29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Мультимедійні технології на уроках математики

Про матеріал

Методичні рекомендації та зразки уроків з використанням мультимедійних технологій на уроках математики для учнів 8 та 9 класів відповідають представленим у підручниках темам «Алгебра. 8 клас» (автори Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.), «Алгебра. 9 клас» (автори Істер О.С.)

Перегляд файлу

1

 

Відділ освіти і науки Маневицької райдержадміністрації

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

Маневицького району Волинської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедійні технології на уроках математики

 

 

 

 

 

З досвіду роботи вчителя математики

Чебелюк Ірини Сергіївни

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневичі 2016

 


Назва навчального видання: Мультимедійні технології на уроках математики

Тип навчально-методичного видання: методичні рекомендації з досвіду використання мультимедійних технологій на уроках математики

Повна назва навчального закладу: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли Маневицького району Волинської області

Кількість сторінок:

 

 

 

 

 

 

 

Розробки уроків з використанням мультимедійних технологій на уроках математики для учнів 8 та 9 класів відповідають представленим у підручниках темам «Алгебра. 8 клас» (автори Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.), «Алгебра. 9 клас» (автори

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала: Чебелюк Ірина Сергіївна – вчитель математики, спеціалісти І категорії.

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Лукашук Володимир Лук′янович, методист РМК

Хомич Ніна Миколаївна, директор школи

 

 

 

 

Навчально-методичне видання затверджено радою методичного кабінету Маневицького району

Протокол №4 від 10.04.2015 року


ЗМІСТ

 

І. Вступ……………………………………………...……………………………..4

ІІ. Особливості інформаційних технологій у навчальному процесі.…………5

ІІІ. Впровадження комп′ютерних технологій у навчальний процес…………….5

ІV. Методика створення навчальної мультимедійної презентації………………6

V. Методика використання мультимедія-технологій на уроці………………25

VІ. Додатки……………………………………………………………………….36

VІІ. Використана література………………………………...…………………37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зміна історичних епох визначається

зміною комунікаційних технологій.

Герберт Маршалл Маклуен

Наприкінці XX ст. людство досягло такого рівня розвитку, який назвали «Постіндустріальне, або інформаційне, суспільство», а слова відомого дослідника масових комунікацій Г. Маршалла Маклу- ена, подані як епіграф, отримали нове підтвердження.

Герберт Маршалл Маклуен (1911—1980)канадський філософ, філолог, літературний критик і теоретик впливу артефактів як засобів комунікації. Здобув широку популярність завдяки дослідженню формувального впливу електричних і електронних засобів комунікації на людину й суспільство.

Нині поширеною є думка про те, що «ми живемо у вік інформації й комунікацій». Ми не погоджуємось із цим, оскільки інформація й комунікації бу­ли завжди, але постіндустріальне суспільство унікальне тим, що для нього характерний швидкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, а їх можливості стають безпрецедентними для розвитку людини, для ефективного розв’язання багатьох професійних, економічних, соціальних і побутових проблем.

Ні в кого не виникає сумнівів, що інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність. Чи варто використовувати мультимедійні засоби навчання в школі? Багато хто з педагогів відповідає на це запитання позитивно. У декого є заперечення філософського або чисто практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп'ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогодні не існує. Залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів, в тому числі, при навчанні математики?».

Мультимедіа — це засіб або інструмент пізнання уроку, що сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, а також отриманню навичок і накопи­ченню фактичних знань. Мультимедіа бере також до уваги етичний момент — комп'ютерна технологія ніколи не замінить співпраці вчителя й учнів.

Комп’ютер нині здатний маніпулювати звуком і відео для досягнення спецефектів, синтезувати й відтворювати звук і відео, включаючи анімацію й інтеграцію в єдину мультимедіапрезентацію.

Використання мультимедіа в процесі навчання сприяє підвищенню ефективності навчання, а саме:

 • поліпшенню засвоєння навчального матеріалу;
 • зменшенню часу рішення стандартних завдань;
 • сформованості практичної спрямованості знань учнів;
 • поліпшенню поведінкового;
 • емоційного, позитивного ставлення до предмету;
 • підвищенню інформаційної культури учнів;
 • розвитку пізнавальної і творчої активності учнів.

 

 

Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку спостережливості, уваги, мови й мислення школярів.

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Методи й засоби навчання розкриваються через форми організації навчального процесу та основні види навчальної діяльності.

Відеолекція. Лекція вчителя записується як відеофайл. Методом нелінійного монтажу її можна доповнити мультимедіадодатками, що ілюструють виклад лекції. Таке доповнення не лише збагачує зміст лекції, а й роблять її виклад жвавішим і привабливішим для учнів. Безперечною перевагою такого способу викладу теоретичного матеріалу є можливість прослухати лекцію в будь-який слушний час, а також можливість повторно повернутися до незрозумілих питань.

Мультимедіалекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп’ютерні навчальні програми. Це — навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал, завдяки використанню мультимедіазасобів, структуровано так, що кожен учень може вибрати для себе. оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і спосіб вивчення, що максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття.

Наступний вид навчальної діяльності – практичні заняття, покликані закріпити теоретичні знання шляхом обговорення першоджерел і розв’язати конкретні завдання. Використання інформаційних технологій потребує зміни характеру організації практичних занять і посилення їх методичної забезпеченості.

Практичні заняття з розв’язування завдань можуть бути проведені за допомогою електронного задачника або бази даних, де зібрані типові та унікальні завдання з усіх основних тем навчального курсу. При цьому електронний задачник може одночасно виконувати функції тренажера, оскільки з його допомогою можна сформувати навички розв’язування типових завдань, усвідомити зв’язок між отриманими теоретичними знаннями й конкретними проблемами, на розв’язування яких вони можуть бути спрямовані.

Педагогічний контроль є однією з основних форм організації навчального процесу, оскільки дає змогу здійснити перевірку результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної майстерності вчителя та якості створеної навчальної системи.

Майже всі можливі види контролю можуть бути реалізовані за допомогою навчально-інформаційних технологій, що дають змогу зняти частину навантаження з учителя й посилити ефективність і своєчасність контролю.

Виділяють такі три основні способи (підходи) використання мультимедійних засобів:

 •                    Ілюстративний (традиційний). Вдало дібраний візуальний ряд ілюструє традиційну розповідь учителя. Учні спочатку уважно стежать за «картинками», що змінюються за помахом руки вчителя, «забуваючи» при цьому сприймати (а інколи й просто слухати) саму розповідь. Як правило, згодом школярі звикають до використання мультимедіа та сприймають їх як щось буденне. У подальшій роботі педагог використовує візуальний ряд під час традиційного опитування або узагальнення.
 •                    Схематичний (шаталовський). В основу навчання покладено конструювання опорних конспектів або структурно-логічних схем. Використання мультимедіа в такому разі розширює можливості побудови схем. Вони стають більш наочними, яскравими, доповнюються рухомими елементами, наприклад, уже відомими нам «картинками». Крім того, повніше використовуються можливості програмного забезпечення (як правило, Power Point).
 •                    Інтерактивний — найскладніший спосіб використання мультимедіа: поєднує в собі елементи ілюстративного й схематичного підходів. Відмінність полягає лише в тому, що використання різноманітного візуального матеріалу, схем і анімації поєднується та доповнюється документами й уривками з різноманітних джерел. Зазвичай, використання такого підходу вимагає від учителя високого рівня кваліфікації. Варто також пам’ятати, що документи й «картинки» мають бути яскравими, створювати певний образ епохи, а ще — відзначитися певною «символічністю». Найголовніше в такому підході — високий рівень методичного опрацювання матеріалу, адже застосовується він для того, щоб викликати активність учнів, спровокувати їх до роздумів, дискусії й викладу власних думок.

Зважаючи на все сказане, можна стверджувати:

 •                    Мультимедійний урок може значно збільшити можливості викладання, зробити більш індивідуалізованим не лише викладання, а й сприйняття навчального матеріалу.
 •                    Найефективніший — мультимедійний урок, поєднаний із використанням інтерактивних технологій. Варто зазначити: що більше він інтерактивний, то він ефективніший.

Слід організувати випуск не лише традиційних медіапродуктів, а й доробок різноманітних матеріалів, які дали би змогу вчителю самостійно конструювати урок із різних елементів згідно зі своїми уподобаннями, рівнем підготовки тощо.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Майбутнє шкільних комп’ютерних технологій безпосередньо залежить від того, наскільки продуманий початковий період їх упровадження в навчальний процес.

 •          Обладнання кабінету комп’ютером і мультимедійним проектором, створення в школі медіатеки з математики.
 •          Оволодіння методикою створення мультимедійної презентації до уроку. Найбільш доступне й просте для створення таких уроків середовище – Power Point. Створити прості слайди до уроку, за наявності практики, можна досить швидко. Це дуже зручно, адже вчитель звільняється від необхідності створювати креслення безпосередньо на уроці, що економить час. Крім того, креслення, зображене на екрані, не порівняти з кресленням, що поспіхом крейдою намальоване на дошці: у першому випадку все чітке, рівне, барвисте і яскраве. Пояснювати нову тему за таким кресленням — задоволення. У процесі пояснення вчитель використовує анімаційні слайди, може показати, виділити, на екрані ті елементи або об’єкти, на які слід звернути особливу увагу. Для проведення математичного диктанту чи релаксації на текст можна накласти звук. При закріпленні знань із пройденого курсу можна використати тести, які легко створити в Місrosoft Word або в Power Point. Результат тесту відразу видно на демонстраційному екрані, що завжди викликає в учнів зацікавлення, якщо їхні відповіді збігаються з правильними відповідями на екрані.

Хоч би якою складною та нудною була для школяра тема уроку, вона стане цікавою, якщо навчальний матеріал на екрані подати у кольорах, зі звуком та іншими ефектами. Презентація в процесі пояснення нового матеріалу з певної теми дає змогу вчителю не робити записів на дошці, а отже, в нього залишається більше часу на закріплення.

 •          Засвоєння учнями навичок роботи з мультимедійними програмними засобами. Одним із головних методів активізації пізнавальної діяльності учня на уроках математики є робота з книгою, а вміння працювати на комп’ютері – один із найбільш затребуваних видів діяльності.

Технологія засвоюється в проектних формах. Навіть молодший школяр виконає простий за змістом проект у Місrosoft Power Point. У проектній діяльності учень усвідомлює свою місію: розкрити іншим значення освоєних ним технологічних способів діяльності. Він ставить собі за мету розвивати здібності при засвоєнні необхідного матеріалу, складає покроковий план дій і лише потім втілює його в робочих слайдах, аналізує результат і шляхи його досягнення.

Формувати навички роботи з мультимедійними програмними засобами найкраще з невеликою групою учнів у позаурочний час, на факультативних заняттях або гуртках. Саме такі учні, застосовуючи надалі засвоєні ними програми, зможуть зацікавити інших школярів класу, адже ці програмні засоби дають змогу з мінімальними затратами отримати якомога більше навчальної інформації.

 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мультимедійні засоби навчання є універсальними і використовуються вчителем на різних етапах уроку. Вони відповідають триєдиній меті уроку:

 •       Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.
 •       Розвивальний аспект: розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.
 •       Виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати самостійну та групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.

Мультимедійні технології дають змогу замінити майже всі традиційні технічні засоби навчання. У багатьох випадках така заміна виявляється надзвичайно ефективною, дає можливість учителю оперативно поєднувати різноманітні засоби, сприяючи глибшому й усвідомленому засвоєнню матеріалу, що вивчається, економить час на уроці й насичує його інформацією. Проте необхідне програмне забезпечення часто або відсутнє, або з певних причин не задовольняє вчителя. У таких випадках незамінним помічником педагога може виявитися Power Point. Цей додаток дає змогу самостійно підготувати мультимедійний посібник до уроку з будь-якого предмета, витративши мінімум часу. Форма й місце використання презентації (чи навіть окремого її слайда) на уроці залежать від змісту цього уроку й мети, яку ставить учитель.

Найефективніші прийоми застоєсування електронних посібників:

 •      При вивченні нового матеріалу. Дає змогу ілюструвати урок різноманітними наочними засобами (застосування особливо вигідне тоді, коли необхідно показати динаміку розвитку якогось процесу).
 •      При проведенні усних вправ. Дає можливість оперативно ставити завдання й коригувати результати їх виконання.
 •      При перевірці фронтальних самостійних робіт. Забезпечує, поряд із усним контролем, візуальний контроль результатів.
 •      При перевірці домашніх робіт. Методика аналогічна методиці, що застосовується під час самостійних робіт.
 •                    При розв’язуванні навчальних завдань. Сприяє виконанню креслень, складанню планів розв’язування й контролю проміжних і остаточних результатів самостійної роботи.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що впровадження нових інформаційних технологій полегшує роботу вчителя і вносить у навчальний процес нові можливості. Застосування інформаційних технологій дає змогу змінити деякі способи подання матеріалу, що традиційно застосовуються в навчальному процесі. Крім того, використання НІТ розширює можливості контролю навчального процесу.

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ

Важливо, щоб учні зрозуміли, що мультимедійні програмні засоби пропонують широкі можливості. Це розуміння має перерости в зацікавленість не лише учнів, а й учителя, що дасть змогу йому по-новому поглянути на методику побудови уроків.

Методика використання мультимедіатехнологій передбачає:

 •                    удосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку;
 •                    посилення мотивації навчання;
 •                    поліпшення якості навчання й виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;
 •                    демонстрування можливостей комп’ютера: це не лише засіб для гри, а й для навчання.

Мультимедійні уроки дають змогу розв’язати такі дидактичні завдання:

 •                    засвоїти базові знання з предмета;
 •                    систематизувати засвоєні знання;
 •                    сформувати навички самоконтролю;
 •                    сформувати мотивацію до навчання;
 •                    надати учням навчально-методичну допомогу під час самостійного опрацювання навчального матеріалу.

Представлену технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основне призначення якого – організація засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу й забезпечення його успішного сприйняття, що посилюється при підключенні зорової пам’яті, адже відомо, що більшість людей запам’ятовують 5 % почутого й 20 % побаченого.

При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється: зберігаються всі основні етапи, а зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики.

Необхідно відзначити, що етап мотивації в цьому випадку зростає й має пізнавальне навантаження.

Підбиваючи сказане, можна зробити такі висновки:

 •                    хоч би якими захопливими й багатофункціональними були нові інформаційні технології, роль учителя все ж залишається провідною в навчальному процесі;
 •                    комп’ютер звільняє час учителя, виконуючи багато рутинної роботи, дає змогу більше уваги приділяти індивідуальній роботі з учнями, творчо підходити до навчально-виховного процесу;
 •                    слід усвідомити ключові переваги мультимедіа і прагнути максимально використовувати їх.

Використання мультимедійних презентацій у вивченні математики сприяє розвитку активної діяльності учнів, дає можливість здійснити інтеграцію навчальної діяльності учня та вчителя й поєднувати індивідуальний підхід із різними формами колективної навчальної діяльності, беручи до уваги рівневу диференціацію.

Під час проведення уроків за допомогою комп’ютера та засобів мультимедіа, уроки зазвичай мають таку структуру:

1. Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою мультимедіа, усного опитування або гри (5-7 хв.).

2. Засвоєння учнями нового матеріалу: проводиться у двох формах – розповідь вчителя з використанням мультимедійних технологій, або самостійна робота учнів із підручником та виконання завдань до матеріалу, що опрацьовується (10 -15 хв.).

3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують самостійно завдання за підручником; слабкі учні на інтерактивній дошці працюють з учителем (15 хв.).

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

Комбінований урок:

1. Учням оголошується тема, яка буде розглядатись на уроці, але підкреслюється, що для вивчення нової теми необхідно перевірити, як вони засвоїли попередній матеріал. Після цього частина учнів працює над завданням, що виводиться на мультимедійний екран, а з рештою учнів працює вчитель, причому форми роботи можуть бути різні (фронтальна бесіда, самостійна робота, математичний диктант та ін.).

2. Далі вчитель переходить до наступного етапу уроку – пояснення нового матеріалу із використанням мультимедійних технологій.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до нового етапу уроку – закріплення вивченого. У кінці уроку, вчитель підводить підсумки, визначає домашнє завдання.

Урок узагальнення й систематизації знань може мати такий вигляд:

1. Постановка мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів – 3 хв.

2. Відтворення й корекція опорних знань – 3 хв.

3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ – 4 хв.

4. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння знань і їх застосування для пояснення нових фактів, виконання практичних завдань – 20 хв.

5. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань – 5 хв. Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповідь.

6. Підведення підсумку уроку – 5 хв. Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки. Крім цього, дає домашнє завдання і пояснює його.

Використання комп'ютерних технологій на уроках математики дозволяє зробити процес навчання цікавим, наочним, здійснити індивідуальний і диференційований підхід з боку вчителя. К.Д.Ушинський говорив: «Дитяча природа ясно вимагає наочності. Учіть дитину будь-яким п’яти невідомим їй словам, і вона буде довго і марно мучитися над ними; але пов’яжіть з малюнками двадцять таких слів – і дитина засвоїть їх на льоту. Ви пояснюєте дитині дуже просту думку, і вона вас не розуміє; ви пояснюєте тій же дитині складний малюнок, і вона вас зрозуміє швидко... Якщо ви входите в клас, від якого важко добитися слова, почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно». Проте досягти очікуваного ефекту можна при дотриманні певних вимог до подання наочності.

Завдяки мультимедійному супроводу занять, вчитель економить до 30% навчального часу, ніж при роботі у класної дошки. Він не думає про те, що йому не вистачить місця на дошці, не турбується про те, якої якості крейда, чи зрозуміло, і чи все написано, не витрачає час на витирання та написання знову. Економлячи час, вчитель збільшує щільність уроку, збагачує його новим змістом. Знімається і інша проблема. Коли вчитель відвертається до дошки, він мимоволі втрачає контакт з класом. Іноді він навіть чує шум за спиною. У режимі мультимедійного супроводу вчитель постійно «тримає руку на пульсі», бачить реакцію учнів, вчасно реагує на ситуацію, що змінюється. Центр тяжіння переноситься з навчання на учіння. Це не звичайне «натаскування» учнів, не екстенсивне збільшення знань, а творчий підхід до навчання всіх учасників освітнього процесу. На уроці створюється обстановка взаємодії і взаємної відповідальності. Тільки за наявності високої мотивації всіх учасників освітньої взаємодії можливий позитивний результат мультимедійного уроку.

Для ілюстрації вищесказаного пропонуємо кілька уроків.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Степінь з цілим (від’ємним) показником

 

8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: закріпити знання учнів про означення та властивості степеня з цілим (від’ємним) показником; формувати вміння використовувати їх для розв’язування вправ на обчислення значень числових виразів; розвивати логічне мислення, навички самостійної пізнавальної діяльності, виховувати увагу і зосередженість при розв’язування вправ різних типів

Хід уроку

Організаційний етап.

1. Вступне слово вчителя.

Французький письменник ХIХ століття Анатоль Франс якось зауважив: «Вчитися можна тільки весело. Щоб перетравлювати знання, треба поглинати їх з апетитом». .                                                                            (слайд 3)

Так ось, давайте сьогодні на уроці будемо дотримуватися цієї поради письменника, будемо активні, будемо поглинати знання з великим бажанням, адже вони знадобляться вам в подальшому житті.

А щоб урок цікаво розпочати,

Загадку дам вам відгадати.

Наук цариця недосяжна –

Могутня, щедра і прекрасна –

Блискуче розум розвиває

Правильно мислити всіх навчає.

Неперевершена її краса чудова логіка струнка.

Ну, друзі, хто ж вона така?

Звичайно, «математика».

Тож давайте налаштуємось на напружену розумову працю. Внутрішньо повторюйте за мною: «Я спокійний. Я намагатимусь все запам’ятати і зрозуміти. Коли буде потрібно, я це обов’язково пригадаю!»

Тож уявіть себе не учнями 8 класу, а пасажирами математичного корабля, що вирушає в подорож в океан під назвою «Степінь з цілим показником».

Подивіться на маршрут подорожі і ознайомтеся з назвами портів, у яких потрібно побувати.                                                                            (слайд 4)

2. Перевірка домашнього завдання.

Як ви вже знаєте, що у кожному транспорті потрібно мати квиточок і наш математичний корабель не виняток. А отримати його вам допоможуть ваші знання, тобто правильність виконання домашнього завдання.

(Вчитель перевіряє правильність виконання домашнього завдання)

3. Розв’язування вправ.

Щоб зайти в порт «Теоретичний», потрібно відгадати загадку.                   (слайд 5)

НА БАЗАРІ ЇХ НЕ КУПИШ,

НА ДОРОЗІ НЕ ЗНАЙДЕШ,

ЇХ НЕ ЗВАЖИШ НА ТЕРЕЗАХ,

І ЦІНИ НЕ ПІДБЕРЕШ.

                                                                            Знання

(слайд 6)

 

1) Теоретична розминка.

На дошці записано лише вираз аn та поняття: степінь, основа степеня, показник степеня. Учні повинні самостійно розставити відповідність стрілочками.

Перед вами асоціативний кущ, подумайте, які асоціації викликає у вас поняття степеня з цілим показником. На дошці заповнений центральний овал

– степінь з цілим показником. Властивості степеня (периферичні овали) заповнюють учні, по черзі, виходячи до дошки.                                       (слайд 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Щоб потрапити у порт «Усної лічби», дайте відповідь на запитання. (загадка про нуль) .                                                                            (слайд 8)

Хвалився мільйон,

що він велике число,

а нуль нічого, порожнє місце.

Як знищити мільйон однією дією?

Дією ділення (0:1000000=0)

3) Подайте вирази у вигляді степеня:     (слайд 9)

 

 

 

 

 

Порт «Точних обчислень»

Подайте у вигляді виразу, який не містить степеня з від’ємним показником (1 і ряд працює біля дошки, 2 аналізує)                                                    (слайд 10)

4) Індивідуальна робота.

Спостити вираз

а) :

в) *

4) Порт «Виправлень»

Працюють усі учні класу

Знайти помилку:                 (слайд 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Порт «Математичних розваг»

Працюють усі учні класу. Замініть зірочку таким виразом, щоб одержана рівність була правильною.                                                            (слайд 12)

Описание: D:\Інтел\clipart\Nature-360\Nature141.jpg 

 

 

 

6) Порт «Рівнянь»

Працюють усі учні класу. Розв’яжіть рівняння         (слайд13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача

(слайд 14)

 

 • У 1932-33 роках унаслідок штучно влаштованого

 голоду загинуло в Україні понад 10 %

від тодішнього населення.

На той час населення України становило

 приблизно 40 млн. осіб.

Обчисліть, скільки осіб загинуло?

 

 

Підсумки уроку

Метод релаксації

Продовжте речення «На сьогоднішньому уроці я…»

Домашнє завдання

§ 8, вправа №№ 166 (5-9), 169 (2,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

 

 

Конспект уроку у 9 класі

 

 

 

 

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми “Лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей з однією змінною”; формувати вміння використовувати їх для розв’язування різних вправ та задач; розвивати логічне мислення, навички самостійної пізнавальної діяльності, виховувати увагу і зосередженість при розв’язування вправ різних типів

Хід уроку

Організаційний момент

З яким настроєм ви діти прийшли сьогодні на урок? У кого настрій схожий на хмаринку, що плаче, а у кого настрій – тиха річечка, а у кого настрій схожий на сонечко, що усміхається? Прекрасно! То ж і я бажаю щоб цей настрій не полишав вас впродовж усього уроку.

Девіз

Знання збираються по краплині, як вода в долині.

Прислів’я.

Вчитель. До сьогоднішнього дня ви збирали по краплині знання з теми «Лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей з однією змінною», засвоїли їх властивості, найпростіші перетворення. Попереду на вас чекають ще багато цікавих і дуже потрібних знань з цієї теми. А для того щоб іти далі давайте разом з вами повторимо і узагальнимо все те, що нам відомо на сьогодні. І зробимо ми це у формі подорожі. Перед подорожжю клас поділимо на три групи.

І зупинка.

Нашу подорож розпочнемо з Давнього Єгипту, де знаходиться перше чудо світу – найдавніше і єдине, що збереглося до наших днів – Єгипетські піраміди. І сьогодні викликають подив ці величні споруди, таємниці яких досі нерозгадано. Вчені знаходять в них все нові і нові таємні ходи, переходи, усипальниці. Мільйони туристів їдуть з усього світу подивитися на це рукотворне диво.

Розповідь учня про дане чудо світу.

Ці піраміди, що здіймаються над гарячими пісками Лівійської пустелі та простягаються на десятки кілометрів, розташовані неподалік від сучасного Каїра. Археологи нарахували 80 пірамід, не всі вони збереглися до нашого часу. Найбільша піраміда – здіймається на 137 метрів. Вчені досі не можуть збагнути, як стародавнім людям вдалося звести такі величезні споруди та ще й надати їм правильної форми.

Вчитель. Велика піраміда – це гробниця фараона. Для того, щоб дізнатися його ім’я розгадаємокросворд.

1. Одиниця виміру часу (хвилина).

2. Числовий проміжок, що відповідає нерівності а<х<b називається (інтервалом).

3. Дві нерівності, що мають одні і ті самі розв’язки, називають (рівносильними).

4. Розв’язок системи – це спільна частина двох числових проміжків, яку називають (перерізом).

5. Проміжок (-∞;∞) називають (числовою) прямою.

Вчитель. Найбільшою з пірамід зображених на малюнку є піраміда Хеопса – одного з царів Стародавнього Єгипту. Біля піраміди Хеопса побудовано ще дві піраміди, для сина Хефрена та онука Мікерина, а також менші за розмірами піраміди для їхніх цариць. Згідно з легендами піраміда слугували фараонам тими східцями, якими вони сходили на небо.

ІІ зупинка.

Далі маршрут веде нас до Олександрії – столиці держави птолемеїв (ІІІ століття до нашої ери)

Розповідь учня.

Він був споруджений 283 року до н.е. за Олександра Македонського недалеко від тогочасної столиці Єгипту – Олександрії. Висота цієї гігантської  споруди сягала 130-140 м. Маяк стояв 1500 років, та був зруйнований землетрусом і вивітрюванням каменя.

Вчитель. Вежу маяка увінчувала статуя божества. Чия статуя була на вершині будівлі, ви дізнаєтесь після того, як виконаєте наступне завдання.

Усна лічба.

Вчитель.На вершині маяка була статуя Посейдона – грецького бога морів.

 

ІІІ зупинка

Вчитель. Далі ми мандруємо через Середземне море, де між річками Тигр та Євфрат розташоване третє диво – Висячі сади Семіраміди.

Розповідь учня.

За 90 км від Багдада знаходяться руїни Вавилона – великого стародавнього міста. У Вавилоні було багато дивних споруд, але найбільше вражали висячі сади царського палацу, за легендою побудовані Семірамідою, царицею Ассирії. В садах росли рідкісні дерева та найгарніші квіти. Висячі сади були зруйновані повінню.

Вчитель. Я покажу вам ці сади після того, як виконаєте наступне завдання. (Колективна робота)

ІV зупинка

Вчитель. Далі наш шлях лежить по Середземному морю до острова Родос.

Розповідь учня.

Велична статуя бога сонця – Геліоса – була споруджена 292 року до н.е. на о. Родос, що в Середземному морі.  Її побудували місцеві жителі в пам'ять про успішну оборону острова від нападу полководця Деметрія та його військ. На семиметровому пагорбі здіймалася статуя юнака заввишки 36 метрів.

Вчитель.Що сталося з Колосом Родоським ви дізнаєтесь як виконаєте наступне завдання. (Робота в парах).

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

Розв’яжіть нерівність (вправа №105а)

  

   

    

   

Доведіть нерівність (вправа №117г)

Розв’яжіть нерівність

   

  

Вчитель. Статуя простояла більше 50 років. Споруджували Колос на совість, але він не витримав сильного землетрусу в 224 році до нашої ери. Більше 1000 років статуя простояла на землі, а в 653 році уламки бронзи та заліза знайшли інше застосування – їх було продано на брухт.

V зупинка.

І знову в дорогу. Далі ми прямуємо до Гелікарнасу, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини.

Розповідь учня.

Це одна з найвеличніших пам'яток архітектури Стародавньої Греції. Гробниця  розташована в Малій Азії, в столиці Карійської держави – Галікарнасі. Її висота – 50 м, а площа – 5000 кв. метрів. Мавзолей бувспоруджений в IV столітті до н.е. царицею Артемісією на честь царя Мавсола – дуже заможного, але жорстокого правителя. Мавзолей простояв 19 століть.

Вчитель .Щоб нам з вами піднятись на вершину споруди потрібно розв’язати наступне завдання. На дошці записані дві системи

VІ зупинка.

Вчитель. І знову в дорогу. Далі ми прямуємо в Давньогрецьке місто Ефес, де знаходиться шосте чудо світу – храм Артеміди.

Розповідь учня.

У 12 столітті до н.е. місто Ефес (Мала Азія) досягло небувалого розквіту. Городяни вирішили побудувати храм на честь його покровительки – Артеміди – богині родючості, полювання, мисливства, хоронительки цноти й породіль. Будівництво храму тривало 120 років. Споруда сильно постраждала від пожежі, була розграбована та зрештою поглинена болотистим ґрунтом.

Вчитель.Артеміда – богиня родючості, покровителька тварин і мисливства, богиня місяця підготувала для вас завдання.

Різнорівнева самостійна робота.

Розв’яжіть подвійну нерівність 

Індивідуальна робота. При яких значеннях b значення виразу належить числовому проміжку [-2;2]

VІІ зупинка.

Вчитель. Далі ми прямуємо до Древньої Греції, де знаходиться останнє диво.

Розповідь учня.

Древньогрецьке місто Олімпія було осередком культу верховного бога Зевса. У 7- 6 століттях до н.е тут було зведено безліч архітектурних шедеврів, з-поміж яких і величезна статуя Зевса. Автор творіння – відомий скульптор – Фідій. Величезний Зевс сидів на троні, зробленому із золота, слонової кістки та коштовних каменів.

Вчитель. Що сталося із статуєю ви дізнаєтесь як виконаєте наступне завдання.

Вставте у пропущені клітинки відповідні значення

Вчитель. Статуя була перевезена до Константинополя, де згоріла під час пожежі в 426 році.

Вислів «сім чудес світу» залишився, а чудес побільшало. Новітні дива творить сучасна інженерна думка та техніка. Але у великому списку чудес, якими багата наша планета цих сім назавжди залишаться першими.

Домашнє завдання.

Ось і закінчилась наша подорож країнами старого світу. Ми з вами милувалися творіннями людського генія, які дивували і зачаровували подив всіх часів і народів.

Закінчилась подорож, закінчилась гра,

Закінчувати урок вже настала пора.

Порахуйте суму балів, які ви собі поставили в «аркуші оцінювання» - це і буде ваша самооцінка за урок. А я поставлю…

Поставтесь відповідально до виконання домашнього завдання, оскільки з повторенням кожного означення, твердження, формули, з виконанням кожного завдання ви наближаєтесь до досягнення мети, до успішної здачі ДПА, що є дуже важливим для вас.

§1.1-1.4. вправа №144(а), 148(в), 152(б

Підсумок уроку.

Саме час повернутися до початку уроку, до мети, яку ми перед собою поставили. Поміркуйте, чи досягли ви її. Чи відтворили знання про лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей, чи перевірили свої навчальні досягнення під час виконання завдань?

А я переконалася, що ви – клас однодумців, які вміють застосовувати набуті знання, а це означає, що кожен з вас, як і сьогодні, та і в майбутньому буде компетентний в певній галузі. Тож учіть свій розум та душу бачити добро, тоді дорогу до успіху буде для вас відкрито.


Література

 •                    Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М., 1981.
 •                    Большой словарь иностроанньх слов / Сост.. А. Ю. Москвин. — М.: Центрполиграф: ООО «Полис», 2003.
 •                    Гиркин И. В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных компьютерных технологий // Информационные технологии. — 1998. — №6.
 •                    Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. — К.: Міленіум, 2005.
 •                    Дементієвська Н. Вчимося самі, вчимо інших // Вісник програм шкільних обмінів. — 2004. — № 21. — С. 5—8.
 •                    Илюшин 3. А., Собкин Б. Л. Персональные ЭВМ и их применение в учебном процессе. — М., 1992.
 •                    Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей //Институт новых технологий по поручению Отдела высшего образования ЮНЕСКО. — ЮНЕСКО, 2005.
 •                    Розов Н. X. Деякі проблеми методики використання інформаційних технологій і комп’ютерних продуктів у навчальному процесі середньої школи // Інформатика. — 2005. —№6. —С. 26—29.
 •                    Ястребов Л. Й. Создание мультимедийных презентаций в программе Місrosoft Power Point, [Електронный ресурс] // Вопросы. Интернет-образования //

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Носальська Ольга Василівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
22 травня 2018
Переглядів
2189
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку