29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Мовна вікторина для учнів 8-11 класів

Про матеріал
Позакласний захід з української мови (мовознавча вікторина) до Міжнародного дня рідної мови.
Перегляд файлу

Демянівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Першотравневої районної ради Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова – предків надбання

(мовна вікторина для учнів 8 – 11 класів)

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Редько Тетяна Іванівна,

учитель української мови і літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МЕТА   : розвивати пізнавальний інтерес учнів, кмітливість, спостережливість, творчі здібності;  виховувати почуття поваги до історичного минулого нашої країни, почуття національної свідомості та нерозривного зв’язку зі своїми предками. 

   Файл 1.

На дошці вислів:     Слова росли із грунту, мов жита.

                                   Добірним зерном колосилась мова.

                         Вона як хліб. Вона мені свята

                                                                                                Ліна Костенко

Слово вчителя. 

 Доброго дня, любі  шанувальники  українського слова! 

 Корені українського слова проросли з найдавніших діалектів праслов’янських племен, рясними пагонами розвинулися в часи Давньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам’ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів. Слово дійшло до наших поколінь. І ми, сучасні українці повинні знати його і берегти.

 

     Сьогодні за звання кращих знавців рідного слова позмагаються дві команди:

 «Юні філологи» та команда «Мовознавці». Оцінювати їх буде журі у складі…:

 

1.

2.

3.

Запрошую для привітання команди учнів 8-11 класів - «Юні філологи» та «Мовознавці».

 

 1. конкурс«Візитка» - знайомство команд 3 б.

 

 1. Конкурс «Розминка»

За кожну правильну відповідь 0,5 бала

   Учитель:

                       Запитання для команди «Юні філологи»

             Учитель:                                                Діти:

 

 1. Державна мова України?                                                      (українська)
 2. Слова з протилежним значенням.                                        (антоніми)
 3. Частина мови , що вказує на ознаку предмета.                 (прикметник)                        
 4. службові частини мови?                       (прийменник, сполучник, частка)
 5. Знак у кінці питального речення.                                         (знак питання)
 6. Флексія - це                                                                            (закінчення)
 7. Перша буква у власній назві.                                                 (велика)
 8. Наука про звуки мови.                                                            (фонетика)
 9. Синонім до слова відомий.                                                      (знаменитий)       
 10.  Головні члени речення.                                                 (підмет і присудок)
 11.  Значуща частина слова, що вживається перед коренем.    (префікс).                                 
 12.  Словниковий склад мови.                                                        (лексика)
 13.  Знак у слові В’ячеслав.                                                            (апостроф)
 14.  Державні символи України                                              (герб, гімн, стяг)
 15.  Займенник з однієї букви.                                                         (я)
 16.  Список літер установленого порядку.                                      (алфавіт)
 17.  Зміна букв у корені.                                                                 (чергування)                                                         
 18.  Усі слова, що наявні у мові - це                                                    (лексика)
 19.  Стиль газетної статті.                                                     (публіцистичний)
 20.  Речення з однією граматичною основою.                                (просте).

 

Запитання для команди «Мовознавці»

 1. Розділ мовознавства, що вивчає звуки мови            (фонетика)                                                    
 2. Найбільша синтаксична одиниця мови.                   ( текст)                                       
 3. У що береться пряма мова?                                       (у лапки)
 4. Антонім до слова близький                                        (далекий)
 5. Знак у кінці розповідного речення.                            (крапка)
 6. Буква без звука.                                                            (м’який знак)
 7. Правила спілкування.                                                   (мовний етикет)
 8. Сьомий відмінок нашої мови.                                      (кличний)
 9. Особисті листи належать до стилю.                  (епістолярного)                                                            
 10. Розмова двох осіб.                                                                (діалог)
 11. Чим починається діалог?                                                     (тире)
 12. Частина мови про кількість.                                               (числівник)        
 13. Опис природи.                                                                       (пейзаж)
 14. Слова з близьким значенням.                                              (синоніми)         
 15. Слова спільного кореня.                                                 (спільнокореневі)              
 16. Речення з двома і більше граматичними основами.            (складне)
 17. Нема України без верби і …                                                  (калини)
 18. Другорядні члени речення.                     (додаток, означення, обставина)
 19. Частина мови що діє                                                             (дієслово)          
 20. Документ про середню освіту.                                            (атестат)

 

 

  Конкурс для уболівальників

 1. Народні пісні на Різдво (колядки).
 2. Вірш без рими (білий).
 3. Перша збірка Шевченка (Кобзар).
 4. Народне оповідання про фантастичні події (легенда).
 5. Прізвище Лесі Українки  (Косач).
 6. Опис зовнішнього вигляду людини (портрет).
 7. Місто, де похований Тарас Шевченко (Канів).
 8. Назвіть типи мовлення (розповідь, опис, роздум).
 9. Художнє означення в літературі (епітет).
 10. Рід іменника путь (жіночий).

 

( підсумки попередніх конкурсних завдань)

 

 

Конкурс 3  Етимологія слова

 

Учитель

Ми увіходимо в світ слова,

Себе шукаєм в древній праоснові.

І дума предків постає жива,

І воля їх вчувається у слові.

 

Загальновідомо: без мовного зв'язку з рiдним народом не може бути повноцiнного нацiонально-духовного життя і вираження особистостi. Підтвердженням цього є назва нашої мови. Лексема походить від давньоруських слів "молвь", "молвити", що означають "освiтитися", "стати духовно чистими". «Воiстину, коли я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться, а серце спить" (Св. Павло).

Сьогодні ми спробуємо дослідити наш мовний зв’язок із далекими предками, що дозволяє зберігати свою особливість, інакшість у глобалізованому світі?

 Увага! Умови конкурсу.

Вашій увазі будуть  представленні відомості про походження слова. Повідомлення ведучого буде складатися з двох фрагментів-підказок.

Уразі , якщо команда дає правильну відповідь після зачитування першого фрагменту, вона отримує 3 бали, якщо відповідь буде надана після зачитування другого фрагменту – 2 бали. Після команди ведучого « Час» ви будете мати 1 хвилину для обговорення, для того, щоб назвати це слово. ( Ви маєте право на дострокову відповідь, проте уразі помилки команда-опонент має право на відповідь)

Рід

              1.Це давньоруське слово завжди функцiонувало з низкою значень, серед яких i такі: "сукупнiсть поколiнь", "сiм'я", "велика патрiархальна сiм'я".

             2.Багатозначність цього iменника стала основою для утворення за допомогою префiкса у-  загальнослов'янського слова urod - "народжений не в рiд" (“той, хто чимось вiдрiзняється вiд iнших в роду”). Звiдси в одних мовах - позитивна (пор. укр. врода - краса, пол. uroda краса, чес. urod - урожай), в iнших - нейтральна або навіть негативна семантика (пор.: в укр. врода - краса, рос. урода - людина з фiзичними вадами).

 

Цікава інформація( зачитується після відповіді)

Згідно із тлумаченням Івана Огієнка, Рід - це Бог долі, талан, суд-присуд (згадаймо приказку: "Так йому на роду написано"), а Рожаниці - це богині людської Долі, феї, що з’являються при народженні дітей. Свято Рожаниці відзначали крупичним хлібом, сиром та добровонним вином" на день Богородиці 8-го вересня.

Друг

 

 1. В основі цього слова давньоруський корінь деръ, що означає "міцний".

 Етимологiчно споріднені з цим словом слова "здрастуйте", "дружина", "держава": у цих словах видiляється корiнь дер-, "дерево". Отже, коли ми говоримо:"Здрастуйте", то бажаємо людинi бути "гарним деревом", тобто здоровим.

 1. Серед значень цього слова виокремлюються такі: прибічник, захисник кого або чого-небудь ;

У словнику Б. Грінченка Зазначено, що у давній пісенній творчості це слово вживається у значенні муж   ( Ой піду я берегом, лугом: чи не зустрінуся з несудженим…)

Баба

1.Загадкова етимологія наступного слова. Так, ще в єгипетській міфології морфема цього слова ба- виступає одним із елементів, що складають людську сутність, її душу, життєву силу, яка продовжує існувати й після смерті людини.

2. На слов’янському грунті це слово має декілька значень: слабкий нерішучий чоловік; жінка, що приймає пологи; важка підвісна довбня; рід печива з пшеничного борошна; сорт груш і слив; просто літня жінка

 

Цікава інформація( зачитується після відповіді)

У художніх творах знаходимо спільнокореневі слова від слова "баба": бабкуватий - зморшкуватий, бабити - бути повитухою, бабитися - виявляти нерішучість, бабякь - ледащо, бабинець - місце в церкві, де стоять жінки, розбабка - ворожка, бабизна, бабівщина - спадщина по бабі, бабниця - посудина, в якій випікається хліб, бабіти - ставати схожим на бабу.

Конкурс для уболівальників

1.Це слово з'явилося у 1920-х роках. Його придумав відомий радянський журналіст і письменник Михайло Кольцов в якості назви газетної збірки, що включала у себе різні питання й, шаради, ребуси і т. і. Готував цей розважальний розділ якийсь Віктор, співробітник газети. Вікторина

 

2.Це слово є в італійській мові , воно означає «папір». Ще раніше, в латинській мові, було слово хартес, ним називали аркуш паперу. Назвіть, як звучить це слово у сучасній українській мові. Карта

 

3.Предмет, на позначення якого ми використовуємо це слово, ми бачимо щодня, проте правильно було б казати  - крета, а ще точніше  - глина з острова Крит. Отже назвіть предмет, про який йдеться мова. Крейда

 

Музична пауза

( оголошення попередніх результатів)

 

Конкурс 4. Сторінками історії української  писемності

Кожна правильна відповідь оцінюється у 3 бали

Учитель

Шановні конкурсанти, я запрошую вас у історичну подорож, що буде пов’язана з історією виникнення та розвитку писемності у східних слов’ян.

Як і в попередньому конкурсі вам буде запропоновано 3 питання, ви будете мати 1 хвилину для обговорення, за допомогою сигнальної картки капітани команд повідомляють про готовність відповідати.

1.

 

Проблема виникнення письма у східних словян досі остаточно не розвязана.  Найбільш імовірно, що в східних сл.. спершу виникло письмо у вигляді різного типу рисок та їх комбінацій, вирізуваних на дереві. Болгарин Чорноризець Храбр на початку 10 ст. у « Сказанні про письмена» писав, що словяни « чертами і резами  чьтехоу». Проте достеменно відомо, що у 862-863 роках була укладена старословянська азбука, в основі якої лежав солунський діалект староболгарської мови. Дайте назву цій азбуці, назвіть ім’я або імена з якими пов’язана її поява. (Кирилиця ( або Глаголиця оскільки достеменно невідомо, яка з азбук виникла першою))

2.

Найдавніші східнослов’янські пам’ятки написані кирилицею. В історії кириличного письма розрізняють три періоди : устав, півустав і скоропис. Вашій увазі представлений фрагмент памятки. Визначте, яким видом письма користувався автор, свою думку обґрунтуйте. (Устав).

 

 

3

 

     Після потопу три сини Ноєві — Сим, Хам і Яфет розділили землю і домовилися нікому не переступати в братній уділ, жити кожному у своїй частині.

     І був тоді один народ. А коли намножилося людей багато, задумали вони звести башту до небес і місто Вавілон. Господь розділив народи, давши їм різні мови, і розсіяв їх по землі.

     Від тих народів, від племені Яфетового постав народ слов'янський, який жив на Угорській землі та Болгарській. Від тих слов'ян розійшлися народи і стали називатися своїми іменами. Ті, що побіля Дніпра оселилися,— поляни, інші — деревляни, бо осіли в лісах; а ті, що осіли між Прип'яттю і Двіною, називалися дреговичами.

 

Це уривок з літописного зведення, складеного в Києві на початку 12 століття, пам'ятка історіографії та літератури Київської Русі.

 

 Це перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов'ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов'янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств. Записи подаються порічно. Використано перекази, оповідання, повісті, легенди.

Перед вами зображення автора давньої памятки.

Завдання: Назвати автора та назву літописної памятки.( Нестор Літописець « Повість минулих літ»

Завдання для уболівальників

1.Головний засіб спілкування – мова. Які вам відомі невербальні засоби спілкування, продемонструйте один із них.

2. Усім відомо, що омоніми – це слова однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням. Поясніть , які слова ми вважаємо омофонами та омографами.

3.Назвіть три фразеологізми, до складу яких входять назви частин тіла.

( Язик без кісток; хоч з лиця воду пий, сушити голову, позичити у сірка очей, проковтнути язика)

 

Конкурс 5 Творчий

відповідь оцінюється у 5 балів

Сила слова безмежна… Словом можна піднести до небес, а можна знищити. Цьому ніхто не заперечить. А які дивовижні  художні твори літератури народжуються за допомогою великого божественного пензля, назва якому – СЛОВО. Тож спробуймо й ми створити диво.

Скласти вірш за поданими закінченнями рядків:

 

…………слово

               …………вічне

…………джерело,

   …………предковічне

 

 

Музичний номер

                         Підведення підсумків гри, нагородження переможців.

Заключне слово вчителя:

Вчімося, друзі, слово любити,

Слово до слова – й думка сповита

Люди без думки – птиці безкрилі,

З думкою люди мудрі й щасливі.

Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі, 
Кожне з них, лиш торкни, – як струна, виграва, 
Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші – 
Мелодійні, дзвінкі, українські слова. 

 

Відеокліп «Мова єдання»

docx
Додано
30 вересня 2019
Переглядів
3361
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку