Підсумкова контрольна робота з хімії (сімейне навчання)

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота з хімії за 1 семестр для учнів, які навчаються за сімейною формою.
Перегляд файлу

Семестрова контрольна  робота

з хімії

учня 9 - ______ класу

який навчається за сімейної формою

 

Початковий рівень – 6 запитань з однією правильною відповіддю по 0,5 б.

1. Суспензія – це …

А) суміш нерозчиненої твердої речовини і води;

Б) суміш двох рідин, що не розчиняються одна в одній;

В) суміш частинок твердої речовини і газу;

Г суміш газоподібних речовин.

2. Розчинність більшості твердих речовин із підвищенням температури…

А) зменшується;       Б) залишається без змін;

В) спочатку збільшується, а потім зменшується;   Г) збільшується.

3. Серед перерахованих формул виберіть формулу кристалогідрату:

а) К2ЅО3;         б) Ѕn(NO3)2;           в) NаОН;               г) СaЅO 4·2Н2О

4. Процес приєднання частинкою електронів – це

А)окиснення  Б)відновлення

В) тепловий ефект Д)відновник

5.Сполуки, водні розчини і розплави яких проводять електричний струм, -це

А)кристалогідрати Б)електроліти В)окисники Г) індикатори

6. Ступень окиснення Cульфуру в сульфур (IV) оксиді дорівнює

А) -4 Б) +4 В) 0 Г) +6

 

Середній рівень – 6 запитань з декількома правильними варіантами відповідей по 0.5 б.

7.  Оберіть ознаки хімічної реакції H 2 + J2 ----2HJ - Q

А) екзотермічна Б)сполучення В)окисно-відновна Г)ендотермічна Д)заміщення

8. Ферум (II) хлорид дисоціює на йони

А)Fe2+   Б)Fe3+   В)Cl-    Г)2Cl-    Д) 3Cl-  

9. Укажіть типи хім. зв’язку, що характерні для  неелектролітів

А) йонний  Б)водневий  В) ковалентний полярний  Г) ковалентний неполярний

10. До колоїдних розчинів відносяться

А)золі   Б)емульісіі   В)піни   Г)суспензії   Д)гелі

11. Виберіть чинники, які спричиняють збільшення швидкості хімічної реакції

А)використання каталізаторів

Б)зменшення поверхні зіткнення

В)збільшення концентрації продуктів реакції

Г)збільшення температури

12. До електролітів не відносяться

А)кисень  Б)сульфтна кислота  В)натрій гідроксид   Г)азот  Д) цукор

Достатній рівень – 3 запитання по 1 б.

13. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. Позначте окисник та відновник.

Al + HCl------ AlCl 3 + H 2

14. Складіть молекулярне та йонно – молекулярне рівняння між цинк хлоридом та натрій сульфідом.

15. Задача. Знайти масову частку води у гіпсі.

Високий  рівень – 2 запитання по 1,5 б.

16. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми. Класифікуйте хімічні реакції за ознакою зміни кількості речовин, що вступають у реакцію та утворюються після неї.

Mg ----MgCl 2 ----- Mg (OH)2  ----- MgO

17. Задача. Обчисліть масу осаду, якщо до розчину барій нітрату масою 650 г з масовою часткою солі 20% додали розчин сульфатної кислоти.

 

docx
Додано
22 грудня 2023
Переглядів
1055
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку