28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Підготовка до ЗНО з Історії України – перевірка дат

Про матеріал
в презентації представлені запитання на визначення дат з додаванням картинок підсказок для кращого засвоєння матеріалу учнями.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготовка до ЗНО з Історії України – перевірка дат

Номер слайду 2

Вкажіть рік укладання Гадяцького договору. А) 1668 Б) 1658 В) 1648 Г) 1657 Б

Номер слайду 3

Вкажіть рік московсько-польського Віленського перемир'я. А) 1656 Б) 1668 В) 1678 Г) 1680 А

Номер слайду 4

У котрому році відбувся похід П. Конашевича-Сагайдачного на Москву?А) 1616 Б) 1620 В) 1618 Г) 1615 В

Номер слайду 5

Вкажіть рік битви під Батогом. А) 1648 Б) 1649 В) 1650 Г)1652 Г

Номер слайду 6

Вкажіть рік підписання Бахчисарайського мирного договору. А) 1657 Б) 1667 В) 1681 Г) 1668 В

Номер слайду 7

Вкажіть рік появи "Пунктів для заспокоєння руського народу" та утворення Києво-Могилянської колегіїА) 1632 Б) 1640 В) 1656 Г) 1668 Д) 1678 А

Номер слайду 8

Вкажіть рік підписання Андрусівського перемир'я. (рожевим позначені території, які відійшли від Речі Посполитої до Москви)А) 1648 Б) 1657 В) 1668 Г) 1667 г

Номер слайду 9

Вкажіть рік битви під Берестечком та підписання Білоцерківського договору. А)1649 Б) 1650 В)1651 Г) 1652 В

Номер слайду 10

У котрому році на українських землях відбувалась Коліївщина?А) 1621 Б) 1657 В) 1770 Г) 1768г

Номер слайду 11

Вкажіть рік укладення "Повісті минулих літ" та початок правління Володимира Мономаха в КиєвіА) 1097 Б) 1113 В) 1067 Г)988 Д) 1240 Б

Номер слайду 12

Вкажіть рік першої згадки назви "Україна" в писемних джерелах. А) 1113 Б)1097 В) 1187 Г) 1223 В

Номер слайду 13

Вкажіть тисячоліття розселення племен трипільської культури на території України (запис здійснювати через дефіс римськими цифрами без пробілу)А) V –III ст. до н.е. Б) IV – V ст. до н. е. В)IV – III ст. до н. е. Г)VII – VIII ст. н.е. В

Номер слайду 14

Вкажіть рік першого походу Олега на Константинополь. А) 860 Б)905 В) 886 Г) 907 Б

Номер слайду 15

Виберіть місяць та вкажіть рік, коли розпочалась "перебудова" в СРСР. А) травень 1985 Б) квітень 1985 В)березень 1985 Г) червень 1985 Б

Номер слайду 16

Виберіть місяць та впишіть рік, коли відбулася "Помаранчева революція" і В. Ющенка обрали Президентом України А) жовтень 2004 Б) листопад 2004 В) грудень 2004 Г) січень 2005 В

Номер слайду 17

Вкажіть дату вторгнення Червоної армії на територію Західної України. А) 23 серпня 1939 Б) 1 вересня 1939 В) 17 вересня 1939 Г) 28 вересня 1939 В

Номер слайду 18

У котрому році відбулась Галицька битва (часів Першої світової війни)?А) 1914 Б) 1915 В) 1916 Г) 1917 А

Номер слайду 19

Виберіть місяць та впишіть рік підписання Варшавської угоди. А) квітень 1917 Б) квітень 1918 В) квітень 1919 Г) квітень 1920 Г

Номер слайду 20

Вкажіть дату утворення Директорії УНРА) 14 листопада 1918 Б) 14 жовтня 1918 В) 21 листопада 1917 Г) 21 жовтня 1917 А

Номер слайду 21

У котрому році відбувся судовий процес "Шахтинська справа"?А) 1926 Б) 1928 В) 1925 Г) 1930 Д) 1923 Б

Номер слайду 22

У котрому році розпочалась перша п'ятирічка?А) 1921 Б) 1925 В) 1933 Г) 1928 Г

Номер слайду 23

У котрому році розпочався період "Великого терору"?А) 1921 Б) 1932 В) 1937 Г) 1945 В

Номер слайду 24

Вкажіть дату, коли відбувся "Листопадовий зрив" у ЛьвовіА) 1 листопада 1918 Б) 31 жовтня 1918 В) 16 травня 1917 Г)7 жовтня 1918 А

Номер слайду 25

Впишіть рік ухвалення Конституції УРСРА) 1922 Б) 1927 В) 1937 Г) 1933 В

Номер слайду 26

Виберіть місяць та впишіть рік підписання Ризького мирного договору. А) квітень 1921 Б) березень 1921 В) травень 1921 Г) червень 1921 Б

Номер слайду 27

Виберіть місяць та впишіть рік завершення Першого "Зимового походу" Армії УНРА) квітень 1920 Б) травень 1920 В) березень 1920 Г) червень 1920 Б

Номер слайду 28

Виберіть місяць та впишіть рік проголошення ІІІ Універсалу Українською Центральною Радою. А) листопад 1920 Б) листопад 1919 В) листопад 1918 Г) листопад 1917 Г

Номер слайду 29

Вкажіть рік початку "справи Бейліса"А) 1905 Б) 1907 В) 1911 Г) 1917 В

Номер слайду 30

У котрому році розпочалося польське визвольне повстання?А) 1812 Б)1821 В)1830 Г) 1848 В

Номер слайду 31

Вкажіть рік, коли розпочала свою діяльність "Руська трійця"А) 1848 Б) 1833 В)1817 Г) 1861 Б

Номер слайду 32

Вкажіть рік першого видання "Кобзаря" Т. Шевченка. А) 1861 Б) 1848 В) 1840 Г) 1811 В

Номер слайду 33

Вкажіть рік ліквідації царською владою греко-католицької церкви на ПравобережжіА) 1848 Б) 1861 В) 1837 Г) 1839 Г

Номер слайду 34

У котрому році утворилась Русько-українська радикальна партія (РУРП)?А) 1890 Б) 1899 В) 1901 Г) 1961 А

Номер слайду 35

У котрому році утворилось освітнє товариство галицьких греко-католицьких свячщенників?А) 1817 Б) 1816 В) 1818 Г)1819 Б

Номер слайду 36

У котрому році було придушене польське визвольне повстання?А) 1812 Б)1830 В) 1831 Г) 1848 В

Номер слайду 37

Вкажіть рік битви на р. Калка. А) 1240 Б) 1369 В)1223 Г) 1199 В

Номер слайду 38

Вкажіть рік укладення Кревської уніїА) 1559 Б) 1240 В) 1385 Г) 1299 В

Номер слайду 39

У котрому році завершилось князювання Ярослава Мудрого в Києві?А) 1054 Б) 1113 В) 1240 Г) 1385 А

Номер слайду 40

Вкажіть рік походу Аскольда на Константинополь та укладення першого відомого договору Русі з Візантією. А) 886 Б) 860 В) 988 Г) 1037 Б

Номер слайду 41

У котрому році проходив Любецький з'їзд (сейм) князів?А) 1113 Б) 1097 В) 1037 Г) 1199 Б

Номер слайду 42

Вкажіть рік запровадження християнства як державної релігіїА) 860 Б) 886 В) 907 Г) 988 Г

Номер слайду 43

Вкажіть рік першого походу Ігоря на Константинополь. А) 907 Б) 911 В) 941 Г) 945 В

Номер слайду 44

У котрому році розпочалось правління Данила Романовича?А) 1217 Б) 1245 В) 1238 Г) 1299 В

Номер слайду 45

Вкажіть рік битви під Оршею. А) 1514 Б) 1520 В) 1560 Г) 1530 А

Номер слайду 46

Вкажіть століття Великої грецької колонізації А) IV – Vст. до н.е Б)V – VI ст. н.е. В) VII – VIII ст. н.е. Г ) VIII - VI ст. до н.е. Г

Номер слайду 47

У котрому році монголи захопили Київ?А) 1199 Б) 1237 В) 1223 Г) 1240 Г

Номер слайду 48

Вкажіть з яким князем пов’язаний даний малюнок. А) Аскольд Б) Ігор В) Олег Г) Володимир. В

Номер слайду 49

Вкажіть рік другого походу князя Ігоря на Константинополь. А) 941 Б) 943 В) 944 Г) 945 В

Номер слайду 50

Вкажіть рік Корсунської угоди, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперіїА) 1669 Б)1709 В) 1667 Г) 1673 А

Номер слайду 51

У котрому році був утворений українсько-шведський союз, а московські війська зруйнували Батурин?А) 1709 Б) 1708 В)1710 Г) 1712 А

Номер слайду 52

Вкажіть рік Жванецької облоги. А) 1648 Б) 1653 В) 1649 Г) 1651 Б

Номер слайду 53

Вкажіть рік початку повстань під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра ГуніА) 1630 Б) 1621 В) 1637 Г) 1640 В

Номер слайду 54

Вкажіть рік відкриття Чернівецького університету. А) 1805 Б) 1837 В) 1865 Г) 1875 Г

Номер слайду 55

Вкажіть рік видання "Енеїди " І. Котляревського. А) 1798 Б) 1802 В) 1812 Г) 1877 А

Номер слайду 56

У грудні якого року розпочалося повстання Чернігівського полку?А) 1818 Б) 1825 В) 1812 Г) 1837 Б

Номер слайду 57

У котрому році ліквідували Задунайську Січ?А) 1775 Б) 1750 В) 1828 Г) 1853 В

Номер слайду 58

У січні якого року завершилося повстання Чернігівського полку?А) 1816 Б) 1826 В) 1836 Г) 1846 Б

Номер слайду 59

З якого року розпочалось впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків?А) 1907 Б) 1848 В) 1861 Г) 1899 А

Номер слайду 60

Вкажіть рік видання Валуєвського циркуляру. А) 1861 Б) 1873 В) 1876 Г) 1863 Г

Номер слайду 61

У якому році було відкрито університет у Харкові?А) 1805 Б) 1807 В) 1809 Г) 1811 А

pptx
Додано
22 квітня
Переглядів
383
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку