Накази (участь учнів у ЗНО, коригування річного оцінювання, видача свідоцтв, зарахування результатів ЗНО та ін.)

Про матеріал

Пропоную зразки наказів при оформленні яких ми, керівники навчальних закладів, відчуваємо труднощі. Не вважаю їх ідеальними, але рада поділитися власним досвідом.

Перегляд файлу

1

 

БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor2@ ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

 

                                            Н А К А З

 

29.08. 2017                                                м. Борщів                               

 

Про результати проведення державної

підсумкової атестації у формі зовнішнього

незалежного оцінювання за освітній рівень

повної загальної середньої освіти

 

                       Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, наказів Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016   № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 року    № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року № 1272», листа Міністерства освіти і науки України від  13.03.2017 № 1/9-149 «Про порядок проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.01.2017 року № 21 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», наказу відділу освіти райдержадміністрації від 09.02.2017 № 34-од «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» учні 11 класу з 23 травня по 16 червня 2017 року  пройшли державну підсумкову атестацію з української мови, з математики (історії України) та ще одного навчального предмету у   формі зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах проведення   тестування ( розподіл навчальних предметів та кількості учнів подано на діаграмі).

             Відповідно до відомостей результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, виданих Українським центром оцінювання якості освіти,  учні школи успішно пройшли ДПА.  Так, з 42 результатів 1 результат середнього, 22- достатнього та 19 –високого рівня.

 

             Результати подані у таблиці.

 

 

Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

Ср

Ся

Кр

високий

достатній

середній

початковий

Українська мова

8

6

-

-

1

1

0,80

Історія України

3

6

-

-

1

1

0,79

Математика

6

5

1

-

1

0,92

0,78

Біологія

-

1

-

-

1

1

0,58

Географія

2

2

-

-

1

1

0,77

Фізика

-

2

-

-

1

1

0,63

 

                  За підсумками незалежного оцінювання  10 учнів (71,4%) з української мови та 5 учнів ( 41,7%)  з математики отримали на 1-3 бали вищі  результати у порівнянні з річними оцінками за курс школи ІІІ ступеня.

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО БАЛУ ТА СЕРЕДНЬОГО БАЛУ ДПА

                       Претенденти на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» Задорожна Андріана та Калуцька Юлія підтвердили свої річні бали високого рівня з навчальних предметів, з яких проходили ЗНО. 

           

                   У порівнянні з минулим навчальним роком показник якості знань з української мови зріс на 18,2%, з історії України –на 14,3%, а середній бал відповідно – на 0,3 та 0,2.

                 

                  Проте під час аналізу результатів державної підсумкової атестації виявлені і певні недоліки. Є розбіжності між середніми балами ДПА та середніми річними балами за курс школи ІІІ ступеня з географії, фізики та біології.  Не підтвердили свої річні бали:  ……… з географії, ……….. з фізики, ……… з біології (-2б.).

 

                 Виходячи з вищесказаного,  

 

Н А К А З У Ю:

 

1.Відзначити роботу вчителів Корчинської Г.М., Щур О.Б. щодо  забезпечення високого рівня організації навчального процесу, повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Щур О.Б. до 31 серпня 2017 року розглянути на нараді при директорові питання «Про результати проведення  державної підсумкової атестації учнів 11 класу».                                                                                                                                    

3.Вчителям - предметникам :

                     3.1. Ширше впроваджувати тестові методики у навчально-виховний процес.

                     3.2.  Навчальну роботу на уроках спрямовувати на підвищення рівня  розвитку мислення; рівня  розвитку пізнавального інтересу, пізнавальної активності;  мотивації до навчальної діяльності.

                    3.3. При підготовці календарних планів у новому навчальному році передбачити більш глибоке вивчення та повторення тем, які не у повному обсязі засвоєні учнями за результатами атестаційних робіт.

                   3.4. Ширше використовувати навчальний матеріал інтегрованого характеру, завдання, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях.

                  3.5. Планувати  та здійснювати корекційні заходи за одержаними результатами моніторингу якості знань.

                  3.6. Повторно до 15 вересня 2017 року ознайомити учнів та батьків з критеріями оцінювання знань, вмінь і навичок учнів з кожного предмета.

 

4. Вчителям ……………………………… чітко дотримуватись критеріїв оцінювання знань, вмінь і навичок учнів з відповідних навчальних предметів.

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

                      

          Директор                                          О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені: 


…………………


               БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor2@ ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

 

Н А К А З

 

19.06.2018                              м.Борщів                                    

 

Про зарахування результатів ЗНО

 як державної підсумкової

атестації учням 11 класу

 

                   Відповідно до пункту 3 розділу І, пунктів 1,3 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості проведення державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти», на підставі відомостей УЦОЯО результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання за №11267

 

Н А К А З У Ю:

1. Зарахувати результати ЗНО з української мови, математики, англійської мови та біології як державну підсумкову атестацію таким учням 11 класу:

з/п

Прізвище, ім»я учня

Результати державної підсумкової атестації

українська мова

математика

англійська мова

біологія

1.

 

11

9

 

11

2.

 

11

 

10

 

3.

 

8

 

 

 

4.

 

8

6

 

 

5.

 

7

9

 

 

6.

 

12

 

 

10

7.

 

10

9

8

 

 

2. Класному керівнику 11 класу Чернезі Г.П. виставити бали за ДПА з української мови, математики, англійської мови та біології учнів 11 класу до класного журналу у зведений облік навчальних досягнень учнів, особових справ, додатків до атестатів про повну загальну середню освіту.

 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Щур О.Б. виставити бали за ДПА з української мови, математики, англійської мови та біології учнів 11 класу до Книги обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту.

 

4. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

 

 

                     Директор                                                  О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені:  


                       БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor2@ ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

 

                                                Н А К А З

 

29.05.2018                              м. Борщів                                

 

Про проведення повторного

семестрового оцінювання

 

                   Відповідно до п.14 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 76230, на підставі заяв батьків учнів 9 класу

 

Н А К А З У Ю:

 

1.  Дозволити пройти повторне семестрове оцінювання ( ІІ семестр) учням 9 класу:

                   ………………………….          з німецької мови

                   ……………………                   з хімії.

 

2.  Затвердити графік  проведення повторного семестрового оцінювання

 

Навчальний предмет

Дата і час проведення повторного семестрового оцінювання

Вчитель, який проводить повторне семестрове оцінювання

Представник від адміністрації школи

Німецька мова

01.06. 2018 року   10.00

Новосад Т.В.

Щур О.Б.

Хімія

01.06. 2018 року   10.00

Масловська С.І.

Жолобанюк О.Д.

 

3. Повторне семестрове оцінювання провести у формі контрольних письмових робіт.

 

4.  Вчителям Масловській С.І., Новосад Т.В.:

                4.1. До 31 травня 2018 року розробити завдання для проведення повторного семестрового оцінювання, що охоплюють зміст усіх тем, вивчених упродовж другого семестру з відповідних навчальних предметів.

                4.2. При оцінюванні письмових контрольних робіт керуватися наказом Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 року №1222  «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін  системі загальної середньої освіти».

 

5. Класному керівнику 9 класу Бей Л.М. 29 травня 2018 року довести зміст наказу до учнів, які проходитимуть повторне семестрове оцінювання, та їх батьків.

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                    О. ЖОЛОБАНЮК

З наказом ознайомлені:

БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor2@ ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

 

                                          Н А К А З

 

01.06.2018                       м. Борщів                                

 

Про коригування річного оцінювання

 

                   Відповідно до п.14 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 76230, та на підставі результатів контрольних робіт

 

Н А К А З У Ю:

 

1.  Затвердити результати контрольних робіт, повторного семестрового, скоригованого річного оцінювання учнів 9 класу з відповідних навчальних дисциплін:

 

Прізвище, ім»я учня

Навчальний предмет

Результати контрольної роботи

Повторна,

ІІ семестр

Скоригована річна

……………..

німецька мова

 

 

 

……………..

хімія

 

 

 

 

2.  Вчителям Масловській С.І., Новосад Т.В. у класному журналі виставити бали у колонки з написами «Повторна ІІ семестр» та «Скоригована річна» без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

 

3. Класному керівнику 9 класу Бей Л.М.

             3.1. У класному журналі на сторінці «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Річна» виставити … балів …………. з німецької мови, ………… - з хімії.

             3.2. Довести зміст наказу до учнів, які проходили повторне семестрове оцінювання, та їх батьків.

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                    О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

 

 

 

                     БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor2@ ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

Н А К А З

 

 08.06.2018                                                   м. Борщів                                                

 

Про видачу свідоцтв про базову

загальну середню освіту учням 9 класу

 

                   Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 року № 367, листа МОН від 18.01.2016 року № 1/9-27 "Щодо роз’яснення питання видачі документів про освіту учнів, які закінчили 9-й клас", на виконання  рішення педагогічної ради  ( протокол від 08.06.2018 року № 06) та на підставі заяв батьків

 

Н А К А З У Ю :

 

1.Видати свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та перевести до 10 класу ………………………..

 

2.Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести до 10 класу таких учнів 9 класу:

                     …………………………

3. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту для  участі у конкурсному відборі для навчання в інших навчальних закладах та відрахувати зі школи  таких учнів 9 класу:

………………………………………….

4. Класному керівнику 9 класу Бей Л.М. до 11 червня 2018 року зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів.

 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Щур О.Б.:

               5.1. До 12 червня 2018 року  оформити сторінки Алфавітної книги  про перевід та відрахування  учнів 9 класу.

               5.2. До 11 червня 2018 року  здійснити записи про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту у Книзі обліку та видачі  свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту.

6. Адміністратору шкільного веб-сайту Яковів О.І. до 11 червня 2018 року розмістити даний наказ на офіційному сайті школи.

7. Контроль за виконанням  наказу залишаю  за собою.      

                                   Директор                                   О. ЖОЛОБАНЮК        

                БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2                                              вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,  48701,

тел. (0352)  75 405   E-mail:  schoolbor2@ ukr. net      Код ЄДРПОУ      22606696

 

                                                 Н А К А З

 

30.05.2018                                                     м. Борщів                                             

 

Про організований підвіз учнів

11 класу до пункту тестування

 

                 Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 року №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 14.02.2018 року №34 «Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти», наказу відділу освіти Борщівської міської ради від 20.02.2018 року20-од «Про порядок закінчення 2017/2018 н. р. та проведення ДПА учнів у закладах загальної середньої освіти» та з метою забезпечення участі учнів 11 класу у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Відрядити 04 червня 2018 року для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з  біології таких учнів 11 класу:

Каміноброцьку Юлію

Чубак Софію

 

2. Організувати перевезення учнів до пункту тестування (вул. Володимира Вееликого, 4-Б,  загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 м. Чортків ) та у зворотному напрямку автомобілем RENAULT TRAFFIS  3799 (власник Каміноброцький В.В. ).

 

3. Призначити відповідальним за збереження життя і здоров’я учасників зовнішнього незалежного оцінювання з біології Каміноброцького Володимира Васильовича (за згодою).

 

4. Класному керівнику 11 класу Чернезі Г.П. :

                   4.1. До 04 червня 2018 року повторно проінформувати випускників про порядок допуску до пункту тестування, правила поводження під час зовнішнього незалежного оцінювання та перелік документів, які повинен мати випускник для допуску до пункту ЗНО.

                  4.2. Вжити заходів щодо недопущення фактів відсутності учнів 11 класу, учасників ЗНО з біології, під час проведення ЗНО з даного навчального  предмету.

                 4.3. До 04 червня 2018 року провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності та зробити відповідні записи у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти.

                 4.4. Перед від′їздом учнів зі школи (9.00 год. 04 червня травня 2018 року) до пункту тестування  перевірити наявність у них запрошення – перепустки, сертифіката, паспорта та двох гелевих чорних ручок.

 

5. Контроль за виконання  наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи Щур О.Б.

 

 

 

Директор                                               О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 червня 2018
Переглядів
4390
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку