18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Національна економіка

Про матеріал
Розробка,конспект уроку з географії для учнів 9 класу "Національна економіка".
Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет природничо-географічної освіти та екології

Кафедра: психолого-педагогічних дисциплін

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

на тему : «НАЦІОАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

з курсу: «Україна і світове господарство» 9 клас

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Сніжани Олександрівни

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

9-А клас 

Мета:

а)навчальна: сформувати первинні уявлення про світове господарство, міжнародний поділ праці та інтеграцію праці, закономірності поділу світового господарства і його структуру; визначити вплив НТР на галузеву структуру і територіальну організацію виробництва; з’ясувати місце України у світовому господарстві;

б) розвивальна: розвивати уміння аналізувати динаміку розвитку світового господарства, глобальне світосприйняття учнів; сприяти розвитку глобального сприйняття світу у учнів.

в) виховна: виховувати географічне, економічне та логічне мислення.

Поняття: світове господарство, світове співробітництво, географічний поділ праці, спеціалізація території, міжнародний поділ праці, світовий ринок.

Тип уроку: комбінований.

Методи та методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда,пояснення, розповідь з елементами бесіди, робота з підручником); наочні (робота з картосхемою), інтерактивні методи та прийоми («Мікрофон», «Картографічний практикум», «Мозковий штурм», «Бліцопитування», «Проблемне питання»).

Засоби навчання: економічна карта світу, підручник, атлас, робочий зошит.

Використана вчителем література та інтернет джерела у підготовці до уроку:

 1. Календарне планування 9 клас. К. – 2017. С. 18.
 2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.. Географія: Підруч. Для 9кл. загольосвіт. Навч. закладів. – К.: Пед. Грамота,2016. – С.168-172.
 3. Бойко В. М., Дідчук І. Л. Географія :  підруч. для 9 кл. загальноосвіт. закл. / Бойко В. М. та 1н.. – Тернопіль : підручники і посібники, 2017. – 272с.:л
 1.   Кобернік С. Г., Коваленко Р.Р. Географія в опорних схемах, таблицях

    картосхемах. 9 клас: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

    Сисин, 2015. – С.36.

 1.   Електронний ресурс:

    http:// osvita.ua/school/lessons_summary/geography/45440/

Рекомендована література та інтернет-джерела для учнів:

 1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.. Географія: Підруч. Для 9 кл. загольосвіт. Навч. 

     закладів. – К.: Пед. Грамота,2016. – С.168-172.

2.  Кобернік С. Г., Коваленко Р.Р. Географія в опорних схемах, таблицях

    картосхемах. 9 клас: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП 

    Сисин, 2015. – С.36.

3.Бойко В. М., Дідчук І. Л. Географія :  підруч. для 9 кл. загальноосвіт. закл. / Бойко В. М. та 1н.. – Тернопіль : підручники і посібники, 2017. – 272с.: л.

ХІД УРОКУ

Структурні етапи уроку та їх зміст

Методи та методичні прийоми роботи

Час

І. Організація класу.

Привітання вчителя. Перевірка присутніх. Перевірка готовності учнів до уроку.

 

1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Що вивчає соціально-економічна географія світу?
 2. Які історико-географічні регіони виділяють у світі?
 3. Пригадайте:

а) що таке господарство країни?

б) що таке спеціалізація?

 

Прийом «Бліцопитування»

5 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчаючи світові природні ресурси, ви мали змогу переконатися, що природа неоднаково наділила країни світу своїми багатствами. Крім природних ресурсів кожна країна одних галузей та відсутності інших має свої соціальні та культурні особливості, своєрідне географічне положення, природні умови. Усі ці чинники ведуть до розвитку. Жодні величезні імперії не могли повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами. Унаслідок цього виникала потреба завозити товари з інших країн та можливість продавати до інших країн надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких різнобічних взаємозв’язків між ними. Ці взаємозв’язки сприяли утворенню світового господарства. Світове господарство стосується безпосередньо кожного з нас. Ми користуємося речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи та багатьох інших. В Україні чимало вітчизняних товарів містять у своєму складі складові, вироблені поза її межами. Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розвитку i продовжує змінюватися у наші часи.

Розповідь.

 

 

5 хв.

ІV.  Вивчення нового матеріалу.

 1. Поняття світового господарства.

Світове господарство – це історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких лежить МПП.

Як же складалося світове господарство? Розглянемо етапи цього процесу.

Перший етап: період утворення стародавніх імперій, піч час якого спостерігалося посилення тенденції до інтеграції.

Другий етап: епоха Великих географічних відкриттів, коли встановилися регулярні торгово-фінансові й виробничі зв’язки між країнами, регіонами i континентами, які багато віків перебували в ізоляції, що гальмувало їх розвиток. Центром процесу формування світового господарства стала Європа, яка ще декілька сторіч утримувала абсолютну першість у розвитку капіталістичних відносин.

Третій етап формування світового господарства почався після закінчення Другої світової війни – у другій половині ХХ ст., коли колишні колонії отримали незалежність почали розвивати власну економіку i тим самим включатися у світове господарство.

Четвертий етап: наш час. пов’язаний перебудовою економіки країн колишнього соціалістичного табору.

Як ви вважаєте, що є організуючою основою світового господарства?

Організуючою основою світового господарства є міжнародний географічний поділ праці (МГПП) – вища форма суспільного поділу праці. МГПП виражається в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг i подальшому обміні ними.

Численні міжнародні зв’язка об’єднують країни світу в складну систему – світове співтовариство, а їхні національні економіки – у світове господарство. 

Головні чинники МПП:

– географічне положення країн (наприклад спеціалізація на морському рибальстві приморських країн);

– природно-ресурсна база (визначає спеціалізацію країн на галузях видобувної промисловості, сільського та лісового господарства, відпочинку, туризму);

– соціально-економічні умови (розвиток окремих галузей під впливом історичних, національних i релігійних особливостей, рівень розвитку продуктивних сил, нагромадження капіталу, НТП тощо).

Міжнародною спеціалізацією визначається господарська діяльність багатьох країн. Наприклад, Саудівська Аравія є постачальником на світовий ринок нафти, Канада - зернових, Замбія міді, Японія – робототехніки, радіоелектроніки, автомобілів, капіталу.

Які країни менше залежать від коливань цін на світовому ринку: які постачають один-два види продукції, або ті, які постачають більше видів продукції? Відповідь обґрунтуйте.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Що таке світове господарство? Міжнародний поділ праці?
 2. Що є основою міжнародного поділу праці?
 3. Назвіть основні чинники МПП?
 4. Як НТР впливає на галузеву та територіальну структуру СГ?

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання.

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання.

 

Робота з підручником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання.

 

 

Прийом

«Картографічний практикум».

 

 

 

 

 

Прийом

«Мозковий штурм».

 

23 хв

VI. Підведення підсумку уроку.

Виставлення оцінок учням

Які знання та вміння вам стали в пригоді для виконання завдань уроку?

 

Діти слухають вчителя і дають свої щоденники для виставлення оцінок.

Прийом

«Мікрофон»

 

4 хв.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати текст  параграфу.

 

Учні відкривають свої щоденники і записують домашнє завдання.

1 хв.

 

 

 

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р.)
Додано
15 березня 2020
Переглядів
298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку