29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Підсумкова контрольна робота з української літератури 10 клас

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота з української літератури 10 клас ( робота містить завдання з вибором однієї відповіді, завдання на відповідність, завдання розроблені для підготовки до ЗНО)
Перегляд файлу

10 клас                 Підсумкова контрольна робота з української літератури           І варіант

1.    «Великим артистом зору», «всеобіймаючим оком Правобережної України» І. Франко назвав

А Івана Нечуя-Левицького;             Б Панаса Мирного;             В Івана Карпенка-Карого;

Г Михайла Коцюбинського;          Д Василя Стефаника.

2.    До Покутської трійці належить

А Леся Українка;         Б І. Франко;      В  М. Коцюбинський  ; Г  О. Кобилянська;          Д  В. Стефаник.

3.    «Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами» ‒ так О. Білецький охарактеризував композицію твору

А «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького;

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика;

В «Лісова пісня» Лесі Українки;           Г «Хазяїн» І. Карпенка-Карого;     Д «Мойсей» І. Франка.

4.    До драматичних належать твори

А «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Мойсей» І. Франка;

Б «Лісова пісня» Лесі Українки, «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого;

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика, «Земля» О. Кобилянської;

Г «Камінний хрест» В. Стефаника, «Intermezzo» М. Коцюбинського;

Д «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького, «Гімн» І. Франка.

5.    Прочитайте рядки       « Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба».

Це пейзаж із твору

А «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького;

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика;

В «Земля» О. Кобилянської;            Г «Intermezzo» М. Коцюбинського;     Д  «Лісова пісня» Лесі Українки.

6.    Прочитайте рядки   «...був уже леґінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню...»

Це портрет

А Лавріна («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького);

Б Максима Ґудзя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика);

В Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки);        Г Михайла («Земля» О. Кобилянської);

Д Івана («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського);

7.    Від першої особи ведеться розповідь у творі

А «Земля» О. Кобилянської;                   Б  «Intermezzo» М. Коцюбинського;

В  «Камінний хрест» В. Стефаника;         Г  «Мойсей» І. Франка;     Д  «Лісова пісня» Лесі Українки;

8.    Незламність духу, несхитна віра в перемогу поневолених мас ‒ провідний мотив твору

А «Земля» О. Кобилянської;;                 Б «Камінний хрест» В. Стефаника;

В «Contra spem spero!» Лесі Українки;              Г «Гімн» І. Франка;      Д «Intermezzo» М. Коцюбинського;

9.    Прочитайте рядки

Він не вмер, він ще живе!// Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився// І о власній силі йде.

Віршовий розмір вірша «Гімн» І. Франка  

А ямб;           Б хорей;              В дактиль;        Г амфібрахій;          Д анапест.

10. Прочитайте рядки.

Зрушились зими, збудились води, і задзвеніла земля од співу потоків... Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви: у зеленій ‒  земля, у блакитній ‒ небо...

В уривку («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського) використано

А  інверсію, метонімію, порівняння;       Б  повтор, синекдоху, символ;

В  антоніми, гіперболу, іронію;          Г  епітет, персоніфікацію, тавтологію;  Д  тавтологію, оксиморон, алегорію.

11. Установіть відповідність

Літературний напрям (течія)

А  реалізм;     Б  класицизм;        В  імпресіонізм;      Г  експресіонізм;        Д  неоромантизм.

Назва твору          1      «Intermezzo» М. Коцюбинського;        2      «Лісова пісня» Лесі Українки;

3      «Камінний хрест» В. Стефаника;         4      «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького.

12. З «театром корифеїв» пов’язана діяльність

А  Лесі Українки         Б  І. Котляревського         В  М. Куліша         Г  І. Карпенка-Карого     Д  І. Франка

13. За стилем роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» може бути віднесений до

А  символізму   Б  неоромантизму   В  романтизму      Г  реалізму     Д  імпресіонізму

14.  Серед героїв «Кайдашевої сім’ї» облесливість, фальшива манірність, надмірна повага до панів властиві

А  Кайдашу    Б  Лаврінові        В  Карпу         Г  Мелашці        Д  Кайдашисі

15. «Чорними бровами не нап’єшся й не наїсися» (І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім’я»). Нестерпний, уїдливий характер Марусі Кайдашихи в цьому уривку передано за допомогою

А  алітерації     Б  антитези         В  тавтології     Г  порівняння       Д  гіперболи

16. Карпенко-Карий — псевдонім

А  Павла Губенка    Б  Івана Білика     В  Якова Головацького   Г Леся Мартовича     Д  Івана Тобілевича

17. Справжнє прізвище Панаса Мирного

А  Скляренко      Б  Свидницький       В  Рудченко     Г  Руданський          Д  Радченко

18. У цьому уривку поезії Олександра Олеся використано всі зазначені засоби, ОКРІМ

О слово! Будь мечем моїм!// Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися// Дощами судними над ним.

А  інверсії       Б  епітета         В  риторичної фігури      Г  анафори     Д  антитези

19.  Являйся, зіронько, мені //  Хоч в сні!

Ці слова І. Франко адресує    А  матері          Б  музі          В  Україні          Г  дружині          Д  коханій

20. У поезії Лесі Українки «Contra spem spero!» використано символ античної міфології

А  муки Тантала    Б  вогонь Прометея      В  скринька Пандори       Г  Сізіфова праця   Д  нитка Аріадни

21.До патріотичної лірики належить вірш О. Олеся:

А «Чари ночі»;            Б «З журбою радість обнялась»;   В «О слово рідне! Орле скутий»;   Г «Любов»

22. Визначте віршовий розмір:

Поглянь, уся земля тремтить// В палких обіймах ночі…

А хорей;          Б ямб;          В дактиль;       Г анапест

23. Історія розбійника Василя Гнидки лягла в основу твору

А Т. Шевченка;            Б В.Стефаника;   В В. Винниченка;          Г О Кобилянської;    Д П. Мирного

24. Події, описані в «Лісовій пісні» відбуваються протягом

А одного календарного року;         Б весни і літа;     В трьох років;    Г більше десяти років;  Д літа й осені

25. Герої якого твору мали конкретних прототипів

А «Кайдашева сім'я»;           Б «Хіба ревуть воли…»;         В «Енеїда»;   Г «Маруся»;   Д «Тіні забутих предків»

26. Хто з поетів так бачив майбутнє України:

Та прийде час, і ти огнистим видом// Засяєш у народів вольнім колі.

Труснеш Кавказ, вбережешся Бескидом// Покотиш Чорним морем гомін волі

А Т. Шевченко;            Б І. Франко;          В Леся Українка;    Г М.Вороний;       Д О. Олесь

27. Установіть відповідність

Місце дії         А с. Піски;                  Б с. Семигори;                   В село на Буковині;        Г м. Умань

Твори

1 «Земля»;         2 «Гайдамаки»;   3 «Кайдашева сім'я»;      4 «Хіба ревуть воли…»;   5 «Тіні забутих предків»

28. «Жити хочу! Геть, думи сумні!» - такою є провідна думка твору

А  «О слово рідне! Орле скутий!»     Б  «Гімн»    В  «Кавказ»  Г  «De libertate»         Д  «Contra spem spero!»

29. У поезії Лесі Українки «Contra spem spero!» використано символ античної міфології

А  муки Тантала    Б  вогонь Прометея      В  скринька Пандори       Г  Сізіфова праця   Д  нитка Аріадни

30. Образ Фауста наявний в творі

А  «Блакитна Панна»       Б  «Чари ночі»       В  «Молюсь і вірю...»      Г  «Мойсей» Д  «О слово рідне!...»

10 клас          Підсумкова контрольна робота з української літератури              ІІ варіант

1. «Наука не йде до бука», «Козак не без щастя, дівка не без долі», «Лихо не мовчить» — такі назви мають розділи твору

А   «Чорна рада» П. Куліша     Б   «Гайдамаки» Т. Шевченка    В  «Енеїда» І. Котляревського

Г  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика

2. І. С. Нечуй-Левицький увів в українську літературу новий жанр —

А  соціально-побутова повість         Б  історична повість         В  соціально-психологічний роман

Г  історичний роман                           Д  пейзажна новела

3. Гармонійні стосунки людини з природою («Лісова пісня» Лесі Українки) втілює

А  Лукашева мати       Б  Лукаш           В  дядько Лев        Г  син Килини        Д  Килина

4. Літературний герой, НЕ ВІДПОВІДНИЙ зазначеному твору, присутній у рядку

А  Нявка, дядько Лев, Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Б  Ярема, Оксана, волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)

В  Омелько, Карпо, Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г  Князь Ігор, Володимир, Ґзак («Слово про похід Ігорів»)

Д  Тетерваковський, Макогоненко, Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

5. «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена у зелене убрання, між високим зеленим житом, — вона здавалась русалкою…» — це портрет

А  Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)          Б  Марусі («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)

В  Лесі («Чорна рада» П. Куліша)                                           Г  Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки)

Д  Галі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)

6. Установіть відповідність між художніми творами та наведеними цитатами.

1 «Де общеє добро в упадку, Забудь отця, забудь і матку…»  

2 «Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути!»

3 «Борітеся — поборете, вам Бог помагає!»

4 «Я на гору круту крем’яную Буду камінь тяжкий підіймать…»

А «Слово про похід Ігорів»                              Б «Енеїда» І. Котляревського

В «Кавказ» Т. Шевченка                       Г «Гімн» І. Франка        Д «Contra spem spero!» Лесі Українки

7. «Сімейний побут українського народу з його великим потягом до особистої незалежності та самостійності в сім’ї часто призводить до крайнього індивідуалізму, а часто й до лайки, змагань і колотнечі», – сказано про тему твору

А  Івана Нечуя-Левицького        Б  Григорія Квітки-Основ’яненка    В  Пантелеймона Куліша

Г  Михайла Коцюбинського                 Д  Івана Котляревського

8. Слова «Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк» характеризують

А  Наума Дрота                    Б  Михайла Федорчука                 В  Максима Ґудзя

  Г Івана Брюховецького                Д  Лавріна Кайдаша

9. Зустріч ліричного героя й селянина в новелі «Intermezzo» є

А  кульмінацією    Б  зав’язкою     В  розвитком дії                  Г  експозицією    Д  розв’язкою

10. Образ «вічного революціонера» уславлено в поезії

А  «О слово рідне! Орле скутий!»           Б  «Гімн»     В  «Кавказ»    Г  «De libertate»         Д  «Contra spem spero!»

11. Автором поетичних рядків

Так! Я буду крiзь сльози сміятись, // Серед лиха спiвати пiснi…        є

А  Тарас Шевченко       Б  Ліна Костенко            В  Іван Франко      Г  Леся Українка      Д  Василь Стус

12. Справжнє прізвище Олександра Олеся

А  Кандиба             Б  Лозов’ягін         В  Губенко        Г  Рудченко        Д  Фітільов

13. Українським Ромео і Джульєттою називають героїв твору

А  Панаса Мирного           Б  Лесі Українки               В  Ольги Кобилянської

Г  Михайла Коцюбинського                     Д  Івана Нечуя-Левицького

14. Образ Фауста наявний в творі

А  «Блакитна Панна»       Б  «Чари ночі»       В  «Молюсь і вірю...»      Г  «Мойсей»    Д  «О слово рідне!...»

15. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору

А  «Гайдамаки»           Б  «Чорна рада»           В  «Наталка Полтавка»

 Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»                 Д  «Кайдашева сім’я»

16. Уособленням образу «вічного революцьйонера» в поезії «Гімн» І. Франка є всі зазначені поняття, ОКРІМ поняття

А  думка       Б  воля       В  наука         Г  честь         Д  дух

17. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору

А  «Лісова пісня»        Б  «Кавказ»         В  «Intermezzo»       Г  «Гайдамаки»         Д  «Мойсей»

18. Я на вбогім сумнім перелозі//  Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,//   Буду лить на них сльози гіркі.

У наведеному уривку твору Лесі Українки «Contra spem spero!» наявні усі зазначені засоби, ОКРІМ

А  епітет      Б  анафора        В  оксиморон           Г  алегорія         Д  гіпербола

19. Автором першого в українській літературі соціально-психологічного роману є

А  П. Куліш             Б  Панас Мирний         В  Ліна Костенко        Г  В. Підмогильний

  20. Літературний герой, НЕ ВІДПОВІДНИЙ зазначеному твору, названий у рядку

А  Омелько, Карпо, Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Б  Ярема, Оксана, волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)    В  Князь Ігор, Володимир, Ґзак («Слово про похід Ігорів»)

Г  Нявка, дядько Лев, Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Д  Тетерваковський, Макогоненко, Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

21. Твір Лесі Українки «Contra spem spero!» має всі зазначені характеристики, ОКРІМ

А  автобіографічний        Б  алегоричний        В  полемічний     Г  громадянський    Д  ліричний

22. Твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» належить до літератури

А  романтизму       Б  реалізму        В  імпресіонізму         Г  класицизму     Д  сентименталізму

23. «Ця земля не годна стільки народу здержати та стільки біди витримати. Мужик не годен, і вона не годна, обоє вже не годні» — так говорить герой твору

А  Івоніка («Земля» О. Кобилянської)          Б Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

 В  Терентій Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого)    Г  Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Д  Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)

24. Для твору В. Стефаника «Камінний хрест» характерними є слова лексичної групи

А  неологізми            Б  іншомовні слова      В  історизми        Г  терміни      д  діалектизми

25. Злочин Каїна вчинив герой твору

А   Сава («Земля» О. Кобилянської)              Б   Азазель («Мойсей» І. Франка)

В  Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)      Г  Терентій Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого)

Д  Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)

26. За жанром «Лісова пісня» — це

А  комедія     Б  літературна казка       В  поема        Г  трагедія        Д  драма-феєрія

28. Ці рядки поезії І. Франка «Гімн» є прикладом

Він не вмер, він ще живе!// Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився// І о власній силі йде.

А  анафори         Б  риторичної фігури       В  уособлення         Г  порівняння     Д  метонімії

30. Анапестом написані рядки поеми Лесі Українки «Лісова пісня»

А  Як солодко грає, як глибоко крає…

Б Весна ще так ніколи не співала…

В  Нічка коротка — довга розлука. Що ж мені суджено — щастя чи мука?

Г  Линьмо, линьмо в гори! Там мої сестриці. Там гірські русалки, вільні Літавиці!

Д  Ой скажи, дай пораду, Як прожити без долі!

 

10 клас          Підсумкова контрольна робота з української літератури             ІІІ варіант

1. Жанром повісті “Кайдашева сім’я” є:

А) історична;         Б) соціально-психологічна;         В) соціально-побутова;   Г авантюрна

2. Правильною послідовність розвитку подій у повісті “Кайдашева сім’я” є:

А) одруження Карпа — одруження Лавріна — смерть Кайдаша — всихання груші;

Б) одруження Лавріна — одруження Карпа — смерть Кайдаша — всихання груші;

В) одруження Лавріна — одруження Карпа — всихання груші — смерть Кайдаша

3. Установіть відповідність.

Псевдонім  1. Мирний     2. Білик         3. Нечуй-Левицький      4. Леся Українка 

Справжнє прізвище        А) Левицький      Б) П. Рудченко       В) Рудченко          Г) Вілінська            Д) Косач

4. В українській літературі М. Коцюбинський відомий перед усім як:

А) романтик;           Б) імпресіоніст;            В) експресіоніст

5. Кульмінацією новели “Intermezzo” М. Коцюбинського є:

А) зустріч митця з селянином;     Б) душевна втома ліричного героя;     В) гостра потреба самотності.

6. Дійовою особою новели “Intermezzo” М. Коцюбинського, що виступає образом надії на

одужання, є:

А) Сонце;          Б) Зозуля;         В) Жайворонок.          Г Ниви

7. Події М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” розгортаються на:

А) Покутті;       Б) Буковині;            В) Гуцульщині.     Г Волині

8. У віруваннях героїв повісті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського злий дух, що править усім, — це:

А) аріадник;            Б) щезник;        В) чугайстер         Г нявка

9. Установіть відповідність (повість “Земля” О. Кобилянської).

Герої  1. Сава Жижняк      2. Маріука Магіс      3. Костянтин Жижняк      4. Михайло Жижняк 

Прототипи        А) Рахіри      Б) Івоніки    В) Сави     Г) Марії   Д) Прототип Михайла

10. Установіть відповідність (повість “Земля” О. Кобилянської).

Образи   1. Марійка Федорчук   2. Анна    3. Рахіра      4. Сава

Характерні риси

А) Лінь, лицемірство, зло     Б) Волелюбність і шляхетність     В) Невтомна працелюбність, покірність,

розсудливість.    Г) Чуйність, страдництво   Д) Безвідповідальність, небажання працювати  на землі.

11. Темою повісті «Кайдашева сім’я» є зображення:

А життя нетипової для України селянської родини Б життя українського села в пореформену добу на прикладі однієї родини В родинних перипетій в українському селі в добу кріпацтва Г сімейного селянського побуту до закріпачення українських земель Д життя селянської родини як зразка сім’ї з патріархальним устроєм

12. Прізвища Хрущ, Хрущов, Притика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» мав (мали)

А Грицько Чупруненко       Б дід Улас    В Матня, Лушня й Пацюк    Г Іван Вареник   Д Чіпка Варениченко

13. Події в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розвиваються в такій послідовності:

А Максим Ґудзь у москалях — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чіпки з Галею — смерть баби Оришки

Б арешт Чіпки й дорога на Сибір — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — Максим Ґудзь у москалях

В Максим Ґудзь у москалях — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір

Г смерть баби Оришки — Максим Гудзь у москалях — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір

Д смерть баби Оришки — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чігіки з Галею —Максим Ґудзь у москалях

14. Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є

А Порох        Б Грицько Чупруненко          В Максим Ґудзь      Г Кряжов      Д Остап Хрущ

15. Яка збірка І. Франка має підзаголовок «лірична драма»?

А «Мій Ізмарагд»;      Б «Із днів журби»;         В «Зів’яле листя»;        Г «Давнє і нове».

16. До одного літературного роду належать усі твори рядка:

А «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

Б «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «Чого являєшся мені у сні» Івана Франка

Г «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

 Д «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, «Заповіт» Тараса Шевченка

17. Рядки

Являйся, зіронько, мені!// Хоч в сні!             наявні у творі:

А Л. Костенко    Б І. Котляревського     В М. Вороного       Г О. Олеся           Д І. Франка

18. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору:

А «Кавказ»            Б «Intermezzo»    В  «Мойсей»       Г  «Гайдамаки»       Д   «Лісова пісня»

19. Головним героєм «Камінний хрест» Василя Стефаника є:

А  Гнат Кухарчук    Б Іван Палійчук        В  Терентій Пузир   Г  Іван Дідух     Д  Нечипор Вареник

20. У рядках

Так ніхто не кохав. Через тисячу літ// Лиш приходить подібне кохання           поет використав:

А алегорію        Б  синекдоху     В  оксюморон    Г  гіперболу      Д  антитезу

21. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:

а) драматичного персонажа і батька;       б) діда і брата;      в) сина і батька;      г) батька і матері.

22. Визначте віршовий розмір:

Поглянь, уся земля тремтить// В палких обіймах ночі…

А хорей;          Б ямб;          В дактиль;       Г анапест

23. Твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» належить до літератури

А  романтизму       Б  реалізму        В  імпресіонізму         Г  класицизму     Д  сентименталізму

24. Образ Фауста наявний в творі

А  «Блакитна Панна»       Б  «Чари ночі»       В  «Молюсь і вірю...»      Г  «Мойсей» Д  «О слово рідне!...»

25. Установіть відповідність

Місце дії         А с. Піски;                  Б с. Семигори;                   В село на Буковині;        Г м. Умань

Твори

1 «Земля»;         2 «Гайдамаки»;   3 «Кайдашева сім'я»;      4 «Хіба ревуть воли…»;   5 «Тіні забутих предків»

26. Літературний герой, НЕ ВІДПОВІДНИЙ зазначеному твору, названий у рядку

А  Омелько, Карпо, Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Б  Ярема, Оксана, волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)    В  Князь Ігор, Володимир, Ґзак («Слово про похід Ігорів»)

Г  Нявка, дядько Лев, Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Д  Тетерваковський, Макогоненко, Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

27. Автором першого в українській літературі соціально-психологічного роману є

А  П. Куліш             Б  Панас Мирний         В  Ліна Костенко        Г  В. Підмогильний

28. Прочитайте рядки   «...був уже леґінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню...»

Це портрет

А Лавріна («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького);

Б Максима Ґудзя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика);

В Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки);        Г Михайла («Земля» О. Кобилянської);

Д Івана («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського);

29. Прочитайте рядки                    Він не вмер, він ще живе!// Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився// І о власній силі йде.

Віршовий розмір вірша «Гімн» І. Франка      А ямб;           Б хорей;       В дактиль;       Г амфібрахій;          Д анапест.

30. Образ «вічного революціонера» уславлено в поезії

А  «О слово рідне! Орле скутий!»           Б  «Гімн»     В  «Кавказ»    Г  «De libertate»         Д  «Contra spem spero!»

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Нахлабучю FiZi
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
10205
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку