Олімпіада "Енергетичні перегони"

Про матеріал

Предмет «Основи енергоефективності» тісно корельований з такими предметами як фізика, хімія, біологія, екологія, математика тощо. Тому завдання олімпіади несуть в собі відображення міжпредметної інтеграції інформаційного контенту.

Завдання складаються із 8 розділів та диференційовані за рівнем складності. Розділи містять завдання, які дозволяють перевірити рівень логічного, проблемного, критичного, комбінаторного, просторового мислення учнів і здійснити контроль рівня їх навчальних досягнень.

Завдання складено з урахуванням 4 рівнів складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів.

На першому рівні (розділ І «Визначення понять», розділ ІІ «Одиниці вимірювання», розділ ІІІ «Нормативні показники», розділ IV «Винаходи і винахідники») пропонуються завдання, що мають по 4 варіанти відповіді. У кожному завданні правильна лише 1 відповідь. Ці завдання мають на меті перевірити рівень запам'ятовування раніше вивченого матеріалу (знання).

Другий рівень (розділ V «Встановлення відповідності») складається з вправ двох типів: встановлення відповідності між категоріями і одиницями категорій та встановлення відповідності між зображенням і його назвою. На цьому рівні перевіряється розуміння смислових навантажень (розуміння знань).

На третьому рівні (розділ VI «Хронологія подій») представлено завдання на встановлення відповідності дат і подій, енергетичних епох та їх характеристик, життєвого циклу відходів у природі. Підбір матеріалу та складність цих завдань дозволяють перевірити вміння учнів використовувати свої знання у нових, нестандартних ситуаціях (застосовування знань).

Підбір завдань четвертого рівня (розділ VIІ «Спростування міфів», розділ VIІІ «Практична частина») спрямований на творче уявлення про основи енергоефективності та енергозбереження. Ці завдання дозволяють перевірити здатність учнів структурувати навчальний матеріал та поєднувати окремі частини знань із метою отримання цілісного уявлення про предмет завдання (інтегроване застосування знань).

Тривалість виконання завдання – 2 академічні години.

Перегляд файлу

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

 

 

 

 

 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

 

 

 

 

 

КАРТКА ВІДПОВІДЕЙ

             І. Визначення понять                       ІІ. Одиниці вимірювання        

 

             ІІІ. Нормативні показники            ІV. Винаходи і винахідники

 

 

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

 

 

 

 

 

 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

 

 

 

 

 

 

V.  Встановлення відповідності

 

5.1.

 

 

 

5.2.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

 

 

 

5.5.

І.

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V.

VІ.

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Хронологія подій

6.1.

 

 

 

6.2.

 

 

 

6.3.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Спростування міфів

7.1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.4. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

VІІІ. Практична частина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

                8.2.     Відповідь:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

                8.3.     Відповідь:

1)  __________________________________________________________

2)  __________________________________________________________

3)  __________________________________________________________

 

                8.4.     Відповідь:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 

 

8.5.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 8.6. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЕРЕГОНИЗавдання олімпіади з предмета «Основи енергоефективності»Вище професійне училище №7м. Кременчука Полтавської областіЗавдання підготувалавикладач предмета “Основи енергоефективності”, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Ю. М. Хайчіна2017 р.

Номер слайду 2

1.1. Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії – це …а) Ексергія б) Когенерація в) Паливно-енергетичний комплекс г) РекупераціяІ. Визначення понять1.2. Скалярна фізична величина, яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система) – це …а) Теплопровідність б) Теплообмін в) Енергія г) Радіація1.3. Вид енергії - частина теплової енергії, яка заключається в скелеті водовмісних порід або практично водонепроникних сухих гірських порід.а) Гравітаційна енергія б) Первинні енергоресурси г) Вугільні суспензії д) Петрогеотермальна енергія1.4. Метод видобування нетрадиційних покладів природного газу, що міститься в щільній гірській породі – це …а) Рециклінг б) Дистиляція в) Фрекінг г) Піроліз1.5. Поділ відходів на сухі та вологі – це ...а) Смог б) Сегрегація в) Механізм чистого розвитку г) Гарбологія

Номер слайду 3

ІІ. Одиниці вимірювання2.1. Екологічний слід розраховується у …а) Екосистемах б) Глобальних гектарах в) Кілометрах г) Тонах2.2. Вуглецевий слід розраховується у … а) Екосистемах б) Глобальних гектарах в) Кілометрах г) Тонах2.3. Кількість спожитої електричної енергії вимірюється у … а) Дж б) к. Вт в) к. Вт/год. г) к. Вт×год.2.4. Одиниця вимірювання енергії, що застосовується, в основному, для позначення потужності теплових установок. а) Вт б) Btu в) Дж г) Калорія2.5. У яких одиницях вимірюється кількість теплоти (з точки зору енергоефективності)? а) Вт б) Btu в) Дж г) Гкал

Номер слайду 4

ІІІ. Нормовані показники3.1. Нормований показник екологічного сліду становить … а) 2,2 б) 3 в) 7 г) 5,63.2. Допустиме річне навантаження кількості викидів парникових газів (вуглецевий слід) становить … а) 2,2 б) 3 в) 7 г) 5,63.3. Нормований водневий показник у чистих дощах становить … а) 2,2 б) 3 в) 7 г) 5,63.4. Нейтрально чиста вода має водневий показник … а) 2,2 б) 3 в) 7 г) 5,63.5. Визначте вартість електроенергії за пільговим тарифом (у грн.). а) 0,78 б) 0,94 в) 0,90 г) 1,68

Номер слайду 5

ІV. Винаходи і винахідники4.1. Його вважають першовідкривачем Великої тихоокеанської сміттєвої плями. а) Гаррі б) Чарльз Мур в) Жан Жак Кусто г) Джеймс Уатт4.2. Історія вважає, що він винайшов перший сміттєвий пакет. а) Джеймс Уатт б) Гаррі Василюк в) Чарльз Мур г) Енріко Фермі4.3. Його вважають «батьком» універсального парового двигуна. а) Енріко Фермі б) Алесандро Вольта в) Георг Ом г) Джеймс Уатт4.4. Він створив перше джерело електричного струму, відкрив нове явище в фізиці – безперервний рух електрики в провіднику. а) Андре-Марі Ампер б) Алесандро Вольта в) Георг Ом г) Ісаак Ньютон4.5. Він створив перший ядерний реактор. а) Ігор Курчатов б) Енріко Фермі в) Томас Ньюкомен г) Іван Повзунов

Номер слайду 6

5.2. Встановіть відповідність між ГЕС Дніпровського каскаду та місцем їх розташування.{0697 A2 B8-55 A0-4467-BAB9-7 D7 B2 F936034}1) Дніпро. ГЕС а) Світловодськ2) Каховська ГЕС б) Запоріжжя3) Кременчуцька ГЕС в) Нова Каховка4) Київська ГЕС г) Кременчук5) Дніпродзержинська ГЕС д) Вишгород е) Кам’янське ж) Київ

Номер слайду 7

5.3. Відомо, що сміття потребує сортування. Є різні способи утилізації сміття. Зробіть сортування сміття:а) Батарейкиб) Шкірка з яблукв) Картриджг) Гнилі овочід) Фольгае) Пластикж) Люмінесцентні лампочкиз) Склои) Жерстяні банкик) Пластмасил) Мертві квітим) Поліетиленн) Опале листя

Номер слайду 8

V. Встановлення відповідності5.1. Встановіть відповідність між видами енергетичних ресурсів та групами джерел енергії.{0697 A2 B8-55 A0-4467-BAB9-7 D7 B2 F936034}1) Первинні енергоресурси а)Тирса, шлак, пари гарячої відпрацьованої води2) Вторинні енергоресурси б)Доменний газ, нафта, вугілля3) Антропогенні енергоресурси в)Енергія Сонця, вода припливів і відливів, нафта, вітер г)Сміттєві полігони, органічні відходи діяльності людини

Номер слайду 9

5.4. Встановіть відповідність між фізичними величинами, їх буквеним позначенням та одиницями вимірювання.5.5. Встановіть відповідність між зображенням і технічним засобом.а) Аераторб) Димерв) Рекуператорг) Термостатд) Тарифікатор електроенергії

Номер слайду 10

VІ. Хронологія подій6.1. Встановіть відповідність між подією і датою (тематичні дні).6.2. Встановіть відповідність між подією і датою (зміни клімату).6.3. Встановіть відповідність між енергетичними епохами і винаходами.6.4. Складіть стрічку часу розкладання відходів у природі.

Номер слайду 11

VІІ. Спростування міфів7.1. Господині при ручному пранні (на всю родину) витрачають воду ощадливіше, ніж сучасні пральні машини.7.2. З економічної точки зору, вигідніше використовувати електроплити, аніж «цільові» електроприлади.7.3. Батареї краще пофарбувати у світлий колір, аніж темний, так як це естетично краще.7.4. З економічної точки зору, для освітлення приміщення доцільніше використовувати лампи розжарення, аніж світлодіодні.7.5. «Клаптикове» утеплення квартири допоможе заощадити гроші і зменшити втрати теплової енергії, крім того, це не потребує додаткового клопоту з іншими мешканцями будинку та не впливає на його фасад. Завдання: доведіть, що твердження не вірне з точки зору енергоефективності.

Номер слайду 12

VIІІ. Практична частина8.1. Виконайте завдання.Із хімічних елементів складіть формули парникових газів, визначте назви парникових газів, що утворилися.8.2. Розв’яжіть задачу. Відомо, що населення Землі налічує 7,6 млрд. осіб. Яка кількість осіб складає «допоміжне» населення за концепцією «золотого мільярда»? Обґрунтуйте свою відповідь.

Номер слайду 13

8.3. Розв’яжіть приклад. Запишіть джерело енергії, постійне використання якого призведе до неминучої енергетичної кризи. Запишіть детально перетворення у прикладах.*Число кожного прикладу вкаже Вам на букву із таблиці.1) 2 дм - 16 см = ___ (у см)2) Рік прийняття Закону України «Про енергозбереження» – Рік аварії на Чорнобильській АЕС – номер статті Закону України «Про енергозбереження» «Освіта і виховання у сфері енергозбереження» = ___3) 13 км + 2000 м – 500 дм = ____ (у км)

Номер слайду 14

8.4. Розв’яжіть задачу. Як зміниться кількість вуглекислого газу на кінець уроку, якщо в аудиторії знаходиться навчальна група (30 осіб) і викладач, а кожен з них у середньому протягом однієї хвилини виділяє у процесі дихання 250 мл СО2?8.5. Поясніть зміст прислів'я.«Одна людина залишає в лісі слід, сотня – стежку, тисяча – пустелю».

Номер слайду 15

8.6. Розгадайте ребуси, напишіть, що об’єднує ці слова. Ребус 1. Ребус 3.е=іРебус 2.

Перегляд файлу

Енергетичні перегони

І. Визначення понять

1.1. Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії – це …

                           а) Ексергія                                                в) Паливно-енергетичний комплекс

                           б) Когенерація                                          г) Рекуперація

1.2. Скалярна фізична величина, яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система) – це …

а) Теплопровідність    б) Теплообмін в) Енергія      г) Радіація

1.3. Вид енергії - частина теплової енергії, яка заключається в скелеті водовмісних порід або практично водонепроникних сухих гірських порід. а) Гравітаційна енергія в) Вугільні суспензії

                           б) Первинні енергоресурси                      г) Петрогеотермальна енергія

1.4. Метод видобування нетрадиційних покладів природного газу, що міститься в щільній гірській породі – це …

а) Рециклінг      б) Дистиляція      в) Фрекінг      г) Піроліз

1.5. Поділ відходів на сухі та вологі – це …

а) Смог    б) Сегрегація     в) Механізм чистого розвитку    г) Гарбологія ІІ. Одиниці вимірювання

2.1. Екологічний слід розраховується у …

а) Екосистемах    б) Глобальних гектарах в) Кілометрах    г) Тонах

2.2. Вуглецевий слід розраховується у …

а) Екосистемах    б) Глобальних гектарах    в) Кілометрах    г) Тонах

2.3. Кількість спожитої електричної енергії вимірюється у …

                           а) Дж                           б) кВт                   в) кВт/год.                     г) кВт×год.

2.4. Одиниця вимірювання енергії, що застосовується, в основному, для позначення потужності теплових установок.

                           а) Вт                          б) Btu                      в) Дж                              г) Калорія

2.5. У     яких   одиницях       вимірюється             кількість       теплоти          з           точки зору енергоефективності?

                           а) Вт                          б) Btu                      в) Дж                              г) Гкал

ІІІ. Нормовані показники

3.1. Нормований показник екологічного сліду становить …

                           а) 2,2                         б) 3                           в) 7                               г) 5,6

3.2. Допустиме річне навантаження кількості викидів парникових газів (вуглецевий слід) становить …

                           а) 2,2                         б) 3                            в) 7                              г) 5,6

3.3. Нормований водневий показник у чистих дощах становить …

                           а) 2,2                         б) 3                            в) 7                            г) 5,6

3.4. Нейтрально чиста вода має водневий показник …

                           а) 2,2                         б) 3                            в) 7                            г) 5,6

3.5. Визначте вартість електроенергії за пільговим тарифом (у грн.).

                           а) 0,78                         б) 0,94                     в)      0,90                     г) 1,68

ІV. Винаходи і винахідники

4.1. Його вважають першовідкривачем Великої тихоокеанської сміттєвої плями.

а) Гаррі Василюк    б) Чарльз Мур    в) Жан Жак Кусто    г) Джеймс Уатт

4.2. Історія вважає, що він винайшов перший сміттєвий пакет.

а) Джеймс Уатт   б) Гаррі Василюк    в) Чарльз Мур   г) Енріко Фермі

4.3. Його вважають «батьком» універсального парового двигуна.

а) Енріко Фермі    б) Алесандро Вольта в) Георг Ом   г) Джеймс Уатт

4.4. Він створив перше джерело електричного струму, відкрив нове явище в фізиці – безперервний рух електрики в провіднику.

а) Андре-Марі Ампер  б) Алесандро Вольта в) Георг Ом    г) Ісаак Ньютон

4.5. Він створив перший ядерний реактор.

а) Ігор Курчатов   б) Енріко Фермі    в) Томас Ньюкомен    г) Іван Повзунов

V.  Встановлення відповідності

5.1. Встановіть відповідність між видами енергетичних ресурсів та групами джерел енергії.

1) Первинні енергоресурси

а) Тирса,   шлак, пари    гарячої відпрацьованої води

2) Вторинні енергоресурси

б) Доменний газ, нафта, вугілля

3) Антропогенні енергоресурси

в) Енергія Сонця, вода припливів і відливів, нафта, вітер

 

г) Сміттєві полігони, органічні відходи діяльності людини

5.2. Встановіть відповідність між ГЕС Дніпровського каскаду та місцем їх розташування.

1) ДніпроГЕС

а) Світловодськ

2) Каховська ГЕС

б) Запоріжжя

3) Кременчуцька ГЕС

в) Нова Каховка

4) Київська ГЕС

г) Кременчук

5) Дніпродзержинська ГЕС

д) Вишгород

 

 

е) Кам’янське

ж) Київ

5.3. Відомо, що сміття потребує сортування. Є різні способи утилізації сміття. Зробіть сортування сміття:

а) Батарейки

б) Шкірка з яблук

в) Картридж

г) Гнилі овочі

д) Фольга

е) Пластик

ж) Люмінесцентні лампочки

з) Скло

и) Жерстяні банки

к) Пластмаса

л) Мертві квіти

м) Поліетилен

н) Опале листя

 

5.4. Встановіть відповідність між фізичними величинами, їх буквеним позначенням та одиницями вимірювання.

I.

Потужність

1) А

а)

кВт/год.

II.

Кількість спожитої електроенергії

2) Р

б)

Вт

III.

Напруга

3) W

в)

В

IV.

Опір

4) R

г)

А

V.

Сила струму

5) U

д)

Ом

VI.

Робота

6) I

е)

Дж

 

 

 

7) Q

ж)

Н

 

з)

кВт×год.

             

5.5. Встановіть відповідність між зображенням і технічним засобом.

 

                                  а) Аератор                б)         Димер                        в)         Рекуператор

                                г)    Термостат                       д)         Тарифікатор електроенергії

VІ. Хронологія подій

6.1. Встановіть відповідність між подією і датою (тематичні дні).

1)

Міжнародний День Дніпра

а) 15 листопада 

2)

Всесвітній День рециклінгу

б) 11 листопада

3)

Міжнародний День енергозбереження

в) 22 квітня

4)

Всесвітній День Землі

г) 15 травня

5)

Міжнародний День Клімату

д) Перша субота липня

6.2. Встановіть відповідність між подією і датою (зміни клімату).

1) Кіотський протокол прийнято у …

а) 1992 р.

2) Рамкова Конвенція ООН підписана у …

б) 2016 р.

3) Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ООН у …

в) 1996 р.

4) Україна підписала Кіотський протокол у …

г) 1997 р.

5) Україна підписала Паризьку угоду у …

д) 1999 р.

6.3. Встановіть відповідність між енергетичними епохами і винаходами.

1) Епоха біологічної енергії

а)

Вітряки

2) Епоха механічної енергії

б)

Атом

3) Епоха хімічної теплоенергетики

в)

Вогонь

4) Епоха комплексної енергетики

г)

Впровадження альтернатив-ної енергетики ≈ на 100%

5) Епоха збалансованої енергетики

д)

Паровий двигун

6.4. Складіть стрічку часу розкладання відходів у природі.

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Спростування міфів Завдання: доведіть, що твердження не вірне з точки зору енергоефективності.

7.1. Господині при ручному пранні (на всю родину) витрачають воду ощадливіше, ніж сучасні пральні машини.

7.2. З економічної точки зору, вигідніше використовувати електроплити, аніж «цільові» електроприлади.

7.3. Батареї краще пофарбувати у світлий колір, аніж темний, так як це естетично краще.

7.4. З економічної точки зору для освітлення приміщення доцільніше використовувати лампи розжарення, аніж світлодіодні.

7.5. «Клаптикове» утеплення квартири допоможе заощадити гроші і зменшити втрати теплової енергії, крім того, це не потребує додаткового клопоту з іншими мешканцями будинку та не впливає на його фасад. VIІІ. Практична частина

8.1. Із хімічних елементів складіть формули парникових газів, визначте назви парникових газів, що утворилися.

8.2. Відомо, що населення Землі налічує 7,6 млрд. осіб. Яка кількість осіб складає «допоміжне» населення за концепцією «золотого мільярда»? Обґрунтуйте свою відповідь.

8.3. Розв’яжіть приклад. Запишіть джерело енергії, постійне використання якого призведе до неминучої енергетичної кризи.

Запишіть детально перетворення у прикладах.

*Число кожного прикладу вкаже Вам на букву із таблиці 1.

Таблиця 1 Алфавіт

А

Б

В

Г

Г

Д

Е

Є

Ж

3

И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Т

У

Ф

Ч

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1)        2 дм - 16 см = ___ (у см)

2)        Рік прийняття Закону України «Про енергозбереження» – Рік аварії на Чорнобильській АЕС – номер статті Закону України «Про енергозбереження»

«Освіта і виховання у сфері енергозбереження» = ___

3)        13 км + 2000 м – 500 дм = ____ (у км)

8.4.  Розв’яжіть задачу. Як зміниться кількість вуглекислого газу на кінець уроку, якщо в аудиторії знаходиться навчальна група (30 осіб) і викладач, а кожен з них у середньому протягом однієї хвилини виділяє у процесі дихання 250 мл СО2.

8.5.  Розгадайте ребуси, напишіть, що об’єднує ці слова.

                                      Ребус 1.                                                      Ребус 2.

8.6.  Поясніть зміст прислів'я. «Одна людина залишає в лісі слід, сотня – стежку, тисяча – пустелю».

Перегляд файлу

ПОЛОЖЕННЯ про проведення олімпіади «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЕРЕГОНИ» (з предмета «Основи енергоефективності»)

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Олімпіада «Енергетичні перегони» проводиться для учнів ВПУ №7 м. Кременчука Полтавської області, які вивчають предмети «Основи енергоефективності», «Основи енергоефективності та енергоменеджменту». Олімпіада проходить під гаслом 

«Вже людство не живе, а виживає, невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно створило Усе живе сьогодні отруїло».

2.   МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ

2.1. Метою олімпіади є удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес та придбання учнями необхідного рівня знань з енергоефективності для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.

2.2. Основними завданнями олімпіади є:

-   


активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у навчальному закладі та вдома;

-    усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;

-    формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

3.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

3.1. Предмет «Основи енергоефективності» тісно корельований з такими предметами як фізика, хімія, основи електротехніки, математика тощо. Тому завдання олімпіади несуть в собі відображення міжпредметної інтеграції інформаційного контенту.

Завдання складаються із 8 розділів та диференційовані за рівнем складності. Розділи містять завдання, які дозволяють перевірити рівень логічного, проблемного, критичного, комбінаторного, просторового мислення учнів і здійснити контроль рівня їх навчальних досягнень.

Завдання складено з урахуванням 4 рівнів складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів.

На першому рівні (розділ І «Визначення понять», розділ ІІ «Одиниці вимірювання», розділ ІІІ «Нормативні показники», розділ IV «Винаходи і винахідники») пропонуються завдання, що мають по 4 варіанти відповіді. У кожному завданні правильна лише 1 відповідь. Ці завдання мають на меті перевірити рівень запам’ятовування раніше вивченого матеріалу (знання).

Другий рівень (розділ V «Встановлення відповідності») складається з вправ двох типів: встановлення відповідності між категоріями і одиницями категорій та встановлення відповідності між зображенням і його назвою. На цьому рівні перевіряється розуміння смислових навантажень (розуміння знань).

На третьому рівні (розділ VI «Хронологія подій») представлено завдання на встановлення відповідності дат і подій, енергетичних епох та їх характеристик, життєвого циклу відходів у природі. Підбір матеріалу та складність цих завдань дозволяють перевірити вміння учнів використовувати свої знання у нових, нестандартних ситуаціях (застосовування знань).


Підбір завдань четвертого рівня (розділ VIІ «Спростування міфів», розділ VIІІ «Практична частина») спрямований на творче уявлення про основи енергоефективності та енергозбереження. Ці завдання дозволяють перевірити здатність учнів структурувати навчальний матеріал та поєднувати окремі частини знань із метою отримання цілісного уявлення про предмет завдання (інтегроване застосування знань).

3.2. Кожному учаснику присвоюється код.

3.3. Кожен учень отримує аркуш-завдання та шаблон для відповіді.

3.4. Час виконання завдання – 2 академічні години.

3.5. Максимальна кількість балів – 130.

4.   ВИЗАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

4.1. Підведення підсумків відбувається протягом трьох робочих днів після завершення Конкурсу.

4.2. Переможці визначаються за результатами робіт.

4.3. Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.

4.4. Результати       олімпіади   висвітлюються     на      сайті ВПУ №7 http://www.model.poltava.ua/.

Викладач предмета «Основи енергоефективності», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист                                                               Ю.М. Хайчіна

zip
Додано
11 липня 2018
Переглядів
1014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку