Опис досвіду роботи учителя англійської мови

Про матеріал

Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень - розвивальна, культуро творча домінанта навчання і виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку . Я впевнена, що однією з найголовніших умов досягнення мети є активізація пізнавальної діяльності учнів, як головного чинника створення ситуації успіху.

Ще з дитинства мріяла стати вчителем. Мені подобалось передавати свої дитячі знання своїм друзям, відчувала, що вони мене розуміють. Мріяла стати саме вчителем іноземної мови. Я люблю дітей, особливо розумних, радію їх успіхам, результатам. Іншого життя та іншої роботи для себе навіть не уявляю. Значне місце в розумовому вихованні належить іноземній мові.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

C:\Users\User T\Desktop\1_50.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо щось і варто робити

http://ovkontakte.com/uploads/posts/2011-08/1314822183_1294850941_25232105.jpg то лише те, що прийнято

 вважати неможливим.

 Оскар Уальд.

 

 Освіта - найвизначніша

  з усіх земних   благ, але

 тільки тоді, коли вона

 найкращої якості, інакше

 вона абсолютно марна.

Р. Кіплінг.

Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень - розвивальна, культуро творча домінанта навчання і виховання  відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку . Я впевнена, що однією  з найголовніших умов досягнення мети є активізація пізнавальної діяльності учнів, як головного чинника створення ситуації успіху. 

   Ще з дитинства мріяла стати вчителем. Мені подобалось передавати свої дитячі знання своїм друзям, відчувала, що вони мене розуміють. Мріяла стати саме вчителем іноземної мови. Я люблю дітей, особливо розумних, радію їх успіхам, результатам. Іншого життя та іншої роботи для себе навіть не уявляю. Значне місце в розумовому вихованні належить іноземній мові.

   Робота вчителя іноземної мови надзвичайно цікава і різноманітна, адже щодня потрібно познайомити дітей із чимось новим, зробити їм якийсь сюрприз, отже, і для мене особисто кожний день приносить нові знання. Вдосконалююсь разом зі своїми дітьми. Мій педагогічний стаж розпочався у 2012 році у П’ятківській  ЗОШ I-III ступенів, та в цей час ще навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. І чим довше я працюю, тим більше переконуюсь, що не помилилася у виборі професії. Підготовка до уроків, розробка нестандартних уроків, удосконалення методики проведення уроків – цим я живу. Знаю, що урок – це частина життя не тільки вчителя, а й учня. Тому на кожному уроці намагаюсь встановити атмосферу довіри, співробітництва, взаємоповаги з учнем. Завжди хочу привносити у кожен урок щось нове, цікаве, незвичайне та креативне. Я впевнена, що вчитель ніколи не повинен зупинятися ні в своєму навчанні, ні в творчості, ні в оволодінні новими методами і прийомами. Тому невпинний пошук – це потреба моєї душі, і ця робота стає невід’ємною часткою мого педагогічного життя. Більш за все я в собі ціную цілеспрямованість, працездатність, витримку, педагогічний такт, стремління до нового. Своїм недоліком вважаю бажання охопити неможливе.

   У своєму колективі знаходжу спільну мову з педагогами, учнями та батьками. З часом приходить розуміння, що в роботі вчителя є речі важливіші за передачу знань. Робота вчителя – “це гармонія серця і розуму”,- писав В.Сухомлинський. Від мене залежить, якою буде особистість. На кожному уроці, кожного дня намагаюсь знайти в дитині неповторне, цікаве, знайти важелі для щирого спілкування. Я розумію, що зміни в навчальному процесі висувають нові вимоги до діяльності вчителя, потребують вдосконалення структури і методики проведення уроку.

   Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень - розвивальна, культуро- творча домінанта навчання і виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку . Я впевнена, що однією з найголовніших умов досягнення мети є активізація пізнавальної діяльності учнів, як головного чинника створення ситуації успіху. Тому для себе я вибудувала систему вимог, що повинні мене і моїх учнів вести до успіху:

  •  застосування методів навчання та виховання, що стимулюють творчість, дослідництво, креативність, самостійне мислення;
  •  мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;
  •  завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, відходити від стереотипів;
  • підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

   Усе це вимагає від сучасного вчителя здійснити перехід від «запихання» учня готовими знаннями до свідомого й вмотивованого навчання, нерозривно пов’язаного із саморозвитком особистості. Сьогодні у новому світі освітніх технологій вже спрацьовує формула: «HI-TEACH= HiTeach (високі технології + освіта). Чому це так важливо? Нові технології можуть підвищити доступ до отримання освіти для кожного – незалежно від місця проживання та соціального положення. Ось чому серед головних компетенцій людина майбутнього повинна мати досконалі знання з іноземних мов, щоб вільно себе почувати у глобалізованому світі і не мати обмежень у своїй професії через не володіння іноземною мовою.

   Ефективність цих технологій може бути досягнута, якщо навчально–виховний процесс організований з урахуванням індивідуально–психологічних особливостей учнів, їх здібностей і нахилів. Прикладом ефективних педагогічних технологій є використання інтерактивного навчання та комп’ютерних технологій на кожному уроці та в різних формах позаурочної діяльності.

Тому для себе я вибудувала систему вимог, що повинні мене і моїх учнів вести до успіху:

- застосування методів навчання та виховання, що стимулюють творчість, дослідництво, креативність, самостійне  мислення;

- мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;

- завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, відходити від стереотипів;

- підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

Усе це вимагає від сучасного вчителя здійснити перехід від «запихання» учня готовими знаннями до свідомого й вмотивованого навчання, нерозривно пов’язаного із саморозвитком особистості.

Сьогодні у новому світі освітніх технологій вже спрацьовує формула: «HI-TEACH= HiTeach + Philanthropy +Education» (високі технології + меценатство + освіта).

    Чому це так важливо? Нові технології можуть підвищити доступ до отримання освіти для кожного – незалежно від місця проживання та соціального положення. Ось чому серед головних компетенцій людина майбутнього повинна мати досконалі знання з іноземних мов, щоб вільно себе почувати у глобалізованому світі і не мати обмежень у своїй професії через не володіння іноземною мовою.

   До зустрічі з учнями готуюсь ретельно, враховуючи вимоги до уроків іноземної мови (Додаток 1). Щороку веду особистий моніторинг навчальних досягнень учнів(Додатки 2,3). Не завжди ці досягнення можна виміряти балами та відсотками. Тому, я вважаю, важливо мати відпрацьовану систему трьох груп  психолого- педагогічних технологій:

  •                                                                         дослідження;
  •                                                                         проектування;
  •                                                                         взаємодії.

Ефективність цих технологій може бути досягнута, якщо навчально – виховний процес організований з урахуванням індивідуально – психологічних особливостей учнів, їх здібностей і нахилів. Прикладом ефективних педагогічних технологій  є використання інтерактивного навчання та комп’ютерних технологій на кожному уроці та в різних формах позаурочної діяльності.

   Щоб навчити своїх учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, вдосконалювати навички і культуру міжособистісного співробітництва на уроках англійської мови я вважаю доцільним використовувати метод проектів. Проектні завдання  градую  для того, щоб учні могли виконувати їх англійською мовою. Намагаюсь виступати не перевіряючим, а консультантом, співпрацюю з учнями. Дуже добре використовувати на уроках різні фізкультхвилинки, пісні, що робить урок емоційним.  (Додаток 4).

Здоров’я зберігаючи технології

   Сьогодні здоров’я визнано складним феноменом глобального значення, який включає комплекс соціальних, економічних, біологічних, медичних та інших аспектів. Тому виховання здорової людини, охорона її здоров’я є однією із основних проблем сучасного навчального закладу.

   Працюючи в школі, ми, вчителі, дуже добре розуміємо й постійно шукаємо та знаходимо такі форми та методи роботи з дітьми, які допомагають їм адаптуватися в мінливих життєвих умовах, самостійно здобувати необхідні знання, працюючи над своїм саморозвитком. Ми приділяємо велику увагу здоров’язбереженню, здоров’язміцненню та здоров’явідновленню наших учнів.

   Сьогодні загальновідомо, що вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині. Тому шкільні уроки, в тому числі й уроки іноземної мови, повинні дати нашим учням знання і розуміння проблем формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я, навчити дотримуватись правил здорового способу життя.

    Як проводиться робота по збереженню здоров’я учнів на уроках англійської мови? Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил. Швидка втомлюваність на уроках ,викликаний специфікою предмета: необхідністю проведення великої кількості тренувальних вправ. Для того, щоб досягти високої ефективності уроку слід враховувати фізіологічні та психологічні особливості дітей, плануючи такі види роботи, які б знімали втомлюванність.

    Багаторічний досвід роботи з дітьми різного віку, аналіз їх поведінки та рівня засвоєння матеріалу, який вивчається, підказують, що під час планування та проведення уроку іноземної мови вчите просто необхідно включати багатократні зарядки-релаксації. Мета таких зарядок-релаксацій – зняти напругу, дати учням невеличкий відпочинок, викликати позитивні емоції, гарний настрій, що веде до кращого засвоєння матеріалу.

   Види релаксації можуть бути різного роду: рухи, ігри, співи, фізкультхвилинки. Слід пам’ятати, що під час проведення релаксації не потрібно ставити перед учнями завдання запам’ятовувати мовний матеріал. Релаксація повинна звільняти учня на деякий час від розумового напруження.

   З метою збереження фізичного здоров’я учнів, я на своїх уроках використовую різноманітні фізкультхвилинки та вправи-енергізатори англійською мовою. Вони підсилюють обмін речей в організмі, підвищують концентрацію уваги, покращують постать.

   В підборі вправ для фізкультхвилинок я керуюсь наступним: вправи повинні охоплювати великі м’язові групи та бути простими у виконанні. Найдоцільніше проводити їх, коли з’являються перші ознаки втоми: знижується розумова активність, порушується увага.

   Форми організації та проведення фізкультхвилинок бувають різними. Вони залежать, перш за все, від вікових особливостей учнів, теми уроку та умов, в яких він проводиться. Можна, наприклад, проводити таки фізкультхвилинки, трансляція яких відбувається шляхом використання комп’ютера. Отже, в процесі виконання даної фізкультхвилинки будуть задіяні такі фактори впливу на психіку дитини, як музика та кольори, в поєднанні з рухами, які в великій мірі сприяють підвищенню позитивного емоційного настрою на уроці.

   Учні демонструють комплекс віршованих фізкультхвилинок, в яких є вправи для очей, рук, пальців рук та інших частин тіла. В цілому ж хочу відзначити, що проведення різноманітних оздоровчих хвилинок дозволяє використовувати час уроку більш інтенсивно та результативно. Після них учні стають більш активними, їх увага активізується, з’являється зацікавленість в подальшому засвоєнні знань.

    Головним в їх проведенні є зацікавленість учнів в збереженні власного здоров’я. Хвилинки сприяють й збереженню психічного здоров’я учнів. Діти більше спілкуються один з одним, вчаться допомагати та підтримувати один одного, що впливає на зміни їх комунікативної культури.

   Крім вищеназваних методів та прийомів, можна назвати наступні, не менш важливі. Це робота з додатковими джерелами інформації, географічними картами, словниками; порівняльний,ілюстративний, демонстраційний метод, метод спостереження, класні досліди, метод проектів та метод портфоліо. У своїй роботі спираюсь на особистісно - зорієнтоване навчання та розвиток комунікативних умінь (Додаток 9), намагаюсь розуміти та сприймати кожного учня, адекватно оцінюючи його успіхи та невдачі. Ввожу в практику нетрадиційні уроки: дискусії, ігрові форми навчання, уроки-тренінги.

Використання комп’ютерних технологій у навчанні.

Головна задача вчителя сприяти виникненню бажання вчитися. Саме цю проблему допомагають вирішити навчальні комп’ютерні програми. Навчання за допомогою цих программ відрізняються своєю різноманітністю. Я використовую їх як допоміжний засіб введення нового лексичного матеріалу, відпрацювання навичок мовлення, читання та письма. Учні працюють на комп’ютері приблизно 10-15 хвилин. На уроках я використовую такі програми: Lingua Land, Young Genius, Bridge to English, English for children, Monkey talk, 10000 words, Sing and learn. Кожен учень, задіяний у навчанні з використанням комп’ютерних й інтерактивних технологій, завжди має можливість для самостійності та творчого підходу у виборі способів пошуку інформації відповідно до рівня підготовки та своєї мовленнєвої компетенції.

Невід’ємною  частиною мого шкільного життя є  класне керівництво. Нині мої вихованці є учнями 6 класу. Мої вихованці завжди займають активну громадянську позицію та із задоволенням беруть участь як в олімпіадах, так і у виховних заходах.

Нині стосунки вчитель - учень досягли такого рівня, коли учні мають можливості і вміють реалізовувати свій  творчий потенціал, самостійно розвиватись, а вчитель повинен дати лише стимул, уміло направляючи цей процес.

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1.

Вимоги до уроку іноземної мови в школі.

 

 

Моніторинг успішності результатів викладання за 2011-2012н.р.     Додаток 2.

 

класи

Кількість

учнів

Середній бал

Творчий

Достатній

Середній

Початковий

Якість знань

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5-А

13

18,4Д

 

2

5

2

3

 

1

 

 

 

 

 

92%

6-А

15

19Д

 

2

2

4

2

2

3

 

 

 

 

 

80%

11-Б

13

13С

 

2

6

3

3

1

 

 

 

 

 

 

100%

7-А

19

18Д

1

1

 

2

7

5

3

 

 

 

 

 

84%

 

Відстеження рівня навченості учнів (контрольні роботи) за 2011-2012н.р.     Додаток 3

Додаток 4.

Clap Your Hands

Clap your hands,

Listen to the music

And clap your hands.

 

 

 

 

 

Turn around,

Turn around,

Listen to the music

And turn around.


 

 

 

 

Сторінка самооцінки навиків читання.                (Додаток 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\image10.jpg

 Сторінка  самооцінки  навиків  говоріння.  Додаток 6.

 

Сторінка  самооцінки письмових навиків .Додаток 7C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\image11.jpg

 

 

Сторінка самооцінки навиків аудіювання. Додаток 8

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\image7.jpg


Додаток 9.                                                «Коло»  комунікативних  умінь.


 

1

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2553
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку