18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкові тестові завдання з придмету "охорона праці" для учнів ПТНЗ

Про матеріал

Тестові завдання містять в собі питання із шести розділів курсу охорони праці та розробленні з метою перевірки знань учнів та подальшої концентрації уваги на погано засвоїний матеріал для досягнення високого рівня знань з придмету "охорона праці"

Перегляд файлу

ДКРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧОРТКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ПРИДМЕТУ ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 

Розділ 1: Правові та організаційні основи охорони праці

Розділ 2 "Безпека праці у галузі"

Розділ 3 "Основи пожежної безпеки"

Розділ 4. «Основи електробезпеки»

Розділ 5. ,,Основи гігієни праці та виробничої санітарії"

Розділ 6. ,,Надання першої допомоги при нещасних випадках ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив викладач :Карпик С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.

ВАРІАНТ № 1

 

1. Скільки розділів вивчає предмет "охорона праці"

 1. – 6;

2.  – 4;

                 3.  – 5;

                 4.  – 3.

 

2. Яка тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років ?                        

                1.  36 години

                2.  24 годин

                3.  41 година

 

3. У разі зміни умов праці, що впливає на стан охорони праці, з працівником проводиться:

                1. Цільовий інструктаж

      2. Позаплановий інструктаж

                3. Вступний інструктаж

 

4. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:

  1.   Засоби колективного та індивідуального захисту;

  2. Мікроклімат виробничих приміщень;

  3.  Профілактичне лікування;. 

  4. Засоби колективного захисту та вентиляції.

 

5. Огороджувальні пристрої поділяються на:

      1. Стаціонарні;

      2. Змінні та переносні;

      3. Відкидні чи розсувні;

      4. Перераховані у відповідях 1,2,3.

 

6. Яка комфортна температура повітря навколишнього середовища для працездатної людини?

                 1. 160 - 190 с

                 2. 200 – 220 с

                 3. 180 – 200 с

 

7. Як повинен себе поводити працівник під час аварії на виробництві?

       1. Діяти рішуче, спокійно і впевнено;

       2. Чекати яка поступить команда від керівництва;

       3. Залишити робоче місце і йти в місце збору.

 

8. Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?

       1. Заборонні

       2. Приписувальні

       3. Попереджувальні

       4. Вказівні

 

9. При зміні технологічного процесу пожежної безпеки, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні та пожежах з працівниками проводиться:

      1. Первинний інструктаж

      2. Повторний інструктаж

      3. Позаплановий інструктаж

 

10. Розрізняють такі види процесу горіння:

       1. Вибух, спалах, займання, тління,  власне горіння;

       2.  Вибух, спалах, займання,  самозаймання, власне горіння;

       3.  Вибух,  займання, тління, самозаймання, власне горіння;

       4.  Вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння;

 

11. Скільки ступенів вогнестійкості мають усі будови і споруди?

                1. Три

                2. Чотири

                3. П’ять

 

12. За яким номером можна визвати пожежну службу?

      1. 01

                2. 101

                3. 102

      4. 103

 

13. Які є види електроенергії?:

      1. Промислова, статична,  іонізуюча;

      2. Промислова, статична, атмосферна;

      3. Промислова,  атмосферна, іонізуюча;

 

14. Яка першочергова допомога потерпілому ураженому електричним струмом, якщо він погано дихає або не дихає взагалі, в нього відсутній пульс, зіниці розширені?

                1. Штучне дихання

                2. Непрямий масаж серця

                3. 1,2 відповіді

 

15. Чи можна закопувати в землю потерпілого при ураженні блискавкою чи електричним струмом?

                1. Можна

                2. Не можна

 

16. До роботи з електрикою допускаються особи, які:

      1. Пройшли  медичний огляд, навчання, інструктаж та перевірку знань з

                    присвоєнням відповідної групи;

      2. Мають відповідний документ про освіту та пройшли медичний огляд;

      3. Особи які отримали наряд-допуск;

      4. Особи які здобувають вищу освіту.

 

17. Засоби захисту: спецодяг, рукавиці, спецвзуття, захисні окуляри відносяться до 

     1. Колективних

     2. Загальних

     3. Індивідуальних

 

18. Відведення шкідливих виділень (надмірного тепла, вологи, пари, газів та пилу) з місць їх утворення здійснюється за допомогою

     1. Місцевої витяжної вентиляції

     2. Загальнообмінної вентиляції

     3. Природної вентиляції

 

19. Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання – це шкідливі фактори виробничого середовища

     1. Фізичні

     2. Біологічні

     3. Хімічні

 

20. Спеціальне віброзахисне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками, пружнодемфіруючі прокладки та пластини для обхвату вібруючих рукояток та деталей - це

     1. Засоби колективного захисту від вібрації

     2. Засоби індивідуального захисту від вібрації

     3. Заходи боротьби з вібрацією

 

21. Найефективніший спосіб штучного дихання

     1. Потерпілому підняти руки за голову і опустити до грудної клітки

     2. Вдувати повітря ,,рот в рот (ніс)” потерпілого (,,із легенів у легені”)

     3. Періодично натискати на грудну клітку потерпілого і відпускати

 

22. Перша допомога при закритому переломі

      1. Встановити, є чи немає перелому: примусити потерпілого рухати  

          пошкодженою кінцівкою, піднімати або згинати її

      2. Забезпечити спокій та нерухомість місця перелому

      3. Не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря

 

23. Настоянку йоду використовують

      1. Для зупинки кровотечі

      2. Для обробки навкруг ран, поранень на шкірі

      3. Для обробки шкіри при опіках

 

24. За відсутністю у потерпілого після ураження електричним струмом дихання, серцебиття та інших ознак життя

      1. Терміново приступити до оживлення потерпілого – штучного дихання і

           непрямого масажу серця

      2. Покласти його на сухе місце, забезпечити доступ свіжого повітря, піднести до

           носа ватку, змочену нашатирним спиртом, розтерти і зігріти

           3. Покласти його на сухе місце, накрити ковдрою, забезпечити спокій,  

          спостерігати за появою дихання та пульсу

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ № 2

 

1. Вступний інструктаж із працівниками, новоприйнятими на роботу, проводить

1. Інженер з охорони праці

2. Працівник відділу кадрів

3. Юрисконсульт підприємства

 

 2. Повторний інструктаж на робочому місці при виконанні робіт без підвищеної небезпеки проводиться

1. Щомісяця

2. Один раз на півріччя

3. Щороку

 

3. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цієї мети ділянці

1. Підприємство

2. Навчальний заклад

3. Розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом

 

4. До якої групи причин нещасних випадків на виробництві належить порушення трудової та виробничої дисципліни

1. Технічні

2. Організаційні

3. Психофізіологічні

5. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить

 

1. До захворювань або зниження працездатності

2. До травмувань

3. До матеріальних втрат

 

6. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Щороку

2. Кожні два роки

3. Кожні три роки

 

7. Які мікрокліматичні умови виробничих приміщень відносяться до оптимальних

1. T =16° c; відносна вологість 70-80%;

 швидкість руху повітря 0,1-0,2 м/с

2. T =18-20° c; відносна вологість 40-60%;

 руху повітря 0,1-0,2 м/с

3. T =20° c; відносна вологість 50-80%;

  швидкість руху повітря 0,3-0,4 м/с

 

8. В який колір фарбують трубопроводи для транспортування повітря ?

1. Блакитний

2. Зелений

3. Жовтий 

9. Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, використовують вогнегасні речовини

1. Хімічну піну

2. Воду

3. Порошок, вуглекислоту

 

10. Вогнегасні речовини, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню в зоні горіння, це

1. Вуглекислий газ, пара, вода

2. Простирадла, піни

3. Галоїдні вуглеводні

 

11. Вогнегасник вв-2

1. Хімічний пінний

2. Повітряно-пінний

3. Вуглекислотний

 

12. З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і водопостачання мають бути

1. Завжди вільними

2. По можливості вільними

3. Вільними в нічний час

 

13. Заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу – це

  1. Промислова електрика

2. Статична електрика

           3. Атмосферна електрика

 

14. Плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місцях контакту зі струмопровідними елементами, які безболісні й через деякий час зникають

1. Електроофтальмія

2. Електрометалізація шкіри

           3. Електричні знаки

 

15. Для індивідуального захисту від статичної електрики використовують

1. Громовідводи

2. Занулення та заземлення

 3. Спецвзуття з струмопровідною підошвою, антистатичні рукавички

 

16. Зі збільшенням сили струму, що проходить через тіло людини, ураження

1. Збільшується

2. Зменшується

3. Не змінюється

 

17.  Яке використовують освітлення для забезпечення нормальної роботи працівників на робочих місцях?

            1. Чергове;

            2. Робоче;

            3. Аварійне;

 

18. Засоби захисту: спецодяг, рукавиці, спецвзуття, захисні окуляри відносяться до

1. Колективних

2. Загальних

3. Індивідуальних

 

19. Наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини – це

1. Гігієна праці

2. Виробнича санітарія

3. Фізіологія праці

 

20. Сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю необхідного для людини сигналів називають?

           1. Вібрація; 

           2. Шум;

           3. Іонізація;

 

21. Перша допомога при обморожуванні – відновити кровообіг і відігріти обморожену частину тіла, для чого треба

1. Розтерти снігом

2. Розтерти сухою шерстяною тканиною, накласти пов’язку з борною маззю, тепло вкрити потерпілого

3. Дати випити спирту, тепло вкрити

 

22. Яка потрібна перша допомога, якщо потерпілий не дихає і не має пульсу

1. Одягти кисневу маску

2 викликати лікаря і чекати на його приїзд

3. Робити штучне дихання і непрямий масаж серця

 

23. При середньому і тяжкому ступенях відмороження тканин

1. Роблять розтирання снігом

2. Тіло розігрівають розтиранням, дають випити кілька склянок теплої  рідини 

           3. Тіло енергійно розтирають вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають

                багато гарячого пиття, молоко з цукром. Якщо потерпілий слабо дихає, треба

                розпочати штучне дихання

 

24. Кровотеча, ознаками якої є яскраво-червона кров, що витікає пульсуючим струменем – це

           1. Венозна кровотеча

           2. Артеріальна кровотеча

           3. Капілярна кровотеча

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

1

1

4

3

1

3

3

4

3

2

2

3

2

1

3

1

2

2

2

2

2

1

Варіант № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

2

2

1

1

2

1

3

1

3

1

2

3

3

1

2

3

1

2

2

3

3

2

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Жовтюк Галина Маркіянівна
  Питання актуальні при проведенні інструктажів з ОБЖД.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шамрило Юрій Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Василюк Марія Михайлівна
  На вступному інструктажі виробничого навчання можна використовувати окремі тести.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Маркіна Ірина Геннадіївна
  Тестові завдання підібрані у відповідності до програми предмету.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
4 березня 2018
Переглядів
8319
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку