ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 3 КЛАС. НУШ.

Про матеріал
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 3 КЛАС. НУШ. За типовими навчальними програми для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.
Перегляд файлу

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3 КЛАС

105 годин

(3 години на тиждень)

 

За типовими навчальними програми  для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

 

Дата

за планом.

Фактична дата.

Примітка

І семестр (48 год)

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА.

ІРИ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ(5 ГОД)

 

1

 

  ТМЗ. Правила безпеки та поведінки на уроках фізкультури.

Бесіда: «Історія виникнення Олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор.». Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».

  Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка - ноги нарізно. 

  Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

2

 

  ТМЗ. Бесіда:  «Вплив позитивних та негативних чинників на стан здоров'я учнів.». Підготовчі вправи: стійка широка, виконання стройових завдань:  «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».

  ЗРВ. Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок.

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

3

 

   ТМЗ. Бесіда: «Спортивний інвентар для різних видів спорту».

   Підготовчі вправи: шикуван­ня, виконання стройових завдань: «Кроком руш!», «Клас, стій!».

   ЗРВ. Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині.

   Рухлива гра.

 

 

 

 

 

4

 

  ОВ. ТМЗ. Бесіда: «Дихання під час виконання фізичних вправ». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!».

   ЗРВ на місці без предметів. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

  ЗФП:  вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Біг з високого старту до З0 м

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

5

 

  ОВ. ТМЗ. «Фізичні навантаження та реакція на них серцевих скорочень». Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі.

  Загально-розвивальні вправи на місці без предметів. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м

  ЗФП: вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи.   Рухлива гра.

 

 

 

 

 

 

вправи для оволодіння навичками пересувань.  стрибкові вправи. (17 год).

 

 

 

6

 

  ТМЗ. «Основні правила загартування». Організовуючі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці   «Праворуч!»,   «Ліворуч!»,   «Кругом!»   (стрибком). Загально-розвивальні вправи на місці. ЗФП: вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.   Біг з високого старту до З0 м. Рухлива гра.

 

 

 

 

 

7

 

   ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

  Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру). Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви. Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

8

 

  ТМЗ. Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру). Різновиди ходьби. Різновиди бігу.   

  ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

  Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

9

 

   ТМЗ: розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

  Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

  ЗФП: вправи на положення тіла у просторі: сіди (на п'ятах, зі­гнувши ноги), упори присівши. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень сидячи.

  Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

10

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: присідання, виси.

  Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

 

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

11

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: присідання, виси.

  Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

12

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: присідання, виси.

  Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

13

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).  

   Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

   Рухлива гра.

 

 

 

 

 

14

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).  

  Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

15

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).   

  Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

16

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

  Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.  Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла в просторі.

  Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

17

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.  Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

18

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.  Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

19

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.  Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла в просторі.

  Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

  Рухлива гра .

 

 

 

 

 

20

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням.

  Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

  Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

  Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

21

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

  Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

  Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

  Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

22

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. 

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

  Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

  Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики. Вправи для оволодіння навичками пересувань. Вправи для опанування навичками володіння м’ячем.  (26 год.).

 

23

 

  О.В. ТМЗ: «Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій)

  ЗРВ в русі.

  ЗФП. Ходьба  на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба  широкими кроками, зі зміною частоти кроку.

  Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг).

  Рухли­ва гра.

 

 

 

 

 

24

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею.

ЗФП: ходьба на носках, п'ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу.

  Положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні).

  Рухлива гра.

 

 

 

 

 

25

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Загально-розвивальні   вправи  в русі. 

  ЗФП: ходьба  на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба  широкими кроками, зі зміною частоти кроку.  Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад.

  Положення тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки).

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

26

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

  Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

 ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

  Положення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежачи).

  Рухливі ігри та естафети

 

 

 

 

 

27

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

  Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

   ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

28

 

   О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

   Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

   ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

29

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

  ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

  Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. 

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

З0

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

  ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

  Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

31

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

32

 

  О.В. ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

33

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

34

 

  О.В. ТМЗ «Правила безпеки під час занять баскетболом». Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча  на місці двома руками.

  Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

35

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча  на місці двома руками.

  Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

36

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча  на місці двома руками.

  Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

37

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.   ЗФП. Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами.

  Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

38

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.

  ЗФП. Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. 

  Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

39

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.

  ЗФП. Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами.

  Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).  

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

40

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Ведення м'яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці  однією рукою .

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

41

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

   Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Ведення м'яча в русіі правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці  однією рукою .

  Рухливі ігри та естафети..

 

 

 

 

 

42

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Ведення м'яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці  однією рукою .

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

43

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

44

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками.

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

45

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

46

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети.Рухлива гра .

 

 

 

 

 

47

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

48

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

 

 

ІІсеместр (57 год)

 

Вправи для оволодіння навичками плавання (10 год.)

 

 

 

1

(49)

     О.В. ТМЗ: бесіда «Безпечна поведінка для себе та однокласників у воді». «Правила безпеки під час занять плаванням».

  ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».

  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Освоювання в басейні. Багаторазові видихи у воду.

  Рухливі ігри та естафети в воді .

 

 

 

 

 

2

(50)

    О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Освоювання в басейні. Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді . 

 

 

 

 

 

3

(51)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

4

(52)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді. 

 

 

 

5

(53)

О.В. ТМЗ.  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

6

(54)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

7

(55)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

8

(56)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Подолання дистанції до 15 м вивченим способом. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

9

(57)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Подолання дистанції до 15 м вивченим способом.  Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

10

(58)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Подолання дистанції до 15 м вивченим способом.   Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

Вправи для розвитку фізичних якостей (7 год.).

 

 

 

11

(59)

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій). 

  Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

12

(60)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

13

(61)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

14

(62)

О.В. ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

  Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос¬ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

15

(63)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос¬ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

16

(64)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос¬ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

17

(65)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос¬ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.   

 

 

 

 

 

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

та акробатики. (7 год.).

 

 

 

18

(66)

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя».

  Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.         ЗФП. Елементи акробатики: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

19

(67)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

 ЗФП. Елементи акробатики: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

20

(68)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Елементи акробатики: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши.

   Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

21

(69)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Елементи акробатики: два перекиди вперед злитно.

   Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

22

(70)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

23

(71)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.

   Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

24

(72)

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.

   Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

Вправи для опанування навичками володіння м’ячем. (11 год.).

 

 

 

25

(73)

О.В.ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя. «Правила безпеки при заняттях фізичними вправами на стадіоні». Загально-розвивальні вправи для профілактики плоскостопості.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Передача м'яча  двома руками від грудей. Ведення м'яча  на місці двома руками.

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

26

(74)

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальнівправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби та бігу.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Передача м'яча  двома руками від грудей. Ведення м'яча  на місці двома руками. Ведення м'яча на місці однією рукою.  

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

27

(75)

  О.В.ТМЗ «Спортивний одяг баскетболістів». Загально-розвивальнівправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби та бігу.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

 Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

28

(76)

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби. Різновиди ходьби та бігу.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

29

(77)

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Передача м'яча  з ударом об підлогу. Ведення м'яча однією рукою під час бігу.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

30

(78)

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Передача м'яча  з ударом об підлогу. Ведення м'яча однією рукою під час бігу.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

31

(79)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

32

(80)

   О.В. ТМЗ «Правила безпеки під час ігри у футбол».. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

33 (81)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. . Біг спиною вперед.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

34

(82)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

35

(83)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння навичками пересувань.

(9 год.).

 

 

 

36

(84)

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій). 

  Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

37

(85)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи-ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

38

(86)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи-ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

39

(87)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи-ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Стрибки у довжину з місця.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

40

(88)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Стрибки у довжину з місця.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

41

(89)

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя». 

  Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Стрибки у довжину з місця.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

42

(90)

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

Вправи для опанування навичками володіння м’ячем. (15 год.).

 

 

 

43

(91)

О.В. ТМЗ формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».  ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «з-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

44

(92)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах.

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

45

(93)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1200 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

46

(94)

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

  ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

 3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

47

(95)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

48

(96)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

 3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

49

(97)

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

 3–10 м.

  Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

50

(98)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

51

(99)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг

3–10 м.

  Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

52

(100)

О.В. ТМЗ: «Загартування як засобу зміцнення здоров’я».

  ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

 Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

 Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

53

(101)

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами.    Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

54

(102)

  О.В. ТМЗ. ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

55

(103)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП. Прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; пружні похитування у положенні випаду; прогинання тулуба у положенні лежачи на животі. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.

 Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

   Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

56

(104)

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП. Прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; пружні похитування у положенні випаду; прогинання тулуба у положенні лежачи на животі. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.

   Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

57

(105)

О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

  ЗРВ в русі. 

  Підсумковий урок за рік.

  Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.  Навчальна гра у футбол за спрощеними правилами. 

  Рухливі ігри та естафети. 

 

 

 

                                 .  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Літвінова Ірина Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Божко Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шикина Юлия Владимировна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Наухацька Ольга Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Наталенко Віталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Додано
1 вересня 2020
Переглядів
32229
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку