Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел

Про матеріал
Тема. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел Мета: на основі знань про кратне число сформувати уявлення учнів про поняття спільного кратного кількох натуральних чисел, НСК, а та¬кож навчити їх користуватися алгоритмом знаходження НСК двох (трьох і т.д.) натуральних чисел.
Перегляд файлу

 

Урок № 6

Тема.  Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел

Мета: на основі знань про кратне число сформувати уявлення учнів про поняття спільного кратного кількох натуральних чисел, НСК, а та­кож навчити їх користуватися алгоритмом знаходження НСК двох (трьох і т.д.) натуральних чисел.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Для більш цікавого протікання процесу перевірки домашнього зав­дання на уроці можна запропонувати учням провести цю роботу в ігровій формі, наприклад у вигляді гри «Знайди помилку». (Учи­тель заздалегідь записує на дошці розв'язання вправ домашньої ро­боти, припустившись кількох типових помилок. Учні, перевіряючи написане, повинні знайти помилку; можна організувати змагання: хто знайде більшу кількість помилок і зуміє їх пояснити.)

Для «слабких» учнів, домашнє завдання яких учитель перевіряє перед уроком, у цей час можна запропонувати роботу з картками-підказками.

 

Картка 1

Знайди НСД чисел 20 і 16.

а) Розклади кожне з чисел на прості множники;

б) Підкресли в розкладах цих чисел однакові прості множники,

в) Знайди серед підкреслених однакових ті, що мають менший показник степеня,

г) Знайди добуток цих степенів

 

II. Актуалізація опорних знань

Запитання до класу

 1. Відомо, що а, b, с — натуральні числа і а = bс.

Як можна назвати число а по відношенню до b?  по відношенню до а?

 1. Назвіть найменші три натуральних числа, кратних 2; 5; а.

 

III. Формування нових знань

Підходи до викладання теми НСК і НСД дуже схожі, тому цей етап уроку проводиться аналогічно до відповідного етапу попе­реднього уроку.

1. Постановка проблеми

Задача. До кіоску завезли зошити. Якщо розкласти по 15 зошитів або по 20 зошитів в пачку, то в обох випадках зайвих зошитів не залишиться. Яку (найменшу) кількість зошитів могли завезти до кіоску? Яка наймен­ша кількість зошитів могла бути завезена?

Аналіз умови приводить до висновку, що під час розв'язування за­дачі треба знайти числа, які діляться (кратні) на 15 і на 20.

2. Розв'язання проблеми

Учні знайомляться з поняттями:

 • спільне кратне кількох натуральних чисел, найменше спільне кратне (НСК);
 • алгоритм знаходження НСК кількох чисел.

Короткі нотатки можна оформити у вигляді такого конспекту:

 

Конспект 5

НСК

1. Числа, кратні 15: 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120;...

Числа, кратні 20: 20; 40; 60; 80; 100; 120;...

 

а)

 

б)15 = 3 · 5, 20 = 22 · 5;

 

в) НСК(15; 20) = 22 · 3 · 5 = 60.

      Зауваження. Спільні кратні і — це числа виду , де п — нату­ральне число

 

Розв'язок задачі: НСК(15; 20) = 60, отже, найменша кількість зоши­тів 60; можливі варіанти 120, 180, 60п зошитів.

 

IV. Закріплення знань і формування вмінь

І рівень

Усні вправи

______________________________________

II рівень

Письмові вправи

 1. ______________________________________
 2. Знайдіть найменше спільне кратне чисел:
  а) 6 і 8; б) 72 і 99; в) 396 і 180; г) 34; 51 і 68.
 3. У портовому місті починаються три туристичних рейси, перший з яких триває 15 діб, другий — 20, третій — 12 діб. Повернувшись до порту, теплоходи того ж дня вирушають у новий рейс. Сьогодні з пор­ту вийшли теплоходи за всіма трьома маршрутами. Через скільки діб вони знову разом вийдуть у плавання?
 4. Число m кратне 12. Доведіть, що m ділиться на 4.
 5. Знайдіть найбільше двоцифрове число, кратне числам 2 і 7.
 6. Знайдіть НСД чисел: а) 12 і 24; б) 75 і 45; в) 81 і 243. Чи є серед них
  взаємно прості?
 7. Виконайте дії: (1,87 + 1, 955) : 0,85 – (2 · 1,75 – 3,5) · 4,62.

 

V. Підсумок уроку

Підбиваючи підсумки, слід наголосити, що основний зміст теми «Подільність чисел» розглянуто і основні поняття і алгоритми можна знайти в конспектах 1—5, тому основна мета наступного уроку — дооп­рацювати теми НСД і НСК і показати розуміння вивченого матеріалу і вміння його застосовувати для розв'язування відповідних вправ.

 

VI. Домашнє завдання

_________________________________________

1

 

doc
Додано
9 січня 2020
Переглядів
1665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку