Олександр Довженко. Оповідання "Ніч перед боєм"

Про матеріал
урок-аналіз художнього твору з використанням технології критичного мислення.
Перегляд файлу

 

8 клас

 

Українська література

 

Перемагають горді, а не жалісливі

       Мета: 

     формувати предметні компетентності:

знати найголовніші факти з біографії  митця; вдумливо читати твір, переказувати  і коментувати  прочитане,  визначати ідейно-тематичну спрямованість твору, особливості, сюжет та композицію оповідання; характеризувати образи діда Платона і діда Савки;

     формувати  ключові  компетентності:

самостійно робити висновки з почутого й прочитаного, пояснювати  той  важливий  моральний урок,  який  продемонстрували  герої власним  самовідданим  вчинком; висловлювати  судження  про  поняття патріотизму,  героїзму  у  воєнний  та мирний часи;

     діяльнісна  складова: сприяти  розвитку творчих здібностей, уваги, спостережливості, логічного та критичного мислення, вміння висловлювати власну думку,  проводити аналогію з сучасним, образно мислити; аналізувати проблематику оповідання, характеризувати художні образи;

     ціннісна складова: усвідомлювати важливість історичної пам’яті для кожної людини; сприяти вихованню рис сміливості, хоробрості, любові до Батьківщини та готовності стати на її захист, шанобливого ставлення до народу; сприяти формуванню національної свідомості, почуття гордості за героїв України. 

Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь і навичок  (за Є.А.Пасічником)

Форма організації навчальної діяльності учнів: урок мужності, урок-аналіз художнього твору з використанням технології критичного мислення та комп’ютерної технології.

Методи: словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний, проблемний, дослідницький.

Прийоми:  бесіда, розповідь вчителя, заповнення таблиці, «Лексична скарбничка», «Поміркуй», «Я - дослідник», «Теорія літератури», складання опорних схеми, асоціативного куща, робота з портретом, робота з епіграфом, літературна гра «Так» чи «Ні», перегляд відео, рефлексія.

Форми роботи: робота в парах, колективна та індивідуальна робота. Проблемне питання: Чи кожна людина може стати на війні героєм?

Обладнання: портрет О.Довженка, текст оповідання, презентація до уроку Presi з використанням відеоролика «Роки Другої світової війни». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://prezi.com/xyvunmvftm7q/8/, таблиця «Я знаю…», картки самооцінювання

Технічні засоби навчання:  ноутбук, проектор

Випереджальне завдання: прочитати оповідання О.Довженка «Ніч перед боєм» та зафіксувати свої враження («прочитавши оповідання, я відчув…, подумав…, зрозумів…»)

Епіграф: «Є речі й гірше війни:  боягузтво гірше, зрадництво гірше, егоїзм гірше.» Ернест Хемінгуей

Міжпредметні зв’язки: історія України, кіномистецтво, зарубіжна література

 

Перебіг уроку

 

І. Мотиваційний етап      

- Доброго дня! Розпочнемо наш урок усмішкою, нехай він принесе кожному з нас лише приємні відчуття. Пропоную на мить закрити очі й проговорити  слова:

(учні повторюють за вчителем)

Я – розумний.

Я люблю міркувати.

Я – активний.

Ми всі спільно будемо працювати.

 

ІІ. Цілевизначення та планування         

 1. Повідомлення теми та мети уроку
 2. Цілепокладання

Заповнення таблиці

 • На дошці ви бачите цілі, які мені б хотілося поставити перед нами на сьогоднішньому уроці. Врахуйте їх і заповніть таблицю власних цілей.

 

Я знаю

Я буду знати

Я вмію

Я буду вміти

Визначення оповідання

Цікаві відомості про творчість О.Довженка

Міркувати над прочитаним

Аналізувати прочитаний твір, виокремлювати в ньому основне

Характерні особливості оповідання

Тему, головну думку "Ніч перед боєм"

Давати відповіді на запитання

Характеризувати художні образи

Зміст твору

Характеристики образів діда Платона і діда Савки

Висловлювати думки з приводу прочитаного

Висловлювати власну думку про поняття патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи

Складові композиції

Сюжет і композицію твору

Оцінити власну діяльність на уроці

Проводити аналогію з сучасним, образно мислити

 

 •   Сьогодні ви не просто учні, а юні дослідники. Не бійтеся висловлювати свою думку, аналізуйте, робіть висновки.

Звернімо увагу на проблемне запитання «Чи кожна людина може стати на війні героєм ?» (Відповідь на нього учні можуть дати в кінці уроку)

 

ІІІ. Етап актуалізації суб’єктного досвіду й опорних знань (Виклик)

 1. Бесіда      
 • Чи сподобався вам твір, який ви прочитали вдома?
 • Про події яких часів йдеться в оповіданні?
 • Що вам відомо про Другу світову війну?
 • А що ви знаєте про їх автора?
 • Як видумаєте, чому твори Довженка набули актуальності саме сьогодні?

 

 1. Розповідь вчителя

        Оповідання про війну О.П.Довженка – це великої сили твори, які в ті грізні роки допомагали людям не лише вистояти, а й перемогти. Багато з них про реальних людей і невигадані події, бо письменник сам пройшов дорогами війни.

   Олександр Довженко — один із тих письменників, яким випало жити в надзвичайно важкий час. На очах у нього відбувалися грандіозні соціальні битви, мільйони людей загинули під час громадянської війни та війни з німецькими фашистами. І серце Довженкове не могло не відгукнутися на страждання рідного народу. Він сам був на фронті, на власні очі бачив горе, сльози, кров і своїм обов’язком вважав оспівати безсмертний подвиг українців, показати всьому світу безмір їхніх страждань і велич героїчних звершень.
      Перу митця належить ряд оповідань і кіноповістей, темою яких є Друга світова війна. Це такі його твори, як оповідання «Стій, смерть, зупинись!», «Воля до життя», «На колючому дроті», «Відступник», «Незабутнє», «Мати», а також кіноповісті «Україна в огні», «Повість полум’яних літ».
Війна — надзвичайне випробування в житті кожної окремої людини і нації загалом. Під час війни особливо яскраво проявляються як кращі, так і гірші риси людей. Вони здатні до вершинних злетів духу, але можуть і опускатися до негідних, низьких вчинків. Довженка завжди хвилювала проблема достойної поведінки людини на війні. У своїх творах він любив зображати людей високошляхетних, мужніх, їхню волю до перемоги, вірність обов’язку. Подвиги на фронті, реальні трагічні факти, події в тилу у ворога одразу ж ставали для письменника предметом глибокого осмислення, аналізу, узагальнення. Так народилась ідея оповідання «Ніч перед боєм», в основу якого ліг реальний епізод.

 1. Робота з портретом  

Зверніть увагу на портрет цієї людини. Про що говорить вам його погляд? Його риси обличчя?

 

 1. Опрацювання змісту твору 

Літературна гра «Так чи ні»

 1. Петро Колодуб - Герой Радянського Союзу, знаменитий командир. (Так)
 2. Подія, про яку розповів командир своїм побратимам перед боєм, відбулася на Дніпрі. (Ні)
 3. Савка – дідусь років семи десяти, з підстриженою борідкою. (Так)
 4. Солдат перевозили через річку на великому плоті.  (Ні)
 5. Платон та Савка засуджували відступ вояків. (Так)
 6. Троянда обіцяв дідам повернутися, щоб дати відсіч німцям. (Так)
 7. Платон та Савка після відступу наших солдатів переправили через річку й німців. (Ні)
 8. Іван Дробот був внуком Платона Півторака. (Так)
 9. Петро Колодуб всі ці роки сердився на діда Платона за його відверті слова. (Ні)
 10.  Після війни Колодуб зустрівся з Платоном. (Ні)

Взаємоперевірка робіт.  Оголошення результатів

 

 1. «Лексична скарбничка» 

Пояснення лексичного значення незрозумілих для школярів слів

 

ІV. Етап формування нового навчального досвіду

 1. Рубрика «Поміркуй».  Дослідницько-пошукова робота
 • Яку  роль відіграла у житті головного героя і його товаришів зустріч  з цими дідусями?
 • Хто вплинув на формування такого великого героїзму й патріотичного почуття у героя?
 • Які слова Платона Півторака воїни запам’ятали на усе життя?

Учні знаходять цитату і зачитують:

«Життя - бо ваше вже, а не моє. А тільки я так скажу вам на прощання. Не з тієї пляшки наливаєте. П'єте ви, як бачу, жаль і скорботи. Марно п'єте. Це, хлопці, не ваші напої. Це напої бабські. А воїну треба напитися  зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль — це не ваше занятіє. Жаль підточує людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі!»

 • Який  вчинок здійснили Платон Півторак і дід Савка? Чому його можна назвати героїчним?

 

 1. Робота з епіграфом 
 • Зверніть увагу на епіграф сьогоднішнього уроку. Чи передає він, на ваш погляд, основну думку твору «Ніч перед боєм»
 1.               Дослідження зорових та слухових образів оповідання
 • Які зорові та слухові образи створює автор оповідання?
 • Яку роль вони виконують? Який настрій створює автор завдяки цим образам?

Дослідження зорових та слухових образів оповідання

 

Зорові образи

Слухові образи

Зловісні блискавиці горобиної ночі палахкотіли

Гарматна стрілянина, рев німецьких нахабних літаків

Вінець хмари був написаний криваво-червоними мазками

Попід хмарами вили ракети й носилися, мов змії

Хмари важкі, зовсім чорні

Гул ворожих вихорів

Риба боялася такої ночі і шугала на мілині

Природа була мовби в змові з подіями і попереджала нас знаками

Ми в цьому просторі  малесенькі, мов річні піщинки

Всі ми примовкли і розгубилися

 

 1. Перегляд відеоролика про Другу світову війну

 

 1. Ідейно-художній аналіз твору 

Тема: Страждання, горе і мужність українського народу в грізній війні проти німців

Ідея: Жаль підточує людину, мов шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі!

Персонажі:

Петро Колодуб — Герой Радянського Союзу, знаменитий їхній командир. «про вас і пишуть у всіх газетах і на зборах говорять як про людину безстрашну  і невтомну, хоч ви на вид такий, пробачте, і маленькі, і не дуже неначебто й здорові, так от, звідки воно у вас береться, оте все, що говорять, і самі ми знаємо, що ви з любого пекла виходите переможцем»

Іван Дробот - молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем, онук діда Савки

Дід Платон Півторак, що виходив уже з сіней з веслом, сіткою й дерев'яним ковшем для виливання води з човна.

Савка «вийшов із своєї хатки і дивився на нас, як намальований. Було йому літ сімдесят чи, може, й більше. Він був маленький, з підстриженою борідкою. Був би він сильно схожий на святого Миколу-угодника, коли б величезна, мов коров'ячий кізяк, стара кепка не лежала у нього на ушах та землистого, так би мовити, кольору светр не висів на ньому, як на хлопчику батьків піджак.»

 

 1. Рубрика «Теорія літератури»

Що таке оповідання? Назвіть його особливості.

Дослідіть композицію твору.

Сюжетні елементи

Експозиція: Іван Дробот  розпитує командира про його внутрішній секрет безстрашності

Зав’язка: Петро Колодуб розпочинає  розповідь про випадок на Десні

Розвиток дій: Радянські солдати відступають під натиском фашистських військ

Кульмінація: Обвинувачення старого Платона як гірка правда воякам

Розв’язка: Самопожертва дідів-героїв зради знищення ворогів

Позасюжетні елементи:яскраві діалоги, описи, авторські відступи та ін.

 

 1. Рубрика «Я – дослідник» . Робота в парах  

          Складання діаграми «Літературні кола»

 

 

На переправі

 

 

 1. Складання асоціативного куща (характеристики) солдатів-захисників      

Петро Колодуб, Іван Дробот

 

 

 

 

 

 

Мужність                                                                              Сміливість   

                                                                                Здатність на      

            Стійкість      Хоробрість                             подвиг

 

Здатність на самопожертву                  Відвертість                              

 

                                   Впевненість у перемозі

 

 1. Проблемно-ситуативне завдання 

- Чи можна назвати цих солдатів героями? А діда Савку та діда Платона?

 - Чи легко бути героєм?

Проблемне запитання: «Чи кожна людина може стати на війні героєм ?»

- Кого можна назвати героєм України ?

 1.  Складання опорної схеми «Воїн - захисник Вітчизни»   

 

Воїн – захисник Вітчизни

 

 


З

А

Х

И

С

Н

И

К

И

 

У

К

Р

А

Ї

Н

И

 

                                                           Герої творів О.Довженка  

 

 

«шістдесятники»

 

покоління повоєнних сорокових

 

учасники Революції Гідності

 

Герої Небесної Сотні

 

воїни  бійці АТО

 

Герої народних дум


 


 


 


V. Рефлексивно-оцінювальний етап  

 • Які висновки ми можемо зробити з обговореного на уроці?

 Самооцінювання навчальної діяльності

 • Зараз найвідповідальніше завдання: кожен із вас оцінить свою роботу на уроці.

Кожен вид роботи оцінюється від 0 до 3 балів.

 

Картка самооцінювання

 

Я…                                      

Самооцінка   

Оцінка вчителя

 • знаю зміст оповідання, старанно виконав домашнє завдання

 

 

 • плідно  працював у парі

 

 

 • брав участь у бесіді, розумів питання і знав відповіді

 

 

 • активність на уроці

 

 

 

Учні роблять власну оцінку, вчитель підсумовує, за необхідності корегує.

 • Чи задоволені ви результатами своєї роботи?
 • З якими думками ви залишаєте урок?

 

VІ. Домашнє завдання (диференційоване) 

Обов’язкове на вибір: 1. Написати роздум «Урок мужності від Олександра Довженка»

2. Скласти кросворд до оповідання «Ніч перед боєм»

За бажанням: Прочитати інші оповідання О. Довженка й поділитися своїми враженнями з однокласниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
23 березня
Переглядів
608
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку