2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Олімпіадні завдання з біології 8 клас

Про матеріал

Завдання з біології можна використовувати для проведення олімпіад шкільного етапу. Олімпіада включає в себе тестові завдання з однією та де-кількома правильними відповідями,а також запитання відкритого типу.

Перегляд файлу

Олімпіадні завдання з біології 

8 клас 

Тестові завдання (група А)

 Виберіть одну правильну відповідь.( за правильну відповідь

 1 бал)

 

1. Знайдіть невірне твердження. Листок бере участь у процесах:

А) фотосинтезу;   Б) дихання;   В) випаровування води;   Г) всмоктування води.

 

2.Знайдіть невірне твердження. У насінині в період спокою:

А)дихання посилюється;   Б)дихання майже припиняється;

В)поживні речовини не витрачаються;.

 

3. Плід яблуко утворюється з:

А)чашолистиків та пелюсток;   Б)квітколожа;  В)стінок зав’язі;   Г)основи тичинок.

 

4. Бульбочкові бактерії вступають у взаємовигідне співіснування з кореневою системою:

А)айстрових;   Б)бобових;   В)лілійних;   Г)злакових.

 

5. Подвійну оцвітину мають рослини з родини:

А)лілійні;    Б)цибулеві;   В)розові;   Г)пасльонові.

 

6. Клітини грибів містять ядер:

А)одне;  Б)два;  В)три;   Г)одне або декілька.

 

7. Фотосинтез з виділенням кисню здійснюють:

А)безбарвні сіркобактерії; Б)нітрифікуючи бактерії; В)залізобактерії; Г)ціанобактерії.

 

8. Регулює всі процеси життєдіяльності організму система органів:

А)статева;   Б)кровоносна;   В)видільна;   Г)нервова.

 

9. Хвилеподібний рух здійснюють:

А)псевдоподії;    Б)війки;   В)джгутики;   Г)скоротливі вакуолі.

 

10. Надлишок води виводять з клітини:

А)псевдоподії; Б)війки;  В)скоротливі вакуолі;    Г)порошиця.

 

      11. Всі водорості мають хлорофіл, який міститься в :

А) хлоропластах;  Б) хромопластах;   В) лейкопластах;  Г) цитоплазмі.

 

      12.  Кліщі є збудниками:

А) холери;   Б) борошнистої роси;   В) корости;   Г) енцефаліта.           

 

 


Тестові завдання (група Б. )

Уважно прочитайте наступні завдання.

Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними.

У завданнях цієї групи правильними можуть бути від одної до декількох відповідей.

(Правильне розвязування завдання оцінюється в 2 бали.)

 

13. Творцями клітинної  теорії вважають:

А) Р.Броуна;   Б) Т.Шванна;   В) М.Шлейдена;    Г) Р.Гука;    Д) А.Левенгука.

 

14. Продукти, які виробляють без участі бактерій та грибів:

А) оцет;   Б) чіпси;    В) цукерки;    Г) сир;    Д) сметана;    Е) вино;    Є) хліб.

 

15. До планктонних водоростей належать:

А) ламінарія;   Б) ульва;   В) фукус;    Г) хлорела;   Д) хламідомонада;   Е) спірогіра.

 

16.Для запліднення потребують воду такі голонасінні:

А) сосна;    Б) модрина;    В) саговник;     Г) туя;    Д) гінкго.

 

17.Багато енергії в таких продуктах:

А) огірки; Б) кавуни; В) сало; Г) олія; Д) арахіс.

 

18.Для плауна булаво видного характерні такі органи:

А) головний корінь; Б) додаткові корені; В) стебло; Г) листки; Д) квітка.

 

19. Одноклітинними грибами є:

А) опеньок; Б) порхавка; В) пеніцил; Г) мукор; Д) аспергил; Е) дріжджі.

 

20. Клітини тваринних організмів:

А) мають тверду клітинну стінку, розташовану поверх клітинної мембрани

 Б) поверх мембрани мають тонку пружну оболонку(глікокалікс)

 В) мають вакуолі з клітинним соком

 Г) не мають вакуолею з клітинним соком

Д) є клітини, здатні до утворення виростів, якими вони захоплюють тверді частки

 

21. Виберіть ознаки, що характерні для двостулкових молюсків:

А) багато видів живе на суходолі

Б) відділи тіла: тулуб, нога, голова редукована

В) відділи тіла: голова, тулуб, нога

Г) у ротовій порожнині розміщений мускулястий язик – терка

Д) добре розвинені слинні залози

Е) слинних залоз немає

Є) органи дихання – зябра

Ж) у більшості видів черепашки немає

З) серце трикамерне

І) черепашка закручена спірально

 

  22.Виберіть ознаки, що характерні для представників класу Комахи:

      А) антени відсутні   

      Б) три пари ходильних ніг    

      В) тіло складається з голови, грудей та черевця

      Г) дорослі комахи дихають тільки через трахеї

      Д) є личинкова стадія 

 

  23.  До кишковопорожнинних належать:

А) гідра;    Б) мадреподовий корал;      В) медуза хрестовичок;

             Г) лямблія;    Д) трипаносома
                                                            

  24.  До основних функцій кореневої системи  відносять:

А) прикріплення рослин до субстрату;     Б) фотоліз води;

В) поглинання та переміщення води і поживних речовин;

            Г) синтез хлорофілу;  Д) гутація.

 

Тестові завдання (група В.)

Встановіть відповідність ( правильна відповідь 2бали)

 

25.Доберіть до назв біологічних наук відповідний предмет дослідження:

1) ботаніка;                                                     А) віруси;

2) зоологія;                                                      Б) рослини;

3) цитологія;                                                    В) тварини

4) вірусологія;                                                  Г) клітини.

 

26. До наведених в лівій колонці видів капусти доберіть відповідну частину     рослини яку використовують у їжу:

1). капуста цвітна                                              А) потовщене стебло

2) капуста брюссельська;                                 Б) суцвіття

3) капуста білоголовка;                                     В) головка

4) кольрабі                                                          Г) бічні бруньки

 

27. До наведених рослин доберіть відповідну групу, до якої вони належать:

1) хрін;                                                                А) однорічники

2) редис;                                                             Б) дворічники

3) редька чорна;                                                 В) багаторічники

4) рапс; 

     5)гірчиця

 

28. Оберіть до якого шару кишковопорожнинних належать клітини:

1) проміжні;                                                     А) ектодерма

2) шкірно-м’язові;                                           Б) ентодерма

3) травні;

4) нервові;

 

 Завдання з відкритою відповіддю

(кожна правильна відповідь 5 балів.)

 

29 .Чи притаманні емоції безхребетним тваринам? Відповідь обґрунтуйте.

 

30.Що таке життєвий цикл?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді учня:8 клас


1      Г 


2      А 


3      В 


4      Б 


5      В 


6       Г 


7       Г 


8       Г 


9       В 


10     В 

11     А

12      Г


13     Б, В 


14     Б, В 


15     Г, Д, Е 


16     В,Д 


17     Г, Д 


18      В, Г 


19       Г, Е 


20      Б, Г, Д 


21       Б, Д, Е, Є, З 


22        Б, В, Г, Д 


23        А, В

 24         А, В

 25        1Б, 2В, 3Г, 4А 


26        1Б, 2Г, 3В, 4А 


27         1В, 2А,Б, 3Б, 4А, 5А 


28          1А, 2А, 4А, 5А, 1Б,3Б 

29
Ні. Для вираження емоцій необхідні розвинута нервова система і система м'язів, які можуть відповідним чином відтворювати внутрішній стан організму. У безхребетних тварин ці системи не розвинені. 

30
Життє́вий ци́кл — у біології послідовність стадій розвитку, через які проходить більшість видів у процесі онтогенезу. Більшість хребетних мають простий життєвий цикл, що складається з запліднення статевими клітинами (гаметами) під час статевого процесу, періоду розвитку ембріона, періоду юнацького росту після народження, зрілості, у тому числі статевого розмноження, та завершується смертю. Життєвий цикл безхребетних у цілому складніший і може включати реконструкцію зовнішнього вигляду (метаморфоз) і цілковиту зміну способу життя. Рослини характеризуються власним життєвим циклом із двох різних фаз, відомих під назвою зміни поколінь (статевого — гаметофіта та нестатевого — спорофіта). Багато комах типу цикад, бабок і хрущів мають тривалу фазу личинок або лялечок і коротку фазу життя в дорослому стані. Бабки у фазі личинок мешкають у воді, а в дорослому стані — у повітрі. 


Життєвий цикл — це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь, що характерні для певного виду. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують статеві клітини, які передають спадкову інформацію організмам дочірного покоління. За простого життєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного (гідра, дощовий червяк, плазуни, птахи). Складні життєві цикли супроводжуються закономірним чергуваня різних поколінь або складними перетвореннями організму під час розвитку. Так, у деяких водоростей чергується статеве покоління (переважно гаплоїдне (гаплофаза)), з нестатевим (переважно диплоїдним (диплофаза)). Чергування поколінь, які розмножуються статевим способом і партеногенетично, має важливе біологічне значення для тих організмів, які мешкають у мінливих умовах довкілля і не можуть переживати несприятливі періоди в активному стані. Статеве розмноженя забезпечує безперервність існування виду, а партеногенез дає змогу повною мірою використати сприятливі періоди для швидкого зростання чисельності виду. Чергування поколінь, які розмножуються різними способами, підсилює мінливість, яка забезпечує здатність виду мешкати в різних умовах довкілля і швидко реагувати на їхні зміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Погоджено»:                                              «Затверджено»:

        Заступник директора з НВР                      Директор КЗШІ І-ІІ ступенів №4                                                 

       ……………/Комишова Т.П./                         …...…………….../Балєва О.О./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіадні завдання

з біології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розглянуто на засіданні  Ш МО 

 природничо- математичного  циклу   2017 р.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Дякую за розробку! Бажаю здоров'я та успіхів!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
5 січня 2018
Переглядів
6865
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку