5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

НУШ Тематично-календарне планування інформатики в "Я досліджую світ" 2 клас

Про матеріал
Тематично-календарне планування інформатики в "Я досліджую світ" 2 клас НУШ складено на основі "Модельної програми". Містить теми та проблемні запитання, очікувані результати, а також порівняння з матеріалом попередньої Програми.
Перегляд файлу

ІНФОРМАТИКА 2 КЛАС

Дата

Тема

Очікувані результати

Стара програма

Примімки

 

 

Зміни

 

 

 

1

 

Які зміни відбулися?

Властивості об’єктів і їх моделей.

2 ІФО 1-1.3-2 - визначає з допомогою вчителя / вчительки найістотніші властивості об’єктів для побудови моделей ;

2 ІФО 1-1.3-3 - знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів;

2 ІФО 1-1.3-4 - поділяє властивості за значущістю (істотні та неістотні);

Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу «Інформатика»

 

2

 

Які причини змін?

Подія, послідовність подій. Укладання послідовності кроків.

2 ІФО 2-2.1-1 - встановлює логічну послідовність подій або дій;

2 ІФО 2-2.1-2 - переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо);

2 ІФО 2-2.1-3 - оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті);

2 ІФО 2-2.2-4 - формулює очікуваний результат;

2 ІФО 2-2.2-5 - змінює послідовності дій для отримання іншого результату;

Поняття команди й виконавця Послідовність дій

 

3

 

Які зміни залежать від мене, а які не залежать?

Електронні тексти. Створення простих електронних текстів методом набору та голосовим. Виокремлення ключових слів та фрагментів.

2 ІФО 2-2.3-4 - експериментує із заміною частин;

2 ІФО 2-2.3-5 - ризикує під час виконання незнайомих завдань;

2 ІФО 2-2.4-1 - використовує, створює, змінює текст за допомогою цифрових пристроїв та програм;

2 ІФО 2-2.4-7 - використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів;

2 ІФО 4-3.3-5 - застосовує інформацію з веб-джерела для навчальних потреб

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів

 

4

 

Які зміни залежать від мене, а які не залежать?

Шрифти. Їхня роль. Кольори та оздоблення. Оформлення текстів. Електронний дизайн. Редагування створених чи готових електронних документів.

2 ІФО 2-2.3-4 - експериментує із заміною частин;

2 ІФО 2-2.3-5 - ризикує під час виконання незнайомих завдань;

2 ІФО 2-2.4-1 - використовує, створює, змінює текст за допомогою цифрових пристроїв та програм;

2 ІФО 2-2.4-7 - використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів;

2 ІФО 4-3.3-5 - застосовує інформацію з веб-джерела для навчальних потреб

 

 

 

 

Способи пізнання

 

 

 

5

 

Як я сприймаю інформацію?

Поняття про інформацію.

2 ІФО 1-1.1-2 - робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття ;

2 ІФО 1-1.2-1 - відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів ;

2 ІФО 1-1.2-2 - групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (зображення, тексти, відео, звук тощо);

2 ІФО 1-1.1-1 - досліджує сприйняття інформації різними органами чуття;

Сприймання людиною інформації. Властивості інформації

 

6

 

Як я можу дізнатися про події минулого?

Сприймання інформації людиною. Види інформації за способом сприйняття.

2 ІФО 1-1.1-3 - формулює прості інформаційні запити;

2 ІФО 1-1.3-7 - переводить проблему з однієї форми представлення в іншу за запропонованим шаблоном / інструкцією;

2 ІФО 1-1.4-1 - цікавиться походженням інформації;

2 ІФО 2-2.4-4 - читає електронні тексти, додає до них позначки і закладки;

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв

 

7

 

 Що допомагає мені досліджувати?

Властивості інформації (без називання термінів). Джерела отримання інформації машиною та людиною.

2 ІФО 1-1.2-5 - читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування;

2 ІФО 1-1.2-6 - відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

2 ІФО 1-1.3-1 - користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем;

Сфери використання комп'ютерів. Пристрої для роботи з інформацією

 

8

 

Як відрізнити фантазії / вигадки та реальність?

Використання і пояснення готових схем, таблиць, понятійних карт для організації зібраної інформації. Збирання даних (фото, відео, аудіо, текстових), в тому числі цифровими пристроями. Їх фіксування на носіях (папір, флешка тощо).

2 ІФО 1-1.4-3 - розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання

2 ІФО 1-1.4-4 - розрізняє припущення і фантазію, правду і неправду у простих медіатекстах

Людина у світі інформації

 

 

 

Територія

 

 

 

9

 

Чим багатий мій рідний край?

Програми та інструменти для створення простих зображень, музики, текстів, запису голосових повідомлень та пісень.

 

2 ІФО 2-2.4-2 - створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм ;

2 ІФО 2-2.4-3 - презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо;

2 ІФО 2-2.4-7 використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів

2 ІФО 2-2.3-2 складає ціле із запропонованих частин

2 ІФО 2-2.3-3 виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування

Поняття ком’ютерної графіки. Програми для створення та змінювання графічних зображень

 

10

 

За якими ознаками/символами я впізнаю свою територію?

Програми та інструменти для створення простих зображень, музики, текстів, запису голосових повідомлень та пісень

2 ІФО 3.2-1 - підтримує порядок на робочому місці;

2 ІФО 4-3.2-2 - бережливо ставиться до своїх і чужих речей, зокрема цифрових пристроїв;

2 ІФО 5-4.1-1 дотримується безпечного режиму роботи з цифровими пристроями

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики

 

11

 

Як зберегти кордони вашого простору в стосунках з іншими?

Перегляд та використання простих інформаційних продуктів (зображень, текстів, звуків, відео та їх поєднання).

2 ІФО 5-4.1-5 - зберігає конфіденційність особистої інформації та пояснює необхідність цього;

2 ІФО 5-4.2-2 - розрізняє приватну та публічну інформацію;

2 ІФО 4-3.3-2 оцінює переваги і обмеження спілкування через мережі

2 ІФО 5-4.1-3 аргументує необхідність конфіденційності паролів

2 ІФО 5-4.1-4 дотримується правил безпечної роботи з цифровими пристроями та в мережах

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями

 

12

 

Правила і необхідність їхнього дотримання.

 

 

 

 

 

Спільнота

 

 

 

13

 

Що може об’єднати спільноту?

Групи об’єктів за однією спільною ознакою. Групова робота і лідерство. Оцінювання досягнутого результату власної і групової праці.

2 ІФО 1-1.3-6 - групує об’єкти, дає назву групі

2 ІФО 2-2.3-1 - виокремлює частини від цілого

2 ІФО 2-2.3-2 - складає ціле із запропонованих частин

Приватна та публічна інформація

 

14

 

Чи може існувати спільнота без правил і законів? Як залишитися собою серед інших у спільноті?

Комунікація (однокласники, учитель, батьки, довідники, словники тощо) для пошуку необхідних ресурсів. Передавання інформації в сучасному суспільстві. Програми та пристрої для спілкування в інтернеті, у безпечних онлайнових та офлайнових спільнотах.

2 ІФО 3-2.5-4 - діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією

2 ІФО 3-2.5-5 - встановлює послідовність із запропонованих дій для виконання роботи у групі

2 ІФО 3-2.5-6 - виконує різні ролі у групі

2 ІФО 4-3.3-1 - пояснює, у який спосіб люди спілкуються через мережі

2 ІФО 4-3.3-2 - оцінює переваги і обмеження спілкування через мережі

2 ІФО 5-4.2-1 - коректно реагує на висловлювання, з яким не погоджується

2 ІФО 5-4.2-3 - виявляє доброзичливе ставлення до інших – безпосередньо та через мережі

Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками

 

15

 

Які небезпеки можуть бути у спільноті?

Спілкування, пошук інформації через відео або звуковий (голосовий) режим або передавання простого тексту. Зображення тощо.

2 ІФО 5-4.2-4 - повідомляє дорослих про образи і цькування

2 ІФО 5-4.1-6 - розпізнає інформацію небезпечного змісту та повідомляє про це дорослих

2 ІФО 5-4.1-7 - звертається по допомогу, коли є сумніви з приводу змісту чи співрозмовника в мережах і реальному житті

2 ІФО 5-4.1-3 - аргументує необхідність конфіденційності паролів

Початкові уявлення про Інтернет. Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Правила безпечної роботи в Інтернеті

 

16

 

Перегляд навчального відео, анімацій, схем, пошук та навігація у безпечних мережах та інтернеті за допомогою цифрових пристроїв. Вікові обмеження на перегляд сторінок та створення акаунтів. Безпека в мережах.

 

 

 

 

 

Цінності

 

 

 

17

 

Що для тебе найдорожче? Що найдорожче у світі?

Правдиві та хибні висловлювання. Факти та вигадка. Припущення і фантазії. Прогнозування розвитку подій (казки, мультфільми, готові програми, ігри), порівняння результатів відповідно до висловлених припущень.

2 ІФО 2-2.2-6 - погоджується або спростовує факт досягнення результату

2 ІФО 3-2.5-3 - з допомогою інших формулює висновки щодо розв’язання чи нерозв’язання проблеми

2 ІФО 5-4.1-1 дотримується безпечного режиму роботи з цифровими пристроями

2 ІФО 5-4.1-4 дотримується правил безпечної роботи з цифровими пристроями та в мережах

Правила безпечної роботи з цифровими ґаджетами

 

18

 

Що цінного ти можеш привнести у спільну справу?

Презентування власних ідей, думок, готових чи створених інформаційних продуктів перед аудиторією. Спостереження за розвитком подій, експериментів, досягнення результату. Висновок про досягнення/недосягнення результату. 

2 ІФО 5-4.3-1 - зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його

2 ІФО 5-4.3-3 - вказує авторів тих матеріалів, які використовує у своїх роботах

2 ІФО 2-2.4-3 - презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо

2 ІФО 4-3.2-3 використовує програмні середовища для навчальної діяльності та в побутових ситуаціях

2 ІФО 2-2.4-7 використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів

Пошук зображень в Інтернеті

 

19

 

Чи можу я створювати цінності?

Цифрові пристрої як приватна власність іншої особи, колективу, організації. Інформація для дітей і дорослих, приватна, особиста, сімейна, колективна, публічна. Авторство контенту, зокрема електронного (власне і чуже).

2 ІФО 2-2.4-2 - створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм

2 ІФО 3-2.5-2 - обґрунтовує причини своїх рішень

2 ІФО 5-4.3-2 - не списує і не дає списувати, аргументовано доводячи, чому

2 ІФО 2-2.4-7 використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів

Змінювання готових зображень. Створення зображень з геометричних фігур

 

 

 

Хочу-можу-треба

 

 

 

20

 

Чи є різниця між мрією і бажанням?

Прогнозування розвитку подій (казки, мультфільми, готові програми, ігри), порівняння результатів відповідно до висловлених припущень. Складання простих алгоритмів для виконавця. Виконавець і його система команд.

2 ІФО 1-1.2-7 - знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності

2 ІФО 1-1.4-5 - робить власні припущення стосовно розвитку подій

2 ІФО 2-2.2-2 - укладає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності

2 ІФО 2-2.3-3 - виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування

Створення зображень за зразком

 

21

 

Що потрібно, щоб здійснювати бажання?

Що можуть і не можуть виконати машини і люди. Очікуваний результат. Виправлення помилок у планах і алгоритмах.

2 ІФО 2-2.2-4 - формулює очікуваний результат

2 ІФО 2-2.2-5 - змінює послідовності дій для отримання іншого результату

2 ІФО 2-2.2-6 - погоджується або спростовує факт досягнення результату

2 ІФО 2-2.2-7 - виправляє помилки у плані

2 ІФО 3-2.5-1 - перевіряє результати праці, своєї та інших, за запропонованими критеріями

2 ІФО 4-3.2-5 - розрізняє випадки, коли потрібно звернутися по допомогу, а коли впоратися самому при збоях програм і несправностях пристроїв

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів

 

22

 

Чому не можна жити без правил?

Завдання прості і складні. Послідовність розв’язування складного завдання. Конструювання. Правила і необхідність їхнього дотримання. Висновок про досягнення/недосягнення результату. 

2 ІФО 4-3.3-4 - користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо)

2 ІФО 5-4.1-2 - повідомляє про своє самопочуття дорослим

2 ІФО 5-4.1-4 - дотримується правил безпечної роботи з цифровими пристроями та в мережах

2 ІФО 5-4.1-6 - розпізнає інформацію небезпечного змісту та повідомляє про це дорослих

2 ІФО 5-4.1-7 - звертається по допомогу, коли є сумніви з приводу змісту чи співрозмовника в мережах і реальному житті

Виділення обраного тексту в середовищах для читання

 

23

 

Виявлення проблем і джерела допомоги. Програми та засоби, які полегшують спілкування з людьми з особливими потребами.

 

 

 

 

 

Ідеї-винаходи-відкриття

 

 

 

24

 

Для чого людина робить винаходи? Які винаходи можуть покращити життя мого класу?

Розпізнавання та зчитування інформації різного виду на носіях та в доступному середовищі. Приклади фіксування інформації людиною і машиною. Кодування відповідей спеціальними знаками. Емотикони, інформаційні знаки, схема як закодована інформація. 

2 ІФО 1-1.2-3 - зберігає, змінює та видаляє дані на одному з відомих носіїв;

2 ІФО 1-1.2-4 - розрізняє носії за їх призначенням;

2 ІФО 2-2.4-6 - робить фотографії, знімає відео, фіксує звуки, слухає тексти з альтернативних джерел (аудіокниги);

2 ІФО 4-3.1-4 - визначає переваги цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних;

Використання пристроїв для навчання

 

25

 

Яку небезпеку можуть нести винаходи та відкриття?

Збирання даних (фото, відео, аудіо, текстових), в тому числі цифровими пристроями. Їх фіксування на носіях (папір, флешка тощо). Збереження даних та інформації на носіях. Приклади доступних носіїв.

2 ІФО 4-3.1-1 - самостійно добирає необхідні цифрові пристрої для навчання;

2 ІФО 4-3.1-2 - досліджує можливості пристроїв;

2 ІФО 4-3.1-3 - експериментує з їхніми функціями;

2 ІФО 4-3.1-5 - описує призначення доступних цифрових пристроїв;

2 ІФО 4-3.1-6 - вмикає / вимикає, перезавантажує доступні пристрої

2 ІФО 4-3.2-3 - використовує програмні середовища для навчальної діяльності та в побутових ситуаціях;

2 ІФО 4-3.2-4 - запускає програми, відкриває файли та програми на знайомому пристрої

2 ІФО 4-3.3-3 - використовує цифрові пристрої для пошуку інформації, творчості та співпраці;

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень

 

26

 

Кому належать винаходи? Чи можу я бути винахідником?

Програми та пристрої для простих розрахунків. Допомога інших під час пошуку рішення. Люди і машини. Інтелектуальна поведінка машин. Передавання інформації від людини до пристрою і навпаки.

2 ІФО 5-4.3-1 - зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його

2 ІФО 5-4.3-2 - не списує і не дає списувати, аргументовано доводячи, чому;

2 ІФО 5-4.3-3 - вказує авторів тих матеріалів, які використовує у своїх роботах

2 ІФО 1-1.3-5 - створює об’єкти за зразком;

2 ІФО 2-2.4-5 - заповнює пропуски в таблиці, виконуючи прості розрахунки;

Людина в інформаційному світі

 

27

 

Цифрові пристрої для навчання, побуту, гри, безпеки, розвитку та збору інформації. Можливості цифрових пристроїв, призначення, вмикання, вимикання, перевантаження. Робоче місце для роботи з цифровими пристроями. Авторство контенту, зокрема електронного (власне і чуже). Аудіо та інтерактивні книжки.

 

 

 

 

 

Рух і час

 

 

 

28

 

Як пов’язані рухи та життя людини?

Укладання послідовності кроків. Наслідки порушення плану (алгоритму), послідовності подій у близькому середовищі, готових програмах, іграх.

2 ІФО 2-2.1-1 - встановлює логічну послідовність подій або дій;

2 ІФО 2-2.1-2 - переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо);

2 ІФО 2-2.1-3 - оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті)

2 ІФО 2-2.2-1 - діє за запропонованим планом, вирізняє пункти плану;

2 ІФО 2-2.2-2 - укладає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності;

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування

 

29

 

Що змушує рухатись персонажів гри?

Складання простих алгоритмів для виконавця. Виконавець і його система команд.  

2 ІФО 2-2.2-3 - укладає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками;

2 ІФО 2-2.2-4 - формулює очікуваний результат;

2 ІФО 2-2.2-5 - змінює послідовності дій для отримання іншого результату;

2 ІФО 2-2.3-3 - виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування;

Робота з програмами на розвиток логічного мислення.

 

30

 

Які команди можна використати для руху?

Що можуть і не можуть виконати машини і люди. Очікуваний результат. Виправлення помилок у планах і алгоритмах. Завдання прості і складні. Послідовність розв’язування складного завдання.

2 ІФО 1-1.3-1 - користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем;

2 ІФО 2-2.2-6 - погоджується або спростовує факт досягнення результату;

2 ІФО 2-2.2-7 - виправляє помилки у плані

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях

 

31

 

Конструювання. Заповнення таблиць на пристроях і без них, прості розрахунки.

 

 

 

 

 

Все пов'язано з усім

 

 

 

32

 

Чи можуть від однієї людини залежати зміни у суспільстві /природі?

Формулювання запитань до розповіді, тексту, завдань. Формулювання запитів для пристроїв і людей. Головні/ключові слова для пошуку інформації в навколишньому середовищі та в мережах. Як запит сформулювати одним словом/словосполученням?

2 ІФО 1-1.1-3 - формулює прості інформаційні запити

2 ІФО 1-1.2-5 - читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування;

2 ІФО 1-1.2-6 - відповідає на запитання за даними таблиці, схеми;

2 ІФО 1-1.2-7 - знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності;

2 ІФО 1-1.2-8 - впорядковує предмети за заданими ознаками (наприклад, впорядкування списку учнів за датою народження, прізвищ за алфавітом тощо)

Безпечне поводження з цифровими ґаджетами

 

33

 

Чи потрібна природа для техніки?

Читання інформаційних знаків. Створення власних. Орієнтування за допомогою інформаційних знаків та позначок на цифрових пристроях і в доступному середовищі.

2 ІФО 1-1.3-8 - створює модель об’єкта

2 ІФО 1-1.4-2 - виокремлює факти в текстах і повідомленнях;

2 ІФО 2-2.1-1 - встановлює логічну послідовність подій або дій;

2 ІФО 2-2.1-3 - оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті)

2 ІФО 2-2.3-4 - експериментує із заміною частин;

2 ІФО 4-3.1-1 самостійно добирає необхідні цифрові пристрої для навчання

2 ІФО 4-3.1-2 досліджує можливості пристроїв

2 ІФО 4-3.1-6 вмикає / вимикає, перезавантажує доступні пристрої

Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв

 

34

 

Як я можу вплинути на своє майбутнє?

Просте впорядкування даних. Використання і пояснення готових схем, таблиць, понятійних карт для організації зібраної інформації.

2 ІФО 3-2.5-4 - діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією;

2 ІФО 3-2.5-4 - діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією;

2 ІФО 4-3.3-4 - користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо);

2 ІФО 4-3.3-5 - застосовує інформацію з веб- джерела для навчальних потреб

2 ІФО 2-2.4-5 заповнює пропуски в таблиці

2 ІФО 1-1.1-1 досліджує сприйняття інформації різними органами чуття

2 ІФО 1-1.1-2 робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття

2 ІФО 1-1.3-1 користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем

2 ІФО 1-1.3-3 знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів

2 ІФО 1-1.3-6 групує об’єкти, дає назву групі

Порівняння двох або більше предметів, груп предметів

 

35

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

Використано матеріали сайту: «Інформатика в «Я досліджую світ», https://sites.google.com/view/infnus2/домашня-сторінка

Створено на основі «Модельної програми»

1

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
15 серпня 2019
Переглядів
5086
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку