14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Підсумкове узагальнення знань та умінь з факультативу "Підготовка до ЗНО-2021"

Про матеріал
Даний матеріал може бутии використаний при узагальненні знань з факультативу при підготовці до ЗНО для учнів 10 класів ЗНЗ та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Перегляд файлу

Підсумкове узагальнення знань та умінь з факультативу «Підготовка до ЗНО»

І варіант

  1. Вкажіть роки існування Київської Русі?

 А)873-1232   Б)884-1256   В) 882-1240     Г)885-1240

2. Згідно з традиційною версією, першим правителем держави вважається родич Рюрика князь???

 А)Олег Б) Ігор   В) Володимир    Г) Святослав

3. Піку могутності Київська Русь досягла за правління...............що переміг у міжусобній боротьбі.

 А)  Ярослава Мудрого   Б) Віщого Олега   В) Володимира Великого   Г) князя Олега

4. Перша згадка «Україна» в писемних джерелах датується:

А) 1187 р. Б) 1205 р. В) 1238 р. Г) 1193 р.

5. Яка давньоруська пам'ятка містить такі норми:

«Якщо уб'ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовича - 5 гривень».

«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. ...якщо боярин чи з боярської дружини, то [його] спадщина князю не йде...»?

 А)«Руська правда»  Б)«Повчання дітям»   В)«Слово про закон і благодать»  Г)«Ізборнік Святослава»

6. Кого наприкінці ХV - на початку ХVІ ст. називали "некоронованим королем Русі"?

 А)Костянтина Острозького   Б)Юрія Дрогобича

 В)Федора Коріятовича   Г)Яна Длугоша

7. Люблінська унія 1569 р. — це угода: 

А)про династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму 

Б)про припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства

 В)про спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти Тевтонського ордену

 Г) про об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

8.У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А) Волинь, Полісся Б)Холмщина, Підляшшя  В)Галичина, Східне Поділля

Г)Закарпаття, Буковина

9.Куруківська угода була підписана у:

А) 1556 р. Б) 1632 р. В) 1635 р. Г) 1637 р.

10. Укажіть ім’я одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького та діяча Національно-визвольної війни, рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії.

 А)Д.Вишневецький  Б) М. Кривоніс  В) І. Богун Г) М. Кричевський

11. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

 А)Д. Апостол   Б)Д. Многогрішний     В) І. Мазепа  Г) І. Скоропадський

12. Гайдамацький рух у XVIII ст. набув поширення на території

 А)Південної України  Б) Слобідської України  В) Лівобережної України.

 Г) Правобережної України

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкове узагальнення знань та умінь з факультативу «Підготовка до ЗНО»

ІІ варіант

1.Яка нова релігія на Русі інтегрувала під своєю егідою писемність, літературу, архітектуру та мистецтво?

 А)язичництво  Б) іудаїзм   В) іслам  Г)християнство

  1. В 1240 році більшість князівств внаслідок монгольського вторгнення потрапили в політичну залежність від?

 А)Візантії        Б)Золотої орди   В)Константинополя  Г)Чернігова

  1. Після загибелі Ігоря під час повстання деревлян влада опинилась у руках княгині?

 А)Ольги   Б) Марії   В) Анни

  1. Данило Галицький отримав титул «короля Русі» у :

А) 1248 р. Б) 1253 р. В) 1250 р.Г) 1254 р.

5. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про:

 А)один із походів руських князів на половців   Б)  розгром Хозарського каганату

 В) монгольську навалу на руські князівства   Г)набіги печенігів на руські землі

6.У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

 А) битви на Синіх Водах   Б) битви на річці Ворсклі   В) Вількомирської битви

Г) Грюнвальдської битви

7. Що є основною причиною козацьких повстань кінця ХVІ ст.?

  А)формування козацтва як соціального стану, їх боротьба за права і привілеї

 Б) укладення Берестейської унії, наступ католицької церкви на українські землі

  В)  посилення турецько-татарської експансії на українські землі

 Г)поширення фільваркового господарства, посилення визиску селянства

8. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими: 

 А)підручниками, надрукованими коштом православних братств

 Б)друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

 В) рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

 Г)книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького

9. Відновлення церковної православної ієрархії відбулося у :

А)1615 р.Б) 1620 р. В) 1618  р. Г) 1619 р.

10. Битва під Берестечком відбулася:

 А)у серпні 1649 р. Б)у вересні 1648 р.В) у червні 1651 р. Г)у травні 1648 р.

11. Укажіть ім’я гетьмана у вигнанні, автора Пактів та конституцій прав і вольностей Війська Запорозького.

 А)П. Орлик  Б) І. Скоропадський  В) Й. Гладкий  Г) К. Гордієнко

12. Учасників соціальних виступів на Правобережній Україні у XVIII ст. називали: 

А)конфедератами. Б)гайдамаками.  В)опришками.  Г) сердюками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ

І ВАРІАНТ

ІІ ВАРІАНТ

 

 

Г

 

 

2 а

Б

 

 

3 в

А

 

 

4 А

Б

 

 

А

 

 

А

 

 

Г

 

 

А

 

 

Б

 

 

10А

А

 

 

11В

А

 

 

12 Г

Б

 

 

 

doc
Додано
23 грудня 2020
Переглядів
405
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку