Перелік діагностичних методик

Про матеріал

Перелік діагностичних методик дуже гарний помічник для психологів та соціальних педагогів. Гарна шпаргалка при складанні річного плану роботи, місячного. Для діагностики класного колективу

Перегляд файлу

 

Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень

 

 

№ п/п

Назва методики, автор

Джерело

Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість

Вік досліджу-ваних

1. Готовність до школи

1.1

-Філіппінський тест;

-Вправа „З-під”;

-Вправа „Коза-корова”

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008.-216 с.

Біологічна (морфологічна) готовність

5,5-7,5 років

1.2

Методика визначення навчальної мотивації

(М. Гінзбург)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова. - Луганськ: Знання, 2006.-164 с.

Визначити мотиви навчання дитини

6-7 років

1.3.

Тестова бесіда (С.О.Банков)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова. - Луганськ: Знання, 2006.-164 с.

Ступінь обізнаності дитини, її світоглядні уявлення

-/-

1.4.

Бесіда про школу  за

Т. Нєжновою

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій)

Виявлення особливостей  внутрішньої позиції школяра

5,5 -7 років

1.5.

Тестова бесіда

(С.Ф. Русова)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.-Луганськ: Знання, 2006.-164 с.

Для визначення запасу знань дитини

6-7 років

1.6.

Орієнтовний тест шкільної зрілості Ярослав Йірасек

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.-Луганськ: Знання, 2006.-164 с.

Визначення вербального мислення

6-7 років

1.7.

Тест шкільної зрілості А.Керна – Йєрасека:

- змальовування групи крапок за зразком;

- наслідування письмових літер;

- малювання чоловічої фігури за уявленням „Намалюй людину” Гудинаф –Харрісса

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Довільність психічної діяльності –загальний психічний розвиток, розвиток моторики, уміння працювати за зразком, саморегуляцію, короткочасну зрілість

 

 

Визначення індивідуальних рис особистості; встановлення орієнтованого рівня розумового розвитку дитини. Використовується як частина комплексного дослідження.

6-7 років

 

 

 

5-7 років

11 місяців

 

 

 

 

 

1.8.

Тест „Будинок” (змальовування за зразком) Н.Ш.Гуткіна

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Визначення здатності дитини копіювати складний зразок (зорово-моторна координація)

5–10 років

1.9.

Тест словника

 (Ю.З. Гільбух)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Визначення рівня розвитку активного словника дитини, розуміння нею значення слів

6-7 років

1.10.

Методика „Послідовність подій” запропонована 

А. Бернштейном

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій)

Дослідження розвитку логічного мислення дитини, її мовлення і здатності до узагальнення

5,5 – 7 років

1.11.

Тест фонематичного слуху (Ю.З. Гільбух)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Перевірка рівня фонематичного слуху

6-7 років

1.12.

Тест короткочасної пам’яті та умовиводів

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Діагностика короткочасної пам’яті і логічного мислення

6-7 років

1.13.

Методика „Графічний  диктант” (розробка  Д.Б.Ельконіна)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Діагностика рівня розвитку здатності довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого

Учні

1-3 класів

2. Дослідження  соціально-психологічної адаптації

2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів

2.1.1

Оцінювання рівня тривожності й схильності дитини до неврозу (О.І.Захаров)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006. -164с.

Оцінка емоційного стану дитини залежно від поведінкових реакцій

5-8 років

2.1.2

Навчальна мотивація  за М.Гінзбургом

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій)

Вивчення навчальної мотивації

Діти молодшого віку

 

Методика з визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву за Н. Гуткіною

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій)

Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву дитини

5,5 – 7 років

2.1.3

Тест „Тривожність”       (Р. Темл, М. Доркі,          В. Амен)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тіхонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Виявлення рівня тривожності дитини

5-10 років

2.1.4

Тест шкільної тривожності Філіпса

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Вивчення рівня, характеру тривожності, які пов’язані зі школою

Учні

1-4 класу

2.1.5

Карта спостереження

Готовність та адаптація дитини до школи/Упоряд.:            О. Главник, 2007. – с.192. (Серія «Псих. інструментарій»). Бібліогр.: с. 188-190

Діагностика дезадаптованості дитини

Учні

1-4 класу

2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі

2.2.1

Анкета „Адаптація п’ятикласників ”

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008. -216 с.

Вивчення адаптивних механізмів та з’ясування можливих проблемних зон і труднощів навчання в школі, переважних інтересів учнів, відношення до себе і людей

Учні

4-5 класу

2.2.2

Карта спостережень

Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111с. – (Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 109-110

Діагностика дезадаптованості дитини

 

2.2.3

Тест ОСЛК (суб’єктивної локалізації контролю) модифікація шкали 1-Є Дж. Роттера (С.П.Пантелєєв, В.В.Столін)

Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 109-110

Вимірювання локус контролю

Учні старших класів

(10-12)

3. Дослідження пізнавальної сфери

3.1. Дослідження відчуттів

3.1.1

Абсолютний поріг зорових відчуттів

Беседина А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапар В.Б. Книга практического психолога: Часть 1./Худож. оформитель В.М. Толдин/. – 1996.- 302 с.: илл.

Вивчення зорових відчуттів

Діти середнього та старшого віку

3.1.2

Абсолютний поріг слухового відчуття

Беседина А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапар В.Б. Книга практического психолога: Часть 1./Худож. оформитель В.М.Толдин/. – 1996.- 302 с.: илл.

Вивчення слухового відчуття

Діти середнього та старшого віку

3.1.3

Тактильні відчуття

Беседина А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапар В.Б. Книга практического психолога: Часть 1./Худож. оформитель В.М.Толдин/. – 1996.- 302 с.: ил.

Вивчення тактильного  відчуття

Діти середнього та старшого віку

3.1.4

Вивчення  різниці порога кинестетичної чутливості рук (методика Х.Кєкчєєва)

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб. Речь, 2005.- 688с.: илл.

Вивчення  різності порога кинестетичної чутливості рук

Діти старшого віку

3.2. Дослідження сприймання

3.2.1

Методика „Пишемо кружечками”

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Оцінка здатності відрізняти фонему в потоці мовлення

Учні молодшого віку

3.2.2

Тест «Незакінчені  малюнки»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Діагностика цілісності сприйняття і рівня розвитку репродуктивної уяви

-//-

3.2.3.

Методика „Знайди квадрат”

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Оцінка зорового диференційованого сприйняття дитини

-//-

3.2.4

Тест «Чим залатати килим?»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Визначення здатності дитини практично використовувати образи побаченого, збережені в короткочасній пам’яті, під час розв’язування наочних завдань

-//-

3.2.5

Тест «Чого не вистачає на малюнку?»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Оцінювання цілісності сприйняття

Учні молодшого віку

3.2.6

Тест «Намиста»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Виявлення кількості умов, яких може дотриматися дитина в процесі діяльності під час сприйняття завдання на слух

Учні молодшого віку

3.2.7

Виключення предметів    (4-й зайвий)

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Дослідження  рівня сформованості спілкування, понятійного розвитку та можливості вичленення іменників, смислоутворюючих ознак, виявлення особливостей когнітивного стилю

з 3 до 14 років

3.2.3

Методика

„Графічний  диктант”

 (розробка  Д.Б.Ельконіна)

 

Діагностична діяльність психолога дошкільного

навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд.

 М.І.Тіхонова .- Луганськ: Знання, 2006.-164с.

Діагностика рівня розвитку здатності довільно керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого

Учні

1-3 класів

3.3. Дослідження уваги

3.3.1

Методика

„Знайти і викреслити”

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення продуктивності та стійкості уваги

5-7 років

3.3.2

Тест „Коректурні спроби” за В. Анфімовим

 

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення швидкості розподілу й переключення уваги, її обсягу і стійкості у дитини

5-7 років

3.3.3

Тест переплетених ліній (Рея –Череднікової)

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецьк, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109.

Визначення рівня стійкості уваги

Діти дошкільного віку

3.3.4

Тест Кюссі

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109.

Визначення вибірковості уваги

Діти дошкільного віку

3.3.5

Методика «Лабіринт» А.Зака

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109.

Визначення уміння дотримуватись правила рішення графічної задачі

Діти дошкільного віку

3.3.6

Дослідження рівня уваги методика Тулуз - П’єрона

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення якостей довільної уваги (концентрації, стійкості, можливостей переключення), психологічного темпу та оцінка точності та надійності переробки інформації, вольової регуляції, особистісні характеристики працездатності та її динаміку у часі

Учні

2-4 класу

3.3.7

Коректурні таблиці Б Бурдона або В. Анфімова

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Вивчення стійкості уваги

Учні молодшого віку

3.3.8

Методика Р. Немова

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення розподілу та переключення уваги

Учні молодшого віку

3.3.9

Методика Є. Крепеліна

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення точності уваги та працездатності –втомленості

Учні молодшого віку

3.3.10 

Модифікація

Л.В. Черемошкіної методики Шульте «Чорно-білі таблиці»

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення здатності до переключення уваги

Діти підлітково-го віку

3.3.11 

Модифікація В.А. Худікв методик Е.Крепеліна «Рахунок» та «Таблиця Крепеліна»

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення здатності до переключення уваги

Діти підлітково-го віку

3.3.12 

Модифікація О.Ю.Козирєвої методики «Таблиці Шульте»

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення стійкості уваги і динаміки працездатності

Діти підлітково-го віку

3.3.13 

Методика П.Я.Гальперіна та С.Л.Кабиліцького

Увага дитини/ Упоряд.: С. Максименко,Л. Терлецькі, О. Главник. –К.: Главник, 2004. – 112 с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 105-109

Визначення рівня уваги та самоконтролю

Діти підлітково-го віку

3.3.14 

Методика «Оцінка уваги» Мюнстенберга

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Вивчення вибірковості, концентрації уваги та стійкості до перешкод

10-16 років (підлітки)

3.4. Дослідження пам’яті

3.4.1

Методика запам’ятовування десяти слів (О.Лурія)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

На визначення обсягу короткочасної і відстроченої пам’яті, слухової пам’яті 

Діти дошкіль-ного віку та молодші школярі

3.4.2

«Складна фігура» тест розроблен А.Реем

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Вивчення зорової пам’яті, організація та планування дії

Діти дошкіль-ного віку та молодші школярі

3.4.3

Методика О.М.Леонтьєва

Пам’ять дитини/ Упоряд.: С. Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Плавник, 2004. – 112 с. – (Псих. інструментарій). Бібліогр.: с. 93

Визначення рівня опосередкованого запам’ятовування

Діти дошкіль-ного віку (з 4,5 -8 років)

3.4.5

Запам’ятовування  двох фраз

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Вивчення впливу смислової організації матеріалу на об’єм запам’ятовування  матеріалу

6-6,5 років

3.4.6.

Повторення цифрових рядів (субтест із тесту інтелекту Д. Векслера )

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення розвитку короткочасної механічної пам’яті

Молодші школярі

3.4.7

Методика Л.С.Виготського

Пам’ять дитини/ Упоряд.: С. Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Плавник, 2004. – 112 с. – (Псих. інструментарій). Бібліогр.: с. 93

Визначення рівня опосередкованого запам’ятовування

Діти підлітко-вого віку

3.4.8

Методика П..Нечаєва

Пам’ять дитини/ Упоряд.: С. Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Плавник, 2004. – 112 с. – (Псих. інструментарій). Бібліогр.: с. 93

Визначення типу запам’ятовування та відтворення матеріалу

Діти підлітко-вого віку

3.4.9

Методика Є.Крепеліна

Пам’ять дитини/ Упоряд.: С. Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Плавник, 2004. – 112 с. – (Псих. інструментарій). Бібліогр.: с. 93

Вивчення обсягу оперативної пам’яті

Діти підлітко-вого віку

3.4.10

Методика піктограм (А.Р.Лурія)

 

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна

документація шкільного психолога.– Х:: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216с.

Оцінка особливостей наочно-образного мислення, перевірка опосередкованої пам’яті, її продуктивності

5 років,

дорослі

3.5. Дослідження мислення

3.5.1

Дошки Сегена

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Виявлення сформованості наочно-дійового мислення, специфіки конструктивної діяльності у дітей

Від 3 до

5,5 років

3.5.2

Розрізні картинки  за методикою А.Н. Бернштейн

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Виявлення сформованості конструктивного та просторового мислення

Від 2,5 до

7 років

3.5.3

Наочна класифікація

по Л.С.Вигодському

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Виявлення актуального рівня розвитку понятійного мислення дитини

Від 2 до 10 років, другий варіант від 8,4 до 12 років

3.5.4

Завдання „Візерунок”

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення вміння дітей аналізувати зразок, встановлювати принципи побудови ряду на основі відокремлення його елементів (у першому класі на початку навчального року малюється візерунок А, у середині – Б, наприкінці – А і Б)

 

6-7 років

3.5.5.

Методика „Смужка”(О.Зак)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначити наявність рефлексивної дії як необхідної умови теоретичного розв’язування задач

8-9 років

 

3.5.6

Тест „Обведи контур”

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій

Оцінювання наочно-дійового мислення дитини

6-7 років

3.5.7

Тест «Лабіринт»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Дослідження наочно-схематичного мислення (вміння користуватися схемами, умовними позначками)

Учні молодшого віку

3.5.8

Тест «Четвертий  - зайвий»

Чуб Н.В.Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Дослідження логічного, образного мислення, вміння узагальнювати

Учні молодшого віку

3.5.9

Гештальт-тест Бендера

Лови О.В., Белопольский В.И. Руководство по использованию зрительно-моторного гештальт-теста Бендер. Серия 2. „Библиотека практического психолога”, вып. 3. «Форум» - «Когито-центр», 1996. доработка руководства Лубовского Д.В.

Виявлення особливостей наочно - моторної координації

1-4 класи

3.5.10

Методика «Чобітки» (Н.Гуткіна)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення актуального рівня процесу узагальнення та його найближчого розвитку

6-8 років

3.5.11

Методика „Логічні задачі”

( О.Зак)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення рівня сформованості теоретичного аналізу та внутрішнього плану дій у молодших школярів

6-10 років

3.5.12

Вивчення вміння встановлювати логічну послідовність подій (модифікація Л.Кондратенко, Л. Богуславської, С. Гончаренко субтесту „Логічна послідовність дій” із тесту інтелекту Д. Векслера)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення здатності дитини до відтворення окремих подій чи фрагментів дійсності, надання їм логічної цілісності, а також спроможність усебічно розуміти ситуації й передбачити події

5-6,5 років

3.5.13

Прогресивні матриці Равена

(дитячий варіант)

Коробко С.Л., Коробко О.І.

Робота психолога з молодшими

школярами: методичний посібник.

– К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначити рівень візуального мислення

6-9 років, учні

1-4 класів

3.5.14

Методика дослідження аналітичного мислення (варіант VI субтесту Амтхауера)

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Діагностика особливостей мислення

Учні 5-12 класів

 

3.6. Дослідження уяви

3.6.1

Тест „Склади казку”

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. –112 с. (Психологічний інструментарій

Виявлення уяви

З 5,5- діти молодших класів

3.6.2

Тест «Інтерпретація зображень» Дж.Гільфорда

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Виявлення креативності (творчості)

Учні 5-12 класів

3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку

3.7.1

Тест Векслера

Роговик Л. Психомоторика дитини. – К.: Главник, 2005. – 112 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с.110-111

Визначення рівня розумового розвитку

4-6,5 років

3.7.3

Прогресивна матриця

Дж. Равена

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Виявлення скритих закономірностей, рівень розвитку мислення по аналогії, сформованість логічних операцій класифікації та серіації

8-13,5 років

3.7.4

Тест «Склади малюнок»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Вивчення практичного інтелекту

Молодші школярі

3.7.5

Методика «Класифікація»

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Охарактеризування розвитку понятійної структури мислення, критичності та обдуманості дій, логічну пам’ять, деякі особові особистості

 

3.7.6

Тест „Малюнок людини”

Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. Серия: "Библиотека практического психолога", 2007 г., Изд.: ТЦ СФЕРА

Діагностика рівня розумового розвитку засобами ізодіяльності

Від 3-х років

3.7.7

Шкільний Тест Розумового Розвитку (ШТРР)

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Діагностика розумового розвитку

Підлітки та юнаки

3.8. Вивчення здібностей, обдарованості

3.8.1

Тест–опитувальник для вивчення обдарованості й спрямованості дошкільника щодо сфери діяльності (за книгою Н.Гуткіної «Підготовка дитини до навчання »)

Газета «Психолог» / Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ, № 47 (287), грудень, 2007. – 30 с.

Визначення обдарованості й спрямованості дошкільника щодо сфери діяльності

Дошкільний вік

3.8.2

Діагностика творчого мислення (Е. Торренс)

Газета «Психолог» / Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ, № 47 (287), грудень, 2007. – 30 с.

Вивчення гнучкості побудови графічного образу

Діти 5-9 років

3.8.3

Адаптований тест Р.Амтхауера

- субтест 1 „Виявлення суттєвих ознак”;

- субтест 2 „Виключення зайвого поняття”;

- субтест 3 „Порівнення понять”

 

Обдаровані діти: Діагностика та супровід/ Упоряд. Т.Червонна. – К. : Шк. світ, 2008.- 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Виявлення рівня інтелектуального розвитку

Учні молодшого віку

3.8.4

Тест «Придумай оповідання»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Діагностика рівня розвитку творчої уяви

Учні молодшого віку

3.8.5

Методика „Таблиці Равена”(шкала прогресивних матриць)

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення інтелектуальної обдарованості

6-12 класи

3.8.6

Тест «Чи є обдарованою Ваша дитина?»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Визначення властивих рис дитини (помітити і розвинути приховані здібності та нахили)

6-8 років

3.8.7

Тест «Зроби малюнок»

Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Художник Є.А.Мартиненко. – Х.:  Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. (Серія «ДНЗ + школа»)

Оцінювання творчої уяви

Учні молодшого віку

3.8.8

Опитувальник для обдарованих  дітей

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Надається дітям з проявами інтелектуальної обдарованості

Учні молодшого віку

3.8.9

Тест Торренса, опитувальник Девіса

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення творчої обдарованості учнів

 

3.8.10

Методика Б.К. Пашнєва

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Дослідження й аналіз структури мотиваційної сфери учнів (отримання уявлення про ієрархію мотивів)

6-12 класи

3.8.11

Рестандартизація тесту

Р. Амтхауера

- стимульний матеріал скороченої версії тесту

Р. Амтхауера

Обдаровані діти: Діагностика та супровід/ Упоряд. Т.Червона. – К. : Шк. світ, 2008.- 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Тест дозволяє отримати характеристику загального інтелекту

Юнацький вік

3.8.12

Методична шкала для дослідження моторної обдарованості  (розроблена М.І. Озерецьким)

Роговик Л. Психомоторика дитини. – К.: Плавник, 2005. – 112 с. – (Психол. Інструментарій). – Бібліогр.: с.110-111

Визначення статичної та динамічної координації на швидкість, узгодженість, силу рухів та чіткість їх виконання

 

 

8-15 років

4. Дослідження особистісної сфери

4.1. Комплексне дослідження особистості

4.1.1

Дитячий особистісний опитувальник Р.Б.Кеттела, Р.В.Коана

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Дослідження особистісних особливостей молодших школярів

8-12 років

4.1.2

Методика

„Малюнок дерева”

 

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник.. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

 

Виявлення особистісних особливостей дитини: ставлення до себе, самооцінки, характеру взаємовідносин з оточенням, особистісні проблеми

Обмежень не існує

4.1.3

Діагностика вад особистісного розвитку ДВОР, розроблений В.Киричуком

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення вад особистісного розвитку дитини та виявлення усвідомлення дитиною рис свого характеру та шляхів самовдосконалення

5 клас

4.1.4

Методика „12 тварин”

Б.К. Пашнєва

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення індивідуальних типологічних рис особистості

Обмежень не існує

4.1.5

Методика „Ціннісні орієнтації” М.Рокіча

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Визначення змістового боку спрямованості особистості й становлення основи її відносин до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції та  „філософії життя”

Учні середного та старшого віку

4.1.6

Тест Томаса, адаптований  Н.В.Гришиною

Бойбіна Ю.В.,Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення особистісної схильності до конфліктної поведінки та типові способи реагування учнів на конфліктні ситуації

Учні старших класів

4.1.7

Методика «Як би я поводився у конфлікті» (за К. Томасом, Д. Джонсоном)

Газета «Психолог». Шкільний світ. № 27-28 (315-316), липень, 2008. Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Вивчення вміння поводитись  у конфліктній ситуації

Учні 5-12 класів

4.1.8

Метод самооцінки (за              Т. Дембо- С. Рубінштейн)

Газета «Психолог» /Ред. Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ.            № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Дослідження самооцінки

Учні 5-12 класів

4.1.9

16-факторний опитувальник Р.Кеттєлла ЧХТ

(межи характеру та темпераменту )

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Побудова особистого  профілю

Підлітки

4.1.10

Методика «Неіснуюча тварина»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Вивчення особистості

Учні старших класів

4.1.11

Методика «Автопортрет» Е.С.Романова, С.Ф.Потьомкіна

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Діагностика особистості

Учні старших класів

4.1.12

Визначення рівня тривожності методика

Ч.Д. Спілбергера, школа адаптована Ю.Л.Ханіним

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Вимірювання  тривожності як особистих властивостей так і полягання

Учні старших класів

4.2. Дослідження темпераменту

4.2.1.

Маудслейський опитувальник (МРІ)

Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 109-110.

Вимірювання екстраверсії та нейротизму

Для батьків, практичних психологів, соціальних працівників та вчителів які викладають у 1-12 класах

4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Опитувальник В. Русанова

Готовність та адаптація дитини до школи / Упоряд.: О.Главник, 2007. – с.192. (Серія «Псих. інструментарій»). Бібліогр.: с. 188-190.

Визначення типу темпераменту

Учні 1-2 класу індивідуально, учні 3-5 класів самостійно

4.2.3

«Коло Айзенка» опитувальник Г. Айзенка в адаптації О. Шмельва

Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 109-110.

Психологічне дослідження типу темпераменту (екстраверсії, інтроверсія та нейротизму)

Діти молодшого шкільного віку

4.2.4

Методика «Темпоральні особливості» (М.Т.Акімова, В.Т. Козлова)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Дослідження особливості центральної нервової системи рухливість – інертність і сила-слабкість

Діти молодшого шкільного віку

4.2.5

Тест-опитувальник «Коло» за Г. Айзенком

 Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111с. –(Психол. інструментарій). Бібліогр.: с. 109-110.

Визначення типу темпераменту (сангвінік, флегматик, меланхолік, холерик )

Учні середньої школи

4.2.6

Опитувальник запропоновано

Є. Жариковим та Є.Крушельницьким

Газета «Психолог» /Ред. Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ. № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Вивчення темпераментної структури, яка включає всі типи

Учні 5-12 класів

4.2.7

Методика виявлення типологічних особливостей особистості по К.Юнгу

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення типологічних особистостей особистості

Педагоги

4.2.8

Опитувальник структури темпераменту (ОСТ)

В.М. Русалова

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення структури темпераменту  та «комунікативного» - аспектів темпераменту

Підлітки

4.3. Дослідження характеру

4.3.1.

Методика „Конструктивний малюнок чоловічків з геометричних фігур”,  розроблена

А.В. Лібіним (ТІГР)

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення індивідуально-типологічних відмінностей та характерологічних рис особистості

Обмежень не існує

4.3.2

Патохарактеріологічний діагностичний опитувальник (ПДО) А.Е.Личко

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Розпізнання типів акцентуації

Підлітки

4.3.3

Опитувальник

«Басса-Доркі»

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Діагностика полягання агресивності

Підлітки

4.3.5

Тест –опитувальник

Я. Стреляу

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Вивчення трьох основник характеристик нервової діяльності: рівень процесу збудження, рівень процесу  гальмування, рівень рухливості  нервових процесів

Учні старшого віку

4.3.6

Анкета «Ваш характер» по Хеймансу – Ле Сенну

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Визначення типології характеру

Педагоги

4.4. Дослідження емоційно-вольової сфери

4.4.1

Оцінювання рівня тривожності й схильності дитини до неврозу (О.Захаров)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Оцінка емоційного стану дитини залежно від поведінкових реакцій

1-4 клас

4.4.2

Тест „Тривожність”                       (Р. Темл, М.Доркі, В.Амен)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення рівня тривожності дитини

1-4 клас

4.4.3

Тест методики „Вивчення настрою учнів”, кольорово-малюнковий тест розроблений А.О.Прохоровим і

Г.Н. Геринг

Бойбіна Ю.В.,

Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення психічних станів та настрою учнів

Учні 3-12  класів

4.4.4

Методика виявлення страхів та тривоги

Є. Рогова

Бойбіна Ю.В.,

Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Діагностика наявності та вираження дитячих страхів та виявлення змін в емоційно-афективній сфері дитини

Діти дошкільного та молодшого шкільного віку (1-3 класи)

4.4.5

Вивчення рівня шкільної тривожності за тестом Філіпа

Бойбіна Ю.В.,

Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с. ( тест методик Рогова Є.І. Настольная книга практичного психолога. I ч.)

Вивчення рівня шкільної тривожності (як основа для розробки індивідуальних та групових корекційно–розвивальних занять)

Молодший шкільний вік

4.4.6

«Тест  Рука» адаптована Т.Н. Курбатовой

Семаго Н..Я., Семаго М.М. Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. – 384 с., илл.

Виявлення таких категорій як : «тривожність», «активність», «пасивність», «комунікативність»

Від 4-12 років

4.4.7

Вивчення рівня тривожності підлітків за методикою Кондаша

Бойбіна Ю.В.,

Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення рівня тривожності (як основа для розробки індивідуальних та групових корекційно – розвивальних занять)

Підлітки

 

«Гарний малюнок»

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Виявлення емоційного стану

 

4.4.8

Вивчення агресивності за методикою Басса – Даркі

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення якісних і кількісних характеристик агресії, визначення професійної  придатності та визначення здатності до управлінської діяльності

Починаючі

з 6-7 класу

4.4.9

Визначення стилів конфліктної поведінки  за тестом Томаса

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення особистої схильності до конфліктної поведінки, визначення типових способів реагування учнів на конфліктні ситуації

З 6 класу

4.4.10

Методика «Шкала тривожності», розроблена по принципу «Шкала соціально – ситуативної

тривожності» Кондаша

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення основних джерел тривожності

Підлітки

4.4.11

Методика «Самооцінка емоційних станів»                   (за Уесманом-Ріксом)

Газета «Психолог» /Ред. Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ.   № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

 

Виявлення функціональних станів учнів або рівень активації нервової системи

Учні 5-12 класів

4.4.12

Оцінка агресивності педагога А.Ассінгер

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення коректності педагогів по відношенню до своїх колег, учнів

Педагоги

4.5. Дослідження мотивації

4.5.1.

Методика  визначення навчальної мотивації

(М. Гінзбург)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення мотивів навчання дитини

6-7 років

4.5.2

Методика „Бесіда про школу” (Т. Нєжнова)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення „внутрішньої позиції школяра” як нового ставлення дитини до навчального середовища, що виникає з пізнавальної потреби й потреби у спілкуванні з дорослими на новому рівні

6-7 років

4.5.3.

„Спрямованість на оцінку або на отримання знань” (автори Е.Ільїн,

Н. Тихонова)

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення мотивації навчальної діяльності учнів, а також вивчення мотивів навчально-трудової діяльності

Учні початкової (з 3 класу) та середньої школи

4.5.4

Методика вимірювання мотивації успіху Т.Елерса

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вивчення мотивації досягнень

Учні

2-4

класи

4.5.5.

Методика виявлення мотивації досягнень (Ю.Орлов)

Газета «Психолог». Шкільний світ. № 27-28 (315-316), липень, 2008. Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Вивчення мотивації досягнень

Учні

5-12

класів

4.5.6

Вимірювання мотивації афіліації за методиками А.Меграбяна

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Вимірювання мотивації афіліації – прагнення до визнання, до встановлення теплих емоційних відносин і страх (чутливість) до викидання

Учні середнього та старшого віку, а також дорослі

4.5.7

Методика А. Реан

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.( Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

Виявлення мотивації успіху та страху невдачі

Учні середнього та старшого віку

4.5.8

Модифікація теста – опитувальника А.Мехрабиана ТМД

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Діагностика двох мотивів особистості:  мотиву прагнення до успіху та мотиву уникнення невдач

Учні старшого віку

4.5.9

Опитувальник  мотивації досягнення мети (Т. Елерс)

Газета «Психолог» /Ред Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.( Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

 

 

Оцінювання мотивації досягнення мети

Підлітки і діти старшого віку

5. Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату:

5.1. В сім’ї;

5.1.1

Методика „Будинок-дерево-людина”

Дж. Бук

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Відображення відношення дитини до свого «домашнього життя», до сім’ї

Усі категорії

5.1.2

Методика «Малюнок сім’ї », Херрісон

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Виявлення особливостей сімейних  взаємостосунків в сприйняті дитини

Молодший шкільний вік

5.1.3

Методика «Сім’я тварин», Херрісон

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001. – 160 с.

Якщо дитина «закривається» від психолога, він більш інформативний ніж

«Малюнок сім’ї»

Усі категорії

5.1.4

Тест «Підлітки о батьках» Е. Шафера

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Вивчення установок, поведінки і методів виховання батьками так, як бачать їх діти у підлітковому віці

Підлітки

5.1.5

Тест-опитувальник батьківських відношень (А.Я.Варга, В.В.Столін)

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення батьківських відношень  у осіб, які звертаються за допомогою до психолога з  питань виховання  дітей  та спілкування з ними

Батьки

5.1.6

Методика «Вимірювання батьківських установ та реакцій» (PARY) Е.Шафера

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення методів здійснювання виховання дитини

Батьки

5.1.7

Тест-опитувальник задоволеності браком розроблений                       В.В. Століним,                     Т.Л. Романовой,

Г.П. Буденко

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

Виявлення ступеня задоволеності-незадоволеності браком та ступеня узгодженості –разузгодженості задоволеності браком

Дорослі

5.1.8

Методика Рене Жіля

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. /Ред.-сост. – Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

Вивчення соціального пристосування дитини, а також взаємовідношення з оточенням

 

Учні середнього та старшого віку

5.1.9

Методика «Незакінчена пропозиція» Сакса та Леві

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. /Ред.-сост. –Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

Виявлення системи відношень до сім’ї , до представників свого чи протилежного полу, до сексуальних відношень, до вищестоящих по службовому положенню та підлеглих

Учні старшого віку і дорослі

 

5.1.10

Методика

PARI Е. Шиффер, І Р. Белла. Адаптація                  Т. В. Нещерет

„Сімейне життя очима матері”

 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. /Ред.-сост. –Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

Вивчення сімейного життя очима матері

Батьки

5.2. В навчальному колективі;

5.2.1

Система спостереження (можна доповнити даними соціометричного вимірювання „Вибір у дії”)

Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу: Методичний посібник/ Упоряд. М.І. Тихонова.- Луганськ: Знання, 2006.-164 с.

Вивчення стосунків між дітьми

5-6 років

5.2.2

Контурний САТ-Н

(Е. Крис)

Н. Семага М.Семаго Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольний и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. –           384 с., илл.

Допомога у розумінні існуючих  відносин  між дитиною і навколишнім середовищем у найбільш  важливих та травмуючих  для дитини життєвих ситуаціях

Від 3-12 років

5.2.3

Квітковий тест відношень (М. Люшера) Обґрунтований  А.М.Еткіндом

Н. Семага М.Семаго Теория и практическая оценка психического развития ребенка. Дошкольний и младший школьный возраст. – СПб.6 Речь, 2005. –              384 с., илл.

Вивчення емоційних компонентів   відношень людини до значущих для неї людей

З 4,5 років

5.2.4

 Метод Дж. Морено

Газета «Психолог» /Ред Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Виявлення соціометричного статусу

Учні 5-12 класів

5.2.5

Методика „Самооцінка”

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Виявлення рівня і диференційованості самооцінки учня та отримання матеріалів для висновків про сприйняття дитиною її стосунків з учителем та однолітками

1-4 клас

5.2.6

Опитувальник „Мій клас”(методика Боврозера у модифікації Ю. З. Гільбуха)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Діагностування ставлення окремих учнів до свого класу та  отримання й узагальнення його характеристики (ступень задоволеності шкільним життям, конфліктності у класі, згуртованості класу)

 

5.2.7

Методика незакінчених

речень „Мій клас та

 мій учитель”

(Ю.З. Гільбуха)

Коробко С.Л., Коробко О.І.

Робота психолога з

молодшими школярами:

методичний посібник. –

К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Визначення ставлення учнів до свого класу та вчителя

З 3-го класу

5.3. В педагогічному колективі

5.3.1

Методика визначення стилю керівника  трудового колективу

Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть 1/ Худож. Офомитель В.М. Толдин/ – 1996.- 302 с.6 илл.

Визначення стилю керівника трудового колективу

педагоги

5.3.2

Методика „Задоволення своєю професією” розроблена Н.Журіним та Є Ільїним

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ. № 29 (269), серпень, 2007.- 32 с.(Спецвипуск. Психологічна служба Білої Церкви).

Вивчення задоволеності учителів своєю професією і різними сторонами професійної діяльності

педагоги

5.3.3

Анкетування за методикою

М. Коломінського

Газета «Психолог» /Ред Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ. № 20 (308), травень, 2008.- 67 с.(Психологічні аспекти моніторингу плинності кадрів у закладах освіти).

Визначення мікроклімату в педагогічному колективі

педагоги

5.3.4

Методика діагностики рівня емоційного вигорання В.В.Бойко

 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие /Ред.-сост. – Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

Виявлення особистих механізмів психологічного захисту

 

педагоги

5.3.5

Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі

Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога:    Часть 1/ Худож. оформитель В.М. Толдин/ – 1996.- 302с. 6 илл.

Визначення особистих уявлень про себе

педагоги

6. Дослідження професійних здібностей, схильностей учнів

6.1.

Карта інтересів

А.Е. Голомштока

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Визначення професійних інтересів та здібностей особистості

7-12 клас

6.2

Встановлення професійного типу особистості за текстом Голанда

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення професійного типу особистості, характерологічних властивостей, усвідомлення потенційних можливостей та перспектив професійної діяльності

Підлітки

6.3

Методика „Оцінка комунікативних і організаторських здібностей особистості” КОС-1 (автори В.В.Синявський та В.А.Федоришин)

Бой біна Ю.В.,

Гончарові С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Виявлення комунікативних і організаторських схильностей; виявлення потенційних можливостей особистості в розвитку її комунікативних і організаторських здібностей (і в процесі первинної профконсультації)

 

14-17 років

6.4

Орієнтовно-діагностична анкета інтересів - 2 (за    Б. Федоришиним та              С. Карпіловською)

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 27-28 (315-316), липень, 2008.- 40 с.( Спецвипуск: Психологічний супровід навчально-виховного процесу).

Визначення та орієнтація у професійній потребі

Учні старшого віку

6.5.

Методика „Мотиви вибору професії”

В. А. Семиченко

Газета «Психолог» /Ред. Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.( Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

Виявлення ступені значущості мотиваційних спонукань вибору професії

Учні старшого віку

6.6

Методика „Спрямованість на здобуття знань або на оцінку”

Е.П. Ільїн,

Н.А. Курдюкова

Газета «Психолог» /Ред. Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.( Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

Виявлення спрямованості, яку виявляють учні в навчальному процесі школи

Учні старшого віку

6.7

Тест Дж. Холланда

Газета «Психолог» /Ред.Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.( Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

Вимірювання професійної спрямованості особистості

Учні старшого віку

6.88

Методика «Діфференціально – діагностичний опитувальник» (ДДО)

Е. А. Клімова

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/Ред.-сост. – Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

 

Методика призначена для відбору на різні типи професії у відповідності  з  класифікацією типів професії Е. А. Клімова

Учні старшого віку

7. Особливості навчально-виховного процесу

7.1

Методика «Спрямованість на відмітку»

Е.П. Ільїн,

Н.А. Курдюкова

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.6 Речь, 2005.- 688с.: илл.

Вивчення спрямованості на відмітку

Учні середнього  та старшого віку

 

Вивчення пізнавальної потреби

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.6 Речь, 2005.- 688с.: илл.

Вивчення пізнавальної потреби

Педагоги та батьки

 

Вивчення спрямованості на придбання знань

Е.П. Ільїн,

Н.А. Курдюкова

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.6 Речь, 2005.- 688с.: илл.

Вивчення спрямованості на здобуття знань

 

Учні середнього  та старшого віку

 

Вивчення ставлення до навчання, навчальних предметів К.Н.Казанцева

Практикум по возрастной психологи: Учеб. пособие / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.6 Речь, 2005.- 688с.: илл.

Вивчення якісного аналізу причин переваги тих чи  інших предметів та мотивів навчання

Учні середнього та старшого віку

 

 

Перелік просвітницьких програм для учнів різного віку, вчителів та батьків

 

№ п/п

Назва програми

Цільова група

Автор

(ПІБ, адреса), джерело

Кількість занять, часів

 

Спрямованість програми

1

Духовно-моральне виховання школярів у системі середнього загального закладу. Програма спецкурсу.

З підлітками 14-15 років (8-9 клас)

Ірина Анохіна, практичний психолог НОК „Школа –ліцей №3 ім. А.С. Макаренко”

950334 м. Сімферополь, вул.. Лермонтова, 14-А

Протягом 1 півріччя (1 година на тиждень) або протягом навчального року (2 заняття на місяць)

Основна мета програми – формування у підлітків здібності до саморозвитку, самовиховання, вміння планувати і аналізувати свою поведінку в між особистісних та міжстатевих стосунках.

2

Роль практичного психолога в психологічній просвіті педагогів школи.

Педагоги ЗНЗ

Ольга Савон, практичний психолог ЗОШ

I-III ступенів

96564 с. Геройське, вул.. Єршова, 49, Сакський р-н

 

Цінним у дослідженні автора є обґрунтування необхідності проведення вказаних нею форм просвітницької роботи саме з педагогами школи, оскільки більшу частину свого шкільного часу дитини проводить у взаєминах з учителем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік методик щодо забезпечення психологічного супроводу випускників ЗНЗ під час ЗНО

 

п/п

Назва методики, автор

Джерело

 Для вирішення якого завдання використовується

Вік

досліджуваних

1

Методика діагностики самооцінки Ч.Д. Спілберга, Ю.Л.Ханіна

 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. /Ред.-сост. -Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

 

Виявлення самооцінки рівня тривожності в данний момент (реактивна тривожність як полягання) і особова тривожність (як стійка  характеристика людини)

Випускники школи

2

Методика Експрес - діагностики властивостей нервової системи по психомоторним показникам

Е. П. Іл’їна   (теплінг-тест)

 

 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. /Ред.-сост. -Д. Я. Райгородский. С.: Изд.  Дом «БАХРАХ», 1998. – 496 с.

Діагностика властивостей нервової системи по психомоторним показникам

 

Випускники школи

3

Методика А. Реан

Газета «Психолог» /Ред.                  Т. Шаповал.- К.: Шк.. світ,. № 30 (222), серпень, 2006.- 28с.(Психологічний супровід закладів професійної орієнтації)

Виявлення мотивації успіху та страху невдачі

Учні старшого віку

4

Методика „Ціннісні орієнтації” М.Рокіча

Бобіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група  „Основа”, 2008.-216 с.

Визначення змістового боку спрямованості особистості й становлення основи її відносин до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основи світогляду і ядра мотивації життєвої активності, основи життєвої концепції й „філософії життя”

 Учні старшого віку

 

 

1

 

doc
Додано
31 січня 2018
Переглядів
5987
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку