Організація самостійної діяльності учнів на уроках геометрії при вивченні теми "Аксіоми стереометрії" (2-й урок) для 10 класу

Про матеріал

В процесі самостійного виконання різних вправ відбувається:

- закріплення математичних понять,

- формування та вдосконалення обчислювальних навичок, уміння застосовувати знання на практиці та використовувати свій досвід під час розв'язання задач,

- набування умінь геометричних побудов,

- розвиток прагнення обґрунтовувати висловлювання.

Перегляд файлу

Урок № 1-5

Тема:  Аксіоми стереометрії

Актуалізація опорних знань через перевірку домашнього завдання 

1. Учень нагадує суть доведення методом від супротивного

2. Виконання тестових завдань

Варiант 1

1) Яка з наведених фiгур не є основною фiгурою стереометрiї?

А) пряма

Б) куля

В) точка

Г) площина

2) Яке з наведених тверджень є аксіомою планіметрії ?

А) Сума сумiжних кутiв дорiвнює 180°.

 

Б) Яка б не була пряма, iснують точки, що належать цiй прямiй, i точки, що не належать їй.

 

В) Двi прямi на площинi називаються паралельними, якщо вони не перетинаються.

Г) Через кожну точку прямої можна провести на площинi перпендикулярну до неї пряму i до того ж тiльки одну.

3) Яке з наведених тверджень є теоремою планіметрії?

А) Вертикальнi кути рiвнi.

 

Б) Через будь-якi двi точки можна провести пряму i тiльки одну.

 

В) Кожний вiдрiзок має певну довжину, бiльшу вiд нуля.

 

Г) Трикутник називається рівнобедреним, якщо двi його сторони рiвнi.

4) Яке з наведених тверджень правильне?

А) Через три точки завжди можна провести пряму i тiльки одну.

 

Б) Через три точки в жодному разi не можна провести прямої.

 

В) Через одну точку можна провести

1 000 000 прямих.

 

Г) На площинi не iснує iнших точок, крiм тих, що належать певнiй прямiй.

 

Варiант 2

1) Яка з наведених фiгур не є основною фiгурою стереометрiї?

А) Площина

Б) куб

В) пряма

Г) точка

2) Яке з наведених тверджень є аксiомою планіметрії?

А) Яка б не була пряма, iснують точки, що належать цiй прямiй, i точки, що не належать їй.

Б) У рівнобедреному трикутнику кути при основi рiвнi.

 

В) Вертикальнi кути рiвнi.

 

Г) Вiдрiзок, що сполучає двi точки кола, називається хордою.

 

3) Яке з наведених тверджень є теоремою шкiльного курсу геометрiї?

А) Паралелограм — це чотирикутник, у якого протилежнi сторони паралельнi.

 

Б) Сума кутiв трикутника дорiвнює 180°.

 

В) Довжина вiдрiзка дорiвнює сумi довжин частин, на якi вiн дiлиться будь-якою точкою.

 

Г) Через точку, що не лежить на прямiй, можна провести на площинi не бiльше однiєї прямої, паралельної поданiй.

4) Яке з наведених тверджень правильне?

А) Через будь-якi двi точки можна провести пряму i до того ж не одну.

Б) Яка б не була пряма, iснує

1 000 000 точок, що не належать їй.

В) Із трьох точок на певнiй прямiй жодна не лежить мiж двома iншими

Г) Довжина вiдрiзка не може дорівнювати 10-2 см.

 

      Вивчення нового матеріалу 

        Після пояснення викладачем нового матеріалу учні самостійно, використовуючи записи на дошці,  складають опорний конспект

 

Контроль та корекція первісного сприйняття вивченого матеріалу 

Самостійна робота за картками-завданнями

І варіант

Користуючись даним малюнком назвіть:

 

 

ІІ варіант

Рефлексія

На уроці я

  • вивчив 

  • зрозумів…

  • навчився…

  • я не знав, а тепер знаю …

  • найбільші труднощі я відчував…

Домашнє завдання

Користуючись малюнком заповнити таблицю 22222

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ти пропустив урок…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача.

Розв’язати, заповнивши пропуски 

Умова

Малюнок

Розв’язування

Точки А, В, С лежать у кожній з двох

різних площин. Доведіть, що ці точки

лежать на одній прямій.

 

 

Нехай дві різні площини і мають спільні точки …. Згідно з аксіомою … площини …і …перетинаються по …, яка містить точки А,В,С. Отже, точки …, …, … лежать на … перетину даних..., тобто на …прямій.

 

docx
Додано
23 лютого 2018
Переглядів
1515
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку