Перша частина навчального комплексу (робочий зошит) із зарубіжної літератури для 6 класу

Про матеріал

Навчальний посібник із зарубіжної літератури «Навчатися легко!» 6 клас є частиною навчально-методичного комплексу, який складено відповідно вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої школи та новой Програми із зарубіжної літератури (2012 р.) В основу посібника покладено матеріали підручника Николенко О.М. «Світова література» 6 клас. Посібник базується на технології проведення уроків з мультимедійною підтримкою, принципах особисто зорієнтованого навчання, диференціації, компетентісного навчання. У ньому запропоновано завдання до програмних тем і вивчення художніх творів, що вивчаються у 6 класі. Посібник складається з трьох частин: Зошит із зарубіжної літератури для б класу I семестр , II семестр (окремо) та Довідник (таблиці, схеми, пам'ятки). Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів.

Перегляд файлу

 

 

 

Навчально-методичний

посібник

 

зі світової літератури

 

 

«Навчатися легко»

 

 

6 клас

 

 

 

I семестр

 

 

 

 

 

 

Рецензент:

 

М.Є.Чубарова – завідувач   навчально-методичної лабораторії

російської мови і світової літератури ДОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Гудим Г.І. вчитель світової літератури вищої категорії, вчитель-методист, переможець конкурсу «Презентація к уроку» в рамках фестивалю «Відкритий урок»,  лауреат II премії Міжнародного фонду М. та І.Рогачів.

 

Навчальний посібник «Навчатися легко»: Робочий зошит зі світової літератури 6 клас, розділ  I.

 

Навчальний посібник зі світової літератури «Навчатися легко!» 6 клас    є частиною навчально-методичного комплексу, який складено  відповідно  вимогам Державного стандарту базової і повної  загальної середньої  школи та новой   Програми зі світової літератури (2012 р.)  В основу посібника покладено матеріали підручника   Николенко О.М. «Світова література» 6 клас. Посібник базується на технології проведення уроків з мультимедійною підтримкою, принципах особисто зорієнтованого навчання, диференціації, компетентісного  навчання. У ньому запропоновано завдання до програмних тем і  вивчення художніх творів, що вивчаються у 6 класі. Посібник складається з трьох частин: Зошит зі світової літератури для б класу I семестр ,  II семестр (окремо) та Довідник (таблиці, схеми, пам’ятки).

Посібник  допоможе системно і творче організувати роботу учнів на уроці світової літератури, сформувати у них навички аналізу тексту, самостійності мислення, творчі здібності.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів.

 

2015 рік.

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Література як вид мистецтва……………………………………………   6

Міфи народів світу………………………………………………………   8

Мудрість байки. ………………………………………………………...  13

Пригоди  і  фантастика …........................................................................  20


 


 

 


 Умовні позначки:

 

Вивчаємо теорію літератури     

 

   Працюємо з текстом

Дослідницька робота

 

   Позакласне читання

 

    Повторюємо

 

  Це цікаво


 

Творче завдання

 

Завдання з базового рівня  знань

 


 

 

                                   

 

 

Література як вид мистецтва

Художній образ

 

Мистецтво – це совість людства.

Х.Ф. Геббель.

 

Мистецтво      одна з форм суспільної свідомості;

 • вид людської діяльності, що відображає дійсність у                  конкретно-чуттєвих образах, утілюючи духовні     ідеали;

       досконале вміння у будь-якої справі.

 

Література – сукупність писаних і друкованих творів певного народу,      епохи,людства;

 •      різновид мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах        засобами слова.

 

Художній образ – втілення загального (уявлення) у конкретно-чуттєвій формі.

 

Завдання №1

 

Пригадай визначення поняття

 

Світова література - ___________________________________

_______________________________________________________

 

Завдання №2

 

 •     Пригадай назви творів, які вивчали в 5 класі, імена письменників

 

 •     Познач на карті країну , яку вони презентують.

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

Поміркуй, чи є спільне між мистецтвом і наукою? Обґрунтуй відповідь у вигляді схеми.

 

Завдання №4

 

За допомогою схеми склади зв’язну розповідь «Література як вид мистецтва».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міфи народів світу

 

Міф –  давні оповідання, сказання, які передають уявлення древніх людей про створення світу,  діяння богів та героїв, природні явища та людську долю.                                                                      

 

Міфологія  сукупність міфів того чи іншого народу , упорядкованих певним чином (давньоримська, індіанська, давньогрецька та ін.)                                                       

 

Міфологія  – це наука, яка вивчає міфи (їхнє виникнення, зміст, розповсюдження).

 

Міфологія як галузь культури є наївне і разом з тим фантастичне уявлення людей в докласовому і ранньокласовому суспільстві про світ, природу і людське буття. Міфи є витворення колективної фантазії. З їхньою допомогою люди хотіли пояснити то, що відбувається у природі та в житті людини. Наприклад, давні греки сприймали грозу як священний союз неба і землі. Вважалося, що небо , посилаючи дощ, запліднює землю, щоб вона дала врожай. У багатьох давньогрецьких міфах розповідається про походження богів, розкривається їхній родовід. У них, зокрема, розповідається про те, що богиня Гея (мати Земля) створила бога Урана (батька Неба) і народила все, що є на світі. Від шлюбу бога Неба і богині Землі народилися титани. Один з них – Кронос - захопив владу. Усунувши від неї свого батька Урана. Сину віщували така саму долю.  Щоб уникнути пророцтва Кронос ковтав своїх дітей. Але його дружина – Рея – сховала одну дитину в печері на острові Кріт. Це був Зевс. Коли він виріс, то постав проти батька, переміг його, змусив повернути своїх братів та сестер і став володарем серед богів і людей. Він жив на горі Олімп. Олімпійськими богами вважаються діти Зевса – Аполлон, Арес, Гермес, Гефест, Афіна, Артеміда. Афродіта.

  Інші народи світу, наприклад, давні слов’яни, як і давні греки, у своїх міфах також намагалися пояснити природні явища, походження богів, людей, ремесел тощо. Вони теж вірили в існування бога Неба і бога Землі. Так, Перун вважався богом світла і сонця. Дажбог – бог неба – дарував людям тепло і світло. Стрибог опікувався грізними природними силами, зокрема вітрами, а Велес – ремеслами. Одним з найпопулярніших богів у слов’ян був Ярило.   З ним пов’язувалися уявлення про пробудження природи, прихід весни, а також весняну плодючість.

Міфи різних народів мають багато спільних тем. За тематичними групами відокремлюють міфи космогонічні (про виникнення світу), антропологічні (походження богів і людей), етіологічні (про походження вогню,  ремесел, виникнення природних явищ або соціального життя).

 

 

 

Відмінне

 

Міф

Казка

 1.                

Основа

Реальні події, явища природи, перетворені людською фантазією

Вигадані події

 1.               

Відображує

Колективні уявлення про світ, його створення, будову, істоти, що його населяють.

Уявлення про окремі аспекти людського буття, риси людей, мораль.

 1.               

Сприймається

У давнину міфам вірили.

Завжди сприймали як витвір фантазії.

 1.               

Призначено

Пояснює світ.

 

Розважає та повчає.

 1.               

Дійові особи

Діють міфологічні персонажі – боги, герої, дивовижні істоти.

Діють звичайні люди, тварини, речі, які можуть наділятися чарівними властивостями.

 1.               

Зображує

Світ у його неподільності, складності.

Протистояння добра та зла, у якому добро завжди перемагає

 1.               

Художня структура

Не має чіткої структури.

Має чітку композицію,

єдинопочаток.

Спільне

Авторство

Результат колективної творчості.

 

Форма та обсяг

Розповідна форма невелика за обсягом.

 

Варіативність

Має різні варіанти змісту.

 

 

 


 

Тематичні

групи

міфів     

 

 •           про богів та подвиги героїв;
 •           пояснення явищ природи;
 •               про створення, побудову,  існування та кінець світу;
 •          про явища суспільства та людські якості.

 


Мотиви – неподільна смислова одиниця, що є реалізацією більш широкого поняття – теми. Мотив є засобом розкриття художнього образу.

 

Міфологічний образ – образ, що походить із міфу та втілює в конкретній формі загальні уявлення давніх людей про світу, природу, ідеали.

 

 

Завдання №1

 

Дай визначення поняття міф і підкресліть ключові слова у цьому визначенні.

Міф – це ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Завдання №2

 

Працюючи з підручником ( слухаючи вчителя), заповни  схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

Користуючись отриманими знаннями заповни таблицю

 

Міф

Провідний мотив

Міфологічний образ

Переносне значення

Прометей

Пояснення появи вогню

Прометеїв вогонь

 

Нарцис

 

Самозакохана людина

Надмірна любов до себе

Пігмаліон і Галатея

 

 

Людина, закохана у свій витвір

Орфей і Еврідіка

Вплив мистецтва на людину

 

 

Деметра і Пересефона

Зміни пори року

 

Достаток, злагода  та мир

Завдання №4

 

Дай відповіді на запитання.

 

 • Скільки років Геракл повинен був служити мікенському царю Еврісфею?

 

 • Скільки  подвигів  здійснив Геракл?

 

 • Втіленням  чого виступають потвори, з якими бився Геракл?

 

Завдання №5

 

Добери прикметники до характеристики Геракла

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №6

 

Прочитайте індійський  міф   «Творення світу».

 

 • Поділіть текст на частини, назвіть кожну з них.

 

 

Завдання №7

 

  Дай відповіді на запитання.

 

 • Чи використовують люди міфологічні образи у повсякденному житті?

 

 •     Як саме?

 

 • З якою метою?

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №8

 

У сучасної мові закріпилося багато висловів, пов’язаних із міфологією давніх греків. У переносному значенні вони вживаються в літературі та розмовному мовленні: ахіллесова п’ята, троянський кінь, яблуко розбрату, нитка Аріадни, сізіфова праця та  ін.

 

 •    Поясніть значення цих висловів.

 

 • Перекажіть зміст міфів, з яких ці висловлювання   з’явилися? 

 

 

 

 

 

 

Завдання №9

 

Порівняй індійську версію виникнення світу ( дня, ночі, про потоп)  з відомими вам  версіями  інших народів.

 

 • Чому, на твою думку, виникають спільні теми і мотиви у міфах різних народів?

 

 

 

Завдання №10

 

Уважно перечитай єгипетський міф «Як Тефнут покинула Єгипет».

 

 • Чи є алегорія в цьому міфі? Обґрунтуй свою думку

 

Завдання №11

 

Заповни прогалини у таблиці «Відмінності міфу та казки».

 

Міф

Казка

 

Міф подібний

 до казки:

Міф призначався для пояснення … .

У казці події розгортаються… .

Автором є… .

Події в міфі розгортаються у …, визначені…,  тому  сприймаються як … .

Казки призначені для…, а водночас … .

 

Подібна  … … .

 

Основу міфу становлять …. , тому міф сприймається як … .

Всі розуміють, що казка – вигадка, проте вірять в … .

Має … … .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №12

 

Пригадай міф, який надихнув Франсуа-Ксавье на створення картини "Суд Париса".

 

       Порівняйте текст міфу з картиною       відомого художника.

 

 • Чому Парис присудив золоте яблуко Афродіті, незва­жаючи на те, що Гера і Афіна обіцяли йому щедро віддя­чити?

 

 • Чи збувся пророчий сон матері Паріса Гекуби, смисл якого віщуни розтлумачили так: через Париса загине Троя?

 

 Богиня раздора Эрида обиженная тем, что её не пригласили на свадебный пир Пелея и Фетиды, решила отомстить богам и подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». Тотчас между тремя богинями: женой Зевса Герой, воительницей Афиной и богиней любви Афродитой — возник спор: кому по праву принадлежит яблоко? Богини обратились к Зевсу, но тот отказался быть судьёй. Зевс отдал яблоко Гермесу и велел отвести богинь в окрестности Трои к прекрасному сыну царя Трои Парису, который и должен выбрать прекраснейшую из трёх богинь.   Каждая из них стала убеждать Париса отдать яблоко ей, суля юноше великие награды. Гера пообещала Парису власть над всей Азией, Афина — военные победы и славу. Парис отдал яблоко Афродите, которая обещала наградить его любовью любой женщины, которую он выберет. При этом она в восторженных выражениях описала ему Елену Прекрасную, дочь громовержца Зевса и Леды, и жену Менелая, царя Спарты. Это привело к похищению Елены Парисом, что и стало причиной Троянской войны. Парис стал любимцем Афродиты, и она во всём помогала ему. Гера и Афина возненавидели Париса и всех троянцев.

 

 

Мудрість байки

 

Єдина в байках є мета й призначення

Погані смертних виправляти звичаї

І закликати люд до справедливості.

Федр.

Байка -  невеликий прозовий або віршований твір алегоричного змісту і повчального характеру.

 

Мораль короткий, влучний висновок.

 

Езопова мова –  замаскований спосіб думок  із натяками, недомовками задля уникнення заборон.

 

Сатира – різновид комічного, нещадне висміювання людських вад.

Прочитай інформацію про давньогрецького письменника Езопа.

 

 • Яким ти уявляєшь легендарного байкаря?

Байка один з найдавніших жанрів словесного мистецтва.  Персонажами байки є птахи, тварини, рослини, речи, люди. Цим вона подібна до казки.

Спочатку байку писали прозою. Основоположником цього жанру вважається давньогрецький байкар Езоп, який жив у  VI ст. до  нашої ери. Перший історик, грек Геродот, писав, що Езоп народився у Фрігії  і був рабом якогось аристократа, а потім його купив філософ Ксанф.

За переказами, Езоп був горбатим, з потворним обличчям і статурою. Однак, у тих же переказах підкреслюються його духовна шляхетність, мудрість, любов до простої людини, якій присвячені всі настанови байкаря. Давньогрецький поет Бабрій так сказав про Езопа: «Езоп — раб, але мудріший за вільних; він некрасивий, але вищий за красенів».

Його прозові байки були невеликі за розміром, прості та зрозумілі. Існує вислів «езопова мова». Езоп був рабом, тому не міг вільно висловлювати свої думки і часто звертався до алегоричної форми. «Езопова мова» це мова, насичена натяками, підтекстом, алегорією. У I ст.. нашої ери римський поет Федр надав байкам Езопа віршованої форми і видав їх окремою збіркою.

Жанр байки побутує в різних національних літературах видатними байкарями були: у Франції – Ж. де Лафонтен, У Німеччині – Г. Лессінг, в Росії – І Крилов. В Україні до цього жанру зверталися Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л.Боровиковський, С. Руданський, Л. Глібов. Уже в байках XV ст. байкарі надають велике значення не тільки моралі, а й мистецтву розповіді.

 

 

Завдання №1

 

Користуючись схемою, розкажи про побудову байки.

 

 

 

          розповідь                  

 

 

 

 

 

                    мораль

 

 

 

  Завдання №2

 

Перекажи байки Езопа за малюнками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайомимось з письменником.

 

Що ці предмети можуть «розповісти»  про І.А.Крилова?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втіхою юнака Крилова були книги, які він читав із величезним задоволенням. Він наполегливо займався самоосвітою, сам вивчив французьку, німецьку, італійську мови, гарно малював і грав на скрипці.

Із 1788 р. починається  співпраця І. Крилова  з журналом «Ранкові години». Він виступав і як ліричний поет, і як сатирик, і як журналіст. Саме в цьому журналі Крилов анонімно опублікував свої перші байки «Сором’язливий гравець», «Павич і Соловей» та ін. На початку 1809 р. вийшла перша книга байок Крилова, які й принесли їх авторові справжню славу.

У 1838 р. відбулося урочисте вшанування Крилова в ознаменування 50-річчя його літературної діяльності. У своїй промові відомий російський поет Василь Андрійович Жуковський, вітаючи байкаря, сказав: «Наше свято, на яке ми зібралися, є свято національне; коли б можна було запросити на нього всю Росію, вона б узяла в ньому участь із тим самим почуттям, яке всіх нас у цю хвилину оживляє».

Якось у байкаря запитали, чому він у своїй творчості звернувся саме до байки, і він відповів: «Цей рід зрозумілий кожному: його читають і слуги і діти». Байки Крилова продовжують читати і досі, вони не втрачають своєї актуальності.

 

 

 

 

    Завдання №3

 

Роздивись ілюстрацію до байки І.А. Крилова «Вовк та Ягня».

 

 • Якими ти уявляєш героїв байки?

 

 • Як змінюється стан героїв?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Визнач в яких словах автор висловлює мораль байки?

 

 

 

 

  Уособлення (персоніфікація)художній прийом перенесення   властивостей живих істот  на довколишні предмети, явища природи,  абстрактні поняття.

 

Алегорія (інакомовлення) – вираження абстрактного поняття або явища через конкретний образ.

 

Алегорія має двоплановий характер. Вона складається с одного боку, з якогось абстрактного поняття чи явища(хитрість, мудрість, жадібність), з іншого – з конкретної картини життя, яка уособлює абстрактну думку, Конкретний образ в алегорії є формою розкриття абстрактного судження. У байці таке судження постає у формі моралі.    

   Алегорія

 

 

 

Перший алан                               Другий план

(абстрактна думка)                   (конкретний образ)

 

    Завдання №4

 

У чому алегоричний зміст байки «Вовк та Ягня»?

 

 • Знайди в текст слова, які передають алегоричний зміст та заповни таблицю.

 

«Вовк та Ягня»

Перший

план

Другій

план

Езоп

 

 

Федр

 

 

І. Крилов

 

 

Л. Глібов

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №5

 

Порівняйте байку Езопа «Вовк і Ягня» з байкою І. Крилова.

 

 •           Як Крилов розвинув античний сюжет?

 

 •           Визначте спільне і відмінне в обох творах.

 

 

                     Езоп                                          Спільне                                                                     

             І.Крилов


                      

 

                                                                                     

 


 

                                                                                   Відмінне

 

 За підсумками роботи заповни таблицю

 

 

 

Езоп

І. Крилов

 

Відмінне

Мова

 

 

Вид діалогу

 

 

Художні засоби

 

 

Наявність моралі

 

 

Проблематика

 

 

 

Спільне

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Завдання №6

 •    Інсценізуй разом з однокласниками одну байку за вибором  

 

    Завдання №7

 

      Встанови відповідність між ілюстраціями

    та назвами байок

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Квартет
 2. Мартышка и очки
 3. Свинья под дубом
 4. Слон и Моська
 5. Стрекоза и Муравей
 6. Волк и Ягненок
 7. Ворона и Лиса
 8. Волк на псарне
 9. Лебедь, Рак и Щука

 

 

  Завдання №8

        Напиши кіносценарій до однієї з байок І. Крилова  (Пам’ятка №13.).


 

 

 

Пригоди  і  фантастика

 

Благословіть труднощі,

бо ними зростаємо.

М. Рерих.

Знайомимось з письменником

 

Ознайомся з інтерв’ю Жуля Верна однієї з французьких   газет на медіа ресурсі http://www.lib.ru/RUFANT/BRANDIS/int_jv.txt_with-big-pictures.html

 • Які факти біографії письменника тебе зацікавили?

 

 • Які риси особистості великого письменника, на твою думку, заслуговують увагу?

 

 • Чи згоден ти з тім, що Жуля Верна називають «науковим генієм» та «великим мандрівником»? обґрунтуй свою думку.

 

 • Спробуй перелічити  наукові передбачення великого фантаста

     

В одном из шкафов вместо книг оказалось множество дубовых ящичков. В определенном порядке в них были разложены бесчисленные выписки, заметки, вырезки из газет и журналов, наклеенные на карточки одинакового формата. Карточки подбирались по темам и вкладывались в бумажные обертки. Получались несшитые тетрадки разной толщины. Всего, по словам Жюля Верна, у него накопилось около двадцати тысяч таких тетрадок, содержащих интересные сведения по всем отраслям знаний.

"Его библиотека, - пишет Мэри Беллок, - служит исключительно для пользования, а не для любования. Тут вы встретите сильно подержанные издания сочинений Гомера, Вергилия, Монтеня, Шекспира, Мольера, Купера, Диккенса, Скотта. Вы найдете тут и современных авторов

 

       Склади синквейн до постаті великого фантаста

  (Пам’ятка №9 ).

 

 

 

 

 

 

Роман – великий, складний за будовою прозовий твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.

 

Пригодницький роман – великий за обсягом, переважно прозовий твір, дія якого відбувається розкриття характерів кількох персонажів, що формуються під час надзвичайних обставин і пригод.

 

Композиція – побудова твору, доцільне поєднання його компонентів у художньо-естетичну цілісність.

 

Завдання №1

Слухаючи пояснення вчителя заповни схему  «Ознаки пригодницького роману».

 

 

 • Доведи, що твір Жюля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» є дійсно романом.

 

 

 

Завдання №2

 

 • Побудуй мапу  мандрівки  Діка Сенда та його команди.

 

 • Визнач компоненти сюжету роману.

 

 

 

Завдання №3

 

 • Підготуй вікторину «Так чи не так»  на знання тексту роману «П’ятнадцятирічний капітан» (у разі необхідності звернись до Пам’ятки №10).

 

 

   Завдання №4

 

Відтворить у схемі  основні події, що утруднили морську подорож героїв.

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №5

 

 • Розкажи, хто з героїв і як виявив силу характеру підчас складних випробувань?

 

 

 

 

 

 

Завдання №6

 

Дай відповідь на запитання.

 

 • Чи змінилися герої під час їхньої подорожі?

 

 • Що вплинуло на характер героїв під час мандрівки?

 

Завдання №7

 

Поміркуй, від чого залежить дорослість?

 

 • Які риси характеру є ознакою дорослої людини?

 

 • Чи можна стверджувати, що Дік Сенд, незважаючи на вік, був дорослою людиною? Доведи прикладами з тексту.

 

Завдання №8

 

Підготуй виразне читання за ролями епізод «Розмова капітана Халла з Діком Сендом перед відплиттям на шлюпці» (розділ IV).

 

 •                 Переглянь цей  епізод у фільмі «Капітан «Пілігрима»

 

 •                 Порівняй, як подано епізод у книзі Ж. Верна й у фільмі. Про що говорять поведінка, міміка, жести героїв?

 

   Завдання №9

 

                    Напишіть кіносценарій до одного з епізодів  пригод  членів  екіпажу та пасажирів «Пілігрима» (Пам’ятка №13)


Це письменник на всі часи.

К. Генієва

Знайомимось з письменником

 Слухаючи розповідь учител про Ч. Діккенсая,

  заповни хронологічну таблицю.

 

Рік 

Події

1812

 

1823

 

1032

 

1833

 

1837

 

1838

 

1839

 

1840

 

1843

 

1870

 

Проаналізуй афоризми Ч.Діккенса на медіа ресурсі за посиланням http://citaty.info/man/charlz-dikkens

 

Зроби висновки:

 

 • якою людиною  був письменник;

 

 • що  найбільш цінував  у житті?

 

Раніше в Англії існувала традиція: перед Різдвом у пресі публікували твори на різдвяну тематику, в яких автор брав на себе функцію вихователя своїх читачів. Всі такі твори мають спільну схему побудови. Обов’язковим компонентом є елементи казки: зустрічі з  духами,  привидами. У результаті цих зустрічей відбувається перетворення героя на хорошу людину. Характерним є також чіткий розподіл героїв на позитивних і негативних в залежності від їх ставлення до Різдва. Ч.Діккенс свого часу теж написав цикл «Різдвяних оповідань». Сам письменник розглядав їх, як заклик до єднання багатих і бідних.

 

Фантастика – жанр  художньої літератури і якому використовується фантастичне допущення, порушення межи реальності, прийнятих умовностей.

 

Повість -  прозовий твір з однолінійним сюжетом. Характеризується  більш глибоким розкриттям характеру героя на відміну від оповідання, але охоплює менше коло проблем, коротший період життя героя, ніж роман.

 

Завдання №1

 

Пригадай риси чарівної казки.

 

 • Назвіть риси чарівної казки у творі «Різдвяна пісня у прозі» Ч. Діккенса.

 

 • Які фантастичні та містичні елементи використовує автор у «Різдвяної пісні у прозі»?

 

 • Чи є у творі «Різдвяна пісня у прозі» ознаки повісті?

 

Завдання №2

 

Дай відповіді на запитання вікторини «Одним словом».

 

 1. Як перекладається з англійської прізвище головного героя?
 2. Як звали Скруджа?
 3. Яка провідна риса Скруджа?
 4. Яке слово було для Скруджа найстрашніше?
 5. Яким словом Скрудж називав Різдво?
 6. Що показав Скруджу дух Марлі?
 7. Хто в родині любив Скруджа?
 8. Скільки привидів навідалось до Скруджа напередодні Різдва?

 

Завдання №3

 

 • Прослідкуй, як сприймають  свято Різдва герої повісті.

 

 • Склади цитатну таблицю ставлення до Різдва кожного з героїв повість, включаючи самого Скруджа.

Завдання №4

 • Склади план подорожей Скруджа.

 

 • Склади докладнішу мапу подорожі Скруджа.

 

 • Вкажи, що відчув герой під час кожної подорожі.

 

Завдання №5

 

 • Досліди, що привело героя до самотності?

 

 

 

 

 

 

 •  Яким шляхом шов герой до переродження?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Які загальнолюдські моральні принципи впроваджено у творі Ч.Діккенса?

 

Завдання №6

 

Зроби висновок:

 

 • Які ідеали поєднують повість «Різдвяна пісня у прозі» з народною казкою та народною піснею?

Завдання №7

 

Знайди у тексті описи пейзажів.

 • Порівняй внутрішній стан героя зі станом природи.

 

 • З якою метою використовує автор описи природи?

 

 • Який прийом використовує автор?

 

  Завдання №8

 

Роздивись ілюстрації до повісті Ч.Діккенса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Опишу одну з ілюстрацій.

 

 

 • Напиши міні-твір (5-7 речень) «У чому полягає щастя?»

 

 • Намалюй титульну сторінку до твору Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі». Захисти свою роботу.

 

 

 


 

 

Гоголь – істинний знавець

серця людського.

Т. Шевченко.

Знайомимось з письменником

 

Прослухай розповідь учителя (повідомлення однокласників)  про життя та творчість М. Гоголя,

 

 • знайди та виправи  фактичні помилки в біографії письменника.

 

1. Микола Васильович Гоголь народився 20 березня 1829 р. у селі Новоселівка Миргородського повіту Полтавської губернії.

2. Батько письменника, Василь Опанасович, був купцем. Мати, Марія Іванівна, була дуже освіченою жінкою, походила з дворянського роду.

3. Хлопчика назвали Миколою на честь прадіда.  Дитячі роки майбутнього письменника пройшли в селі Діканька, де зараз створено музей-заповідник письменника.

4. У 1818 р. Миколу Гоголя віддали навчатися  до Ніжинської гімназії вищих наук Юнак  навчався іноземним мовам,   живопису, брав участь у спортивних змаганнях. У той же час Микола почав писати.

5. Відомим  Гоголя зробила його перша поема, яка вийшла  у 1830 р. У цьому же році вийшов друком твір  «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». 

6. Гоголя цікавила історія України. У 1839 році як результат поїздки до Москви стає  збірка художніх творів «Миргород».

7. Останні роки життя Гоголь важко хворів. У 1849 р. він востаннє приїхав у Василівку. Це було його прощання з рідною землею, що давала силу й наснагу.

8. Саме там було написано останній його  п’єса «Ревізор»  21 лютого 1855 р. Микола Васильович Гоголь помер. Поховано письменника Москві на Новодівичому цвинтарі.

 

Подивись презентацію на медіа ресурсі за адресою https://www.youtube.com/watch?v=GjonxLxzNvE

 

 • Які факти з  біографії видатного письменника ти би додав до цех презентації?

 

 

 

 

 

Завдання №1

Пронумеруй  епізоди з фільму «Ніч перед Різдвом» в  їхньої послідовності.

 

 

 

 

 

   _____    _____   _____    _____ 

 

 

 

    _____           _____         _____                 _____

 

 

Завдання №2

Перекажи докладно зображений  епізод з тексту від імені Оксани (дівчина), Вакули (хлопчик).

 

 • Передай  внутрішній стан героя, його приховані думки.

 

 

Завдання №3

 

Які сюжетні лінії твору ти можеш визначити? Занотуй їх до схеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4

 

Відтвори фрагмент тексту повісті.

 

 • Перекажи   події  кожного фрагменту у особах (робота по групах).

 

1. Юрми дівчат з мішками вломилися в хату Чуба, оточили Оксану. Крик, регіт, балачки оглушили коваля… …. …. …. ….

Так, -  продовжувала гордовита красуня, будьте всі за свідків: якщо коваль Вакула принесе ті самі черевички, які носить цариця, то ось моє слово, що вийду негайно ж за нього заміж.

 

2. Чуб вирячив очі, коли ввійшов до нього коваль, і не знав з чого дивуватись: чи з того, що коваль воскрес, чи з того, що коваль насмілився до нього прийти, чи з того, нарешті, що він вирядився таким чепуруном і запорожцем…. …. …. ….

Коваль підійшов ближче, взяв її за руку; красуня й очі опустила. Ще ніколи не була вона така дивовижно гарна. Захоплений коваль тихо поцілував її, обличчя її ще більше зашарілось, і вона стала ще краща.

 

3. Вони (запорожці) сиділи на шовкових диванах, підібгавши під себе намащені дьогтем чоботи, і курили щонайміцніший тютюн, який називали звичайно корінцями. "Здорові були, панове! помагай вам, боже! осьде побачились!" сказав коваль, підійшовши близько та вклоняючись до землі…. …. …. ….

- Надівай же одяг такий, як і ми.

Коваль кинувся натягати на себе зелений жупан, коли враз двері відчинилися, увійшов із позументами чоловік і сказав, що пора їхати.

Завдання №5

 

Пригадай ознаки повість щодо зображення характерів героїв.

 • Чи можна стверджувати, що головні герої змінились у фіналі твору?

Завдання №6

 

Наведи із тексту  приклади народних традицій та звичаїв, пов’язаних з Різдвом,  які М.Гоголь описує у своєму творі.

 

 

 

Завдання №7

 

Порівняй різдвяні традиції англійського та українського народу.

 

 

«Різдвяна пісня у прозі»

«Ніч перед Різдвом»

Фантастичні образи.

 

 

Обряди та  традиції.

 

 

Настрої, почуття, ідеї.

 

 

 

 • Які загальнолюдські цінності ці традиції утверджують?

 

Завдання №8

 

 • Проаналізуй, до якого фольклорного жанру наближена  повість  М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»?  Свої міркування відобрази у схемі.

 

 

 

 

 

 

 

 • Який мотив народної казки обумовлює розвиток сюжету?

 

 • У чому виявляється майстерність письменника у зображенні фантастичних образів.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 1.               Концепція літературної освіти.

 

2.                 Лист МОН №1/9-433 від 29.08.2014 "Рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. "

 

 1.               Навчальна програма зі світової літератури. 5-9 класи. Авторський

колектив: д.філол.н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка О. М. Ніколенко (керівник колективу), к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і наук, молоді та спорту України К.В. Таранік-Ткачук, зав. Сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту С.П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського О. В. Ревнивцева, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва Т.П. Сегеда, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н.В. Онищенко.

 

 1.               Николенко О.М. Уроки світової літератури у 6 класі: Книжка для вчителя, -  К.: Грамота, 2014.

 

 1.               Чередний Л.А. Світова література 6 клас: розробки уроків, - Х.: Ранок, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Гвоздікова Олена Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сіденко Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кухаренко Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Надоля Дар'я
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
3720
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку