Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії.

8-й клас, 68 год, 2 год на тиждень

Укладено згідно до«Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804»

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії.

8-й клас, 68 год, 2 год на тиждень

Укладено згідно до  «Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804»

№ з/п

Тема уроку

Демонстрації, досліди, проекти

Дата та клас

примітка

А

Б

В

 

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

 

 

 1.                 

Найважливіші хімічні поняття.

Прості й складні речовини (кисень, вода).Реакції розкладу, сполучення

 

04.09

03.09

05.09

 

 1.                 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

 

06.09

05.09

05.09

 

 1.                 

Масова частка елемента в складній речовині.

 

11.09

10.09

12.09

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

 

 1.                 

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

Демонстрації

 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).

 

13.09

12.09

12.09

 

 1.                 

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

 1. Моделі атомів.

 

18.09

17.09

19.09

 

 1.                 

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20

Демонстрації

 1.   Форми електронних орбіта лей

 

20.09

19.09

19.09

 

 1.                 

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.

 

 

25.09

24.09

26.09

 

Тематична атестація №1

 

 

 

 

 1.                 

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура.

 

Навчальні проекти

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми Періодичної системи хімічних елементів.

3. Хімічні елементи в літературних творах.

4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

27.09

26.09

26.09

 

 1.                 

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

02.10

01.10

03.10

 

 1.             

Значення періодичного закону

 

04.10

03.10

03.10

 

 1.             

Захист проектів

Навчальні проекти

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми Періодичної системи хімічних елементів.

09.10

08.10

10.10

 

 1.             

Захист проектів

Навчальні проекти

3. Хімічні елементи в літературних творах.

4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів

11.10

10.10

10.10

 

Тематична атестація №2

 

 

 

 

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

 

 

 

 

 1.             

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів

 

16.10

17.10

17.10

 

 1.             

Ковалентний зв'язок, його утворення,полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

 

18.10

22.10

17.10

 

 1.             

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

 

23.10

24.10

24.10

 

 1.             

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.
 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

25.10

05.11

24.10

 

 1.             

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Лабораторні  досліди

1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

06.11

07.11

07.11

 

 1.             

Захист проектів

Навчальні проекти

5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь..

08.11

12.11

07.11

 

 1.             

Практична робота 1.

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

 

13.11

14.11

14.11

 

 1.             

Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома. Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

15.11

19.11

14.11

 

Тематична атестація №3

 

 

 

 

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 

 

 

 

 1.             

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

20.11

21.11

21.11

 

 1.             

Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

Розрахункові задачі

 

22.11

26.11

21.11

 

 1.             

Стала Авогадро.

 

27.11

28.11

28.11

 

 1.             

Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

Розрахункові задачі

29.11

03.12

28.11

 

 1.             

Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини.

Розрахункові задачі

04.12

05.12

05.12

 

 1.             

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

 

06.12

10.12

05.12

 

 1.             

Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

Розрахункові задачі

11.12

12.12

12.12

 

 1.             

Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів.

 

13.12

17.12

12.12

 

 1.             

Контрольна робота №1

 

18.12

19.12

19.12

 

 1.           

Аналіз контрольної роботи

 

20.12

 

20.12

 

Тематична атестація №4

 

 

 

 

 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії.

8-й клас, 68 год, 2 год на тиждень

Укладено згідно до  «Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804»

№ з/п

Тема уроку

Демонстрації, досліди, проекти

Дата та клас

А

Б

В

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

 1.  

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

 

10.01

11.01

11.01

 1.  

Оксиди, їхній склад і номенклатура. Фізичні властивості оксидів.

Демонстрації

 1.    Зразки оксидів.

 

12.01

11.01

12.01

 1.  

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

 1.    Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

 

17.01

18.01

18.01

 1.  

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

 

19.01

18.01

19.01

 1.  

Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля

 

24.01

25.01

25.01

 1.  

Основи, їхній склад і номенклатура Фізичні властивості основ.

Демонстрації

 1.       Зразки основ.

 

24.01

25.01

26.01

 1.  

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами

Демонстрації

 1.      Хімічні властивості лугів.
 2.      Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

Лабораторні досліди

 1. Дія водних розчинів лугів на індикатори.
 2.      Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

26.01

01.02

01.02

 1.  

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

 1.      Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

 

31.01

01.02

02.02

 1.  

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ. Вплив на довкілля

 

02.02

08.02

08.02

Тематична атестація №6

 

 

 

Тематична атестація №6

 1.  

Кислоти, їхній склад і номенклатура. Фізичні властивості кислот., Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Демонстрації

 1.      Зразки кислот.

 

07.02

08.02

09.02

 1.  

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення

Демонстрації

 1.      Хімічні властивості кислот.

Лабораторні досліди

 1.   Дія водних розчинів кислот на індикатори. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

09.02

15.02

15.02

 1.  

Хімічні властивості кислот взаємодія з основними оксидами, основами, солями. Реакції обміну.

Домашній експеримент

 1.      Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.

 

14.02

15.02

16.02

 1.  

Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля

 

16.02

22.02

22.02

 1.  

Розрахункові задачі

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Розрахункові задачі

5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

21.02

23.02

23.02

 1.  

Самостійна робота № 3 «Основні класи неорганічних сполук»

 

23.02

01.03

01.03

 1.  

Середні солі, їхній склад і номенклатура Фізичні властивості середніх солей

Демонстрації

 1.      Зразки солей.

28.02

01.03

02.03

 1.  

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами

Демонстрації

 1.     Хімічні властивості солей.

Лабораторні досліди

 1.   Взаємодія металів із солями у водному розчині.

 

02.03

15.03

15.03

 1.  

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами, лугами, іншими солями

Лабораторні досліди

 1.   Взаємодія солей з лугами у водному розчині.
 2.      Реакція обміну між солями в розчині.

 

07.03

15.03

16.03

 1.  

Поширеність у природі та використання солей. Вплив на довкілля

 

09.03

22.03

22.03

 1.  

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

 1. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

 

14.03

22.03

23.03

 1.  

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

 

16.03

05.04

05.04

 1.  

Використання амфотерних гідроксидів. Вплив на довкілля

 

21.03

05.04

06.04

Тематична атестація №7

 

 

 

 

13.04

 1.  

Практична робота № 1

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

 

23.03

12.04

12.04

 1.  

Загальні способи добування оксидів

 

04.04

12.04

13.04

 1.  

Загальні способи добування кислот

 

06.04

19.04

19.04

 1.  

Загальні способи добування основ і амфотерних гідроксидів

Розв’язування експериментальних задач.

 

11.04

19..04

20.04

 1.  

Загальні способи добування середніх солей

Розв’язування експериментальних задач.

 

13.04

26.04

26.04

 1.  

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Демонстрації

 1. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

18.04

26.04

27.04

 1.  

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(V) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.

20.04

03.05

03.05

 1.  

Практична робота № 2

Розв’язування експериментальних задач

 

25.04

03.05

04.05

 1.  

Розв’язування експериментальних задач

 

27.04

10.05

10.05

 1.  

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Навчальні проекти

4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

5. Хімічний склад і використання мінералів.

6. Вирощування кристалів солей.

7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

04.05

10.05

11.05

 1.  

Захист проектів

 

11.05

17.05

17.05

 1.  

Захист проектів

 

16.05

17.05

18.05

 1.  

Контрольна робота № 2

 

18.05

24.05

24.05

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

23.05

24.05

25.05

 1.  

Узагальнення знань

 

25.05

 

 

Тематична атестація №8

 

docx
Додано
18 вересня 2018
Переглядів
579
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку