Підсумкова робота №1 та №2 по темі «Стилі та напрями мистецтва»

Про матеріал

Даний матеріал створено для підсумкового оцінювання знань та вмінь учнів 8 класу, отриманих на уроках мистецтва. Підсумкові завдання розроблено по рівням (від початкового до високого), для двох варіантів.

Перегляд файлу

8 кл.                                                 Підсумкова робота №1

з мистецтва

по темі «Стилі та напрями мистецтва»

      

Розділ 1. Початковий рівень                                                                3 бали

1.Виберіть зразки мистецтва візантійського (для І варіанту) та античного (для ІІ варіанту) стилю.

              1                                  2                               3                           4                         5

 

2.Співставте назву твору мистецтва та його зображення

                       І варіант                                                                  ІІ варіант

       1                    2             3               4                    1                2                 3               4

а) Шпаєрський собор                                                   а) Агессандр «Лаокоон»     

б) Агессандр «Афродіта Мілоська»                           б) Фреска з церкви в Таулі 

в) Колізей                                                                      в) Триптих Арбавіля                               г) Пізанська вежа                                                          г) Пантеон

 

3.Визначте стиль твору мистецтва

                 І варіант                                                                  ІІ варіант

а)Колос Родоський                                                       а)Мирон «Дискобол»

б)Фрески церкви Сен-Савен-сюр-Гартан                  б)Софійський собор у Константинополі

в)Фідій «Парфенон»                                                     в)Замок Ельц

г)Богоматір Троєручниця                                             г)Рельєф «Страшний суд»

 

Розділ 2. Середній рівень                                                                  3 бали

Тестові питання.

                       І варіант                                                                  ІІ варіант


1.До просторових видів мистецтв належать:

      а)музика, живопис, скульптура;

      б)архітектура, скульптура, література;

      в)живопис, графіка, архітектура.

2.Вид скульптури, що являє собою тривимірні об’ємні витвори, які вільно розташовуються у просторі

     а) кругла;

     б) рельєфна.

3.Сукупність художніх засобів і прийомів, характерних для мистецтва

1.Стиль, що характеризує сукупність проявів культури давніх греків і римлян

     а) візантійський;

     б) античний;

     в) романський.

2.Житлова, промислова, культова, суспільно-громадська - це архітектура

     а) об’ємних споруд;

     б) ландшафтна;

     в) містобудування.

3.Живописний твір, виконаний на вологій штукатурці, одна із технік настінного

певних країн певного історичного періоду, напряму або індивідуальної манери художника

      а) мистецтво;

      б) художній образ;

      в) стиль.

4.Мистецтво проектування та зведення споруд та їх ансамблів, що формують просторове середовище для життя і діяльності людини

      а) живопис;

      б) архітектура;

      в) скульптура.

5.Вид мистецтва, що відображає світ в об’ємних формах

     а) архітектура;

     б) скульптура;

     в) графіка.

6.Види скульптури за формою

     а) кругла, рельєфна;

     б) монументальна, станкова;

     в) ландшафтна, об’ємних споруд.

 

малярства, протилежна до розпису по сухому

     а) мозаїка;

     б) фреска;

     в) ікона.

4.Твори античного мистецтва, виконані з пластинок слонової кістки та золота

     а) кругла скульптура;

     б) монументальна скульптура;

     в) хрисоелефантинна скульптура.

5.Давньогрецький скульптор Фідій є автором шедеврів

     а) храм Парфенон, Афіна Парфенос;

     б) Зевс Олімпійський, Афродіта Мілоська;

     в) Дискобол, Зевс Олімпійський.

6.Живопис восковими фарбами, що виконується гарячим і холодним способом

     а) фреска;

     б)темпера;

     в) енкаустика.


Розділ 3. Достатній рівень                                                             3 бали

 

                   І варіант                                                                      ІІ варіант

1.Розтлумачте поняття

 

Стиль у мистецтві                                                         Мистецтво

Античність                                                                      Романський стиль

Мозаїка                                                                             Григоріанський хорал

Живопис                                                                            Іконопис

 

2.Назвіть види архітектури та                               2.Назвіть види скульптури за формою та

наведіть приклади.                                                 за призначенням. Наведіть приклади.

 

3. Назвіть основні види мистецтва.                       3. Назвіть види живопису. Наведіть

Розділіть їх на групи за способом утілення          приклади.                  

художнього образу.                                                

 

Розділ 4. Високий рівень                                                                3 бали

 

                      І варіант                                                                      ІІ варіант

Порівняйте архітектуру Стародавньої                Вкажіть головні риси романського

Греції та Стародавнього Риму. Вкажіть              стилю в архітектурі. Назвіть типи

особливості та досягнення. Назвіть відомі         архітектурних споруд та схарактеризуйте

вам шедеври давньогрецьких та                           їх особливості. Наведіть приклади

давньоримських споруд.                                        шедеврів романської архітектури.

 

Відповіді.

І варіант.

Розділ 1.  1 – 2,3.    2 - 1в, 2г, 3б, 4а.   3 – а)античний, б)романський, в)античний, г)візантійський.

Розділ 2. 1в, 2а, 3в, 4б, 5б, 6а.

Розділ 3. 1 - стиль, античність, мозаїка, живопис.

                 2 – містобудування, ландшафтна, архітектура об’ємних споруд... 

                 3 – просторові (6), часові (2), просторово-часові (5).

ІІ варіант.

Розділ 1.  1 – 1,5.    2 – 1б, 2г, 3а, 4в.   3 – а)античний, б)візантійський, в)романський г)романський.

Розділ 2. 1б, 2а, 3б, 4в, 5а, 6в.

Розділ 3.  1 – мистецтво, романський стиль, григоріанський хорал. іконопис.

                 2 – кругла, рельєфна; монументальна, монументально-декоративна, станкова, малих форм. 

                 3 – монументально-декоративний, станковий, декораційний, декоративний, іконопис, мініатюра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 кл.                                                 Підсумкова робота №2

з мистецтва

по темі «Стилі та напрями мистецтва»

      

Розділ 1. Початковий рівень                                                                3 бали

1.Виберіть зразки мистецтва готичного стилю (для І варіанту) та стилю ренесанс (для ІІ варіанту).

 

                                       

         1                         2                          3                           4                               5

 

2.Співставте назву твору мистецтва та його зображення

          І варіант                                                                  ІІ варіант                                                 

    1                   2                   3                 4                          1                    2             3                4

а) Нотр-Дам де Парі                                                    а) Л. да Вінчі «Джоконда»     

б) Кодекс Ротундус                                                     б) Кентерберійський собор, Лондон

в) Мікеланджело Буонарроті «Мойсей»                   в) Чорна кам’яниця                                 г) Рафаель Санті «Сикстинська мадонна»                г) Л. делла Роббіа «Філософія»

 

3.Визначте стиль твору мистецтва

                 І варіант                                                                  ІІ варіант

а) Латинський кафедральний собор. Львів            а) Успенська церква. Львів                        б) Донателло «Іоанн Євангеліст»                           б) Ф. Брунеллескі Капела Пацці.

в) Ке́льнський собор                                                 в) Костел Святої Анни. Вільнюс               г) М.Буонарроті «Сикстинська капела»                  г) Л.Гіберті «Іоанн Хреститель»

 

Розділ 2. Середній рівень                                                                  3 бали

Тестові питання. І варіант                                                           ІІ варіант


1. Світський музично-поетичний твір епохи Відродження – це…

      а) хорал;

      б) мадригал;

      в) канцона.

2. Гостроверхі споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю

кам’яного різьблення і скульптурних прикрас характерні для…

     а) готичного періоду;

     б) епохи Ренесансу;

     в) доби античності.

1. Готичний собор, побудований на честь богоматері, має назву…

     а) Кентерберійський;

     б) Нотр-Дам де Парі;

     в) Міланський.

2. Новий вид художньої творчості, який набув значного поширення в готичному мистецтві та зайняв у соборах місце фресок, - це…

     а) книжкова мініатюра;

     б) вітраж;

     в) мозаїка.

3. Сюжетна або орнаментальна композиція, виконана зі шматочків прозорого кольорового скла й скріплена свинцевим обрамленням — це…     

      а) мозаїка;

      б) фреска;

      в) вітраж.

4. Ідеали гуманізму та відродження традицій давньогрецької та давньоримської культури є характерними рисами мистецтва:

      а) готики;

      б) античності;

      в) ренесансу.

5. Комедія масок з елементами фарсу і пародії – це…

     а) наукова комедія;

     б) комедія дель арте;

     в) містерія.

6. Значущість реального бачення світу, написання картин з натури, пряма перспектива та об’ємність зображень притаманні:

     а) живопису Ренесансу;

     б) скульптурі античності;

     в) готичній архітектурі.

3. Техніку сфумато ввів в ужиток і використовував у своїх творах:

     а) Мікеланджело;

     б) Рафаель;

     в) Леонардо да Вінчі.

4. Трубадури, які оспівували кохання до чарівної дами, земні радощі, героїку хрестових походів, популяризували світську музику в епоху:

     а) готики;

     б) античності;

     в) ренесансу.

5. Прагнення творити за законами перспективи та пропорцій, повернення до давньоримських джерел, застосування нових матеріалів характерне для скульптури:

     а) готики;

     б) Ренесансу;

     в) античності.

6. Західноєвропейська середньовічна релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства

     а) мораліте;

     б) комедія дель арте;

     в) містерія.

 


Розділ 3. Достатній рівень                                                             3 бали

                   І варіант                                                                      ІІ варіант

1.Розтлумачте поняття

 

Готичний стиль                                                          Відродження

Майоліка                                                                      Вітраж

Місте́рія                                                                      Наукова комедія

Канцона                                                                       Мораліте

 


2.Назвіть характерні риси готичної архітектури. Які будівлі переважали? Наведіть приклади.

 

3. Що вам відомо про моду епохи Відродження? Чим вона відрізнялася від готичної?

2. Назвіть характерні риси ренесансного живопису. Які жанри живопису переважали? Наведіть приклади.

                                                                      3. Що вам відомо про книжкову мініатюру готичного періоду? Чим вона відрізнялася від романської?                  


 

Розділ 4. Високий рівень                                                                3 бали

                      І варіант                                                                      ІІ варіант


Напишіть есе, де коротко охарактеризуйте та порівняйте архітектурні пам’ятки України готичної доби та епохи Ренесансу.

Напишіть есе, де коротко охарактеризуйте та порівняйте театральне мистецтво  готичної доби та епохи Ренесансу. 


 

Відповіді.

 

І варіант.

 

Розділ 1.  1 – 1,4.    2 - 1в, 2б, 3г, 4а.   3 – а) готичний, б) ренесанс, в) готичний, г) ренесанс.

Розділ 2. 1б, 2а, 3в, 4в, 5б, 6а.

Розділ 3. 1 – готичний стиль, майоліка, містерія, канцона.

                 2 – Гостроверхі споруди зі стрільчатими склепіннями, великою кількістю кам’яного різьблення і скульптурних прикрас. Собор став вищим зразком синтезу архітектури, скульптури і живопису з багатобарвним сяйвом вітражів, що робив сильний емоційний вплив на віруючих Грандіозні готичні собори вирізнялися висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором.

                 3

 

  ІІ варіант.

 

Розділ 1.  1 – 3,5.    2 – 1б, 2г, 3в, 4а.   3 – а) ренесанс, б) ренесанс, в) готичний,                   г) ренесанс.

Розділ 2. 1б, 2б, 3в, 4а, 5б, 6в.

Розділ 3.  1 – відродження, вітраж, наукова комедія, мораліте.

                 2 – витонченість, фігурність, пишність орнаменту; жанри: портрет, пейзаж, історичний, релігійний… 

                 3

 

                        

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Єрмак Марина Миколаївна
  Дуже дякую за корисну підсумкову роботу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кісельова Світлана Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Мистецтво 8 клас (Кондратова Л.Г.)
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1542
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку