12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Опорний конспект з теми "Початок національного відродження в Східній Україні"

Про матеріал

Опорний конспект з теми "Початок національного відродження в Східній Україні" значно прискорить підготовку до уроку на відповідну тематику.

Перегляд файлу

Опорний конспект з теми: «Початок національного відродження в Східній Україні».

Національне відродження: поняття, етапи, періодизація, коротка характеристика (повторити)

Передумови:

- лівобережна козацька старшина мала пред’явити історичні документи, що підтверджували її походження, для набуття російського дворянства;

- діяльність в Україні масонських організацій, які пропагували ідеї свободи, братерства, рівності;

- поширення західноєвропейської ідеї про визнання народу вищим джерелом влади, який має право на власну державу, та ідей романтизму, що тяжів до народної культури.

Подумати над впливом походу Наполеона на Москву в 1812 р. та закордонних походів російської армії (1813-1814 рр.) на початок національного відродження на Наддніпрянській Україні!!! Це один із чинників національного відродження на Наддніпрянській Україні.

Найкращі умови для українського національного відродження були в Наддніпрянській Україні.

1. Ще збереглися традиції недавнього державного автономного устрою, політичних прав.

2. Були залишки вільного козацького стану, якого не торкнулося покріпачення.

3. Збереглася колишня козацька старшина, переведена у дворянство, але без рівних прав і привілеїв (усно доповнити цю відповідь!!!)

 

Початок українського національного відродження найчастіше пов’язують з виходом у 1798 р. «Енеїди» І. Котляревського.

Прояви:

- Рух дворян-автономістів, метою яких було відновлення втраченої автономії Гетьманщини (В. Полетика, Р. Маркович та ін.). Автономісти прагнули зберегти місцеву правову систему (Литовські статути) та відновити козацьку армію.

Додатково про рух дворян-автономістів нижче!

- Відновлення історії українського народу на основі історичних документів. «Історія Малої Росії…» Д. Бантиш-Каменського стверджувала, що українці є відгалуженням російського народу, а возз'єднання України з Росією – найвизначніша подія в їхній історії. Натомість М. Маркевич в «Історії Малоросії» обстоює самобутність українців та їхнє право на самостійність. Обґрунтування ідеї незалежності України подано в «Історії Русів» - анонімному історичному творі початку XІX ст. (авторство приписують Г. Кониському та Г. Полетиці). Основна тема «Історії Русів» - боротьба українців проти польського та московського поневолення, порушення Москвою Березневих статей 1654 р.

- Збирання і публікація українського фольклору. М. Цертелєв надрукував першу збірку українських історичних дум (1819 p.); перше видання ліричних українських пісень здійснив майбутній ректор Київського університету М. Максимович (1827 p.).

- Розвиток української мови. Публікація «Енеїди» І. Котляревського (1798 р.) – першого художнього твору розмовною українською мовою, «Малоросійських оповідань» Г. Квітки Основяненка (1834 р.), У 1818 р. О. Павловський написав «Граматику малоросійського наречія», в якій уперше розглянуто граматичну будову української мови, принципи її літературного та розмовного вжитку.

- Відкриття в 1805 р. Харківського університету, що став центром українського духовного відродження. Гурток «Харківські романтики» під проводом І. Срезневського вивчав українську історію та культуру, впроваджував українську мову в літературний ужиток. Вийшли популярний журнал «Український вісник», фольклорно-етнографічні збірки «Запорізька старовина» (1833-1838 pp.).

- Із 30-х років XIX ст. українські літературні гуртки з’являються у Петербурзі й Москві; у 1841 р. у Петербурзі вийшов альманах «Ластівка», в якому всі твори були написані українською мовою.

- Заснування в 1834 р. Київського університету спричинило переміщення українського інтелектуального центру з Харкова до Києва. Київ став осередком археологічних, історичних, етнографічних, філологічних досліджень.

Значення:

- видано перші етнографічні, історичні та літературні твори, які «відкрили» Україну та обґрунтували уявлення про те, що українці є окремим народом із власною культурою та традиціями;

- початок формування літературної української мови;

- визначено мету українського відродження – самостійність України.

 

Додаткові матеріали

Українську течію суспільно-політичного руху започаткувала українська козацька старшина, з якої вийшли діячі першої хвилі українського національного відродження. Одержавши дворянство, нащадки козацької старшини повинні були підтвердити свої права на цей титул на підставі родинних документів, що і спричинило хвилю обурення. Вони стали вимагати відродження власної державності. Лідерами були: В. Полетика, Р. Маркович, Т. Калинський, Ф. Туманський та інші.

Вони прагнули:

• відстояти свої права і привілеї;

• зберегти місцеву правову систему, що базувалася на Литовських статутах;

• відновити козацьку армію;

• захищати ідею автономії України.

Необхідність документально підтвердити права козацької старшини викликала інтерес до історії. Почали збирати та публікувати історичні джерела і пам’ятки історичної думки, видавати журнали та альманахи, створювалися історичні товариства. Появляються узагальнювальні праці з історії України. Таким чином, поширювалися історичні знання про минуле України і це було найвизначнішим чинником утвердження масової національної свідомості.

Висновки

1. Козацька старшина зробила історико-культурне обґрунтування національної ідеї, здійснюючи культурно- просвітницьку діяльність, сприяючи зростанню масової національної свідомості.

2. Згодом вона втратила інтерес до боротьби за автономію, почала дбати лише за особисті інтереси, фактично кинувши український народ напризволяще.

Про цей гурток знайти інформацію!!! Це складова руху дворян-автономістів.

Новгород-Сіверський гурток

Час існування

80-90-і роки XVIII ст.

Склад учасників

О. Гудович, Г. Волинський, Г. Полетика, О. Рачинський, В. Шишацький та ін.

Цілі гуртка

 

• поновлення автономії Гетьманщини;

розвиток національної культури;

• поширення патріотичних публіцистичних творів;

• створення проектів розвитку освіти в Україні (відкриття гімназії та університету в Новгород-Сіверську, заснування «Академічного зібрання», відродження українських козацьких формувань)

Форми діяльності

Спроби знайти підтримку ідей поновлення державної незалежності України (місія Василя і Петра Капністів у Пруссію).

Повторити матеріал про місію В. Капніста до Пруссії!!!

1) «Енеїда» (І. Котляревський)

«Енеїда» - українська бурлескно-травестійна поема, написана письменником Іваном Котляревським, на сюжет однойменної класичної поеми римського поета Вергілія. Складається з шести частин, на відміну від дванадцяти частин Віргілія. Розповідає про пригоди троянського отамана Енея, який після зруйнування батьківщини ворогами, за кілька років поневірянь, разом зі своїм козацьким військом засновує омріяну державу в Римі, майбутню імперію. Поема написана в добу становлення романтизму і націоналізму в Європі, на тлі ностальгії частини української еліти за козацькою державою, ліквідованою Росією в 1775-1786 роках. «Енеїда» - перша пам’ятка українського письменства, що була укладена розмовною українською мовою. Поема започаткувала становлення нової української літератури. Перші три частини поеми були видані в 1798 році, в Санкт-Петербурзі, без відома автора. Повністю «Енеїда» вийшла в світ після смерті Котляревського, в 1842 році. Поема є першокласним джерелом з українознавства, українського побуту та культури 18 століття.

2) «Історія Русів» (автор невідомий)

Основні ідеї «Історії Русів»

• Найбільш видатний історичний твір в Україні кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

• Вперше опублікований 1846 року в Москві Осипом Бодянським.

• Розповідає читачеві про народ український, починаючи з найдавніших часів, про місце його серед інших народів, про постійну боротьбу за свою волю.

• Ця праця була історично необхідною, бо на той час існували теорії, які заперечували існування українців як окремої нації і вважали їх різновидом російської або польської нації.

• Цей твір доводив, що кожен народ має право на самостійний розвиток, в тому числі й український народ, і що українці є окремою нацією зі своєю мовою та культурою.

• Дає картину історичного розвитку України до 1769 року. Велика увага приділяється розвиткові українського козацтва та національно-визвольній війні українського народу під проводом Б. Хмельницького, засуджується політика Росії на українських землях.

• Місце, дата написання та автор цього твору залишаються невідомими до цього часу.

По можливості знайти додаткову інформацію!!!

Зробити висновок!!!Обов’язково!

docx
Додано
16 грудня 2018
Переглядів
558
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку