Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу на 2018 − 2019 н. р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська література. 5 − 9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К. : Освіта, 2013. 31 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 14.07.2018)

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

9 КЛАС

Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2018 − 2019 н. р.

КТП укладено згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська література. 5 − 9 класи : програма для ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.) / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К. : Освіта, 2013. 31 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 14.07.2018)

 

2 год на тиждень (70 годин на рік)

І семестр – 32 год

ІІ семестр – 38 год

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

 • контрольного класного твору;

1

1

 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Уроки розвитку мовлення  (у+п)

2

2

Уроки позакласного читання

2

2

Література рідного краю

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст уроку

Дата

Домашнє завдання

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

1

 

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця

 

Опрац. матер.підруч. с.8-11, відп. на запит.с.13, 1 пит. – письм.

Тема №1.    Усна народна творчість

Родинно-побутові пісні

 

2

 

 

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). «Ой під вишнею, під черешнею…»

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

 

Опрац. матер.підруч. с.16-19, 23-25.

 

3

 

Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка.

«Місяць на небі, зiроньки сяють…»,  «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…»

 

 

Напам’ять пісню

(на вибір) Створити «хмару слів» за темою: «Таким дивним буває кохання» за посиланням

https://wordart.com/create

Результат пошуку зображень за запитом "фото хмара слів" 

 

 

 

Українські народні балади

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

4

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. «Ой на горі вогонь горить»

ТЛ: балада

 

Опрац. матер.підруч. с.29-31, аналіз балади.

 

5

Драматизм твору, специфічність закінчення,

 реалістичне і фантастичне в баладі. «Ой летіла стріла»

 

Напам’ять баладу

Відпов. на запит. с.33(усно)

 

6

Розвиток мовлення №1.  Створення усного есе «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...» ( з передачею вражень від прослухування пісень  гурту «Хорея Козацька»).

 

 

Створити слайд-шоу у форматі   відеоредактор Movie Maker

Результат пошуку зображень за запитом "фото Movie Maker" 

 

7

 

Позакласне читання №1. Оксана Забужко  Оповідання зі збірки «Сестро, сестро», зокрема «Казка про калинову сопілку»

 

Повт. вивч., підготув. до КР

 

8

Контрольна робота №1 (тестові завдання). Вступ. Усна народна творчість

 

Опрац. матер.підруч. с.36-44

Тема №2.    Давня українська література

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

9

Розвиток писемності після хрещення Русі-України   (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

 

Опрац. матер.підруч. с.45-51, відп. на запит.с.50, письм. відп. запит. с.51 (№ 1: ДЗ).

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

10

Перекладна література

Біблія як Святе Письмо й художній текст. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.

 

Опрац. матер.підруч. с.52-59.

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

11

Біблія. Притча про блудного сина.

Українські переклади Біблії            (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.

ТЛ: притча

 

Опрац. матер.підруч. с.60-65. Відп. на запит.с.65, письм. відп. запит. с.65 (№ 2: ДЗ).

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

12

Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ», «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик(оглядово).

ТЛ: літописи

 

 

Опрац. матер.підруч. с.66-73. Відп. на запит.с.73. Створити слайд-шоу у форматі   відеоредактор Movie Maker

Результат пошуку зображень за запитом "фото Movie Maker" 

 

 

відп. запит. письм.с.74 (№ 2: ДЗ).

 

13

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства.  Особливості композиції та стилістичних засобів.

ТЛ: ліро-епіка

 

Опрац. матер.підруч. с.75-80, дібр. цит. для х-ки обр.

 

 

 

14

«Слово о полку Ігоревім». Образи руських князів у творі.  Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення.

 

 

Опрац. матер.підруч. с.81-84.

Написання міні-есе «Моя думка щодо рішення князя Ігоря виступити проти половців»

 

15

«Слово о полку Ігоревім». Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

 

Опрац. матер.підруч. с.84-86, виділ. цитати для х-ки жін. обр.

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

16

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

Л: Ренесанс, Бароко

 

Опрац. матер.підруч. с.92-129.

 

 

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

17

 

 

 

 

 

 

Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. «De libertate» (зі збірки «Сад Божественнихпісень»). Перегляд документальногофільму «Великі українці – Григорій Сковорода».

 

Напам’ять( за бажан.)

Опрац. матер.підруч. с.130-138. Створити «хмару слів» за темою: «Сковорода» за посиланням

https://wordart.com/create

 

18

Г. Сковорода. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання. «Всякому місту – звичай і права…».

 

Аналіз поезії, вивч. напам’ять

 

 

19

 

 

 

 

Г. Сковорода. Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». Вчення про «сродну (споріднену) працю». «Бджола та Шершень».

 

 

Опрац. матер.підруч. с.139-140, створити   мем-комікс до байки за посиланням http://www.imagechef.com/meme-maker/26432597

https://3.bp.blogspot.com/-2a2iAoTHtS0/Wz88WDMNo2I/AAAAAAAAB1k/OrQIPPMfi3EH5Y1pkgk6_wFGWW4AvAZDQCLcBGAs/s1600/408364b86184d1973cd6a773f887db2d.jpg 

 

 

 

 

 

20

Контрольна робота №2.  Розвиток мовлення №2.(п)

( письмовий твір у формі есе: «Бібілія – жива вода для душі»,  «Людське щастя… Яке воно?( за творами Г.Сковороди)).  Давня українська література

 

Опрац. матер.підруч. с.150-155. Відп. на запит.с.155, письм. відп. запит. с.155 (№ 1: ДЗ).

Тема №3.    Нова українська література

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

21

 

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники. Творчість І. Котляревськогоновий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

 

Опрац. матер.підруч. с.156-162. Відп. на запит.с.163 (або письм. скласти уявне інтерв’ю з І.Котляревським)

 

22

Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск

 

Вивчит. теоретич.матер. с.164-169, дібрати цитат., у яких ідеться про традиції, вірування, розваги українців, їхній побут.

 

23

І. Котляревський. «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

ТЛ: алюзія

 

Вивчит. теоретич.матер. с.170-172, твір міні-есе «Кого б сьогодні помістив у пекло Котляревський» (поширити, створивши сторінки новітньої «Енеїди»).

 

24

І.Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Сценічне життя твору.

 

Вивчит. теоретич.матер. с.178-180, скласти паспорт твору.

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

25

 

І.Котляревський. «Наталка Полтавка». Колоритні образи твору.

 

Вивчит. теоретич.матер. с.180-182. Написати сенкан, присвяч. одному з героїв.

 

26

 

І.Котляревський. «Наталка Полтавка». Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки.

 

Підготув. характер. образу Наталки, письм. відп. запит. с.183 (№ 2: ДЗ).

 

27

Г.Квітка – Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). П. Куліш про Г. Квітку.  Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.  «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури.

 

Вивчит. теоретич.матер. с.184-188, скласти паспорт твору.

C:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.pngC:\Users\Andron\Desktop\b50cca77325211f8a34aa1b1cdedc3dd.png 

28

Г.Квітка – Основ’яненко. «Маруся» – приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

 

Вивчит. теоретич.матер. с.189-192, дібрати ілюстрації з репродукцій творів укр. живописців ХІХ ст. на тему: «Душевна краса укр. дівчини» і

створити слайд-шоу у форматі   відеоредактор Movie Maker

Результат пошуку зображень за запитом "фото Movie Maker" 

 

 

 

29

 

Г.Квітка – Основ’яненко. «Маруся». Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.

 

Вивчит. теоретич.матер., підготув. до КР.

 

30

 

 

Контрольна робота №3 (тестові завдання). Нова українська література (творчість Івана Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка).

 

Прочит. твір М. Павленко. «Моя класнюча дівчинка» за посиланням.

 

31

Урок позакласного читання №2. Марина Павленко. «Моя класнюча дівчинка». Посилання:

https://wisebee.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/moya-klasniycha-1_9.pdf

 

 

 

 

 

32

Література рідного краю №1. 

 

Створити презентацію «Поети-романтики».

default

ІІ семестр

Тема №4.    Нова українська література

( продовження)

Література українського романтизму

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

33

Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич.

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.  

ТЛ: романтизм

 

Вивчит. теоретич.матер. с.,

Створити слайд-шоу у форматі   відеоредактор Movie Maker (про одну із авторок з уроку ПЧ)

Результат пошуку зображень за запитом "фото Movie Maker" 

 

 

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

34

Урок позакласного читання №3. Поезії Олесі Мамчич, Мар’яни Савки, Оксани Забужко.

 

Прочит. Ґете «Рибалка» («Der Fischer).

 

 

35

 

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч.

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

36

Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).     ТЛ: романс

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч. С.201.  Створити «хмару слів» за темою: «Гоголь» за посиланням

https://wordart.com/create

 

37

Микола ГОГОЛЬ. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства. Т.Шевченко про М. Гоголя. Повість  «Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору.

 

 Прочитати статтю підручника про М. В. Гоголя, скласти план розповіді. Створити

кроссенс «Творчість Гоголя».

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

38

Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба». Внутрішній епічний розмах твору. Піднесено-героїчний образ головного героя

 

Скласти план характеристики образу Тараса Бульби.

Підготувати цитатний матері­ал для характеристики образів Андрія та Остапа.

 

39

 

Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби.

 

Вивчит. теоретич.матер., скласти діаграму Венна «Остап й Андрій: спільне та відмінне»; підготув. до КР.

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

40

Контрольна робота №4.  Розвиток мовлення №3.

( письмовий міні-твір за змістом творів поетів-романтиків, М.Гоголя).  Нова українська література ( продовження).

 

Повторити відоме про долю Кобзаря,  створити

кроссенс «Шевченко».

Тема №5.    Нова українська література

( продовження)

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

41

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

 

Вивч. біог. за підруч.с.218-223; створити «хмару слів» за темою: «Історія» за посиланням

https://wordart.com/create

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

42

Література рідного краю №2.  Тарас Шевченко і Тернопільщина.

 

 

Створити презентацію «Кобзар і Тернопілля».

default

 

43

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).

 

Вивчит. теоретич.матер., підготув. усне повід. «Історична тема у творчості Кобзаря»

 

44

Тарас Шевченко. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»)

ТЛ: послання

 

Вивчит. теоретич.матер., аналіз твору, відп. запит. с.226; прочит. «Сон»

 

45

 

Тарас Шевченко. Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

 

Напам’ять фрагмент (на вибір.) 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., скласти паспорт твору.

 

46

Тарас Шевченко. «Сон». Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., створити ментальну карту образів твору.

 

47

Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., у PowerPoint створити панораму афоризмів за твором.

 

48

Тарас Шевченко. «Кавказ». Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., підготув. усне вислов. «Гостра актуальність  поеми «Кавказ».

 

49

Розвиток мовлення №4. Усне висловлення суджень про зв’язок творів Т.Шевченка із сучасністю, зокрема добір цитат з поеми «Кавказ» для ілюстрації аргументів у висловленні  «Гостра актуальність  поеми «Кавказ».

 

Прочит. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».

 

50

Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.

 

Напам’ять фрагмент (на вибір)  Вивч. теоретич.матер. за підруч., скласти паспорт твору, у PowerPoint створити панораму афоризмів за твором.

 

51

Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».  Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., прочит. поему «Катерина».

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

52

Тарас Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»).

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., прочит. поему «Наймичка».

 

53

Тарас Шевченко. Реалістично-побутовий тип втілення теми жіночої долі.  «Наймичка».

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., відп. на запит.с.250.

 

54

Тарас Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»).

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., Створити «хмару слів» за темою: «Материнська любов…» за посиланням

https://wordart.com/create

Результат пошуку зображень за запитом "фото хмара слів" 

 

 

 

55

Тарас Шевченко. Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., підготув. вираз. чит. поезій Т. Шевченка про жіночу долю.

 

56

Лірика Тараса Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», Риси автобіографізму в образі ліричного героя.

 

Напам’ять «Доля» .

Вивч. теоретич.матер. за підруч.

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

57

«Росли укупочці, зросли…». Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., письм. твір-опис картини Т.Шевченка «Селянська родина» 

 

58

Біблія в житті Тараса Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у         Т. Шевченка.

 ТЛ: псалом

 

Вивч. теоретич.матер., за підруч. підгот. усне повід. «Біблія в житті Тараса Шевченка».

Створити «хмару слів» за темою: «Біблія – Книга Книг» за посиланням

https://wordart.com/create

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото хмара слів"

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

59

Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

 

Вивчит. теоретич.матер., підготув. до КР. Створити «хмару слів» за темою: «Справжній співець свого народу» за посиланням

https://wordart.com/create

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото хмара слів"

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

60

Контрольна робота №5 (тестові завдання). Нова українська література (творчість Тараса Шевченка).

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч. с.275-281., відп. на запит.с.284, письм. відп. запит. с.284 (№ 1: ДЗ).

 

61

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.

 

Вивч. теоретич.матер., переглянути на каналі YouTube фільм «Невгамовний Пантелеймон»і підгот. повідомлення про епізоди з життя письм., які вразили вас.

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

62

 П.Куліш. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Оцінка роману Т. Шевченком.

Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч. С.285-289, скласти паспорт твору.

 

63

П.Куліш. Роман «Чорна рада». Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., підгот. вислов. за твором на тему  «На козацькій раді».

 

64

П.Куліш. «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч. С.290-294, створит. буктрейлер на роман «Чорна рада»

C:\Users\Andron\Desktop\booktrailer.jpg

 

65

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».

ТЛ: реалізм

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч. 297302, відп. на запит.с.302, письм. відп. запит. с.303 (№ 1: ДЗ).

 

66

Марко Вовчок. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч.с.304-307, підготувати цитатний матері­ал для характеристики образів твору.

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

67

Марко Вовчок. «Інститутка». Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

 

Вивч. теоретич.матер. за підруч., повт. вивчену тему, підгот. до КР

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

68

Контрольна робота №6 (тестові завдання). Нова українська література (творчість Івана Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка).

 

Прочит. Оксани Лущевської  «Інший дім»

 

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.pngC:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

69

Урок позакласного читання №4. Оксана Лущевська  «Інший дім» (чит. за посиланням: https://knigogid.ru/books/817160-nshiy-dm/toread

 

Усні відп. на запит.с.317

C:\Users\Andron\Desktop\Circulo_1.png 

70

Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

 

Яскравого, мудрого  й читацького літа кожному: перелік творів для  читання.

 

 

Вивчає напам’ять:

 •  1 баладу або пісню (на вибір);
 •  Г.Сковорода «Всякому місту – звичай і права»;
 •  Т.Шевченко «Сон» фрагмент (на вибір);
 •  Т.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» фрагмент (на вибір);
 •  Т.Шевченко «Доля».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Сергєєва Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Химинець Адріана Арпадівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Канюк Валентина Михайлівна
  Дякую за роботу. Відмінний результат
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дяченко Алексей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Шапаренко Тетяна Миколаївна
  Спасибі. Найкращий варіант для роботи.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Додіченко Зорина Геннадіївна
  Дякую. Дуже корисно і цікаво із домашнім завданням.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
До підручника
Українська література 9 клас (Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
Додано
18 липня 2018
Переглядів
17507
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку