28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Орієнтовне календарно-тематичне планування з укр. мови для 5 кл., 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська мова. 5 − 9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 15.07.2018)

Перегляд файлу

Українська мова

5 клас

122 год.

(3,5 год. на тиждень)

Програма. Українська мова. 5  9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 15.07.2018)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Підручник. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 5 кл. ЗНЗ. К. : ВД «Освіта», 2018. 272 с.

 

Усього

годин

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Письм.

твір

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Чит.

уголос

Зош.

РМ

ТО

Рік

122

8

2

2

0

1

1

1

1

9

24

12

І сем.

56

4

1

1

0

1

1

0

0

4

11

5

ІІ сем.

66

4

1

1

0

0

0

1

1

5

13

7

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І семестр

з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Прим.

І семестр

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова державна мова України.

 

 

2

РМ1

ЧМН

РМ Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

 

Рекоменд.

3

РМ2

РМ Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

 

 

4

РМ3

РМ Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

 

 

5

РМ4

РМ Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

 

 

6

Усні й письмові форми тексту (висловлення). Зміст, заголовок тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

 

7

РМ5

РМ Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

 

 

8

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речень.

Складання речень певного змісту за опорними словами.

 

Рекоменд.

9

РМ6

РМ Особливості будови опису предмета (тварини). Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

 

 

10

КР1

ТО1

(10 ф)

КР  1. «Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово»: тестування, виконання завдань.

 

 

Лексикологія

11

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

 

 

12

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник.

 

 

13

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

 

14

Групи слів за значенням. Синоніми (повторення й поглиблення).  Ознайомлення зі словником синонімів.

 

 

15

Антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.

 

 

16

Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів.

 

 

17

Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

 

 

18

Тренувальні вправи на повторення.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

Рекоменд.

19

КР2

АН

КР  2. «Лексикологія»: тестування.

Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

Рекоменд.

20

РМ7

РМ Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

 

21

РМ8

КП1

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

 

 

22

РМ9

ТО2

(12 ф)

РМ Аналіз письмового переказу.

 

 

Будова слова. Орфографія

23

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

 

24

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

Визначення в реченнях (текстах) і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси.

 

Рекоменд.

25

Спільнокореневі слова й форми слова.

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

Рекоменд.

26

Незмінні й змінні слова.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

 

Рекоменд.

27

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

 

28

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

 

29

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

 

30

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

Рекоменд.

31

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

32

КР3

КР  3. «Будова слова. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

 

33

РМ10

РМ Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

 

34

РМ11

ТО3

(12 ф)

РМ Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

35

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

 

36

Приголосні тверді та м’які (повторення).

 

 

37

Приголосні дзвінкі та глухі (повторення).

 

 

38

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

 

Рекоменд.

39

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

Рекоменд.

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

 

41

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

 

42

Склад. Основні правила переносу.

 

 

43

ТО4

(9 ф)

Основні правила переносу.

 

 

44

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

 

45

Орфоепічна помилка (практично).

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

 

Рекоменд.

46

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

 

47

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

 

48

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

 

49

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

 

50

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

51

КР4

КР  4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

 

52

КД1

ТО5

(9 ф)

Контрольний диктант № 1.

 

 

53

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

 

54

Уподібнення приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

 

55

Спрощення в групах приголосних.

 

 

56

Спрощення в групах приголосних.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

 

___вересня                                                                                              ЗДНВР С. А. Колєснікова


Українська мова

5 клас

122 год.

(3,5 год. на тиждень)

Календарно-тематичне планування

ІІ семестр

з / п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Прим.

ІІ семестр

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

57

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

 

 

58

Чергування [о], [е] з [і].

 

 

59

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

 

 

60

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

 

61

Основні випадки чергування у – в (правила милозвучності).

 

 

62

Основні випадки чергування і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

 

 

63

ТО6

(11 ф)

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

 

 

64

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

 

65

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

 

66

Правила вживання апострофа.

 

 

67

Правила вживання апострофа.

 

 

68

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

69

КР5

КР  5. «Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

 

70

РМ12

РМ Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

 

71

РМ13

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

72

РМ14

РМ Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

 

73

РМ15

РМ Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

 

74

РМ16

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

75

РМ17

ТО7

(12 ф)

РМ Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

76

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

 

 

77

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 

Рекоменд.

78

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

 

79

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

 

 

80

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

 

 

81

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

 

82

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

83

РМ18

РМ Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

 

 

84

РМ19

ТО8

(9 ф)

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

85

Другорядні члени речення.

 

 

86

Додаток.

 

 

87

Означення.

 

 

88

Обставина.

 

 

89

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

90

КР6

КР  6. «Словосполучення й речення. Члени речення»: тестування, виконання завдань.

 

 

91

АН

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення. Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

 

Рекоменд.

92

Кома між однорідними членами.

 

 

93

Кома між однорідними членами.

 

 

94

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

95

ТО9

(11 ф)

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

Рекоменд.

96

РМ20

РМ Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

 

97

РМ21

КП2

РМ Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

 

98

РМ22

РМ Аналіз письмового переказу.

 

 

99

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.

 

Рекоменд.

100

Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

 

101

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

 

 

102

Виділення вставних слів на письмі комами.

 

 

103

РМ23

РМ Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

 

 

104

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

105

КР7

ТО10

(10 ф)

КР  7. «Просте ускладнене речення»: тестування, виконання завдань.

 

 

106

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

 

107

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

 

108

РМ24

РМ Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

 

109

Пряма мова.

 

 

110

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

 

111

Діалог.

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

Рекоменд.

112

Тире при діалозі.

 

 

113

Тренувальні вправи на повторення.

 

 

114

КР8

ТО11

(9 ф)

КР  8. «Складні речення. Пряма мова. Діалог»: тестування, виконання завдань.

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

115

Лексикологія.

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

 

Рекоменд.

116

Будова слова й орфографія.

 

 

117

КД2

Контрольний диктант  2.

 

 

118

Фонетика й графіка.

 

 

119

Орфоепія й орфографія.

Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

 

Рекоменд.

120

Синтаксис і пунктуація.

 

 

121

Синтаксис і пунктуація.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

 

Рекоменд.

122

ТО12

(8 ф)

Підсумковий урок.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

 

___січня                                                                                              ЗДНВР С. А. Колєснікова

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Бабич Ніна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Данилюк Віктор Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Shybu Tatyana
  Спасибо большое!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Глотова Татьяна
  Належне планування. Відповідає чинній програмі, логічно вибудувана структура, завдання підібрані відповідно вимог. Дуже вдячна. .
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
17 липня 2018
Переглядів
22594
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку