Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Орієнтовне календарно - тематичне планування. Математика 6 клас

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування з математики для 6 класу, на 2019 - 2020 н.р.

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно – тематичне планування

Математика

6 клас

за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5 – 9 класи» (колектив авторів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

140 годин (4 години на тиждень, резерв 40 год.)

І семестр – 64 год.

ІІ семестр – 76 год.

 

уроку

 

Дата

Тема уроку

К-ть годин

Примітка

 

 

І семестр

64

 

 

 

Подільність натуральних чисел

11

 

1

 

Дільники та кратні натурального числа

1

 

2

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

1

 

3

 

Ознаки подільності на 3,9

1

 

4

 

Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники

1

 

5

 

Найбільший спільний дільник

1

 

6

 

Найменше спільне кратне

 

 

7

 

Розв’язування вправ

 

 

8

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

 

9

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

10

 

Контрольна робота №1 з теми «Подільність натуральних чисел»

1

 

11

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності

1

 

 

 

Звичайні дроби

29

 

 

 

Додавання та віднімання

 звичайних дробів

12

 

12

 

Основна властивість дробу

1

 

13

 

Скорочення звичайних дробів

1

 

14

 

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів  до спільного знаменника

1

 

15

 

Порівняння звичайних дробів

1

 

16

 

Додавання звичайних дробів

1

 

17

 

Віднімання звичайних дробів

1

 

18

 

Розв’язування вправ на додавання та віднімання звичайних дробів

1

 

19

 

Розв’язування текстових задач

1

 

20

 

Самостійна робота

1

 

21

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ і задач

1

 

22

 

Контрольна робота №2 з теми «Додавання та віднімання звичайних дробів»

1

 

23

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

1

 

 

 

Множення та ділення

звичайних  дробів

17

 

24

 

Множення звичайних дробів

1

 

25

 

Застосування властивостей множення до звичайних дробів

1

 

26

 

Розв’язування вправ і задач

1

 

27

 

Знаходження дробу від числа

1

 

28

 

Розв’язування текстових задач

1

 

29

 

Взаємно обернені числа

1

 

30

 

Ділення звичайних дробів

1

 

31

 

Розв’язування вправ і задач

1

 

32

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

33

 

Розв’язування вправ і задач

1

 

34

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові

1

 

35

 

Нескінченні періодичні десяткові дроби

1

 

36

 

Десяткові наближення звичайного дробу

1

 

37

 

Самостійна робота

1

 

38

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ і задач

1

 

39

 

Контрольна робота №3 з теми «Множення та ділення  звичайних дробів»

1

 

40

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

1

 

 

 

Відношення і пропорції

24

 

 

 

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

15

 

41

 

Відношення. Основна властивість відношення

1

 

42

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

1

 

43

 

Пряма та обернена пропорційна залежність

1

 

44

 

Розв’язування задач на пряму та обернену пропорційність

1

 

45

 

Поділ числа у даному відношенні

1

 

46

 

Масштаб

1

 

47

 

Розв’язування вправ і задач

1

 

48

 

Відсоткове відношення двох чисел

1

 

49

 

Відсоткові розрахунки

1

 

50

 

Розв’язування задач на відсоткові розрахунки

1

 

51

 

Розв’язування текстових задач

1

 

52

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота

1

 

53

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ і задач

1

 

54

 

Контрольна робота №4 з теми: «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

1

 

55

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

1

 

 

 

Коло. Круг

9

 

56

 

Коло. Довжина кола

1

 

57

 

Круг. Площа круга.  Круговий сектор.

1

 

58

 

Розв’язування задач

1

 

59

 

Стовпчасті та кругові діаграми

1

 

60

 

Розв’язування  задач

1

 

61

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

62

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач

1

 

63

 

Контрольна робота №5 з теми: «Коло. Круг»

1

 

64

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач роботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

 

ІІ семестр

 

76

 

 

 

Раціональні числа та дії з ними

40

 

 

 

Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел

12

 

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

1

 

66

 

Координатна пряма. Протилежні числа

1

 

67

 

Модуль числа

1

 

68

 

Розв’язування вправ

1

 

69

 

Цілі числа. Раціональні числа

1

 

70

 

Розв’язування вправ

1

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

72

 

Розв’язування вправ

1

 

73

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

 

74

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

75

 

Контрольна робота №6 з теми «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

1

 

76

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ роботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

Додавання та віднімання раціональних чисел

15

 

77

 

Додавання від’ємних чисел

1

 

78

 

Додавання чисел з різними знаками

1

 

79

 

Розв’язування вправ

1

 

80

 

Додавання раціональних чисел. Розв’язування вправ

1

 

81

 

Розв’язування вправ

1

 

82

 

Властивості додавання раціональних чисел

1

 

83

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

84

 

Розв’язування вправ

1

 

85

 

Розв’язування вправ і задач

1

 

86

 

Розв’язування вправ на додавання та віднімання раціональних чисел

1

 

87

 

Розв’язування вправ

1

 

88

 

Самостійна робота

1

 

89

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

90

 

Контрольна робота №7 з теми «Додавання та віднімання раціональних чисел»

1

 

91

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправроботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

Множення та ділення раціональних чисел

15

 

92

 

Множення раціональних чисел

1

 

93

 

Розв’язування вправ

1

 

94

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

1

 

95

 

Розподільна властивість множення

1

 

96

 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

1

 

97

 

Розв’язування вправ

1

 

98

 

Ділення раціональних чисел

1

 

99

 

Розв’язування вправ і задач на ділення раціональних чисел

1

 

100

 

Розв’язування вправ

1

 

101

 

Розв’язування вправ і задач на множення та ділення раціональних чисел

1

 

102

 

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

103

 

Самостійна робота

1

 

104

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

105

 

Контрольна робота № 8 з теми «Множення та ділення раціональних чисел»

1

 

106

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складностіроботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

Рівняння

11

 

107

 

Рівняння. Основні властивості рівняння

1

 

108

 

Основні властивості рівняння. Розв’язування рівнянь

1

 

109

 

Застосування рівнянь до розв’язування задач

1

 

110

 

Розв’язування текстових задач на рух

1

 

111

 

Розв’язування текстових задач на роботу

1

 

112

 

Розв’язування текстових задач

1

 

113

 

Розв’язування рівнянь та текстових задач

1

 

114

 

Розв’язування задач та рівнянь. Самостійна робота

1

 

115

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ і задач

1

 

116

 

Контрольна робота №9 з теми «Рівняння»

1

 

117

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ і задач роботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина

11

 

118

 

Перпендикулярні прямі, їх побудова за допомогою лінійки та косинця

1

 

119

 

Паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки та косинця

1

 

120

 

Координатна площина

1

 

121

 

Знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами

 

 

122

 

Розв’язування вправ

1

 

123

 

Приклади графіків залежностей між величинами

1

 

124

 

Розв’язування вправ

1

 

125

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

 

126

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

127

 

Контрольна робота №10 з теми «Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина»

1

 

128

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складностіроботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

 

129

 

Розв’язування вправ на подільність чисел

1

 

130

 

Додавання та віднімання звичайних дробів

1

 

131

 

Множення та ділення звичайних дробів

1

 

132

 

Пропорції. Відсоткові розрахунки

1

 

133

 

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

134

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

135

 

Самостійна робота

1

 

136

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

1

 

137

 

Контрольна робота №11 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

1

 

138

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправроботи. Розв’язування вправа11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

 

139

 

Розв’язування текстових задач

1

 

140

 

Розв’язування вправ і задач підвищеної складності

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
26 червня 2019
Переглядів
846
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку