19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Перевірочний тест. Підготовка до ЗНО

Про матеріал
Перевірочний тест можна використовувати під час уроку української мови чи на факультативі при підготовці до ЗНО .
Перегляд файлу

                                                     Варіант 1

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

1. Лексичну помилку допущено в рядку

А бувший у користуванні

Б знаний у столиці

В охочий відвідати виставку

Г необхідне для кожного

2.Антоніми записано в рядку

А вечір - день

Б мирний - військовий

В дерева - кущі

Г худий – опасистий

3. Усі слова є іменниками в рядку

           А красиве, набережна, черговий

           Б старий, пережите, давній

           В пальне, лісничий, днювальний

           Г хворий, намальована, пряма

4.Спільнокореневим до слова ректи є

А ректор

Б речовий

В речник

Г рекреація

5.Не змінюються за відмінками обидва слова рядка

А маестро, ситро

Б кольрабі, меблі

В пальто, поні

Г пюре, динго

6.Граматичну помилку допущено в реченні

А Стоячи на місці, почулися відомі голоси.

Б Знайшовши гриба, почали дивитися уважніше.

В Не знаючи броду, не лізь у воду.

Г Осінь господарювала, вкривши землю листям.

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

 

[1]Воля! [2]Він звик до неї з дитинства, звик до безмежних степів, до буйних вітрів над ними, до єдиних на світі вкраїнських жайворонків, яких ніхто ніколи, здається, не бачив на землі, а лише в небі, у голубому зеніті, у нестримному польоті, серед прозорих розсипищ їхнього співу. [3]І душа в нього була непокірна, а дика, мов степовий птах. [4]І вона кликала його, зваблювала з цього вагона туди, де шелестіли листям ліси і омивали землю потоки нескованих небесних вод.

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

А не бачив(2)

Б нестримна(2)

В непокірна(3)

Г нескованих(4)

8.Слово непокірна (3 речення)

А підмет

Б означення

В присудок

Г обставина

9.Виділене в другому реченні слово можна замінити

А без сумніву

Б уявіть собі

В мабуть

Г чого доброго

10. Складнопідрядне речення з підрядним означальним є

А перше речення

Б друге речення

В третє речення

Г четверте речення

 

Завдання 11-23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

 

11. Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку

А вітер … голові

Б як … воду опущений

В прорости … пір’я

Г хоч … вухо бгай

Д … свинячий голос

12. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А ю(н/нн)ат, спросон(н/нн)я, свяще(н/нн)ик

Б широче(н/нн)ий, святіс(т/тт)ю, ві(д,дд)зеркальний

В війсь(к/кк)омат, со(н/нн)ий, шале(н/нн)ий

Г здійсне(н/нн)ий, на(л/лл)ю, да(н/нн)ий

Д притама(н/нн)ий, пі(д/дд)а(ш/шш)я, почу(т/тт)ів

13. Прочитайте речення.

Я знову їхав по Вкраїні,

По тих дорогах польових,

Де вздовж цвітуть сок(1)рки сині,

Пл(2)ве гречок пахучий сніг,

Ш(3)почуть вівса с(4)зостеблі,

І верби  х(5)ляться до греблі.

Букву е треба писати замість цифри

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

14. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А сузір…я, кур…йоз, к…ювет

Б ад…ютант, пів…яйця, риб…ячий

В ател..є, Х…юстон, жул…єн

Г розп…яття, миш…як, духм…яний

Д Св…ятослав, Мар…яна, зап…ястя

15. Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку

А пр…ваблива зовнішність, будинок для пр…старілих

Б пр…зупинити виробництво, пр…чудовий зразок

В пр…пустити на шви, пр…зирливе ставлення

Г антипр…гарний засіб, було пр… добре

Д глибока пр…рва, пр…міщення для занять

16.Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

А …жалитися, ро…кинутися, …хопити

Б  бе…карний, …цілити, …хибити

В …шити, ро…бити, …чистити

Г …казати, …тягти, …фотографувати

Д ...питати, …тиха, …ліпити

17. Наголосом не розрізняється значення слова у рядку

А Паша - паша

Б онуча - онуча

В город- город 

Г біднота - біднота

Д замок- замок 

18. Помилку у відмінюванні іменника допущено в словосполученні

А порадьтеся з Іваном Дідиком

Б доведіть Надії Коробко

В проведіть Петра Іваненка

Г милуюся Віктором Петренко

Д дочекайтеся Василя Степанюка

19.Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку

А три товариша

Б два інженери

В п’ятеро жінок

Г чотири дня

Д п’ять з половиною метра

20. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Сонце гойдається в голубих висотах… вибрати

А і зігріває все навколо.

Б освітивши і поле, і ліс.

В воно пускає навколо пустотливі іскорки.

Г а земля втішається його теплом.

Д хоча навколо біло-біло від іскристого снігу.

21. Після речення У розшумілу осінню ніч налетів вітер… треба поставите тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

А зриваючи листя дерев.

Б і хурделиця листя здійнялася на стежці.

В розігнав купчасті хмари.

Г принісши перший подих зими.

Д і розбудив самотнього дуба – велетня.

22. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку

А найщасливі, менш гарний, самий милий

Б якнайгарніший, вищий за всіх, більш синіший

В більш говіркий, найміцніший, найглибокіший

Г найкумедніший, більш лимонний, старший мене

Д щонайсмачніший, більш сильний, гірший

 23.Прочитайте речення.

Не дай мені (1) доле (2) нічого (3)ні ночі не дай (4) ні дня, а дай мені степу нічного (5) і скіфського дай коня.

 НЕ треба ставити розділових знаків на місці цифри

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

 

 У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений БУКВОЮ.

 

24. Доберіть синоніми до поданих слів

Слово                 Синонім

1 аксіома                    А післямова

2 епілог                        Б захоплення

3 рапорт               В доповідь

4 хобі               Г істина

               Д звіт

25. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

Вид односкладного речення

1 безособове

2 означено-особове

3 неозначено-особове

4 узагальнено-особове

 

Приклад

А Пахло грибами й прохолодою конвалій.

Б Цих пташок люблять у народі.

В Люблю рідну мову.

Г Що посієш, те й пожнеш.

Д Грудень. Ліс. Сосново-біла тиша.

 

26.Установіть відповідність між видом підрядного речення та його прикладом.

Вид речення

1 означальне

2 обставинне мети

3 обставинне допустове

4 обставинне причини

Приклад

А Для того, щоб стати щасливим, треба мріяти.

Б Дім, де рано встають, щастя не обходить.

В Потім, коли висохнуть сльози, я повернуся.

Г І грім, хоч мати боялась його, любив я з дощем і вітром.

Д Вертатись пізно, бо гра – як битва.

 

27.Доберіть приклад до кожного випадку вживання коми.

Випадок уживання коми

1 кома при вставному слові

2 кома в складнопідрядному реченні

3 кома при відокремленому означенні

4 кома в реченні з однорідними членами

Приклад

А Соняшники, озвучені бджолами, чомусь схожі на круглі кобзи.

Б Завірюха сміється і плаче, стогне і шаленіє.

В Напевно, снігурі на північ подалися.

Г Поки люди вчать інших, вчаться самі.

Д Минають століття, та незмінною залишається краса Софії.

 

28.З’ясуйте, якою формою дієслова є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

До свого визнання вона (1) пройшла тернистий шлях, (2) сповнений наполегливої праці, і, (3) маючи неповну середню освіту, зуміла (4) стати однією з найосвіченіших жінок свого часу.

А особове дієслово

Б безособове дієслово

В неозначена форма дієслова

Г дієприкметник (особлива форма дієслова)

Д дієприслівник (особлива форма дієслова)


docx
Додано
13 серпня
Переглядів
31
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку