2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Від екології душі – до екології природи .

Про матеріал

Мета : познайомити учнів про антропогенний фактор як джерело техногенного забруднення навколишнього середовища ,довести його прямий вплив на здоров'я людини; формувати відповідальне ставлення до довкілля як необхідної умови для збереження свого здоров'я ; виховувати екологічну культуру та поведінку

Перегляд файлу

Тема : Від екології душі – до екології  природи .

Мета : познайомити учнів  про антропогенний фактор  як джерело  техногенного  забруднення  навколишнього середовища ,довести його прямий вплив на здоров’я людини; формувати  відповідальне ставлення до довкілля  як необхідної умови  для збереження  свого  здоров’я ; виховувати  екологічну культуру та поведінку .

 

Матеріали до виховної години  .

        « Все на  Землі, все  треба  берегти :

            І птаха ,й  звіра , і оту  тваринку .

            Не чванься тим ,що цар природи ти ,

            Бо врешті  ти – лише її частинка .»

 

   Досягнення  прогресу  за останні  півтора століття  дивовижні . Людина створює  багатства  землі ,  використовує  всі  можливості  для  створення   гарних речей  і сприятливих умов . Вона змусила працювати на себе  енергію  корисних копалин , вітру . води , сонця  і навіть атом ;  розробила  технологію  передачі  багатьох  сигналів ;  подолала силу тяжіння ;  вивела  космічні  кораблі  на орбіту  Землі … Зуміла приборкати  багато інфекційн6их хвороб , використовує лазерне  випромінювання  для проведення  найточніших  хірургічних  операцій ,розгадала тайну генетичного коду .

    Ніби все зроблено  для  процвітання людини на планеті Земля  як виду  і суспільної істоти . Однак  сьогодні ВООЗ говорить про те , що тривалість  життя людини  у  багатьох країнах скорочується ,смертність переважає над народжувальністю ,а захисні сили  людського організму  стали надзвичайно слабкими .

    Ще давньогрецький  лікар Гіппократ  писав :   « Хвороби  є результатом  життя , що суперечать  природі» . Чому  ж  людина  сама накликає на себе біду ?  

   Транспорт – це галузь на стику  виробничої сфери  і сфери послуг . Він не створює ніяких  матеріальних цінностей , але забезпечує  перевезення вантажів  і людей , розвиваючи  зв’язки  між  підприємствами  , регіонами . Його ще називають « кровоносною системою»  економіки ,бо він є необхідною  умовою функціонування господарства . Мільйони легковиків та вантажівок щодня мчать  дорогами нашої планети ,підвозячи нас  на роботу  чи відпочинок ,доставляючи продукти  харчування , будівельні матеріали  і багато  іншого . Залізниця – найбільш  потужний перевізник вантажів і людей.  Трубопровідний транспорт забезпечує  переміщення нафти ,газу та іншої сировини . Повітряний відіграє надзвичайно велику роль у міжнародному  сполученні , тому  наявність  міжнародних аеропортів – одна з ознак  розвитку країни .Значну роль у господарській діяльності  відіграє  річковий та морський транспорт .

     Отже , життя людини  нерозривно пов’язане з транспортними засобами. Та, попри  незаперечні переваги ,  транспорт негативно впливає  на довкілля.

 Він дає близько половини  шкідливих викидів  в атмосферу . Останнім часом різко збільшилася кількість автомобільного транспорту,тому автомобілі є Їх викиди  концентруються  доволі низько  - саме в зоні  нашого  дихання І потрапляють  в організм людини  чадний  газ , бензпірен ,свинець ,оксиди азоту ,сірки ,альдегіди ,викликаючи захворювання органів дихання :  бронхіт,  бронхіальну астму , емфізему і рак легенів. Забруднене повітря  є причиною поширення  алергій  і захворювань  органів чуттів.

    Водне середовище забруднюють великотоннажні вантажні судна, особливо танкери . Аварії цих суден є причиною  утворення нафтових плям, які негативно позначаються життєдіяльності морських тварин ,спричиняють їх загибель . Токсичні речовини  накопичуються в організмі  і передаються ланцюгами живлення до людини .

    Висотні польоти  літаків , запуски космічних кораблів  і ракет є причиною  порушення  цілості  озонового  шару . У результаті  на землю  проходить  надмірна кількість  ультрафіолетового  випромінювання , що сприяє  захворювання на рак  і катаракту .

   Негативний вплив на довкілля  має і трубопровідний транспорт. Незважаючи на високу міцність , труби часто  пошкоджуються і а грунт  виливається  велика кількість  хімічних речовин .На забруднених нафтопродуктами ґрунтах знижується  врожайність  сільськогосподарських культур . Шкідливі речовини  накопичуються в рослинах ,які є основними продуктами харчування людини,  викликаючи  шлунково – кишкові порушення , ураження центральної нервової системи , онкологічні  хвороби .

   Отже , транспорт є  основним забруднювачем  навколишнього середовища і серйозно впливає на здоров’я людини .

 

 

 

 

Паливно – енергетичний комплекс .

Паливно – енергетичний комплекс  - це  сукупність  виробництв , які добувають і переробляють  усі види палива , виробляють і переробляють  електроенергію . Від нього  залежать усі  інші  господарства та добробут людей .

   Як і  для давніх людей ,так і для нас , сучасних споживачів  , енергія є  засобом  поліпшення  якості життя . Потреби   енергії  визначаються рівнем економічного  і технологічного  розвитку. Так, сучасний транспорт  величезної кількості бензину ,дизельного пального , великі торговельні центри – потужних  морозильних установок ,опалення і вентиляції . У домашньому господарстві людина використовує  електроприлади ,що виконують  значну частину роботи . Сільське господарство  потребує енергії ,щоб забезпечити  своєчасну доставку ,переробку , сортування  і зберігання  необхідних нам продуктів харчування.. Розвиток  різних галузей промисловості  теж безпосередньо  пов'язаний з використанням  енергії .

    Людина за час свого існування  використати  і кінетичну  енергію води ,і енергію  паливних ресурсів, і енергію атома ,забезпечивши цим розвиток  промисловості ,сільського господарства,  транспортної мережі, торгівлі,розвинувши  освіту та свій  побут .

    Проте  використання енергії  попри своєї переваги  має і вади .Сучасна енергетика – це переважно  промислові підприємства . В усьому світі  вони  щорічно  викидають  близько мільярда тонн  відходів ,,а ефективні  технології переробки ,на жаль ,здебільшого відсутні . Відтак  токсичні відходи чим далі частіше  викликають масові захворювання людини  Немає  жодного енергоджерела ,яке не не заподіє  шкоди довкіллю та здоров’ю.

    Сьогодні  людство споживає таку  велику кількість  енергії ,що це призвело до низки екологічних катастроф ( спустелення , парниковий ефект ,кислотні дощі, озонові діри , смоги, ерозії ґрунтів  тощо ).  За останні 120 років у  повітрі  на 17%  збільшився СО2 (СО2  вільно пропускає сонячні промені  до  поверхні Землі , але тепло утримує ). Учені передбачають ,що  в основних зернових районах Землі клімат напівпустельним ,тому врожаї різко зменшаться .

   Оксиди сірки й азоту ,що викидаються в атмосферу  внаслідок роботи ТЕС  і двигуні ,сполучаються  з атмосферною вологою т й утворюють  дрібні крапельки  сірчаної та азотної кислот , які переносяться вітром  і випадають на землю  кислотними дощами .Ці дощі  надзвичайно шкідливі для довкілля :

 • Знижується врожайність сільськогосподарських культур ;
 • Гниють ліси;
 • Отруюються  водойми ,через що гине риба ;
 •  Збільшується захворюваність людей (хвороби очей , органів дихання, випадання волосся ).

   У  великих містах через  шкідливі промислові викиди  утворюється  смог – скупчення отруйних газів  у нижніх шарах атмосфери . Сприятливими умовами для смогу є сонячні  безвітряні дні . Тоді в сухому  загазованому , теплому  повітрі  з’являється  синюватий  прозорий туман ,який має неприємний запах  і викликає подразнення очей ,горла ,задишку , сприяє розвитку бронхіальної астми, емфіземи легенів.

    Отже сьогодні людство  використовує дуже багато енергії ,що  є причиною  забруднення довкілля ,а із цим  і виникнення різних хвороб   людини.

 

Хімічні речовини .

    Сучасна хімія  охоплює величезну  галузь  людських знань . У наш час  без розвитку хімічної  промисловості неможливий  розвиток паливно – енергетичного комплексу , металургії , транспорту , електроніки , сфери побуту . Хімічна індустрія  постачає промисловості  й сільському господарству різні матеріали та сировину . Це штучні волокна ,пластмаси ,синтетичні каучуки ,мінеральні добрива ,мийні засоби,парфуми ,фармацевтичні  препарати . Ми переконуємося , що « широко простягає  хімія свої руки у справи людські  Куди не поглянемо , куди не повернемось, скрізь перед очима  нашими успіхи її». Ці слова великого  російського вченого М,В,Ломоносова , сказані майже 250 років тому , звучать особливо доречно  у наш час , оскільки значення хімії постійно зростає . Велику роль відіграють хімічні речовини в таких галузях  промисловості ,як  мікроелектроніка  , радіотехніка , автоматика ,космічна та  обчислювальна техніка. Для їх розвитку  необхідні матеріали  з особливими властивостями , яких немає в природі : надчисті ,надтверді ,  термостійкі  ,надпровідні .Окрім  речовин і матеріалів , використовуються  й хімічні  методи  : захист  металів від корозії, каталіз , обробка деталей .

   Відбувається хімізація  практично всіх  сфер  людської діяльності . У побуті  ми також щоденно  стикаємось з хімічними речовинами . Нині побутова хімія – це самостійна галузь промисловості , яка щорічно виробляє майже  30 млн  т  різних хімічних речовин. Це мийні засоби , засоби  для  чищення , відбілювання ,  різноманітні фарби , клеї ,  засоби для боротьби  зі  шкідниками  і захисту  рослин .

    Хімія належить до тих наук,які від  початку свого  зародження  покликані творити добро , але  сьогодні ,в час  науково – технічного прогресу , вона  перетворилася в  грізну  зброю проти людства і всього живого на планеті .І не важливо ,про  що йдеться – вибухові  речовини  чи хімічну зброю , мінеральні добрива  чи пестициди , кислоти  чи інші  хімічні речовини -  навіть   найнебезпечніші  з них можуть   нашкодити   людині .

   Багато  хімічних речовин не розкладаються  протягом  тривалого часу  і здатні   накопичуватися в ланцюгах живлення ,тканинах  та органах . Деякі довго не виводяться з організму . Через збільшення концентрації їх  негативний вплив  на організм  постійно зростає  , викликаючи низку захворювань .

     За даними дослідників , у світі  виробляється  більше  11тис . різних хімічних речовин ,з них  близько  3 тис .  становить серйозну  загрозу не лише  для здоров’я  людини ,а й її життя . Так,  мінеральні добрива , які широко  використовують з метою  підвищення врожайності  сільськогосподарських культур ,  засвоюються  рослинами лише  на 40 ё5  , решта потрапляють  у  водойми та грунт . Питна вода , забруднена  міндобривами ,стала звичайним явищем .

    Реальна загроза  здоров’ю  людини нітрати і нітриті сполуки – діючи  речовини азотних добрив . Нітрати взаємодіють з гемоглобіном , перетворюючи  його  у форму , нездатну  зв’язувати кисень . Смертельна доза  нітратів для людини  близько 2,5  ,  гостре  отруєння настає за концентрацієї близько 1 г  на 1 л води  або 1 кг  їжі .

     Для боротьби зі шкідниками  і хворобами сільськогосподарських   рослин , бур’янами , використовують отрутохімікати  або  пестициди , які теж  накопичуються  в грунті ,воді, передаються  ланцюгами живлення . Потрапляючи  до людини , вони спричиняють  онкологічні хвороби ,  вади розвитку плода , уражають ЦНС, печінку ,шлунково - кишковий тракт .

    Синтетичні  полімери ( пластмаси,  поліетилен 0, на відміну  від природних,  не розкладаються  і залишаються  в природі  на довгий  час . Коли ж їх спалюють ,то це  призводить  до  забруднення повітря .

   Отже, перед хіміками стоїть завдання – розробити  способи утилізації  синтетичних матеріалів  і створити  такі нові полімери , які б  розкладалися в природі .

 

Радіація .

   Людина  завжди зазнала  радіоактивного  випромінювання ,що надходило з космосу та  від радіоактивних  ізотопів ,розсіяних  у літосфері , гідросфері, атмосфері . Це  випромінювання – природний радіаційний  фон . Він сприяє еволюційному  процесові ,оскільки забезпечує природний радіаційний  фон . він сприяє  еволюційному  процесові , оскільки  забезпечує  стійкий  невеликий фон  мутації , що збільшує генетичну різноманітність  популяції і дає матеріал для природного добору. Проте  із середини ХХ ст.  людина почала освоювати  атомну енергію . З’явилася атомна зброя , атомні електростанції , дослідні і лікувальні  препарати  і пристрої ,радіоактивна техніка . У результаті дози опромінення  почали  зростати .

      Штучна радіоактивність  руйнує природні  екосистеми ,що особливо небезпечно для живих організмів ,у тому числі для людини. Рівень радіоактивних  ізотопів  у рослинних і тваринних організмах  залежить від  їх концентрації  в навколишньому середовищі . В організм людини   такі елементи надходять  з повітрям  і харчовими продуктами .

    Іонізуюче  випромінювання  має високу  біологічну активність . По - перше, воно уражає носіїв спадковості – молекули ДНК , спричиняючи  хромосомні  та генні мутації, наслідки яких виявляються  або відразу , або через кілька поколінь .  По - друге  , іонізуюче  випромінювання  здатне уражати клітини  й тканини   і  викликати соматичні  порушення  - опіки , катаракти , зниження імунітету , порушення перебігу вагітності , розвиток злоякісних пухлин .  Соматичні захворювання залежать  від дози  опромінення  . При дозі до    0,25 Гр  ймовірність  радіаційного  ураження невелика ,  0,25- 0,5 Гр – відбуваються окремі  зміни  формули крові , 0,5 -1  Гр виникають  захворювання крові  та порушення ЦНС . Тривале опромінювання малими дозами в 1 – 1,5 Гр  призводять до  хронічної  променевої недуги , що супроводжується захворюванням и  кровотворення , нервової системи . токсикозами . Найнебезпечніші  хвороби  пов’язані з інтенсивним  короткочасним опроміненням дозами 1 Гр  і більше . Тоді розвивається гостра променева хвороба , за якої уражається  кістковий мозок , імунітет, розвивається лейкемія .

      Найбільший вплив на довкілля  мають АЕС , що виробляють  сотні  видів радіоактивних  речовин . Так після аварії на Чорнобильській АЕС, в атмосферу було викинуто  близько 450 видів радіонуклідів . Серед них  багато таких ,що  можуть не розпадатися дуже довго  цезій 137 і стронцій  -90  . За своїми хімічними властивостями   вони подібні до калію та кальцію . Живі організми  не можуть  відрізнити ці ізотопи  й накопичують їх  , що є причиною внутрішнього опромінення і виникнення мутації .

 Однією з гіпотез походження ВІЛ – інфекції є  радіаційний вплив  на мавпячий  вірус  унаслідок  дослідження  ядерної зброї в екваторіальній зоні  протягом 1950 – 1960рр. Подолання видового бар’єру  могло відбутися  в результаті  мутацій  імунодефіциту  зелених мавп , які мешкають  в Африці.

     Велику  небезпеку становлять  відпрацьовані  радіоактивні  матеріали , які необхідно  надійно  зберігати , поки не розпадуться ізотопи .Для поховання одного реактора АЕС потрібно 40 га землі .

   Отже, «мирний атом»  загострив  питання про відповідальність учених, змусив замислитися про те , чи маємо ми право заради цього ризикувати  здоров’ям і життям майбутніх поколінь .

 

       Гра « Дерево рішень»

Робота в групах

(Свої рішення з кожної проблеми  забруднення середовища учні  чіпляють на  стовбур « Дерева рішень»,  а на гілки  - « листочки»з висновками  про позитивний ( зелений колір ) і негативний ( жовтий колір )  вплив факторів ).

  (  Приклади можливих рішень ).

 Рішення 1       Транспорт

 • Створити автомобілі на екологічно чистому паливі .
 • Розвивати  громадський транспорт  у містах , обмежити індивідуальний .
 • Припинити запуск   космічних кораблів  і ракет .
 • Будувати транспортні з такого матеріалу, який забезпечить  його  надійність і зменшить  можливість аварій .

Рішення 2 Паливно – енергетичний комплекс .

 

 • Розумно витрачати  енергію .
 •  Скоротити  кількість ТЕС ,  використовувати енергію вітру .
 •  Встановлювати  фільтри вловлювачі  шкідливих газів  і пилу .
 •  Створювати безвідходні  технології .

 

Рішення 3  Хімічні  речовини .

 

 • Розробити способи  утилізації  синтетичних матеріалів .
 • Зменшити використання міндобрив .
 •  Застосовувати  біологічний метод  боротьби зі шкідниками .

 

Рішення 4 Радіація .

 

 • Заборонити  ядерну зброю .
 • Розробити технологію утилізації  радіоактивних  відходів .
 •  Променеву діагностику організму проводити , дотримуючись  правил безпеки .

 

 

 

 

 

 

 

Цифри і факти...

 • Запаси прісної води на планеті не невичерпні. За добу з одного нещільно закритого крана втрачається по краплинці понад 14 л води.
 • У результаті діяльності промисловості щороку в річки, озера, моря в середньому скидається до 6,5 км3 забрудненої води, а це десятки мільйонів тонн шкідливих речовин.
 • Викиди в атмосферу становлять на рік понад 200 млн т оксиду вуглецю, близько 46 млн т двооксиду сірки та 53 млн т оксиду азоту. Це дуже небезпечні отруйні речовини.
 • Одне-єдине багаття забруднює в лісі повітря так, як 200 людей. Година перебування біля багаття за дією токсичних речо­вин на організм відповідає 5-годинному перебуванню на міському автошляху.
 • На 5—7 років грунт втрачає родючість на місці, де було розкладено багаття.
 • 5 г пального, потрапляючи у водойму, вкриває масля­ною плівкою 50 кв. м водної поверхні, що призводить до кисневого голодування мешканців водойми, їх поступового отруєння і вими­рання.
 • Стурбовані шумом птахи і звірі залишають свої тихі місця, а якщо потурбувати 20—30 разів тварину, то це може призвести навіть до того, що вона загине.
 •  Інтенсивне вирубування лісів спричиняє масове зникнен­ня багатьох видів рослин і тварин.
 • Протягом останніх 10 тис. років, за підрахунками вчених, площа лісів на нашій планеті скоротилася майже на третину (щорічно на 17 млн га), міліють річки, замулюються озера, забруднюється Світовий океан, пус­телі поглинають родючі землі.

 

 • Не спалюйте опале листя. Взимку воно захищає коріння дерев від морозу, а влітку — від спеки, акумулює вологу, розкладаючись, стає добривом для ґрунту, крім того, в ньому знаходять притулок багато живих істот.
 • Поливайте город, дерева, квіти на ділянці лише вдосвіта і ввечері, а не в спекотний полудень чи вітряну погоду — це не дасть користі рослинам, а вода даремно випаровується.
 • Вирощуйте кімнатні рослини. Вони здатні протягом 24 год поглинути до 87 % забруднень з повітря, в тому числі — бензол, трихлоретан, формальдегід та ін.
 • Щільно закривайте водопровідні крани, вчасно усувайте їх несправності. Адже одна крапля води, що падає з крана за 1 с, за рік перетворюється на 3 т марно витраченої води. А якщо з крана тече цівка, товщиною в сірник, то лише за одну добу втрачається 70 відер води. Запаси питної води обмежені, а споживання її зростає з кожним днем.
 • Розумно використовуйте електроенергію. Вимикайте зайві електроприлади, які вам зараз не потрібні.
 • Пам'ятайте: одна лампочка на 100 Вт дає на 20 % більше світла ніж дві по 60
 • Не забувайте мити віконне скло, особливо восени. Забруд­нене пилом скло затримує від 10 до 30 % сонячного світла, і ви змушені будете взимку довше користуватися штучним освітленням.
 • Із безлічі пропонованих нині мийних засобів вибирайте екологічно безпечніші. Використовуйте їх відповідно до зазначених на упаковці доз. Багато засобів містять велику кількість фосфатів, тому є серйозним джерелом забруднення вод. Частіше користуйтеся господар­ським і дитячим милом.
 • Уникайте використання різних аерозолів для освіження повітря в приміщеннях: у них міститься фреон, який зменшує кількість озону в повітрі.
 • Доки не пізно, киньте курити! Тютюновий дим шкодить не тільки вам, а й тим, хто перебуває поряд. Кожен курець забруднює по­вітря, особливо в закритих приміщеннях.
 • Не лінуйтеся збирати і здавати макулатуру. На переробку вже використаного паперу затрачається енергії на 70 % менше, ніж на його первинне виробництво.
 • Не просиджуйте годинами перед телевізором, бо це шкідливо для здоров'я: телевізор є слабким джерелом рентгенівського випромі­нювання, особливо — кольоровий. Дивитися телепередачі рекомендується на відстані не менше 2 м від телевізора і не довше 4 год на день.

 

docx
Додано
19 липня 2018
Переглядів
2697
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку