Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність». Дидактичний матеріал

Про матеріал
Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність». Дидактичний матеріал. Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках української мови в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на усвідомлення громадянської активності й відповідальності, здатності до реалізації громадянських прав і обов’язків задля розвитку демократичного громадянського суспільства.
Перегляд файлу

Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей 

у навчанні української мови

 

Автор-упорядник: Фефілова Галина Євгенівна, учитель вищої категорії, учитель-методистКуп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник міського методичного об’єднаннявчителів зарубіжної літератури м. Куп’янська Харківської області

 

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність»

Дидактичний матеріал

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках української мови в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на усвідомлення громадянської активності й відповідальності, здатності до реалізації громадянських прав і обов’язків задля розвитку демократичного громадянського суспільства.

 

5 КЛАС

Повторення вивченого в початкових класах

1. Прочитайте текст, звертаючи увагу на виразність.

Було собі два друзі. І дуже міцною була їхня дружба Якогось моменту друзі посперечались, і один з них дав ляпаса іншому.

Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску: «Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса».

Вони продовжували йти, і знайшли оазу, в якій вони вирішили скупатися. Той, який отримав ляпаса, ледь не потонув, але друг врятував його. Отямившись, він почав тисати на камені: «Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя».

Той, який дав ляпаса, а потім врятував життя, запитав його:

— Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти вибиваєш на камені. Чому?

Друг відповів:

— Коли хтось нас ображає, ми маємо написати про це на піску, щоб вітри могли стерти напис. Але коли хтось робить щось добре, ми повинні викарбувати це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти такі слова. Давайте будемо вчитися писати образи на піску і гравірувати радощі на камені. (Притча)

 • Знайдіть іменники, визначте рід, число й відмінок.
 • Провідміняйте прикметники. Виділіть закінчення.
  Вправа «Закінчіть речення» (письмово). Порівняйте свої міркування з пропозиціями однокласників. Зробіть висновки.
 • Друг – це той, хто …
 • Друг і приятель – не зовсім одне і те саме, бо …

Творче завдання.

 • Складіть невеличке усне висловлювання на тему «Який мені потрібен друг».

 

Відомості з синтаксису й пунктуації

2. Уважно прочитайте текст.

Що об’єднує людей

Турбота скріплює відносини між людьми, сім’ю, дружбу, односельців, жителів одного міста, однієї країни.

Якщо турбота спрямована тільки на себе, то виростає егоїст. Турбота об’єднує людей, скріплює пам’ять про минуле і спрямована цілком на майбутнє. Це не саме почуття — це конкретний прояв почуття любові, дружби, патріотизму. Людина повинна бути турботливою. Недбайлива або безтурботна людина — швидше за все людина недобра і не любляча нікого.

(Д. С. Ліхачов)

 • Які види речень за метою висловлювання наявні у тексті?
 • З  другого абзацу випишіть словосполучення, визначте головне та залежне слово.
 • Підкресліть граматичні основи у реченнях двох абзаців.
 • Зверніть увагу на розділові знаки та поясніть їх уживання.
 • Чи є в тексті речення з однорідними членами? Доведіть свою думку.

 Вправа «Мозковий штурм» (робота у групах).

 • Як розуміє турботу автор тексту? Чому він вважає, що турбота об’єднує людей?
 • Поміркуйте, яка спільна думка об’єднує подані висловлювання?
 • Всього більш убогих не забувайте, але наскільки можете по силам годуйте, і подавайте сироті, і вдовицю виправдовуйте самі, а не давайте сильним губити людину. (Володимир Мономах, Великий князь Київський)
 • Людина, яка думає тільки про себе й шукає в усьому своєї вигоди, не може бути щаслива. Хочеш жити для себе — живи для інших. (Сенека,давньоримський філософ, поет)

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

3. Прочитайте текст мовчки. Дотримуючись відповідної інтонації, зачитайте уголос ті місця, які вас найбільше зацікавили. Визначте тип і стиль тексту. Обґрунтуйте своє міркування.

Надзвичайно правильна думка: «Невеликий крок для людини, великий крок для людства».

Можна навести тисячі прикладів тому: бути добрим одній людині нічого не варто, але стати добрим людству неймовірно важко. Виправити людство не можна, виправити себе — просто. Нагодувати дитину, перевести через вулицю старого, поступитися місцем у трамваї, добре працювати, бути ввічливим і ввічливою тощо — усе це просто для однієї людини, але неймовірно важко для всіх одразу. Ось чому потрібно починати з себе.

Добро не може бути нерозумним. Добрий вчинок ніколи не поганий, бо він безкорисливий і не переслідує вигідної мети і «розумного результату».

Назвати добрий вчинок «поганим» можна тільки тоді, коли він вочевидь не міг досягти мети або був «лжедобрим», помилково добрим, тобто недобрим. Повторюю, істинно добрий вчинок не може бути поганий, він поза оцінкою з точки зору розуму. Тим добро й добре.

(Д. С. Ліхачов)

 • Визначте звукове значення букв у виділених словах, розставте в них наголоси відповідно до орфоепічних норм.
 • Всі слова першого речення розбийте на склади.
 • Чи можна в тексті замінити слова добрий, доброта на слова турботливий, турботливість?
 • Чи згодні ви, що турбота про довкілля починається з маленьких кроків однієї людини?

 

Лексикологія

4. Уважно прочитайте текст та перекажіть його.

У середині XV століття в Німеччині було започатковано книгодрук. Друкарський винахід зробив видання книжок швидким,  дешевим і масовим, що прискорило розвиток освіти, науки і культури.

Необхідність власного книгодруку розуміли багато освічених людей, і серед них — Іван Федоров. Він був обдарованим винахідником і талановитим майстром. Аби створити друкарський верстат, він опанував різні ремесла: був теслею, ливарником і палітурником, сам розробив форми для літер, набирав і виправляв текст.

Першу друкарню Іван Федоров відкрив у Москві (Росія) в 1553 році, там же видав свою першу книгу — «Апостол». Друкарство він продовжив спочатку в Литві, а потім в Україні. На кошти міщан Львова Іван Федоров відкрив друкарню. Там у1574 році він видав «Апостол», а згодом «Буквар» — перший друкований підручник на українських землях. (О. І. Пометун)

 •           З’ясуйте лексичне значення виділених слів.
 •           У якому значенні сьогодні вживають слово «ініціал»?
 • Доберіть антоніми до слів: започатковано, дешевим, багато, швидким, розвиток.
 • Доберіть синоніми до слів: зробив, талановитим, продовжив, освічених. .

Творче завдання.

 •           Переписувачі книг казали: «Рука, що тримала перо, зітліла, проте написане живе вічно». Як ви розумієте ці слова?
 •           Доберіть якомога більше значень до слова «книга», складіть і запишіть з ними 4 -5 речень.

                 Домашнє завдання

 •           З ’ясуйте, скільки книжок у вашій шкільній бібліотеці. Установіть, з яких тем книжок більше, як вони розміщені на полицях, які з них призначені для вашого віку.

 

Будова слова. Орфографія

5. Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього. Яке речення передає основну думку тексту?

Традиційно на території України меш кали різні народи, й сьогодні в нашій державі живуть понад 100 великих і малих (до1000 представників) народів, яких поєднує одна батьківщина.

Усі разом ми є громадянами нашої держави, любимо її та бажаємо їй процвітання. Прикладом єдності громадян є щорічне святкування24 серпня Дня незалежності України.

За п ’ять років після здобуття незалежності 28 червня 1996 року Верховна Рада України утвердила Конституцію України.

Конституція — Основний закон держави, що описує державний устрій, встановлює права та обов’язки громадян.

Упродовж 20 років незалежності Україна переживала як світлі, так і похмурі дні. Сьогодні ми пишаємося досягненнями відомих співвітчизників: учених, винахідників, космонавтів, письменників і художників, спортсменів і співаків і т. д. Не менш вагомий внесок в історію нашої держави здійснюють пересічні громадяни, які своєю працею і натхненням наближають українську мрію про сильну, демократичну, незалежну економічно і багату духовно країну.(О. І. Пометун)

 • Назвіть основні способи словотвору в української мові.
 • Слова яких способів творення наявні у тексті?
 • Розберіть прикметники, що наявні в тексті, за будовою.
 • У другому реченні визначте значущі частини слова.
 • Кого із наших сучасників — відомих людей України, ви знаєте?
 • Чим вони прославили нашу державу?

Домашнє завдання

 • Роздивіться грошові купюри у себе вдома. Знайдіть на них ознаки державної незалежності та історичної спадкоємності Української держави.

 

6 КЛАС

Лексикологія

6. Уважно прочитайте текст та перекажіть його.

Однією з важливих передумов налагодження спілкування є усмішка. Хоча часи й змінилися, але старе оповідання про сонце й вітер, які побилися об заклад, хто примусить чоловіка зняти плаща, не втратило свого значення й сьогодні. Пам’ятаєте? Прямував дорогою чоловік, одягнений у плащ. Вітер сказав, що швидко примусить його роздягтися, проте як він не намагався, здіймаючи майже бурю, чоловік лише щільніше загортався у плащ. А сонце, посміхнувшись, лагідно пригріло своїми променями людину, і за кілька хвилин вона з радістю скинула з себе плащ і светр.

Отже, для того щоб до вас проявили розуміння, зацікавлення, необхідно самому стати приязнішим до людей. Дружня усмішка усуває настороженість. Це одна з таємниць, яка має велике значення у спілкуванні. Адже з доброзичливого людиною говорити набагато приємніше, ніж з похмурою (З журналу).

 •   На які дві групи за походженням поділяються всі слова української мови?
 •   Наведіть приклади, користуючись матеріалами тексту.
 •   Яка таємниця спілкування в ньому розкривається?
 •   Яка ж таємниця ефективного спілкування з людьми? Які риси особистості для цього необхідні?

 

Морфологія. Орфографія

7. Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього.

Подорожі — це надзвичайно цікавий та захоплюючий спосіб знайомства зі світом, що навколо. Далекі краї зазвичай приваблюють таємницями природи, незнайомими містами та різноманітними музеями, скарбницями історичних пам ’яток. Мандри надають чудову можливість отримати досвід спілкування з іншими людьми, дізнатися про культуру та традиції інших народів. Проте не завжди існує реальна можливість подорожувати.

Окрім того, навіть цілого життя не достатньо, щоб побувати в кожному куточку нашої планети. Та завдяки сучасним технологіям ми маємо можливість бачити світ разом із ведучими телепередач або самостійно подорожувати уявними маршрутами за допомогою Інтернету.

Наша країна — велика за розмірами та має безліч місць, пов’язаних з нашою спільною історією. Продовжують з ’являтись і нові музеї, і пам’ятки. (О. І. Пометун)

 • У першому реченні з’ясуйте, до якої частини мови належить кожне зі слів. Яку роль вони виконують у реченні?
 • Випишіть з першого абзацу іменники. Поставити до них запитання.
 • Визначте синтаксичну роль виписаних іменників.
 • З ’ясуйте відмінність між реальною та уявною подорожжю.
 • Що потрібно знати, аби подорож стала цікавою.

Домашнє завдання

 • Оберіть маршрут вашої мандрівки «Пам’ятки України». Визначте, яку саме історичну пам’ятку ви хочете відвідати. Зберіть про неї інформацію з доступних джерел. За можливості підготуйте зображення цієї пам ’ятки.
 • Для кращого представлення результатів вашої уявної подорожі укладіть сторінку
 • для майбутнього туристичного довідника «Україна історична» або проведіть уявну екскурсію для ваших однокласників. Для більш захопливого і детального опису використовуйте слова і словосполучення: «зверніть у ва гу...», «варто побачити і почути ...», «вас зацікавитьтой факт, що ...», «ліворуч», «праворуч», «в центрі».

 

8. Прочитайте текст. Доберіть заголовок до тексту. Визначте тему й основну думку. До якого стилю належить текст? Аргументуйте свою відповідь.

ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка за співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам’яток культури тощо.

Світова спадщина ЮНЕСКО — це видатні культурні та природні цінності, що становлять надбання всього людства. Станом на 2014 рік у списку Світової спадщини знаходиться 1007 об’єктів (зокрема 779 культурних і 197 природних). Держави, на території яких розташовані об’єкти Світової спадщини, беруть на себе зобов’язання їх зберігати.

Україна є членом ЮНЕСКО з 1975 року. На території нашої держави — сім культурних і один природний об’єкт зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Два з них — Собор Святої Софії та Києво-Печерська лавра в Києві — визнані шедеврами творчого людського генія.

(О. В. Тагліна)

 •      Знайдіть числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль виконують у реченнях?
 •      Поміркуйте, чи можна було б скласти речення, не використовуючи числівники.
 •      Які бувають числівники за будовою? Як вони пишуться? Наведіть приклади з тексту.
 • Поміркуйте й розкажіть, як ви можете охороняти й зберігати культурну спадщину свого народу.

Домашнє завдання

 • Знайдіть додаткові відомості про інформацію, надану в тексті.
 • Попрацюйте над проектом «Культурна спадщина моєї держави». Дізнайтеся повний перелік об’єктів зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО, розташованих на території України. Оберіть один із них, виконайте проект.

 

7 клас

Морфологія. Орфографія

 

Дієслово

9. Прочитайте текст, доберіть заголовок. Поставте до тексту кілька запитань і запишіть їх. Усно відтворіть текст, відповідаючи на запитання.

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками…

В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для свого народу…

Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. У нас в Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної, батьківської культури. (О. І.Воропай)

 • Випишіть дієслова. З’ясуйте їх лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль.
 • Зробіть висновок про те, яку роль виконують дієслова у мовленні.
 • Які б звичаї ви хотіли би зберегти чи завести у своїй сім'ї?

Домашнє завдання

 • Складіть міні-висловлювання за темою «Звичаї і традиції моєї родини», використавши дієслова (підкресліть їхню синтаксичну роль).

 

Дієприкметник

10. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

Коляда

 Коляда — це свято на честь світлих богів літа й тепла. Усі народні звичаї й обряди на Різдво, Святого Василя й на Водохреща — це давні язичницькі обряди, прилучені до християнських свят.

 На свято Коляди, як і на Купала, діються великі дива на землі, тому вечори від Різдва до Водохреща звуться в народі Святими. По заході сонця в той час не можна робити справи, гріх виносити сміття з хати, зібране за день. На Водохреща кроплять водою, освяченою в церкві, хату, худобу, бджіл. Кутю варять із зерна, хати посипають зерном, на покуті ставлять сніп колосків, зібраних цього року, вечерю починають із хліба, спеченого з борошна нового врожаю.

 • Які ви знаєте форми дієслова?
 • Які особливості порівняно з іншими дієслівними формами має дієприкметник?
 • Знайдіть дієприкметники, випишіть їх і вкажіть морфологічні ознаки й синтаксичну роль.

Творче завдання.

 • Від наведених дієслів утворіть дієприкметники. Уведіть їх у самостійно складені прості речення за темою «Обереги мого життя»

Берегти, вишивати, малювати, садити, рости, нанизати, виховувати, знати, міцніти.

 

Дієприслівник

11. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Поясніть (прокоментуйте) назву тексту. Чи відповідає  вона його змісту?

Як виникли правила поведінки

Багато століть існує людство. Мільярди разів у житті людей повторювалися деякі звичні повсякденні ситуації. Люди зустрічалися і розлучалися, знайомилися, робили один одному послуги, прохали один одного про щось, відмовляли у проханні, приносили подарунки, висловлювали співчуття, ходили в гості. Сотні мільйонів разі було це на практиці, і поступово люди знаходили і з покоління в покоління передавали найзручніші, економні, розумні способи дії у подібних ситуаціях. Так виникли правила поведінки (За Беатою Бушелєвою).

 • Випишіть з тексту дієслова, визначте їх час.
 • Які дієприслівники утворюються від основи дієслова минулого часу? Запишіть ці дієприслівники і поясніть правопис.
 •           Які існують правила культурної поведінки?
 •           Прокоментуйте висловлювання письменника А. П. Чехова: «У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки».

 

Прислівник

12. Прочитайте текст.

Усна народна творчість, або фольклор — складова художньої культури народу, його не/писана словесність. Багатоваріативність фольклорних творів зумовлена рисою народнопоетичної творчості. Співаючи чи розповідаючи фольклорний твір, виконавець не/просто повторює готовий текст, поетичні форми, а не/рідко пристосовує їх до певної ситуації, події, осіб, додає своє — імпровізує. Ні/де правди діти, особливістю фольклору є його усність. Визначну роль при цьому відіграє пам’ять. Ні/защо не/потрібно забувати, що фольклор функціонує у широкому середовищі при активній участі народу. Не можна забувати про виконавців та носіїв фольклору: співаків, оповідачів, мудрих дотепних людей, які зберігають в пам’яті значний репертуар народних пісень, казок, переказів, легенд, приказок, прислів’їв, загадок, анекдотів. (З журналу)

 • Випишіть прислівники, знімаючи риски. До виписаних слів доберіть правила написання не і ні з прислівниками.
 • Звірте сформульовані правила з правилами у підручнику.
 • Пригадайте кілька прислів’їв, де є орфограма написання не і ні з прислівниками.
 • Доберіть антоніми з не, ні до прислівників. Радісно, завжди, обов’язково, повільно, вдосталь.

 

Службові частини мови

13. Уважно прочитайте текст та перекажіть його.

Кожен із нас зі своїм іменем має прожити життя, і всі наші звершення, усі наші діла, хороші й погані, стають відомі людям через наше ім’я – прив’язуються до нього. Ім’я, яке дають нам при народженні, - нехай випадкове, нехай не дуже вдале, нехай навіть нелюбе – міцно приростає до нас на все життя, стає невіддільним, зливається з нами.

Наші імена – це ще й та жива нитка, яка зв’язує нас із нашим родом і нашим народом, з нашою землею, культурою, мовою. Іменем людина пов’язується з сьогоденням, у якому є всі можливості заслужити собі добре ім’я.

Тому до свого імені, до імен інших людей, до імен узагалі слід ставитися з повагою, пам’ятаючи, що повага до імені є повагою до особистості, до людей, які вибирали це ім’я, до традицій свого народу і норм суспільства. (А. П. Коваль)

 • Заповніть таблицю. Дослідіть, з якими відмінками іменників і займенників уживаються прийменники в тексті.

Відмінки

Р.в.

Д.в.

Зн.в.

Ор.в.

М.в.

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

 • Знайдіть додаткові відомості про інформацію, надану в тексті. Обговоріть з батьками: чи пов’язане походження вашого імені з певним ремеслом? Із чим пов’язане ваше прізвище?Розпитайте у батьків  про походження вашого імені та прізвища. Запишіть їх у зошиті.

 

14. Прочитайте висловлювання. Чи можна вважати його текстом? З’ясуйте тему й основну думку.

Чи навчилися ми розмовляти один з одним

 Упевнена, що люди винайшли зброю раніше ніж навчилися говорити. Інакше зброя була б їм не потрібна. Адже нічого так не знищує людину, не ранить її душу, як безжалісне слово. Тим часом і сьогодні, на вершині цивілізації (як ми самовпевнено гадаємо) люди так і не усвідомили простої істини — зі сло­вом треба обходитися не менш обережно, ніж із гострою шаблюкою чи атомною зброєю. Інакше високим буде рівень згубної словесної радіації навколо кожного із нас, згубної як для оточуючих, так і для самих промовців.

 Подібні міркування часто спадають мені на думку, коли в тих чи інших публічних місцях до вуха долітають уривки розмов — двох закоханих, матері з маленькою дочкою, а ще — звернення до незнайомих старих людей. Іноді достатньо сприйняти тільки «тон», щоб оцінити «войовничий» стиль людських відносин, а також нехтування гідністю співрозмовника. Тим часом людина дуже тонко реагує на найслабший відтінок звернених до неї звуків — одні й ті самі слова можуть стати святом для душі, а можуть завдати їй жорстокої рани. Впевнена, що кожен носить у пам’яті довгий список забарвлених отру­тою слів, які хтось колись, може, не думаючи, мимохідь сказав про нас. Мені чомусь здається, що стосунки між німими людьми повинні бути значно кращими, ніж між нами, «язикатими». Вони, звичайно, мають достатній ар­сенал слів, аби «належно» ображати один одного, однак там принаймні відсутні інтонації — грубі, категоричні, байдужі, насмішкуваті. Інтонації, що забарвлюють наш всесвіт, роблять його ворожим до кожного, надають йому в’їдливих відтінків. (За К. П. Ґудзик)

 • Випишіть слова, що вживаються з часткою НЕ. Ви­значте, до яких частин мови вони належать.
 • Дослідіть спосіб утворення вжитих у тексті дієслів.
 • Пригадайте правила вживання частки не з іменниками, прикметниками, числівниками, дієсловами.

Вправа «Мозковий штурм» (робота у парах).

 • Прочитайте висловлювання Володимира Мономаха, великого князя Київського: «При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду й бесіду вести без лукавства, а ще найбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати донизу, а душу — вгору».
 • Як ви розумієте висловлювання? Чи згодні з ним? Запишіть стисло свої міркування.

 

8 клас

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

15. Прочитайте текст мовчки. Дотримуючись відповідної інтонації, зачитайте уголос ті місця, які вас найбільше зацікавили. Визначте тип і стиль тексту. Обґрунтуйте своє міркування.

В кожної людини є своє унікальне й неповторне «Я». Воно виявляється в зовнішності й людських якостях. Зовнішність: колір шкіри, волосся, форму носа — людина має від народження.

А людські якості набуваються й розвиваються протягом усього життя. Людина розвиває мислення й мову, пам’ять і увагу, вчиться спілкуватися з іншими людьми, засвоює правила поведінки в суспільстві. Людину, яка працює над собою, виховує в собі позитивні риси характеру, намагається бути корисною іншим людям, називають особистістю.

Колись давно помітили, що в людини є два світи. Один — зовнішній світ. Це всі явища та предмети, що оточують людину. Їх можна побачити.

Другий — внутрішній світ людини. У ньому «живуть» думки, пам’ять, почуття, емоції, бажання, здібності. Внутрішній світ кожної людини індивідуальний і неповторний, адже в кожного з нас різні бажання, почуття, емоції, характери. Для того щоб жити щасливо, дуже важливо пізнати себе, свій внутрішній світ, навчитися розуміти інших людей.

Самопізнання — це виявлення своїх якостей, здібностей, рис характеру. Як це робити? Із чого починати? По-перше, думати, по-друге, спостерігати за собою, ставити собі запитання, по-третє, багато читати. (О. В. Тагліна)

 • Випишіть із першого абзацу тексту словосполучення, схаракте­ризуйте їх за основними ознаками.
 • Установіть способи підрядного зв’язку, свій вибір обґрун­туйте.
 • Яку людину вважають справжньою особистістю?
 • Кого, на вашу думку, називають славетними людьми?

Домашнє завдання

 • Кого зі славетних українців ви знаєте? Які риси характеру допомогли цим людям досягти успіху? Запишіть стисло свої міркування.

 

Двоскладне речення

Головні і другорядні члени речення

16. Уважно прочитайте текст та перекажіть його.

Видатний учений Архімед народився й живу Стародавній Греції, у місті Сіракузи на острові Сицилія. Він запропонував зручний спосіб обчислення площі різних геометричних фігур: трикутника, круга, циліндра, конуса.

Архімед був видатним інженером свого часу. Йому належить понад сорок винаходів, серед яких «архімедів гвинт», планетарій, механізми для підняття важких речей, бойові метальні машини.

Коли римське військо під командуванням Марцелла напало на Сіракузи, учений став організатором інженерної оборони міста. Потужні катапульти прицільно стріляли каменями. Берегові крани закидали кораблі противника кам’яними та свинцевими брилами.

Марцелл змушений був відступити: «Що ж, доведеться нам припинити війну проти геометра». Він перейшов до тривалої облоги міста. І тільки зрада допомогла римлянам захопити Сіракузи. Полководець Марцелл наказав своїм солдатам зберегти життя вченого. Але римський воїн не впізнав Архімеда й убив його.

На могилі Архімеда встановлено пам’ятник із зображенням кулі та циліндра — символів його геометричних відкриттів. (О. В. Тагліна)

 • Знайдіть у реченнях граматичну основу; визначте, поширені речення чи непоширені; прямий чи зворотній порядок слів.
 • Визначте види обставин і вкажіть, чим вони виражені.
 • Знайдіть у  реченнях додатки, вкажіть способи вираження, визначте, які вони (прямі чи непрямі) та якими відмінками виражені.

Вправа «Мозковий штурм» (робота у парах).

 • Поміркуйте, чому про Архімеда пам’ятають і тепер, хоча минуло вже багато часу?
 • Прочитайте висловлювання Архімеда: «Люди стають успішними у хвилину, коли вони вирішили, ким бути».
 • Як ви розумієте висловлювання? Чи згодні з ним? Запишіть стисло свої міркування.

 

Односкладне речення

17. Прочитайте текст. Яку нову інформацію ви одержали?

Вінець

Після заручин готувалися до весілля. Кілька разів приїздили з райцентру, пропонували свої послуги. Але батьки відмовилися.

— Хіба то весілля, коли нас, сільських, повчають, кого нази­вати тестем, кого свекрухою, пропонують загадки? А ось заграти весільної пісні не вміють. Ми по-нашому, як діди-прадіди, відгу­ляємо. Щоб діти запам’ятали на все життя, — відказував батько.

Віддавали останню дочку. Тож сусіди вирішили відсвяткувати обряд вінця. За кленовими столами виголошували тости, обда­ровували присутніх короваєм, співали весільних пісень. І все це присвячувалося єдиному — вшануванню батьків, котрі виконали найсвятіший обов’язок подружнього життя — виховали п’ятеро гарних дітей. (В. Т. Скуратівський)

 • Випишіть із тексту неозначено-особові речення, підкрес­літь головний член речення, визначте його морфологічні ознаки.
 • Визначте стиль тексту. Яка роль неозначено-особових речень у ньому?

Творче завдання: вибірково-асоціативний диктант «Психологічний портрет українців у весільній обрядовості».

 • Запишіть лише потрібні за змістом слова: романтичні, суворі, доброзичливі, поетичні, щедрі, жадібні, боязливі, сумні, веселі, дотепні, жартівливі, серйозні, вразливі, стійкі, сильні рішучі, мужні, сміливі.

Вправа «Мозковий штурм» (робота у парах).

 • Прочитайте висловлювання. Весільні звичаї, обряди та пісні, що творилися народом протягом багатовікової історії, — усе це важливий складник народної культури.

(М. М. Шубравська)

 • Як ви розумієте його? Чи згодні з ним? Запишіть стисло свої міркування.

 

Речення з однорідними членами

18. Прочитайте текст мовчки. Визначте тип і стиль тексту. Обґрунтуйте своє міркування.

Людина і культура

З давніх-давен людина прагнула зробити своє життя і дійсність навколо себе кращими, шукала красу і гармонію, милувалася, якщо знаходила, і сумувала, коли втрачала.

Уже перша людина мала відчуття прекрасного. Намагаючись прикрасити себе, вона розмальовувала тіло та обличчя, прихильно ставилася і до татуювання. Прикрашала людина і свою «домівку», розмальовуючи стіни.

Спливали віки. Усе більше вдосконалювалася людина, зростали її вимоги до себе і до свого оточення. Поширювалися її вміння. А душа постійно прагнула прекрасного, духовний світ потребував реалізації. Поступово з’являються різні сфери духовної діяльності, опановуються різноманітні види мистецтва.

Різні часи мали різні ідеали краси і закони мистецтва. Але в будь-якому разі людина прагнула створити щось краще, ніж було до неї, відбити у своєму витворі смаки і вподобання свого часу, відобразити особливості духовного життя народу.

Так створювалося те, що сьогодні ми називаємо культурою. У пориваннях душі і бажанні самореалізації, у відчутті краси і прагненні творити її народжувалася і розвивалася культура. Сьогодні, в епоху всесвітньої глобалізації, культура підтримує в людині те, що звикли називати людським, збагачує духовний світ людини, підвищує її моральний і інтелектуальний рівень. У культурі людина шукає інший світ — більш людяний і доброзичливий.

Як це не жахливо, але сьогодні людина та її життя мало цінуються самою ж людиною, бо ми живемо в час «загальної комп’ютеризації», і тільки культура має силу не дати вмерти людині як високодуховній особистості.  (З посібника підготовки до ЗНО).

 •   Проаналізуйте синтаксичну будову кожного речення першого абзацу.
 •   Знайдіть однорідні члени речення. З’ясуйте смислові відношення між ними.
 •   Зробіть висновок про те, з якою метою використано однорідні члени в мовленні.

Творче завдання

 •   Сформулюйте за змістом тексту 3 – 5 запитань, які починаються словами Що? Хто? Де? Як? Коли?, й одне запитання Чому?, по черзі дайте відповіді на них.

 

 

Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями)

19. Прочитайте текст уголос, звертаючи увагу на виразність читання. Доберіть і запишіть заголовок до поданого тексту.

Надзвичайна мова наша є таємницею. В ній всі тони і відтінки. Всі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

Пригадаймо такі слова, як «оксамит», «перла», «намисто», «рушник», «хустка», «знамено».. Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок», «голуба далечінь», «блакитна високість» … А скільки таких слів існує, і за кожним — глибинна суть і краса!

У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово — то велике вміння, і, навпаки, якщо ви користуєтеся словом неточним, то це, власне, те саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання ви користувалися б цвяхом.

Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості. Якщо ти,  юначе, не знаєш рідної материнської мови або цураєшся її, сам засуджуєш себе на злиденність душі, стаєш безбатченком. (За В. А. Сухомлинським)

 •      Знайдіть у  тексті однорідні члени речення, звертання та вставні слова.
 •      Поясніть при них розділові знаки.
 •      Напишіть стислий переказ, використовуючи і однорідні члени речення, вставні слова, і звертання.
 • Які свідчення минулого можна знайти у мові?
 • Як можна дізнатися про минуле з пам ’яток усної народної творчості?

 

9 клас

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й  непряма мова

20. Прочитайте уривки з книги Д. Карнегі «Як завоювати друзів і вплива­ти на людей».

1. Це продовжувалося добрих сорок п’ять хвилин. Жінка жод­ного разу не запитала мене про те, де я був і що бачив. Вона не праг­нула почути від мене розповіді про мої подорожі. Усе, що їй треба було, — зацікавлений слухач, перед яким вона могла б покрасува­тися і розповісти про те, де бувала вона. 2. Виявилося, що я найціка­віший співрозмовник. Я? Яким чином? Я взагалі ледве щось і гово­рив. Навіть якби захотів, то не зміг би нічого розбірливо і зрозуміло сказати, оскільки в ботаніці розбираюся не більше, ніж в анато­мії пінгвінів. Єдине, що я дійсно робив, — це слухав з неослабною увагою. Слухав, тому що був по-справжньому зацікавлений. І мій співрозмовник відчував це. Природно, це було йому приємно. Слу­хати, таким чином, — це найбільший комплімент, який ми можемо зробити. Недарма письменник Джек Вудфорд писав: «Небагато людей здатні встояти перед лестощами захопленої уваги». 3. Гені­альний учений Чарльз В. Еліот писав: «…не існує ніякої таємниці, що сприяє успіхові в ділових контактах… Виняткова увага до спів­розмовника — ось що важливе і потрібне. Немає нічого, що б так утішало, як це».

 • Проаналізуйте виділені словосполучення як синтаксичні одиниці.
 • Чи вважаєте ви себе людиною з високим рівнем культури спілкування? Як працюєте над собою?

Інтерактивна вправа «Ланцюжок ідей» (робота в групах).

 • Чи згодні ви із запропонованим способом стати ціка­вим співрозмовником? Обговоріть це питання і зробіть висновки.

 

 

Складне речення і його ознаки

Складносурядне речення

21. Уважно прочитайте текст.

Народ мій був би й зараз юний такий  дзвінкий  якби не кляті закони зграй. Сусіди позаздрили такому буттю і так зашарпали бідних лелек з усіх-усюд що врешті вони стомилися. Найкраще гинуло найгірше сіялось просочувалось в политу кровію земельку. І так століття тисячоліття… Яка культура даватиме добрі сходи в такому ворожому бур’яні.

Воля одного досягається за рахунок неволі інших, і навіть найшляхетніші орли мостять гнізда і з дзьоба годують нащадків, а лелеки складають крила і розбиваються, падають, якщо в їхнє гніздо підкласти, наприклад, гусяче яйце: не прощають зради насамперед собі.

Людина може взяти від світу лише те, що є у ній самій, а віддати світові лише те, що світ має. Коли в селі мого дитинства висушила всі озера меліорація, то пропали лелеки на солом’яному хліві, а потім – діти: нікому було їх носити. Усе пов’язане, все єдине.

(І. З. Павлюк)

 • Спишіть перший абзац тексту, розставляючи пропущені розділові знаки. Вмотивуйте їх уживання.
 • З’ясуйте, якими за будовою є речення тексту. Зробіть синтаксичний розбір першого і другого речення.
 • Проаналізуйте речення другого абзацу за будовою та способами, якими пов’язуються частини складного речення в одне ціле.
 • Чи можлива заміна сполучникового зв’язку на безсполучниковий і навпаки? Запишіть трансформоване речення.
 • Підкресліть сполучники та сполучні слова. Визначте тип граматичної основи у складних реченнях. Замініть, де можливо, складні речення простими. Поясніть значення виділеного слова.

Складнопідрядне речення

22. Уважно прочитайте текст. Доберіть і запишіть заголовок. Визначте тип і стиль тексту. Обґрунтуйте своє міркування.

Кожний із вас знає різні правила, які регулюють взаємини між людьми. Правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством, об’єднаннями громадян тощо, називають соціальними нормами. Їх можна розрізняти за змістом, сферою регулювання — політичні норми, норми культури, естетичні норми, технічні норми тощо.

Протягом багатьох десятиліть, а іноді й століть формуються звичаї та традиції. Вони суттєво відрізняються в різних державах, різних народів та етнічних групах. Ці соціальні норми закріплюються здебільшого у свідомості людей. Людина самостійно вирішує, чи дотримуватися тих чи інших традицій, звичаїв, і в разі їхнього недотримання її чекає лише громадський осуд.

З появою релігії та вірувань з’являються й відповідні релігійні норми. Ці норми є дійсними лише для прихильників тієї чи іншої релігії, а в разі недотримання релігійних норм людину можуть відлучити від церкви, піддати анафемі (прокляттю), застосувати інші релігійні заходи впливу.

Нині в державі існує багато різних громадських організацій та об’єднань, які мають регулювати своє внутрішнє життя, взаємини між членами колективу. До них належать норми статутів політичних партій, громадських організацій тощо.

Досить часто в житті ви використовуєте норми моралі. Мораль — це норми, засновані на співвідношенні критеріїв добра і зла, порядності й непорядності, людяності та жорстокості.

Норми моралі підтримує суспільство, за їхнє порушення настає моральний і громадський осуд. (О. Д. Наровлянський)

 • З  поданого тексту  випишіть складнопідрядні речення. Визначте в них частини і засоби зв’язку між ними.
 • Зробіть синтаксичний аналіз виділеного речення.
 • Наведіть приклади традицій і звичаїв, притаманних українському народу й іншим народам, відомих з власного досвіду та з повідомлень засобів масової інформації.

Складне речення з різними видами сполучниково­го

й безсполучникового зв'язку

23. Прочитайте текст уголос, звертаючи увагу на виразність читання.

Визначте тип і стиль тексту. Обґрунтуйте своє міркування.

Не полишай землі своєї

Я людина, й у всіх гріхах людства є й моя вина, яка падає на мене саме за помилки — мої й чужі.

Батьківщино моя! Я готовий відповідати за тебе, як твій гро­мадянин, так само, як ти відповідаєш перед світом за мене й за мільйони таких, як я, й у цій обопільностіми єдині, хоч ти все, тоді, як я без тебе ніхто. Ти в кожного одна, бо хто хоче мати дві батьківщини, той залишається без жодної, і доки є ти — ми вічні.

Моя вина не в тому, що, маючи можливість померти за тебе, я все ж живу, а вина в іншому: у стражданнях твоїх, у смерті міль­йонів, які врятували мені життя.

Коли лебедина зграя курличе наді мною, я думаю про тих, кого немає серед нас, і не шукаю в небесах їхніх бентежних душ… У людей, як і в птахів, вина ключового поволі поширюється на всіх у ключі, на всіх, хто має крила, й він годен у важку годину розсіка­ти повітря для інших, для слабших, пильнуючи підступну просто­рінь у тумані чи смерть на вершині ночі. (За В. С. Земляком)

 • Доведіть, що в реченнях тексту наявний сурядний і підрядний зв’язок.
 • Випишіть складні речення з сурядним і підряд­ним зв’язком, з’ясуйте засоби поєднання предикативних частин.
 • Накресліть схеми речень, поясніть розділові знаки.

Вправа «Мозковий штурм» (робота у парах).

 • Прочитайте висловлювання академіка Д. Ліхачова: «Якщо ви любите свою країну, ви не можете не любити своєї історії, не можете не берегти пам’яток минулого. Ви не можете не пишатися славними традиціями».
 • Як видатний учений розуміє любов до своєї країни? Чи згодні ви з ним? Запишіть стисло свої міркування.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Кошолап, О. Ф. Громадянське виховання учнівської молоді у процесі історико-краєзнавчої роботи / О. Ф. Кошолап, М. І. Сметанський. – Вінниця, 2007. – 271 с.

 

 • Історія української філософії / С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, Н. Ю. Кривда та ін. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с. – (Альма-матер).

 

 • Кучинська, І. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянської особистості (ІІ пол. ХІХ ст.) / І. Кучинська // Укр. л-ра у загальноосвіт. шк. – 2007. – № 8. – С. 53–54.

 

 • Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

 

 • Боришевський, М. Й. Духовні цінності в становленні особистості – громадянина / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 144–160.

 

 • Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 1. – 654 с.

 

 • Кучинська, І. Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958–1985 рр. / І. Кучинська // Укр. л-ра у загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 51–54.

 

 • Ващенко, Г. Г. Виховний ідеал / Г. Г. Ващенко. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – Т. 1. – 191 с. Педагогічні науки © 2012 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2012

 

 •  Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : Постанова Президії Акад. пед. наук України від 19 квіт. 2000 р. ; протокол № 1-7/4-49 // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.

 

 • Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко ; під ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 

 • Волкова, Н. П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с.
 • Бех, І. Д. Психолого-педагогічні умови виховання у молоді громадянськості / І. Д. Бех // Громадянське виховання молоді в умовах трансформації суспільства : зб. наук. ст. – Черкаси, 1998. – С. 3–6

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Воєводіна Наталія Вадимівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сироватка Валентина Петрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 липня 2019
Переглядів
621
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку