Проблемне питання:

Чи могли вони її знайти? Чому? Що ж являє собою ця таємнича рослина, про яку складають легенди?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 46

ТЕМА. Загальна характеристика голонасінних. 

Лабораторне дослідження «Будова голонасінних»

Організаційний момент.

І ще один урок за розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок

До пізнання загадок матінки-природи!

 

Мотивація

Сосни – красуні в небо звелися,

Гіллям розкішним вітри рвуть.

Хвоїнки пахнуть так ніжно-    

                                          ніжно,

Хворобам ширитись не дають.

Прийом     «Лови  помилку»      

Діти,  на  адресу  нашого  навчального  закладу  надійшов  електронний  лист  із  Німеччини   від  великого  фантазера – барона  Мюнхаузена.  Пропоную  прочитати  і  дізнатися,  що  ж  вигадав  барон  цього  разу.                                                                                                                                           

Лист  барона  Мюнхаузена                                                                                                 Добрий  день,  дорогі  діти!                                                                                             Цього  літа  я  відпочивав  у  вас  на  Україні.  Яка  чудова  у  вас   природа!  Знаючи,  що  ви  вивчаєте  тему  «Голонасінні»,  вирішив  написати  про  рослини,  які  побачив  у  вашому  краї  і  був  зачарований  ними.       Серед  представників  відділу  Голонасінні  ,  що  траплялися  на  моєму  шляху, - сосни, ялини,  мохи,  папороті,  кипариси,  кедри.  У  них усіх  такі  пахучі квіти!   За  річними  кільцями  свіжозрізаного  пенька  я  вирахував,  якого  віку  була  сосна,  що  зростала  біля  мого  житла.     Виявилося,  що  їй  уже  понад  150  років!  Особливо  вразили  мене  представники  роду  Ялина,  які  мають  попарно  з’єднані  листки  й  утворюють  світло-хвойні  ліси  з  дуже  добре  розвиненими  нижніми  гілками.    Не  менш  цікаві  і  представники  роду Сосна,  у  яких  короткі  голки  розташовані  поодиноко.  Найбільше  сосон  я  побачив  на  берегах  річок.    Сподіваюсь,  що  мої  спостереження  допоможуть  вам  більше  дізнатися  про  представників  відділу  Голонасінні.   До  нових  зустрічей!  Ваш  барон  Мюнхаузен.

- Що  вигадав  у  своєму  листі  фантазер  Мюнхаузен .

 

 

 

УРОК 47

ТЕМА. Покритонасінні  (Квіткові).

Організаційний момент.

Психологічне налаштування на урок.

Вітаю всіх присутніх в цьому класі!

Урок біології у нас на часі.

До вивчення квіткових запрошую всіх Вас,

Знайомитись з родинами настав вже час.

Клас Дводольні у своєму арсеналі

Близько 200 тисяч видів має.

А Однодольних є тисяч так до 50,

Окремі з них вивчатимеш і ти.

Їх так багато, можна все життя вивчати.

Почнемо з тих, які ми часто можемо стрічати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 48

Практична робота №3 «Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин».

Організаційний момент.

Усміхніться, потягніться до сонечка. Попросіть у нього впевненості, кмітливості, взаємодопомоги, дисциплінованості, здоров’я.

 

Мотивація

Час летить, спішить    

                             невпинно.

Надійшла для нас година

Будову мохів, папоротей

 та квіткових пригадать,

Хто що вивчив показать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 49

ТЕМА.  Сільськогосподарські рослини.

 

Організаційний момент.

Розминка.

Логічна вправа «Постав на місце»

Складіть девіз уроку з «розсипаних» слів: навчати, добре, знати, хто, все, хоче того.

Відповідь: Добре того навчати, хто хоче все знати.

 

Мотивація .

Відомо, що у природних умовах бобові та інші (злакові) рослини самі фіксують азот, який є в атмосфері (над кожним гектаром «висне» близько 70 тис.т. N2). Окремі види бобових здатні утворювати від 50 до 300 кг азоту з гектара за сезон, і цього достатньо, аби виростити врожай.

 Крім бобових, на полях людина вирощує й інші сільськогосподарські культури.

Не так давно , понад 400 років тому,

Вельможі прикрашали свій наряд

Квітами ніжними.

Вірші складали їм поети,

Дарували знаті ніжнії букети,

З любов’ю нею клумби прикрашали,

Її,дійсно, красою вважали.

Такі ось спомини зостались.

Про що йдеться? Здогадались?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК  50

ТЕМА. Екологічні групи рослин (щодо світла, води, температури)

Організаційний момент.

 

«Доброго дня», - мовлю за звичаєм,

«Доброго дня!» - кожному зичу я,

Тож усміхніться, любі діти,

Я вашим успіхам буду радіти.

 

Мотивація.

 

Притча «Про далекі моря та близьке щастя»

Зупинка 1. Про що йтиметься в притчі?

 Це дерево було вже доволі доросле. Про нього не можна було сказати, що це мудре Дерево, але його не можна було назвати нерозумним. Воно росло на величезному лузі, завжди сумувало і не могло ні з ким потоваришувати. Біля його підніжжя росла Трава і більше нічо­го. Щоправда, на горизонті був іще Пагорб, щодня він ворушився, ніби зітхав. На Пагорбі виднівся Кущ, але він був такий старий, неначе сухі чорні палиці стирчали із землі.

Зупинка 2. Які події можуть розгорнутися далі?

Щодня до Дерева приходило Сонце. Воно багато чого бачило на своєму віку і було дуже-дуже мудрим. Сонце розповідало Дереву про широкі моря, про високі гори, які підтримують небо, про безкраї пус­телі...

Зупинка 3. Чим зацікавиться Дерево?

 Щодо пустель, я тобі, звісно, вірю, — відповідало йому на це Дерево, — довкола мене і в моєму серці теж пустеля. Але що таке море? Що таке гори? Ні, я не можу повірити у те, чого не бачу.

Зупинка 4. Що було далі?

Одного разу Сонце довго не з'являлося, а потім прийшло з кимось таким чорним і кудлатим, але гарним. Це була Хмара. Дерево познайо­милося з Хмарою, а та привітала його, і Траву, і Кущ, і Пагорб справж­ньою зливою!

 Тепер я вірю, що десь на Землі є моря, — сказало Дерево, обе­режно струшуючи із себе краплинки води. — Море — це просто дуже багато дощинок...

Воно хотіло сказати ще щось, але побачило...

 Зупинка 5. Що (чи кого) побачило Дерево? Воно побачило Траву.

- Невже це ти?!

- Я, — прошелестіла у відповідь Трава, коли вітер розчісував її довге, щойно вимите дощем волосся.

- О! То ти навіть говорити вмієш?

- Так, — несміливо прошепотіла Трава.

А Дерево лише зітхнуло: надто багато вражень було для одного дня.

Зазвичай уночі дерево спало, тому рідко бачило Місяць. Але цієї ночі не спалося...

Місяць розповів Дереву...

Зупинка 6. Що повідав  дереву Місяць?

...про зірки і далекі планети, на яких є моря, океани і гори. Місяць розповідав під звуки колискової, яку співав вітер.

 Але не кожен може це побачити, — зітхнуло Дерево і подумало,
що море ніколи не бачило трави і ніколи її не побачить, не почує її
шелестіння... У серці Дерева почав пробиватися маленький паросток...

Вранці, коли Трава прокинулася і вмилася свіжою холодною ро­сою, Дерево сказало...

Зупинка 7. Що сказало Дерево?

 •   Знаєш, Траво, море ніколи мене не бачило, а ти бачиш мене що­дня. Ти щаслива від цього?
 •   Щаслива, — прошелестіла у відповідь Трава і ласкаво та ніжно усміхнулася.

Дерево посміхнулося їй у відповідь, а на Пагорбі щось- замайорі­ло. Коли Трава і Дерево повернулися до Пагорба — на ньому сяяв рожевими квітами Кущ, який раніше здавався таким старим і немічним, що ніхто вже й не вірив у те, що він може цвісти.

Зупинка 8. Якими можуть бути заключні слова Дерева?

 І я маю щастя бачити тебе, Траво, і Пагорб на обрії, і Кущ, адже я росту саме тут! А море — це просто дуже багато дощинок...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 51

ТЕМА. Життєві форми рослин. Рослинні угрупування.

 

Організаційний момент.

Вирішуй, пробуй, твори!

Розум, фантазію прояви!

Активним і уважним будь

І про кмітливість незабудь!

 

 Здається, що в цьому житті немає нічого вічного. Пам’ятаєте: «Все тече, все змінюється…» ? на зміну зимі завжди приходить весна. Нехай усі наші надії збудуться.

 

Мотивація.

 Александр фон Гумбольдт (роки життя 1769 — 1859) – це німецький природо дослідник, один з найвідоміших мандрівників, котрого вважають засновником науки географії рослин. В момент власних подорожей він найпершим довів те, що на територіях з подібними кліматом, ґрунтами й рельєфом з'являються схожі об'єднання рослин, що назвав рослинними угрупованнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 52

ТЕМА. Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

 

Організаційний момент.

 Доброго ранку! Давно китайська мудрість говорить: «Вважай поганим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового». Тож давайте посміхнемось одне одному й разом вирушимо здобувати нові знання!

Мотивація навчальної діяльності

Рольова гра

На узліссі

Учитель. На одному узліссі виросли мох, лишайник, білий гриб, дуб і подорожник. Виросли і всяк собою вихваляється. Кожний себе мудрішим, красивішим уявляє.

Мох. Я — наймудріший, найкрасивіший, найпухкіший, я всім по­трібний. За моїм ростом на корі дерева можна визначити сторони го­ризонту.

Лишайник. Я — наймудріший, найкорисніший, найкрасивіший! Я — індикатор чистоти повітря, а на Півночі мною ласують голодні олені: якби мене не було — вони загинули б від голоду і холоду.

Подорожник. Це я — наймудріший і найкрасивіший. На моїх ши­роких листочках щоранку сяють краплинки роси. Моє листя зупиняє кровотечі, а сік лікує кашель. Мене люблять і люди, і тварини. Та й рослинам я не заважаю, росту собі тихенько.

Учитель. Вони ще довго сперечалися. А ви як думаєте, хто з них корисніший і потрібніший? Спробуємо знайти відповідь під час уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 53

ТЕМА. Значення рослин для людини.

 

 

Організаційний момент.

Доброго дня мої учні! Я рада бачити вас і хочу, щоби наш урок пройшов успішно. А таким він буде лише тоді, якщо всім нам буде цікаво. Бажаю захоплюючого навчання та нових біологічних знань. А щоби поринути у світ нового та захопливого, нам треба пригадати минуле.

 

Мотивація.

Проаналізуйте вірш і доповніть думку автора.

 

Шипшина важко віддає плоди.

Вона людей хапає за рукави.

Вона кричить: - Людино, підожди!

О, підожди, людино, будь ласкава,

Не всі, не всі, хоч ягідку залиш!

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива.

                                          Ліна Костенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 54

ТЕМА. Практична робота № 4 «Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах»

 

Організаційний момент. Психологічне налаштування на урок.

Якими ви сьогодні повинні бути на уроці, щоб він був цікавий і результативний. На кожну літеру слова «Урок» запропонуйте вашу якість.

Наприклад:

У – умілі, успішні, уважні;

Р – розумні, результативні;

О – організовані, оригінальні, охайні;

К – кмітливі, красиві.

 

Мотивація.

 Історія кімнатного квітникарства йде корінням в глибоку старовину. Людині завжди хотілося мати поруч із собою красиві рослини, що прикрашають її будинок.

 Перша згадка про вирощування рослин у закритому приміщенні відноситься до XІІІ століття.  Холодної зими 1240р. в Кельн прибув голландський король Вільгельм, якому влаштували пишний прийом у приміщенні, прикрашеному деревами та чагарниками в повному кольорі, ніби в літку. Це був перший в Європі зимовий сад.    

 

 

 

УРОК 55

ТЕМА. Узагальнення знань з теми «Різноманітність рослин»

 

Організаційний момент. Психологічне налаштування на урок.

 

Різноманітність рослини

Всі ви вивчили сумлінно.

Правду я кажу чи ні?

Доведіть ви це мені!

Проявіть знання прекрасні,

І усі завдання класні

Порозв’язуйте у мить

Й бал прекрасний заробіть!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА   ГРИБИ

 

УРОК  56

ТЕМА. Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

 

Організаційний момент.

Продзвенів уже дзвінок,

Починається урок

З Божої ласки , з маминої казки,

З щирого старання, з вашого бажання.

 

Мотивація.

 Найкалорійніший серед грибів – підберезник. У 100 г їстівної частини сушеного гриба міститься 290 ккал (у 100 г свіжих лише 36 ккал). Дещо менший показник у сушених білих грибів – 281 ккал та підосичників -271 ккал.

 Найменш калорійні гриби наших лісів це сироїжки – 22 ккал на 100 г та маслюки – 25 ккал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 57

ТЕМА. Особливості живлення грибів.

 

Організаційний момент.

Горішок знань – це знає кожен – міцний!

Та нам не відступати,

А розколоти допоможе

Бажання всіх – все хочу знати!

 

Мотивація.

 Давайте пригадаємо ліс восени. Коли ви входите до нього, одразу відчуваєте запах грибів і починаєте уважніше дивитися під ноги, шукаючи саме їх. Ідучи лісом, ви можете побачити багато грибів. А звідки вони з’являються? Тривалий час правильної відповіді на це запитання не було,і це породжувало різні забобони. Наприклад, вважалось, що раптова і рясна поява грибів на одному місці викликається ударом блискавки у землю або рясною росою. Деякі гриби виростають утворюючи правильне коло, у центрі якого висихає трава.  «Відьмачими кільцями» називали їх у давнину. Німці вважали, що у цих місцях танцювали відьми, скандинави – ознакою зачарованих скарбів, а голландці – місцем, де чорти колотили масло.

Що ж відбувається насправді?  Щоб дати відповідь на це запитання, треба познайомитися з особливостями будови грибів.

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 58

ТЕМА. Розмноження та поширення грибів.

 

Організаційний момент

Щоб заняття пройшло не марно,

Треба сісти рівно, гарно

Завдання уроку слухать починаймо.

  

 

 

Мотивація.

Хочу привернути вашу увагу до епіграфа:

 «Життя на Землі існує і триває в часі завдяки унікальній властивості всіх живих організмів – здатності до розмноження чи самовідтворення»

Н. Н. Іорданський  «Еволюція життя»

 

А якщо я поставлю знак питання в кінці речення?

(Учні відповідають: Питання потребує відповіді, тобто доведення, що життя існує завдяки властивостям живих організмів розмножуватися чи само відтворюватися.»)

Бажаю вам успіхів у роботі.

 

 

УРОК 59

ТЕМА. Різноманітність грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби.  Лабораторне дослідження  «Будова шапинкових грибів»

 

Організаційний момент.

 Щоб урок ми провели цікаво, щоби ви збагатилися новими знаннями, опрацьовуючи навчальний матеріал, прошу зібрати всю свою енергію, думки, вміння та навички й бути активними на уроці.

 

Сьогодні ми працюватимемо під девізом:

 

Міркуємо – швидко.

Відповідаємо – правильно.

Працюємо – плідно.

 

Мотивація.

Є шапка та немає голови,

Є нога, але без черевика

                                   Загадка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 60

ТЕМА.  Різноманітність грибів : сапротрофні - цвільові гриби. 

Лабораторне дослідження  «Будова цвілевих грибів»

 

Організаційний момент

  

Всі за парти ми сідаємо                                                                                                                               До роботи приступаємо.                                                                                                                                                        Щоб помилок уникати,                                                                                                                    Треба пильність розвивати.

 

 

Мотивація.

 

 Прослухайте слова шотландського вченого А.Флемінга і поміркуйте, що ж ми можемо вивчати на уроці, знаючи загальну характеристику грибів:

  “Дивлячись на заражені рани, на людей, які страждали й помирали і яким ми не могли допомогти, я палав бажанням знайти, нарешті, якийсь засіб, здатний убити ці мікроби”

 

 

 

 

 

 

 

 УРОК 61

ТЕМА. Групи грибів: паразитичні гриби.

 

Організаційний момент,

 Давньокитайська мудрість говорить: «Вважай нещасливим той день і ту годинру, коли ти не засвоїв нічого нового». Тож давайте усміхнемося один одному і продовжимо набувати знаня.

 

Мотивація.

 Гриби – неспокійні об’єкти біології. Вони швидше за багатьох інших організмів видозмінюються  й утворюють незнайомі риси.

 

К. Ситник.

 

УРОК 62

ТЕМА. Лишайники

 

Організаційний момент.

 

Щоб робота в нас кипіла,

Працювати на уроці будем

Швидко! Дружно! Вміло!

 

  Мотивація.

Давайте послухаємо казку «Історія гриба та водорості».

Гриб поправивши свою шапку, швидко побіг до берега річки. У товщі води плавали водорості.

 • Добридень, як справи? – привітно гукнув Гриб до знайомої водорості.

       - Нівроку, - обізвалася вона. – Тільки частенько буваю голодною. Живу я у воді, а чи багато тут їжі? Її чимало у землі! Тобі, Грибе, пощастило, що ти живеш на суходолі.

 • Помиляєшся, дорогенька, у воді багато будь-якої їжі, але ти ще не навчилася її розпізнавати, - відповів Гриб. – А безталаннішого за мене немає на білому світі.Їжі у землі, дійсно, досита, але на моє нещастя Сонце позбавило мене сили, і їжа не йде мені на користь . Івсе тому , що я не погодився очищувати повітря. 
 • Що ж нам робити? – спитала Водорість.
 • Що робити? – загадково посміхнувся Гриб. - А ти подумай.

Водорість замислилася.

 • Треба звернутися до Сонця, - сказала вона.

Ти проси у нього вибачення, і воно подарує тобі силу, а я постараюся випросити для себе коріння.

 • Безнадійна думка! – махнув рукою Гриб. – У мене є краща ідея!
 • Яка ж? – поцікавилась Водорість.
 • Давай дружити, - швидко відповів Гриб. – Ти розумієшся із Cонцем, а я із Землею, і будемо мінятися, я тобі їжу, а ти мені – силу Сонця. Розумієшся?
 • Як же ми будемо жити разом? – задумливо спитала Водорість. – Ти звик до землі, а я живу у воді. Якщо підемо до води – ти потонеш, якщо вийдемо на суходіл – я засохну і помру.
 • Не занепадай духом, - посміхнувся Гриб. – Жити будемо у будь- якому місці, де є волога.
 • У такому випадку я згодна! – радісно відповіла Водорість.

З того часу Гриб і Водорість живуть разом. Вони так здружилися, що не можуть існувати один без одного. Допомагаючи Водорості, Гриб витягає з-під землі солі та поживні речовини. Водорість, у свою чергу, віддає йому частину сили, яку отримує від Сонця. Гриб і Водорість, склавши союз, так потоваришували, що їх навіть, стали називати на одне ім’я – Лишайник.

ФаридАлекперов.        

 

УРОК 63

Практична робота  № 5   «Розпізнавання їстівних та отруйних  грибів своєї місевості».

 

Організаційний момент.

Сьогодні у вас знову урок ,

В біологію зробимо ще один крок

Це час міркувань, наполегливий час

Й завдання вже довго чекають на вас.

 

Мотивація.

Людина без знань однаково що гриб:  хоч на вигляд і міцний, а за землдю погано тримається.

Китайське прислівя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 64

ТЕМА. Значення грибів у природі і житті людини.

 

Організаційний момент.

В школу всі прийшли ми вчитись,

Постараймось не лінитись

Тож до праці всі мерщій,

Здолаймо труднощі усі!

Мотивація навчальної діяльності

Рольова гра

 

На узліссі

 

Дуб. Куди вам усім до мене — лісового велетня?! Я навесні роблю тінь, улітку забезпечую тварин жолудями, а мої гілки круглий рік є прихистком для птахів і тварин.

Білий гриб. Я від усіх найліпший, пахучий і білосніжний. Вами ла­сують звірі і люди, а я — справжній делікатес. Я допомагаю не тільки людям і тваринам, а й тобі, дубе, допомагаю рости, сплітаюся з твоїм корінням. Я не боюся дощу, бо маю чудову шапочку. Мене найбільше шанують, навіть загадка така є: «Він шапки не знімає, а йому всі кла­няються».

 

Учитель. Вони ще довго сперечалися. А ви , як думаєте? Спробуємо знайти відповідь, про значення грибів у природі і житті людини , сьогодні на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК  65

Узагальнення з теми  «Гриби»

 

Організаційний момент.

Люблю я свій розум,

Увагу та пам'ять.

Працює мій мозок

І вчусь я старанно.

Сприймаю все нове

І мислю логічно.

Учителя слово здійсню практично. 

 

 Мотивація.

Доброго дня! Щиро вітаю всіх присутніх на занятті. Пропоную налаштуватися на співробітництво та взаєморозуміння.

 А зараз сядьте рівно, випряміть спину, розслабте тіло. Ми проведемо урок на радість собі й людям.

 Я розраховую на вашу активну роботу і сподіваюся, що дух партнерства допоможе нам у цьому.

 Девізом нашого уроку я пропоную взяти слова народної мудрості: «Ніхто не знає так багато, як усі ми разом».

 Для роботи нам потрібні:  зошити, мислення і пам'ять.

«Пам'ять – щоденник, який ми носимо із собою», - стверджував Оскар Уальд.

 Хороша пам'ять є однією з умов високих результатів у навчанні. А зараз ми відновимо у памяті знання з попередньо вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

 

Правила поведінки на уроці

 

 1. Бачити перед собою мету.
 2. Не заважати одне одному.
 3. Уважно вислуховувати думки товаришів.
 4. Не боятися висловлювати власні думки.
 5. Бути учасником усіх видів робіт.
 6. Бути толерантним, увічливим.
 7. У разі потреби запитувати в учителя.

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія

Кінець уроку вже підходить,

це саме час нам підсумки підводить.

Оцінки виставити тим, хто в нас активно працював,

рослини справно визначав. 

Щоб гарно тему цю опрацювати,

параграф   ………..   треба в дома прочитати,   

  все вивчити, запамятати  

і на «відмінно» відповіді дати.

 

******

 

 

Урок пройшов, як одна мить,

Дзвінок вже незабаром продзвенить.

Прийміть усі ви на прощання

Мої найкращі побажання.

Здорові будьте, гарно вчіться,

Шануйтесь і наполегливо трудіться

Дякую всім за співпрацю. До нових зустрічей!

 

 

******

 

Ось і добіг кінця наш урок, на якому ми неодноразово пересвідчувалися, що життя людське невіддільне від долі природи. Тож нехай завжди у ваших душах живе невянучий цвіт любові до природи рідного краю й своєї Батьківщини. Любіть, охороняйте й вивчайте рослини, які є надійними друзями в нашому житті.

 

******

Ну ось і все, урок скінчився,

І час настав вам далі йти.

Та знань багаж у вас лишився,

Його вас прошу берегти.

Ви бережіть багаж цей, діти,

В житті багато треба знать.

Знань за плечима не носити –

Я прошу всіх це памятать!

 

***

Мотивація.

 

Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «    »

Ще з дитинства вам відомі слова з казки Редьярда Кіплінга про питливе слоненя.

 

Шістьох я служок мав,

Усе від них про світ я знав:

І ось як я їх всіх зову:

Хто? Що? Як? Де? Коли? Чому?

 

 • Спробуйте дати відповідь на ці питання, застосовуючи знання

сі висловлювання учні записують на дошці.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

     Усі  вищі  духовні  потреби  людини – у пізнанні,  самоствердженні, самовираженні,  самоактуалізації.  Це  прагнення  до  самовдосконалення,  саморозвитку.  Використати  ці  потреби  для  мотивації  навчання – означає  відкрити  шлях  до  підвищення  якості  шкільної  освіти.  Основними  серед  стимулювання  завдань  навчання  є  стимулювання  навчально-пізнавальної  активності  учнів  та  формування  пізнавальних  потреб.    Адже,  викладання – це  мистецтво,  а  не  ремесло.  Винаходити,  вимагати,  удосконалюватися – єдиний  можливий  курс  сучасного  вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Біологія  рослин. 7 клас: Метод. Матеріали/О. Кулініч, С. Мілюкова.-  К.Шк.світ,2007.
 2. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація  навчально-виховного  процесу  з  біології.-К.:КМІУВ,1999
 3. Інтерактивні  уроки  з  біології  рослин: 7 клас/ О. Кулініч, С. Мілюкова-К.Шк.світ,2008.
 4. Котик Т.Біологія 6 клас:Матеріали  до  уроків.-Х.Торсінг
 5. Мотивація  на  уроках  біології: 7клас/упоряд. Г.Опаренюк/ К.:Шк.світ, 2011.
 6. Неведомська Є.О. Горяна Л.Г. Розвиваючі  завдання  з  біології для 6 класу.-К.Навч.пос.,1998.
 7. Опаренюк Г.А. Організація  навчального  процесу  з  біології  в  сучасній  школі.-Вінниця,2005.

 

1

 

doc
Додав(-ла)
ІОЦ Артек
Додано
8 жовтня 2019
Переглядів
1391
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку