18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Особливості використання інноваційних музичних технологій навчання на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) - запорука підготовки висококваліфікованих фахівців

Про матеріал
Розглядається особливості використання інноваційних музичних технологій навчання на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано).
Перегляд файлу

Використання інноваційних музичних технологій навчання на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) – запорука підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

Сухоліта Г.І. - викладач основного та додаткового

 музичного інструмента (фортепіано)

КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»,

 спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  «викладач-методист».

 

         Сучасній школі потрібен вчитель, який має професійну педагогічну освіту і майстерно володіє своїм предметом, направляє свою роботу в русло постійного творчого пошуку, прагне до професійного удосконалення.

 На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на створення умов для розвитку особистості учня, його інтелектуальних, духовних, естетичних та моральних здібностей та їх саморозвитку та самореалізації.

 Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням інноваційних технологій в системі музичного виховання безперечно залежить від самого вчителя, його професіоналізму, творчості і майстерності, і безперечно – бажання впроваджувати нові технології в формування системних знань, всебічного розвитку дитини в практику своєї професійної діяльності.

 Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Впровадження та використання інноваційних технологій під час навчання у   КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» дає можливість встановити майбутнім фахівцям в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель - учень», що дає можливість потім спрогнозувати позитивне ставлення учнів до заняття музики.

Під час проведення індивідуальних занять з  основного та додаткового музичного інструменту (фортепіано)  студентами  КЗ ««Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» відділення «Музичне мистецтво*»  використовуються інноваційні методи проведення занять.

Нами було проведено  бінарне заняття з двома студентами 2-го курсу відділення «Музичне мистецтво*» Завгороднім Максимом та Петровою Єкатериною, яке мало на меті: ознайомлення з виконавською стилістикою творів Г.Генделя; систематизацію навичок поліфонічної гри  шляхом порівняння різножанрових творів.

Форма заняття не зовсім звична і пов’язана з тим, що за останні  роки умови роботи викладачів коледжу змінилися. До нас приходить багато студентів з обмеженою музичною підготовкою. А за 4 роки навчання студенти повинні підготуватись до проходження практики, одержати системні знання з викладання музики  та більш-менш майстерно оволодіти інструментом. Тому  для нас, викладачів, набули важливості більш інтенсивні методи як проведення занять,так і прищеплення умінь та навичок гри на інструменті. І тут  у нагоді стає висловлювання видатного педагога Г.Г.Нейгауза: «Вчитель гри на любому інструменті повинен бути перш за все вчителем музики. Особливо це необхідно на нижчих ступенях розвитку учня: тут вже неминучий комплексний метод викладання-тобто вчитель повинен  бути водночас і істориком музики,і теоретиком,вчителем сольфеджіо і гри на інструменті».

Сподіваємось, що незвичайний  прийом - два студенти на одному занятті з п’єсами одного композитора - зроблять засвоєння матеріалу більш ефективним за рахунок більшої насиченості, порівняння різножанрових п’єс та прослуховування і оцінювання гри один одного.

 ТЕМА ЗАНЯТТЯ:

 «Виконавська стилістика поліфончних творів Г.Генделя»  

                ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ:

                                  Г.Гендель «Сарабанда з варіаціями» d-moll

                                  Г.Гендель Фугета C-dur

               МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомлення з виконавською стилістикою творів Г.Генделя; систематизація навичок поліфонічної гри  шляхом порівняння різножанрових творів.

               ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ:

 - освітні: узагальнення знань щодо жанрів  сарабанди та фуги;  їх особливостей та засобів  музичної виразності; розширення кругозору через  поняття про культуру бароко; знайомство зі   стилістичними особливостями музики;

- розвиваючі: розвиток  навичок поліфонічного мислення  Г.Генделя   у контексті культури епохи та його творчості, формування естетичних почуттів.

- виховні:  виховувати інтерес до музики минулих часів; спонукати зацікавленість    до   вивчення творів Г.Генделя.

ОБЛАДНАННЯ:

   інструмент фортепіано; портрет Г.Генделя; збірки творів: «Фортепіано» 4 клас (редактор-упорядник Б.Милич), «Поліфонічні п’єси для фортепіано» 6 клас(редактор-упорядник М. Соколова), ноутбук для перегляду відеозаписів.

                                               

ХІД       ЗАНЯТТЯ

І. Організація заняття.

2. Вступне слово викладача.

 

Перш  ніж почати гру на інструменті ми повинні поринути в історичну епоху  18 сторіччя, яке в історії музики та мистецтва було насичене подіями та різноманіттям стилів. Початок сторіччя пов’язаний з епохою бароко (І.С.Бах,Г.Ф.Гендель), кінець сторіччя-це вже зрілий класицизм. В ці часи, відомі як Епоха Просвіти, відбувається великий стильовий стрибок від поліфонічних норм музичного мислення до гомофонно-гармонічних,від поліфонічних жанрів і форм (прелюдія та фуга) до сонатно-симфонічного циклу.

 Оскільки наше заняття має порівняльну основу гри 2-х студентів, давайте коротко порівняємо творчість двох величезних майстрів.

Г.Гендель та І.С.Бах завершують великий період розвитку музики бароко з її пишністю, монументальністю, орнаментальністю ,не сприйняттям природності в людині. Але їх творчість втілює дві різних грані світовідчуття цієї епохи. Бах  звертається до внутрішнього світу людини, його творчість можна назвати лірико-психологічним,глибоко суб’єктивним. В його музиці переважає філософський початок,часто трагедійного забарвлення.

Світ Генделя зовсім інший. «Його творчість - мистецтво світла та розуму, він художник здоровий, сильний, щасливий, ясний». Генделя цікавлять не глибини людської свідомості, а об’єктивний світ,у якому є місце для всього.

  Світовідчуття Генделя є гармонічним, ясним. Це пов’язано з його особливістю - «він був людиною незламноого духу, точного та практичного розуму, величезної працездатності, твердої та спокійної волі».

У своїй музиці Гендель втілює монументальні масштабні ідеї. Не випадково його музику зрівнюють в фрескою у живопису. У його творчості втілилася героїчна тематика і стиль його можна визначити як монументально-героїчний. Він  прагне показати не долю однієї людини, а долі цілих народів.

  Головні жанри творчості Генделя - великі вокально-симфонічні твори - опера та ораторія. Звертається він до культових вокальних творів - меси, кантати. Інструментальна творчість не менш значуща - це сольні концерти, сонати. Клавірна музика представлена великою кількістю дрібних п’єс та трьох збірок сюїт.

 

3. Бесіда зі студентом та виконання студентом твору.

 

-Чи мають відношення до сюїт ваші твори?

-Так, Максим, це Сарабанда

- Що таке сарабанда?

Відповідь: - Сарабанда - це старовинний танець 16 сторіччя, який є невід’ємною частиною танцювальних сюїт,танець - хода.

 Студент грає твір

 

4. Аналіз виконання та робота над недоліками.

 

-Максим, прослухавши твою гру, хочу зазначити, що твір звучить не зовсім у зазначеному характері. Потрібно уявляти, що  сарабанда - приклад того, як танець зазнає змін від темпераментного, пустотливого, жвавого до придворно-урочистого та величного. А в епоху бароко і зовсім став похмурим, суворим, траурною ходою. Тому під час  виконання потрібно звертати  увагу на глибокий звук, строгу ритмічність (танець-хода з підкресленням  2ї  долі).

Студент грає.

  Звертаю увагу на  затакти (не  акцентувати їх). Вибудовуємо фразування, щоб акорди не звучали відокремлено один від одного.

Далі пропоную подумати над варіативністю твору.

 - В чому вона виявляється? Ми  бачимо,що мелодія у варіаціях не дуже прослуховується, особливо у 1-й варіації. Упізнається скоріше гармонічний склад. Тому проводимо короткий гармонічний аналіз,визначаємо функції, за допомогою яких упізнається мелодичний матеріал.

Наступний етап роботи зосереджується на 1-й варіації - самій  поліфонічній у творі. Пропоную студенту олівцями різного кольору підкреслити кожен голос. Це  зробить сприйняття  3-голосся більш яскравим та наочним, допоможе відокремити один голос  від інших. Студент грає кожен голос окремо, а також різними парами голосів: 1-2, 2-3, 3-1. Це стає основним домашнім завданням - гра по голосах у різному їх поєднанні.

Ми бачимо, що твір не дуже складний у поліфонічному складі, це  скоріше приклад поліфонічного мислення,  яке панувало у творчості композиторів епохи бароко. Тому в цьому сенсі п’єса розрахована на початковий етап навчання (4-й клас ДМШ). Але водночас це приклад того, як Г.Генделю  вдалося підняти Сарабанду на небувалу духовну висоту.

 

5. Перегляд відеофрагментів.

 

Цей  величезний твір у оркестровому перекладі прозвучав у самих драматичних епізодах фільму Стенлі Кубрика «Баррі Лііндон». Завдяки сучасним технологіям маємо змогу його прослухати (за допомогою ноутбука). Оскільки ми проводимо заняття у порівняльному статусі, пропоную прослухати твір у вигляді танцю. Це досить цікаво - одну п’єсу як взірець трагедійної, величної музики і водночас як милий, граціозний танець. Що зовсім не применшує значимість даного твору, а показує різні грані одного діаманту.

 

6. Бесіда зі студентом та виконання студентом твору.

 

Другою частиною нашого заняття є фугета C-dur (Петрова Є.)

Питання до студентки-що таке фугета?

  •                   Так,це маленька фуга

Студентка виконує твір

  •                   Скажи, скільки проведень теми ти нарахувала під час роботи?

Відповідь – 32

  •                   Як ти думаєш,чому досить масштабний твір з величезною кількістю проведень теми називається «маленькою фугою»?

На прикладі цього твору переконливо підтверджуються особливості композиторського відношення  Генделя до фуги. Признаний у світі поліфоніст, творець монументальних  поліфонічних хорів в ораторіях, він завсім не прагнув розробляти фугу так, як це робив І.С.Бах. Фуга Генделя частіше існує в нестрого поліфонічному контексті. Зазвичай відзначають імпровізаційність генделевських фуг, значення експозиційності і не дуже розвиненої середньої частини , переважність гармонії над  лініарністю, а в результаті менш активну концентрацію форми в цілому.

Під час виконання твору всі ці ознаки ми можемо знайти. Це -відсутність розвинутої форми фуги, різноманітної розробки теми, але бачимо риси, дуже притаманні творчості Генделя - ясне, чисте звучання, чіткі  гармонії, відсутність лінеарності, масштабне та монументальне звучання.

Виходячи зі  вищесказаного, визначаємо наступні задачі:

  1. Штрих non legato - що  пов’язано з наявністю в той час клавесину з його специфічністю звучання , неможливістю legato.

Студентка грає твір.

 

 7.Аналіз виконання та робота над недоліками.

Працюємо над виконанням штриха.

2. Загальні для поліфонічних творів задач - визначення інтермедій та епізодів з прихованим 2- голоссям.

3. Головна задача - у зв’язку з великою кількістю проведень теми дуже важливо не  допустити монотонності та одноманітності звучання. Цьому сприяють: темп allа breve, ладова та динамічна різноманітність.

Визначаємо мажорні та мінорні проведення теми, а також, f  та p у творі.

Пояснюю, що контрастна динаміка дає ефект «відлуння», дуже характерний прийом для музики бароко.В творчості композиторів тієї епохи навіть існували п’єси під такою назвою. Це пов’язано з деякою обмеженістю засобів виразності на  клавесині, але ще й  звучання таких п’єс дуже виразне та  ефектне.

     Працюємо над контрасними за звучанням, різнотембровими проведеннями теми, над  звучанням інтермедій.

 

8. Домашнє завдання.

 

Подальшими задачами у роботі над фугою стане прискорення темпу через переосмислення метроритму (allа breve), темброва різноманітність звучання теми, цілісне виконання твору та  наближення до характерних рис, притаманних творчості Генделя - монументальність, урочистість та  пишність музики.

 

 

 

                                                                                                

doc
Додано
18 лютого
Переглядів
66
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку