Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Національно-патріотичне виховання на уроках фізики

Про матеріал

Впровадження ідей національно- патріотичного виховання на уроках фізики-оновлення змісту фізичної освіти сприяє формуванню духовних цінностей молоді, забезпечує усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття відповідальності за них, підвищує мотивацію щодо вивчення фізики в навчальному закладі.

Перегляд файлу

«Національно-патріотичне виховання на уроках фізики»

 

Патріотизм як мета і результат патріотичного виховання молоді – це найвищій прояв любові до Батьківщини. (Володимир Даль)

 

Учитель – це особлива професія. Її не можна порівняти з жодною іншою. Адже йому довірено найдорожче, неоціненне, що є у світі, – дітей. А тому він стає одним із скульпторів, які творять людину майбутнього.

Спільна робота педагогів та батьків направлена на виховання всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої людини, яка наділена високими духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями.

Так сучасна загальноосвітня школа має значні резерви щодо результативного формування в особистості системи ціннісних орієнтацій як компоненту її світоглядної позиції, в тому числі і патріотичної. Саме у школі прищеплюється повага до свого народу, його історії та культури, закладаються основи цілісного внутрішнього світу особистості, її національної самосвідомості, світогляду, зокрема і на уроках фізики. 

Розуміння патріотизму має глибоку теоретичну традицію, яка сягає своїх витоків ще сивої давнини. Ще Платон розмірковував про Батьківщину, говоривши, що вона дорожча батька і матері. Як вища цінність, любов до Батьківщини, обґрунтовується в працях таких мислителів, як М.Макіавеллі, Ю.Крижанич, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Фіхте. Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли і українські педагоги Г.Ващенко, О.Духнович, І.Огієнко, С.Русова, Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші.

Фізика є досить розвиненою і перспективною науковою галуззю, яка проявляє свої пізнавальні, світоглядні, загальноосвітні та прикладні цілі. Її зміст спрямований на розуміння та проникнення у глибини сутності природних явищ і процесів; усвідомлення та розуміння фізичних понять, законів і фізичних теорій через наукові методи наукового пізнання та їх практичне прикладне застосування; також на формування особистості кожного школяра фізичними засобами та методами, на формування наукового світогляду, стилю мислення, екологічної культури, національно-патріотичного мислення, розвитку експериментаторських умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей та схильності до креативного мислення.

Вивчення фізики сприяє формуванню в учня цілісної картини світу, в тому числі і внутрішнього світу людини, допомагає усвідомленню свого місця у суспільстві; виховує бережливе ставлення до природи і людини, бажання пізнавати довкілля; розкриття ролі людського фактора на виробництві і в повсякденному житті.

Але також сьогодні фізику не можна розглядати лише як об’єктивне пізнання природи, яка не взаємодіє з людиною. Учні повинні знати, заради чого пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства й кожної людини окремо. Сьогоднішній зміст фізичної освіти слід розглядати і розширювати як процес формування освітньо-пізнавальних, патріотичних якостей учнів, виховання національної свідомості, поглиблення знань про свій народ, його наукові та культурні традиції в рамкам фізичної науки, а також в поєднанні з іншими. Фізика має великі виховні можливості українознавчого характеру. На уроках та в позакласній роботі можна використовувати різні форми й методи для реалізації національно-патріотичного виховання.

Найпростіше – це використання на уроці цікавих розповідей про українських вчених, винахідників та науковців, факти з їхнього життя та професійної діяльності. Представляти увазі учнів історичні довідки відкриття та досягнення вітчизняних науковців; демонструвати досліди, моделі, макети, розроблені в Україні; демонструвати відео та фото з історії української фізики. Також можна фізично трактувати відомі раніше художні твори: народні казки, оповідання, байки, загадки; доповнювати шкільних підручників на уроках фізики елементами народної мудрості – це сприятиме формуванню позитивних якостей школярів, збагатить фактичний матеріал цікавими повідомленнями, зробить уроки доступнішими і змістовнішими. Розв’язування фізичних задач на патріотичну тематику – це ще один простий спосіб впровадження громадянського виховання школярів.

Нам є чим і ким пишатися. Ми повинні ознайомлювати підростаюче покоління з українцями світової величі, котрі досягли свого визнання в фізиці. Акцентувати увагу на ролі наших вчених у становленні науки в цілому, відроджувати забуті імена. Для прикладу згадаємо XIX століття яке дало велику низку славних дослідників науки: Іван Земанчик, Михайло Остроградський, Михайло Авенаріус (заснував у Київському університеті Святого Володимира першу в Україні лабораторію експериментальної фізики). Варто розповісти учням про дослідження Іваном Пулюєм природи катодних та Х-променів, розробку газорозрядних ламп, досягнення в області теоретичної та практичної електротехніки. Важливим фактором для морального та духовного виховання підростаючого покоління є моменти із біографії І.Пулюя, який був щирим патріотом України, однак, до недавнього часу залишався майже невідомим в Україні, на рідній Батьківщині, для кращого майбутнього якої невтомно працював поза її межами впродовж усього життя.

На уроках можна показати те, що для багатьох вчених-фізиків були притаманні такі якості як – відданість Батьківщині, прагнення розвивати якість науки своєї держави, підняти її престиж на більш високий рівень, покращити умови життя своїх співвітчизників. Все це не може залишити учнів байдужими, наповнює їх свідомість і серця гордістю за нашу країну і за наш народ.

Національно-патріотичне виховання школярів є визначальним у формуванні духовних цінностей молоді є, як ніколи, актуальним сьогодні. Адже майбутнє нашої країни залежить від учнів, які зараз сидять за партами. Формування найвищої духовної істоти; підготовка учнів до життя це є головною метою і ідеєю вчителів фізики сьогодні. Саме духовність і високий рівень свідомості є основою майбутнього політичного, економічного та культурного розвитку нашої держави. І покликання шкіл полягає у тому, щоб крім міцних професійних знань забезпечити у молодих людей – завтрашньої еліти країни, також формування духовно-багатого та національно свідомого світогляду, усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття відповідальності за них.

Під час проведення уроків фізики доповнюючи одне одного, навчання фізики й національно-патріотичне виховання служать єдиній меті: цілісному розвитку особистості учня, справжнього громадянина України. Зважаючи на нелегкий період в нашій державі, на вчителя фізики покладається завдання викликати в школярів глибокий, стійкий інтерес до предмету окремо, і до науки в цілому, любов до природи. І тому святий обов’язок вчителя – навчити дітей дивитись і бачити красу навколишнього світу, створити для них можливості одержувати нові враження, проявляти милосердя, співчуття, виховувати готовність прийти на допомогу державі. У ранньому віці набагато легше полюбити свою Батьківщину, ніж у дорослому, тому треба виховувати це почуття в учнів вже з самого їхнього дитинства.

Головним фактором процвітання нашої держави є свідома, патріотично налаштована молодь, частина якої щороку поповнює лави науково-педагогічних працівників, державних службовців, юристів, політиків та ін. І саме вони коректуватимуть закони, змінюватимуть і вдосконалюватимуть суспільне життя та етико-моральні засади і розбудовуватимуть соборну Україну. Тож треба намагатися патріотично спрямовувати учнів для нашого спільного процвітаючого майбутнього в незалежній вільній Україні.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
702
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку