Підсумкова контрольна робота з астрономії

Про матеріал
Контрольна робота містить матеріали для підсумкового контролю з астрономії різного типу: тести, завдання з відкритою відповіддю та задачі. Завдання представлено у 12-ти варіантах. Матеріали можуть бути використані як викладачами ЗФПО, так і вчителями загальноосвітніх шкіл.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №1

І.  Виберіть правильний варіант відповіді                                 

1) Яке тіло розташоване в центрі геоцентричної системи світу?

А. Сонце.   Б. Юпітер.   В. Сатурн.   Г. Земля.   Д. Венера.

 

2) Яка планета земної групи має найбільш щільну атмосферу?

А. Меркурій.   Б. Венера.   В. Земля.   Г. Марс.

 

3)  У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах

     Сонця?

А. Ядерної реакції. Б. Гравітаційного стиснення.

В. Термоядерної реакції.  Г. Горіння водню. Д. Падіння метеоритів.

 

4)  Яку структуру має наша Галактика?

А. Еліптичну.   Б. Спіральну.   В. Неправильну.   Г. Кулясту.  Д. Циліндричну.

 

5) Під яким кутом до площини орбіти нахилена вісь обертання

    Землі?

А. 0°. Б. 23,5°. В. 45°. Г. 66,5°. Д. 90°.

 

ІІ.  Сформулюйте відповідь на питання                                       

6) Яке небесне тіло називають планетою?

      7)Чим відрізняється метеор від метеорита?

      8) Чим пояснюється наявність кратерів на поверхні Місяця?

      9) Що таке хмара Оорта?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети,         

      що знаходиться на відстані  0,387 а.о. від Сонця.  

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №2

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1)  Якими одиницями астрономи вимірюють відстань до зір?

А. Кілометрами. Б. Астрономічними одиницями.

В. Паралаксами. Г. Світловими роками. Д. Парсеками.

 

2)   Які планети  Сонячної системи входять до групи планет –

       гігантів?

А. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.  Б. Венера, Марс, Сатурн, Нептун.  В. Меркурій, Венера, Уран, Нептун.  Г. Марс, Земля, Венера, Меркурій. 

 

3)  Температура поверхні Сонця приблизно становить:

А. 4 000К.   Б. 6 000К.   В. 10 000К.   Г. 15 000 000К.

 

4) Що означає в астрономії термін Великий Вибух?

А. Вибух нової зорі. Б. Вибух ядра галактики. В. Зіткнення галактик. Г. Момент, коли почалося розширення космічного простору Д. Момент, коли утворилися галактики.

 

 5) Сьогодні на Землі спостерігається затемнення Місяця. Що

     побачать у цей час на Місяці космонавти?

А. Схід Сонця. Б. Кульмінацію Сонця. В. Затемнення Сонця. Г. Затемнення Місяця. Д. Захід Сонця.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке Зоря?

      7) Чому на картах зоряного неба не позначено планети?

8) Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?

9) Які два пояси небесних тіл існують в Сонячній системі?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться в 1,52 разів далі від Сонця ніж Земля.

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №3

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1)  Яке тіло розташоване в центрі геліоцентричної системи світу?

         А. Сонце.   Б. Юпітер.   В. Сатурн.   Г. Земля.   Д. Венера.

 

2) Яка планета земної групи має найвищу середню температуру поверхні?

А. Меркурій.   Б. Венера.   В. Земля.   Г. Марс.

 

3) Грануляція у фотосфері утворюється в результаті того, що:

А. Корона дуже гаряча. Б. Енергія передається конвекцією. В. Плями дуже холодні. Г. Випромінюються нейтрино. Д. На поверхні Сонця є хвилі.

 

4) Який спостережний факт є підтвердженням розширення

     Всесвіту?

А. Червоне зміщення ліній у спектрах галактик.   Б. Спалахи Наднових зір.   В. Існування у Всесвіті скупчень галактик.   Г. Існування туманностей.

 

5) Чому інколи кільця Сатурна зникають?

А. Випаровуються. Б. Ховаються за Сатурн. В. Закриваються іншими планетами. Г. Площина кільця збігається з променем зору спостерігача. Д. Закриваються хмарами.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке комета?

7) У якій послідовності відносно Сонця розташовані планети

    Сонячної системи?

8) Як астрономи вимірюють температуру зір?

9) Що означає в астрономії термін реліктове випромінювання?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  0,723 а.о. від Сонця.  

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №4

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Північний полюс світу розташований:

А. В Арктиці.   Б. В Антарктиці.   В. У сузір'ї Оріон.  

Г. У сузір'ї Велика Ведмедиця.   Д. Поблизу Полярної зорі.

 

2)   Які планети  Сонячної системи входять до земної групи?

А. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.  Б. Венера, Марс, Сатурн, Нептун.  В. Меркурій, Венера, Уран, Нептун.  Г. Марс, Земля, Венера, Меркурій. 

 

3) Чому фотосферу умовно називають поверхнею Сонця?

А. Від фотосфери надходить до нас основний потік сонячного випромінювання і її видно чітко окресленою.

Б. Фотосфера — найвищий зовнішній шар Сонця.  

В. Фотосфера — найбільш твердий шар Сонця.  

Г. Фотосфера має найбільшу густину.

 

4) Зорі якого спектрального класу мають найкоротше життя?

А. А.   Б. В.   В. F.   Г. G.   Д. К.   Е. М.

 

5) Метеором називається явище, коли:

А. Зорі падають на Землю. Б. Каміння падає на Землю. В. Пилинки згоряють у повітрі. Г. Блискавки спостерігаються у повітрі. Д. Пил викидається в атмосферу.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що називають зодіаком?

      7) Які планети мають кільця? Що являють собою кільця?

8) Що вимірюється астрономічними одиницями?

9) Як змінюється температура зір від поверхні до центру?

 

ІІІ. Визначити період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться в 5,2 разів далі від Сонця ніж Земля.
 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №5

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Що вимірюється світловими роками?

А. Час.   Б. Відстань до планет.   В. Період обертання. 

Г. Відстань до зір.   Д. Відстань до Землі.

 

2) Які планети обертаються навколо осі у зворотному напрямку?

А. Венера, Юпітер.  Б. Усі планети-гіганти.  В. Юпітер, Сатурн.  Г. Уран, Венера.  Д. Усі планети земної групи.

 

3) Яка середня густина речовини Сонця?

А. 0,0014 г/см3Б. 0,014 г/см3В. 0,14 г/см3Г. 1,4 г/см3

Д. 14 г/см3.

 

4) Які із цих зір світять довше за всіх?

А. Гіганти спектрального класу О. Б. Білі зорі спектрального класу А. В. Сонце. Г. Червоні гіганти спектрального класу М. Д. Червоні карлики спектрального класу М.

 

5) З чого складається ядро комети?

А. Із льоду та пилу. Б. Із заліза. В. Із каміння. Г. Із розжарених газів. Д. Із пари води.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке сузір’я?

7) Які особливості у планет-гігантів?

8) Звідки у нашому Всесвіті походять важкі хімічні елементи?

9) Чим квазари відрізняються від галактик?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  9,583 а.о. від Сонця.  

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №6

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) )   Скільки сузір’їв перетинає Сонце протягом року?

А. 12.  Б. 13.  В. 14.  Г. 24.  Д. 88.

 

2) Які фактори роблять Землю унікальною в Сонячній системі?

А. Вік.  Б. Форма. В. Наявність атмосфери.  Г. Наявність води в рідкому стані. Д. Наявність супутника.

 

3) Скільки часу існує Сонце?

А. Близько 1,5 млрд. років. Б. Близько 4,5 млрд. років.

В. Близько 6,5 млрд. років.  Г. Близько 1,5 млн. років.

Д. Близько 10 млрд. років.

 

4) Які з наведених спектральних класів зір мають на поверхні

    найвищу температуру?

А. А.   Б. В.   В. F.   Г. G.   Д. К.   Е. М.

 

5) Слово галактико в перекладі з грецької мови означає:

А. Чумацький Шлях. Б. Сріблястий шлях. В. Чорний шлях.

Г. Велика дорога. Д. Молочний Шлях.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що називають Всесвітом?

7) Де міститься центр небесної сфери?

8) У чому полягає різниця між сузір’ями і зоряними

    скупченнями?

9) В якому стані перебуває речовина на Сонці?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться в 30,02 разів далі від Сонця ніж Земля.

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №7

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Як називаються точки перетину небесної сфери з віссю

     обертання Землі, що продовжена в космос?

А. Зеніт. Б. Надир. В. Полюс світу. Г. Географічний полюс. Д. Обрій.

 

2) Які планети земної групи мають супутники?

А. Меркурій і Венера.   Б. Венера і Земля .   В. Земля і Марс.   Г. Марс і Меркурій. Д. Венера і Марс.

 

3) Які з цих хімічних елементів найбільш поширені на Сонці?

А. Оксиген і Ферум. Б. Гідроген і Гелій. В. Гідроген і Оксиген. Г. Нітроген і Оксиген. Д. Ферум і Нітроген.


4) Який космічний об'єкт називають пульсаром?

А. Червоний гігант. Б. Нейтронну зорю. В. Білий карлик.

Г. Пульсуючу зорю. Д. Червоний карлик.


5) Коли приблизно утворилася Сонячна система?

А. 6000 років тому. Б. 100000 років тому. В. 1000000 років тому. Г. 4,5 млрд. років тому. Д. 15 млрд. років тому.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що називають роком?

7) Венера розміщується далі від Сонця, ніж Меркурій, але чому

    температура на її поверхні вища, ніж на Меркурії?

8) Що таке метеорний дощ?

9) Що утворює Велику Червону Пляму на Юпітері?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  1,523 а.о. від Сонця.  

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №8

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) На скільки сузір’їв в наш час поділено небесну сферу?

А. 68.   Б. 78.   В. 88.   Г. 108.  Д. 128.

 

2) З поверхні якої планети земної групи ніколи не можна

     побачити Сонце?

А. Меркурій.   Б. Венера.   В. Земля.   Г. Марс.

 

3) Проявом яких процесів на Сонці є полярне сяйво в атмосфері

     Землі?

А. Сонячних спалахів. Б. Сонячних плям. В. Конвекційної передачі енергії. Г. Термоядерних реакцій. Д. Протуберанців.

 

4) Термін «нова зоря» означає:

А. У космосі утворилася молода зоря. Б. Вибухнула стара зоря. В. Періодично збільшується яскравість зорі.

 Г. Відбуваються зіткнення зір. Д. Космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії.

 

5) Коли стався Великий Вибух?

А. 100 років тому. Б. 2000 роки тому. В. 100 0000 років до нашої ери Г. 1 млрд. років тому. Д. 15 млрд. років тому.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке орбіта?

7) Чому Юпітер можна вважати дуже схожим на зорю?

8) Чому зоря "білий карлик" має таку назву?

9) Чому виникають темні плями на Сонці?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться в 9,58 разів далі від Сонця ніж Земля.

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №9

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Телескоп — це такий оптичний прилад, який:

А. Наближує до нас космічні тіла.  Б. Збільшує космічні світила.  В. Збільшує кутовий діаметр світила.  Г. Наближує нас до планети.  Д. Приймає радіохвилі.


2) Які планети Сонячної системи випромінюють у космос

     більше енергії, ніж отримують від Сонця?

А. Усі планети-гіганти. Б. Юпітер, Сатурн, Нептун.

В. Юпітер, Сатурн, Уран. Г. Уран.

 

3) Яку періодичність має цикл сонячної активності?

А. 9 років. Б. 11 років. В. 12 років. Г. 18 років. Д. 24 роки

 

4) Що розташоване в центрі Галактики?

А. Зоряне скупчення. Б. Чорна діра. В. Червоний гігант.

 Г. Білий карлик. Д. Чорна хмара.

 

5) Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

А. 0°С. Б. 0 К. В. -270°С. Г. 2,7 К. Д. -300 °С. Е. 300 К.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що називають добою?

7) Яка різниця між геоцентричною та геліоцентричною

     системами світу?

8) Які є докази того, що на поверхні Марса колись була вода в

      рідкому стані?

      9) Що таке Чорна діра?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  5,204 а.о. від Сонця.  

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №10

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Як називається сукупність сузір’їв, через які проходить

     Сонце протягом року?

А. Зодіак.  Б. Екліптика.  В. Орбіта.  Г. Меридіан.

 Д. Екватор.

 

2) На якій планеті земної групи у хмарах виявлена сірчана

     кислота?

А. На Меркурії. Б. На Венері. В. На Землі. Г. На Марсі.

 

3) Температура в центрі Сонця приблизно становить:

А. 5·106К. Б. 10·106К. В. 15·106К. Г. 20·106К. Д. 25·106К

 

4) Галактичний рік визначає:

А. Період обертання Галактики навколо осі. Б. Період обертання Сонця навколо центра Галактики. В. Відстань, яку пролітає світло до галактики в Андромеді. Г. Період обертання Галактики навколо центра світу. Д. Період обер-тання зір сферичної складової навколо центра Галактики.

 

5) Яку характеристику зорі підкреслює термін „червоний

     гігант ” ?

А. Велику масу. Б. Великий розмір. В. І велику масу, і великий розмір. Г. Великий вік. Д. Високу температуру.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке природній супутник?

7) Як утворився Всесвіт?

8) Що являють собою кільця планет-гігантів?

9) Що таке Пояс Койпера?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться в 19,18 разів далі від Сонця ніж Земля.

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №11

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Як називається лінія, по якій рухається Сонце на небесній

       сфері протягом року?

А. Зодіак.  Б. Екліптика.  В. Орбіта.  Г. Меридіан.

 Д. Екватор.

 

2) Які планети Сонячної системи не мають супутників?

А. Усі планети-гіганти. Б. Всі планети земної групи.

В. Венера, Уран. Г. Меркурій, Венера. Д. Марс, Сатурн.

 

3) Якою буде остання стадія еволюції Сонця?

А. Білий карлик. Б. Нейтронна зоря. В. Чорна діра.

Г. Пульсар. Д. Червоний гігант.

 

4) Згідно із законом Габбла, всі галактики розлітаються в різних

    напрямках. Що розташоване у центрі цього розширення?

А. Земля. Б. Наша Галактика. В. Галактика МЗ1 у сузір'ї Андромеди. Г. Скупчення галактик у сузір'ї Діви. Д. Центра не існує, бо в безмежному Всесвіті відсутні центр та околиці.

 

5)  Видима зоряна величина визначає:

А. Світність зорі. Б. Радіус зорі. В. Яскравість зорі.

Г. Освітленість, яку створює зоря на Землі. Д. Температуру зорі.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Чому хвіст комети завжди направлений від Сонця?

7) Чому нейтронна зоря має таку назву?

8) Зорі якого кольору мають найвищу температуру, а якого

    найнижчу?

9) Що таке Сонячна система?

 

ІІІ. Визначте період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  19,187 а.о. від Сонця.  

 

Підсумкова контрольна робота

з астрономії

Варіант №12

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Чому великі астрономічні обсерваторії будують у горах?

А. Щоб наблизитися до планет.   Б. У горах більша тривалість ночі.  В. У горах менша хмарність. Г. У горах більш прозоре повітря.  Д. Щоб збільшити світлові перешкоди.
 

2)Яка планета є найбільшою в Сонячній системі?

А. Венера.  Б. Плутон.  В. Юпітер.  Г. Земля.  Д. Уран.

 

3) Виберіть температуру на поверхні та спектральний клас, до

    якого належить Сонце:

А. А 10000 К; Б. В 10000 К; В. С 6000 К; Г. G 6000 К;

Д. М 3000 К.

 

4) В якому місці космосу стався „Великий вибух ” ?

А. У центрі Всесвіту. Б. У ядрі нашої Галактики.

В. У скупченні галактик у сузір'ї Діви. Г. Скрізь, бо галактики не летять відносно решти Всесвіту, адже сам простір теж розширюється. Д. В іншому вимірі за межами нашого Всесвіту.

 

5) Полярне сяйво в атмосфері Землі є наслідком:

А. Спалахів на Сонці. Б. Сонячного затемнення.

В. Еліптичності орбіти Землі.  Г. Обертання Землі навколо осі. Д. Виверження вулканів на Землі.

 

ІІ. Сформулюйте відповідь на питання

6) Що таке Галактика?

7) Які особливості у планет земної групи?

8) Чому поверхня Марса має червонуватий колір?

9) Що таке сонячний вітер?

 

ІІІ. Визначити період обертання (в земних роках) планети, що

      знаходиться на відстані  30,02 а.о. від Сонця.  

doc
Додано
11 листопада 2021
Переглядів
1151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку