2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

НАЗВА ПРОЕКТУ: «Правовому нігілізму-НІ, правовій культурі-ТАК»

Про матеріал

Соціальні дослідження в області правової культури школярів поруч з позитивними висновками дозволяють зробитивисновокпро досить часті прояви правової антикультури. Самі очевидні з них:правова безграмотність, правовий нігілізм, і навіть, правовий цинізм. Якщо правова неграмотність має появ в незнанні, або поганому знанні норм права, то правовий нігілізм-це зневіра регулятивній силі права, розчарування в його соціальній ролі. Без перебільшення можна стверджувати, що правовий нігілізм – досить серйозна проблема в реформуванні української дійсності.

Перегляд файлу

НАЗВА ПРОЕКТУ: «Правовому нігілізму-НІ,  правовій культурі-ТАК»

 

 

"…естественная свобода человекасостоит в том, чтобы не зависетьниоткакойверховнойвласти на Земле и не бытьподчиненным воле илизаконодательнойвластичеловека, а подчинятьсятолько законам природы. Свобода человека в обществесостоит не в том, чтобы не подчинятьсяникакойдругойзаконодательнойвласти, кроме той, которая установлена с согласияобщества…."

(Джон Локк, британскийфилософ (1632 - 1704 г.г.), изработы"О гражданскомуправлении" (1690)).

                    Дитинство – найважливіший період у житті людини. Вислів „Діти – наше майбутне”аж ніяк не є просто красивою фразою. Доля будь – якої спільности, нації, держави в майбутньому залежить від того, якими будуть якості людей, котрі населятимуть її. Інвестиції, зроблені у дитинство ніколи не завдадуть збитків – вони  повернуться у суспільство сторицею.

            Соціальні дослідження в області правової культури школярів поруч з позитивними висновками дозволяють зробитивисновокпро досить часті прояви правової антикультури. Самі очевидні з них:правова безграмотність, правовий нігілізм, і навіть, правовий цинізм. Якщо правова неграмотність має появ в незнанні, або поганому знанні норм права, то правовий нігілізм-це зневіра регулятивній силі права, розчарування в його соціальній ролі. Без перебільшення можна стверджувати, що правовий нігілізм – досить  серйозна проблема в реформуванні української дійсності.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗНАННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

             Педагогічні основи правового виховання дітей, проблема прав дітей - одна з найактуальніших проблем нашого суспільства, але рівень правової культури та знань дітей про свої права й обов'язки довол інизький. Майже кожна шоста дитина взагалі не знає законів, які її захищають. Дітям бракує елементарної обізнаності у сфері своїх прав, обов'язків та відповідальності за багатьох життєвих ситуацій. Важливість розв'язання проблеми прав дітей зумовлена тим, що реалізація прав дитини є чи не найосновнішою умовою фізичного та психічного благополуччя дитини, її розвитку. Висування теми прав дитини на передній план політичного, педагогічного й соціального життя зумовлено кількома причинами: по-перше — руху українського суспільства до відкритого європейського простору; по-друге — сучасне становище дітей в Україні у кризовому стані усвідомлюється як проблема, що потребує як найшвидшого розв'язання; по-третє,співпраця під час роботи над проектом змусить хоч когось замислитися  над своїм життям та допоможе змінити своє життя на  краще,  зробити щось корисне для себе та інших.

 

             СТРАТЕГІЧНА МЕТА ПРОЕКТУ: ОСТАТОЧНЕ ПЕРЕКОНАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО ЇХНЄ МАЙБУТНЄ - В ЇХНІХ РУКАХ ЧЕРЕЗ ЗНАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ, СВОБОД  ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТОСТІ.

             Пізнавальні задачі проекту: формувати у учнівської молоді:

 • розуміння цінності людської особистості, цінності життя і здоров'я людей;
 • уявлення про нашу державу, її закони, права та обов’язки людей, правила і норми їхнього співжиття в соціумі;
 • правову свідомість, уміння діяти відповідно до закону;
 • повагу до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; утверджувати гуманістичну мораль;
 • адекватну самооцінку як регулятор її моральної поведінки, що становить основу таких почуттів, як обов’язок, відповідальність, сором, провина, совість;
 • усвідомлення своєї залежності від представників старшого покоління;
 • розуміння обов’язків щодо молодших, уважно й турботливо ставитися до них, опікувати їх, допомагати їм, виявляти правдивість, чесність у стосунках із молодшими, справедливість в оцінці їхньої поведінки;
 • навички безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих, уміння швидко звертатися по допомогу у критичній ситуації.
 • використати можливості проекту як колективного виду діяльності.

Розвивальні задачі проекту: розвивати у дітей:

 • критичне, логічне мислення, вдумливість;
 • вміння оцінювати ситуації морально-правового змісту;
 • вміння запобігати виникненню конфліктів, долати їх;
 • висловлювати та відстоювати свою точку зору; аналізувати власну позицію та враховувати думку інших;
 • почуття відповідальності за свої дії;
 • вміння співвідносити свої домагання з можливостями; орієнтуватися в своїх чеснотах і вадах;
 • вміння захищати молодших від несправедливості, грубощів, зухвальства;
 • відчуття захисту, підтримки, життєвої опори, які дають батьки, бережливо і вдячно цим користуватися.

Виховні задачі проекту:виховувати у школярів:

 • пошану до законів України;
 • уміння дотримуватися правових обов’язків та користуватися своїми правами;
 • почуття гордості за себе, за свою індивідуальність, гідність, впевненість у своїх можливостях;
 • шанобливе ставлення до рідних, знайомих, відчувати межу припустимої поведінки;
 • почуття приязні, щирості, жалю, відповідальності, безкорисливості, вдячності, любові у взаєминах з іншими;
 • почуття відповідальності за доручену справу, результат якої важливий для навколишніх;
 • готовність радіти успіху ровесника, розділяти його засмучення, допомагати в разі необхідності;
 • негативне ставлення до будь-яких форм насильства;
 • бажання виконувати правила співжиття у сім'ї; розрізняти обов’язки і поважати права кожного члена сім'ї, сумлінно виконувати власні обов’язки.

Враховуючи вікові особливості дошкільників, з дітьми необхідно спілкуватись зрозумілою для них мовою та виходити з таких принципів:

 •  зв’язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;
 •  зміст інформації повинен відповідати віковому рівню життєвого досвіду, світогляду, особливостям психічних процесів (пам'ять, увага, мислення, сприймання);
 •  поєднання колективного та індивідуального підходів;
 •  єдності правового і морального виховання;
 •  логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння    їх на практиці, і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;
 •  пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активізації інтересу до засвоєння норм проживання у суспільстві;             
 •  поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.

 

 

            Виконавці проекту: учні школи, батьки, представники влади, учителі, громадськість.

 

          Партнери проекту: Міський відділ освіти в особі завідуючої міськвно Кухтіної Р.М.,  міськвиконком в особі мера міста Білецької Л.М., педагогічний колектив ЗОШ № 7 в особі директора Самоздри О.В., відділ у справах сім’ї та молоді в особі Мантурової О.М.; служба у справах дітей в особі Маценко І.Ю.; кримінальної міліції у справах неповнолітніх в особі Братусь Г.І.; опікунської ради в особі міського голови Білецької Л.М.

 

           Термін реалізації проекту: 2017-2018рр.

 

             Методи реалізації проекту:

               -    пошукова робота;

      -    колективна діяльність;

      -    спостереження та аналіз;

      -    практична робота;

      -    індивідуальна творча діяльність;

      -    співпраця з партнерами проекту.

 

              Очікуваний результат:

 • учні отримають урок громадсько-правового спілкування з представниками органів місцевого самоврядування, співробітників міліції, та юстиції, та власними батьками;
 • зрозуміють переваги колективної співпраці та набудуть навичок участі в житті  класного колективу, школи, громади;
 • громада міста перейметься проблемою правового виховання підростаючого покоління та підйому престижності правових знань та правової культури учнівської молоді міста;
 • місто та школа поповняться новими джерелами виховання молоді за рахунок активного залучення  місцевих органів юстиції, міліції та прокуратури;
 • учні набудуть навичок участі в проведенні соціальних опитувань, інтерв’ю, збору й систематизації першоджерел, написання творчих та пошуковіх робіт тощо.

 

Етапи роботи над проектом

І етап – підготовчий:

 

 -   звернення до адміністрації школи про надання дозволу на участь у проекті – 9жовтня 2017 року – відповідь позитивна;

 • створення ініціативної групи у складі 10 учнів –12 жовтня 2017року, командир групи   Кіберча А.;
 • формування колективу учасників проекту – жовтень 2017 рік;
 • розподіл роботи між членами робочої групи –19 жовтня 2017 року;
 • поширення інформації про проект через місцевий сайт, газету « Інформатор » ( №41 від 14.10.2017р. )та шкільну лінійку- 22 жовтня 2017р.;
 • визначення цілей та методів проекту;

-   встановлення контактів з партнерами. Зустріч з директором 29 жовтня, передача листа-звернення, співбесіда з мером міста – 28 жовтня. Повідомлення про задачі та очікувані результати .

 

                   ІІ етап – збір необхідної  інформації:

 

 • ознайомлення через шкільний Інтернет-сайт (http//zosh7.ucoz.ru) з основними завданнями та метою проекту;
 • проведення соціального опитування серед батьків, вчителів, громадськості щодоучасті учнів та батьків СЗШ №7 у проекті. Опитано 321 учня, 200 батьків, 86 %  вважають проект необхідним, 8 % не вірить у позитивний результат проекту, 6 % виявилися байдужими;
 • проведення анкетування та опитування з метою виявлення рівня правової культури та сформованості моральних цінностей . Опитування серед учнів 1-4 класів  продемонструвало, що молодші школярі розуміють поняття «права», можуть назвати свої права,мають почуття власної гідності,  відчувають гордість за добре виконану роботу, гідний вчинок, свою поведінку загалом;мають почуття сорому, що проявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від невдалого вчинку, власної провини. почуття сорому, що проявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від невдалого вчинку. Опитування учнів середньої ланки( 124 учня) свідчить, що почуття власної провини – спочатку під впливом зауважень дорослого («Як тобі не соромно!»), поєднується з почуттям власної гідності і стає стійким («Погано чинити не слід не тому, що покарають, а тому, що соромно»). Дитині також соромно, коли принижують її гідність. Щоб уникнути сорому, докорів дорослих, вона може утриматися від учинків, які викликатимуть осуд.Анкетування учнів 10-11 класів вказує, що прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.
 • зустрічі з представниками відділу у справах сім’ї та молоді в особі Мантурової О.М.; служби у справах дітей в особі Маценко І.Ю.; кримінальної міліції у справах неповнолітніх в особі Братусь Г.І.; опікунської ради в особі міського голови Білецької Л.М.,
 • звернення до зам.мера міста з проханням виділити кошти для здійснення поїздки у місто Покровськ, місто Селидове з метою ознайомлення з практикою профілактики правопорушень серед підлітків. Встановлення партнерських стосунків щодо правового виховання підростаючого покоління та обмін цікавими ідеями.

           III етап – визначення напрямків діяльності.

          - ознакомлення  з матеріалами ,які були зібрані на попередньому етапі ,його систематизація(знайомство з результатами зустрічей з представниками громади та адміністрації вивчення  офіційних відповідей на наші запити; обробка матеріалів соціального опитування тощо).

          - звернення ініціативної групи проекту до директора школі Самоздри О.В.з проханням надати нам можливість виступити перед педрадою з метою популяризації і ідей проекту ,а через них серед батьків. Ознайомлення  з планом – графіком нашої діяльності.Відповідь позитивна. Педрада відбулася 16 литопада 2017р.

      - проведення  спільного засідання ініціативної групи проекту та керівника проекту Гавриловою Л.Г. , директором школи., голови міськвиконкому з метою визначення можливих напрямків дії ,спрямованих на реалізацію задач проекту (розробка плану - графіку на розподіл обов’язків між зацікавленими щодо проекту особами). Засідання відбулося в конференційному залі в приміщенні виконкому 10 січня 2018р.

 

        IV етап-діяльність,вирішення проблеми.

Заходи ,щодо реалізації задач проекту.

           1.Організація Правового «лікбезу» для ознайомлення з основами практичного права учнів 7-8класів, які не вивчають правознавство як шкільну дисципліну;

           2.Виготовлення пам’ятки «Захисти свої права та свободи» з метою пропаганди захисту елементарних прав дитини для учнів 7-8 кл. та памятки для учнів 11 кл. «Поради підліткам при прийомі на роботу» (до 1 листопада 2017р.)

         3.Організація екскурсій учнів 9,11 на діюче підприємство  ш. «Котляревська» з метою ознайомлення  з діяльністю усіх підрозділів шахти та пропагандою шахтарських професій   (26 грудня 2017 р.)

         4.Сбір інформації  на тему «Як захистити  особисті майнові та немайнові права», оформлення тематичної папки з  метою використання для лекційної роботи.( жовтень2017 – січень2018рр.)

         6.Участь в  міжшкільному ерудит-шоу «Юний правознавець» (25листопада 2017р.)

          7.Організація класних часів, годин спілкування,  з правової тематики. Знайомство з основними міжнародними документами  ЮНІСЕФ, які захищають права дітей, а саме: Декларацією прав дитини (1959), Конвенцією  ООН про права дитини (1989) Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (1990) та 2011р.  (постійно)

         8.Запровадити ідею про організацію в місті Молодіжної школи з прав людини та анти дискримінації у м.Новогродівка ( березень 2018р.).

       9.Ознайомлення старшокласників з проблематикою прав людини та підвищення рівня знань з даної теми (перегляд та обговорення короткометражних фільмів «Free2choose»), навчання учнів методиці «Loesje» ( січень 2018р.)

       10.Організація збору бібліотеки книг на правову тематику та пропаганда їх серед учнів школи .( на протязі дії терміну проекту)

       11.Організація правового тренінгу  для учнів 10 кл. «Зроби крок уперед» з метою ознайомлення з проявами ксенофобії у людських відносинах  ( травень 2018р.)

      12.Проведення анкетування серед випускників 2017р. на тему «Права людини як частина нашого життя: за, проти» (квітень 2018р.)

       13.Проведення інформаційної кампанії «Loesje» та інтерактивної гри - тренінга «Чесноти лицаря XXI століття»

        14.Ініціативною групою творчих учителів правознавства школи  підготовлено та проведено два майстер-класи результатом яких стало написання та затвердження Радою старшокласників Статуту учня ЗОШ№7, Гімну школи, проведення гри  «Вибори парламенту школи №7  м.Новогродівки(січень-березень 2018р.)

         15.Участь школярів у Всеукраїнській Суспільній акціі школярів України «Громадянин-2017»  з проектом на тему «Шляхами шахтарської доблесті слави»  (травень2018р.)

          16.Здійснення поїздки у місто Красноармійськ, місто Селидове з метою ознайомлення з практикою профілактики правопорушень серед підлітків. Встановлення партнерських стосунків щодо правового виховання підростаючого покоління та обмін цікавими ідеями.   (26 грудня 2017 р.)

         17.Випуск та захистстінгазет на правову тематику (щомісячно)

          18.Створення лекційної групи та проведення лекцій в школах міста (на протязі навчального року)

          19.Проведення тренінгів з батьками учнів на тему «Проблеми батьків та дітей:чи можна їх вирішити», «Як знайти спільну мову з дочкою та сином», «Чи можна пригнічувати гідність власної дитини» (на протязі року)

              20.Участь в науково-практичному форумі «Молодіжний парламент-пошук інновацій» (24 квітня 2017р, м.Краматорськ)

         21.Участь в конкурсі  історичних проектів Асоціації «Нова Доба» «Слідами історії» на тему«Міграційні процеси у Донецькій області у 1945-1950рр. та їх вплив на сучасну ситуацію у   м.Новогродівка та національний склад  його населення». (травень 2018р.)Виступи з результатами проекту перед учнями шкіл міста.

 

                V етап-презентація результатів діяльності .

     - створення презентаційного стенду з відображенням етапів діяльності ініціативної групи щодо реалізації задач проекту (середина квітня 2012р.)

- упорядкування матеріалу шляхом створення тематичних папок : «Маємо право мати права», «Права дитини мовою документів», «Особливості учнівських буднів», «Що я знаю про закон», « Ти – людина, отже маєш права»: в творчості учнів» тощо(грудень-травень 2018р.).

- виступи перед учнями  школи під час шкільної лінійки ,опрелюднення результатів проекту (2 тиждень березня 2018).

- демонстрація відеофільму «Шкільне життя без проблем»,знятого юними аматорами кіноматографу ЗОШ №7

- організація лекторій з правової тематики кімнати ,корегування текстів виступів ,проведення мовлене віх занять.

- публікація частини зібраних матеріалів у виді інформування через шкільну газету результатів виконання проекту

 

 VI етап-   оцінювання результатів проекту .

-зібрано певну інформацію щодо діяльності Відділу у справах сім’ї та молоді Служби у справах дітей, Кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо профілактики правопорушень серед підлітків, та захисту прав дітей в сім’ях, учбових закладах та в громаді. Дану інформацію поширено серед вчителів міста та батьків;             

- інформацію для батьків систематизовано за тематичними розділами: «Поради батькам з правового виховання»,  «Тести для визначення стилю спілкування для молодшої школи, середньої, та старшої школи», «Поради: де я можу  дізнатись про права своїх дітей? До кого  звернутися?»

- підвищено рівень правового виховання учнів школи, про що свідчать дані повторного анкетування;

- проведено Фестиваль правового виховання з метою підведення підсумків проекту та знайомства з прес-продукцією, виготовленою руками учнів.

 

Думки учасників проекту після його завершення:

 

«получила заряд енергії та творчості від участі у проекті, почуваюся дорослішою»

«виявляється, що до нас прислуховуються дорослі, рахуються з нашими думками»

«відчув себе потрібною, це класно!»       

«виявляється, що ми можемо щось реально зробити, щоб змінити життя  націкавіше»             

«  працюю з великим задоволенням, маю надію, що проект матиме продовження і  скептиків значно поменшає»

 Плани на майбутнє Продовжити роботу з питань правового виховання з метою недопущення випадків правопорушень, порушень норм моралі,проявів правового нігілізму.

docx
До підручника
Основи правознавства (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням основ правознавства) 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
627
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку