19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

«Основи сімейного права»

Про матеріал
ознайомитиучнів з основами сімейного права України; розвиватистатті Конституції України з даної теми
Перегляд файлу

Конспект уроку з правознавства 10 клас

Тема: «Основи сімейного права»

Мета: ознайомитиучнів з основами сімейного права України;

Основні поняття: шлюб, аліменти, сім'я

Тип уроку: комбінований

Структура уроку.

I. Організаційний момент.

II. Актуалізаціяопорнихзнань і вміньучнів.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняттяшлюбу, сім'ї.

2. Права та обов'язкиподружжя.

3. Припиненняшлюбу.

4. Права та обов'язкибатьків та дітей.

IV. Заріпленняновихзнань і вміньучнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнєзавдання.

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорнихзнань і вміньучнів.

Цифроварозминка*.

Наведітьюридичнезначення цифр, з якимививідкинулисяпід час вивчення трудового законодавства: 14,15,16 (віквступу на роботу з різнимиумовами); 1,3,6 (максимальна тривалістьвипробування у різнихвипадках); 5 (строк у видачітрудової книжки при першомувступі на роботу);40 (максимальна тривалістьробочоготижня); 36(максимальна тривалістьробочоготижня для працівників, занятихна'шкідливих роботах, а також для працівниківнеповнолітніхвіком 16-18 р);24(мінімальнатривалістьробочоївідпустки, максимальна тривалістьробочоготижня для неповнолітніхвікомвід 14до І6 років).

Юридичний диктант.

- Дайте визначення понять: «трудовийдоговір»; «колективнийдоговір» ; «надурочна робота»;

- Складітьпереліксвяткових і неробочихднів.

- Назвітьвидитривалихвідпусток.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняттяшлюбу, сім'ї'.

Сім'явідіграєважливу роль у життікожноїлюдини, оскількисаме в сім'їбільшістьдітейнароджується і виховується, а згодом вони створюютьвласнісім'ї. Стати членом сім'їможна в наслідокнародження, шлюбу, усиновлення, виховання. В юридичнійнауцісім'єюназивають людей, якіспільнопроживають, пов'язаніспільнимпобутом, маютьвзаємні права і обов'язки.Сім'ястворюєтьсявнаслідокукладенняшлюбу, на підставі кровного споріднення, усиновлення та на іншихпідставах,що не суперечать закону й моральним засадам суспільства.

Сімейний кодекс України є основнимджереломсімейного права. Сімейний кодекс Українивизначає засади шлюбу, особистінемайнові та майнові права й обов'язкиподружжя. Згідно з цим кодексом шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органіреєстраціїактівцевільного стану. Проживанняоднієюсім'єюжінки та чоловіка без шлюбу та релігійний обряд не є підставами для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язківподружжя.

Умовамиукладенняшлюбу є вільназгодажінки і чоловіка, якіодружуються, та досягнення ними шлюбноговіку. Шлюбнийвіквстановлюється для жінки у 17, років а для чоловіка у 18. За заявою особи, яка досягла 14р, за рішенням суду їйможе бути надано право на шлюб, якщо буде встановленощоцевідповідаєїїінтересам.

Заручини!

Документ!

Робота з документом.

ОпрацювативитягізСімейного кодексу (Ст. 26)

Завдання.

1) Визначте у якихвипадках законом не допускаєтьсяукладенняшлюбу.

2) Обгрунтуйтеціобмеженняспираючись на знання з права, історії,біології.

2.Права та обов'язки подружжя.

Практикум

Розгляньтеситуації та запропонуйте шляхи їхвирішення. ( ПрискладаннівідповідейскористайтесявитягамиізСімейного кодексу України).

Ситуація 1.

Ситуація 2.

Ситуація3 . ( додаються )

За умовинаявності тексту (витягів) Сімейного кодексу України учитель призначаєнайбільш компетентного учня «експертом». Він повинен узагальнитивідповідіучнів і підсумуватиобговорення на підставіцього кодексу.

Розповідь учителя.

Укладанняшлюбупороджуєвзаємні права та обов'язкиподружжя. Післяукладанняшлюбу за кожним з подружжя. Зберігається право вільно та самостійнообиратимісцепроживання, професію, місцероботи .

Молодісамостійновизначаютьсвоємайбутнєпрізвище (Ст. 35 С.К.У.)

Закон визначає порядок визначеннямайнових проблем. Майно, щонабутеподружжям за час перебування в шлюбі, є їхспільноювласністю. Навітьякщочоловік та жінкамаютьнезрівняльнузаробітну плату, абохтось з них не працюєвзагалі, права на майнозалишаютьсярівними. В разірозлучення та розподілу майна, воноділитьсяміжподружжямнавпіл.

Закон встановивпевнівиключення. Роздільнимзалишаєтьсямайно, щомавкожний з подружжя до взяттяшлюбу, а також те, щокожен з них отримує у спадокчи в подарунок. Тому, такемайнозалишається тому, кому воно належало до шлюбу, булоподарованочи передано в спадок, (навести приклад).

Останнім часом законодавствозбагатилосяположенням про право на укладенняшлюбного контракту. Перед укладеннямшлюбуможнаукластишлюбний контракт, щовстановлюєпевніособливостівирішеннямайновихчиособистих проблем та відносинміжподружжям, В ньому, зокрема, можу бути встановленоінший, ніжпередбачено законом, порядок розподілу майна, користуванняжитловоюплощеютощо. Такий контракт повинен бути зареєстрований у державному органах.

3. Припиненняшлюбу.

Шлюб припиняється.

 

 

 

 

 

 

Сімейний кодекс України (ст. 45) визначає правові наслідки

4. Права та обов'язкибатьків та дітей.

Цепитаннявивчитисамостійнопід час виконаннядомашньогозавдання.

- Рівніобов'язкичоловіка та жінкищо до вихованнядітей;

- Обов'язоксплачуватиаліменти на утримуваннядітей;

- Можливістьпозбавленнябатьківських прав у разівідхиленнявідвиконаннябатьківськихобов'язківтощо.

IV. Закріпленняновихзнань і вміньучнів.

Завдання.

1. Поясніть поняття «шлюб», «сім'я», «аліменти».

2. Визначте основнімайнові і немайнові права подружжя.

3. Наведіть підставиприпиненняшлюбурозлученням ,абовизнанняйогонедійсним.

V. Підсумки уроку (роблятьучні)

Учитель наголошує, що знання норм сімейного права дозволяє уникнути прикрих проблем та непорозумінь,які часом заважають спокійному існуванню сім'ї; що більшість норм сімейного права тісно пов’язані з нормами моралі, спираються на них і підкріплюють їх.

(виставлення оцінок)

VI. Домашнє завдання

1) Опрацювати текст підручника (ст. 244-248) (Наровлянський Т.).

2) Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

 

 

 

 

docx
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
20 січня 2019
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку