Навчальний посібник з хімії "Хімія в таблицях"

Про матеріал
Матеріали посібника подано у вигляді таблиць і охоплюють зміст загальноосвітньої програми з неорганічної та органічної хімії. Подані матеріали мають різнобічну інформацію з хімії і доповнюють шкільний підручник.
Перегляд файлу

Козирська О.І.

   

 

Навчальний посібник

 

 

м. Хмельницький

2013 р.

2

 

 

ББК

24 я 721

УДК

 

542 (075)

Розглянуто та рекомендовано до використання педагогічною радою ВПУ № 25 м. Хмельницького

(протокол № 10            від 17 травня 2012 р.)

 

Затверджено науковою радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 

(24 лютого 2013 р.)

 

 

Рецензенти:

Ганзюк А.Я.      - кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної    технології ХНУ

Березюк О.Я.              - старший викладач, доцент кафедри хімії ХНУ 

 

 

Козирська О.І.  «Хімія в таблицях»: Навчальний посібник – Хмельницький: ВПУ №25 – 42 с.

   

 

Матеріали посібника подано у вигляді таблиць і охоплюють зміст загальноосвітньої програми з неорганічної та органічної хімії.

Подані матеріали мають різнобічну інформацію з хімії і доповнюють шкільний підручник.

 

 

3

 

ПЕРЕДМОВА

Хімія як навчальний предмет має важливе значення у загальноосвітній підготовці молоді. Яку б професію не обирала собі людина, їй необхідні поглиблені знання з хімії. Сучасна хімічна освіта вимагає від учнів не стільки енциклопедичного набору знань, скільки компетентнісного підходу до навчання, який розвиває здатність реалізувати знання у проблемній ситуації.

Саме в цьому допомагають матеріали посібника, які подані у вигляді таблиць, містять відомості про хімічні елементи, неорганічні та органічні речовини, приклади розв’язування розрахункових задач різного рівня складності, а також відомості про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

Посібник стане у нагоді учням як під час роботи на уроці так і під час виконання домашніх завдань.

Робота з посібником допоможе учням формувати вміння мислити логічно та науково, викличе зростання інтересу до навчання та самоосвіти і буде сприяти вихованню пізнавального ставлення до діяльності.

 

 

 

 


4

 

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА


НАЗВИ ТА СИМВОЛИ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

Протонне число

Назва хімічного елемента

Символ хімічного елемента (та як він вимовляється)

1

Гідроген

Н          (аш)

2

Гелій

Не        (гелій)

3

Літій

         (літій)

4

Берилій

Ве        (берилій)

5

Бор

В          (бор)

6

Карбон

С          (це)

7

Нітроген

N          (eн)

8

Оксиген

О          (о)

9

Флуор

F          (флуор)

10

Неон

Ne        (неон)

11

Натрій

Na       (натрій)

12

Магній

Мg           (магній)

13

Алюміній

Аl        (алюміній)

14

Силіцій

Si          (силіцій)

15

Фосфор

Р          (пе)

16

Сульфур

S          (ес)

17

Хлор

Сl        (хлор)

18

Аргон

Аr        (аргон)

19

Калій

К          (калій)

20

Кальцій

Са        (кальцій)

26

Ферум

        (ферум)

29

Купрум

Си       (купрум)

30

Цинк

Zn       (цинк)

35

Бром

Вr       (бром)

47

Аргентум

Аg      (аргентум)

56

Барій

Ва      (барій)

 

ВАЛЕНТНІСТЬ ТА СТУПЕНІ ОКИСНЕННЯ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІВ

 

 

з/п

Символ хімічного елемента

Назва хімічного елемента

Валентність

Ступінь окиснення

1

2

3

4

5

 

Метали

 

 

1.  

Li

Літій

І

+1

2.  

Na

Натрій

І

+1

3.  

K

Калій

І

+1

4.  

Mg

Магній

ІІ

+2

5.  

Ca

Кальцій

ІІ

+2

6.  

Ba

Барій

ІІ

+2

7.  

Cu

Купрум

І; ІІ

+1; +2

8.  

Ag

Аргентум

І

+1

9.  

Zn

Цинк

ІІ

+2

10.

Al

Алюміній

ІІІ

+3

11.

Mn

Манган

ІІ; IV; VII

+2; +4; +7

12.

Fe

Ферум

II; III

+2; +3

 

Неметали

 

 

1.  

H

Гідроген

I

-1; +1

2.  

C

Карбон

II; IV

+2; +4; -4

3.  

Si

Силіцій

IV

+4; -4

4.  

N

Нітроген

I; II; III; IV; V

-3; +1; +2; +3; +4; +5

5.  

P

Фосфор

III; V

-3; +3; +5

6.  

O

Оксиген

I; II

-1; -2; +2

7.  

S

Сульфур

II; IV; VI

-2; +4; +6

8.  

F

Флуор

I

-1

9.  

Cl

Хлор

I; III; V; VII

-1; +1; +3; +5; +7

10.

Br

Бром

I; III; V; VII

-1; +1; +3; +5; +7

11.

I

Йод

I; III; V; VII

-1; +1; +3; +5; +7

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ЗА ПС

 

1.     Назва

2.     Символ

3.     Протонне число

4.     Атомна маса

5.     Склад атома

6.     Будова атома  (ядерна)

7.     Електронна конфігурація атома:

       а) звичайна електронна формула

       б) графічна електронна формула

8.     Властивості атома (валентність та ступінь окиснення)

 

 

  Символ                                                                         Протонне число

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА № 3  ЗА  ПС

ПРИКЛАД

 

1.       Назва:  Літій

2.       Символ:  Li (літій)

3.       Протонне число:  3

4.       Атомна маса:  7    нуклонне число (сума протонів і нейтронів) = 7

5.       Склад атома:           7

                                                       Li

                                                    3        р = 3

                              ē = 3

                              n = 4    (7 – 3 = 4)

         

           Атом Літію складається з 3 протонів, 3 електронів і 4 нейтронів.

 

6.       Будова атома (ядерна)

 

Нуклід (ядро) атома Літію складається з 3 протонів і 4 нейтронів. Навколо ядра обертаються 3 електрона.

 

7.       Електронна конфігурація (звичайна і графічна електронні формули).

 

 7

                                                  3Li    1S22S1

 

 

 

 

 

↑↓    

                                      1S2     2S1         2p0

 

 

8.       Властивості атома (валентність і ступінь окиснення)

            

Li(І);  Li1

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА № 17  ЗА  ПС

ПРИКЛАД

 

1.       Назва:  Хлор

2.       Символ:  Cl (хлор)

3.       Протонне число:  17

4.       Атомна маса:  35 нуклонне число (сума протонів і нейтронів) = 35

5.       Склад атома:           35Cl

                                                    17      р = 17

                              ē = 17

                              n = 18   (35-17=18)

         

           Атом Хлору складається з 17 протонів, 17 електронів і 18 нейтронів.

 

6.       Будова атома (ядерна)

 

Нуклід (ядро) атома Хлору складається з 17 протонів і 18 нейтронів. Навколо ядра обертаються 17 електронів.

 

7.       Електронна конфігурація (звичайна і графічна електронні формули).

 

                                                 1735Cl 1S22S22p63S23p5

 

 

↑↓

↑↓

↑↓

 ↑↓       

↑↓

↑↓

 

 

 

 

 

 

↑↓  ↑↓  

          1S2     2S2             2p6            3S2               3p5                                    3d0

 

 

8.       Властивості атома (валентність і ступінь окиснення)

 

Cl (I); Cl1 ; Cl1

 

Cl (III); Cl 3

 

Cl (V); Cl5

 

Cl (VII); Cl7

СХЕМА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМУЛИ

 

n=1

           

 

      1s           

 

 

 

        n=2         

                            2s                  2p

        n=3         

                            3s                  3p                               3d

 

ПРИКЛАДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНФІГУРАЦІЇ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

1)   Електронна конфігурація атома Карбону

                         126C     1s22s22p2

                     

                      1s2         2s2              2p2

      126C*    

                     

                      1s2         2s1              2p3

 

2)   Електронна конфігурація атома Натрію

1123Na 1s22s22p63s1

     1s2        2s2               2p6               3s1               3p0                             3d0

3)   Електронна конфігурація атома Хлору

1735Cl 1s22s22p63s23p5

 

 

 

 

 

 

    1s2        2s2               2p6                3s2               3p5                             3d0

1735Cl*  

 

    n=3   

                        3s2                3p4                             3d1

 

1735Cl**

  

    n=3   

                      3s2                3p3                             3d2

 

 

 

35Cl***

17

 

     n=3

                     3s1                3p3                           3d3

ТИПИ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЇХ ОЗНАКИ

 

Тип зв’язку

Частинки, що сполучаються

Частинки, що утворюються

Схема утворення

Приклад

Іонний

Атоми елементів, що значно відрізняються за  електронегативністю

Позитивно і негативно

зарядженні іони

 

Na ∙ + ∙Cl : → Na∙  ∙             + [:Cl∙  ∙:] -

                      ∙  ∙                              ∙  ∙

NaCl,

CaO,

KOH

Ковалентний

поляр-

ний

 

 

 

неполярний

 

 

Атоми елементів, близьких за електро-

негативністю

 

Атоми одного й того самого елемента

 

 

Молекули

 

 

 

 

Молекули

 

 

                            ∙  ∙                      ∙  ∙

Н ∙ + ∙Cl : → H: C:

                            ∙  ∙                      ∙  ∙

Усуспільнення валентих електронів, утворення електронних пар

 

 

 

HCl,

CH4

CO2,

 

 

Cl2, H2, Br2

Металічне

Атоми металів

Іон-атоми, електрони

Na → Na++e-

 

Утворення іон-атомів та

«елетронного газу»

Метали та їх сплави

 

* Примітка: Базелюк І.І., Величко Л.П., Титаренко Н.В.Довідкові матеріали з хімії.

 

ПРИКЛАДИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

1. Ковалентний неполярний зв’язок (виникає між атомами одного хімічного елемента – неметала)

 

а) Електронна конфігурація атома Гідрогену:

                                                                                       1H             1s1

1

1s1

Атом Гідрогену має один неспарений електрон, який у схемі зв’язку позначається крапкою Н•.

Схема утворення молекули водню:

Н     Н

Н   –  Н 

Н2

Молекула водню Н2 утворена за рахунок ковалентного неполярного зв’язку.

б) Електронна конфігурація атома Оксигену:

                                                                              168O          1s22s22p4

 

                                                                            1s2       2s2            2p4

 

На останньому енергетичному рівні атом Оксигену має шість електронів: чотири спарених, і два – неспарених:

Схема утворення молекули кисню:

∙∙ ∙∙  О∙∙  ∙ ∙ О∙∙   

О = О

О2

Молекула кисню утворена за рахунок подвійного ковалентного неполярного зв’язку.

 

2. Ковалентний полярний зв’язок (виникає між атомами різних неметалів).

Схема утворення молекули води:

 

                                          Н2О

Молекула води Н2О утворена за рахунок двох ковалентних полярних зв’язків.

3.  Йонний зв’язок (виникає між атомами хімічних елементів, що різко відрізняються між собою за електронегативністю).

Схема утворення молекули кухонної солі

 

NaCl

Молекула натрій хлориду NaCl утворена за рахунок йонного зв’язку.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЕКУЛИ РЕЧОВИНИ

ПРИКЛАД

Завдання. Визначте назву, склад молекули та розрахуйте молярну масу для формули Ba (OH)2.

Відповідь.

1)      Ba (OH)2 – барій гідроксид.

2)      Молекула барій гідроксиду Ba (OH)2 складається з трьох хімічних елементів: Барію (Ba), Оксигену (O), Гідрогену (H).

Ba – 1 атом

O – 2 атома

H – 2 атома

Всього – 5 атомів

 

3)      М(Ba(OH)2) = А(Ba) + А(O) · 2 + А(H) · 2 = 137 + 16 · 2 + 1 · 2 = 171 г/моль

 


 

                                                                  ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЯД НАПРУГИ МЕТАЛІВ                                                                                         

 

Li  K  Ba  Ca  Na  Mg  Al  Mn  Zn  Cr  Fe   Cd  Ni  Sn  Pb  (H2)  Cu  Hg  Ag  Pt  Au

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНОСТІ НЕМЕТАЛІВ

 

Неметал

Si

B

H

P

C

S

I

Br

Cl

N

O

F

Величина електронегативність

1,9

2,0

2,1

2,2

2,5

2,6

2,6

2,8

3,0

3,07

3,5

4,0


17

 

СХЕМА СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ РЕЧОВИН

 

 

Молекулярна формула речовини записується в такій послідовності: спочатку катіон, потім аніон. 

Варіант №1. Якщо цифри зарядів катіону та аніону однакові, то формула речовини записується без змін:

 

 

                 а)  Na 1+  і  Cl 1-      б) Ba 2+  і  SO4 2-    в) Al3+   і   PO43-  

                      NaCl                     BaSO4                     AlPO4

 

 

 

Варіант №2. Якщо цифри зарядів катіону та аніону різні, то їх переносять навхрест і вони стають індексами:

 

 

а)    Na 1+ і SO4 2-    б)  Ca2+і OH 1-    в) Al3+  і  SO42-  

                   Na1+ SO42-            Ca2+ OH1-        Al3+  SO42-

             Na2(SO4)1

       Ca1(OH)2          Al2(SO4)3

              Na2SO4 

        Ca(OH)2          Al2(SO4)3

 

 

 

 

 

 


СКЛАД МОЛЕКУЛ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

п/п

Клас неорганічної речовини

Визначення

Приклади

Утворення назви речовини

1

Оксиди

Оксиди – це речовини, молекули яких складаються з двох хімічних елементів,

один з яких Оксиген

СО2, Н2О, Na2O, CaO

До назви катіону додають його

валентність (якщо

вона змінна) і слово

оксид

2

Основи

Основи – це речовини, молекули яких складаються з катіону металу та однієї чи кількох гідроксильних груп

NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3

До назви катіону додають його

валентність (якщо

вона змінна) і слово гідроксид

3

Кислоти

Кислоти – це речовини, молекули яких складаються з одного чи кількох атомів гідрогену та кислотного залишку

HCl, H2SO4, H3PO4

До назви аніону додають закінчення

на і слово кислота

4

Солі

Солі – це речовини, молекули яких складаються з атомів металу та кислотного залишку

NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

До назви катіону додають його

валентність (якщо

вона змінна) і назву

аніону

КЛАСИФІКАЦІЯ   НЕОРГАНІЧНИХ   РЕЧОВИН

РОЗЧИННІСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВ ТА СОЛЕЙ У ВОДІ

 

А н і о н и

 

 

Катіони

H+

K+

Na+

  

 NH +4 

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Al3+

Mn2+

Cr3+

Fe2+

Fe3+

Zn2+

Pb2+

Sn2+

Cu2+

Ag+

Hg2+

-

OH

 

р

р

р

р

м

н

н

н

н

н

н

н

м

н

-

Cl

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

м

р

р

н

р

-

Br

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

м

р

р

н

м

-

I

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

 

р

н

м

н

н

S2-

р

р

р

р

н

н

н

н

н

н

н

н

н

SO32-

р

р

р

р

м

н

м

м

н

н

м

SO42-

р

р

р

р

н

м

р

р

р

р

р

р

р

м

р

р

м

СO32-

р

р

р

р

н

н

м

н

н

н

н

м

н

-

NO3

р

р

р

р

р

р

р

р

р

Р

р

р

р

р

р

р

р

р

PO43-

р

р

р

р

н

н

м

н

н

н

н

м

н

н

н

н

н

н

SiO32-

н

р

Р

н

н

н

н

н

н

CH3COO-

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

 

Р – розчинні; М – малорозчинні; Н – нерозчинні; «–» – розкладаються водою або не існують

 

* Примітка: Зеленєва О.Г. Хімія 8-11 клас: Довідник школяра і студента.

ТАБЛИЦЯ   КАТІОНІВ   ТА   АНІОНІВ

 

 

 

КАТІОНИ

 

 

 

АНІОНИ

 

з/п

Формула

Назва

Валентність

з/п

Формула

Назва

Валентність

1

H+

гідроген

І

1

OH -

гідроксид

І

2

K+

калій

І

2

Cl - 

хлорид

І

3

Na+

натрій

І

3

Br-

бромід

І

4

NH4+

амоній

І

4

I -

йодид

І

5

Ba2+

барій

ІІ

5

S2-

сульфід

ІІ

6

Ca2+

кальцій

ІІ

6

SO32-

сульфіт

ІІ

7

Mg2+

магній

ІІ

7

SO42-

сульфат

ІІ

8

Al3+

алюміній

ІІІ

8

CO32-

карбонат

ІІ

9

Fe2+

ферум (ІІ)

ІІ

9

NO3-

нітрат

І

10

Fe3+

ферум (ІІІ)

ІІІ

10

PO43-

фосфат

ІІІ

11

Zn2+

цинк

ІІ

11

SiO32-

силікат

ІІ

12

Pb2+

плюмбум

ІІ

12

CH3COO-

ацетат

І

13

Cu2+

купрум (ІІ)

ІІ

13

O-2

оксид

ІІ

14

Cu+

купрум (І)

І

 

 

 

 

15

Ag+

арґентум

І

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ ДЕЯКИХ НЕМЕТАЛІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДНИХ СПОЛУК

 

групи

Хімічні елементи

 

Відповідні сполуки

 

 

Назва

Сим вол

Прості

 

Складні

 

 

 

Оксиди

Кислоти

 

Солі

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

VII

Флуор

F

F2

Фтор

OF2

Дифлуорид оксигену

HF

 

Флуоридна к-та

(плавікова)

NaF

Натрій флуорид

Хлор

Cl

Cl2

Хлор

Cl2O7

Хлор (VII) оксид

HCl

 

Хлоридна к-та

(соляна)

NaCl

Натрій хлорид

Бром

Br

Br2

Бром

Br2O5

Бром (V) оксид

HBr

Бромідна к-та

NaBr

Натрій бромід

Йод

I

I2

Йод

I2O5

Йод (V) оксид

HI

Йодидна к-та

NaI

Натрій йодид

 

Оксиген

 

O

O2

Кисень

 

 

 

 

 

 

O3

Озон

Сульфур

S

S

Сірка

SO2

Сульфур (IV) оксид

H2SO3

Сульфітна к-та

Na2SO3

Натрій сульфіт

 

 

 

 

SO3

Сульфур (VI) оксид

H2SO4

Сульфатна к-та

NaHSO3

Натрій гідрогенсульфіт

 

 

 

 

Na2SO4

Натрій сульфат

NaHSO4

Натрій гідрогенсульфат

CuSO4 · 5 H2O

Мідний купорос

H2S

Сульфідна к-та

Na2S

Натрій сульфід

 

групи

Хімічні елементи

 

Відповідні сполуки

 

 

Назва

Сим вол

Прості

 

Складні

 

 

 

Оксиди

Кислоти

 

Солі

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

Фор мула

Назва

V

 

Нітроген

 

 

 

N

 

 

 

N2

 

 

 

Азот

 

 

 

NO

 

Нітроген (ІІ) оксид

 

 

 

 

 

 

 

NO2  

Нітроген (ІV) оксид

 

HNO2

Нітритна к-та

NaNO2

Натрій нітрит

HNO3

Нітратна к-та

NaNO3

Натрій нітрат

 

Фосфор

 

P

 

P

 

Фосфор

 

P2O5

 

Фосфор (V) оксид

 

H3PO4

 

Фосфатна к-та

Na3PO4

 

Натрій фосфат

NaH2PO4

Натрій дигідрогенфосфат

Na2HPO4

Натрій гідрогенфосфат

IV

Карбон

 

 

C

 

 

C

 

 

Вуглець

 

 

CO

 

Карбон (ІІ) оксид (чадний газ)

 

 

 

 

CO2  

Карбон (IV) оксид (вуглекислий газ)

H2CO3

 

 

Карбонатна к-та

 

 

CaCO3

Кальцій карбонат

MgCO3

Магній карбонат

Ca(HCO3)2

Кальцій гідрогенкарбонат

Mg(HCO3)2

Магній гідрогенкарбонат

Силіцій 

Si

Si

Силіцій 

SiO2

 

 

Силіцій (IV) оксид

(кремнезем, річковий пісок)

H2SiO3

Силікатна к-та

 

Na2SiO3

Натрій силікат (рідке скло)

K2SiO3

Калій силікат (рідке скло)

 


ТАБЛИЦЯ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДНИХ СПОЛУК

групи

Хімічні елементи

Відповідні сполуки

 

 

Назва

Символ

Прості

Складні

 

 

Оксиди

Гідроксиди

 

Солі

Формула

Назва

Формула

Назва

Формула

Назва

Формула

Назва

І

Натрій

Na

Na

Натрій

Na2O

Натрій оксид

NaOН

Натрій гідроксид,

ідкий натр, каустик

NaCl

Натрій хлорид

Калій

K

K

Калій

K2O

Калій оксид

КОН

Калій гідроксид, ідке калі

КCl

Калій хлорид

ІІ

Магній

Mg

Mg

Магній

MgO

Магній оксид

Mg(OН)2

Магній гідроксид

MgSO4

Магній сульфат

Кальцій

Ca

Ca

Кальцій

CaO

Кальцій оксид,

негашене вапно

Ca(OН)2

Кальцій гідроксид,

вапняна вода,

гашене вапно

CaCO3

Кальцій карбонат, вапняк, мармур, крейда

ІІІ

Алюмі ній

Аl

Аl

Алюміній

Аl2О3

Алюміній оксид

Аl(ОН)3

Алюміній гідроксид

АlCl3

 

Na3[Al(ОН)6]

Алюміній хлорид

 

Гексагідроксоалюм інат  натрію

групи

Хімічні елементи

 

Відповідні сполуки

 

 

Назва

Символ

Прості

Складні

 

 

Оксиди

Гідроксиди

 

Солі

Формула

Назва

Формула

Назва

Формула

Назва

Формула

Назва

VIІІ

Ферум

Fe

Fe

Залізо

FeО

Ферум (ІI) оксид

Fe(ОН)2

Ферум (ІІ) гідрооксид

FeSO4

Ферум (ІІ) сульфат

FeSO4 · 7Н2О

Залізний купорос

Fe2О3

Ферум

(ІIІ) оксид

Fe(ОН)3

Ферум (ІІІ) гідрооксид

FeCl3

 

Na3[Fe(ОН)6]

Ферум (ІІІ) хлорид

 

Гексагідроксоферрат натрію

Fe3О4 (FeО·Fe2О3)

Залізна окалина

Ферум

(ІІ, ІІІ) оксид

 

 

 

 

 

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Речовини

Характерні реакції

 

з неметалами

з кислотними оксидами

з

амфотерними оксидами

з кислотами

з

амфотерними гідроксидами

з солями

з водою

Метали

                       t

2Na+Cl2= =2NaCl

   t

Fe+S=FeS

                           t

2Mg+SiO2=

=2MgO+Si

Zn+2HCl=

= ZnCl2+H2

Fe+CuSO4 =  =Cu + FeSO4

2Na+2H2O=

=2NaOH+H2↑;

Zn+H2O=

=ZnO+H2

Основні оксиди

                    t

CaO+ZnO=

=CaZnO2

                                 t

CuO+H2SO4=

=CuSO4+H2O

                                 t

CaO+Zn(OH)2=

=CaZnO2+H2O

Na2O+H2O= =2NaOH

Амфотерні оксиди

Луги

2KOH+Cl2=

=KClO+

+KCl+H2O

Ca(OH)2+CO2=

=CaCO3+H2O

                                 t

2NaOH+ZnO=

=Na2ZnO2+

+H2O

NaOH+HCl= =NaCl+H2O

2NaOH+

+Zn(OH)2=

=Na2ZnO2+

+2H2O

2NaOH+

+CuSO4=

=Cu(OH)2+

+Na2SO4

Утворюються кристалогідра ти з різним вмістом води

Речовини

Характерні реакції

 

 

з неметалами

з кислотними оксидами

з

амфотерними оксидами

з кислотами

з

амфотерними гідроксидами

з солями

з водою

Нерозчинні основи

Mg(OH)2+SO3=

=MgSO4+H2O

                                  t

Mg(OH)2+ZnO=

=MgZnO2+H2O

Mg(OH)2+

+2HCl=

=MgCl2+

+2H2O

Ba(OH)2+

+Zn(OH)2=

=BaZnO2+

+2H2O

Амфотерні гідроксиди

Zn(OH)2+SO3=

=ZnSO4+H2O

Zn(OH)2+

+2HCl=

=ZnCl2+2H2O

Солі

CaCO3+

                t

+SiO2=

=CaSiO3+

+CO2

                                   t

Na2CO3+Al2O3=

=2NaAlO2+CO2

Na2CO3+ +2HCl=

=2NaCl+

+H2O+CO2

Na2SO4+

+BaCl2=

=BaSO4+

+2NaCl

CuSO4+5H2O=

=CuSO4∙5H2O

Вода

H2O+Cl2= =HCl+HClO

H2O+SO3=

=H2SO4

nH2O+H2SO4=

H2SO4nH2O

FeSO4+7H2O=

=FeSO4∙7H2O

 * Примітка: Базелюк І.І., Величко Л.П., Титаренко Н.В.Довідкові матеріали з хімії.

ОСНОВНІ КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 

з/п

Клас речовини

Загальна формула

гомологічного ряду

Перші представники

Ознака класу

Назва

Молекулярна формула

Структурна формула

1

2

3

4

5

6

7

1.

Насичені вуглеводні

(алкани)

СnH2n+2

 

 

метан

 

етан

 

пропан

 

 

CH4

 

C2H6

 

C3H8

                   Н

            Н    С    Н                    Н

СН3 – СН3

 

СН3 – СН2 – СН3

Алкани у карбоновому ланцюгу між карбонами

мають одинарний зв’язок, що називають насиченим.

Відстань між атомами

Карбону дорівнює 0,154 нм, кут між ними – 109,280

2.

 

Ненасичені вуглеводні:

 

а) алкени

 

 

 

 

б) алкіни

CnH2n

 

етен (етилен) 

 

пропен (пропілен)

 

етин (ацетилен)

 

C2H4

 

C3H6

 

C2H2

 

СН2=СН2

 

СН3 – СН = СН2

 

CH ≡ CH

Ненасичені вуглеводні у карбоновому ланцюгу між

карбонами мають кратний зв’язок: подвійний (у

алкенів) або потрійний (у

алкінів). У алкенів відстань між атомами Карбону

дорівнює 0,134 нм, кут -

1200. У алкінів відповідно

0,120 нм, кут - 1800

CnH2n-2

пропін

C3H4

 CH = C – CH3

3.

Ароматичні вуглеводні

(арени)

 

бензен (бензол)

C6H6

           СН НС            СН

 

НС           СН

           СН        

Арени мають ароматичний зв’язок: замкнутий цикл

карбонового ланцюга, що

має єдину шестиелектронну хмару, що в рівній мірі

належить всім шести атомам Карбону

 

ГІДРОКСОПОХІДНІ   ВУГЛЕВОДНІВ

4.

Спирти:

 

а) насичені

одноатомні 

 

 

 

 

 

б) багатоатомні

 

 

 

R – OH

 

CnH2n+1OH

 

метанол 

(метиловий спирт)

 

етанол 

(етиловий спирт) 

 

пропанол

 (пропіловий спирт)

 

 

CH3OH

 

 

C2H5OH

 

 

C3H7OH

 

CH3 – OH

 

 

C2H5 – OH

 

 

C3H7 – OH

У своєму складі спирти мають одну або декілька

функціональних спиртових груп -ОН. Насичені

одноатомні спирти мають

одну групу -ОН. Багатоатомні - кілька груп -ОН.

 

 

гліцерин

 

C3H5(OH)3

      CH2 – CH – CH2

 

      OH     OH    OH

5.

Феноли

 

фенол

C6H5OH

   OH

У своєму феноли мають функціональну спиртову

групу, що безпосередньо пов’язана з ароматичним кільцем.

6.

Альдегіди

 

                   O

R – C  

                  H

 

CnH2n+1CHO

 

метаналь 

(мурашиний альдегід)

 

етаналь 

(оцтовий альдегід)

 

HCHO

 

 

 

CH3CHO

                   O

H – C 

                    H

 

                       O

CH3 – C  

                        H

У своєму складі альдегіди мають карбонільну групу     

 

 С = О

 

сполучену з воднем та вуглеводневим радикалом

7.

Насичені одноосновні

карбонові кислоти

 

 

                   O

        R – C  

                     ОH

 

 

CnH2n+1COOH

 

метанова 

(мурашина) кислота 

 

 

етанова 

(оцтова) кислота

 

 

пропанова

 (пропіонова) кислота

 

 

HCOOH

 

 

 

CH3COOH

 

 

 

C2H5COOH

                   O

H – C 

                      ОH

 

                       O

CH3 – C 

                          ОH

 

                        O

C2H5 – C 

                            ОH

Насичені одноосновні карбонові кислоти в своєму

складі мають функціональну карбоксильну групу:  

                    О                 

С   

                      ОН що сполучена з вуглеводневим

радикалом

 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Естери 

 O

R – C 

         O – R1

етилетаноат

(етилацетат, етиловий ефір оцтової кислоти)

СН3 - СОО - С2Н5

      О

 СН3  -  С

                 О - С2Н5

У своєму складі естери

(складні ефіри) мають два вуглеводневих радикали (однакових чи різних), що сполучені  групою:

                О

                   С  

                       О 

9.

Жири  

 

 

 

СН2 – СОО – R

 

СН  – СОО – R

 

СН2 – СОО – R

Тристеарат гліцерину

 

СН2 – СОО – С17Н35

 

СН  – СОО – С17Н35

 

СН2 – СОО – С17Н35

Жири є естерами  гліцерину  та  вищих карбонових кислот

Триолеат гліцерину

 

 

СН2 – СОО – С17Н33 

 

СН  – СОО – С17Н33

 

 

 

 

 

 

 СН2 – СОО – С17Н33

 

10.

Вуглеводи 

 

Глюкоза

Сахароза

Крохмаль 

Целюлоза 

С6Н12О6

С12Н22О11 

6Н10О5)n 

6Н10О5)n

 

 

11.

Амінокислоти

           R            

H2N – CH –COOH α-амінокислота

Гліцин

H2N – CH2 – COOH

 

                               О

Н – N – CH2 – C

                             OH

       H                   

У своєму складі амінокислоти мають одну

(або кілька) карбоксильних груп –

COOH і одну (або кілька) аміногруп –NH2

 

ТАБЛИЦЯ  ВУГЛЕВОДНІВ

 

№ 

з/п

Алкани

Алкени

Алкіни

Мають одинарний зв’язок між карбонами у карбоновому ланцюгу

Мають один подвійний зв’язок між карбонами у карбоновому ланцюгу

Мають один потрійний зв’язок між карбонами у карбоновому ланцюгу

Загальна формула

гомологічного ряду

СnH2n+2

Назва 

Загальна формула гомологічного ряду

СnH2n

Назва 

Загальна формула гомологічного ряду

СnH2n-2

Назва 

1.  

CH4

метан

2.  

C2H6

етан

C2H4

етен, етилен

C2H2

етин, ацетилен

3.  

C3H8

пропан

C3H6

пропен, пропілен

C3H4

пропін

4.  

C4H10

бутан

C4H8

бутен

C4H6

бутин

5.  

C5H12

пентан

C5H10

пентен

C5H8

пентин

6.  

C6H14

гексан

C6H12

гексен

C6H10

гексин

7.  

C7H16

гептан

C7H14

гептен

C7H12

гептин

8.  

C8H18

октан

C8H16

октен

C8H14

октин

9.  

C9H20

нонан

C9H18

нонен

C9H16

нонін

10.  

C10H22

декан

C10H20

децен

C10H18

децин

КЛАСИФІКАЦІЯ  ВУГЛЕВОДІВ

 

 

 

БУДОВА   МОЛЕКУЛИ   ГЛЮКОЗИ

 

 

 

 

                             ά - циклічна форма                                               альдегідна форма                         β  - циклічна форма 

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИРІВ

 

  


35

 

КЛАСИФІКАЦІЯ БІЛКІВ

 

 

І. За походженням

 

 

 

ІІ. За будовою

 

ОСНОВНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ФОРМУЛИ

 

Величини:

А – атомна маса хімічного елемента, г/моль М – молярна маса речовини, г/моль n – кількість речовини, моль m – маса речовини, г

V – об’єм, л

V0 = 22,4 л/моль; стала

N – кількість атомів хімічного елемента w масова частка, % або долі ρ - густина речовини, г/мл або г/см3

V

n

V0

V nV0

m

V

m w речов. mрозч.

M 2 ДН2

 

М 32 ДО2

М 29 Дпов.

N    M w

A100%

ДН2  (До2, Дпов) – відносна густина пари речовини за воднем (киснем, повітрям) Формули:

37

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ

Середній рівень

Задача №1.   Обчисліть масу 0,5 моль сульфатної кислоти H2SO4.

m = n · 

n(H2SO4) = 0,5 моль m(H2SO4) = n(H2SO4) · M(H2SO4) m(H2SO4) – ?          M(H2SO4) = 1·2 + 32 + 16·4 = 98 г/моль       m(H2SO4) = 0,5моль · 98 г/моль = 49г

Відповідь: m(H2SO4) = 49 г

 

Задача №2.   Скільки моль становить 67,2 л вуглекислого газу?

nV

V0

 nCO VСO2    V0 = 22,4 л/моль

2

   67,2л  3мольV0           nCO       

                                                                     2        22,4л/моль

 

Відповідь: n(C02) = 3 моль

 

Задача №3.

Увага! В органічній хімії у загальних формулах гомологічних рядів n позначає кількість атомів Карбону.

Молярна маса насиченого вуглеводню дорівнює 44 г/моль. Визначте формулу речовини і назвіть її.

М(СnН2n+2) = 44

A(С)·n + А(Н)·(2n+2) = 44

12n + 2n + 2 = 44

14n = 44 – 2 14n = 42

n = 3          С3Н8 – пропан

Відповідь: С3Н8 – пропан

 

Достатній рівень

Задача №1. Обчисліть кількість, масу і об'єм кисню, що потрібний для окиснення 3,42 г сахарози. m (С Н О ) = 3,42 г 0,01 моль       х моль

С12Н22О1112О2 12СО2 11Н2О

1 моль     12моль

n С12Н22О11 mС12Н22О11 3,42г 0,01моль MС12Н22О11 342г/ моль

М(С12Н22O11) = 12 • 12 + 1 • 22 + 16 • 11 = 342 г/моль

                                      0,01моль     хмоль                      0,0112

                                           ;        хмоль      0,12моль; 1моль      12моль       1

   n(O2) = 0,12 моль;

m = n ·

 m(O2) = 0,12 моль • 32 г/моль = 3,84 г

                                                                М(O2) = 16 • 2 = 32 г/моль

V=n · V0

 V0 = 22,4 л/моль

                                    V(O2) = 0,12 моль • 22,4 л/моль = 2,688 ≈ 2,7 л.

 

                Відповідь: n(О2) = 0,12 моль    m(O2) = 3,84 г              V(O2) = 2,7л

 

Задача №2.     Масова частка Карбону у вуглеводні дорівнює 92,3%. Густина пари речовини за воднем дорівнює 39. Визначте формулу речовини і назвіть її.

                                                                                       N(C) w(C)M M2Д2 23978

A(C)100%

 

 wM

N A100%

N(C) 9212,3%10078% 6   w(H)M

N(Н) A(H)100%

 

w(H) = 100% - w(C) = 100% - 92,3% = 7,7%;

                                                   NH 7,7%78

                                                                        1100%                   С6Н6 – бензол

Відповідь: С6Н6 – бензол.

 w mречов.100%  mрозч.

Задача №3.     Зробіть необхідні обчислення і приготуйте розчин масою 200 г, у якому масова частка натрій хлориду становить 10%. w(NaCl) = 10%                                   wmрозч.


 

mрозч. = 200 г m(NaCl) – ? m(H20) – ? V(H20) – ?

mречов. 100%

            w(NaCl100)%mрозч. 10%100200% г 20г m(NaCl)          

m(H2O)= mрозч.- m(NaCl) = 200г - 20г = 180г

                         m(H2O)          ρ(H2O)=1г/мл;  V(H2O) 180г 180мл

V(H2O)

                          ρ(H2O)                                                  1г/мл

Відповідь:  m(NaCl)=20г

 V(H2O)=180мл


39

 

ВІДНОСНІ МОЛЯРНІ МАСИ ДЕЯКИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

А н і о н и

 

К а т і о н и

H+

NH4+

K+

Na+

Ag+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Zn2+

Mn2+

Cu2+

Pb2+

Hg2+

Fe2+

Fe3+

Al3+

Cr3+

2-

О

18

94

62

232

153

56

40

81

71

80

223

217

72

160

102

152

OH-

18

35

56

40

171

74

58

99

89

98

241

90

107

78

103

Cl-

36,5

53,5

74,5

58,5

143,5

208

111

95

136

126

135

278

272

127

162,5

133,5

158,5

Br-

81

98

119

103

188

297

200

184

225

215

224

367

361

216

296

267

292

I-

128

145

166

150

235

391

294

278

319

309

461

455

310

408

433

S2-

34

68

110

78

248

169

72

56

97

87

96

239

233

88

208

150

200

-

NO3

63

80

101

85

170

261

164

148

189

179

188

331

325

180

242

213

238

SO32-

82

116

158

126

296

217

120

104

145

135

287

281

136

SO42-

98

132

174

142

312

233

136

120

161

151

160

303

297

152

400

342

392

СO32-

62

96

138

106

276

197

100

84

125

115

124

267

116

SiO32-

78

112

154

122

292

213

116

100

141

131

140

283

277

132

PO43-

98

149

212

164

419

601

310

262

385

355

382

811

793

358

151

122

147

CH3COO-

60

77

98

82

167

255

158

142

183

173

182

325

319

174

204

229

 


НАДАННЯ  НАЗВ  РОЗГАЛУЖЕНИМ  ОРГАНІЧНИМ  РЕЧОВИНАМ  ЗА  МІЖНАРОДНОЮ  НОМЕНКЛАТУРОЮ

 

І. ПРАВИЛО НАДАННЯ НАЗВ РОЗГАЛУЖЕНИМ НАСИЧЕНИМ ВУГЛЕВОДНЯМ:

1.    Обрати головний (найдовший) карбоновий ланцюг.

2.    Пронумерувати його починаючи з того боку, де ближче і більше відгалужень.

3.    Визначити бічні відгалуження (радикали) та номера Карбонів, яким вони належать.

Радикали: СН3 – метил С2Н5 – етил

С3Н7 – пропіл

Вr – бромо

СІ – хлоро

NO2 – нітро

4.    В алфавітному порядку перелічити відгалуження, вказуючи номер Карбону якому вони належать і, якщо треба, множинні префікси (ди-, три-, тетра-) і додати назву головного ланцюга, що відповідає назві нормального алкану з тим самим числом атомів Карбону.

                Наприклад:                    CH3                         Вr

                                                                                                         ׀ 1       2          3     ׀ 4       5       6                 

                                    CH3 – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2

                                                      ׀                                                    1,5- дибромо – 4 – метилгексан

                                                     Вr                                           

II.ПРАВИЛО НАДАННЯ НАЗВ РОЗГАЛУЖЕНИМ НЕНАСИЧЕНИМ ВУГЛЕВОДНЯМ:

Назву розгалуженим ненасиченим вуглеводням надають так само, як і алканам, тільки при нумерації головного ланцюга перевагу надають ненасиченому зв'язку, після назви ланцюга вказують найменший номер Карбону, якому належить кратний зв'язок, потім додають закінчення -ен або -ин (-ін) залежно від типу кратного зв’язку.

                Наприклад:               1)     1        2          3         4

                                                           CH2 = CH – CH – CH2              

                                              ׀           3 – метилбут – 1 – ен            CH3

 

                                                                        5        4          3      2      1

                                                  2)      CH3 – CH – C ≡ C – CH3

                                                                                                                                ׀                                                                                                                                                                        

                                                                       Br                                  4 – бромопент – 2 – ин

 

III. ПРАВИЛО НАДАННЯ НАЗВ РОЗГАЛУЖЕНИМ АЛКАНОЛАМ

Назву розгалуженим алканолам надають так само, як і розгалуженим алканам, тільки при нумерації карбонового ланцюга, перевагу надають функціональній спиртовій групі і перед назвою головного ланцюга вказують номер Карбону, якому належить група ОН і наприкінці назви додають суфікс -ол.

                Наприклад:                                      CH3

                                     1CH 2 2  CH2 3   CH2 4  CH ׀          – CH5 2            

                                                                                                           ׀                                         ׀                  

                                          ОН                                      Вr       5 – бромо – 4 метилпентан – 1 – ол

ЗМІСТ

1.       Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва ................................ 4

2.       Назви та символи деяких хімічних елементів .................................................... 5

3.       Валентність та ступені окиснення деяких металів і неметалів ........................ 6

4.       Характеристика хімічного елемента за ПС  ....................................................... 7

5.       Характеристика хімічного елемента № 3 за ПС (приклад) .............................. 8

6.       Характеристика хімічного елемента № 17 за ПС (приклад) ............................ 9

7.       Схема позначення графічної електронної формули .......................................... 10

8.       Приклади електронної конфігурації атомів хімічних елементів ..................... 10

9.       Типи хімічних зв'язків та їх ознаки ..................................................................... 12

10.   Приклади хімічного зв'язку .................................................................................. 13

11.   Характеристика молекули речовини ................................................................... 15 12. Електрохімічний ряд напруги металів ................................................................ 16

13.   Таблиця електронегативності неметалів ............................................................ 16

14.   Схема складання формул речовин ...................................................................... 17

15.   Склад молекул основних класів неорганічних речовин  .................................. 18

16.   Класифікація неорганічних речовин ................................................................... 19

17.   Розчинність кислот, основ та солей у воді ......................................................... 20

18.   Таблиця катіонів та аніонів .................................................................................. 21

19.   Таблиця деяких неметалів та їх відповідних сполук ......................................... 22

20.   Таблиця деяких металів та їх відповідних сполук ............................................. 24

21.   Хімічні властивості основних класів неорганічних речовин ........................... 26 22.Основні класи органічних речовин ..................................................................... 28

23.   Таблиця вуглеводнів ............................................................................................. 31

24.   Класифікація вуглеводів ....................................................................................... 32

25.   Будова молекул глюкози ...................................................................................... 33

26.   Класифікація жирів ............................................................................................... 34

27.   Класифікація білків ............................................................................................... 35

28.   Основні величини та формули ............................................................................. 36

29.   Приклади розв'язування розрахункових задач ................................................... 37

30.   Відносні молярні маси деяких неорганічних речовин ...................................... 39

31.   Надання назв розгалуженим органічним речовинам за міжнародною

номенклатурою ...................................................................................................... 40

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

2.     Електрохімічний ряд напруги металів.

3.     Базелюк І.І., Величко Л.П., Титаренко Н.В.Довідкові матеріали з хімії.

– К.: ІРПІНЬ, 1998, с. 240.

4.     Зеленєва О.Г. Хімія 8-11 клас: Довідник школяра і студента. Донецьк:

ТОВ ВКФ «БАО», 2006, с. 560.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Крюкова Ірина Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Інші матеріали
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
1182
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку