Підготовка до ЗНО з Історії України – перевірка дат

Про матеріал
в презентації представлені запитання на визначення дат з додаванням картинок підсказок для кращого засвоєння матеріалу учнями.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготовка до ЗНО з Історії України – перевірка дат

Номер слайду 2

Вкажіть рік укладання Гадяцького договору. А) 1668 Б) 1658 В) 1648 Г) 1657 Б

Номер слайду 3

Вкажіть рік московсько-польського Віленського перемир'я. А) 1656 Б) 1668 В) 1678 Г) 1680 А

Номер слайду 4

У котрому році відбувся похід П. Конашевича-Сагайдачного на Москву?А) 1616 Б) 1620 В) 1618 Г) 1615 В

Номер слайду 5

Вкажіть рік битви під Батогом. А) 1648 Б) 1649 В) 1650 Г)1652 Г

Номер слайду 6

Вкажіть рік підписання Бахчисарайського мирного договору. А) 1657 Б) 1667 В) 1681 Г) 1668 В

Номер слайду 7

Вкажіть рік появи "Пунктів для заспокоєння руського народу" та утворення Києво-Могилянської колегіїА) 1632 Б) 1640 В) 1656 Г) 1668 Д) 1678 А

Номер слайду 8

Вкажіть рік підписання Андрусівського перемир'я. (рожевим позначені території, які відійшли від Речі Посполитої до Москви)А) 1648 Б) 1657 В) 1668 Г) 1667 г

Номер слайду 9

Вкажіть рік битви під Берестечком та підписання Білоцерківського договору. А)1649 Б) 1650 В)1651 Г) 1652 В

Номер слайду 10

У котрому році на українських землях відбувалась Коліївщина?А) 1621 Б) 1657 В) 1770 Г) 1768г

Номер слайду 11

Вкажіть рік укладення "Повісті минулих літ" та початок правління Володимира Мономаха в КиєвіА) 1097 Б) 1113 В) 1067 Г)988 Д) 1240 Б

Номер слайду 12

Вкажіть рік першої згадки назви "Україна" в писемних джерелах. А) 1113 Б)1097 В) 1187 Г) 1223 В

Номер слайду 13

Вкажіть тисячоліття розселення племен трипільської культури на території України (запис здійснювати через дефіс римськими цифрами без пробілу)А) V –III ст. до н.е. Б) IV – V ст. до н. е. В)IV – III ст. до н. е. Г)VII – VIII ст. н.е. В

Номер слайду 14

Вкажіть рік першого походу Олега на Константинополь. А) 860 Б)905 В) 886 Г) 907 Б

Номер слайду 15

Виберіть місяць та вкажіть рік, коли розпочалась "перебудова" в СРСР. А) травень 1985 Б) квітень 1985 В)березень 1985 Г) червень 1985 Б

Номер слайду 16

Виберіть місяць та впишіть рік, коли відбулася "Помаранчева революція" і В. Ющенка обрали Президентом України А) жовтень 2004 Б) листопад 2004 В) грудень 2004 Г) січень 2005 В

Номер слайду 17

Вкажіть дату вторгнення Червоної армії на територію Західної України. А) 23 серпня 1939 Б) 1 вересня 1939 В) 17 вересня 1939 Г) 28 вересня 1939 В

Номер слайду 18

У котрому році відбулась Галицька битва (часів Першої світової війни)?А) 1914 Б) 1915 В) 1916 Г) 1917 А

Номер слайду 19

Виберіть місяць та впишіть рік підписання Варшавської угоди. А) квітень 1917 Б) квітень 1918 В) квітень 1919 Г) квітень 1920 Г

Номер слайду 20

Вкажіть дату утворення Директорії УНРА) 14 листопада 1918 Б) 14 жовтня 1918 В) 21 листопада 1917 Г) 21 жовтня 1917 А

Номер слайду 21

У котрому році відбувся судовий процес "Шахтинська справа"?А) 1926 Б) 1928 В) 1925 Г) 1930 Д) 1923 Б

Номер слайду 22

У котрому році розпочалась перша п'ятирічка?А) 1921 Б) 1925 В) 1933 Г) 1928 Г

Номер слайду 23

У котрому році розпочався період "Великого терору"?А) 1921 Б) 1932 В) 1937 Г) 1945 В

Номер слайду 24

Вкажіть дату, коли відбувся "Листопадовий зрив" у ЛьвовіА) 1 листопада 1918 Б) 31 жовтня 1918 В) 16 травня 1917 Г)7 жовтня 1918 А

Номер слайду 25

Впишіть рік ухвалення Конституції УРСРА) 1922 Б) 1927 В) 1937 Г) 1933 В

Номер слайду 26

Виберіть місяць та впишіть рік підписання Ризького мирного договору. А) квітень 1921 Б) березень 1921 В) травень 1921 Г) червень 1921 Б

Номер слайду 27

Виберіть місяць та впишіть рік завершення Першого "Зимового походу" Армії УНРА) квітень 1920 Б) травень 1920 В) березень 1920 Г) червень 1920 Б

Номер слайду 28

Виберіть місяць та впишіть рік проголошення ІІІ Універсалу Українською Центральною Радою. А) листопад 1920 Б) листопад 1919 В) листопад 1918 Г) листопад 1917 Г

Номер слайду 29

Вкажіть рік початку "справи Бейліса"А) 1905 Б) 1907 В) 1911 Г) 1917 В

Номер слайду 30

У котрому році розпочалося польське визвольне повстання?А) 1812 Б)1821 В)1830 Г) 1848 В

Номер слайду 31

Вкажіть рік, коли розпочала свою діяльність "Руська трійця"А) 1848 Б) 1833 В)1817 Г) 1861 Б

Номер слайду 32

Вкажіть рік першого видання "Кобзаря" Т. Шевченка. А) 1861 Б) 1848 В) 1840 Г) 1811 В

Номер слайду 33

Вкажіть рік ліквідації царською владою греко-католицької церкви на ПравобережжіА) 1848 Б) 1861 В) 1837 Г) 1839 Г

Номер слайду 34

У котрому році утворилась Русько-українська радикальна партія (РУРП)?А) 1890 Б) 1899 В) 1901 Г) 1961 А

Номер слайду 35

У котрому році утворилось освітнє товариство галицьких греко-католицьких свячщенників?А) 1817 Б) 1816 В) 1818 Г)1819 Б

Номер слайду 36

У котрому році було придушене польське визвольне повстання?А) 1812 Б)1830 В) 1831 Г) 1848 В

Номер слайду 37

Вкажіть рік битви на р. Калка. А) 1240 Б) 1369 В)1223 Г) 1199 В

Номер слайду 38

Вкажіть рік укладення Кревської уніїА) 1559 Б) 1240 В) 1385 Г) 1299 В

Номер слайду 39

У котрому році завершилось князювання Ярослава Мудрого в Києві?А) 1054 Б) 1113 В) 1240 Г) 1385 А

Номер слайду 40

Вкажіть рік походу Аскольда на Константинополь та укладення першого відомого договору Русі з Візантією. А) 886 Б) 860 В) 988 Г) 1037 Б

Номер слайду 41

У котрому році проходив Любецький з'їзд (сейм) князів?А) 1113 Б) 1097 В) 1037 Г) 1199 Б

Номер слайду 42

Вкажіть рік запровадження християнства як державної релігіїА) 860 Б) 886 В) 907 Г) 988 Г

Номер слайду 43

Вкажіть рік першого походу Ігоря на Константинополь. А) 907 Б) 911 В) 941 Г) 945 В

Номер слайду 44

У котрому році розпочалось правління Данила Романовича?А) 1217 Б) 1245 В) 1238 Г) 1299 В

Номер слайду 45

Вкажіть рік битви під Оршею. А) 1514 Б) 1520 В) 1560 Г) 1530 А

Номер слайду 46

Вкажіть століття Великої грецької колонізації А) IV – Vст. до н.е Б)V – VI ст. н.е. В) VII – VIII ст. н.е. Г ) VIII - VI ст. до н.е. Г

Номер слайду 47

У котрому році монголи захопили Київ?А) 1199 Б) 1237 В) 1223 Г) 1240 Г

Номер слайду 48

Вкажіть з яким князем пов’язаний даний малюнок. А) Аскольд Б) Ігор В) Олег Г) Володимир. В

Номер слайду 49

Вкажіть рік другого походу князя Ігоря на Константинополь. А) 941 Б) 943 В) 944 Г) 945 В

Номер слайду 50

Вкажіть рік Корсунської угоди, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперіїА) 1669 Б)1709 В) 1667 Г) 1673 А

Номер слайду 51

У котрому році був утворений українсько-шведський союз, а московські війська зруйнували Батурин?А) 1709 Б) 1708 В)1710 Г) 1712 А

Номер слайду 52

Вкажіть рік Жванецької облоги. А) 1648 Б) 1653 В) 1649 Г) 1651 Б

Номер слайду 53

Вкажіть рік початку повстань під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра ГуніА) 1630 Б) 1621 В) 1637 Г) 1640 В

Номер слайду 54

Вкажіть рік відкриття Чернівецького університету. А) 1805 Б) 1837 В) 1865 Г) 1875 Г

Номер слайду 55

Вкажіть рік видання "Енеїди " І. Котляревського. А) 1798 Б) 1802 В) 1812 Г) 1877 А

Номер слайду 56

У грудні якого року розпочалося повстання Чернігівського полку?А) 1818 Б) 1825 В) 1812 Г) 1837 Б

Номер слайду 57

У котрому році ліквідували Задунайську Січ?А) 1775 Б) 1750 В) 1828 Г) 1853 В

Номер слайду 58

У січні якого року завершилося повстання Чернігівського полку?А) 1816 Б) 1826 В) 1836 Г) 1846 Б

Номер слайду 59

З якого року розпочалось впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків?А) 1907 Б) 1848 В) 1861 Г) 1899 А

Номер слайду 60

Вкажіть рік видання Валуєвського циркуляру. А) 1861 Б) 1873 В) 1876 Г) 1863 Г

Номер слайду 61

У якому році було відкрито університет у Харкові?А) 1805 Б) 1807 В) 1809 Г) 1811 А

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сечкар Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
22 квітня 2019
Переглядів
679
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку