Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.

Про матеріал
Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.
Перегляд файлу

Тема уроку. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні.

Мета уроку:

Навчальна –охарактеризувати основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні

Розвиваюча – розвинути в учнів логічне мислення, послідовність при висловлюванні своїх думок.

Виховна - виховувати економічне мислення, допитливість і самостійність.

Тип уроку: теоретичного навчання

Вид уроку: засвоєння знань

Дидактичне забезпечення: опорні конспекти, картки-завдання.

Міжпредметні зв’язки: бухгалтерський облік, економіка

Література: З. С. Варналій, Основи підприємницької діяльності, «Знання України», 2003р.

Хід уроку

І. Організаційна частина: привітання, перевірка наявності учнів

ІІ. Актуалізація знань

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Формування нових знань:

План

1. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.

 Промисловість – це основна й провідна галузь, що забезпечує потреби господарства в паливі, енергії, сировині, матеріалах, здійснює постійне технічне переозброєння всіх сфер і галузей економіки, а також задовольняє різні потреби населення.

 Усі галузі промисловості поділяються на дрібніші галузі або підгалузі (наприклад, машинобудування охоплює 70 галузей, хімічна й нафтохімічна – 15). Кожна галузь поєднує декілька видів виробництв. Наприклад, текстильна промисловість – виробництво лляних, вовняних, бавовняних і шовкових тканин.

Для розвитку промисловості Україна має:                                                                               природні ресурси;                                                                                                      науковий потенціал; 

  кваліфіковані кадри.

Чинники, які впливають на розвиток і розміщення різних галузей промисловості:                                                                                                   


 сировинний;                                                                                                     

  енергетичний;                                                                                                                                            

  водний;                                                                                                                                                            

  транспортний;                                                                                                                                          

  споживчий;                                                                                                                                                 

  наявність кваліфікованих кадрів;                                                                                                         

  екологічний.


Форми організації виробництва:

Концентрація – зосередження виробництва на великих підприємствах, які випускають велику кількість продукції з меншою її вартістю.

Спеціалізація випуск однорідної продукції на окремому підприємстві (трактори, літаки, годинники).

Кооперування – організація виробничих зв’язків між самостійними підприємствами з виготовлення певної продукції.

Комбінування – форма організації виробництва, що полягає в технологічному й адміністративному об’єднанні на одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв, які належать до різних галузей, в умовах безперервності й сталості технологічних зв’язків і процесів.

Усі ці форми організації виробництва тісно пов’язані між собою і є наслідком суспільного поділу праці.

На формування галузевої структури промисловості України впливають ряд факторів:

  рівень впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

  рівень спеціалізації і кооперування на виробництві;

  розвиток електрифікації, механізації та автоматизації виробництва;

  наявність природних ресурсів та корисних копалин;

  суспільно-історичні умови та геополітичне становища держави;

  кліматичні умови держави;

  розвиток транспорту;

  ріст матеріального добробуту і культурного рівня населення

V. Закріплення нових знань і вмінь:

1. Зосередження виробництва на великих підприємствах, які випускають велику кількість продукції з меншою її вартістю це:


А. Концентрація;                                                                                                                                                                      

Б. Спеціалізація;                                                                                                                                                                                    

В. Кооперування ;                                                                                                                                                                

Г. Комбінування .                                                                                                                                                   


2. Форма організації виробництва, що полягає в технологічному й адміністративному об’єднанні на одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв, які належать до різних галузей, в умовах безперервності й сталості технологічних зв’язків і процесів це:                               


А. Концентрація;                                                                                                                                                                      

Б. Спеціалізація;                                                                                                                                                                                    

В. Кооперування ;                                                                                                                                                                

Г .Комбінування ;                                                                                                                                                   


3. Організація виробничих зв’язків між самостійними підприємствами з виготовлення певної продукції це:                                                                                                                                                        


А. Концентрація;                                                                                                                                                                      

Б. Спеціалізація;                                                                                                                                                                                    

В. Кооперування ;                                                                                                                                                                

Г. Комбінування ;                                                                                                                                                  


4. Випуск однорідної продукції на окремому підприємстві (трактори, літаки, годинники) - це:                                                                                                                                                          


А. Концентрація;                                                                                                                                                                      

Б. Спеціалізація;                                                                                                                                                                                    

В. Кооперування ;                                                                                                                                                                

Г. Комбінування.


VІ. Рефлексія:

Якою була тема уроку?

Які елементи уроку вам сподобались?

Що нового дізналися сьогодні на уроці?

VІІ. Підсумок уроку.

Повідомляю оцінки за урок, коментуючи їх.

VІІІ. Домашнє завдання:

Вивчити конспект.

 

Викладач           М.В.Князевич

docx
Додано
29 січня 2022
Переглядів
5073
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку