Урок української мови в 11 класі "Удосконалення вмінь корекції усного мовлення в процесі говоріння. Усний домашній твір"

Про матеріал
Урок української мови в 11 класі "Удосконалення вмінь корекції усного мовлення в процесі говоріння. Усний домашній твір"
Перегляд файлу

Урок української мови в 11 класі

Тема. Удосконалення вмінь корекції усного мовлення в процесі говоріння. Усний домашній твір.             

 Мета: удосконалювати усне мовлення випускників школи шляхом обговорення актуальної проблеми; стимулювати зацікавленість учнів різнобічними аспектами реклами; формувати мовну культуру громадянина України.

 

Тип уроку: інтегрований урок розвитку зв'язного мовлення — ділова гра.

Метод: евристично-репродуктивний.

Обладнання: Закон України «Про рекламу», виставка рекламної продукції, відеозапис.

ТНЗ: телевізор, DVD-плеєр.

Епіграфи:

 1. Істинне красномовство полягає в тому, щоб сказати все, що треба, але не більше.

Ф. де Лашорфуко

 1. Мова — зaciб не висловловати уже готову думку, а створювати її.

О. Потебня

 3. Спільна думка управляє людьми.

Блез Паскаль

Хід уроку

 1.  Мотивація навчання

Вступне слово вчителя

Люди спілкуються між собою за допомогою мови, володіння якою досягається в процесі мовлення: усного i писемного.

/Учні записують в зошити дату i тему/

На сьогоднішньому уроці ми:

 • удосконалюватимемо усне і писемне мовлення, щоб, за висловом французького письменника Лашорфука, володіти істинним красномовством;
 •   створюватимемо суспільну думку про сучасну рекламу засобами мови, за О. Потебнею;
 • формуватимемо вашу мовну культуру.

Життя іде i все без коректур,

І як напишеш, так уже i буде...

Хто дає таку випускникам пораду?

/ Відповідь учнів: Ліна Костенко/

Отже, щоб написати свою сторінку в стрімкому життєписі ХХІ століття, вам слід робити свій життєвий вибір.

Іноді його зробити допомагає юним реклама. Ми буваемо обурені, але підсвідомо дуже часто все-таки потрапляємо в її полон.

ІІ. Опрацювання навчальної інформації

Вчитель: Що таке реклама?

Учениця: Реклама — форма звертання до споживачів з метою  привернення їхньої  уваги до товарів чи послуг.

Вчитель: З якою метою створюється реклама?

Учень:  Головна мета реклами — переконати споживачів купувати, що пропонує рекламодавець.

Вчитель: Цікаво знати, як давно виникла реклама? Звернемося до ваших знань з історії та економіки.

/Клас на групи, кожна з яких отримує завдання, зриваючи листочки з Дерева мудрості/

 1. Як, на вашу думку, у Стародавньому Римі торговці рекламували свій товар? Спробуйте відтворити їхні дії, запропонувавши для продажу яблука.
 2. Відомо, що більшість римлян у стародавні часи були неграмотними. Як господарі закусочних, перукарі заманювали їх до свого закладу? Зобразіть.

3. У 1632 р. за допомогою друкарського верстата була видана перша британська газета «Меркурій». Розвиток якого виду реклами розпочався з цього факту? Наведіть приклад.

4. У 1867 р. з'явився перший друкарський верстат, що робив кольорові відбитки. Розвитку якої  реклами це допомогло? Зобразіть.

/Учні працюють в групах, дають відповіді/

III. Актуалізація опорних знань

Вчитель: Сучасне житгя неможливе без прогресу, інновацій, а отже без реклами. Для унормування рекламної діяльності в Україні  з липня 1996 року, iз змінами  й доповненнями в наступні роки, існує Закон «Про рекламу», який визначає засади i регулює розповсюдження та споживання реклами.

Перед вами, друзі, на кожному  столі лежить примірник такого документа. Ви вже ознайомилися з ним. Прошу висловитися, думки у вас виникли?

Учень: Закон про рекламу складається з IV розділів i має 26 статей. Мою увагу привернула стаття 21, пункт 10: «Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших заходів з використанням гіпнозу              та інших методів безконтактного, психічного та біоенергетичного впливу».

Дивно після цього сприймати рекламу телебаченням послуг провидиць, віщунів.

Учениця: Я уважно прочитала статгю 22:

«Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої».

Але ж «Рідненька біленька» переконує, що без неї ніякого спілкування не може бути нi в кого.

Учень: Meнi хочеться підтримати свою маму в справедливому обуренні рекламними роликами іноземних кінофільмів, де багато крові, вбивств, а подаються ж вони під час масового перегляду (23 годин) телепередач.

Чому ж не працює статгя 8 Закону про рекламу? В пункті 1 сказано: «Забороняється розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно i телефільмів), яка містить елементи жорстокості,  насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

То хто за це має нести відповідальність?

Вчитель: Так. Закон передбачає таку відповідальність статгею 26

«Контроль за дотриманням законодавства про рекламу» i статтею 27 «Відповідальність за порушення законодавства про рекламу». Уважно читайте Закон України «Про рекламу»  i користуйтесь правами.

Вчитель: Уявіть ситуацію, коли до вас підходить  кореспондент i

просить дати інтерв’ю в мікрофон.

Учениця -  кореспондент проводить опитування:

 1. Твоя улюблена телереклама. Чому?
 2. Яку рекламу ти вважаєш невдалою? Обгрунтуй відповідь.
 3. Назви мовні  помилки в телерекламі.

/Учні відповідають/

Вчитель:

Уважно слухайте i дивіться рекламу, відзначайте помилки, враховуйте їх, щоб не допускати в своєму мовленні.

IV.  Усвідомлення навчального матеріалу  шляхом корекції  усного i писемного мовлення.

Вчитель: Ми з вами живемо в  російськомовному оточенні. І, зрозуміло,  його вплив на ваше мовлення великий. Запобіганню помилок як в усному, так i в писемному мовленні допоможуть наступні завдання:

Завдання 1 (учні виконують в зошитах):

Кожна мова має свої особливості  вживання  прийменників. Навіть  у таких близьких мовах, як українська та російська, вони використовуються  по-різному. Тому переклад українською мовою російських прийменникових               конструкцій викликає труднощі. Прикметник по — один з найуніверсальніших. В російській мові він  полюбляє давальний, знахідний та місцевий відмінки. В українській – знахідний, місцевий i орудний.

Агент по рекламе   – рекламний агент,

по адресу    на адресу (за адресою),

по Вашей просьбе   на Ваше прохання,

по мощности    – за потужністю,

по назначению    за призначенням,

по служебным делам  – з обов'язку служби,

по ошибке   помилково (через помилки).

Завдання 2:

Однією з основних i безперечних прикмет української мови є те, що в ній дієслівні елементи мають перевагу над іменниками.

Выполнять вычисления  - обчислювати,

проводить опрос   - опитувати,

прийти к убеждению   - переконатися,

иметь применение   - застосовуватися,   

заниматься исследованием  - досліджувати,

 иметь место    - бути,

осуществлять тестирование  - тестувати.

Завдання 3:

Попрацюймо над укладанням короткого бізнес-словника:

 1. Аукціон –   продаж товарів з поблічного торгу покупцеві,  який запропонував найбільшу ціну.

2. Апеляція — звертання.

З. Бізнес — будь-який вид  підприємницької діяльності, що дає прибуток.

 1. Дилер — член фондової біржі (окрема особа, фірма) i банк з фінкціями купівлі-продажу.
 2. Спонсор —  фізична чи юридична особа, яка здійснює благочинні акції програм без зворотної матеріальної  вигоди.
 3. Споживач — особа або  організація, що використовує, споживає продукти, товари, послуги.

Завдання 4:

Синоніміка означає у мові наявність близьких, але не тотожних способів висловлення. Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до помилок. Пояснити значення наступних слів:

 1. Замісник. Заступник.

Замісник — посадова особа, яка заміщає відсутнього керівника.

Заступник — це офіційна назва посади.

2. Квиток. Білет.

Квиток — театральний, залізничний, учнівський.

Білет  — кредитний, банківський, екзаменаційний.

    3. Скоро. Швидко.

Слово скоро вживається, коли йдеться про час.

Слово швидко — на позначення інтенсивності  руху.

 1.     Спиратися. Опиратися.

Спиратися на знання, досвід, уміння.

Опиратися — чинити опір.

Завдання 5:

Чи можна назвати синонімами слова маркетинг, реклама, пабліситі?

Спробуємо разом з'ясувати.

Маркетінг – це процес створення, планування i утворення ціни, просування та реалізації ідей, товарів i послуг з метою обміну, при якій покупець i продавець отримують деяку користь.

Реклама — лише частка маркетингу, спрямована на стимулювання об'єкту.

Пабліситі – дії, спрямовані на привернення уваги суспільства в засобах масової інформації.

Основні відмінності пабліситі від реклами — безкоштовність і стихійність.

Висновок. Отже, поняття «маркетинг», «реклама», «пабліситі» тісно пов’язані, але не тотожні.

/Триває перевірка завдань/.

Вчитель: Перед вами виставка деякої рекламної продукції. Це все зразки з  періодики, листівки, брошури. А які ще носії  реклами ви знаєте?

Учні:

 • Радіо, телебачення
 • Зовнішня реклама (щити, табло, вивіски)
 • Розпродаж, роздача товарів
 • Пабліситі
 • Спам

Вчитель:

Мабуть, для нас найближча телереклама. Дайте експертну оцінку відповідності Закону реклами, що супроводжує  серіал «Кадети».

/Учні відповідають/

Вчитель:

Реклама створює імідж.

Імідж — авторитет.

Не лише люди турбуються про  свій імідж, а й установи, заклади меж.

Адже, погодьтеся, що вам хочеться навчатися в хорошій, сучасній, престижній  (бодай в нашому селищі) школі.

Кожна група мала завдання підготувати відеопроект «Наша школа», яким ви переконаєте i дітей, i їхніх батьків у тому, що наша школа - найкращій осередок знань в Золотому.

/Демонструються проекти з коментарями учнів/

Вчитель:

Увага! Взаєморецензування. Чи досягла група своєї мети?

/Учні рецензують фільми/

Вчитель:

Проблемне запитання. Уявимо, що вийшов закон, який забороняє рекламу.               Які можуть бути наслідки?

/Робота в групах/

Відповідь І групи:

На нашу думку, позитивним буде:

 1. Не перериватимуть телепередачі i не псуватимуться нерви у телеглядачів.

 

 1. В зекономлений час телебачення запропонує більше цікавинок.

 

 1. Буде менше сміття від паперової реклами, зберігатиметься папір.

4. Споживачі без гіпнотичного впливу купуватимуть якісні товари.

Відповідь II групи:

Негативні наслідки будуть такі:

 1. Знизиться pівень продаж, а отже  індустрії поповнять армію безробітніх.
 2. Працівники рекламної індустрії поповнять армію безробітніх.
 3. Припиниться трансляція хороших телепрограм, які існують на кошти рекламодавців.
 4. Не розвиватимуться окремі фінансово затратні  види спорту, існування яких можливе лише завдяки рекламі.

Вчитель: Звичайно, реклама часто нервує споживачів. По-перше, ми caмі обираємо — дивитися рекламу чи нi. Але існують види реклами, які нам нав'язуються.

Це — спам, який заповнює комп’ютерні поштові скриньки.

Повідомлення учня:

Слово «спам» потрапило до жаргону  інтернетників з легкої руки англійської комік-групи  Monty Python Flyng Circus, яка обіграла продукцію торгової марки  консервованої  яловичини з перцем SPAM корпорації Hormel Foods  із Міннесоти. Ця реклама стала надзвичайно популярною, щось на зразок               популярної ляльки Барбі. Власне, бабусею сучасного спаму є листівки, буклети, які переповнюють наші поштові  скриньки.

Користувачів електронної пошти турбують проблеми, що супроводжують спам:

 • великі прикріплені файли,
 •  листи непристойного змісту (порнопослуги, секс індустрія),
 • Віруси.

На сьогоднішній день, за дослідженням фільтруючої компанії

Brightmail i3 Сан-Франциско, спам складае майже 40 %  всієї  поштової мережі.

Вчитель: Чому ця реклама викликає  стурбованість i невдоволення?

Учень: Тому, що відправити такого листа-рекламу мільйонові адресатів практично нічого не коштує, бо  оплачує все це одержувач спаму. Боротися з професійними спамерами майже неможливо, бо  вони дуже               винахідливі. Займається такою боротьбою фільтрація пошти, фільтрувальні компанії.

V. Підсумок уроку

 Вчитель:

Отже сьогодні ви :

 • ознайомилися з понятгям «реклама» та її видами,
 • отримали знання про законодавчі  акти, 
 • набули елементарних навичок виготовлення реклами,
 • за допомогою словесних i візуальних засобів  ви експериментували, розв'язували проблеми, здобували знання, набували вмінь.

Як зауважив мудрий українець Феофан Прокопович:

«Чи допоміг би нам розум, коли б ми не могли висловити нашої думки?»

Бо слово — то неперевершена величина, яка може піднести

людину, а може її й вбити.

VІ. Оцінювання знань і вмінь учнів

VІІ. Домашнє завдання

Скласти усний твip на тему: «Чи потрібна Україні реклама?»

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний, профільний рівень) 11 клас (Шелехова Г.Т., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І.)
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
801
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку