4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Педагогічна рада-тренінг “Розвиток професійної компетентності”

Про матеріал
Успіх кожної дії великою мірою залежить від того, наскільки людина володіє способом її виконання. Щоб оволодіти ним, навіть тоді, коли вже відомо, як її треба виконати, необхідна практика і перш за все вправність в ній, тобто цілеспрямоване, певним чином організоване, багаторазове виконання дії. В результаті майстерності виробляється навичка. Отже, компетентність є готовністю та здатністю людини діяти в будь-якій сфері. Тобто, викладачам важливо цікаво, змістовно подати навчальний матеріал, а майстрам виробничого навчання важливо ефективно його відпрацювати на практичних заняттях. Професійна компетентність педагога - це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. (Презентація "Розвиток професійної компетентності" додається)
Перегляд файлу

Педагогічна рада-тренінг “Розвиток професійної компетентності”.

Слайд №1

 

Виступ практичного психолога; методиста.

Вислови розмістити на дошці.

 

Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися.

Коко Шанель

Виживає не  найсильніший і не  найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін.

Чарльз Дарвін 

 

Форма проведення педагогічної ради - нетрадиційна, це така свого роду методична панорама, покликана саме для підвищення рівня поінформованості педагогів, розвитку та зростання професійної компетентності, визначення перспективи роботи педагогічного колективу з підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Отже, немає людини, яка прожила життя і не мала хоча б одного вчителя. Так уже складається, що педагоги супроводжують чималий період нашого життя – від дитячого садка і до університету. Та позаяк у професійному житті нам доводиться постійно вдосконалюватися, то, відповідно, дуже часто і ми потребуємо вчителів. Хтось вчить нас, когось вчимо ми…

Сьогодні динамічний розвиток суспільства змушує багато речей сприймати по-іншому і багато що робити не так, як років десять – двадцять тому. Це стосується кожної сфери, а педагогічної – особливо. З’являються нові методики, нові погляди на ту саму проблему, раціональніші підходи, технічні можливості, що допомагають швидше і доступніше пояснювати тему. Тому закономірно, що педагог мусить постійно розвиватися і вдосконалюватися, йти в ногу з часом, як казали наші учні під час одного заняття, – бути сучасним. Зазвичай усім подобаються педагоги (викладачі, майстри в/н), які вміють зацікавити своїм предметом, викласти матеріал обширно і вимагають знань від учнів.

Жоден педагог не хоче, щоб його праця пропала намарно і справжньою його гордістю є високі здобутки учнів. Уже крилатим висловом стали слова Леонардо да Вінчі про те, що хороший учень повинен перевершити свого вчителя. Якщо учні перевершують своїх учителів, це означає, що світ навколо нас розвивається, вдосконалюється, що держава набуває нового поступу. Але для того потрібні хороші висококваліфіковані педагоги, без яких у житті – ніяк!

Як би не було, а головними у підготовці кваліфікованих робітників «Творчим ядром нашого колективу, золотим фондом  училища»  є його викладачі та майстри в/н, перші - дають теорію, другі – відпрацьовують практичні навички. Тому, досвід роботи наших педагогів, я так вважаю, безцінний. І тих, хто має великий досвід, і тих – хто лише декілька років працює на цій ниві.

Багато учнів,  які приходять до нас часто мають достатній, середній або початковий рівень знань. Саме таких дітей ми набираємо і нам потрібно  зацікавити їх і навчити. Змінити їх бачення, навчити вчитися, показати обрії для росту, розкрити їхні здібності, моральні переконання, навчити спілкуватися... Все це лягає на плечі нашої професійної освіти...

Неодноразово заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи повідомляла, що вже є проект «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Напевне всі ознайомилися з ним. Дуже хочеться прогресивних, далекоглядних змін у профтехосвіті. Важливою умовою модернізації професійної освіти в Україні, є поєднання освіти і науки, яке ґрунтується на розробці та впровадженні в освітню діяльність професійно-технічних навчальних закладів новітніх наукових і технологічних досягнень, інноваційних систем навчання та виховання майбутніх фахівців, залученні до наукової діяльності педагогічних працівників, обдарованої учнівської молоді.

З часом ми все більші вимоги ставимо до знань наших учнів, якості знань, вміння їх застосовувати на практиці та багато інших вимог, які диктує нам час.

Як землероб засіває насіння в ґрунт, леліє паростки сходу, чекає гарного врожаю – використовує різні наукові досягнення, підходи для покращення результату.

Так і ми, працівники професійної освіти, намагаємось застосовувати найефективніші методи, щоб насіння знань могли сприйняти наші учні і в їхньому житті ці знання дали гарний врожай!

Всі ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб учні навчилася краще розуміти себе і навколишній світ, щоб вони перевіряли на практиці свої уявлення і очікування, щоб повноцінно проживали свій реальний життєвий досвід і використовували його для вдосконалення суб’єктивної моделі світу. Це необхідно тому, що учень живе (відчуває, думає, діє) згідно з власними уявленнями про дійсність. І те, що зі сторони виглядає як немотивована агресія або надмірна тривожність, неадекватна нав’язливість чи безпідставна недовірливість, здається особі цілком відповідним ситуації (точніше тому, як вона цю ситуацію сприймає). Отже, для того, щоб відбулися позитивні зміни в переживаннях і в поведінці наших учнів, необхідно допомогти їм позбутися звичних викривлень у сприйманні себе і світу.

Бо сучасні діти занурені у віртуальний світ, в якому багато небажаної для них інформації. Для того, щоб не "відбирати" у них можливість бути там, але при цьому продуктивно працювати і навчатися, викладачі, майстри виробничого навчання, практичний психолог, класні керівники, адміністрація повинні самі ефективно використовувати можливості віртуального світу у навчальних цілях і запропонувати альтернативу учням, тобто ввести їх у світ природних і людських зв'язків і відносин, передати їм кращі зразки способів і норм поведінки в усіх сферах життєдіяльності.

Вправа «Які ми?»

Кожному учаснику роздають аркуш паперу та пропонують:

 • скласти аркуш паперу навпіл і відірвати правий кутик;
 • ще раз скласти аркуш і знову відірвати правий кутик;
 • повторити це втретє;
 • розглянути витинанки, роздивитися, що вийшло в інших.

Запитання

 • Чи є дві абсолютно однакові витинанки?
 • Чи є ті, хто виконав вправу правильно?
 • Кого можна вважати поганим виконавцем завдання? Чому?

Висновок: усі педагоги, як і витинанки, різні, і до кожного потрібен свій підхід. Так само і до дітей, має бути індивідуальний підхід. Кожен педагог це знає і має працювати на успіх. Успішний педагог. А який він?

Вправа  «Успішна професія - успішний педагог»

Мета вправи: виявити ієрархію критеріїв для успішної роботи колективу в цілому.

Завдання: з певної кількості критеріїв вибрати найбільш важливий для Вас.

Слайд № 2

Інструкція: Із 9 критеріїв виберіть один, найбільш важливий для Вас, запишіть на стікері і розмістіть його в табличку на фліп-чарті.

1. Взаємовиручка.

2. Висока мотивація до успіху.

3. Бажання вчитися новому.

4. Креативність.

5. Мобільність.

6. Професіоналізм.

7.Організованість.

8. Самореалізація кожного.

9. Почуття моральної відповідальності.

Обговорення:

- Які критерії Ви вважаєте найважливішими для себе? 

- Чому саме ці? 

 Всі перераховані вами критерії мають місце бути. Але давайте розглянемо більш детальніше один з них – мобільність.(Сказати скільки голосів він набрав).

 Вправа - мозковий штурм «Мобільність педагога».

Що таке професійна мобільність педагога?

(відповіді записуються на фліп-чарті.

Поняття «професійна мобільність» досить ємне і неоднозначне. У психологічному словнику воно визначається як «здатність і готовність особистості досить швидко і успішно оволодівати новою технікою і технологією, здобувати відсутні знання і вміння, щоб забезпечити ефективність нової професійної діяльності».

Інформаційне повідомлення

Мобільність - це інтегративна якість особистості, що характеризує її здатність швидко змінювати свій статус або становище в соціальній, культурному або професійному середовищі. Вона включає в себе різні види. Але найбільш актуальними для становлення професіоналізму педагога є: культурна, педагогічна, професійна.

Слайд № 3

Культурна мобільність педагога - це, перш за все, здатність самостійно і вільно мислити і оцінювати події, творчо сприймати навчальні програми і пропоновану інформацію, здатність до критичного мислення, вміння знаходити нестандартні рішення в нових ситуаціях, вміння передбачати характер і хід змін , як у предметній сфері, так і в суспільному розвитку.

Педагогічна мобільність - це здатність педагога організувати співпрацю з іншими суб'єктами освітнього процесу (учнями, їх батьки, колегами, адміністрацією) відповідно до цілей і завдань сучасної концепції освіти, цінностями світової, вітчизняної, регіональної і національної культури, реалізуючи свою соціокультурну та соціально-професійну компетентність, в тому числі в процесі осмислення і прогнозування результатів організованих ним суб'єкт-суб'єктних відносин.

Професійна мобільність - можливість і здатність успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати вид праці. Як частина соціальної мобільності може бути представлена вертикальними і горизонтальними сходами у становленні кар'єри. Вертикальна педагогічна мобільність неможлива без таких якостей педагога, як, гнучкість, дивергентність, конвергентність, здатність міркувати, рефлексувати, займати активну соціокультурну позицію. Вертикальна мобільність - це рух по адміністративній драбині, сфері освіти. Наприклад: учитель, завуч. директор, голова департаменту освіти.

Горизонтальна - це рух по підвищенню професійної майстерності, визнана і оцінена соціумом. Наприклад, учитель 1 категорії, вищої категорії, вчитель-методист, переможець професійного конкурсу і т.д.

Професійна  мобільність. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагає від педагога умінь мобільного реагування у своїй професійній діяльності на постійно мінливі потреби суспільства. Нові технології, безперервні інноваційні процеси, перехід до компетентнісного підходу в освіті, необхідність формування мобільного громадянина: все це вимагає від педагогів готовності працювати в умовах постійних змін.

Нинішньому динамічному суспільству потрібен фахівець, відкритий до всього нового, який здатний швидко адаптуватися в складних умовах професійної і соціальної дійсності, самостійно і відповідально приймати рішення, орієнтовані на успіх і постійне самовдосконалення - один з невід'ємних показників професійної і соціальної зрілості педагога.  Сьогоднішня реальність показує, що без наявності добре розвиненої професійної мобільності педагог не має перспективи професійного зростання.

Також хочу відзначити, що мобільний педагог - це педагог-лідер. І виражається це у впевненості в собі при публічних виступах, способах взаємин з оточуючими людьми, з учнями, в манерах взаємодії з людьми. Це людина, яка готова відповісти на питання:

Чи готовий я переосмислити методи навчання?

Чи готовий я вивчати нові ідеї і нові концепції?

Чи готовий я по-новому поглянути на предмети, які викладаю своїм учням?.

Зачитати вислови на дошці

Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися.

Коко Шанель

Виживає не  найсильніший і не  найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін.                                                                                                  Чарльз Дарвін 

Час висуває особливі вимоги до рівня компетентності педагогів, а особливо до рівня ІКТ-компетентності (компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій).

В результаті процесів інформатизації навчальних закладів країни педагогам пропонуються нові інформаційні ресурси та технології. У зв'язку з цим виникла потреба розвиватися в сфері ІКТ за індивідуальними запитами, які розширюють мінімальні ІКТ компетенції і дозволяє сформувати нові педагогічні професійні якості - навички використання ІКТ в освітньому процесі на регулярній основі.

ІКТ-грамотність - навички та вміння, якими повинен володіти вчитель і учень, щоб його можна було назвати грамотним в даному сенсі.

       ІКТ-компетентність - впевнене володіння учнями і педагогами усіма складовими навичками ІКТ-грамотності для вирішення виникаючих питань в навчальної та іншої діяльності, при цьому акцент робиться на сформованість узагальнених пізнавальних, етичних і технічних навичок.

Слайди № 4-12

Коли я готувалася до тренінгу, то розмірковуючи про сенс і значення великої професії - Педагог, я натрапила на таку  притчу:

Мандрівник побачив трьох робітників, які штовхали важко навантажені тачки, і запитав кожного, що він робить.

Перший відповів: "Штовхаю цю важку тачку, будь вона проклята".

Другий сказав: "Заробляю на хліб для своєї родини".

А третій гордо вимовив: "Я будую прекрасний храм!".

Троє робітників робили одне і те ж, але відчували себе по-різному. Для першого робота була каторгою, і він був дуже нещасний. Другий відчував себе опорою і годувальником сім'ї. В його відповіді – спокій, гідність. Третій - служив прекрасній меті. Він був гордий і щасливий.

То ж, шановні колеги, щастя і успішність педагога багато в чому залежить від того, який сенс він вкладає у свою працю, як багато він працює над собою, своїм зростанням, своєю незамінністю. Давайте і ми задумаємося над цим питанням.

Пропоную попрацювати колективно і творчо. Вправа-самооцінка, проективна методику «Дерево».

Слайд № 13

Інструкція: Наша вправа анонімна. Вам роздані листочки з цифрами 1 і 2. Знайдіть їх. Підписувати їх не потрібно. Уважно розгляньте картинку "Дерево" (проектується на мультимедійній дошці). Ваше завдання визначити на якій гілці ви знаходитеся на сьогоднішній день відносно професійної компетентності.  На листочку біля цифри 1 поставте номер чоловічка. Друге завдання - визначити де б ви хотіли знаходитися відносно професійної компетентності, на якому місці на дереві.  На листочку біля цифри 2 поставте номер чоловічка. Покладіть листочки на край столу.

(Проаналізувати результати проведення  вправи і визначити напрямки роботи з педагогічними працівниками спрямованими    на    поліпшення   якості    професійного росту і  майстерності)

Отже, сучасний  педагог, яким  він  повинен  бути?   Я  вважаю,  що  бути  гарним  педагогом  -  це  важкий  талант!  Сучасний педагог, на мою  думку, має вміти спілкуватися з сучасними дітьми, та взагалі, йому потрібні навички дипломата, щоб знаходити спільну мову як з відмінниками, так і з складними підлітками. Сучасний педагог повинен не лише вчити, але й вчитися. Це терплячий,  самостійний,  вимогливий,  добрий,  а  найголовніше, щоб  він  любив свою  справу,  жив  нею.  Щоб  діти  любили  цього  педагога  i  щоб  він  любив  дітей.  Бажання  вдосконалюватися  це    великий  плюс  для  сучасного  педагога. Сучасний педагог має бути на  «ти» з технікою ХХI століття, бо багато проектів, завдань, які подані програмою, вимагають вміння  користуватися комп’ютером.

Саме таким,  я бачу модель сучасного педагога. А тепер я хочу запропонувати вам творчу вправу, створити моделі:

 • сучасного викладача;
 • сучасного майстра виробничого навчання;
 • сучасного керівника

Отже, в нас є три ряди парт в кабінеті відповідно і формуємо три команди. Перший ряд – педагоги будуть створювати модель «Сучасного викладача», другий – «Сучасного майстра», третій – «Сучасного керівника» освітнього закладу. Ось вам папір формату А-3, маркери,  пастелі (масляна крейда). Можна писати, малювати, креслити схеми і т.д. Виконавши завдання кожній команді потрібно буде вибрати спікера і він буде презентувати свою модель. На виконання завдання відводиться 3хв.

(Всі виконують завдання. Презентують моделі сучасних педагогічних працівників).

Саме за цими моделями сучасних педагогічних працівників ми і  будемо працювати, як у тій притчі – служити прекрасній меті – навчати і виховувати учнів.               Звичайно, що для цього необхідно створити відповідні умови та технічне забезпечення процесу. Саме над цими питаннями працює наше керівництво. А зараз давайте трішки розвантажимось.

Слайд № 14, 15

Вправа-релаксація «Океан».

Звучить повільна музика і шум моря…  

Сядьте зручніше і закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і видих ...

Уявіть собі океан. Ви бачите безмежний водний простір, хвилі піднімаються і ростуть, розбиваються об берег прямо біля ваших ніг…

Відчуйте, як ви ступаєте босоніж на берег водойми… Пісок мокрий, але теплий… Хвилі торкаються ваших ніг… і відповзають назад…

Якщо ви про щось думаєте, ваші думки відносять хвилі. Ви бачите чистий берег і воду… ви дивитеся на хвилі і відчуття спокою наповнює вашу душу. Це ваш власний світ, сповнений спокою. Ви можете відчувати його в будь-який момент. Ви володар цього світу, його центр і його частина.

Залишіться у цьому стані деякий час…

Хвилі знову легенько торкаються ваших ніг… І повільно, повільно повертаються назад. Повертайтеся і ви назад…

Збережіть в пам'яті ці почуття і кожен раз, як тільки ви втомилися, або у вас сумний настрій, або вам просто потрібні свіжі сили, просто здійсніть цю незвичайну подорож до океану...

Обговорення.  Які у вас відчуття? (Звернути увагу, щоб висловилися всі бажаючі, поділилися своїми враженнями, відкриттями, емоціями).

Педагогічні працівники – головні постаті у нашому освітньому закладі. Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом педагога, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе розв’язання наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм.

Сучасному педагогу необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін у суспільстві. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинне  постійно удосконалюватись. Бажаю, щоб усі ваші плани і мрії завжди збувалися. А щоб вони збулися, треба лише дуже-дуже цього захотіти. Намагатися здійснити свою мрію, не боячись перешкод. Адже, педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.

Слайд № 16


Використані джерела:

 

 1. Агейкіна-Старченко, Т.  Інтерактивні методи розвитку профкомпетентності / Т. Агейкіна-Старченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – С. 53–55.

 

 1. Балаба, В. Л.  Формування професійних компетентностей вчителів / В. Л. Балаба // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 11–12.

 

 1. 5. Баранова, С.  Особливості формування професійної компетентності вчителя / С. Баранова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – № 2. – С. 16–18.

 

 1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / Красноярский Гос. университет / В.А. Адольф. – Красноярск: КрГУ, 1998. – 286 с.

 

 1. Томіліна, С. С.  Професійна компетентність сучасного педагога / С. С. Томіліна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2007. – Вип. 45. – С. 368–371.

 

 1. Федорова, Т. Ю.  Психологічний портрет компетентного вчителя / Т. Ю. Федорова // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 23–24.

 

 1. Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / А. О. Трофименко. – Тернопіль, 2008. – 22 с.

 

 1. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с.

 

 1. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
860
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку