18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкове узагальнення

Про матеріал
Тема уроку: Підсумкове узагальнення Мета: • систематизувати і узагальнити знання учнів з курсу всесвітня історія 9 клас, перевірити глибину усвідомлення учнями матеріалу і вміння ним оперувати; • використовувати здобуті знання у практичній діяльності; • формувати в учнів інтерес до дослідження історії. Тип уроку: контролю і корекції знань
Перегляд файлу

ДАТА:

Урок №     9      клас

Тема уроку: Підсумкове узагальнення

Мета:

 •                  систематизувати і узагальнити знання учнів з курсу всесвітня історія 9 клас, перевірити глибину усвідомлення учнями матеріалу і вміння ним оперувати;
 •                  використовувати здобуті знання у практичній діяльності;
 •                  формувати в учнів інтерес до дослідження історії.

Тип уроку: контролю і корекції знань

Обладнання: роздатковий матеріал

Очікувані результати: учні зможуть систематизувати і узагальнити знання учнів із даного курсу, застосовувати здобуті знання у практичній діяльності

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

Сьогоднішній урок у нас проходитиме у формі тестування. Кожен з Вас виконуватиме один із варіантів завдань.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

За визначений термін учні мають завершити речення «ХІХ століття – це …»

ІІІ. Основна частина уроку

- Виконання завдань

Варіант 1

Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох відповідей, серед  яких потрібно вибрати один правильний.

1.Велика Французька революція тривала:

А.1788 – 1789 рр.

Б. 1789 – 1799 рр.

В. 1799 – 1813 рр.

Г. 1812 – 1814 рр.

2.Битва під Ватерлоо відбулася:

А. 1815 р.

Б. 1799 р.

В.1813 р.

Г. 1814 р.

3.Період Якобінської диктатури у Франції:

А. 1788 – 1789 рр.

Б. 1794 – 1799 рр.

В. 1799 – 1814 рр.

Г. 1793 – 1794 рр.

4. Проголошення Наполеоном імператором:

А. 1799 р.

Б. 1802 р.

В. 1804 р.

Г. 1814 р.

5. Організована збройна боротьба за державну владу між різними соціальними групами і політичними угрупуваннями всередині країни – це …

А    повстання

Б    революція

В    громадянська війна

Г    страйк

 1. Яка подія спричинила розкол  США та початок Громадянської війни в США середини ХІХ ст.?

А   обрання президентом А. Лінкольна

Б   напад на форт Самтер у Південній Кароліні

В   наступ на столицю Конфедерації місто Річмонд

Г   поразка армії Півночі на річці Рулл Ран поблизу Манассаса.

 1. Колоніальна імперія Англії в період 1870 – 1914 рр. була:

А   найбільшою і світі;

Б   дорівнювала французькій колоніальній імперії

В  найменшою, поступаючись іншим колоніальним державам

Г  на початок ХХ ст. майже не залишилось жодної колонії

 1. Конституція Японії була прийнята:

А  1868 р.

Б   1878 р.

В   1889 р.

Г    1881 р.

 1. Ліберальна партія Англії підтримувала інтереси

А   селян

Б    дворянства

В   торговельно-промислової буржуазії

Г   інтелігенції

 1. Визначте найбільш  розвинені  в  економічному  плані  держави на к. ХІХ ст. є:

А. США, Англія, Франція

Б. Російська імперія, США, Алжир

В. Франція, Німеччина, Україна

Г. Німеччина, Австрія, Болгарія

Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання на чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою

 1. Співвіднесіть поняття з такими визначеннями:

А  абсолютизм          1  тип суперечності, за якого тенденції, сторони, між якими

відбуваються зіткнення, мають непримиренний характер;

 Б  агресія  2   насильницьке приєднання (загарбання) всієї або

частини території іншої держави

            В  анексія                   3   застосування збройної сили однієї державою проти  

суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності іншої держави

 Г  антагонізм            4   абсолютна самодержавна монархія – форма державного

правління, за якої верховна влада цілком належить монархові

 Д  апартеїд

12.Установіть послідовність відповідність між основними політичними течіями та їх ідейними засадами

А  консерватизм    1  Реформування мирним шляхом, проти насильницьких змін у

суспільстві і спрямовану на покращення

Б    лібералізм         2   Збереження існуючого ладу, підтримання старих порядків, а

фактично монархічної форми правління

 В   Радикалізм         3  Утопічні принципи життя, ідеї колективної власності та

справедливого розподілу матеріальних благ

 Г     Націоналізм     4  Зміни в суспільстві революційним шляхом, що призводить

до переломних періодів держави

13. Установіть відповідність між державами, які входили до «Союзу трьох імператорів», та іменами їх імператорів.

1 Росія

2 Австро-Угорщина

3 Німеччина

А Вільгельм I Гогенцоллерн

Б Олександр II Романов

В Франц Йосиф I

Г Вікторія

 

Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

14. Розташуйте в хронологічній послідовності події в історії

А. Громадянська війна в США

Б. Російсько-французька війна

В. Створення військово-політичного блоку Антанта

Г. Проведення земської реформи в Російській імперії

Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та семи  відповідей, серед  яких потрібно вибрати три  правильні.

15.Назвіть ознаки, які характеризують Велику Британію як «майстерню світу»

 1.     передові засоби виробництва продукції
 2.     закріплення особової залежності населення
 3.     проведення ряду реформ
 4.     колоніальна імперія: дешеві сировина та корисні копалини, ринок збуту продукції
 5.     зменшення майнового цензу
 6.     втрата колоній
 7.     висока якість товарів

16. Назвіть наслідки колоніалізму

1. Нещадна експлуатація колоній

2. Боротьба за нові території

3. Знищення самобутності народів

4. Створення основ промислового виробництва

5. Рівноцінна торгівля

6. Поява колоній на території Європи

7. Найбільшу кількість колоній отримала Німеччина

Варіант ІІ

1.Роки правління Наполеона Бонапарта у Франції:

      А.1788 – 1789 рр.

  Б. 1789 – 1799 рр.

В. 1799 – 1814 рр.

Г. 1812 – 1814 рр.

2. «Битва народів» під Лейпцигом відбулася:

А. 1815 р.

Б. 1813 р.

В.1799 р.

Г. 1814 р.

3. Період Термідоріанського режиму у Франції:

А. 1794 – 1799 рр.

Б. 1792 – 1794 рр.

В. 1799 – 1814 рр.

Г. 1812 – 1814 рр.

4. Трафальгарська битва відбулася:

А. 1805 р.

Б. 1807 р.

В. 1799 р.

Г. 1814 р.

5. Скасування кріпосного права в Російській імперії відбулося у:

А   листопаді 1860 р.

Б   лютому 1861 р.

В   серпні 1862 р.

 Г   квітні 1863 р.

6. Американські плантатори у 50 – 60 рр. ХІХ ст.. як робочу силу використовували:

А   фермерів-кріпаків, що проживали на їхніх землях;

Б    вільнонайманих білих працівників;

В    працю корінного населення Америки – індіанців;

Г    негрів-рабів, яких привозили із Африки, та їхніх дітей, народжених у США.

7. Організована збройна боротьба за державну владу між різними соціальними групами і політичними угрупуваннями всередині країни – це …

А    повстання

Б    революція

В    громадянська війна

Г    страйк

 1. Колоніальна імперія Англії в період 1870 – 1914 рр. була:

А   найбільшою і світі;

Б   дорівнювала французькій колоніальній імперії

В  найменшою, поступаючись іншим колоніальним державам

Г  на початок ХХ ст. майже не залишилось жодної колонії

 1. Як називалися виборні органи місцевого самоврядування в Російській імперії за реформою 1864 р.?

            А   управи

Б    земства

В    ради

Г    думи

 1. Виберіть монополістичні об’єднання, які існували в ХІХ ст.

А. Синдикат, концерн, трест

Б. Синдикат, фірма, об’єднання

В. Трест, об’єднання, концерт

Г. Компанія, фірма, концерт

Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання на чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою

 1. Співвіднесіть поняття з такими визначеннями:

А  абсолютизм          1  тип суперечності, за якого тенденції, сторони, між якими

відбуваються зіткнення, мають непримиренний характер;

 Б  агресія  2   насильницьке приєднання (загарбання) всієї або

частини території іншої держави

            В  анексія                   3   застосування збройної сили однієї державою проти  

суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності іншої держави

 Г  антагонізм            4   абсолютна самодержавна монархія – форма державного

правління, за якої верховна влада цілком належить монархові

 Д  апартеїд

 1. Установіть послідовність відповідність між основними політичними течіями та їх ідейними засадами

А  консерватизм    1  Реформування мирним шляхом, проти насильницьких змін у

суспільстві і спрямовану на покращення

Б    лібералізм         2   Збереження існуючого ладу, підтримання старих порядків, а

фактично монархічної форми правління

 В   Радикалізм         3  Утопічні принципи життя, ідеї колективної власності та

справедливого розподілу матеріальних благ

 Г     Націоналізм     4  Зміни в суспільстві революційним шляхом, що призводить

до переломних періодів держави

 Д    Соціалізм

 13. Установіть відповідність між державами та військово-політичними блоками у ХІХ ст.

1 Велика Британія

2 Австро-Угорщина

3 США

А Троїстий союз

Б Поза блоками

В Антанта

Г Союз трьох імператорів

Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

14. Розташуйте в хронологічній послідовності події в історії

А. заборона рабства закріплена 13-ю поправкою до Конституції США

Б. Початок французької революції

В. Створення військово-політичного блоку Троїстий союз

Г. Проведення судової реформи в Російській імперії

Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та семи  відповідей, серед  яких потрібно вибрати три  правильні.

15. Позначте  імена  російських  полководців,  що  брали  участь у Кримській війні.

1 П. Нахімов;

2   М. Черняєв;

3   І. Гурко;

4   В. Корнілов;

5   В. Істомін.

6   А. Тьєр

7   Д. Чемберлен

16. Визначте основні риси колоніалізму

1. домінування одного етносу або нації

2. створення рівноправних держав

3. підтримку культури колоній метрополією

4. політичне панування метрополії

5. надання політичних прав колонії

6. рівноправна економіка

7. обмеження населення колонії в правах

ІV. Домашнє завдання. Повторення

 

docx
До підручника
Всесвітня історія 9 клас (Полянський П.Б.)
Додано
20 січня
Переглядів
205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку