21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

«Навчальні ігри на уроках англійської мови» (методичні рекомендації)

Про матеріал
Ігри сприяють розширенню предметного змісту спілкування, надаючи учням можливості виходити за рамки свого контексту діяльності за рахунок виконання різноманітних соціальних і міжособистісних ролей.
Перегляд файлу

Радомишльська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ступенів №3

Житомирська область

                             

  

 

 

 

«Навчальні ігри на уроках англійської мови»

(методичні рекомендації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Волошина Лариса Євгеніївна

вчитель вищої категорії

Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської області

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Радомишль 2020р.


Вступ

Зростання   потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і народами з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та політичні реалії, реформування в освітній системі України вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою.

Отже, постала необхідність організувати навчальний процес так, щоб учні були здатні використовувати англійську мову як підчас спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і в процесі набуття знань, щоб вони були здатні орієнтуватися в соціокультурних  аспектах країни, мова якої вивчається. Саме це спонукало мене до вибору проблеми «Впровадження комунікативно-ігрової методики в навчанні іншомовного спілкування школярів», над якою працюю декілька років.

Досвід переконує, що розвиток комунікативних здібностей можливий тільки в процесі вирішення реальних завдань на уроці, що викликає в учнів задоволення і впевненість в собі, бажання говорити англійською мовою.

Глибоко переконана, що ефективним засобом розвитку особистості є ігри. Кожна гра розвиває цілий спектр різноманітних здібностей, позитивних якостей школярів, навички співпраці, терпіння, вірність, доброту, а головне-вміння брати на себе відповідальність за свої вчинки, ініціативність та прагнення здійснювати самостійний пошук.


 

Гра. Чи добре ти знаєш англійські літери.

Поділіть дошку на дві частини, а клас – на дві команди. Учасники кожної команди по черзі підбігають до дошки і пишуть по одній літері. Виграє та команда, яка швидко й без помилок напише всі літери.

(Приголосні – оркестр;

голосні – співачки)

 

Гра. Перевір свою  спостережливість.

Група ділиться на дві команди- А і В. Учитель розкладає на столі предмети і швидко називає їх. Потім ховає предмети.

Потрібно назвати якомога більше предметів (не менше шести).

 

Гра. Нетямуще порося.

Порося ніяк не може запам’ятати розклад уроків і весь час перепитує дітей.

 

P1. We have got 4 lessons on Monday.

P2. We have got 5 lessons on Monday.

P1. No, we haven’t. We have got 4 lessons on Monday.

P2. We have got Mathematics every day.

Pig (здивовано) Have you got Mathematics on Sunday?

P2. No, we haven’t got lessons on Sunday. We have got Mathematics on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.

 

Гра. Новий учень.

У групі з’являється новий учень. Він не  знає розкладу уроків і звертається до дітей:

 

 1. How many lessons have you got on Monday (Tuesday, etc.)?
 2. What lessons do you have on Monday?
 3. Have you got Mathematics every day?

 

Гра. Улюблені казки.

Обладнання: картинки, на яких зображено персонажі казок.

Учитель: До нас у гості завітали персонажі улюблених казок. Ви зможете побачити їх, якщо відгадаєте, хто вони.

Учні по черзі описують героїв різних казок. Якщо діти вгадали про кого йдеться, їм показують відповідні малюнки.

 

P1. This is a girl. She is a small girl. She has got a nice dress and a red hat on.

She has got a grandmother. She often goes to see her.

 

 

Гра. Незнайко.

Обладнання: предметні малюнки, або предмети, картки з цифрами.

Мовленнєве завдання: Тренування учнів у самостійному вживанні відповідних реплік (згоди, незгоди).

У грі бере участь весь клас.

Роль незнайки виконує вчитель. На столі розкладені предмети, малюнки, або картки з цифрами. Учитель називає предмети й цифри. Діти повинні виправити вчителя, якщо він припустився помилки.

Учитель: Діти, сьогодні до нас у гості завітав незнайка. Він також вивчає англійську але, як завжди, часто плутає назви предметів і цифр. Давайте допоможемо йому запам’ятати правильні назви.

 

T. This is a ball

P1. No. It isn’t, it’s a box.

T. This is 4.

P2. No. It isn’t, it’s 6.

 

Гра. Who Has the Best Memory?

Мета: активізувати вживання присвійного відмінка в усному мовленні.

Учням роздаються іграшки. Учитель просить всіх уважно подивитися та запам’ятати, в кого яка іграшка. Потім він забирає всі іграшки та, показуючи їх по черзі питає:

 

Whose toy is it?

 

Відповідає той, хто першим підняв руку:

 

This is Anns toy.

 

Перемагає той, хто дав більше правильних відповідей.

 

Можна розділити клас на дві команди, і тоді переможцем буде не один учень, а команда.

 

Гра. What Can You Do?

Мета гри: тренувати учнів у вживанні запитальної, заперечної, стверджувальної форм модального дієслова can.

Класс ділиться на дві команди. Одна загадує якесь речення з дієсловом can.

(На приклад: We can write).

Члени другої команди намагаються  відгадати його, ставлячи по-черзі запитання:

 

Can you read?

Can you speak English?

 

На запитання даються такі відповіді:

 

No, we can’t.

Yes, we can.

 

Тільки-но речення вгадано, команди міняються місцями.

 

Гра. Приймаємо гостя.

Учитель просить уявити, що до них у школу приїхав хлопчик з Англії.

Діти запитують:

 

Can you play hockey?

              Skate

              Write

              Swim

                Play snowballs

 

Гра. Збери портфель.

Обладнання: портфель і шкільне приладдя.

Мовленнєве завдання: Навчити школярів називати й описувати шкільні речі.

У грі бере участь весь клас. Діти виходять до дошки за бажанням.

Учитель: Допоможіть Буратіно зібратися до школи.

Учень бере предмети, що лежать на столі, складає їх до портфеля, називаючи кожен предмет англійською:

 

This is a book.

This is an exercise book.

This is a pen.

This is a pencil box.

 

Потім учень коротко описує предмет, який бере до рук.

 

This is a book.

This is an English book.

This is a very nice book.

 

Гра. Іноземці.

Підведіться та розділіться на дві команди.

Одна команда – гості з Великої Британії й Америки.

Друга команда – мешканці України.

Познайомтеся.

Не забудьте використати імена англійських та американських дівчаток і хлопчиків.

 

Гра. Купівля квитків.

Мовленнєве завдання: розвиток уміння бесідувати на тему.

Учитель виконує роль касира.

Учні діляться на 2 групи та вибирають найкоротший маршрут до певного пункту. Потім представник кожної групи підходить до каси й купує квитки для всієї групи.

Перемагає той, хто зможе більш чітко й лаконічно порозумітися з касиром і купи квитки.

 

 

Гра. Що? Де? Коли?

Обладнання: дзиґа, конверти із запитаннями та портрети письменників(поетів, художників, учених).

Мовленнєве завдання: тренувати вміння учнів розповідати про життя різних людей.

Клас поділяється на дві команди, які по черзі сідають за стіл. Гра проводиться за аналогією до відомої телевізійної гри.

Кожна команда одержує конверт, в який вкладено фотографію відомої людини (поета, письменника, художника, вченого) та запитання: «Що ви знаєте про цю людину?»


Висновок

Гра безумовно, є одним з резервів підвищення якості та ефективності у навчанні.

Гра позитивно впливає на учнів в емоційному плані, створюючи сприятливий психологічний клімат на уроці.

Ігри сприяють розширенню предметного змісту спілкування, надаючи учням можливості виходити за рамки свого контексту  діяльності за рахунок виконання різноманітних соціальних і міжособистісних ролей.


 

 

Використана література:

 1. Артемов В.А. «Психология обучения иностранным языкам». М. Просвещение, 1983.
 2. Балаян Л.А., Галкин В.Д. «Играйте вместе с нами». М. Просвещение 1989.
 3. Близнюк О.І., Панова Л.С. «Ігри у навчанні іноземних мов». К. Освіта, 1997.
 4. Бондаренко М.В. «Завдання для ситуативного спілкування. 5-11 класи» Бібліотека журналу «Англійська мова і література». Х. 2004
 5. Выготский Л.С. «Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка.» Вопросы психологии, 1966 №6
 6. Демішева Л.І. «Лексичні рольові ігри.» English, 2010 №5
 7. Капітанчук  Т.В. «Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов. «Англійська мова і література.», 2003 №31
 8. Клік ман В.П. «Навчальні ігри а уроках англійської мови» «Англійська мова і література», 2003 №31
 9. Ніколаєва С.Ю. «Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах» Ленвіт, 1999
 10. Пас сов Е.И. «Коммуникативный метод обучения иностранному языку» М. Просвещение, 1986
 11. Пассов Е.И. «Урок иностранного языка в средней школе. Игра-дело серьезное». М. Просвещение, 1988
 12. Рогинська О.І. «Вибираємо гру». Іноземні мови в навчальних закладах 20.10 №1.
 13. Скалкін В.М. «Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення. К. Радянська школа, 1978
 14. Скрипченко О.В. «Вікова і педагогічна психологія». К. Каравела, 2009
 15. Стронін М.Ф.»Обучающие игры на уроке английского язика» Просвещение 1988.
 16. Чепурна М.В. «Рольова гра-один з основних засобів особистісно зорієнтованого навчання». Англійська мова і література 2006  №22.
 17. Яніна М.В. «Навчаємося спілкуватися англійською мовою через рольові ігри та драматизацію». Англійська мова і література 2007 №6

 

docx
Додано
6 лютого 2020
Переглядів
236
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку