Організація та проведення декади економічного відділення

Про матеріал
Організація та проведення декади економічного відділення у закладах фахової передвищої освіти.
Перегляд файлу

 

Організація та проведення декади економічного відділення

 

У умовах сучасного освітнього процесу підготовка молодших спеціалістів вимагає  впровадження сучасних форм і методів навчання, змін навчального процесу та діяльності викладачів. Тільки кардинальні зміни  зможуть допомогти відійти від стандартних форм  вирішення проблем навчання і знайти інші, які забезпечать формування  професійних знань, умінь і навичок шляхом залучення студентів до активної пізнавальної діяльності.

Мрія кожного  студента - стати успішним спеціалістом. А для цього треба  навчитися виконувати поставлені завдання вчасно і ефективно. У студентські роки найкраще засвоєння навчального матеріалу проходить шляхом спілкування і вирішення конкретних завдань в умовах максимально наближених до реальності.  Саме така діяльність і збагачує студентів під час проведення декади економічного відділення, яка є  щорічною доброю традицією у Вознесенському коледжі Миколаївському НАУ.

Головне завдання декади – створення  належних  умов  та атмосфери для   виявлення активності і зацікавленості студентів, розвиток  пізнавальних інтересів, розширення світогляду, стимулювання творчої активності та  прагнення до інтелектуального удосконалення.

Успіх  декади залежить від дотримання певних умов:

- врахування індивідуальних особливості студентів, інтересів, здібностей та можливостей  коледжу;

-  новітні технології  в змісті запланованих заходів;

-  відбір активних форм і методів під час проведення декади;

-  залучення студентів до підготовки і проведення декади.

Ефективність проведення  декади залежить від того, наскільки вдається організаторам зробити його особистісно-значущим для кожного студента.

Згідно із щорічним  планом роботи  економічного відділення  передбачено проведення декади.  План заходів декади  розробляться     заздалегідь і кожного року він  різний.  Спочатку проходить клопітка робота в циклових комісіях: облікових, комерційних дисциплін та інформаційних дисциплін.  На засіданнях циклових комісій обираються  різноманітні  та цікаві заходи, впроваджуються нові методи  і прийоми роботи, які  активізують роботу викладачів та студентів.

  З цією метою  ще на етапі підготовки проводяться експрес-опитування, анкетування,  збір пропозицій від студентської ради  та  старост груп. 

  Підготовчий етап містить у собі визначення цілей і завдань проведення декади; створення оргкомітету чи творчої групи, розподіл обов’язків між її членами; вивчення інтересів, пропозицій студентів; планування, складання програми декади і закріплення відповідальних за організацію конкретних заходів; контроль за ходом підготовки; уточнення часу, місця проведення, запрошення гостей, підготовка призів, грамот. Виховуючи у студентів інтерес до знань реальної дійсності та майбутньої професії, викладач створює необхідні умови для фантазії, творчості.

Тон декаді задається на її відкритті – урочистій лінійці, де перед студентами з вітальним словом  та планом заходів виступає завідувач економічного відділення і  голови циклових комісій. Вибір форми відкриття  також має важливе значення для успішного проведення всієї декади,  яка сприяє створенню атмосфери зацікавленості, творчого підйому, позитивного емоційного настрою.

Розмаїття застосовуваних форм і методів, висвітлення на сайті коледжу  підсумків кожного дня, участь у роботі всіх студентів дозволяє підтримувати інтерес до того, що відбувається протягом всієї декади.

 Звичайно, є заходи, присвячені  можливостям проявити себе з професійної сторони, – це колективна робота  з  оформлення  газет, а саме -  Конкурс стінних газет на теми: «Про майбутню  професію з усмішкою»,  «Моя професія найкраща», «Україна – це ми», «Я - бухгалтер», «Я- комерсант», «Я – фінансист», «Я - програміст». Завдання  цього заходу  це відображення майбутньої професії  за допомогою нестандартних  презентацій, віршів, цікавих фактів,  фотографій, малюнків та ілюстрацій,  компонування різних форм та методик. Це сприяє формуванню креативного підходу до  вирішення поданих завдань, одночасно присутня  групова робота, пошук істини,  одностайної думки та вирішення проблем.  При підведенні підсумків жюрі бере до уваги  оригінальність, креативність, патріотичність, неординарність,  професійність та  естетичність оформлення стінгазети.

 

 

 

 

Кожного року відбувається подія, на яку так чекають  першокурсники: посвята в студенти економічного відділення Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Розробляється сценарій посвяти. Студенти отримують залікові книжки, поради та побажання від своїх кураторів, старшокурсників, щоб студентські роки за своєю змістовністю, насиченістю та яскравістю стали дійсно незабутніми,  щоб  отримані міцні знання, забезпечили культурний та естетичний розвиток, професійну впевненість. Настоятелем Св.Олександро-Меланієвської церкви  проводиться обряд посвяти і благословення студентів. Саме настоятель  О. Олександр проводить бесіду  на тему «Морально-етичне виховання студентів». Адже лише за цих умов вони зможуть стати гідними громадянами нашої держави, її опорою і надією в майбутньому. 

 

 

 

 

  В програмі наступного дня – Конкурс  фото- та відео- презентацій на тему «Ярмарок професій економічного відділення». Кожна група  демонструє свою презентацію та захищає її. Основна мета -  довести комісії престижність та багатогранність своєї професії з використанням цікавої інформації,  фактів, різноманітних  програм  мережі, сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Internet. Особливістю конкурсу є розроблений перелік вимог до презентацій. Використання  сучасних  інформаційних технологій сприяє  виявленню   студентів, зацікавлених у розширенні знань поза межами програмного матеріалу.

 Викладачі  відділення   формують не тільки професійні якості фахівців, але й виховують патріотів України.  В рамках декади  організовуються  уроки мужності, зустрічі з воїнами АТО. Ці заходи  проводяться з метою патріотичного виховання молоді,   розуміння єдності й цілісності України, національної ідеї розвитку вільної, незалежної демократичної та заможної держави; виховання шанобливого ставлення до Героїв Небесної сотні, воїнів АТО, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України.

 

 

Під час декади проводяться відкриті заняття з дисциплін професійно-практичної підготовки,  виїзні практичні заняття (Навчальний банк Миколаївського НАУ, Центр зайнятості, Вознесенська об’єднана державна податкова інспекція), екскурсії на виробництво до  провідних  аграрних підприємств міста та району (ТОВ СП «Нібулон» філії «Прибужанівська», ВАТ «Зелений Гай»,  ПАТ «Возко»). Студенти знайомляться з провідними спеціалістами,  матеріальною базою та організацією праці на виробництвах.

 

 

Під час виїзного заняття  у навчальному банку, студенти знайомляться з автоматизованою банківською системою «SCROOGE ІІІ». В умовах, наближених до реальної роботи у банку, студенти, за допомогою АВС «SCROOGE ІІІ», відкривають робочий день банку, встановлюють курси валют на поточний день, реєструють клієнта в базі даних, відкривають рахунки і редагують їх реквізити. Саме така співпраця  викладачів коледжу з кафедрою «Фінансів і кредиту» дає позитивний результат у підготовці майбутніх банківських  працівників і  дає можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.

 

 

На  відкритих заняттях використовуються  мультимедійні засоби, мета яких -  сприйняття нового матеріалу, повторення, узагальнення та систематизація знань. Презентації допомагають створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань. Варто зазначити, що проводиться велика робота  викладачами з підбору матеріалів та формування методичного забезпечення занять з фахових дисциплін. Звичайно,  це    призводить  до вдосконалення  рівня педагогічної  та професійної майстерності  викладачів.

Особливий настрій декаді додає благодійний ярмарок. Кожна група відділення  не просто пропонує свої кулінарні вироби, але й презентує  широкий асортимент кондитерських виробів домашнього приготування, який охоче розкуповують і студенти, і  викладачі коледжу. Зібрані  кошти передаються на благодійність, підтримку воїнів АТО.

 

 

Водночас, головним залишається навчально-виховний процес: проведення комплексних олімпіад  з фахових дисциплін, день студентського самоврядування. Мета цих заходів – показати доцільність і переваги творчого ставлення до навчання, втілення міжпредметних зв’язків з майбутньою професією, налагодження дружнього мікроклімату у стосунках студентів різних курсів та спеціальностей.

    Проведення декади відділення неможливе без  фахових олімпіад.

(Олімпіади з дисциплін: «Фінансовий облік», «Податкова система, «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Статистика».) 

 Основними завданнями  проведення олімпіад є:

 • створення  належних  умов  для  виявлення та підтримки обдарованих студентів;
 • розвиток  та підвищення інтересу до  поглибленого вивчення фахових дисциплін;
 • стимулювання творчого  самовдосконалення   студентів;
 • пропаганда та популяризація новітніх  інформаційних технологій.

 

Викладачі  готують  різнорівневі комплексні завдання. На олімпіадах студенти мають довести свій високий рівень знань з дисциплін. Переможці олімпіад приймають участь у міжколеджанських олімпіадах у регіоні.

В день студентського самоврядування студенти дублюють адміністрацію, кураторів і викладачів. Вони з відповідальністю ставляться до  виконання своїх тимчасових обов`язків. День студентського самоврядування у коледжі – це серйозний захід, метою якого є вивчення важливих аспектів діяльності, пропаганда студентського самоврядування, як органу, який сприяє формуванню керівника, організатора, лідера, високоморальної особистості, сучасного громадянина України. Подібні заходи є свідченням прогресивних змін та демократичних перетворень, як  ще однієї сходинки у процесі удосконалення роботи органів студентського самоврядування.

Не залишає без уваги нас і Всеукраїнська професійна газета «Все про бухгалтерський облік», яка є справжнім другом і  порадником для всіх бухгалтерів. Увага редакції надихає на щоденну активну, професійно грамотну роботу студентів та викладачів.

Викладачі постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації як аудиторної,  так і позааудиторної роботи, навчають самостійності у прийнятті рішень, адаптації до життя у ринковому середовищі.  Тому дуже цікавими для студентів є виховні години – зустрічі з випускниками коледжу і фахівцями організацій та установ міста, які охоче  діляться своїм  професійним  та життєвим  досвідом, дають настанови та поради. Саме такі  зустрічі єднають покоління, дають можливість майбутнім спеціалістам бути готовими до самостійного життя та є активним заохоченням студентів до навчання зі свого фаху.

Традиційно під час декади проходить конкурс «Кращий за професією» серед студентів економічного відділення, який є відбірковим етапом конкурсу «Студент року». Конкурс складається з чотирьох етапів:

 1. Візитка ( «Я – українець, і я цим пишаюсь!»).
 2. Інтелектуальний конкурс. 
 3. Конкурс- імпровізація («Лист солдату», « Як би я був мером», «Здоровий спосіб життя»).
 4. Домашнє завдання («Світ моїх захоплень»).

Відбірковий етап розкриває таланти та демонструє різні грані  студентів. Після проведення відбіркового етапу  проходить фінальний тур конкурсу «Студент року», в якому змагаються студенти економічного відділення та студенти відділення  правознавства та землевпорядкування. Переможець приймає участь в регіональному турі конкурсу «Студент року»  та отримує стипендію мера міста.

Декада  економічного відділення спрямована  на впровадження інтерактивних технологій різнопланових та нестандартних форм проведення заходів. Формування творчого потенціалу студента під час проведення декади вбачається в організації та розвитку самодіяльності, креативних здібностей кожного студента. Саме такою подією  є КВК між викладачами та студентами коледжу (команда викладачів «Ботаніки на Титаніку» та команда студентів «Гострі перці»).  КВК  складався з таких конкурсів:

 1. Візитка (представлення команд: назва, девіз, емблема)
 2. Інтелектуальний конкурс (розминка).
 3. Музичний конкурс («Відгадай пісню»).
 4. Конкурс «Домашнє завдання» (Один день із життя студента та викладача).

 Проведенню КВК  передує велика організаційна  робота -  репетиції, суперечки,  пошук цікавих ідей. Але вся ця робота  нагороджується  великою увагою, підтримкою колег та  студентів.

 

 

Закриття декади економічного відділення   проходить під час урочистої лінійки, де переможці та активні учасники були нагороджені грамотами та подяками, також були відзначені керівники та куратори студентських груп за активну участь у проведенні декади. Нагородження грамотами  викладачів та студентів від редакції газети  «Все про бухгалтерський облік» додає бажання вчитися і навчати, діяти і формувати знання, вміння та навички молодих спеціалістів.   

Кульмінацією лінійки є розіграш студентської лотереї «Шара». В розіграші приймають участь такі  номінації: «Списання 2, 4, 6 та 8 годин прогулів», «Звільнення від навчання протягом одного дня», «Отримання двох додаткових балів до будь-якого модуля з дисципліни», «Отримання двох додаткових балів за екзамен», «Зарахування однієї практичної чи лабораторної роботи з оцінкою «добре» / «сім» відповідно за 5- ти та 12-ти бальною шкалою».  А супер-приз - отримання семестрової оцінки за результатами поточного контролю з будь-якої дисципліни за вибором студента. Під час проведення декади лотерея продається  студентам за символічну плату. Зібрані кошти передаються на благодійність.  Розіграш відбувається он-лайн, за допомогою комп’ютерної програми. Кожна номінація має 20 виграшних номерів. Переможцю вручається  символічний сертифікат на отримання супер-призу.

Організація декади потребує значної підготовчої роботи, ретельного відпрацювання сценаріїв і методик проведених заходів, визначення їх логічної послідовності, підготовки завдань, які відповідали б сучасним навчальним вимогам і були корисними та  захоплюючими. Під  час  підготовки   та  проведення декади економічного відділення  викладачі циклових комісій  обговорюють та аналізують заходи:

 • суть, зміст, форми та методика проведення;
 • рівень підготовки та співпраця із студентами;
 • якість оформлення та ефективність використання  мультимедійних засобів;
 • результати проведення заходів (висновки, пропозиції).

   Отже, творчий підхід до організації та проведення  декади економічного відділення  створює належні умови для виявлення та розвитку активних,  творчих  та  креативних особистостей серед студентів – майбутніх спеціалістів, їх зацікавленості, а також вдосконалення рівня педагогічної майстерності.

 

 

 

 

doc
Додано
15 жовтня 2020
Переглядів
650
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку