19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Навчальний посібник "Економіка 11 клас І семестр"

Про матеріал

Посібник розроблений згідно Комбінованої системи М.П. Гузика і може бути використаний як додатковий матеріал для учнів на уроки. Він складається з двох тем. Кожна тема має таку структуру:

 • перший урок – урок розбору блоку навчальної інформації;
 • наступні уроки – уроки фронтального опрацювання матеріалу,
 • також посібник містить розробки практичних робіт з економіки.
Перегляд файлу

Ківерцівська експериментальна школа

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

І семестр

 

Результат пошуку зображень за запитом "економіка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любий друже!

 

Картинки по запросу картинки знак восклицания Ти розпочинаєш вивчати новий предмет – економіку.  Через вивчення цієї науки ти зрозумієш основні економічні закони, зможеш запобігти непотрібним витрачанням грошей і часу, навчишся діяти у світі обмежених ресурсів і робити правильний громадянський вибір. І в цьому тобі допоможе цей посібник. Він складається з двох блоків, кожен з яких містить уроки розбору матеріалу блоку, уроки фронтального опрацювання матеріалу, практичні роботи, які позначені значком                   .

 

Будь уважний, активний і наполегливий, не лінуйся і таким чином принесеш радість собі, своїм батькам і Творцю.

Нехай Бог посилає мудрості у вивченні економіки!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №1. Основи економічного життя суспільства

Урок №1

БЛОК №1

Основи економічного життя суспільства

Світ надто великий, аби задовольнити людську потребу,

але надто малий, аби задовольнити людську жадобу

М.Ганді

Питання:

 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ.
 2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

Література:

Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – Теми 1, 2, ст. 5 -42.

Радіонова І.В. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Теми 1,2, ст. 4 – 33.

 

І. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

1.1. Економіка – це наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів і послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання.

1.2. Економічними суб’єктами є:

- домогосподарства;

- підприємницький сектор;

- державний сектор;

- зовнішній сектор.

Економічними об’єктами є все те, чим володіють економічні суб’єкти.

1.3. Основними чинниками, які визначають предмет економіки, є безмежні людські потреби та обмежені ресурси.

1.4. Мета економічної діяльності: Що? Як? Скільки виробляти?

1.5. Для здійснення процесу виробництва необхідно мати економічні або виробничі ресурси:

1. Земля – природничі ресурси, земельні ділянки, ліси, корисні копалини, тобто все те, що людина бере з навколишнього середовища і перетворює;

2. Праця – здатність людини до продуктивної діяльності, основними складовими якої є здоровʼя, розумові та фізичні здібності, професійні навички.

3. Капітал – ті елементи виробництва, що частіше є результатом попередньої праці людини і протягом тривалого часу використовуються на виробництві: обладнання, верстати, автомобілі тощо;

4. Підприємницькі здібності – здатність людини приймати організаційні та управлінські рішення, що стосуються поєднання факторів виробництва з метою створення товарів та послуг, отримання прибутків при умові економічної відповідальності.

1.6.Виділяють наступні фактори використання ресурсів (фактори виробництва):

Виробництво – це цілеспрямована діяльність людей, результатом якої є створення благ, що задовольняють різноманітні потреби.

Обмін – це відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів.

Розподіл – формування доходів підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної ділянки, банкіра чи держави.

Споживання – використання доходів і реалізація тих корисних ознак, що їх мають речі та послуги.

1.7.Економічна ефективність – це такий стан економіки, за якого збільшення виробництва одного товару можливе тільки за рахунок зменшення виробництва іншого товару.

 

ІІ. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

 

2.8. Всі блага, які оточують людину, поділяються на економічні та неекономічні. Економічні характеризуються обмеженістю та коштовністю, неекономічні – необмеженістю та безкоштовністю.

2.9. Потреби – прояв необхідності певних благ, бажання володіти ними, відчуття нестачі, якщо бажання залишається незадоволеним.

Найбільш поширеною є ієрархічна класифікація потреб за А.Маслоу – піраміда потреб Маслоу:

5. Потреба у самореалізації

4. Потреби у визнанні та повазі суспільства:

 3. Соціальні потреби

 2. Потреби у безпеці (інстинкт самозбереження)

 1. Фізіологічні потреби

2.10. Корисність споживчого блага – задоволення, що одержує споживач товару або послуги.

Загальна корисність (TU) – це задоволення, що людина одержує від споживання товару або послуги в даному обсязі (кількості). Загальна корисність збільшується по мірі того, як людина споживає все більше кількість товару, але з все меншою швидкістю.

Гранична корисність (MU) – це корисність додаткової одиниці блага, що набувається споживачем. У міру споживання гранична корисність спадає.

2.11. Закон спадної граничної корисності: в одному безперевному процесі споживання корисність наступної одиниці блага, що споживається, спадає.

2.12. Альтернативна вартість товару – це те, від чого слід відмовитись, щоб отримати бажане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2

«Ми стільки матимемо, скільки знаємо.

Знання – сила»

Френсіс Бекон

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторіть тези 1.1 – 1.4 блоку №1.
 2. Дайте відповіді на питання:
 1. Що називають економікою?
 2. Які виробничі ресурси вам відомі? Охарактеризуйте кожен із них.
 3. Що є метою економічної діяльності?
 4. В чому суть предмету економіки?
 5. Назвіть основні економічні суб’єкти.
 6. Дайте визначення економічним об’єктам.

Завдання 2.

2.1. У вас на парті є аркуш паперу, олівці, ножиці, маркери.  Вам необхідно вирішити:

 1. ЩО виготовити з аркушу паперу і СКІЛЬКИ;
 2. ЯК і ХТО буде робити;
 3. ДЛЯ КОГО буде цей виріб.
  1. Розгляньте наведені економічні поняття: продавець, ринок апельсинів, менеджер, маркетолог, ціна, платник податків, економічне зростання, безробіття, безробітний, підприємство, держава, економіка країни, банкрутство, заробітна плата, банкір, виробник, кредит, витрати підприємця. Розділіть ці поняття на дві групи: об’єкт і суб’єкт економіки.
  2. Визначити, що є послугою, а що – товаром:
 1. зачіска в перукарні;
 2. ляльковий посуд в магазині іграшок;
 3. морозиво «Ріжок» в «МакДональсі»;
 4. наклеювання шпалер;
 5. перевезення меблів;
 6. доставка піци в офіс на замовлення;
 7. урок математики.
  1. Заповніть схему «Взаємозв’язок економіки та інших наук»

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 3.

 1. На підприємстві виробляють 4000 одиниць товару щоденно за кількості робітників 40 осіб. Упровадження нового устаткування дозволило збільшити виробництво товарів на 1000 одиниць і зменшити кількість працюючих на 50%. Визначте, як змінилась продуктивність праці на підприємстві.
 2. Ви щойно отримали свій заробіток – 135 доларів. Розкажіть як обмеженість ресурсів та проблема вибору вплинуть на те, як ви витратите ці гроші.

 

 

 

Урок №3

«Хочеш бути розумним,

 навчися розумно запитувати, уважно слухати,

спокійно відповідати і переставати говорити,

коли немає що сказати»

І. Лафатер, Швейцарія, ХVІІ ст.

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Виробничі ресурси. Виробництво та продукт економічної діяльності

 

І. Робота над засвоєнням понять, означень, правил

Завдання 1.

Повторіть тези 1.1 – 1.7 блоку №1 та дайте відповіді на питання:

 • Дати визначення поняття "Економіка".
 • Назвати економічні суб’єкти.
 • Назвати економічні об’єкти.
 •  За допомогою чого створюються нові товари та вироби?
 • Які ресурси ви знаєте?
 • Що таке виробництво?

ІІ. Відпрацювання умінь та навичок, застосування правил

Завдання 2.

Накресліть схему в зошиті, заповніть пропуски «Структурні елементи виробництва».

Структурні елементи виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Як підвищити ефективність виробництва?

 

Завдання 3.

3.1. Скласти схему «Фактори виробництва»

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Які доходи отримують від використання різних видів економічних ресурсів?

 1. праця – ______________
 2. капітал – _____________
 3. земля – _________
 4. підприємницька діяльність – _____________

 

ІІІ. Відпрацювання умінь та навичок розв’язування задач

Завдання 4.

Визначте до якої категорії економічних ресурсів (факторам виробництва) відносяться:

 1. Міні-пекарня “Дока-піца”
 2. Гребля Канівського водосховища
 3. Вода в Канівському водосховищі
 4. Поля акціонерного товариства “Колос”
 5. Описання методу обробки кольорових металів
 6. Програміст Василенко А.К.
 7. Корпуси заводу «Радіотехнік»
 8. Запаси кам’яного вугілля шахти «Незалежна»
 9. Шахтарі шахти «Незалежна»
 10. Документація на нову технологію виробництва сиру
 11. Вантажна машина
 12. Викладач спец дисциплін Болдовський В.В.

 

Завдання 5.

Сімейне підприємство виробляє трикотажні вироби: светри і шапки машинного плетіння. Які засоби виробництва для цього потрібні:

 1. предмети праці?
 2. засоби праці?

Урок №4

«Своє серце зверни до навчання,

а свої уші – до розумних речей.»

Книга приповістей

Соломонових 23:12

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Споживач як головний суб’єкт сучасної економіки

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

Завдання 1.

 1. Повторіть тези блоку №1.
 2. Дайте відповіді на запитання:
 1. Що називають економікою?
 2. Яка класифікація потреб є найпоширенішою? В чому її зміст?
 3. За якими критеріями класифікують людські потреби?
 4. Який існує взаємозв’язок між потребами людини і виробництвом?

Завдання 2. Відгадай фізіологічні потреби людини

 1. Усе життя з ним живемо, а жодного разу не бачили.
 2. Мене п’ють, мене ллють, усім потрібна я. Хто я така?
 3. І вареники в сметані,

І крученики духмяні,

Сало, терте з часником,

Борщ червоний з буряком.

Одним словом, як назвати,

Щоб гостей почастувати?

 1. Вдень завзяті та проворні:

Можем бігати, стрибати,

А вночі ми безпорадні,

Бо лягають ноги спати.

Завдання 3.

Уявіть, що ви в Арктиці.

 1. Які головні потреби виникнуть у вас в Арктиці у першу чергу?

Головні потреби: 1.                            2.                                3.

 1. Якщо все це отримаєте, щоб ви ще попросили?

Другорядні потреби: 1.                      2.                                3.

 1. А тепер ви знаходитесь у Африці. Обміркуйте, які будуть ваші головні та другорядні потреби?

Головні потреби: 1.______________2._______________3.________________

Другорядні потреби: 1.______________2._______________3.____________

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 2.

 1. Розв’яжіть задачу:

Дмитро дуже полюбляє морозиво. Задоволення від споживання він оцінює так: першої порції – 10 ютилів, другої – 8 ютилів, третьої – 6 ютилів, четвертої – 4 ютили, п’ятої – 3 ютилі, шостої – 1 ютиль, сьомої - –1 ютиль. Заповніть таблицю та визначте загальну корисність (TU) та граничну корисність (MU) його споживання. Побудуйте графіки загальної та граничної корисності споживання морозива.

 1. Як змінюється загальна корисність морозива (TU) із збільшенням споживання на кожну наступну одиницю?
 2. Як змінюється гранична корисність (MU) із збільшенням споживання на кожну наступну одиницю?
 3. Яку залежність між кількістю спожитих порцій морозива та загальною корисністю демонструє графік?
 4. Яку залежність між кількістю спожитих порцій та граничною корисністю демонструє графік?
 1. Підприємство використовує власні ресурси для виробництва цукерок і печива. Можливі комбінації товарів і послуг наведені в таблиці.

Товар

Виробничі можливості

А

Б

В

Г

Д

Цукерки, т

4

3

2

1

0

Печиво, т

0

4

7

9

10

 1. Побудуйте графік виробничих можливостей підприємства.
 2. Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одиниці кожного виду продукції.
 1. Ольга Титаренко після закінчення коледжу могла б піти працювати секретарем-референтом, отримуючи зарплатню 1500 грн. на місяць, менеджером у магазин «Мегамакс» з окладом 1800 грн. або перекладачем англійської мови з оплатою праці в середньому 2400 грн. на місяць. Проте Ольга, оцінивши перспективи майбутньої професії, стала студенткою економічного факультету Київського університету зі стипендією 800 грн. Витрати на проїзд та навчальну літературу становлять 200 грн. на місяць. Якою є альтернативна вартість за один рік її навчання?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №5

Картинки по запросу картинки знак восклицания«Я не терпів поразок. Я просто знайшов

10000 способів, які не працюють»

Томас Едісон

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Структура споживання родин з різним рівнем доходів

МЕТА:

 • навчитися аналізувати зміну структури витрат домогосподарств залежно від роз­міру доходів;
 • побудувати стовпчикову діаграму на підставі табличних даних;
 • порівняти рівень життя в різних країнах відповідно до закону Енгеля.

ХІД РОБОТИ

 

Закон Енгеля

У XIX сторіччі німецький статистик Ернст Енгель дослідив залежність між зростанням доходів населення і питомою вагою витрат на різні потреби. На його думку, чим бідніша сім'я, тим більша частка всіх витрат виділяється на придбання продуктів харчування. В міру зростання доходів родини питома вага витрат на харчування скорочується, частка витрат на житло, комунальні послуги, одяг може не змінюватися, а питома вага всіх

інших витрат збільшується.

 

 

Таблиця 1.1.

Структура сукупних витрат домогосподарств України із різними середньодушовими загальними доходами

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Середньо-душові доходи на місяць

Усі витрати на одне домогос-подарство

в місяць, гривень

Відсоток до загального обсягу витрат

Продовольчі товари (включаючи

алкогольні напої та тютюнові вироби)

Непро-довольчі товари і послуги

У тому числі

оплата житла,

комунальних

продуктів і

послуг

Неспоживчі сукупні витрати

Всього

4448,66

54,8

38,8

9,8

8,1

до 480,0

1803,03

70,5

24,2

9,3

6,5

480,1-840,0

2264,43

63,6

33,3

9,3

4,0

840,1-1200,0

3152,29

62,1

34,5

9,4

5,7

1200,1-1560,0

3198,72

60,9

34,5

10,0

5,7

1560,1-1920,0

3781,37

58,9

35,9

9,9

6,3

1920,1-2280,0

4129,19

56,0

37,6

10,2

7,7

2280,1-2640,0

4869,22

55,5

38,9

9,9

7,1

2640,1 - 3000,0

5348,11

53,6

40,4

9,8

7,8

3000,1 - 3360,0

5762,48

52,4

41,0

9,7

8,5

3360,1 - 3720,0

6309,52

49,1

40,0

8,8

12,9

понад 3720,0

7569,17

44,5

45,3

9,5

13,2

 

Завдання 1.  Проаналізуйте дані таблиці 1.1 і дайте відповіді на питання:

1) Як змінюється частка витрат на продовольчі товари українських домогосподарств залежно від зміни доходів? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Чи свідчать ці дані про те, що бідніші домогосподарства із доходами до 480 грн. на одного члена родини в місяць більше купують продуктів харчування, ніж родини із доходами понад 3720 грн. на місяць?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Середньодушові доходи

Відсоток на продовольчі товари в складі загальних витрат

Сума витрат на продовольчі товари

До 480 грн.

 

 

Понад 3720 грн.

 

 

3) Чи свідчать ці дані про те, що багатші домогосподарства купують більшу кількість товарів_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Чи підтверджує структура витрат українських домогосподарств закон Енгеля? Якщо так, то наведіть приклади. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Завдання 2. Побудуйте стовпчикову діаграму частки витрат на харчування українських домогосподарств з різним рівнем доходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   70

 

   60

 

   50

 

   40

 

   30

 

   20

 

   10

 

 

 

                      480     840   1200  1560  1920  2280  2640  3000  3360  3720   понад

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Порівняйте дані про структуру витрат сімей у різних країнах світу, що наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Описание: http://edclub.com.ua/sites/default/files/users/user96/household_expences_ussr_p2.jpg

Дайте відповіді на питання:

 1. Як відрізняється частка витрат на харчування у даних країнах світу та в Україні?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)   Чи можна за питомою вагою витрат на харчування зробити висновок про доходи сімей в різних країнах?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Поясніть, чи справедливе таке твердження: «Кількість товарів і послуг, яку може купити родина, залежить виключно від рівня її доходу». ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Тема №2. Ринкова Економіка

Урок №1

Ринкова економіка

«Міцні знання – гарантія  успіху»

Прислів’я

Питання:

 1. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші.
 2. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці.
 3. Підприємницька діяльність.

 

Література:

Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. Теми 3 – 5, ст..43 -109.

Радіонова І.В. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Теми 3 – 5, ст. 33 – 88.

 

 1. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші
  1. Ринок – сукупність об’єктивних відносин, які виникають між людьми при виробництві, розподілі, обміні та споживанні матеріальних благ.
  2. Продукти, вироблені не для власного споживання, а на продаж, називаються товаром.
  3. Обмеженість виробничих ресурсів ставить перед будь-яким суспільством проблему вибору:
 • Що виробляти – які товари і послуги необхідні суспільству на даний момент, а які  - в майбутньому;
 • Як виробляти – яку використовувати техніку і технологію;
 • Для кого виробляти – на які верстви суспільства орієнтуватися при виробництві продукції.
  1. Конкуренція – змагання між виробниками для одержання більшого прибутку за рахунок задоволення інтересів покупців, змагання між покупцями по придбанню більш якісних і недорогих товарів.
  2. Попит – потреба, яка забезпечена купівельною спроможністю, тобто людина повинна мати потребу у даному товарі та можливість його придбати.
  3. Закон попиту – при інших рівних умовах залежність між ціною і обсягом попиту обернена. Обсяг попиту – кількість товару, що покупці бажають й можуть придбати по даній ціні в певній період часу.
  4. Пропозиція – це кількість товару, яку виробники спроможні і готові виробити та доставити на ринок при визначеній ціні в заданий період часу.
  5. Обсяг пропозиції – кількість будь-якого товару або послуги, яку продавці бажають і мають можливість продати. Залежність між ціною та обсягом пропозиції називають законом пропозиції: при інших рівних умовах збільшення ціни товару веде до зростання пропозиції і навпаки.
  6. Ринкова рівновага – ситуація, коли попит дорівнює пропозиції.
  7.   Ціна рівноваги – ціна, що врівноважує попит та пропозицію, тобто покупці погоджуються купувати, продавці – постачати на ринок. Рівноважний обсяг – обсяг пропозиції й обсяг попиту в умовах, коли ціна врівноважує попит та пропозицію.
  8.   Закон попиту та пропозиції: ціна будь-якого товару змінюється для того, щоб привести попит та пропозицію товару в стан рівноваги.
  9.   Гроші – такий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні товарів, завдяки чому у ньому виражається вартість інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб’єктами господарської діяльності.
  10.   Функції грошей:
 1. Міра вартості – здійснюється грошима тоді, коли ми зіставляємо цінності або вартості різних товарів чи послуг.
 2. Засіб обігу – змістом цієї функції грошей є їхнє використання як посередника при обміні одних товарів на інші, а також в ролі платіжних засобів під час купівлі-продажу товарі, при сплаті податків та боргів, при виплаті пенсій і заробітної плати.
 3. Засіб платежу – товари і послуги продаються не за наявні гроші.
 4. Засіб нагромадження – засіб зберігання та примноження багатств. 
 1. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці.

2.14. Ринок праці – та частина ринкових відносин, в якій відбувається купівля-продаж здібностей людини до праці. Платою за використання цих здібностей є заробітна плата.

2.15. Ринок землі – ще один з видів ринків. Найціннішим природним ресурсом є земля. Рента – це плата за використання ресурсу, пропозиція якого жорстоко обмежена.

2.16. Ринок капіталів – та частина ринкових відносин, де відбувається надання та одержання грошових позик. Процес надання грошової позики називається кредитом. Платою за використання кредитних засобів виступає відсоток.

2.17. Грошовий ринок містить у собі купівлю-продаж національних та іноземних грошових одиниць. При купівлі-продажу однієї грошової одиниці в обмін на іншу встановлюється ціна, яка називається курсом валют.

2.18. Ринок інформації – та частина ринкових відносин, в якій відбувається обмін науково-технічною інформацією, яка використовується для виробництва товарів і послуг.

 

 

 

 1. Підприємницька діяльність.

3.19. Підприємництво – це ініціативна, самостійна діяльність, яка ведеться на свій ризик і під свою відповідальність окремою людиною чи групою людей при виробництві продукції, виконанні робіт, послуг, з метою одержання прибутку.

 1. Види підприємства:
 • Виробниче (виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг);
 • Комерційне (операції й угоди з купівлі-продажу, перепродаж товарів і послуг);
 • Фінансове (об’єктом купівлі – продажу виступають гроші, іноземна валюта, цінні папери);
 • Посередницьке (підприємець сам не виробляє і не продає товар, а виступає в ролі посередника).
  1. Види підприємств в залежності від форм власності: приватне, колективне, державне.
  2. Підприємницький дохід – головний стимул, в ім’я якого підприємець має зробити витрати.

 

 

 

Урок №2

«Любов виникає з любові;  коли хочу,

щоб мене любили, я сам перший люблю»

Григорій Сковорода

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Попит, пропозиція, ринкова ціна

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

Повторіть тези 1.1 – 1.8 блоку №2 і дійте відповіді на наступні питання:

 1. Яка залежність між величиною попиту й ціною: пряма чи обернена?
 2. Хто на ринку представляє пропозицію?
 3. Де вперше виникли паперові гроші?
 4. Від чого походить слово «гривня»?
 5. Дайте визначення попиту і пропозиції.
 6. Що називають ринком?
 7. Сформулюйте закони попиту і пропозиції.
 8. Що називають конкуренцією?

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок, застосування правил

Завдання 2.

2.1. Використовуючи ст. 49 – 50 (ст.38), напишіть, які головні чинники впливають на попит:

1) ціна товару;

2) ________________________________________________;

3) доходи і кількість покупців;

4) ________________________________________________;

5) очікування покупців;

 

2.2. Використовуючи ст. 52 (ст. 41), визначте, які головні чинники впливають на пропозицію:

 1. ціна товару;
 2. ____________________________________________;
 3. ____________________________________________;
 4. податки чи дотації виробникам;
 5. _____________________________________________

2.3.  Що станеться з попитом на шоколадні цукерки в разі зростання доходів на­селення?

2.4. За даними таблиці виконати завдання:

1) побудувати графік попиту на яблука;

http://notatka.at.ua/_pu/28/s93545306.jpg

 2) визначити можливі зміни кривої попиту, якщо:

а) прибутки споживачів зменшаться;

б) споживачі очікують зростання цін на яблука внаслідок неврожаю;

в) зросте ціна на інші фрукти.

2.5. Пропозицію на товар задано формулою . Визначте новий вид функції пропозиції, якщо: 1) уведено додатковий податок на виробництво продукції в розмірі 3 грн. з кожної одиниці товару; 2) надано дотацію виробникам у розмірі 20% від ціни продукції. Розв’язання проілюструйте графічно.

 

 

 

Урок №3

«Ніколи не пізно порозумнішати…»

Д. Дефо

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Ринкова рівновага

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

Повторіть тези 1.1. – 1.11 блоку №2 і дійте відповіді на наступні питання:

 1. Вкажіть термін, що відповідає визначенню:
 • Бажання і можливість споживача купити певний товар за певною ціною
 • Кількість товару, яку купляє споживач
 • Параметри точки перетину графіків попиту і пропозиції
 • Рішення продавців продати товар
 • Ціна, за якою обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції
 1. Сформулюйте закон попиту і пропозиції
 2. Куди зміститься графік попиту і пропозиції, якщо ціни зростуть (зменшаться)?

 

 

 

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок, застосування правил

 

Завдання 2.

 1. На ринку електрочайників попит задано формулою , а пропозиція

, де ;

 ; ринкова ціна на електрочайники (грн.)

 1. Визначте рівноважну кількість і рівноважну ціну на ринку електрочайників;
 2. Покажіть ціну ринкової рівноваги графічно;
 3. Що відбудеться із попитом населення на електрочайники, якщо раптом зросте захоплення споживачів електросамоварами?
 1. Функція попиту на товар виражена формулою , а функція пропозиції , де - попит на товар, - пропозиція на товар, - ціна товару.
 1. Визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість.
 2. Побудуйте графіки попиту і пропозиції товару.
 3. Опишіть ситуацію на ринку, якщо ціна на товар встановиться на рівні 8 гр. од. (розв’яжіть алгебраїчно)

 

Завдання 3.

Відомо, що попит на товар задано формулою , а пропозицію , де - ринкова ціна (грн.), – попит (од.), – пропозиція (од.) Виконайте такі завдання:

 1. Розрахуйте рівноважну ціну і рівноважну кількість.
 2. Що відбудеться на ринку, якщо держава встановить фіксовану ціну на товар у розмірі 4 грн.
 3. Як зміниться рівноважна ціна, якщо держава:

а) введе податок з продаж у розмірі 1 грн. з кожної одиниці товару;

б) дасть дотацію виробнику у розмірі 1 грн. на одиницю товару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №4

Картинки по запросу картинки знак восклицания«Роби сьогодні те, що інші не хочуть,

завтра будеш жити так, як інші не можуть»

Автор невідомий

Індивідуальне опрацювання матеріалу

 

Практична робота №2

 

Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції

1 варіант

Програма Д (1 – 3 бали)

 1. Заповніть таблиці зміни попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг за зразком.

Зміна попиту

Ситуація на ринку

Ринок мобільних телефонів. Ціни на мобільний зв'язок підвищилися

 

 

Ринок туристичних путівок. Початок літнього сезону, період відпусток

 

 

Ринок цукру. Період збирання врожаю фруктів, домогосподарки консервують варення

 

 

Ринок одягу з нейлону. У моду ввійшов одяг із натуральних тканин

 

 

 

Зміна пропозиції

Ситуація на ринку

Ринок електронних годинників. Технологія виробництва електронних годинників стала значно дешевшою

 

 

Ринок шкіряних курток. Скоротився експорт шкіри з Китаю

 

 

Ринок яловичини. Уряд увів дотації для виробників сільськогосподарської продукції

 

 

Ринок «піратських» дисків. Набрав сили закон про захист прав інтелектуальної власності

 

 

 

Програма С (4 – 6 балів)

Виконати програму Д.

 1. Використовуючи дані таблиці, побудуйте графік попиту та пропозиції на товар А, позначте точку рівноваги (Е), визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість.

Попит (D)

Пропозиція (S)

Ціна товару (Р), грн

Кількість товару (, шт)

Ціна товару (Р), грн

Кількість товару (, шт)

18

3

2

1

14

4

5

4

12

5

7

6

9

8

9

8

7

10

11

10

5

13

14

12

4

16

18

15

Уявіть, що на даний товар урядом уведено фіксовану ціну: 14 грн. Обчисліть величину надлишку/дефіциту.

 

 

 

Програма В (7 – 9 балів)

Виконати програму С.

 1. Функція попиту на товар задана формулою , а пропозиція .
 1. Визначте параметри ринкової рівноваги: ціну і кількість
 2. Що відбудеться на ринку, якщо уряд зафіксує ціну на даний товар на рівні 6гр.од.
 3. Як зміняться параметри рівноваги на даному ринку, якщо держава надає виробнику дотацію у розмірі 5 гр. од. на одиницю товару.

Програма А (10 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Розв’яжіть задачу, використовуючи алгебраїчний, табличний і графічний методи.

Величину попиту на товар задано функцією , а функція пропозиції , де - попит на товар, - пропозиція на товар, - ціна товару. Визначте рівноважний обсяг і рівноважну ціну товару. Побудуйте графік попиту і пропозиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роби сьогодні те, що інші не хочуть,

завтра будеш жити так, як інші не можуть»

Автор невідомий

Індивідуальне опрацювання матеріалу

 

Практична робота №2

 

Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції

2 варіант

Програма Д (1 – 3 бали)

 1. Заповніть таблиці зміни попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг за зразком.

Зміна попиту

Ситуація на ринку

Ринок мобільних телефонів. Ціни на мобільний зв'язок підвищилися

 

 

Ринок туристичних путівок. Початок літнього сезону, період відпусток

 

 

Ринок цукру. Період збирання врожаю фруктів, домогосподарки консервують варення

 

 

Ринок одягу з нейлону. У моду ввійшов одяг із натуральних тканин

 

 

 

Зміна пропозиції

Ситуація на ринку

Ринок електронних годинників. Технологія виробництва електронних годинників стала значно дешевшою

 

 

Ринок шкіряних курток. Скоротився експорт шкіри з Китаю

 

 

Ринок яловичини. Уряд увів дотації для виробників сільськогосподарської продукції

 

 

Ринок «піратських» дисків. Набрав сили закон про захист прав інтелектуальної власності

 

 

 

Програма С (4 – 6 балів)

Виконати програму Д.

 1. Використовуючи дані таблиці, побудуйте графік попиту та пропозиції на товар А, позначте точку рівноваги (Е), визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість.

Попит (D)

Пропозиція (S)

Ціна товару (Р), грн

Кількість товару (, шт)

Ціна товару (Р), грн

Кількість товару (, шт)

18

3

2

1

14

4

5

4

12

5

7

6

9

8

9

8

7

10

11

10

5

13

14

12

4

16

18

15

Уявіть, що на даний товар урядом уведено фіксовану ціну: 6 грн. Обчисліть величину надлишку/дефіциту.

 

Програма В (7 – 9 балів)

Виконати програму С.

 1. Функція попиту на товар задана формулою , а пропозиція .
 1. Визначте параметри ринкової рівноваги: ціну і кількість
 2. Що відбудеться на ринку, якщо уряд зафіксує ціну на даний товар на рівні 8гр.од.
 3. Як зміняться параметри рівноваги на даному ринку, якщо держава введе податок у розмірі 2 гр. од. на одиницю товару.

Програма А (10 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Розв’яжіть задачу, використовуючи алгебраїчний, табличний і графічний методи.

Величину попиту на товар задано функцією  , а функція пропозиції , де - попит на товар, - пропозиція на товар, - ціна товару. Визначте рівноважний обсяг і рівноважну ціну товару. Побудуйте графік попиту і пропозиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №5

«Навіть кохання не позбавило розуму стільки людей,

як мудрування про сутність грошей»

В. Гладсон (прем’єр-міністр Великобританії)

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Гроші, їх функції та види

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторити тези 1.12 – 1.13 блоку №2.
 2. Усно дати відповідь на запитання:
 1. Що таке гроші?
 2. Що слугувало грошима у різних країнах світу впродовж історії?
 3. Які функції виконують гроші? Поясність кожну з них.
 4. Що називають натуральним господарством?
 5. Чому виник поділ праці?
 6. Кожне господарство виробляло свій вид товару. Що таке товар?
 7. Чи був вигідний господарствам натуральний обмін?
 8. Що, на вашу думку, могло полегшити обмін товаром між господарствами?
  1. Які недоліки мали товарні гроші?
  2. Які гроші й у якій країні можна назвати найпрактичнішими і чому?
  3. Як ви вважаєте, чому сучасні гроші витіснили монети з дорогоцінних металів?
  4. Які різновиди грошей вам відомі?

 

ІІ. Відпрацювання практичних умінь і навичок

 

Завдання 2.

 1. Заповніть схему:

Види грошей

 

 

 

 1. Оберіть вірне визначення кожної функції, заповніть таблицю

1

Міра вартості.

А

Завдяки цій функції грошей товари можна купувати з розстрочкою, тобто в кредит.

2

Засіб обігу. 

Б

Саме за допомогою грошей ми можемо зрозуміти, чим цінність одного товару відрізняється від іншого

3

Засіб платежу 

В

Деякі види грошей мають здатність виходити за межі держави й вільно обертатися в інших країнах

4

Засіб накопичення.

Г

Гроші виступають у ролі посередника між одною людиною (організацією), що хоче щось купити, і іншою людиною (організацією), що хоче щось продати.

5

Світові гроші.

Д

Гроші застосовуються для створення запасу багатства як людини, так і організації й країни в цілому.

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 1. Визначить, яку функцію виконують гроші в кожному випадку:
 1. Ваша бабуся кожний рік відкладає по 5 грн. на місяць з пенсії для того, щоб зробити вам подарунок на день народження.
 2. Отримавши в подарунок від бабусі 600 грн., ви розмірковуєте, як їх витратити: придбати 5 музичних компакт-дисків за ціною 120 грн. за один диск чи купити нові кросівки вартістю 600 грн. Прийнявши остаточне рішення, ви купуєте кросівки.
 3. Улітку ви працювали продавцем морозива й отримували заробітну платню 500 грн. на місяць.
 4. З кожної зарплати ви відкладали 200 грн., щоб придбати наприкінці серпня зошити та новий рюкзак для школи.
 5. Рюкзак, який вам сподобався, коштував 650 грн., і відкладених на нього коштів вам не вистачило.
  1. Перевірте свої знання.  З’єднайте країни з їх валютою.

Україна

 

Описание: Картинки по запросу деньги сша 100

Росія

Описание: Картинки по запросу деньги израиля 100

Польща

Китай

Описание: Картинки по запросу деньги польши 100

США

Ізраїль

Описание: Картинки по запросу деньги японии 100

 

 1. Зіграйте в гру «Гривня», запропоновану вчителем.

Домашнє завдання

Підготуйте одне із завдань:

- Підготуйте презентацію на тему «Найкрасивіші гроші світу»

- Намалюйте свою власну купюру та складіть про неї розповідь;

- Опишіть історію розвитку грошей на території України;

- Підготуйте презентацію «Незвичайні гроші світу».

 

Урок №6

«Недостатньо тільки отримувати

знання, треба знати їх застосування.

Недостатньо тільки бажати,

треба діяти»

Й.-В. Гете

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Особливості ринку праці, ринку землі, ринку капіталів та ринку інформації

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторити тези 2.14 – 2.18 блоку №2.

1.2.  Дайте відповіді на питання:

1. Національний ринок за об’єктами купівлі-продажу поділяється на такі ринки…

2. Що називають ринком праці?

3. Яку платню отримують на ринку праці?

4. Що називають курсом валют?

5. Кредит – це…

6. Як називається плата за користування кредитом?

7. Чим особливий ринок інформації?

8. Як називається плата за користування землею?

Завдання 2.


 1. Підберіть пару для понять:
 1. Кредитні відносини

 

Установи, які зосереджують тимчасово вільні кошти з метою використання їх для потреб суспільного відтворення

 1. Відсоток

 

Кошти, які люди зберігають не у грошових депозитах у банках, а у цінних паперах, нерухомості тощо

 1. Спекулятивний попит

 

Економічні відносини між власниками тимчасово вільних коштів та підприємцями, які хочуть зреалізувати свої інвестиційні проекти, але не мають власних грошей

 1. Позичковий відсоток

Ціна на ринку капіталу

 1. Банк

 

Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими грошима


 1. Ваша сім’я звернулася в банк по кредит для будівництва нового будинку? Чи є у сім’ї шанси отримати позичку і на яких умовах це можна здійснити?
 2. Установіть відповідність між ринками й товарами, які на них продаються.

1. Ринок праці                                  А. Комбайн

2. Ринок землі                                  Б. Проектна документація

3. Ринок капіталів                                  В. Орне поле

4. Ринок інформації                                  Г. Кошти в сумі, необхідний для купівлі 

Комбайна

 

 

 1. Укажіть, що з переліченого є товаром на ринку інформації

а)комп'ютери;

б)послуги праці програмістів;

в)гроші для придбання комп'ютера;

г)комп'ютерні програми.

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок, застосування правил

Завдання 3.

 1. Пропозицію праці продавців задано формулою , а попит на їхню працю визначає рівняння , де L – кількість продавців у тис. осіб, а w – денна ставка зарплати у грн. Визначте рівноважну кількість зайнятих продавців та їх рівноважну зарплату.
 2. Номінальна заробітна плата вчителя загальноосвітньої школи зросла за рік з 6580 грн. до 6865 грн. Темп інфляції становив за рік 18%. Чому дорівнює зміна  реальної заробітної плати?
 3. Заробітна плата в країні зросла на 38% за рік, а ціни виросли на 32 %. Визначте зміни реального доходу громадян.
 4. Припустимо, що ви отримали невеликий спадок від канадського дядечки в 45000 доларів. Ви можете покласти ці гроші в банк під 15% річних. Припустимо, ви впевнені в тому, що протягом тривалого часу ця ставка банківського відсотка   залишиться незмінною. Ваш знайомий пропонує вам купити у нього землю за отримані у спадок гроші (45000). Ви не збираєтесь займатися сільським господарством, але знайомий стверджує, що це справа прибуткова. Він стверджує, що ви можете цю землю здати в оренду й отримуватимете 2550 доларів ренти за рік. Чи доцільно купувати цю ділянку, якщо ви хочете отримати найвищий дохід з ваших 45000 доларів?

 

 

 

 

 

 

 

Урок №7

«Бізнес – це вміння приймати правильні

рішення в умовах невизначеності»

Аксіома Гарвардської школи бізнесу

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторіть тези 3.19 – 3.22 блоку №2 і дайте відповіді на питання:
 1. Яку діяльність можна назвати підприємницькою?
 2. Які види підприємств вам відомі?
 3. Що називають підприємницьким доходом?

 

Завдання 2.

 Відомі підприємці – хто вони?

 1. Запропонував і втілив ідею парку розваг.
 2. Найвідоміший у світі мільйонер, керівник найбільшої у світі компанії з виробництва програмного забезпечення.
 3. Засновник міжнародної компанії, яка виробляє найпопулярніші у світі штани.
 4. Власник і засновник відомої японської компанії з виробництва мотоциклів.

 

Завдання 3.

Яким видом підприємства є кожна з наступних ситуацій (В – виробниче, П – посередницьке, Ф – фінансове).

 1. Брокер запропонував до продажу 10% акцій ВАТ «Забава».
 2. У супермаркеті «Клас» пропонують бонуси-знижки на продукти харчування.
 3. Будівельна компанія «Авантаж» здала на експлуатацію новий двадцятиповерховий будинок.
 4. Банк «Добродій» видає кредити на придбання авто.
 5. Швейне підприємство «Статус» пропонує до продажу товари літнього асортименту.
 6. Нові види страхування освоїла страхова компанія.
 7. Відкрито ще одну майстерню з ремонту взуття.

 

Завдання 4.

Запишіть види підприємств відповідно до кількості працівників у ньому.

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

 

Завдання 5.

 За допомогою даних формул заповніть таблицю: де FC – постійні витрати, VC – змінні витрати, TC – загальні витрати. Середні постійні витрати (AFC): . Середні змінні витрати: Середні загальні витрати: або . Граничні витрати: . Загальний дохід: , де Р – ціна товару, а Q – кількість товару.

Обрахуйте середні постійні витрати (AFR), середні змінні витрати (AVC), середні сукупні витрати (ATC) та граничні витрати виробництва (МС), а також сукупні дохід (TR) при ціні товару 34 грн.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

TR

TR – TC

0

15

0

 

 

 

 

 

 

 

1

15

10

 

 

 

 

 

 

 

2

15

25

 

 

 

 

 

 

 

3

15

39

 

 

 

 

 

 

 

4

15

73

 

 

 

 

 

 

 

5

15

125

 

 

 

 

 

 

 

6

15

213

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Прийміть управлінське рішення: виберіть один із чотирьох варіантів.

 1. Ви є власником 2 т цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні складає 0,3 грн. за 1 кг;
 2. Ви можете зберігати цибулю до зими і реалізувати її зимою по 0,6 грн. за 1 кг, але потрібно понести додаткові витрати, які пов’язані з орендою овочесховища – 100 грн. на місяць і втратами від псування – 10% від врожаю. Термін зберігання 3 місяці.
 3. В іншому регіоні цибулю можна продати восени по 0,45 грн. за 1 кг. Витрати на перевезення становитимуть 200 грн.
 4. Підприємство, що займається продажем овочів, пропонує позбавити вас клопоту від реалізації і готове придбати цибулю у вересні оптом по 0,25 грн. за 1 кг.

 

Завдання 7.

Підприємець заснував фірму, вклавши 100 тис. грн власного капіталу. Результати роботи фірми впродовж року характеризу­ються такими показниками: обсяг продажів — 80 тис. одиниць на одиницю продукції, ціна — 10 грн; витрати на оплату праці робіт­ників — 300 тис. грн; амортизаційні відрахування — 50 тис. грн; витрати на придбання сировини, комплектуючих, інші витрати 250 тис. грн. Альтернативні варіанти використання ресурсів є та­кими: 1) поклавши гроші на банківський депозит, підприємець отримав би 18% річних; 2) здача в оренду власного приміщення, у якому розташоване підприємство, дала б можливість упродовж року отримувати 70 тис. грн орендної плати; 3) працюючи за наймом в іншій фірмі, підприємець міг би отримувати 30 тис. грн на рік. Дайте відповідь, чи найкращий варіант використання власних ресурсів обрав підприємець.

 

 

 

Домашнє завдання

Вам необхідно знайти інформацію про кожну з професій: бренд-менеджер, криейтор, логіст, медіапленнер, мерчендайзер. Завдання підготувати за наступним планом:

1. Звідки походить та як перекладається назва професії.

2. Обов'язки спеціаліста.

3. Якості які потрібні для здобуття професії.

 

 

 

Урок №8

Картинки по запросу картинки знак восклицания«Роби сьогодні те, що інші не хочуть,

завтра будеш жити так, як інші не можуть»

Автор невідомий

Індивідуальне опрацювання матеріалу

 

Практична робота №3

 

Один день з життя компанії «Вікторія»

 

Мета. Познайомитися з новими економічними  професіями, необхідними якостями, потрібними для кожної спеціальності; оптимізувати групову роботу, творчу співпрацю учнів; спонукати замислитися над своїм майбутнім.

 

Хід роботи

 

Пані та панове наша фірма ось уже другий рік займається виробництвом і збутом молодіжних сумок. Для того щоб розпочати нашу роботу прошу співробітників компанії познайомити зі своїми професіями.

 

Завдання 1.

Вам необхідно представити свої професії. Це завдання ви готували вдома.

 

Завдання 2.

Всім групам дається 15 хвилин, щоб підготувати презентацію вашого проекту.

Завдання для роботи в групах.

1. Група бренд-менеджерів. Придумати свій бренд—торгову марку.

2. Група криейторів. Запропонувати різний дизайн сумок.

3. Група логістів. Придумати як зекономити час і гроші компанії.

4. Група медіапленнерів. Придумати рекламні акції.

5. Група мерчендайзерів. Розташувати товар і рекламні щити в магазині.

 

Завдання 3.

Представте свою роботу. Регламент 5 хвилин.

 

 

1

 

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
2655
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку