21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

«Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови» (методичні рекомендації)

Про матеріал
Використання рольової гри є одним із шляхів підвищення ефективності навчання англійської мови. Рольова гра допомагає реалізувати основний методичний принцип – комунікативної спрямованості навчання. Вона сприяє підвищенню в учнів мотивації вивчення іноземної мови, дозволяє враховувати психолого – вікові особливості учнів, їх інтереси й нахили, сферу їхньої діяльності, моделюючи ситуації реального спілкування
Перегляд файлу

Радомишльська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ступенів №3

Житомирська область

                             

  

 

 

 

 «Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови»

(методичні рекомендації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Волошина Лариса Євгеніївна

вчитель вищої категорії

Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської області

 

             

 

 

 

 

Радомишль 2020р.


 

Вступ

 

 

      Використання рольової гри є одним із шляхів підвищення ефективності навчання англійської мови. Рольова гра допомагає реалізувати основний методичний принцип – комунікативної спрямованості навчання. Вона сприяє підвищенню в учнів мотивації вивчення іноземної мови, дозволяє враховувати психолого – вікові особливості учнів, їх інтереси й нахили, сферу їхньої діяльності, моделюючи ситуації реального спілкування.

Рольова гра широко використовується в навчанні діалогічного мовлення  учнів. Компонентами рольової гри є:

 1. Ролі;
 2. Навчально – мовленнєва ситуація;
 3. Рольові дії.

Рольові ігри, що використовуються на уроці іноземної мови, повинні задовольняти такі три основні вимоги:

 1. Вони мають бути адекватними меті навчання діалогічного мовлення на кожному етапі навчання. У навчанні діалогічного мовлення розрізняємо три етапи:

а) Засвоєння діалогічних єдностей;

б) Оволодіння мікродіалогами;

в) Складання власних діалогів.

На кожному етапі рольові ігри мають свої особливості, певний набір опор тощо. Залежно від етапу оволодіння діалогічним мовленням, рівень самостійності учнів у рольовій грі також буде різний.

 1. Рольові ігри повинні відповідати психолого – віковим особливостям учнів та їх інтересам. Прагнення до спілкування є природним для дітей. Його можна задовольнити у процесі рольової гри. При цьому слід враховувати смаки, нахили і прагнення учнів.
 2. Рольові ігри, що застосовуються в навчанні іншомовного діалогічного мовлення, повинні також відбивати особистий досвід учнів, сприяти розширенню контексту їх діяльності. Пропоновані ролі, ігрові ситуації мають відповідати реальному життю, бути близькими учням.

Відповідно до етапів в системі вправ для навчання діалогічного мовлення розрізняємо три послідовні групи:

І група – вправи на засвоєння діалогічних єдностей

ІІ група – вправи на оволодіння мікродіалогами на основі засвоєних діалогічних єдностей

ІІІ група – вправи на складання учнями власних діалогів різних функціональних типів. В усіх трьох групах вправ може застосовуватися рольова гра.

Система вправ для навчання діалогічного мовлення учнів з використанням рольової гри на матеріалі теми:“Around the City”

 

I Вправи на засвоєння діалогічних єдностей (ДЄ)

повідомлення – повідомлення

 1. Role – play “In Kyiv”

Role 1. You are a tourist. You are for the first time in Kyiv. You want to see some places of interest.

Ask a passer – by for directions.

Role 2. You are a Kyievite. The passer – by asks you for directions. Help him.

 1. – Excuse me, where is the Hotel “Ukraine”?

Khreshchatyk?

Maidan Nezalezhnosti?

 1. – Go straight ahead

Turn left/right

Take the number 5 bus

Take the third turning on you right/left.

 

 1.  Role – play “A Polite Girl”

Role 1. You are an old man. You are in unfamiliar place. Ask girl  for directions.

Role 2. You are a girl in the street. An old man asks you for directions. Help him.

 1. – Tell me how to get the post – office?

the supermarket?

the way to the chemists?

 

 1. – It’s the next turning on your left

- It’s round the corner

 

 

3.  Role – play “Where Is?”

Role 1. You are in the street in an unfamiliar town. Ask a passer – by for directions.

Role 2. You are a passer – by. A man/ a woman asks you for directions. Help him/her.

A. – Where is the cinema,bus stop,  please?supermarket,

post – office,

 1. – It’s over there

It’s the next turning on your right

It’s in front of you

 

4. Role – play “At the Information Bureau”

Role 1. You are a tourist. You are at the Information Bureau. Ask the clerk for directions.

Role 2. You are the clerk of the Information Bureau. Answer the client’s questions.

A. – Where is the Hotel “Ukraine”?Khreshchatyk?

Maidan Nezalezhnosti?

B. – Quite far. Take a number 5 bus

Go by metro 10 trolley bus

 

II Вправи, спрямовані на вдосконалення навичок оволодіння ДЄ і на розвиток умінь складати мікродіалоги (МД)

(Фонограма діалогу зразка, зорові вербальні опори, МД – підстановча таблиця, МД – схема.

 1. Role – play “Excursion”

Role 1. You are a Kyievite. Ask your friend, a foreign tourist, to go on an excursion with you about the city.

Role 2. . You are a foreign tourist. Accept your friend’s suggestion.

 1. – Would you like to go on an excursion?
 2. – Where to?

A.– To Khreshchatyk 

Maidan Nezalezhnosti

the Golden Gates?

 1.  - I’d like to

With pleasure.

 

2. Role – play “At the Bus Stop”

Role 1. You are a tourist. At the bus stop there are many passengers. Come up to one of them and ask for directions. You want to get to the Dynamo Stadium.

Role 2.  You are a  passenger. A  a tourist asks you to explain to him the way to the Dynamo Stadium. Help him.

 1. – Tell me the way to the Dynamo Stadium, please?
 2. – Take the number 1 bus.
 1. – Thank you.
 2. – Don’t mention it.

 

3. Role – play “I’m Completely Lost …”

Role 1. You are a stranger. You are in Khreshchatyk now. You have to get to some places but you don’t know how to do it . Ask a passer – by to help you.

Role 2. You are in Khreshchatyk. A passer – by comes up to you and asks for directions. Help him.

 1. - Excuse me.
 2. – Yes.
 1. - I’m completely lost. Tell me the way to the Central department store.
 2. – Go ahead then turn to the right.
 1. – Thank you.
 2. - Don’t mention it.

Supplementary material.

For Role 1

Hotel “Ukraine”

Dynamo Stadium

Khreshchatyk

For Role 2

Take a number …bus

It will take you right to …

 

III Творчі вправи на складання учнями власних діалогів.

1. Role – play “In a Strange Town”

Role 1. You are a tourist. You want to know the way to Soborna Square.

Role 2. You are a local resident of a town. A passer  – by asks you the way to Soborna Square. Explain how to get there.

 

                            2. Role – play “In Khreshchatyk”

Role 1. You are a Kyievite. In Khreshchatyk you meet a group of foreign tourists. They ask you how to get to the hotel “Ukraine”. Help them.

Role 2. You are a foreign tourist. Ask a Kyievite in Khreshchatyk how to get to the hotel “Ukraine”.

 

Висновок

Отже, можна розглядати рольову гру як один з найефективніших засобів реалізації комунікативного принципу в навчальні іноземної мови. Її особливість визначається такими аспектами:

1.Рольова гра – це навчання в дії (learning by doing), що, як відомо, підвищує якість навчання.

2.Рольова гра потребує повної від її учасників, вираження їх реакції як вербальними, так і невербальними засобами в проблемній ситуації.

3.Рольова грає переважно мотивуючою, оскільки вміщує елементи гри та відзначається непередбачуваністю розв’язки.

4.Рольова гра учням соціолінгвістичну «підказку»: якими одиницями та мовними моделями можна визначити в реальній ситуації той чи інший спосіб мислення залежно від соціальної характеристики учасників

5.Рольова гра містить у собі елемент непередбачуваності («моменти шоку»), з яким дуже часто стикаються учні в процесі спілкування. Під час рольової гри, як і в реальному житті, учасники повинні ретельно слухати одне одного, тому що вони не знають наперед, що скажкть їх партнери, а також швидко думати й адекватно реагувати на репліки своїх товаришів.

6.Під час рольової гри відчувається емоційний підйом, що надзвичайно позитивно впливає на якість навчання.

7.Рольова гра має відповідні переваги перед дискусією та іншими подібними прийомами. По – перше, в рольовій грі набагато легше відтворити ситуацію, коли жоден з її учасників не зможе «відмовчатися», що дуже часто трапляється при проведенні дискусії. По – друге, невпевненим у собі учням легше висловитись «під маскою» дійової особи гри.

Використана література:

 1. Артемов В.А. «Психология обучения иностранным языкам». М. Просвещение, 1983.
 2. Балаян Л.А., Галкин В.Д. «Играйте вместе с нами». М. Просвещение 1989.
 3. Близнюк О.І., Панова Л.С. «Ігри у навчанні іноземних мов». К. Освіта, 1997.
 4. Бондаренко М.В. «Завдання для ситуативного спілкування. 5-11 класи» Бібліотека журналу «Англійська мова і література». Х. 2004
 5. Выготский Л.С. «Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка.» Вопросы психологии, 1966 №6
 6. Демішева Л.І. «Лексичні рольові ігри.» English, 2010 №5
 7. Капітанчук  Т.В. «Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов. «Англійська мова і література.», 2003 №31
 8. Клік ман В.П. «Навчальні ігри а уроках англійської мови» «Англійська мова і література», 2003 №31
 9. Ніколаєва С.Ю. «Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах» Ленвіт, 1999
 10. Пас сов Е.И. «Коммуникативный метод обучения иностранному языку» М. Просвещение, 1986
 11. Пассов Е.И. «Урок иностранного языка в средней школе. Игра-дело серьезное». М. Просвещение, 1988
 12. Рогинська О.І. «Вибираємо гру». Іноземні мови в навчальних закладах 20.10 №1.
 13. Скалкін В.М. «Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення. К. Радянська школа, 1978
 14. Скрипченко О.В. «Вікова і педагогічна психологія». К. Каравела, 2009
 15. Стронін М.Ф.»Обучающие игры на уроке английского язика» Просвещение 1988.
 16. Чепурна М.В. «Рольова гра-один з основних засобів особистісно зорієнтованого навчання». Англійська мова і література 2006  №22.
 17. Яніна М.В. «Навчаємося спілкуватися англійською мовою через рольові ігри та драматизацію». Англійська мова і література 2007 №6

 

docx
Додано
6 лютого 2020
Переглядів
607
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку